Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Isaiah 18Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yeshaiyah / Isaiah 18

1 God in care of his people will destroy the Ethiopians. 7 An access thereby shall grow unto the Church.

הוֹי אֶרֶץ צִלְצַל כְּנָפָיִם אֲשֶׁר מֵעֵבֶר לְנַהֲרֵי־כוּשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:1 Forums Online 18:1 hôy eretz tzil'tzal K'näfäyim ásher ëver l'nahárëy-khûsh

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:1 Forums Online 18:1 ¶ Woe 1945 to the land 776 shadowing 6767 with wings, 3671 which x834 [is] beyond 5676 x4480 the rivers 5104 of Cûš כּוּשׁ: 3568

הַשֹּׁלֵחַ בַּיָּם צִירִים בִכְלֵי־גֹמֶא עַל־פְּנֵי־מַיִם לְכוּ מַלְאָכִים קַלִּים אֶל־גּוֹי מְמֻשָּׁךְ מוֹרָט אֶל־עַם נוֹרָא מִן־הוּא וָהָלְאָה גּוֹי קַו־קָו מְבוּסָה אֲשֶׁר־בָּזְאוּ נְהָרִים אַרְצ

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:2 Forums Online 18:2 haSHolëªch BaYäm tziyriym ûvikh'lëy-gome al-P'nëy-mayim l'khû mal'äkhiym qaLiym el-Gôy m'muSHäkh' ûmôräţ el-am nôrä min- häl'äh Gôy qaw-qäw ûm'vûšäh ásher-Bäz'û n'häriym ar'tzô

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:2 Forums Online 18:2 That sendeth 7971 z8802 ambassadors 6735 by the sea, 3220 even in vessels 3627 of bulrushes 1573 upon 6440 x5921 the waters, 4325 [saying], Go, y3212 z8798 x1980 ye swift 7031 messengers, 4397 to x413 a nation 1471 scattered 4900 z8794 and peeled, 4178 z8794 to x413 a people 5971 terrible 3372 z8737 from x4480 their beginning x1931 hitherto; 1973 a nation 1471 meted out 6957 y6978 and trodden down, 4001 whose x834 land 776 the rivers 5104 have spoiled! 958 z8804

כָּל־יֹשְׁבֵי תֵבֵל וְשֹׁכְנֵי אָרֶץ כִּנְשֹׂא־נֵס הָרִים תִּרְאוּ וְכִתְקֹעַ שׁוֹפָר תִּשְׁמָעוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:3 Forums Online 18:3 Käl-yosh'vëy tëvël w'shokh'nëy äretz Kin'so-nëš häriym Tir'û w'khit'qoª shôfär Tish'mäû š

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:3 Forums Online 18:3 All x3605 ye inhabitants 3427 z8802 of the world, 8398 and dwellers 7931 z8802 on the earth, 776 see 7200 z8799 ye, when he lifteth up 5375 z8800 an ensign 5251 on the mountains; 2022 and when he bloweth 8628 z8800 a trumpet, 7782 hear 8085 z8799 ye.

כִּי כֹה אָמַר יְהוָה אֵלַי *אֶשְׁקוֹטָה [אֶשְׁקֳטָה] וְאַבִּיטָה בִמְכוֹנִי כְּחֹם צַח עֲלֵי־אוֹר כְּעָב טַל בְּחֹם קָצִיר

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:4 Forums Online 18:4 Kiy khoh ämar y'hwäh ëlay *esh'qôţäh [esh'qóţäh] w'aBiyţäh vim'khôniy K'chom tzach álëy-ôr K'äv ţal B'chom qätziyr

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:4 Forums Online 18:4 For x3588 so 3541 Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8804 unto x413 me, I will take my rest, 8252 z8799 and I will consider 5027 z8686 in my dwelling place 4349 like a clear 6703 heat 2527 upon x5921 herbs, 216 [and] like a cloud 5645 of dew 2919 in the heat 2527 of harvest. 7105

כִּי־לִפְנֵי קָצִיר כְּתָם־פֶּרַח בֹסֶר גֹּמֵל יִהְיֶה נִצָּה וְכָרַת הַזַּלְזַלִּים בַּמַּזְמֵרוֹת וְאֶת־הַנְּטִישׁוֹת הֵסִיר הֵתַז

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:5 Forums Online 18:5 Kiy-lif'nëy qätziyr K'täm-Perach ûvošer Gomël yih'yeh niTZäh w'khärat haZal'zaLiym BaMaz'mërôt w'et-haN'ţiyshôt hëšiyr hëtaz

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:5 Forums Online 18:5 For x3588 afore 6440 the harvest, 7105 when the bud 6525 is perfect, 8552 z8800 and the sour grape 1155 is x1961 ripening 1580 z8802 in the flower, 5328 he shall both cut off 3772 z8804 the sprigs 2150 with pruning hooks, 4211 and take away 5493 z8689 [and] cut down 8456 z8689 the branches. 5189

יֵעָזְבוּ יַחְדָּו לְעֵיט הָרִים לְבֶהֱמַת הָאָרֶץ וְקָץ עָלָיו הָעַיִט וְכָל־בֶּהֱמַת הָאָרֶץ עָלָיו תֶּחֱרָף

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:6 Forums Online 18:6 yëäz'vû yach'Däw l'ëyţ häriym ûl'vehémat äretz w'qätz äläyw ayiţ w'khäl-Behémat äretz äläyw Techéräf

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:6 Forums Online 18:6 They shall be left 5800 z8735 together 3162 unto the fowls 5861 of the mountains, 2022 and to the beasts 929 of the earth: 776 and the fowls 5861 shall summer 6972 z8804 upon x5921 them, and all x3605 the beasts 929 of the earth 776 shall winter 2778 z8799 upon x5921 them.

בָּעֵת הַהִיא יוּבַל־שַׁי לַיהוָה צְבָאוֹת עַם מְמֻשָּׁךְ מוֹרָט מֵעַם נוֹרָא מִן־הוּא וָהָלְאָה גּוֹי קַו־קָו מְבוּסָה אֲשֶׁר בָּזְאוּ נְהָרִים אַרְצ אֶל־מְקוֹם שֵׁם־יְהוָה צְבָאוֹת הַר־צִיּוֹן ס

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:7 Forums Online 18:7 ët hahiy yûval-shay layhwäh tz'väôt am m'muSHäkh' ûmôräţ ûam nôrä min- häl'äh Gôy qaw-qäw ûm'vûšäh ásher Bäz'û n'häriym ar'tzô el-m'qôm shëm-y'hwäh tz'väôt har-tziYôn š

Massoretic Text OT Hebrew Isaiah 18:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Isaiah 18:7 Forums Online 18:7 ¶ In that x1931 time 6256 shall the present 7862 be brought 2986 z8714 unto Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת 6635 of a people 5971 scattered 4900 z8794 and peeled, 4178 z8794 and from a people 5971 x4480 terrible 3372 z8737 from x4480 their beginning x1931 hitherto; 1973 a nation 1471 meted out 6957 y6978 and trodden under foot, 4001 whose x834 land 776 the rivers 5104 have spoiled, 958 z8804 to x413 the place 4725 of the name 8034 of Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת, 6635 the mount 2022 Xiyyôn צִיּוֹן. 6726

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.