Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Isaiah 42Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yeshaiyah / Isaiah 42

1 The office of Christ, graced with meekness and constancy. 5 God's promise unto him. 10 An exhortation to praise God for his Gospel. 17 He reproveth the people of incredulity.

הֵן עַבְדִּי אֶתְמָךְ־בּ בְּחִירִי רָצְתָה נַפְשִׁי נָתַתִּי רוּחִי עָלָיו מִשְׁפָּט לַגּוֹיִם יוֹצִיא

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:1 Forums Online 42:1 hën av'Diy et'mäkh'-Bô B'chiyriy rätz'täh naf'shiy nätaTiy rûchiy äläyw mish'Päţ laGôyim yôtziy

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:1 Forums Online 42:1 ¶ Behold x2005 my servant, 5650 whom I uphold; 8551 z8799 mine elect, 972 [in whom] my soul 5315 delighteth; 7521 z8804 I have put 5414 z8804 my spirit 7307 upon x5921 him: he shall bring forth 3318 z8686 judgment 4941 to the Gentiles. 1471

לֹא יִצְעַק וְלֹא יִשָּׂא וְלֹא־יַשְׁמִיעַ בַּחוּץ קוֹל

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:2 Forums Online 42:2 lo yitz'aq w'lo yiSä w'lo-yash'miyª Bachûtz qôlô

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:2 Forums Online 42:2 He shall not x3808 cry, 6817 z8799 nor x3808 lift up, 5375 z8799 nor x3808 cause his voice 6963 to be heard 8085 z8686 in the street. 2351

קָנֶה רָצוּץ לֹא יִשְׁבּוֹר פִשְׁתָּה כֵהָה לֹא יְכַבֶּנָּה לֶאֱמֶת יוֹצִיא מִשְׁפָּט

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:3 Forums Online 42:3 qäneh rätzûtz lo yish'Bôr ûfish'Täh khëhäh lo y'khaBeNäh leémet yôtziy mish'Päţ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:3 Forums Online 42:3 A bruised 7533 z8803 reed 7070 shall he not x3808 break, 7665 z8799 and the smoking 3544 flax 6594 shall he not x3808 quench: 3518 z8762 he shall bring forth 3318 z8686 judgment 4941 unto truth. 571

לֹא יִכְהֶה וְלֹא יָרוּץ עַד־יָשִׂים בָּאָרֶץ מִשְׁפָּט לְתוֹרָת אִיִּים יְיַחֵילוּ פ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:4 Forums Online 42:4 lo yikh'heh w'lo yärûtz ad-yäsiym äretz mish'Päţ ûl'tôrätô iYiym y'yachëylû f

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:4 Forums Online 42:4 He shall not x3808 fail 3543 z8799 nor x3808 be discouraged, 7533 z8799 till x5704 he have set 7760 z8799 judgment 4941 in the earth: 776 and the isles 339 shall wait 3176 z8762 for his law. 8451

כֹּה־אָמַר הָאֵל יְהוָה בּוֹרֵא הַשָּׁמַיִם וְנוֹטֵיהֶם רֹקַע הָאָרֶץ וְצֶאֱצָאֶיהָ נֹתֵן נְשָׁמָה לָעָם עָלֶיהָ וְרוּחַ לַהֹלְכִים בָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:5 Forums Online 42:5 Koh-ämar ël y'hwäh Bôrë haSHämayim w'nôţëyhem roqa äretz w'tzeétzäey notën n'shämäh äm äley w'rûªch lahol'khiym H

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:5 Forums Online 42:5 ¶ Thus x3541 saith 559 z8804 ´Ël אֵל 410 Yähwè יָהוֶה, 3068 he that created 1254 z8802 the heavens, 8064 and stretched them out; 5186 z8802 he that spread forth 7554 z8802 the earth, 776 and that which cometh out 6631 of it; he that giveth 5414 z8802 breath 5397 unto the people 5971 upon x5921 it, and spirit 7307 to them that walk 1980 z8802 therein:

אֲנִי יְהוָה קְרָאתִיךָ בְצֶדֶק וְאַחְזֵק בְּיָדֶךָ וְאֶצָּרְךָ וְאֶתֶּנְךָ לִבְרִית עָם לְאוֹר גּוֹיִם

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:6 Forums Online 42:6 ániy y'hwäh q'rätiykhä v'tzedeq w'ach'zëq B'yädekhä w'eTZär'khä w'eTen'khä liv'riyt äm l'ôr Gôyim

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:6 Forums Online 42:6 I x589 Yähwè יָהוֶה 3068 have called 7121 z8804 thee in righteousness, 6664 and will hold 2388 z8686 thine hand, 3027 and will keep 5341 z8799 thee, and give 5414 z8799 thee for a covenant 1285 of the people, 5971 for a light 216 of the Gentiles; 1471

לִפְקֹחַ עֵינַיִם עִוְרוֹת לְהוֹצִיא מִמַּסְגֵּר אַסִּיר מִבֵּית כֶּלֶא יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:7 Forums Online 42:7 lif'qoªch ëynayim iw'rôt l'hôtziy miMaš'Gër aŠiyr miBëyt Kele yosh'vëy choshekh'

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:7 Forums Online 42:7 To open 6491 z8800 the blind 5787 eyes, 5869 to bring out 3318 z8687 the prisoners 616 from the prison, 4525 x4480 [and] them that sit 3427 z8802 in darkness 2822 out of the prison 3608 house. 1004 x4480

אֲנִי יְהוָה הוּא שְׁמִי כְבוֹדִי לְאַחֵר לֹא־אֶתֵּן תְהִלָּתִי לַפְּסִילִים

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:8 Forums Online 42:8 ániy y'hwäh sh'miy ûkh'vôdiy l'achër lo-eTën ût'hiLätiy laP'šiyliym

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:8 Forums Online 42:8 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה: 3068 that x1931 [is] my name: 8034 and my glory 3519 will I not x3808 give 5414 z8799 to another, 312 neither my praise 8416 to graven images. 6456

הָרִאשֹׁנוֹת הִנֵּה־בָאוּ וַחֲדָשׁוֹת אֲנִי מַגִּיד בְּטֶרֶם תִּצְמַחְנָה אַשְׁמִיע אֶתְכֶם פ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:9 Forums Online 42:9 rishonôt hiNëh-väû wachádäshôt ániy maGiyd B'ţerem Titz'mach'näh ash'miy et'khem f

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:9 Forums Online 42:9 Behold, x2009 the former things 7223 are come to pass, 935 z8804 and new things 2319 do I x589 declare: 5046 z8688 before x2962 they spring forth 6779 z8799 I tell 8085 z8686 you of them.

שִׁירוּ לַיהוָה שִׁיר חָדָשׁ תְּהִלָּת מִקְצֵה הָאָרֶץ יוֹרְדֵי הַיָּם מְלֹא אִיִּים וְיֹשְׁבֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:10 Forums Online 42:10 shiyrû layhwäh shiyr chädäsh T'hiLätô miq'tzëh äretz yôr'dëy haYäm ûm'loô iYiym w'yosh'vëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:10 Forums Online 42:10 Sing 7891 z8798 unto Yähwè יָהוֶה 3068 a new 2319 song, 7892 [and] his praise 8416 from the end 7097 x4480 of the earth, 776 ye that go down 3381 z8802 to the sea, 3220 and all that is therein; 4393 the isles, 339 and the inhabitants 3427 z8802 thereof.

יִשְׂאוּ מִדְבָּר וְעָרָיו חֲצֵרִים תֵּשֵׁב קֵדָר יָרֹנּוּ יֹשְׁבֵי סֶלַע מֵרֹאשׁ הָרִים יִצְוָחוּ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:11 Forums Online 42:11 yis'û mid'Bär w'äräyw chátzëriym Tëshëv qëdär yäroNû yosh'vëy šela rosh häriym yitz'wächû

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:11 Forums Online 42:11 Let the wilderness 4057 and the cities 5892 thereof lift up 5375 z8799 [their voice], the villages 2691 [that] Këđär קֵדָר 6938 doth inhabit: 3427 z8799 let the inhabitants 3427 z8802 of the rock 5553 sing, 7442 z8799 let them shout 6681 z8799 from the top 7218 x4480 of the mountains. 2022

יָשִׂימוּ לַיהוָה כָּבוֹד תְהִלָּת בָּאִיִּים יַגִּידוּ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:12 Forums Online 42:12 yäsiymû layhwäh Kävôd ût'hiLätô iYiym yaGiydû

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:12 Forums Online 42:12 Let them give 7760 z8799 glory 3519 unto Yähwè יָהוֶה, 3068 and declare 5046 z8686 his praise 8416 in the islands. 339

יְהוָה כַּגִּבּוֹר יֵצֵא כְּאִישׁ מִלְחָמוֹת יָעִיר קִנְאָה יָרִיעַ אַף־יַצְרִיחַ עַל־אֹיְבָיו יִתְגַּבָּר ס

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:13 Forums Online 42:13 y'hwäh KaGiBôr yëtzë K'iysh mil'chämôt yäiyr qin'äh yäriyª af-yatz'riyªch al-oy'väyw yit'GaBär š

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:13 Forums Online 42:13 Yähwè יָהוֶה 3068 shall go forth 3318 z8799 as a mighty man, 1368 he shall stir up 5782 z8686 jealousy 7068 like a man 376 of war: 4421 he shall cry, 7321 z8686 yea, x637 roar; 6873 z8686 he shall prevail 1396 z8691 against x5921 his enemies. 341 z8802

הֶחֱשֵׁיתִי מֵעוֹלָם אַחֲרִישׁ אֶתְאַפָּק כַּיּוֹלֵדָה אֶפְעֶה אֶשֹּׁם וְאֶשְׁאַף יָחַד

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:14 Forums Online 42:14 hechéshëytiy ôläm acháriysh et'aPäq KaYôlëdäh ef'eh eSHom w'esh'af yächad

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:14 Forums Online 42:14 I have long time 5769 x4480 holden my peace; 2814 z8689 I have been still, 2790 z8686 [and] refrained y662 z8691 myself: x662 [now] will I cry 6463 z8799 like a travailing woman; 3205 z8802 I will destroy 5395 z8799 z8676 y8074 and devour 7602 z8799 at once. 3162

אַחֲרִיב הָרִים גְבָעוֹת וְכָל־עֶשְׂבָּם אוֹבִישׁ וְשַׂמְתִּי נְהָרוֹת לָאִיִּים וַאֲגַמִּים אוֹבִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:15 Forums Online 42:15 acháriyv häriym ûg'väôt w'khäl-es'Bäm ôviysh w'sam'Tiy n'härôt iYiym waágaMiym ôviysh

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:15 Forums Online 42:15 I will make waste 2717 z8686 mountains 2022 and hills, 1389 and dry up 3001 z8686 all x3605 their herbs; 6212 and I will make 7760 z8804 the rivers 5104 islands, 339 and I will dry up 3001 z8686 the pools. 98

וְהוֹלַכְתִּי עִוְרִים בְּדֶרֶךְ לֹא יָדָעוּ בִּנְתִיבוֹת לֹא־יָדְעוּ אַדְרִיכֵם אָשִׂים מַחְשָׁךְ לִפְנֵיהֶם לָאוֹר מַעֲקַשִּׁים לְמִישׁוֹר אֵלֶּה הַדְּבָרִים עֲשִׂיתִם וְלֹא עֲזַבְתִּים

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:16 Forums Online 42:16 w'hôlakh'Tiy iw'riym B'derekh' lo yädäû Bin'tiyvôt lo-yäd'û ad'riykhëm äsiym mach'shäkh' lif'nëyhem ôr ûmaáqaSHiym l'miyshôr ëLeh haD'väriym ásiytim w'lo ázav'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:16 Forums Online 42:16 And I will bring y3212 z8689 x1980 the blind 5787 by a way 1870 [that] they knew 3045 z8804 not; x3808 I will lead y1869 z8686 them x1869 in paths 5410 [that] they have not x3808 known: 3045 z8804 I will make 7760 z8799 darkness 4285 light 216 before 6440 them, and crooked things 4625 straight. 4334 These x428 things 1697 will I do 6213 z8804 unto them, and not x3808 forsake 5800 z8804 them.

נָסֹגוּ אָחוֹר יֵבֹשׁוּ בֹשֶׁת הַבֹּטְחִים בַּפָּסֶל הָאֹמְרִים לְמַסֵּכָה אַתֶּם אֱלֹהֵינוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:17 Forums Online 42:17 näšogû ächôr yëvoshû voshet haBoţ'chiym BaPäšel om'riym l'maŠëkhäh aTem élohëy š

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:17 Forums Online 42:17 ¶ They shall be turned 5472 z8738 back, 268 they shall be greatly y1322 ashamed, 954 z8799 x1322 that trust 982 z8802 in graven images, 6459 that say 559 z8802 to the molten images, 4541 Ye x859 [are] our ´élöhîm אֱלֹהִים. 430

הַחֵרְשִׁים שְׁמָעוּ וְהַעִוְרִים הַבִּיטוּ לִרְאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:18 Forums Online 42:18 hachër'shiym sh'mäû w'haiw'riym haBiyţû lir'ôt

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:18 Forums Online 42:18 Hear, 8085 z8798 ye deaf; 2795 and look, 5027 z8685 ye blind, 5787 that ye may see. 7200 z8800

מִי עִוֵּר כִּי אִם־עַבְדִּי וְחֵרֵשׁ כְּמַלְאָכִי אֶשְׁלָח מִי עִוֵּר כִּמְשֻׁלָּם וְעִוֵּר כְּעֶבֶד יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:19 Forums Online 42:19 miy iûër Kiy im-av'Diy w'chërësh K'mal'äkhiy esh'läch miy iûër Kim'shuLäm w'iûër K'eved y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:19 Forums Online 42:19 Who x4310 [is] blind, 5787 but x3588 x518 my servant? 5650 or deaf, 2795 as my messenger 4397 [that] I sent? 7971 z8799 who x4310 [is] blind 5787 as [he that is] perfect, 7999 z8794 and blind 5787 as Yähwè's יָהוֶה 3068 servant? 5650

*רָאִיתָ [רָאוֹת] רַבּוֹת וְלֹא תִשְׁמֹר פָּקוֹחַ אָזְנַיִם וְלֹא יִשְׁמָע

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:20 Forums Online 42:20 *räiytä [räôt] raBôt w'lo tish'mor Päqôªch äz'nayim w'lo yish'mä

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:20 Forums Online 42:20 Seeing 7200 z8800 z8675 z8804 many things, 7227 but thou observest 8104 z8799 not; x3808 opening 6491 z8800 the ears, 241 but he heareth 8085 z8799 not. x3808

יְהוָה חָפֵץ לְמַעַן צִדְק יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:21 Forums Online 42:21 y'hwäh chäfëtz l'maan tzid'qô yag'Diyl Tôräh w'ya'Diyr

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:21 Forums Online 42:21 Yähwè יָהוֶה 3068 is well pleased 2654 z8804 for his righteousness' y6664 sake; x4616 x6664 he will magnify 1431 z8686 the law, 8451 and make [it] honourable. 142 z8686

וְהוּא עַם־בָּזוּז וְשָׁסוּי הָפֵחַ בַּחוּרִים כֻּלָּם בְבָתֵּי כְלָאִים הָחְבָּאוּ הָיוּ לָבַז וְאֵין מַצִּיל מְשִׁסָּה וְאֵין־אֹמֵר הָשַׁב

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:22 Forums Online 42:22 w' am-Bäzûz w'shäšûy häfëªch Bachûriym KuLäm ûv'väTëy kh'läiym häch'Bäû häyû vaz w'ëyn maTZiyl m'shiŠäh w'ëyn-omër häshav

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:22 Forums Online 42:22 But this x1931 [is] a people 5971 robbed 962 z8803 and spoiled; 8154 z8803 [they are] all x3605 of them snared 6351 z8687 in holes, 2352 z8676 y970 and they are hid 2244 z8717 in prison 3608 houses: 1004 they are x1961 for a prey, 957 and none x369 delivereth; 5337 z8688 for a spoil, 4933 and none x369 saith, 559 z8802 Restore. 7725 z8685

מִי בָכֶם יַאֲזִין זֹאת יַקְשִׁב וְיִשְׁמַע לְאָחוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:23 Forums Online 42:23 miy khem yaáziyn zot yaq'shiv w'yish'ma l'ächôr

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:23 Forums Online 42:23 Who x4310 among you will give ear 238 z8686 to this? x2063 [who] will hearken 7181 z8686 and hear 8085 z8799 for the time to come? 268

מִי־נָתַן *לִמְשׁוֹסֶה [לִמְשִׁסָּה] יַעֲקֹב וְיִשְׂרָאֵל לְבֹזְזִים הֲלוֹא יְהוָה זוּ חָטָאנוּ ל וְלֹא־אָבוּ בִדְרָכָיו הָלוֹךְ וְלֹא שָׁמְעוּ בְּתוֹרָת

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:24 Forums Online 42:24 miy-nätan *lim'shôšeh [lim'shiŠäh] yaáqov w'yis'räël l'voz'ziym y'hwäh chäţänû lô w'lo-ävû vid'räkhäyw hälôkh' w'lo shäm'û B'tôrätô

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:24 Forums Online 42:24 Who x4310 gave 5414 z8804 Ya`áköv יַעֲקֹב 3290 for a spoil, 4933 z8675 y4882 and Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to the robbers? 962 z8802 did not x3808 Yähwè יָהוֶה, 3068 he against whom 2098 we have sinned? 2398 z8804 for they would 14 z8804 not x3808 walk 1980 z8800 in his ways, 1870 neither x3808 were they obedient 8085 z8804 unto his law. 8451

וַיִּשְׁפֹּךְ עָלָיו חֵמָה אַפּ וֶעֱזוּז מִלְחָמָה וַתְּלַהֲטֵהוּ מִסָּבִיב וְלֹא יָדָע וַתִּבְעַר־בּ וְלֹא־יָשִׂים עַל־לֵב פ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:25 Forums Online 42:25 waYish'Pokh' äläyw chëmäh aPô weézûz mil'chämäh waT'laháţë miŠäviyv w'lo yädä waTiv'ar-Bô w'lo-yäsiym al-lëv f

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 42:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 42:25 Forums Online 42:25 Therefore he hath poured 8210 z8799 upon x5921 him the fury 2534 of his anger, 639 and the strength 5807 of battle: 4421 and it hath set him on fire 3857 z8762 round about, 5439 x4480 yet he knew 3045 z8804 not; x3808 and it burned 1197 z8799 him, yet he laid 7760 z8799 [it] not x3808 to x5921 heart. 3820

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.