Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Jeremiah 38Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yiremiyah / Jeremiah 38

1 Jeremiah, by a false suggestion, is put into the dungeon of Malchiah. 7 Ebed-melech, by suit, getteth him some enlargement. 14 Upon secret conference he counselleth the king by yielding to save his life. 24 By the king's instructions he concealeth the conference from the princes.

וַיִּשְׁמַע שְׁפַטְיָה בֶן־מַתָּן גְדַלְיָהוּ בֶּן־פַּשְׁחוּר וְיוּכַל בֶּן־שֶׁלֶמְיָהוּ פַשְׁחוּר בֶּן־מַלְכִּיָּה אֶת־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר יִרְמְיָהוּ מְדַבֵּר אֶל־כָּל־הָעָם לֵאמֹר ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:1 Forums Online 38:1 waYish'ma sh'faţ'yäh ven-maTän ûg'dal'yähû Ben-Pash'chûr w'yûkhal Ben-shelem'yähû ûfash'chûr Ben-mal'KiYäh et-haD'väriym ásher yir'm'yähû m'daBër el-Käl-äm mor š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:1 Forums Online 38:1 ¶ Then Šæfaţyà שְׁפַטיָה 8203 the son 1121 of Mattän מַתָּן, 4977 and Gæđalyà גְּדַליָה 1436 the son 1121 of Pašçûr פַּשׁחוּר, 6583 and Yûȼal יוּכַל 3116 the son 1121 of Šelemyà שֶׁלֶמיָה, 8018 and Pašçûr פַּשׁחוּר 6583 the son 1121 of Malciyyà מַלכִּיָּה, 4441 heard 8085 z8799 x853 the words 1697 that x834 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 had spoken 1696 z8764 unto x413 all x3605 the people, 5971 saying, 559 z8800

כֹּה אָמַר יְהוָה הַיֹּשֵׁב בָּעִיר הַזֹּאת יָמוּת בַּחֶרֶב בָּרָעָב בַדָּבֶר וְהַיֹּצֵא אֶל־הַכַּשְׂדִּים *יִחְיֶה [וְחָיָה] וְהָיְתָה־לּ נַפְשׁ לְשָׁלָל וָחָי ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:2 Forums Online 38:2 Koh ämar y'hwäh haYoshëv iyr haZot yämût Bacherev rääv ûvaDäver w'haYotzë el-haKas'Diym *yich'yeh [w'chäyäh] w'häy'täh-Lô naf'shô l'shäläl chäy š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:2 Forums Online 38:2 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 He that remaineth 3427 z8802 in this x2063 city 5892 shall die 4191 z8799 by the sword, 2719 by the famine, 7458 and by the pestilence: 1698 but he that goeth forth 3318 z8802 to x413 the Caŝdîm כַּשׂדִּים 3778 shall live; 2421 z8804 for he shall have x1961 his life 5315 for a prey, 7998 and shall live. 2425 y2421 z8799 z8675 z8804

כֹּה אָמַר יְהוָה הִנָּתֹן תִּנָּתֵן הָעִיר הַזֹּאת בְּיַד חֵיל מֶלֶךְ־בָּבֶל לְכָדָהּ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:3 Forums Online 38:3 Koh ämar y'hwäh hiNäton TiNätën iyr haZot B'yad chëyl melekh'-Bävel ûl'khädäH

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:3 Forums Online 38:3 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 This x2063 city 5892 shall surely y5414 z8736 be given 5414 z8735 into the hand 3027 of the king 4428 of Bävel's בָּבֶל 894 army, 2428 which shall take 3920 z8804 it.

וַיֹּאמְרוּ הַשָּׂרִים אֶל־הַמֶּלֶךְ יוּמַת נָא אֶת־הָאִישׁ הַזֶּה כִּי־עַל־כֵּן הוּא־מְרַפֵּא אֶת־יְדֵי אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הַנִּשְׁאָרִים בָּעִיר הַזֹּאת וְאֵת יְדֵי כָל־הָעָם לְדַבֵּר אֲלֵיהֶם כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִּי הָאִישׁ הַזֶּה אֵינֶנּוּ דֹרֵשׁ לְשָׁלוֹם לָעָם הַזֶּה כִּי אִם־לְרָעָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:4 Forums Online 38:4 waYom'rû haSäriym el-haMelekh' yûmat et-iysh haZeh Kiy-al-Kën -m'raPë et-y'dëy an'shëy haMil'chämäh haNish'äriym iyr haZot w'ët y'dëy khäl-äm l'daBër álëyhem KaD'väriym ëLeh Kiy iysh haZeh ëyne dorësh l'shälôm äm haZeh Kiy im-l'rääh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:4 Forums Online 38:4 Therefore the princes 8269 said 559 z8799 unto x413 the king, 4428 We beseech thee, x4994 let x853 this x2088 man 376 be put to death: 4191 z8714 for x3588 thus 3651 x5921 he x1931 weakeneth 7503 z8764 x853 the hands 3027 of the men y582 x376 of war 4421 that remain 7604 z8737 in this x2063 city, 5892 and the hands 3027 of all x3605 the people, 5971 in speaking 1696 z8763 such x428 words 1697 unto x413 them: for x3588 this x2088 man 376 seeketh 1875 z8802 not x369 the welfare 7965 of this x2088 people, 5971 but x3588 x518 the hurt. 7451

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ צִדְקִיָּהוּ הִנֵּה־הוּא בְּיֶדְכֶם כִּי־אֵין הַמֶּלֶךְ יוּכַל אֶתְכֶם דָּבָר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:5 Forums Online 38:5 waYomer haMelekh' tzid'qiYähû hiNëh- B'yed'khem Kiy-ëyn haMelekh' yûkhal et'khem Dävär

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:5 Forums Online 38:5 Then Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 the king 4428 said, 559 z8799 Behold, x2009 he x1931 [is] in your hand: 3027 for x3588 the king 4428 [is] not x369 [he that] can y3201 z8799 do x3201 [any] thing 1697 against you.

וַיִּקְחוּ אֶת־יִרְמְיָהוּ וַיַּשְׁלִכוּ אֹת אֶל־הַבּוֹר מַלְכִּיָּהוּ בֶן־הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בַּחֲצַר הַמַּטָּרָה וַיְשַׁלְּחוּ אֶת־יִרְמְיָהוּ בַּחֲבָלִים בַבּוֹר אֵין־מַיִם כִּי אִם־טִיט וַיִּטְבַּע יִרְמְיָהוּ בַּטִּיט ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:6 Forums Online 38:6 waYiq'chû et-yir'm'yähû waYash'likhû otô el-haBôr mal'KiYähû ven-haMelekh' ásher Bachátzar haMaŢäräh way'shaL'chû et-yir'm'yähû Bacháväliym ûvaBôr ëyn-mayim Kiy im-ţiyţ waYiţ'Ba yir'm'yähû BaŢiyţ š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:6 Forums Online 38:6 Then took 3947 z8799 they x853 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 and cast 7993 z8686 him into x413 the dungeon 953 of Malciyyà מַלכִּיָּה 4441 the son 1121 of Hammeleȼ הַמֶּלֶך, y4428 x4429 that x834 [was] in the court 2691 of the prison: 4307 and they let down 7971 z8762 x853 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 with cords. 2256 And in the dungeon 953 [there was] no x369 water, 4325 but x3588 x518 mire: 2916 so Yirmæyà יִרמְיָה 3414 sunk 2883 z8799 in the mire. 2916

וַיִּשְׁמַע עֶבֶד־מֶלֶךְ הַכּוּשִׁי אִישׁ סָרִיס וְהוּא בְּבֵית הַמֶּלֶךְ כִּי־נָתְנוּ אֶת־יִרְמְיָהוּ אֶל־הַבּוֹר וְהַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב בְּשַׁעַר בִּנְיָמִן

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:7 Forums Online 38:7 waYish'ma eved-melekh' haKûshiy iysh šäriyš w' B'vëyt haMelekh' Kiy-nät'nû et-yir'm'yähû el-haBôr w'haMelekh' yôshëv B'shaar Bin'yämin

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:7 Forums Online 38:7 ¶ Now when `Eveđ Meleȼ עֶבֶד־מֶלֶך 5663 the Cûšî כּוּשִׁי, 3569 one 376 of the eunuchs 5631 which x1931 was in the king's 4428 house, 1004 heard 8085 z8799 that x3588 they had put 5414 z8804 x853 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 in x413 the dungeon; 953 the king 4428 then sitting 3427 z8802 in the gate 8179 of Binyämîn בִּניָמִין; 1144

וַיֵּצֵא עֶבֶד־מֶלֶךְ מִבֵּית הַמֶּלֶךְ וַיְדַבֵּר אֶל־הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:8 Forums Online 38:8 waYëtzë eved-melekh' miBëyt haMelekh' way'daBër el-haMelekh' mor

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:8 Forums Online 38:8 `Eveđ Meleȼ עֶבֶד־מֶלֶך 5663 went forth 3318 z8799 out of the king's 4428 house, 1004 x4480 and spake 1696 z8762 to x413 the king, 4428 saying, 559 z8800

אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ הֵרֵעוּ הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשׂוּ לְיִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא אֵת אֲשֶׁר־הִשְׁלִיכוּ אֶל־הַבּוֹר וַיָּמָת תַּחְתָּיו מִפְּנֵי הָרָעָב כִּי אֵין הַלֶּחֶם עוֹד בָּעִיר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:9 Forums Online 38:9 ádoniy haMelekh' hërëû ánäshiym ëLeh ët Käl-ásher äsû l'yir'm'yähû haNäviy ët ásher-hish'liykhû el-haBôr waYämät Tach'Täyw miP'nëy rääv Kiy ëyn haLechem ôd iyr

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:9 Forums Online 38:9 My ´áđôn אֲדוֹן 113 the king, 4428 these x428 men y582 x376 have done evil 7489 z8689 in x853 all x3605 that x834 they have done 6213 z8804 to Yirmæyà יִרמְיָה 3414 the prophet, 5030 x853 whom x834 they have cast 7993 z8689 into x413 the dungeon; 953 and he is like to die 4191 z8799 for 6440 x4480 hunger 7458 in the place y8478 where x8478 he is: for x3588 [there is] no x369 more x5750 bread 3899 in the city. 5892

וַיְצַוֶּה הַמֶּלֶךְ אֵת עֶבֶד־מֶלֶךְ הַכּוּשִׁי לֵאמֹר קַח בְּיָדְךָ מִזֶּה שְׁלֹשִׁים אֲנָשִׁים וְהַעֲלִיתָ אֶת־יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא מִן־הַבּוֹר בְּטֶרֶם יָמוּת

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:10 Forums Online 38:10 way'tzaûeh haMelekh' ët eved-melekh' haKûshiy mor qach B'yäd'khä miZeh sh'loshiym ánäshiym w'haáliytä et-yir'm'yähû haNäviy min-haBôr B'ţerem yämût

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:10 Forums Online 38:10 Then the king 4428 commanded 6680 z8762 x853 `Eveđ Meleȼ עֶבֶד־מֶלֶך 5663 the Cûšî כּוּשִׁי, 3569 saying, 559 z8800 Take 3947 z8798 from hence x4480 x2088 thirty 7970 men y582 x376 with x3027 thee, y3027 and take up 5927 z8689 x853 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 the prophet 5030 out of x4480 the dungeon, 953 before x2962 he die. 4191 z8799

וַיִּקַּח עֶבֶד־מֶלֶךְ אֶת־הָאֲנָשִׁים בְּיָד וַיָּבֹא בֵית־הַמֶּלֶךְ אֶל־תַּחַת הָאוֹצָר וַיִּקַּח מִשָּׁם בְּלוֹיֵ *הַסְּחָבוֹת [סְחָבוֹת] בְלוֹיֵ מְלָחִים וַיְשַׁלְּחֵם אֶל־יִרְמְיָהוּ אֶל־הַבּוֹר בַּחֲבָלִים

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:11 Forums Online 38:11 waYiQach eved-melekh' et-ánäshiym B'yädô waYävo vëyt-haMelekh' el-Tachat ôtzär waYiQach miSHäm B'lôyë *haŠ'chävôt [š'chävôt] ûv'lôyë m'lächiym way'shaL'chëm el-yir'm'yähû el-haBôr Bacháväliym

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:11 Forums Online 38:11 So `Eveđ Meleȼ עֶבֶד־מֶלֶך 5663 took 3947 z8799 x853 the men y582 x376 with x3027 him, y3027 and went y935 z8799 into x935 the house 1004 of the king 4428 under x413 x8478 the treasury, 214 and took 3947 z8799 thence x4480 x8033 old 1094 cast clouts 5499 and old 1094 rotten rags, 4418 and let them down 7971 z8762 by cords 2256 into x413 the dungeon 953 to x413 Yirmæyà יִרמְיָה. 3414

וַיֹּאמֶר עֶבֶד־מֶלֶךְ הַכּוּשִׁי אֶל־יִרְמְיָהוּ שִׂים נָא בְּלוֹאֵי הַסְּחָבוֹת וְהַמְּלָחִים תַּחַת אַצִּלוֹת יָדֶיךָ מִתַּחַת לַחֲבָלִים וַיַּעַשׂ יִרְמְיָהוּ כֵּן

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:12 Forums Online 38:12 waYomer eved-melekh' haKûshiy el-yir'm'yähû siym B'lôëy haŠ'chävôt w'haM'lächiym Tachat aTZilôt yädeykhä miTachat lacháväliym waYaas yir'm'yähû Kën

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:12 Forums Online 38:12 And `Eveđ Meleȼ עֶבֶד־מֶלֶך 5663 the Cûšî כּוּשִׁי 3569 said 559 z8799 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 Put 7760 z8798 now x4994 [these] old 1094 cast clouts 5499 and rotten rags 4418 under x8478 thine armholes 679 3027 under x4480 x8478 the cords. 2256 And Yirmæyà יִרמְיָה 3414 did 6213 z8799 so. x3651

וַיִּמְשְׁכוּ אֶת־יִרְמְיָהוּ בַּחֲבָלִים וַיַּעֲלוּ אֹת מִן־הַבּוֹר וַיֵּשֶׁב יִרְמְיָהוּ בַּחֲצַר הַמַּטָּרָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:13 Forums Online 38:13 waYim'sh'khû et-yir'm'yähû Bacháväliym waYaálû otô min-haBôr waYëshev yir'm'yähû Bachátzar haMaŢäräh š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:13 Forums Online 38:13 So they drew up 4900 z8799 x853 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 with cords, 2256 and took him up 5927 z8686 x853 out of x4480 the dungeon: 953 and Yirmæyà יִרמְיָה 3414 remained 3427 z8799 in the court 2691 of the prison. 4307

וַיִּשְׁלַח הַמֶּלֶךְ צִדְקִיָּהוּ וַיִּקַּח אֶת־יִרְמְיָהוּ הַנָּבִיא אֵלָיו אֶל־מָבוֹא הַשְּׁלִישִׁי אֲשֶׁר בְּבֵית יְהוָה וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל־יִרְמְיָהוּ שֹׁאֵל אֲנִי אֹתְךָ דָּבָר אַל־תְּכַחֵד מִמֶּנִּי דָּבָר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:14 Forums Online 38:14 waYish'lach haMelekh' tzid'qiYähû waYiQach et-yir'm'yähû haNäviy ëläyw el-mävô haSH'liyshiy ásher B'vëyt y'hwäh waYomer haMelekh' el-yir'm'yähû shoël ániy ot'khä Dävär al-T'khachëd miMeNiy Dävär

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:14 Forums Online 38:14 ¶ Then Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 the king 4428 sent, 7971 z8799 and took 3947 z8799 x853 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 the prophet 5030 unto x413 him into x413 the third 7992 entry 3996 that x834 [is] in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה: 3068 and the king 4428 said 559 z8799 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 I x589 will ask 7592 z8802 thee a thing; 1697 hide 3582 z8762 nothing x408 x1697 from x4480 me.

וַיֹּאמֶר יִרְמְיָהוּ אֶל־צִדְקִיָּהוּ כִּי אַגִּיד לְךָ הֲלוֹא הָמֵת תְּמִיתֵנִי וְכִי אִיעָצְךָ לֹא תִשְׁמַע אֵלָי

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:15 Forums Online 38:15 waYomer yir'm'yähû el-tzid'qiYähû Kiy aGiyd l'khä hämët T'miytëniy w'khiy iyätz'khä lo tish'ma ëläy

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:15 Forums Online 38:15 Then Yirmæyà יִרמְיָה 3414 said 559 z8799 unto x413 Xiđkiyyà צִדקִיָּה, 6667 If x3588 I declare 5046 z8686 [it] unto thee, wilt thou not x3808 surely y4191 z8687 put me to death? 4191 z8686 and if x3588 I give thee counsel, 3289 z8799 wilt thou not x3808 hearken 8085 z8799 unto x413 me?

וַיִּשָּׁבַע הַמֶּלֶךְ צִדְקִיָּהוּ אֶל־יִרְמְיָהוּ בַּסֵּתֶר לֵאמֹר חַי־יְהוָה *אֶת [_] אֲשֶׁר עָשָׂה־לָנוּ אֶת־הַנֶּפֶשׁ הַזֹּאת אִם־אֲמִיתֶךָ וְאִם־אֶתֶּנְךָ בְּיַד הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר מְבַקְשִׁים אֶת־נַפְשֶׁךָ ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:16 Forums Online 38:16 waYiSHäva haMelekh' tzid'qiYähû el-yir'm'yähû BaŠëter mor chay-y'hwäh *et [_] ásher äsäh- et-haNefesh haZot im-ámiytekhä w'im-eTen'khä B'yad ánäshiym ëLeh ásher m'vaq'shiym et-naf'shekhä š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:16 Forums Online 38:16 So Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 the king 4428 sware 7650 z8735 secretly 5643 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 saying, 559 z8800 [As] Yähwè יָהוֶה 3068 liveth, 2416 x853 that x834 made 6213 z8804 us x853 this x2063 soul, 5315 I will not x518 put thee to death, 4191 z8686 neither x518 will I give 5414 z8799 thee into the hand 3027 of these x428 men y582 x376 that x834 seek 1245 z8764 x853 thy life. 5315

וַיֹּאמֶר יִרְמְיָהוּ אֶל־צִדְקִיָּהוּ כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אִם־יָצֹא תֵצֵא אֶל־שָׂרֵי מֶלֶךְ־בָּבֶל וְחָיְתָה נַפְשֶׁךָ וְהָעִיר הַזֹּאת לֹא תִשָּׂרֵף בָּאֵשׁ וְחָיִתָה אַתָּה בֵיתֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:17 Forums Online 38:17 waYomer yir'm'yähû el-tzid'qiYähû Koh-ämar y'hwäh élohëy tz'väôt élohëy yis'räël im-yätzo tëtzë el-särëy melekh'-Bävel w'chäy'täh naf'shekhä w'iyr haZot lo tiSärëf ësh w'chäyitäh aTäh ûvëytekhä

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:17 Forums Online 38:17 Then said 559 z8799 Yirmæyà יִרמְיָה 3414 unto x413 Xiđkiyyà צִדקִיָּה, 6667 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת, 6635 the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 If x518 thou wilt assuredly y3318 z8800 go forth 3318 z8799 unto x413 the king 4428 of Bävel's בָּבֶל 894 princes, 8269 then thy soul 5315 shall live, 2421 z8804 and this x2063 city 5892 shall not x3808 be burned 8313 z8735 with fire; 784 and thou x859 shalt live, 2421 z8804 and thine house: 1004

וְאִם לֹא־תֵצֵא אֶל־שָׂרֵי מֶלֶךְ בָּבֶל וְנִתְּנָה הָעִיר הַזֹּאת בְּיַד הַכַּשְׂדִּים שְׂרָפוּהָ בָּאֵשׁ וְאַתָּה לֹא־תִמָּלֵט מִיָּדָם ס

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:18 Forums Online 38:18 w'im lo-tëtzë el-särëy melekh' Bävel w'niT'näh iyr haZot B'yad haKas'Diym ûs'räfû ësh w'aTäh lo-tiMälëţ miYädäm š

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:18 Forums Online 38:18 But if x518 thou wilt not x3808 go forth 3318 z8799 to x413 the king 4428 of Bävel's בָּבֶל 894 princes, 8269 then shall this x2063 city 5892 be given 5414 z8738 into the hand 3027 of the Caŝdîm כַּשׂדִּים, 3778 and they shall burn 8313 z8804 it with fire, 784 and thou x859 shalt not x3808 escape x4422 out y4422 z8735 of their hand. 3027 x4480

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ צִדְקִיָּהוּ אֶל־יִרְמְיָהוּ אֲנִי דֹאֵג אֶת־הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר נָפְלוּ אֶל־הַכַּשְׂדִּים פֶּן־יִתְּנוּ אֹתִי בְּיָדָם וְהִתְעַלְּלוּ־בִי פ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:19 Forums Online 38:19 waYomer haMelekh' tzid'qiYähû el-yir'm'yähû ániy doëg et-haY'hûdiym ásher näf'lû el-haKas'Diym Pen-yiT'nû otiy B'yädäm w'hit'aL'lû-viy f

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:19 Forums Online 38:19 And Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 the king 4428 said 559 z8799 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 I x589 am afraid y1672 z8802 of x1672 x853 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 that x834 are fallen 5307 z8804 to x413 the Caŝdîm כַּשׂדִּים, 3778 lest x6435 they deliver 5414 z8799 me into their hand, 3027 and they mock 5953 z8694 me.

וַיֹּאמֶר יִרְמְיָהוּ לֹא יִתֵּנוּ שְׁמַע־נָא בְּקוֹל יְהוָה לַאֲשֶׁר אֲנִי דֹּבֵר אֵלֶיךָ וְיִיטַב לְךָ תְחִי נַפְשֶׁךָ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:20 Forums Online 38:20 waYomer yir'm'yähû lo yiTënû sh'ma- B'qôl y'hwäh laásher ániy Dovër ëleykhä w'yiyţav l'khä ût'chiy naf'shekhä

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:20 Forums Online 38:20 But Yirmæyà יִרמְיָה 3414 said, 559 z8799 They shall not x3808 deliver 5414 z8799 [thee]. Obey, 8085 z8798 I beseech thee, x4994 the voice 6963 of Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 I x589 speak 1696 z8802 unto x413 thee: so it shall be well 3190 z8799 unto thee, and thy soul 5315 shall live. 2421 z8799

וְאִם־מָאֵן אַתָּה לָצֵאת זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר הִרְאַנִי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:21 Forums Online 38:21 w'im-mäën aTäh tzët zeh haDävär ásher hir'aniy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:21 Forums Online 38:21 But if x518 thou x859 refuse 3986 to go forth, 3318 z8800 this x2088 [is] the word 1697 that x834 Yähwè יָהוֶה 3068 hath shewed 7200 z8689 me:

וְהִנֵּה כָל־הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נִשְׁאֲרוּ בְּבֵית מֶלֶךְ־יְהוּדָה מוּצָאוֹת אֶל־שָׂרֵי מֶלֶךְ בָּבֶל וְהֵנָּה אֹמְרוֹת הִסִּיתוּךָ וְיָכְלוּ לְךָ אַנְשֵׁי שְׁלֹמֶךָ הָטְבְּעוּ בַבֹּץ רַגְלֶךָ נָסֹגוּ אָחוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:22 Forums Online 38:22 w'hiNëh khäl-haNäshiym ásher nish'árû B'vëyt melekh'-y'hûdäh mûtzäôt el-särëy melekh' Bävel w'hëNäh om'rôt hiŠiytûkhä w'yäkh'lû l'khä an'shëy sh'lomekhä häţ'B'û vaBotz rag'lekhä näšogû ächôr

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:22 Forums Online 38:22 And, behold, x2009 all x3605 the women 802 that x834 are left 7604 z8738 in the king 4428 of Yæhûđà's יְהוּדָה 3063 house 1004 [shall be] brought forth 3318 z8716 to x413 the king 4428 of Bävel's בָּבֶל 894 princes, 8269 and those x2007 [women] shall say, 559 z8802 Thy friends 7965 y582 x376 have set x5496 thee on, y5496 z8689 and have prevailed 3201 z8804 against thee: thy feet 7272 are sunk 2883 z8717 in the mire, 1206 [and] they are turned away 5472 z8738 back. 268

וְאֶת־כָּל־נָשֶׁיךָ וְאֶת־בָּנֶיךָ מוֹצִאִים אֶל־הַכַּשְׂדִּים וְאַתָּה לֹא־תִמָּלֵט מִיָּדָם כִּי בְיַד מֶלֶךְ־בָּבֶל תִּתָּפֵשׂ וְאֶת־הָעִיר הַזֹּאת תִּשְׂרֹף בָּאֵשׁ פ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:23 Forums Online 38:23 w'et-Käl-näsheykhä w'et-Bäneykhä môtziiym el-haKas'Diym w'aTäh lo-tiMälëţ miYädäm Kiy v'yad melekh'-Bävel TiTäfës w'et-iyr haZot Tis'rof ësh f

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:23 Forums Online 38:23 So they shall bring out 3318 z8688 all x3605 thy wives 802 and thy children 1121 to x413 the Caŝdîm כַּשׂדִּים: 3778 and thou x859 shalt not x3808 escape x4422 out y4422 z8735 of their hand, 3027 x4480 but x3588 shalt be taken 8610 z8735 by the hand 3027 of the king 4428 of Bävel בָּבֶל: 894 and thou shalt cause this x2063 city 5892 to be burned 8313 z8799 with fire. 784

וַיֹּאמֶר צִדְקִיָּהוּ אֶל־יִרְמְיָהוּ אִישׁ אַל־יֵדַע בַּדְּבָרִים־הָאֵלֶּה וְלֹא תָמוּת

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:24 Forums Online 38:24 waYomer tzid'qiYähû el-yir'm'yähû iysh al-yëda BaD'väriym-ëLeh w'lo tämût

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:24 Forums Online 38:24 ¶ Then said 559 z8799 Xiđkiyyà צִדקִיָּה 6667 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 Let no x408 man 376 know 3045 z8799 of these x428 words, 1697 and thou shalt not x3808 die. 4191 z8799

וְכִי־יִשְׁמְעוּ הַשָּׂרִים כִּי־דִבַּרְתִּי אִתָּךְ בָאוּ אֵלֶיךָ וְאָמְרוּ אֵלֶיךָ הַגִּידָה־נָּא לָנוּ מַה־דִּבַּרְתָּ אֶל־הַמֶּלֶךְ אַל־תְּכַחֵד מִמֶּנּוּ וְלֹא נְמִיתֶךָ מַה־דִּבֶּר אֵלֶיךָ הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:25 Forums Online 38:25 w'khiy-yish'm'û haSäriym Kiy-diBar'Tiy iTäkh' ûväû ëleykhä w'äm'rû ëleykhä haGiydäh- mah-DiBar'Tä el-haMelekh' al-T'khachëd miMe w'lo n'miytekhä ûmah-DiBer ëleykhä haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:25 Forums Online 38:25 But if x3588 the princes 8269 hear 8085 z8799 that x3588 I have talked 1696 z8765 with x854 thee, and they come 935 z8804 unto x413 thee, and say 559 z8804 unto x413 thee, Declare 5046 z8685 unto us now x4994 what x4100 thou hast said 1696 z8765 unto x413 the king, 4428 hide 3582 z8762 it not x408 from x4480 us, and we will not x3808 put thee to death; 4191 z8686 also what x4100 the king 4428 said 1696 z8765 unto x413 thee:

וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם מַפִּיל־אֲנִי תְחִנָּתִי לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ לְבִלְתִּי הֲשִׁיבֵנִי בֵּית יְהוֹנָתָן לָמוּת שָׁם פ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:26 Forums Online 38:26 w'ämar'Tä álëyhem maPiyl-ániy t'chiNätiy lif'nëy haMelekh' l'vil'Tiy háshiyvëniy Bëyt y'hônätän mût shäm f

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:26 Forums Online 38:26 Then thou shalt say 559 z8804 unto x413 them, I x589 presented 5307 z8688 my supplication 8467 before 6440 the king, 4428 that he would not x1115 cause me to return 7725 z8687 to Yæhônäŧän's יְהוֹנָתָן y3083 x3129 house, 1004 to die 4191 z8800 there. x8033

וַיָּבֹאוּ כָל־הַשָּׂרִים אֶל־יִרְמְיָהוּ וַיִּשְׁאֲלוּ אֹת וַיַּגֵּד לָהֶם כְּכָל־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר צִוָּה הַמֶּלֶךְ וַיַּחֲרִשׁוּ מִמֶּנּוּ כִּי לֹא־נִשְׁמַע הַדָּבָר פ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:27 Forums Online 38:27 waYävoû khäl-haSäriym el-yir'm'yähû waYish'álû otô waYaGëd hem K'khäl-haD'väriym ëLeh ásher tziûäh haMelekh' waYachárishû miMe Kiy lo-nish'ma haDävär f

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:27 Forums Online 38:27 Then came 935 z8799 all x3605 the princes 8269 unto x413 Yirmæyà יִרמְיָה, 3414 and asked 7592 z8799 him: and he told 5046 z8686 them according to all x3605 these x428 words 1697 that x834 the king 4428 had commanded. 6680 z8765 So they left off speaking 2790 z8686 with x4480 him; for x3588 the matter 1697 was not x3808 perceived. 8085 z8738

וַיֵּשֶׁב יִרְמְיָהוּ בַּחֲצַר הַמַּטָּרָה עַד־יוֹם אֲשֶׁר־נִלְכְּדָה יְרוּשָׁלִָם ס וְהָיָה כַּאֲשֶׁר נִלְכְּדָה יְרוּשָׁלִָם פ

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:28 Forums Online 38:28 waYëshev yir'm'yähû Bachátzar haMaŢäräh ad-yôm ásher-nil'K'däh y'rûshäläim š w'häyäh Kaásher nil'K'däh y'rûshäläim f

Massoretic Text OT Hebrew Jeremiah 38:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Jeremiah 38:28 Forums Online 38:28 So Yirmæyà יִרמְיָה 3414 abode 3427 z8799 in the court 2691 of the prison 4307 until x5704 the day 3117 that x834 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 was taken: 3920 z8738 and he was x1961 [there] when x834 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 was taken. 3920 z8738

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.