Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Jeremiah 28Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yiremiyah / Jeremiah 28

1 Hananiah prophesieth falsely the return of the vessels, and of Jeconiah. 5 Jeremiah, wishing it to be true, sheweth that the event will declare who are the true prophets. 10 Hananiah breaketh Jeremiah's yoke. 12 Jeremiah telleth of an iron yoke, 15 and foretelleth Hananiah's death.

וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַהִיא בְּרֵאשִׁית מַמְלֶכֶת צִדְקִיָּה מֶלֶךְ־יְהוּדָה *בִּשְׁנַת [בַּשָּׁנָה] הָרְבִעִית בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי אָמַר אֵלַי חֲנַנְיָה בֶן־עַזּוּר הַנָּבִיא אֲשֶׁר מִגִּבְעוֹן בְּבֵית יְהוָה לְעֵינֵי הַכֹּהֲנִים וְכָל־הָעָם לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:1 Forums Online 28:1 way'hiy BaSHänäh hahiy B'rëshiyt mam'lekhet tzid'qiYäh melekh'-y'hûdäh *Bish'nat [BaSHänäh] r'viiyt Bachodesh hachámiyshiy ämar ëlay chánan'yäh ven-aZûr haNäviy ásher miGiv'ôn B'vëyt y'hwäh l'ëynëy haKohániym w'khäl-äm mor

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:1 Forums Online 28:1 ¶ And it came to pass x1961 the same x1931 year, 8141 in the beginning 7225 of the reign 4467 of Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 in the fourth 7243 year, 8141 [and] in the fifth 2549 month, 2320 [that] Çánanyà חֲנַניָה 2608 the son 1121 of `Azzûr עַזּוּר 5809 the prophet, 5030 which x834 [was] of Giv`ôn גִּבעוֹן, 1391 x4480 spake 559 z8804 unto x413 me in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 in the presence 5869 of the priests 3548 and of all x3605 the people, 5971 saying, 559 z8800

כֹּה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר שָׁבַרְתִּי אֶת־עֹל מֶלֶךְ בָּבֶל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:2 Forums Online 28:2 Koh-ämar y'hwäh tz'väôt élohëy yis'räël mor shävar'Tiy et-ol melekh' Bävel

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:2 Forums Online 28:2 Thus x3541 speaketh 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת, 6635 the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 saying, 559 z8800 I have broken 7665 z8804 x853 the yoke 5923 of the king 4428 of Bävel בָּבֶל. 894

בְּעוֹד שְׁנָתַיִם יָמִים אֲנִי מֵשִׁיב אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה אֶת־כָּל־כְּלֵי בֵּית יְהוָה אֲשֶׁר לָקַח נְבוּכַדנֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל מִן־הַמָּקוֹם הַזֶּה וַיְבִיאֵם בָּבֶל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:3 Forums Online 28:3 B'ôd sh'nätayim yämiym ániy mëshiyv el-haMäqôm haZeh et-Käl-K'lëy Bëyt y'hwäh ásher läqach n'vûkhadneTZar melekh'-Bävel min-haMäqôm haZeh way'viyëm Bävel

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:3 Forums Online 28:3 Within x5750 two full y3117 years 8141 x3117 will I x589 bring again 7725 z8688 into x413 this x2008 place 4725 x853 all x3605 the vessels 3627 of Yähwè's יָהוֶה 3068 house, 1004 that x834 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5019 king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 took away 3947 z8804 from x4480 this x2008 place, 4725 and carried 935 z8686 them to Bävel בָּבֶל: 894

וְאֶת־יְכָנְיָה בֶן־יְהוֹיָקִים מֶלֶךְ־יְהוּדָה וְאֶת־כָּל־גָּלוּת יְהוּדָה הַבָּאִים בָּבֶלָה אֲנִי מֵשִׁיב אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה נְאֻם־יְהוָה כִּי אֶשְׁבֹּר אֶת־עֹל מֶלֶךְ בָּבֶל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:4 Forums Online 28:4 w'et-y'khän'yäh ven-y'hôyäqiym melekh'-y'hûdäh w'et-Käl-Gälût y'hûdäh haBäiym Bäveläh ániy mëshiyv el-haMäqôm haZeh n'um-y'hwäh Kiy esh'Bor et-ol melekh' Bävel

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:4 Forums Online 28:4 And I x589 will bring again 7725 z8688 to x413 this x2008 place 4725 Yæȼonyà יְכָניָה 3204 the son 1121 of Yæhôyäkîm יְהוֹיָקִים 3079 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 with all x3605 the captives 1546 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 that went 935 z8802 into Bävel בָּבֶל, 894 saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה: 3068 for x3588 I will break 7665 z8799 x853 the yoke 5923 of the king 4428 of Bävel בָּבֶל. 894

וַיֹּאמֶר יִרְמְיָה הַנָּבִיא אֶל־חֲנַנְיָה הַנָּבִיא לְעֵינֵי הַכֹּהֲנִים לְעֵינֵי כָל־הָעָם הָעֹמְדִים בְּבֵית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:5 Forums Online 28:5 waYomer yir'm'yäh haNäviy el-chánan'yäh haNäviy l'ëynëy haKohániym ûl'ëynëy khäl-äm om'diym B'vëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:5 Forums Online 28:5 ¶ Then the prophet 5030 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 said 559 z8799 unto x413 the prophet 5030 Çánanyà חֲנַניָה 2608 in the presence 5869 of the priests, 3548 and in the presence 5869 of all x3605 the people 5971 that stood 5975 z8802 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068

וַיֹּאמֶר יִרְמְיָה הַנָּבִיא אָמֵן כֵּן יַעֲשֶׂה יְהוָה יָקֵם יְהוָה אֶת־דְּבָרֶיךָ אֲשֶׁר נִבֵּאתָ לְהָשִׁיב כְּלֵי בֵית־יְהוָה וְכָל־הַגּוֹלָה מִבָּבֶל אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:6 Forums Online 28:6 waYomer yir'm'yäh haNäviy ämën Kën yaáseh y'hwäh yäqëm y'hwäh et-D'väreykhä ásher niBëtä l'häshiyv K'lëy vëyt-y'hwäh w'khäl-haGôläh miBävel el-haMäqôm haZeh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:6 Forums Online 28:6 Even the prophet 5030 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 said, 559 z8799 Amen: 543 Yähwè יָהוֶה 3068 do 6213 z8799 so: x3651 Yähwè יָהוֶה 3068 perform 6965 z8686 x853 thy words 1697 which x834 thou hast prophesied, 5012 z8738 to bring again 7725 z8687 the vessels 3627 of Yähwè's יָהוֶה 3068 house, 1004 and all x3605 that is carried away captive, 1473 from Bävel בָּבֶל 894 x4480 into x413 this x2008 place. 4725

אַךְ־שְׁמַע־נָא הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי דֹּבֵר בְּאָזְנֶיךָ בְאָזְנֵי כָּל־הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:7 Forums Online 28:7 akh'-sh'ma- haDävär haZeh ásher änokhiy Dovër B'äz'neykhä ûv'äz'nëy Käl-äm

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:7 Forums Online 28:7 Nevertheless x389 hear 8085 z8798 thou now x4994 this x2008 word 1697 that x834 I x595 speak 1696 z8802 in thine ears, 241 and in the ears 241 of all x3605 the people; 5971

הַנְּבִיאִים אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנַי לְפָנֶיךָ מִן־הָעוֹלָם וַיִּנָּבְאוּ אֶל־אֲרָצוֹת רַבּוֹת וְעַל־מַמְלָכוֹת גְּדֹלוֹת לְמִלְחָמָה לְרָעָה לְדָבֶר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:8 Forums Online 28:8 haN'viyiym ásher häyû l'fänay ûl'fäneykhä min-ôläm waYiNäv'û el-árätzôt raBôt w'al-mam'läkhôt G'dolôt l'mil'chämäh ûl'rääh ûl'däver

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:8 Forums Online 28:8 The prophets 5030 that x834 have been x1961 before 6440 me and before 6440 thee of x4480 old 5769 prophesied 5012 z8735 both against x413 many 7227 countries, 776 and against x5921 great 1419 kingdoms, 4467 of war, 4421 and of evil, 7451 and of pestilence. 1698

הַנָּבִיא אֲשֶׁר יִנָּבֵא לְשָׁלוֹם בְּבֹא דְּבַר הַנָּבִיא יִוָּדַע הַנָּבִיא אֲשֶׁר־שְׁלָח יְהוָה בֶּאֱמֶת

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:9 Forums Online 28:9 haNäviy ásher yiNävë l'shälôm B'vo D'var haNäviy yiûäda haNäviy ásher-sh'lächô y'hwäh Beémet

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:9 Forums Online 28:9 The prophet 5030 which x834 prophesieth 5012 z8735 of peace, 7965 when the word 1697 of the prophet 5030 shall come to pass, 935 z8800 [then] y227 shall the prophet 5030 be known, 3045 z8735 that x834 Yähwè יָהוֶה 3068 hath truly 571 sent 7971 z8804 him.

וַיִּקַּח חֲנַנְיָה הַנָּבִיא אֶת־הַמּוֹטָה מֵעַל צַוַּאר יִרְמְיָה הַנָּבִיא וַיִּשְׁבְּרֵהוּ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:10 Forums Online 28:10 waYiQach chánan'yäh haNäviy et-haMôţäh al tzaûar yir'm'yäh haNäviy waYish'B'rë

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:10 Forums Online 28:10 ¶ Then Çánanyà חֲנַניָה 2608 the prophet 5030 took 3947 z8799 x853 the yoke 4133 from off x4480 x5921 the prophet 5030 Yirmæyà's יִרמְיָה 3414 neck, 6677 and brake 7665 z8799 it.

וַיֹּאמֶר חֲנַנְיָה לְעֵינֵי כָל־הָעָם לֵאמֹר כֹּה אָמַר יְהוָה כָּכָה אֶשְׁבֹּר אֶת־עֹל נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל בְּעוֹד שְׁנָתַיִם יָמִים מֵעַל־צַוַּאר כָּל־הַגּוֹיִם וַיֵּלֶךְ יִרְמְיָה הַנָּבִיא לְדַרְכּ פ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:11 Forums Online 28:11 waYomer chánan'yäh l'ëynëy khäl-äm mor Koh ämar y'hwäh Käkhäh esh'Bor et-ol n'vukhad'neTZar melekh'-Bävel B'ôd sh'nätayim yämiym al-tzaûar Käl-haGôyim waYëlekh' yir'm'yäh haNäviy l'dar'Kô f

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:11 Forums Online 28:11 And Çánanyà חֲנַניָה 2608 spake 559 z8799 in the presence 5869 of all x3605 the people, 5971 saying, 559 z8800 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה; 3068 Even so x3602 will I break 7665 z8799 x853 the yoke 5923 of Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5019 king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 from x4480 x5921 the neck 6677 of all x3605 nations 1471 within the space of x5750 two full y3117 years. 8141 x3117 And the prophet 5030 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 went y3212 z8799 x1980 his way. 1870

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֶל־יִרְמְיָה אַחֲרֵי שְׁבוֹר חֲנַנְיָה הַנָּבִיא אֶת־הַמּוֹטָה מֵעַל צַוַּאר יִרְמְיָה הַנָּבִיא לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:12 Forums Online 28:12 way'hiy d'var-y'hwäh el-yir'm'yäh achárëy sh'vôr chánan'yäh haNäviy et-haMôţäh al tzaûar yir'm'yäh haNäviy mor

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:12 Forums Online 28:12 ¶ Then the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 [the prophet], after y310 that x310 Çánanyà חֲנַניָה 2608 the prophet 5030 had broken 7665 z8800 x853 the yoke 4133 from off x4480 x5921 the neck 6677 of the prophet 5030 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 saying, 559 z8800

הָלוֹךְ וְאָמַרְתָּ אֶל־חֲנַנְיָה לֵאמֹר כֹּה אָמַר יְהוָה מוֹטֹת עֵץ שָׁבָרְתָּ וְעָשִׂיתָ תַחְתֵּיהֶן מֹטוֹת בַּרְזֶל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:13 Forums Online 28:13 hälôkh' w'ämar'Tä el-chánan'yäh mor Koh ämar y'hwäh môţot ëtz shävär'Tä w'äsiytä tach'Tëyhen moţôt Bar'zel

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:13 Forums Online 28:13 Go 1980 z8800 and tell 559 z8804 x413 Çánanyà חֲנַניָה, 2608 saying, 559 z8800 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה; 3068 Thou hast broken 7665 z8804 the yokes 4133 of wood; 6086 but thou shalt make 6213 z8804 for x8478 them yokes 4133 of iron. 1270

כִּי כֹה־אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עֹל בַּרְזֶל נָתַתִּי עַל־צַוַּאר כָּל־הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה לַעֲבֹד אֶת־נְבֻכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל וַעֲבָדֻהוּ וְגַם אֶת־חַיַּת הַשָּׂדֶה נָתַתִּי ל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:14 Forums Online 28:14 Kiy khoh-ämar y'hwäh tz'väôt élohëy yis'räël ol Bar'zel nätaTiy al-tzaûar Käl-haGôyim ëLeh laávod et-n'vukhad'neTZar melekh'-Bävel waávädu w'gam et-chaYat haSädeh nätaTiy lô

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:14 Forums Online 28:14 For x3588 thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת, 6635 the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 I have put 5414 z8804 a yoke 5923 of iron 1270 upon x5921 the neck 6677 of all x3605 these x428 nations, 1471 that they may serve 5647 z8800 x853 Nævûȼađne´xxar נְבוּכַדנֶאצַּר 5019 king 4428 of Bävel בָּבֶל; 894 and they shall serve 5647 z8804 him: and I have given 5414 z8804 him x853 the beasts 2416 of the field 7704 also. x1571

וַיֹּאמֶר יִרְמְיָה הַנָּבִיא אֶל־חֲנַנְיָה הַנָּבִיא שְׁמַע־נָא חֲנַנְיָה לֹא־שְׁלָחֲךָ יְהוָה וְאַתָּה הִבְטַחְתָּ אֶת־הָעָם הַזֶּה עַל־שָׁקֶר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:15 Forums Online 28:15 waYomer yir'm'yäh haNäviy el-chánan'yäh haNäviy sh'ma- chánan'yäh lo-sh'lächákhä y'hwäh w'aTäh hiv'ţach'Tä et-äm haZeh al-shäqer

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:15 Forums Online 28:15 ¶ Then said 559 z8799 the prophet 5030 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 unto x413 Çánanyà חֲנַניָה 2608 the prophet, 5030 Hear 8085 z8798 now, x4994 Çánanyà חֲנַניָה; 2608 Yähwè יָהוֶה 3068 hath not x3808 sent 7971 z8804 thee; but thou x859 makest x853 this x2008 people 5971 to trust 982 z8689 in x5921 a lie. 8267

לָכֵן כֹּה אָמַר יְהוָה הִנְנִי מְשַׁלֵּחֲךָ מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה הַשָּׁנָה אַתָּה מֵת כִּי־סָרָה דִבַּרְתָּ אֶל־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:16 Forums Online 28:16 khën Koh ämar y'hwäh hin'niy m'shaLëchákhä al P'nëy ádämäh haSHänäh aTäh mët Kiy-šäräh diBar'Tä el-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:16 Forums Online 28:16 Therefore x3651 thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה; 3068 Behold, x2009 I will cast 7971 z8764 thee from off x4480 x5921 the face 6440 of the earth: 127 this year 8141 thou x859 shalt die, 4191 z8801 because x3588 thou hast taught 1696 z8765 rebellion 5627 against x413 Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיָּמָת חֲנַנְיָה הַנָּבִיא בַּשָּׁנָה הַהִיא בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי פ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:17 Forums Online 28:17 waYämät chánan'yäh haNäviy BaSHänäh hahiy Bachodesh haSH'viyiy f

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 28:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 28:17 Forums Online 28:17 So Çánanyà חֲנַניָה 2608 the prophet 5030 died 4191 z8799 the same x1931 year 8141 in the seventh 7637 month. 2320

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.