Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Jeremiah 52Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yiremiyah / Jeremiah 52

1 Zedekiah rebelleth. 4 Jerusalem is besieged and taken. 8 Zedekiah's sons killed, and his own eyes put out. 12 Nubuzar-adan burneth and spoileth the city. 24 He carrieth away the captives. 31 Evil-Merodach advanceth Jehoiachin.

בֶּן־עֶשְׂרִים וְאַחַת שָׁנָה צִדְקִיָּהוּ בְמָלְכ וְאַחַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּ *חֲמִיטַל [חֲמוּטַל] בַּת־יִרְמְיָהוּ מִלִּבְנָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:1 Forums Online 52:1 Ben-es'riym w'achat shänäh tzid'qiYähû v'mäl'khô w'achat es'rëh shänäh mälakh' Biyrûshäläim w'shëm iMô *chámiyţal [chámûţal] Bat-yir'm'yähû miLiv'näh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:1 Forums Online 52:1Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 [was] one 259 and twenty 6242 years 8141 old 1121 when he began to reign, 4427 z8800 and he reigned 4427 z8804 eleven 259 6240 x6259 years 8141 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 And his mother's 517 name 8034 [was] Çámûţal חֲמוּטַל 2537 the daughter 1323 of Yirmæyà יִרמְיָה 3414 of Livnà לִבנָה. 3841 x4480

וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה יְהוֹיָקִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:2 Forums Online 52:2 waYaas ra B'ëynëy y'hwäh K'khol ásher-äsäh y'hôyäqiym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:2 Forums Online 52:2 And he did 6213 z8799 [that which was] evil 7451 in the eyes 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 according to all x3605 that x834 Yæhôyäkîm יְהוֹיָקִים 3079 had done. 6213 z8804

כִּי עַל־אַף יְהוָה הָיְתָה בִּירוּשָׁלִַם וִיהוּדָה עַד־הִשְׁלִיכ אוֹתָם מֵעַל פָּנָיו וַיִּמְרֹד צִדְקִיָּהוּ בְּמֶלֶךְ בָּבֶל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:3 Forums Online 52:3 Kiy al-af y'hwäh häy'täh Biyrûshälaim wiyhûdäh ad-hish'liykhô ôtäm al Pänäyw waYim'rod tzid'qiYähû B'melekh' Bävel

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:3 Forums Online 52:3 For x3588 through 5921 the anger 639 of Yähwè יָהוֶה 3068 it came to pass x1961 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 and Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 till x5704 he had cast them out 7993 z8687 x853 from x4480 x5921 his presence, 6440 that Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 rebelled 4775 z8799 against the king 4428 of Bävel בָּבֶל. 894

וַיְהִי בַשָּׁנָה הַתְּשִׁעִית לְמָלְכ בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בָּא נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל הוּא וְכָל־חֵיל עַל־יְרוּשָׁלִַם וַיַּחֲנוּ עָלֶיהָ וַיִּבְנוּ עָלֶיהָ דָּיֵק סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:4 Forums Online 52:4 way'hiy vaSHänäh haT'shiiyt l'mäl'khô Bachodesh ásiyriy Beäsôr lachodesh n'vûkhad'reTZar melekh'-Bävel w'khäl-chëylô al-y'rûshälaim waYachánû äley waYiv'nû äley Däyëq šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:4 Forums Online 52:4 ¶ And it came to pass x1961 in the ninth 8671 year 8141 of his reign, 4427 z8800 in the tenth 6224 month, 2320 in the tenth 6218 [day] of the month, 2320 [that] Nævûȼađre´xxar נְבוּכַדרֶאצַּר 5019 king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 came, 935 z8804 he x1931 and all x3605 his army, 2428 against x5921 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and pitched 2583 z8799 against x5921 it, and built 1129 z8799 forts 1785 against x5921 it round about. 5439

וַתָּבֹא הָעִיר בַּמָּצוֹר עַד עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ צִדְקִיָּהוּ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:5 Forums Online 52:5 waTävo iyr BaMätzôr ad ash'Tëy es'rëh shänäh laMelekh' tzid'qiYähû

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:5 Forums Online 52:5 So y935 z8799 the city 5892 was besieged 4692 x935 unto x5704 the eleventh 6249 6240 year 8141 of king 4428 Xiđkiyyà צִדקִיָּה. 6667

בַּחֹדֶשׁ הָרְבִיעִי בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ וַיֶּחֱזַק הָרָעָב בָּעִיר וְלֹא־הָיָה לֶחֶם לְעַם הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:6 Forums Online 52:6 Bachodesh r'viyiy B'tish'äh lachodesh waYechézaq rääv iyr w'lo-häyäh lechem l'am äretz

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:6 Forums Online 52:6 And in the fourth 7243 month, 2320 in the ninth 8672 [day] of the month, 2320 the famine 7458 was sore 2388 z8799 in the city, 5892 so that there was x1961 no x3808 bread 3899 for the people 5971 of the land. 776

וַתִּבָּקַע הָעִיר וְכָל־אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה יִבְרְחוּ וַיֵּצְאוּ מֵהָעִיר לַיְלָה דֶּרֶךְ שַׁעַר בֵּין־הַחֹמֹתַיִם אֲשֶׁר עַל־גַּן הַמֶּלֶךְ וְכַשְׂדִּים עַל־הָעִיר סָבִיב וַיֵּלְכוּ דֶּרֶךְ הָעֲרָבָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:7 Forums Online 52:7 waTiBäqa iyr w'khäl-an'shëy haMil'chämäh yiv'r'chû waYëtz'û iyr lay'läh Derekh' shaar Bëyn-hachomotayim ásher al-Gan haMelekh' w'khas'Diym al-iyr šäviyv waYël'khû Derekh' áräväh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:7 Forums Online 52:7 Then the city 5892 was broken up, 1234 z8735 and all x3605 the men y582 x376 of war 4421 fled, 1272 z8799 and went forth 3318 z8799 out of the city 5892 x4480 by night 3915 by the way 1870 of the gate 8179 between x996 the two walls, 2346 which x834 [was] by x5921 the king's 4428 garden; 1588 (now the Caŝdîm כַּשׂדִּים 3778 [were] by x5921 the city 5892 round about:) 5439 and they went y3212 z8799 x1980 by the way 1870 of the plain. 6160

וַיִּרְדְּפוּ חֵיל־כַּשְׂדִּים אַחֲרֵי הַמֶּלֶךְ וַיַּשִּׂיגוּ אֶת־צִדְקִיָּהוּ בְּעַרְבֹת יְרֵחוֹ וְכָל־חֵיל נָפֹצוּ מֵעָלָיו

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:8 Forums Online 52:8 waYir'D'fû chëyl-Kas'Diym achárëy haMelekh' waYaSiygû et-tzid'qiYähû B'ar'vot y'rëchô w'khäl-chëylô näfotzû äläyw

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:8 Forums Online 52:8 ¶ But the army 2428 of the Caŝdîm כַּשׂדִּים 3778 pursued 7291 z8799 after 310 the king, 4428 and overtook 5381 z8686 x853 Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 in the plains 6160 of Yærîçô יְרִיחוֹ; 3405 and all x3605 his army 2428 was scattered 6327 z8738 from x4480 x5921 him.

וַיִּתְפְּשׂוּ אֶת־הַמֶּלֶךְ וַיַּעֲלוּ אֹת אֶל־מֶלֶךְ בָּבֶל רִבְלָתָה בְּאֶרֶץ חֲמָת וַיְדַבֵּר אִתּ מִשְׁפָּטִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:9 Forums Online 52:9 waYit'P'sû et-haMelekh' waYaálû otô el-melekh' Bävel riv'lätäh B'eretz chámät way'daBër iTô mish'Päţiym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:9 Forums Online 52:9 Then they took 8610 z8799 x853 the king, 4428 and carried him up 5927 z8686 unto x413 the king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 to Rivlà רִבלָה 7247 in the land 776 of Çámäŧ חֲמָת; 2574 where he gave 1696 z8762 judgment 4941 upon x854 him.

וַיִּשְׁחַט מֶלֶךְ־בָּבֶל אֶת־בְּנֵי צִדְקִיָּהוּ לְעֵינָיו וְגַם אֶת־כָּל־שָׂרֵי יְהוּדָה שָׁחַט בְּרִבְלָתָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:10 Forums Online 52:10 waYish'chaţ melekh'-Bävel et-B'nëy tzid'qiYähû l'ëynäyw w'gam et-Käl-särëy y'hûdäh shächaţ B'riv'lätäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:10 Forums Online 52:10 And the king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 slew 7819 z8799 x853 the sons 1121 of Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 before his eyes: 5869 he slew 7819 z8804 also x1571 x853 all x3605 the princes 8269 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 in Rivlà רִבלָה. 7247

וְאֶת־עֵינֵי צִדְקִיָּהוּ עִוֵּר וַיַּאַסְרֵהוּ בַנְחֻשְׁתַּיִם וַיְבִאֵהוּ מֶלֶךְ־בָּבֶל בָּבֶלָה וַיִּתְּנֵהוּ *בְבֵית־ [בֵית־]הַפְּקֻדֹּת עַד־יוֹם מוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:11 Forums Online 52:11 w'et-ëynëy tzid'qiYähû iûër waYaaš'rë van'chush'Tayim way'vië melekh'-Bävel Bäveläh waYiT'në *v'vëyt- [vëyt-]haP'quDot ad-yôm môtô

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:11 Forums Online 52:11 Then he put out 5786 z8765 the eyes 5869 of Xiđkiyyà צִדקִיָּה; 6667 and the king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 bound 631 z8799 him in chains, 5178 and carried 935 z8686 him to Bävel בָּבֶל, 894 and put 5414 z8799 him in prison 1004 6486 till x5704 the day 3117 of his death. 4194

בַחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הִיא שְׁנַת תְּשַׁע־עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל בָּא נְבוּזַרְאֲדָן רַב־טַבָּחִים עָמַד לִפְנֵי מֶלֶךְ־בָּבֶל בִּירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:12 Forums Online 52:12 ûvachodesh hachámiyshiy Beäsôr lachodesh hiy sh'nat T'sha-es'rëh shänäh laMelekh' n'vûkhad'reTZar melekh'-Bävel n'vûzar'ádän rav-ţaBächiym ämad lif'nëy melekh'-Bävel Biyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:12 Forums Online 52:12 ¶ Now in the fifth 2549 month, 2320 in the tenth 6218 [day] of the month, 2320 which x1931 [was] the nineteenth 8672 6240 y8141 year 8141 of Nævûȼađre´xxar נְבוּכַדרֶאצַּר 5019 king 4428 of Bävel בָּבֶל, 894 came 935 z8804 Nævûzar´áđän נְבוּזַראֲדָן, 5018 captain 7227 of the guard, 2876 [which] served 5975 6440 z8804 the king 4428 of Bävel בָּבֶל, 894 into Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389

וַיִּשְׂרֹף אֶת־בֵּית־יְהוָה וְאֶת־בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת כָּל־בָּתֵּי יְרוּשָׁלִַם וְאֶת־כָּל־בֵּית הַגָּדוֹל שָׂרַף בָּאֵשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:13 Forums Online 52:13 waYis'rof et-Bëyt-y'hwäh w'et-Bëyt haMelekh' w'ët Käl-BäTëy y'rûshälaim w'et-Käl-Bëyt haGädôl säraf ësh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:13 Forums Online 52:13 And burned 8313 z8799 x853 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and the king's 4428 house; 1004 and all x3605 the houses 1004 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and all x3605 the houses 1004 of the great 1419 [men], burned 8313 z8804 he with fire: 784

וְאֶת־כָּל־חֹמוֹת יְרוּשָׁלִַם סָבִיב נָתְצוּ כָּל־חֵיל כַּשְׂדִּים אֲשֶׁר אֶת־רַב־טַבָּחִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:14 Forums Online 52:14 w'et-Käl-chomôt y'rûshälaim šäviyv nät'tzû Käl-chëyl Kas'Diym ásher et-rav-ţaBächiym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:14 Forums Online 52:14 And all x3605 the army 2428 of the Caŝdîm כַּשׂדִּים, 3778 that x834 [were] with x854 the captain 7227 of the guard, 2876 brake down 5422 z8804 all x3605 the walls 2346 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 round about. 5439

מִדַּלּוֹת הָעָם וְאֶת־יֶתֶר הָעָם הַנִּשְׁאָרִים בָּעִיר וְאֶת־הַנֹּפְלִים אֲשֶׁר נָפְלוּ אֶל־מֶלֶךְ בָּבֶל וְאֵת יֶתֶר הָאָמוֹן הֶגְלָה נְבוּזַרְאֲדָן רַב־טַבָּחִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:15 Forums Online 52:15 ûmiDaLôt äm w'et-yeter äm haNish'äriym iyr w'et-haNof'liym ásher näf'lû el-melekh' Bävel w'ët yeter ämôn heg'läh n'vûzar'ádän rav-ţaBächiym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:15 Forums Online 52:15 Then Nævûzar´áđän נְבוּזַראֲדָן 5018 the captain 7227 of the guard 2876 carried away captive 1540 z8689 [certain] of the poor 1803 x4480 of the people, 5971 and the residue 3499 of the people 5971 that remained 7604 z8737 in the city, 5892 and those that fell away, 5307 z8802 that x834 fell 5307 z8804 to x413 the king 4428 of Bävel בָּבֶל, 894 and the rest 3499 of the multitude. 527

מִדַּלּוֹת הָאָרֶץ הִשְׁאִיר נְבוּזַרְאֲדָן רַב־טַבָּחִים לְכֹרְמִים לְיֹגְבִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:16 Forums Online 52:16 ûmiDaLôt äretz hish'iyr n'vûzar'ádän rav-ţaBächiym l'khor'miym ûl'yog'viym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:16 Forums Online 52:16 But Nævûzar´áđän נְבוּזַראֲדָן 5018 the captain 7227 of the guard 2876 left 7604 z8689 [certain] of the poor 1803 x4480 of the land 776 for vinedressers 3755 and for husbandmen. 3009 z8802

וְאֶת־עַמּוּדֵי הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר לְבֵית־יְהוָה וְאֶת־הַמְּכֹנוֹת וְאֶת־יָם הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר בְּבֵית־יְהוָה שִׁבְּרוּ כַשְׂדִּים וַיִּשְׂאוּ אֶת־כָּל־נְחֻשְׁתָּם בָּבֶלָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:17 Forums Online 52:17 w'et-aMûdëy haN'choshet ásher l'vëyt-y'hwäh w'et-haM'khonôt w'et-yäm haN'choshet ásher B'vëyt-y'hwäh shiB'rû khas'Diym waYis'û et-Käl-n'chush'Täm Bäveläh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:17 Forums Online 52:17 Also the pillars 5982 of brass 5178 that x834 [were] in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and the bases, 4350 and the brasen 5178 sea 3220 that x834 [was] in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 the Caŝdîm כַּשׂדִּים 3778 brake, 7665 z8765 and carried 5375 z8799 x853 all x3605 the brass 5178 of them to Bävel בָּבֶל. 894

וְאֶת־הַסִּרוֹת וְאֶת־הַיָּעִים וְאֶת־הַמְזַמְּרוֹת וְאֶת־הַמִּזְרָקֹת וְאֶת־הַכַּפּוֹת וְאֵת כָּל־כְּלֵי הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר־יְשָׁרְתוּ בָהֶם לָקָחוּ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:18 Forums Online 52:18 w'et-haŠirôt w'et-haYäiym w'et-ham'zaM'rôt w'et-haMiz'räqot w'et-haKaPôt w'ët Käl-K'lëy haN'choshet ásher-y'shär'tû hem läqächû

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:18 Forums Online 52:18 The caldrons 5518 also, and the shovels, 3257 and the snuffers, 4212 and the bowls, 4219 and the spoons, 3709 and all x3605 the vessels 3627 of brass 5178 wherewith x834 they ministered, 8334 z8762 took they away. 3947 z8804

וְאֶת־הַסִּפִּים וְאֶת־הַמַּחְתּוֹת וְאֶת־הַמִּזְרָקוֹת וְאֶת־הַסִּירוֹת וְאֶת־הַמְּנֹרוֹת וְאֶת־הַכַּפּוֹת וְאֶת־הַמְּנַקִיוֹת אֲשֶׁר זָהָב זָהָב וַאֲשֶׁר־כֶּסֶף כָּסֶף לָקַח רַב־טַבָּחִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:19 Forums Online 52:19 w'et-haŠiPiym w'et-haMach'Tôt w'et-haMiz'räqôt w'et-haŠiyrôt w'et-haM'norôt w'et-haKaPôt w'et-haM'naqiyôt ásher zähäv zähäv waásher-Kešef Käšef läqach rav-ţaBächiym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:19 Forums Online 52:19 And the basons, 5592 and the firepans, 4289 and the bowls, 4219 and the caldrons, 5518 and the candlesticks, 4501 and the spoons, 3709 and the cups; 4518 [that] which x834 [was] of gold 2091 [in] gold, 2091 and [that] which x834 [was] of silver 3701 [in] silver, 3701 took 3947 z0 the captain 7227 of the guard 2876 away. y3947 z8804

הָעַמּוּדִים שְׁנַיִם הַיָּם אֶחָד וְהַבָּקָר שְׁנֵים־עָשָׂר נְחֹשֶׁת אֲשֶׁר־תַּחַת הַמְּכֹנוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה לְבֵית יְהוָה לֹא־הָיָה מִשְׁקָל לִנְחֻשְׁתָּם כָּל־הַכֵּלִים הָאֵלֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:20 Forums Online 52:20 aMûdiym sh'nayim haYäm echäd w'haBäqär sh'nëym-äsär n'choshet ásher-Tachat haM'khonôt ásher äsäh haMelekh' sh'lomoh l'vëyt y'hwäh lo-häyäh mish'qäl lin'chush'Täm Käl-haKëliym ëLeh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:20 Forums Online 52:20 The two 8147 pillars, 5982 one 259 sea, 3220 and twelve 8147 6240 brasen 5178 bulls 1241 that x834 [were] under x8478 the bases, 4350 which x834 king 4428 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 had made 6213 z8804 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה: 3068 the brass 5178 of all x3605 these x428 vessels 3627 was x1961 without x3808 weight. 4948

וְהָעַמּוּדִים שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה אַמָּה *קוֹמָה [קוֹמַת] הָעַמֻּד הָאֶחָד וְחוּט שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵה אַמָּה יְסֻבֶּנּוּ וְעָבְי אַרְבַּע אַצְבָּעוֹת נָבוּב

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:21 Forums Online 52:21 w'aMûdiym sh'moneh es'rëh aMäh *qômäh [qômat] aMud echäd w'chûţ sh'Tëym-es'rëh aMäh y'šuBe w'äv'yô ar'Ba atz'Bäôt nävûv

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:21 Forums Online 52:21 And [concerning] the pillars, 5982 the height 6967 of one 259 pillar 5982 [was] eighteen 8083 6240 cubits; 520 and a fillet 2339 of twelve 8147 6240 cubits 520 did compass 5437 z8799 it; and the thickness 5672 thereof [was] four 702 fingers: 676 [it was] hollow. 5014 z8803

וְכֹתֶרֶת עָלָיו נְחֹשֶׁת וְקוֹמַת הַכֹּתֶרֶת הָאַחַת חָמֵשׁ אַמּוֹת שְׂבָכָה וְרִמּוֹנִים עַל־הַכּוֹתֶרֶת סָבִיב הַכֹּל נְחֹשֶׁת וְכָאֵלֶּה לַעַמּוּד הַשֵּׁנִי וְרִמּוֹנִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:22 Forums Online 52:22 w'khoteret äläyw n'choshet w'qômat haKoteret achat chämësh aMôt ûs'väkhäh w'riMôniym al-haKôteret šäviyv haKol n'choshet w'khäëLeh laaMûd haSHëniy w'riMôniym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:22 Forums Online 52:22 And a chapiter 3805 of brass 5178 [was] upon x5921 it; and the height 6967 of one 259 chapiter 3805 [was] five 2568 cubits, 520 with network 7639 and pomegranates 7416 upon x5921 the chapiters 3805 round about, 5439 all x3605 [of] brass. 5178 The second 8145 pillar 5982 also and the pomegranates 7416 [were] like unto these. x428

וַיִּהְיוּ הָרִמֹּנִים תִּשְׁעִים וְשִׁשָּׁה רוּחָה כָּל־הָרִמּוֹנִים מֵאָה עַל־הַשְּׂבָכָה סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:23 Forums Online 52:23 waYih'yû riMoniym Tish'iym w'shiSHäh rûchäh Käl-riMôniym mëäh al-haS'väkhäh šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:23 Forums Online 52:23 And there were x1961 ninety 8673 and six 8337 pomegranates 7416 on a side; 7307 [and] all x3605 the pomegranates 7416 upon x5921 the network 7639 [were] an hundred 3967 round about. 5439

וַיִּקַּח רַב־טַבָּחִים אֶת־שְׂרָיָה כֹּהֵן הָרֹאשׁ וְאֶת־צְפַנְיָה כֹּהֵן הַמִּשְׁנֶה וְאֶת־שְׁלֹשֶׁת שֹׁמְרֵי הַסַּף

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:24 Forums Online 52:24 waYiQach rav-ţaBächiym et-s'räyäh Kohën rosh w'et-tz'fan'yäh Kohën haMish'neh w'et-sh'loshet shom'rëy haŠaf

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:24 Forums Online 52:24 ¶ And the captain 7227 of the guard 2876 took 3947 z8799 x853 Ŝæräyà שְׂרָיָה 8304 the chief 7218 priest, 3548 and Xæfanyà צְפַניָה 6846 the second 4932 priest, 3548 and the three 7969 keepers 8104 z8802 of the door: 5592

מִן־הָעִיר לָקַח סָרִיס אֶחָד אֲשֶׁר־הָיָה פָקִיד עַל־אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה וְשִׁבְעָה אֲנָשִׁים מֵרֹאֵי פְנֵי־הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר נִמְצְאוּ בָעִיר וְאֵת סֹפֵר שַׂר הַצָּבָא הַמַּצְבִּא אֶת־עַם הָאָרֶץ וְשִׁשִּׁים אִישׁ מֵעַם הָאָרֶץ הַנִּמְצְאִים בְּתוֹךְ הָעִיר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:25 Forums Online 52:25 ûmin-iyr läqach šäriyš echäd ásher-häyäh fäqiyd al-an'shëy haMil'chämäh w'shiv'äh ánäshiym roëy f'nëy-haMelekh' ásher nim'tz'û iyr w'ët šofër sar haTZävä haMatz'Bi et-am äretz w'shiSHiym iysh am äretz haNim'tz'iym B'tôkh' iyr

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:25 Forums Online 52:25 He took 3947 z8804 also out of x4480 the city 5892 an 259 eunuch, 5631 which x834 had x1961 the charge 6496 of x5921 the men y582 x376 of war; 4421 and seven 7651 men y582 x376 of them that were near 7200 z8802 x4480 the king's 4428 person, 6440 which x834 were found 4672 z8738 in the city; 5892 and the principal 8269 scribe 5608 z8802 of the host, 6635 who mustered 6633 z8688 x853 the people 5971 of the land; 776 and threescore 8346 men 376 of the people 5971 x4480 of the land, 776 that were found 4672 z8737 in the midst 8432 of the city. 5892

וַיִּקַּח אוֹתָם נְבוּזַרְאֲדָן רַב־טַבָּחִים וַיֹּלֶךְ אוֹתָם אֶל־מֶלֶךְ בָּבֶל רִבְלָתָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:26 Forums Online 52:26 waYiQach ôtäm n'vûzar'ádän rav-ţaBächiym waYolekh' ôtäm el-melekh' Bävel riv'lätäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:26 Forums Online 52:26 So Nævûzar´áđän נְבוּזַראֲדָן 5018 the captain 7227 of the guard 2876 took 3947 z8799 them, and brought y3212 z8686 x1980 them to x413 the king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 to Rivlà רִבלָה. 7247

וַיַּכֶּה אוֹתָם מֶלֶךְ בָּבֶל וַיְמִתֵם בְּרִבְלָה בְּאֶרֶץ חֲמָת וַיִּגֶל יְהוּדָה מֵעַל אַדְמָת

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:27 Forums Online 52:27 waYaKeh ôtäm melekh' Bävel way'mitëm B'riv'läh B'eretz chámät waYigel y'hûdäh al ad'mätô

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:27 Forums Online 52:27 And the king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 smote 5221 z8686 them, and put them to death 4191 z8686 in Rivlà רִבלָה 7247 in the land y127 x776 of Çámäŧ חֲמָת. 2574 Thus Yæhûđà יְהוּדָה 3063 was carried away captive 1540 z8799 out of x4480 x5921 his own land. y776 x127

זֶה הָעָם אֲשֶׁר הֶגְלָה נְבוּכַדְרֶאצַּר בִּשְׁנַת־שֶׁבַע יְהוּדִים שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וְעֶשְׂרִים שְׁלֹשָׁה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:28 Forums Online 52:28 zeh äm ásher heg'läh n'vûkhad'reTZar Bish'nat-sheva y'hûdiym sh'loshet áläfiym w'es'riym ûsh'loshäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:28 Forums Online 52:28 This x2088 [is] the people 5971 whom x834 Nævûȼađre´xxar נְבוּכַדרֶאצַּר 5019 carried away captive: 1540 z8689 in the seventh 7651 year 8141 three 7969 thousand 505 Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 and three 7969 and twenty: 6242

בִּשְׁנַת שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה לִנְבוּכַדְרֶאצַּר מִירוּשָׁלִַם נֶפֶשׁ שְׁמֹנֶה מֵאוֹת שְׁלֹשִׁים שְׁנָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:29 Forums Online 52:29 Bish'nat sh'môneh es'rëh lin'vûkhad'reTZar miyrûshälaim nefesh sh'moneh mëôt sh'loshiym ûsh'näyim

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:29 Forums Online 52:29 In the eighteenth 8083 6240 year 8141 of Nævûȼađre´xxar נְבוּכַדרֶאצַּר 5019 he carried away captive 1540 z8689 from Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 x4480 eight 8083 hundred 3967 thirty 7970 and two 8147 persons: 5315

בִּשְׁנַת שָׁלֹשׁ וְעֶשְׂרִים לִנְבוּכַדְרֶאצַּר הֶגְלָה נְבוּזַרְאֲדָן רַב־טַבָּחִים יְהוּדִים נֶפֶשׁ שְׁבַע מֵאוֹת אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה כָּל־נֶפֶשׁ אַרְבַּעַת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאוֹת פ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:30 Forums Online 52:30 Bish'nat shälosh w'es'riym lin'vûkhad'reTZar heg'läh n'vûzar'ádän rav-ţaBächiym y'hûdiym nefesh sh'va mëôt ar'Bäiym wachámiSHäh Käl-nefesh ar'Baat áläfiym w'shësh mëôt f

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:30 Forums Online 52:30 In the three 7969 and twentieth 6242 year 8141 of Nævûȼađre´xxar נְבוּכַדרֶאצַּר 5019 Nævûzar´áđän נְבוּזַראֲדָן 5018 the captain 7227 of the guard 2876 carried away captive 1540 z8689 of the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 seven 7651 hundred 3967 forty 705 and five 2568 persons: 5315 all x3605 the persons 5315 [were] four 702 thousand 505 and six 8337 hundred. 3967

וַיְהִי בִשְׁלֹשִׁים וָשֶׁבַע שָׁנָה לְגָלוּת יְהוֹיָכִן מֶלֶךְ־יְהוּדָה בִּשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ נָשָׂא אֱוִיל מְרֹדַךְ מֶלֶךְ בָּבֶל בִּשְׁנַת מַלְכֻת אֶת־רֹאשׁ יְהוֹיָכִין מֶלֶךְ־יְהוּדָה וַיֹּצֵא אוֹת מִבֵּית *הַכְּלִיא [הַכְּלוּא]

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:31 Forums Online 52:31 way'hiy vish'loshiym sheva shänäh l'gälût y'hôyäkhin melekh'-y'hûdäh Bish'nëym äsär chodesh B'es'riym wachámiSHäh lachodesh näsä éwiyl m'rodakh' melekh' Bävel Bish'nat mal'khutô et-rosh y'hôyäkhiyn melekh'-y'hûdäh waYotzë ôtô miBëyt *haK'liy [haK'lû]

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:31 Forums Online 52:31 ¶ And it came to pass x1961 in the seven 7651 and thirtieth 7970 year 8141 of the captivity 1546 of Yæhôyäȼîn יְהוֹיָכִין 3078 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 in the twelfth 8147 6240 month, 2320 in the five 2568 and twentieth 6242 [day] of the month, 2320 [that] ´Éwîl Mæröđaȼ אֱוִיל־מְרֹדַך 192 king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 in the [first] year 8141 of his reign 4438 lifted up 5375 z8804 x853 the head 7218 of Yæhôyäȼîn יְהוֹיָכִין 3078 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and brought him forth 3318 z8686 x853 out of prison, 1004 3628 x4480

וַיְדַבֵּר אִתּ טֹבוֹת וַיִּתֵּן אֶת־כִּסְא מִמַּעַל לְכִסֵּא *מְלָכִים [הַמְּלָכִים] אֲשֶׁר אִתּ בְּבָבֶל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:32 Forums Online 52:32 way'daBër iTô ţovôt waYiTën et-Kiš'ô miMaal l'khiŠë *m'läkhiym [haM'läkhiym] ásher iTô B'vävel

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:32 Forums Online 52:32 And spake 1696 z8762 kindly 2896 unto x854 him, and set 5414 z8799 x853 his throne 3678 above 4605 x4480 the throne 3678 of the kings 4428 that x834 [were] with x854 him in Bävel בָּבֶל, 894

וְשִׁנָּה אֵת בִּגְדֵי כִלְא וְאָכַל לֶחֶם לְפָנָיו תָּמִיד כָּל־יְמֵי חַיָּו

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:33 Forums Online 52:33 w'shiNäh ët Big'dëy khil'ô w'äkhal lechem l'fänäyw Tämiyd Käl-y'mëy chaYäw

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:33 Forums Online 52:33 And changed 8138 z8765 x853 his prison 3608 garments: 899 and he did continually 8548 eat 398 z8804 bread 3899 before 6440 him all x3605 the days 3117 of his life. 2416

וַאֲרֻחָת אֲרֻחַת תָּמִיד נִתְּנָה־לּ מֵאֵת מֶלֶךְ־בָּבֶל דְּבַר־יוֹם בְּיוֹמ עַד־יוֹם מוֹת כֹּל יְמֵי חַיָּיו

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:34 Forums Online 52:34 waáruchätô áruchat Tämiyd niT'näh-Lô ët melekh'-Bävel D'var-yôm B'yômô ad-yôm môtô Kol y'mëy chaYäyw

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 52:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 52:34 Forums Online 52:34 And [for] his diet, 737 there was a continual 8548 diet 737 given 5414 z8738 him of x4480 x854 the king 4428 of Bävel בָּבֶל, 894 every y3117 day 3117 a portion 1697 until x5704 the day 3117 of his death, 4194 all x3605 the days 3117 of his life. 2416

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.