Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Jeremiah 41Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yiremiyah / Jeremiah 41

1 Ishmael, treacherously killing Gedaliah and others, purposeth with the residue to flee unto the Ammonites. 11 Johanan recovereth the captives, and mindeth to flee into Egypt.

וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בָּא יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה בֶן־אֱלִישָׁמָע מִזֶּרַע הַמְּלוּכָה וְרַבֵּי הַמֶּלֶךְ וַעֲשָׂרָה אֲנָשִׁים אִתּ אֶל־גְּדַלְיָהוּ בֶן־אֲחִיקָם הַמִּצְפָּתָה וַיֹּאכְלוּ שָׁם לֶחֶם יַחְדָּו בַּמִּצְפָּה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:1 Forums Online 41:1 way'hiy Bachodesh haSH'viyiy yish'mäël Ben-n'tan'yäh ven-éliyshämä miZera haM'lûkhäh w'raBëy haMelekh' waásäräh ánäshiym iTô el-G'dal'yähû ven-áchiyqäm haMitz'Pätäh waYokh'lû shäm lechem yach'Däw BaMitz'Päh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:1 Forums Online 41:1 ¶ Now it came to pass x1961 in the seventh 7637 month, 2320 [that] Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה 5418 the son 1121 of ´Élîšämä` אֱלִישָׁמָע, 476 of the seed 2233 x4480 royal, 4410 and the princes 7227 of the king, 4428 even ten 6235 men y582 x376 with x854 him, came 935 z8804 unto x413 Gæđalyà גְּדַליָה 1436 the son 1121 of ´Áçîkäm אֲחִיקָם 296 to Mixpà מִצפָּה; y4709 x4708 and there x8033 they did eat 398 z8799 bread 3899 together 3162 in Mixpà מִצפָּה. y4708 x4709

וַיָּקָם יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה וַעֲשֶׂרֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר־הָיוּ אִתּ וַיַּכּוּ אֶת־גְּדַלְיָהוּ בֶן־אֲחִיקָם בֶּן־שָׁפָן בַּחֶרֶב וַיָּמֶת אֹת אֲשֶׁר־הִפְקִיד מֶלֶךְ־בָּבֶל בָּאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:2 Forums Online 41:2 waYäqäm yish'mäël Ben-n'tan'yäh waáseret ánäshiym ásher-häyû iTô waYaKû et-G'dal'yähû ven-áchiyqäm Ben-shäfän Bacherev waYämet otô ásher-hif'qiyd melekh'-Bävel äretz

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:2 Forums Online 41:2 Then arose 6965 z8799 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה, 5418 and the ten 6235 men y582 x376 that x834 were x1961 with x854 him, and smote 5221 z8686 x853 Gæđalyà גְּדַליָה 1436 the son 1121 of ´Áçîkäm אֲחִיקָם 296 the son 1121 of Šäfän שָׁפָן 8227 with the sword, 2719 and slew 4191 z8686 him, whom x834 the king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 had made governor 6485 z8689 over the land. 776

וְאֵת כָּל־הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר־הָיוּ אִתּ אֶת־גְּדַלְיָהוּ בַּמִּצְפָּה וְאֶת־הַכַּשְׂדִּים אֲשֶׁר נִמְצְאוּ־שָׁם אֵת אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הִכָּה יִשְׁמָעֵאל

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:3 Forums Online 41:3 w'ët Käl-haY'hûdiym ásher-häyû iTô et-G'dal'yähû BaMitz'Päh w'et-haKas'Diym ásher nim'tz'û-shäm ët an'shëy haMil'chämäh hiKäh yish'mäël

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:3 Forums Online 41:3 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 also slew 5221 z8689 all x3605 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 that x834 were x1961 with x854 him, [even] with x854 Gæđalyà גְּדַליָה, 1436 at Mixpà מִצפָּה, 4709 and the Caŝdîm כַּשׂדִּים 3778 that x834 were found 4672 z8738 there, x8033 [and] the men y582 x376 of war. 4421

וַיְהִי בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי לְהָמִית אֶת־גְּדַלְיָהוּ וְאִישׁ לֹא יָדָע

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:4 Forums Online 41:4 way'hiy BaYôm haSHëniy l'hämiyt et-G'dal'yähû w'iysh lo yädä

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:4 Forums Online 41:4 And it came to pass x1961 the second 8145 day 3117 after he had slain 4191 z8687 x853 Gæđalyà גְּדַליָה, 1436 and no x3808 man 376 knew 3045 z8804 [it],

וַיָּבֹאוּ אֲנָשִׁים מִשְּׁכֶם מִשִּׁלוֹ מִשֹּׁמְרוֹן שְׁמֹנִים אִישׁ מְגֻלְּחֵי זָקָן קְרֻעֵי בְגָדִים מִתְגֹּדְדִים מִנְחָה לְבוֹנָה בְּיָדָם לְהָבִיא בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:5 Forums Online 41:5 waYävoû ánäshiym miSH'khem miSHilô ûmiSHom'rôn sh'moniym iysh m'guL'chëy zäqän ûq'ruëy v'gädiym ûmit'God'diym ûmin'chäh ûl'vônäh B'yädäm l'häviy Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:5 Forums Online 41:5 That there came 935 z8799 certain y582 x376 from Šæȼem שְׁכֶם, 7927 x4480 from Šîlò שִׁילֹה, 7887 x4480 and from Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 x4480 [even] fourscore 8084 men, 376 having their beards 2206 shaven, 1548 z8794 and their clothes 899 rent, 7167 z8803 and having cut y1413 z8706 themselves, x1413 with offerings 4503 and incense 3828 in their hand, 3027 to bring 935 z8687 [them] to the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיֵּצֵא יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה לִקְרָאתָם מִן־הַמִּצְפָּה הֹלֵךְ הָלֹךְ בֹכֶה וַיְהִי כִּפְגֹשׁ אֹתָם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם בֹּאוּ אֶל־גְּדַלְיָהוּ בֶן־אֲחִיקָם ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:6 Forums Online 41:6 waYëtzë yish'mäël Ben-n'tan'yäh liq'rätäm min-haMitz'Päh holëkh' hälokh' ûvokheh way'hiy Kif'gosh otäm waYomer álëyhem Boû el-G'dal'yähû ven-áchiyqäm š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:6 Forums Online 41:6 And Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה 5418 went forth 3318 z8799 from x4480 Mixpà מִצפָּה 4709 to meet 7125 z8800 them, weeping 1058 z8802 all along y1980 z8800 as he went: 1980 z8802 and it came to pass, x1961 as he met 6298 z8800 them, he said 559 z8799 unto x413 them, Come 935 z8798 to x413 Gæđalyà גְּדַליָה 1436 the son 1121 of ´Áçîkäm אֲחִיקָם. 296

וַיְהִי כְּבוֹאָם אֶל־תּוֹךְ הָעִיר וַיִּשְׁחָטֵם יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה אֶל־תּוֹךְ הַבּוֹר הוּא וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר־אִתּ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:7 Forums Online 41:7 way'hiy K'vôäm el-Tôkh' iyr waYish'chäţëm yish'mäël Ben-n'tan'yäh el-Tôkh' haBôr w'ánäshiym ásher-iTô

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:7 Forums Online 41:7 And it was x1961 [so], when they came 935 z8800 into x413 the midst 8432 of the city, 5892 that Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה 5418 slew 7819 z8799 them, [and cast them] into x413 the midst 8432 of the pit, 953 he, x1931 and the men y582 x376 that x834 [were] with x854 him.

וַעֲשָׂרָה אֲנָשִׁים נִמְצְאוּ־בָם וַיֹּאמְרוּ אֶל־יִשְׁמָעֵאל אַל־תְּמִתֵנוּ כִּי־יֶשׁ־לָנוּ מַטְמֹנִים בַּשָּׂדֶה חִטִּים שְׂעֹרִים וְשֶׁמֶן דְבָשׁ וַיֶּחְדַּל וְלֹא הֱמִיתָם בְּתוֹךְ אֲחֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:8 Forums Online 41:8 waásäräh ánäshiym nim'tz'û-m waYom'rû el-yish'mäël al-T'mitë Kiy-yesh- maţ'moniym BaSädeh chiŢiym ûs'oriym w'shemen ûd'väsh waYech'Dal w'lo hémiytäm B'tôkh' áchëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:8 Forums Online 41:8 But ten 6235 men y582 x376 were found 4672 z8738 among them that said 559 z8799 unto x413 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל, 3458 Slay 4191 z8686 us not: x408 for x3588 we have 3426 treasures 4301 in the field, 7704 of wheat, 2406 and of barley, 8184 and of oil, 8081 and of honey. 1706 So he forbare, 2308 z8799 and slew 4191 z8689 them not x3808 among 8432 their brethren. 251

וְהַבּוֹר אֲשֶׁר הִשְׁלִיךְ שָׁם יִשְׁמָעֵאל אֵת כָּל־פִּגְרֵי הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הִכָּה בְּיַד־גְּדַלְיָהוּ הוּא אֲשֶׁר עָשָׂה הַמֶּלֶךְ אָסָא מִפְּנֵי בַּעְשָׁא מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל אֹת מִלֵּא יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָהוּ חֲלָלִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:9 Forums Online 41:9 w'haBôr ásher hish'liykh' shäm yish'mäël ët Käl-Pig'rëy ánäshiym ásher hiKäh B'yad-G'dal'yähû ásher äsäh haMelekh' äšä miP'nëy Ba'shä melekh'-yis'räël otô miLë yish'mäël Ben-n'tan'yähû cháläliym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:9 Forums Online 41:9 Now the pit 953 wherein x834 x8033 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 had cast 7993 z8689 x853 all x3605 the dead bodies 6297 of the men, y582 x376 whom x834 he had slain 5221 z8689 because 3027 of Gæđalyà גְּדַליָה, 1436 [was] it x1931 which x834 ´Äsä´ אָסָא 609 the king 4428 had made 6213 z8804 for fear 6440 x4480 of Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 [and] Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה 5418 filled 4390 z8765 it with [them that were] slain. 2491

וַיִּשְׁבְּ יִשְׁמָעֵאל אֶת־כָּל־שְׁאֵרִית הָעָם אֲשֶׁר בַּמִּצְפָּה אֶת־בְּנוֹת הַמֶּלֶךְ וְאֶת־כָּל־הָעָם הַנִּשְׁאָרִים בַּמִּצְפָּה אֲשֶׁר הִפְקִיד נְבוּזַרְאֲדָן רַב־טַבָּחִים אֶת־גְּדַלְיָהוּ בֶּן־אֲחִיקָם וַיִּשְׁבֵּם יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה וַיֵּלֶךְ לַעֲבֹר אֶל־בְּנֵי עַמּוֹן ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:10 Forums Online 41:10 waYish'B' yish'mäël et-Käl-sh'ëriyt äm ásher BaMitz'Päh et-B'nôt haMelekh' w'et-Käl-äm haNish'äriym BaMitz'Päh ásher hif'qiyd n'vûzar'ádän rav-ţaBächiym et-G'dal'yähû Ben-áchiyqäm waYish'Bëm yish'mäël Ben-n'tan'yäh waYëlekh' laávor el-B'nëy aMôn š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:10 Forums Online 41:10 Then Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 carried away captive 7617 z8799 x853 all x3605 the residue 7611 of the people 5971 that x834 [were] in Mixpà מִצפָּה, 4709 [even] x853 the king's 4428 daughters, 1323 and all x3605 the people 5971 that remained 7604 z8737 in Mixpà מִצפָּה, 4709 whom x834 Nævûzar´áđän נְבוּזַראֲדָן 5018 the captain 7227 of the guard 2876 had committed 6485 z8689 to x853 Gæđalyà גְּדַליָה 1436 the son 1121 of ´Áçîkäm אֲחִיקָם: 296 and Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה 5418 carried them away captive, 7617 z8799 and departed y3212 z8799 x1980 to go over 5674 z8800 to x413 the `Ammönîm עַמֹּנִים. 1121 5983

וַיִּשְׁמַע יוֹחָנָן בֶּן־קָרֵחַ וְכָל־שָׂרֵי הַחֲיָלִים אֲשֶׁר אִתּ אֵת כָּל־הָרָעָה אֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:11 Forums Online 41:11 waYish'ma yôchänän Ben-qärëªch w'khäl-särëy hacháyäliym ásher iTô ët Käl-rääh ásher äsäh yish'mäël Ben-n'tan'yäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:11 Forums Online 41:11 ¶ But when Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the son 1121 of Kärëåç קָרֵחַ, 7143 and all x3605 the captains 8269 of the forces 2428 that x834 [were] with x854 him, heard 8085 z8799 of x853 all x3605 the evil 7451 that x834 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה 5418 had done, 6213 z8804

וַיִּקְחוּ אֶת־כָּל־הָאֲנָשִׁים וַיֵּלְכוּ לְהִלָּחֵם עִם־יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה וַיִּמְצְאוּ אֹת אֶל־מַיִם רַבִּים אֲשֶׁר בְּגִבְעוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:12 Forums Online 41:12 waYiq'chû et-Käl-ánäshiym waYël'khû l'hiLächëm im-yish'mäël Ben-n'tan'yäh waYim'tz'û otô el-mayim raBiym ásher B'giv'ôn

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:12 Forums Online 41:12 Then they took 3947 z8799 x853 all x3605 the men, y582 x376 and went y3212 z8799 x1980 to fight 3898 z8736 with x5973 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה, 5418 and found 4672 z8799 him by x413 the great 7227 waters 4325 that x834 [are] in Giv`ôn גִּבעוֹן. 1391

וַיְהִי כִּרְאוֹת כָּל־הָעָם אֲשֶׁר אֶת־יִשְׁמָעֵאל אֶת־יוֹחָנָן בֶּן־קָרֵחַ וְאֵת כָּל־שָׂרֵי הַחֲיָלִים אֲשֶׁר אִתּ וַיִּשְׂמָחוּ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:13 Forums Online 41:13 way'hiy Kir'ôt Käl-äm ásher et-yish'mäël et-yôchänän Ben-qärëªch w'ët Käl-särëy hacháyäliym ásher iTô waYis'mächû

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:13 Forums Online 41:13 Now it came to pass, x1961 [that] when all x3605 the people 5971 which x834 [were] with x854 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 saw 7200 z8800 x853 Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the son 1121 of Kärëåç קָרֵחַ, 7143 and all x3605 the captains 8269 of the forces 2428 that x834 [were] with x854 him, then they were glad. 8055 z8799

וַיָּסֹבּוּ כָּל־הָעָם אֲשֶׁר־שָׁבָה יִשְׁמָעֵאל מִן־הַמִּצְפָּה וַיָּשֻׁבוּ וַיֵּלְכוּ אֶל־יוֹחָנָן בֶּן־קָרֵחַ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:14 Forums Online 41:14 waYäšoBû Käl-äm ásher-shäväh yish'mäël min-haMitz'Päh waYäshuvû waYël'khû el-yôchänän Ben-qärëªch

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:14 Forums Online 41:14 So all x3605 the people 5971 that x834 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 had carried away captive 7617 z8804 from x4480 Mixpà מִצפָּה 4709 cast about 5437 z8799 and returned, 7725 z8799 and went y3212 z8799 x1980 unto x413 Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the son 1121 of Kärëåç קָרֵחַ. 7143

וְיִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה נִמְלַט בִּשְׁמֹנָה אֲנָשִׁים מִפְּנֵי יוֹחָנָן וַיֵּלֶךְ אֶל־בְּנֵי עַמּוֹן ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:15 Forums Online 41:15 w'yish'mäël Ben-n'tan'yäh nim'laţ Bish'monäh ánäshiym miP'nëy yôchänän waYëlekh' el-B'nëy aMôn š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:15 Forums Online 41:15 But Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה 5418 escaped 4422 z8738 from 6440 x4480 Yôçänän יוֹחָנָן 3110 with eight 8083 men, y582 x376 and went y3212 z8799 x1980 to x413 the `Ammönîm עַמֹּנִים. 1121 5983

וַיִּקַּח יוֹחָנָן בֶּן־קָרֵחַ וְכָל־שָׂרֵי הַחֲיָלִים אֲשֶׁר־אִתּ אֵת כָּל־שְׁאֵרִית הָעָם אֲשֶׁר הֵשִׁיב מֵאֵת יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה מִן־הַמִּצְפָּה אַחַר הִכָּה אֶת־גְּדַלְיָה בֶּן־אֲחִיקָם גְּבָרִים אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה וְנָשִׁים וְטַף וְסָרִסִים אֲשֶׁר הֵשִׁיב מִגִּבְעוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:16 Forums Online 41:16 waYiQach yôchänän Ben-qärëªch w'khäl-särëy hacháyäliym ásher-iTô ët Käl-sh'ëriyt äm ásher hëshiyv ët yish'mäël Ben-n'tan'yäh min-haMitz'Päh achar hiKäh et-G'dal'yäh Ben-áchiyqäm G'väriym an'shëy haMil'chämäh w'näshiym w'ţaf w'šärišiym ásher hëshiyv miGiv'ôn

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:16 Forums Online 41:16 Then took 3947 z8799 Yôçänän יוֹחָנָן 3110 the son 1121 of Kärëåç קָרֵחַ, 7143 and all x3605 the captains 8269 of the forces 2428 that x834 [were] with x854 him, x853 all x3605 the remnant 7611 of the people 5971 whom x834 he had recovered 7725 z8689 from x4480 x854 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה, 5418 from x4480 Mixpà מִצפָּה, 4709 after 310 [that] he had slain 5221 z8689 x853 Gæđalyà גְּדַליָה 1436 the son 1121 of ´Áçîkäm אֲחִיקָם, 296 [even] mighty 1397 men y582 x376 of war, 4421 and the women, 802 and the children, 2945 and the eunuchs, 5631 whom x834 he had brought again 7725 z8689 from Giv`ôn גִּבעוֹן: 1391 x4480

וַיֵּלְכוּ וַיֵּשְׁבוּ בְּגֵרוּת *כְמוֹהֶם [כִּמְהָם] אֲשֶׁר־אֵצֶל בֵּית לָחֶם לָלֶכֶת לָבוֹא מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:17 Forums Online 41:17 waYël'khû waYësh'vû B'gërût *kh'môhem [Kim'häm] ásher-ëtzel Bëyt lächem lekhet mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:17 Forums Online 41:17 And they departed, y3212 z8799 x1980 and dwelt x3427 in y3427 z8799 the habitation 1628 of Cimhäm כִּמהָם, 3643 which x834 is by 681 Bêŧ Läçem בֵּית־לָחֶם, 1035 to go y3212 z8800 x1980 to enter y935 z8800 into x935 Mixrayim מִצרַיִם, 4714

מִפְּנֵי הַכַּשְׂדִּים כִּי יָרְאוּ מִפְּנֵיהֶם כִּי־הִכָּה יִשְׁמָעֵאל בֶּן־נְתַנְיָה אֶת־גְּדַלְיָהוּ בֶּן־אֲחִיקָם אֲשֶׁר־הִפְקִיד מֶלֶךְ־בָּבֶל בָּאָרֶץ ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:18 Forums Online 41:18 miP'nëy haKas'Diym Kiy yär'û miP'nëyhem Kiy-hiKäh yish'mäël Ben-n'tan'yäh et-G'dal'yähû Ben-áchiyqäm ásher-hif'qiyd melekh'-Bävel äretz š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 41:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 41:18 Forums Online 41:18 Because 6440 x4480 of the Caŝdîm כַּשׂדִּים: 3778 for x3588 they were afraid 3372 z8804 of x4480 x6440 them, because x3588 Yišmä`ë´l יִשׁמָעֵאל 3458 the son 1121 of Næŧanyà נְתַניָה 5418 had slain 5221 z8689 x853 Gæđalyà גְּדַליָה 1436 the son 1121 of ´Áçîkäm אֲחִיקָם, 296 whom x834 the king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 made governor 6485 z8689 in the land. 776

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.