Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Genesis 26Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Bereshit / Genesis 26

1 Isaac because of famine went to Gerar. 2 God instructeth, and blesseth him. 7 He is reproved by Abimelech for denying his wife. 12 He groweth rich. 18 He diggeth Esek, Sitnah, and Rehoboth. 26 Abimelech maketh a covenant with him at Beer-sheba. 34 Esau's wives.

וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ מִלְּבַד הָרָעָב הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר הָיָה בִּימֵי אַבְרָהָם וַיֵּלֶךְ יִצְחָק אֶל־אֲבִימֶּלֶךְ מֶלֶךְ־פְּלִשְׁתִּים גְּרָרָה

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:1 Forums Online 26:1 way'hiy rääv äretz miL'vad rääv rishôn ásher häyäh Biymëy av'rähäm waYëlekh' yitz'chäq el-áviyMelekh' melekh'-P'lish'Tiym G'räräh

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:1 Forums Online 26:1 ¶ And there was x1961 a famine 7458 in the land, 776 beside 905 x4480 the first 7223 famine 7458 that x834 was x1961 in the days 3117 of ´Avrähäm אַברָהָם. 85 And Yixçäk יִצחָק 3327 went y3212 z8799 x1980 unto x413 ´Ávîmeleȼ אֲבִימֶלֶך 40 king 4428 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 unto Gærär גְּרָר. 1642

וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה וַיֹּאמֶר אַל־תֵּרֵד מִצְרָיְמָה שְׁכֹן בָּאָרֶץ אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:2 Forums Online 26:2 waYërä ëläyw y'hwäh waYomer al-Tërëd mitz'räy'mäh sh'khon äretz ásher omar ëleykhä

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:2 Forums Online 26:2 And Yähwè יָהוֶה 3068 appeared 7200 z8735 unto x413 him, and said, 559 z8799 Go not down 3381 z8799 x408 into Mixrayim מִצרַיִם; 4714 dwell 7931 z8798 in the land 776 which x834 I shall tell 559 z8799 thee of: x413

גּוּר בָּאָרֶץ הַזֹּאת וְאֶהְיֶה עִמְּךָ וַאֲבָרְכֶךָּ כִּי־לְךָ לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת־כָּל־הָאֲרָצֹת הָאֵל וַהֲקִמֹתִי אֶת־הַשְּׁבֻעָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם אָבִיךָ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:3 Forums Online 26:3 Gûr äretz haZot w'eh'yeh iM'khä waávär'khe Kiy-l'khä ûl'zar'ákhä eTën et-Käl-árätzot ël waháqimotiy et-haSH'vuäh ásher nish'Ba'Tiy l'av'rähäm äviykhä

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:3 Forums Online 26:3 Sojourn 1481 z8798 in this x2063 land, 776 and I will be x1961 with x5973 thee, and will bless 1288 z8762 thee; for x3588 unto thee, and unto thy seed, 2233 I will give 5414 z8799 x853 all x3605 these 411 countries, 776 and I will perform 6965 z8689 x853 the oath 7621 which x834 I sware 7650 z8738 unto ´Avrähäm אַברָהָם 85 thy father; 1

וְהִרְבֵּיתִי אֶת־זַרְעֲךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם וְנָתַתִּי לְזַרְעֲךָ אֵת כָּל־הָאֲרָצֹת הָאֵל וְהִתְבָּרֲכוּ בְזַרְעֲךָ כֹּל גּוֹיֵי הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:4 Forums Online 26:4 w'hir'Bëytiy et-zar'ákhä K'khôkh'vëy haSHämayim w'nätaTiy l'zar'ákhä ët Käl-árätzot ël w'hit'Bärákhû v'zar'ákhä Kol Gôyëy äretz

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:4 Forums Online 26:4 And I will make y7235 z0 x853 thy seed 2233 to multiply 7235 z8689 as the stars 3556 of heaven, 8064 and will give 5414 z8804 unto thy seed 2233 x853 all x3605 these 411 countries; 776 and in thy seed 2233 shall all x3605 the nations 1471 of the earth 776 be blessed; 1288 z8694

עֵקֶב אֲשֶׁר־שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:5 Forums Online 26:5 ëqev ásher-shäma av'rähäm B'qoliy waYish'mor mish'mar'Tiy mitz'wotay chuQôtay w'tôrotäy

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:5 Forums Online 26:5 Because 6118 that x834 ´Avrähäm אַברָהָם 85 obeyed 8085 z8804 my voice, 6963 and kept 8104 z8799 my charge, 4931 my commandments, 4687 my statutes, 2708 and my laws. 8451

וַיֵּשֶׁב יִצְחָק בִּגְרָר

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:6 Forums Online 26:6 waYëshev yitz'chäq Big'rär

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:6 Forums Online 26:6 ¶ And Yixçäk יִצחָק 3327 dwelt 3427 z8799 in Gærär גְּרָר: 1642

וַיִּשְׁאֲלוּ אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם לְאִשְׁתּ וַיֹּאמֶר אֲחֹתִי הִוא כִּי יָרֵא לֵאמֹר אִשְׁתִּי פֶּן־יַהַרְגֻנִי אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם עַל־רִבְקָה כִּי־טוֹבַת מַרְאֶה הִיא

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:7 Forums Online 26:7 waYish'álû an'shëy haMäqôm l'ish'Tô waYomer áchotiy hiw Kiy yärë mor ish'Tiy Pen-yahar'guniy an'shëy haMäqôm al-riv'qäh Kiy-ţôvat mar'eh hiy

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:7 Forums Online 26:7 And the men y582 x376 of the place 4725 asked 7592 z8799 [him] of his wife; 802 and he said, 559 z8799 She x1931 [is] my sister: 269 for x3588 he feared 3372 z8804 to say, 559 z8800 [She is] my wife; 802 lest, x6435 [said he], the men y582 x376 of the place 4725 should kill 2026 z8799 me for x5921 Rivkà רִבקָה; 7259 because x3588 she x1931 [was] fair 2896 to look upon. 4758

וַיְהִי כִּי אָרְכוּ־ל שָׁם הַיָּמִים וַיַּשְׁקֵף אֲבִימֶלֶךְ מֶלֶךְ פְּלִשְׁתִּים בְּעַד הַחַלּוֹן וַיַּרְא וְהִנֵּה יִצְחָק מְצַחֵק אֵת רִבְקָה אִשְׁתּ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:8 Forums Online 26:8 way'hiy Kiy är'khû-lô shäm haYämiym waYash'qëf áviymelekh' melekh' P'lish'Tiym B'ad hachaLôn waYar' w'hiNëh yitz'chäq m'tzachëq ët riv'qäh ish'Tô

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:8 Forums Online 26:8 And it came to pass, x1961 when x3588 he had been there x8033 a long 748 z8804 time, 3117 that ´Ávîmeleȼ אֲבִימֶלֶך 40 king 4428 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 looked out 8259 z8686 at 1157 a window, 2474 and saw, 7200 z8799 and, behold, x2009 Yixçäk יִצחָק 3327 [was] sporting 6711 z8764 with x853 Rivkà רִבקָה 7259 his wife. 802

וַיִּקְרָא אֲבִימֶלֶךְ לְיִצְחָק וַיֹּאמֶר אַךְ הִנֵּה אִשְׁתְּךָ הִוא וְאֵיךְ אָמַרְתָּ אֲחֹתִי הִוא וַיֹּאמֶר אֵלָיו יִצְחָק כִּי אָמַרְתִּי פֶּן־אָמוּת עָלֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:9 Forums Online 26:9 waYiq'rä áviymelekh' l'yitz'chäq waYomer akh' hiNëh ish'T'khä hiw w'ëykh' ämar'Tä áchotiy hiw waYomer ëläyw yitz'chäq Kiy ämar'Tiy Pen-ämût äley

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:9 Forums Online 26:9 And ´Ávîmeleȼ אֲבִימֶלֶך 40 called 7121 z8799 Yixçäk יִצחָק, 3327 and said, 559 z8799 Behold, x2009 of a surety 389 she x1931 [is] thy wife: 802 and how x349 saidst 559 z8804 thou, She x1931 [is] my sister? 269 And Yixçäk יִצחָק 3327 said 559 z8799 unto x413 him, Because x3588 I said, 559 z8804 Lest x6435 I die 4191 z8799 for x5921 her.

וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ מַה־זֹּאת עָשִׂיתָ לָּנוּ כִּמְעַט שָׁכַב אַחַד הָעָם אֶת־אִשְׁתֶּךָ וְהֵבֵאתָ עָלֵינוּ אָשָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:10 Forums Online 26:10 waYomer áviymelekh' mah-Zot äsiytä Kim'aţ shäkhav achad äm et-ish'Tekhä w'hëvëtä älëy äshäm

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:10 Forums Online 26:10 And ´Ávîmeleȼ אֲבִימֶלֶך 40 said, 559 z8799 What x4100 [is] this x2063 thou hast done 6213 z8804 unto us? one 259 of the people 5971 might lightly 4592 have lien 7901 z8804 with x854 thy wife, 802 and thou shouldest have brought 935 z8689 guiltiness 817 upon x5921 us.

וַיְצַו אֲבִימֶלֶךְ אֶת־כָּל־הָעָם לֵאמֹר הַנֹּגֵעַ בָּאִישׁ הַזֶּה בְאִשְׁתּ מוֹת יוּמָת

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:11 Forums Online 26:11 way'tzaw áviymelekh' et-Käl-äm mor haNogëª iysh haZeh ûv'ish'Tô môt yûmät

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:11 Forums Online 26:11 And ´Ávîmeleȼ אֲבִימֶלֶך 40 charged 6680 z8762 x853 all x3605 [his] people, 5971 saying, 559 z8800 He that toucheth 5060 z8802 this x2088 man 376 or his wife 802 shall surely y4191 z8800 be put to death. 4191 z8714

וַיִּזְרַע יִצְחָק בָּאָרֶץ הַהִוא וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִוא מֵאָה שְׁעָרִים וַיְבָרֲכֵהוּ יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:12 Forums Online 26:12 waYiz'ra yitz'chäq äretz hahiw waYim'tzä BaSHänäh hahiw mëäh sh'äriym way'värákhë y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:12 Forums Online 26:12 Then Yixçäk יִצחָק 3327 sowed 2232 z8799 in that x1931 land, 776 and received 4672 z8799 in the same x1931 year 8141 an hundredfold: 3967 8180 and Yähwè יָהוֶה 3068 blessed 1288 z8762 him.

וַיִּגְדַּל הָאִישׁ וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְגָדֵל עַד כִּי־גָדַל מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:13 Forums Online 26:13 waYig'Dal iysh waYëlekh' hälôkh' w'gädël ad Kiy-gädal m'od

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:13 Forums Online 26:13 And the man 376 waxed great, 1431 z8799 and went y3212 z8799 x1980 forward, 1980 z8800 and grew 1432 until x5704 x3588 he became y1431 z0 very y3966 great: 1431 z8804 x3966

וַיְהִי־ל מִקְנֵה־צֹאן מִקְנֵה בָקָר וַעֲבֻדָּה רַבָּה וַיְקַנְאוּ אֹת פְּלִשְׁתִּים

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:14 Forums Online 26:14 way'hiy-lô miq'nëh-tzon ûmiq'nëh väqär waávuDäh raBäh way'qan'û otô P'lish'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:14 Forums Online 26:14 For he had x1961 possession 4735 of flocks, 6629 and possession 4735 of herds, 1241 and great store 7227 of servants: 5657 and the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 envied 7065 z8762 him.

וְכָל־הַבְּאֵרֹת אֲשֶׁר חָפְרוּ עַבְדֵי אָבִיו בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו סִתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים וַיְמַלְאוּם עָפָר

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:15 Forums Online 26:15 w'khäl-haB'ërot ásher chäf'rû av'dëy äviyw Biymëy av'rähäm äviyw šiT'mûm P'lish'Tiym way'mal'ûm äfär

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:15 Forums Online 26:15 For all x3605 the wells 875 which x834 his father's 1 servants 5650 had digged 2658 z8804 in the days 3117 of ´Avrähäm אַברָהָם 85 his father, 1 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 had stopped 5640 z8765 them, and filled 4390 z8762 them with earth. 6083

וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ אֶל־יִצְחָק לֵךְ מֵעִמָּנוּ כִּי־עָצַמְתָּ־מִמֶּנּוּ מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:16 Forums Online 26:16 waYomer áviymelekh' el-yitz'chäq lëkh' iMä Kiy-ätzam'Tä-miMe m'od

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:16 Forums Online 26:16 And ´Ávîmeleȼ אֲבִימֶלֶך 40 said 559 z8799 unto x413 Yixçäk יִצחָק, 3327 Go y3212 z8798 x1980 from x4480 x5973 us; for x3588 thou art much y3966 mightier 6105 z8804 x3966 than x4480 we.

וַיֵּלֶךְ מִשָּׁם יִצְחָק וַיִּחַן בְּנַחַל־גְּרָר וַיֵּשֶׁב שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:17 Forums Online 26:17 waYëlekh' miSHäm yitz'chäq waYichan B'nachal-G'rär waYëshev shäm

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:17 Forums Online 26:17 ¶ And Yixçäk יִצחָק 3327 departed y3212 z8799 x1980 thence, x4480 x8033 and pitched his tent 2583 z8799 in the valley 5158 of Gærär גְּרָר, 1642 and dwelt 3427 z8799 there. 8033

וַיָּשָׁב יִצְחָק וַיַּחְפֹּר אֶת־בְּאֵרֹת הַמַּיִם אֲשֶׁר חָפְרוּ בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו וַיְסַתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים אַחֲרֵי מוֹת אַבְרָהָם וַיִּקְרָא לָהֶן שֵׁמוֹת כַּשֵּׁמֹת אֲשֶׁר־קָרָא לָהֶן אָבִיו

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:18 Forums Online 26:18 waYäshäv yitz'chäq waYach'Por et-B'ërot haMayim ásher chäf'rû Biymëy av'rähäm äviyw way'šaT'mûm P'lish'Tiym achárëy môt av'rähäm waYiq'rä hen shëmôt KaSHëmot ásher-qärä hen äviyw

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:18 Forums Online 26:18 And Yixçäk יִצחָק 3327 digged 2658 z8799 again 7725 z8799 x853 the wells 875 of water, 4325 which x834 they had digged 2658 z8804 in the days 3117 of ´Avrähäm אַברָהָם 85 his father; 1 for the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 had stopped 5640 z8762 them after 310 the death 4194 of ´Avrähäm אַברָהָם: 85 and he called 7121 z8799 their names 8034 after the names 8034 by which 834 his father 1 had called 7121 z8804 them.

וַיַּחְפְּרוּ עַבְדֵי־יִצְחָק בַּנָּחַל וַיִּמְצְאוּ־שָׁם בְּאֵר מַיִם חַיִּים

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:19 Forums Online 26:19 waYach'P'rû av'dëy-yitz'chäq BaNächal waYim'tz'û-shäm B'ër mayim chaYiym

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:19 Forums Online 26:19 And Yixçäk's יִצחָק 3327 servants 5650 digged 2658 z8799 in the valley, 5158 and found 4672 z8799 there x8033 a well 875 of springing 2416 water. 4325

וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר עִם־רֹעֵי יִצְחָק לֵאמֹר לָנוּ הַמָּיִם וַיִּקְרָא שֵׁם־הַבְּאֵר עֵשֶׂק כִּי הִתְעַשְּׂקוּ עִמּ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:20 Forums Online 26:20 waYäriyvû roëy g'rär im-roëy yitz'chäq mor haMäyim waYiq'rä shëm-haB'ër ëseq Kiy hit'aS'qû iMô

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:20 Forums Online 26:20 And the herdmen 7462 z8802 of Gærär גְּרָר 1642 did strive 7378 z8799 with x5973 Yixçäk's יִצחָק 3327 herdmen, 7462 z8802 saying, 559 z8800 The water 4325 [is] ours: and he called 7121 z8799 the name 8034 of the well 875 `Ëŝek עֵשֶׂק; 6230 because x3588 they strove 6229 z8694 with x5973 him.

וַיַּחְפְּרוּ בְּאֵר אַחֶרֶת וַיָּרִיבוּ גַּם־עָלֶיהָ וַיִּקְרָא שְׁמָהּ שִׂטְנָה

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:21 Forums Online 26:21 waYach'P'rû B'ër acheret waYäriyvû Gam-äley waYiq'rä sh'mäH siţ'näh

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:21 Forums Online 26:21 And they digged 2658 z8799 another 312 well, 875 and strove 7378 z8799 for x5921 that also: x1571 and he called 7121 z8799 the name x8034 of it y8034 Ŝiţnà שִׂטנָה. 7856

וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם וַיַּחְפֹּר בְּאֵר אַחֶרֶת וְלֹא רָבוּ עָלֶיהָ וַיִּקְרָא שְׁמָהּ רְחֹבוֹת וַיֹּאמֶר כִּי־עַתָּה הִרְחִיב יְהוָה לָנוּ פָרִינוּ בָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:22 Forums Online 26:22 waYa'Tëq miSHäm waYach'Por B'ër acheret w'lo rävû äley waYiq'rä sh'mäH r'chovôt waYomer Kiy-aTäh hir'chiyv y'hwäh ûfäriynû äretz

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:22 Forums Online 26:22 And he removed 6275 z8686 from thence, x4480 x8033 and digged 2658 z8799 another 312 well; 875 and for x5921 that they strove 7378 z8804 not: x3808 and he called 7121 z8799 the name x8034 of it y8034 Ræçövôŧ רְחֹבוֹת; 7344 and he said, 559 z8799 For x3588 now 6258 Yähwè יָהוֶה 3068 hath made room 7337 z8689 for us, and we shall be fruitful 6509 z8804 in the land. 776

וַיַּעַל מִשָּׁם בְּאֵר שָׁבַע

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:23 Forums Online 26:23 waYaal miSHäm B'ër shäva

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:23 Forums Online 26:23 And he went up 5927 z8799 from thence x4480 x8033 to Bæ´ër Ševa` בְּאֵר־שֶׁבַע. 884

וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֹּאמֶר אָנֹכִי אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אָבִיךָ אַל־תִּירָא כִּי־אִתְּךָ אָנֹכִי בֵרַכְתִּיךָ וְהִרְבֵּיתִי אֶת־זַרְעֲךָ בַּעֲבוּר אַבְרָהָם עַבְדִּי

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:24 Forums Online 26:24 waYërä ëläyw y'hwäh BaLay'läh ha waYomer änokhiy élohëy av'rähäm äviykhä al-Tiyrä Kiy-iT'khä änokhiy ûvërakh'Tiykhä w'hir'Bëytiy et-zar'ákhä Baávûr av'rähäm av'Diy

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:24 Forums Online 26:24 And Yähwè יָהוֶה 3068 appeared 7200 z8735 unto x413 him the same x1931 night, 3915 and said, 559 z8799 I x595 [am] the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of ´Avrähäm אַברָהָם 85 thy father: 1 fear 3372 z8799 not, x408 for x3588 I x595 [am] with 854 thee, and will bless 1288 z8765 thee, and multiply 7235 z8689 x853 thy seed 2233 for x5668 my servant 5650 ´Avrähäm's אַברָהָם 85 sake.

וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה וַיֶּט־שָׁם אָהֳל וַיִּכְרוּ־שָׁם עַבְדֵי־יִצְחָק בְּאֵר

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:25 Forums Online 26:25 waYiven shäm miz'Bëªch waYiq'rä B'shëm y'hwäh waYeţ-shäm ähólô waYikh'rû-shäm av'dëy-yitz'chäq B'ër

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:25 Forums Online 26:25 And he builded 1129 z8799 an altar 4196 there, x8033 and called 7121 z8799 upon the name 8034 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and pitched 5186 z8799 his tent 168 there: x8033 and there x8033 Yixçäk's יִצחָק 3327 servants 5650 digged 3738 z8799 a well. 875

וַאֲבִימֶלֶךְ הָלַךְ אֵלָיו מִגְּרָר וַאֲחֻזַּת מֵרֵעֵהוּ פִיכֹל שַׂר־צְבָא

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:26 Forums Online 26:26 waáviymelekh' hälakh' ëläyw miG'rär waáchuZat mërëë ûfiykhol sar-tz'väô

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:26 Forums Online 26:26 ¶ Then ´Ávîmeleȼ אֲבִימֶלֶך 40 went 1980 z8804 to x413 him from Gærär גְּרָר, 1642 x4480 and ´Áçuzzaŧ אֲחֻזַּת 276 one of his friends, 4828 and Pîȼöl פִּיכֹל 6369 the chief captain 8269 of his army. 6635

וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִצְחָק מַדּוּעַ בָּאתֶם אֵלָי וְאַתֶּם שְׂנֵאתֶם אֹתִי וַתְּשַׁלְּחוּנִי מֵאִתְּכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:27 Forums Online 26:27 waYomer álëhem yitz'chäq maDûª Bätem ëläy w'aTem s'nëtem otiy waT'shaL'chûniy iT'khem

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:27 Forums Online 26:27 And Yixçäk יִצחָק 3327 said 559 z8799 unto x413 them, Wherefore 4069 come 935 z8804 ye to x413 me, seeing ye x859 hate 8130 z8804 me, and have sent me away 7971 z8762 from x4480 you?

וַיֹּאמְרוּ רָאוֹ רָאִינוּ כִּי־הָיָה יְהוָה עִמָּךְ וַנֹּאמֶר תְּהִי נָא אָלָה בֵּינוֹתֵינוּ בֵּינֵינוּ בֵינֶךָ וְנִכְרְתָה בְרִית עִמָּךְ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:28 Forums Online 26:28 waYom'rû räô räiynû Kiy-häyäh y'hwäh iMäkh' waNomer T'hiy äläh Bëynôtëy Bëynëy ûvëynekhä w'nikh'r'täh v'riyt iMäkh'

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:28 Forums Online 26:28 And they said, 559 z8799 We saw y7200 z8804 certainly 7200 z8800 that x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 was x1961 with x5973 thee: and we said, 559 z8799 Let there be x1961 now x4994 an oath 423 betwixt 996 us, [even] betwixt 996 us and thee, and let us make 3772 z8799 a covenant 1285 with x5973 thee;

אִם־תַּעֲשֵׂה עִמָּנוּ רָעָה כַּאֲשֶׁר לֹא נְגַעֲנוּךָ וְכַאֲשֶׁר עָשִׂינוּ עִמְּךָ רַק־טוֹב וַנְּשַׁלֵּחֲךָ בְּשָׁלוֹם אַתָּה עַתָּה בְּרוּךְ יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:29 Forums Online 26:29 im-Taásëh iMä rääh Kaásher lo n'gaánûkhä w'khaásher äsiynû iM'khä raq-ţôv waN'shaLëchákhä B'shälôm aTäh aTäh B'rûkh' y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:29 Forums Online 26:29 That x518 thou wilt do 6213 z8799 us no hurt, 7451 as x834 we have not x3808 touched 5060 z8804 thee, and as x834 we have done 6213 z8804 unto x5973 thee nothing but 7535 good, 2896 and have sent thee away 7971 z8762 in peace: 7965 thou x859 [art] now 6258 the blessed 1288 z8803 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיַּעַשׂ לָהֶם מִשְׁתֶּה וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:30 Forums Online 26:30 waYaas hem mish'Teh waYokh'lû waYish'Tû

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:30 Forums Online 26:30 And he made 6213 z8799 them a feast, 4960 and they did eat 398 z8799 and drink. 8354 z8799

וַיַּשְׁכִּימוּ בַבֹּקֶר וַיִּשָּׁבְעוּ אִישׁ לְאָחִיו וַיְשַׁלְּחֵם יִצְחָק וַיֵּלְכוּ מֵאִתּ בְּשָׁלוֹם

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:31 Forums Online 26:31 waYash'Kiymû vaBoqer waYiSHäv'û iysh l'ächiyw way'shaL'chëm yitz'chäq waYël'khû iTô B'shälôm

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:31 Forums Online 26:31 And they rose up betimes 7925 z8686 in the morning, 1242 and sware 7650 z8735 one 376 to another: 251 and Yixçäk יִצחָק 3327 sent them away, 7971 z8762 and they departed y3212 z8799 x1980 from x4480 x854 him in peace. 7965

וַיְהִי בַּיּוֹם הַהוּא וַיָּבֹאוּ עַבְדֵי יִצְחָק וַיַּגִּדוּ ל עַל־אֹדוֹת הַבְּאֵר אֲשֶׁר חָפָרוּ וַיֹּאמְרוּ ל מָצָאנוּ מָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:32 Forums Online 26:32 way'hiy BaYôm ha waYävoû av'dëy yitz'chäq waYaGidû lô al-odôt haB'ër ásher chäfärû waYom'rû lô mätzänû mäyim

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:32 Forums Online 26:32 And it came to pass x1961 the same x1931 day, 3117 that Yixçäk's יִצחָק 3327 servants 5650 came, 935 z8799 and told 5046 z8686 him concerning 182 x5921 the well 875 which x834 they had digged, 2658 z8804 and said 559 z8799 unto him, We have found 4672 z8804 water. 4325

וַיִּקְרָא אֹתָהּ שִׁבְעָה עַל־כֵּן שֵׁם־הָעִיר בְּאֵר שֶׁבַע עַד הַיּוֹם הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:33 Forums Online 26:33 waYiq'rä otäH shiv'äh al-Kën shëm-iyr B'ër sheva ad haYôm haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:33 Forums Online 26:33 And he called 7121 z8799 it Šiv`à שִׁבעָה: 7656 therefore x5921 x3651 the name 8034 of the city 5892 [is] Bæ´ër Ševa` בְּאֵר־שֶׁבַע 884 unto x5704 this x2088 day. 3117

וַיְהִי עֵשָׂו בֶּן־אַרְבָּעִים שָׁנָה וַיִּקַּח אִשָּׁה אֶת־יְהוּדִית בַּת־בְּאֵרִי הַחִתִּי וְאֶת־בָּשְׂמַת בַּת־אֵילֹן הַחִתִּי

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:34 Forums Online 26:34 way'hiy ësäw Ben-ar'Bäiym shänäh waYiQach iSHäh et-y'hûdiyt Bat-B'ëriy hachiTiy w'et-Bäs'mat Bat-ëylon hachiTiy

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:34 Forums Online 26:34 ¶ And `Ëŝäw עֵשָׂו 6215 was x1961 forty 705 years 8141 old 1121 when he took 3947 z8799 to wife 802 x853 Yæhûđîŧ יְהוּדִית 3067 the daughter 1323 of Bæ´ërî בְּאֵרִי 882 the Çittî חִתִּי, 2850 and Bäŝmaŧ בָּשׂמַת 1315 the daughter 1323 of ´Êlön אֵילֹן 356 the Çittî חִתִּי: 2850

וַתִּהְיֶיןָ מֹרַת רוּחַ לְיִצְחָק לְרִבְקָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:35 Forums Online 26:35 waTih'yeynä morat rûªch l'yitz'chäq ûl'riv'qäh š

Massoretic Text OT Hebrew Genesis 26:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Genesis 26:35 Forums Online 26:35 Which were x1961 a grief 4786 of mind 7307 unto Yixçäk יִצחָק 3327 and to Rivkà רִבקָה. 7259

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.