Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezekiel 39Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yechezekel / Ezekiel 39

1 God's judgment upon Gog. 8 Israel's victory. 11 Gog's burial in Hamon-gog. 17 The feast of the fowls. 23 Israel, having been plagued for their sins, shall be gathered again with eternal favour.

וְאַתָּה בֶן־אָדָם הִנָּבֵא עַל־גּוֹג וְאָמַרְתָּ כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנְנִי אֵלֶיךָ גּוֹג נְשִׂיא רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:1 Forums Online 39:1 w'aTäh ven-ädäm hiNävë al-Gôg w'ämar'Tä Koh ämar ádonäy y'hwih hin'niy ëleykhä Gôg n'siy rosh meshekh' w'tuväl

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:1 Forums Online 39:1 ¶ Therefore, thou x859 son 1121 of man, 120 prophesy 5012 z8734 against x5921 Gôq גּוֹג, 1463 and say, 559 z8804 Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 Behold, x2009 I [am] against x413 thee, O Gôq גּוֹג, 1463 the chief 7218 prince 5387 of Mešeȼ מֶשֶׁך 4902 and Tûval תּוּבַל: 8422

וְשֹׁבַבְתִּיךָ וְשִׁשֵּׁאתִיךָ וְהַעֲלִיתִיךָ מִיַּרְכְּתֵי צָפוֹן וַהֲבִאוֹתִךָ עַל־הָרֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:2 Forums Online 39:2 w'shovav'Tiykhä w'shiSHëtiykhä w'haáliytiykhä miYar'K'tëy tzäfôn waháviôtikhä al-härëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:2 Forums Online 39:2 And I will turn thee back, 7725 z8790 and leave but the sixth part 8338 z8765 of thee, and will cause thee to come up 5927 z8689 from the north 6828 parts, 3411 x4480 and will bring 935 z8689 thee upon x5921 the mountains 2022 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478

וְהִכֵּיתִי קַשְׁתְּךָ מִיַּד שְׂמֹאולֶךָ וְחִצֶּיךָ מִיַּד יְמִינְךָ אַפִּיל

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:3 Forums Online 39:3 w'hiKëytiy qash'T'khä miYad s'mowlekhä w'chiTZeykhä miYad y'miyn'khä aPiyl

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:3 Forums Online 39:3 And I will smite 5221 z8689 thy bow 7198 out of thy left 8040 hand, 3027 x4480 and will cause thine arrows 2671 to fall 5307 z8686 out of thy right 3225 hand. 3027 x4480

עַל־הָרֵי יִשְׂרָאֵל תִּפּוֹל אַתָּה וְכָל־אֲגַפֶּיךָ וְעַמִּים אֲשֶׁר אִתָּךְ לְעֵיט צִפּוֹר כָּל־כָּנָף וְחַיַּת הַשָּׂדֶה נְתַתִּיךָ לְאָכְלָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:4 Forums Online 39:4 al-härëy yis'räël TiPôl aTäh w'khäl-ágaPeykhä w'aMiym ásher iTäkh' l'ëyţ tziPôr Käl-Känäf w'chaYat haSädeh n'taTiykhä l'äkh'läh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:4 Forums Online 39:4 Thou shalt fall 5307 z8799 upon x5921 the mountains 2022 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 thou, x859 and all x3605 thy bands, 102 and the people 5971 that x834 [is] with x854 thee: I will give 5414 z8804 thee unto the ravenous 5861 birds 6833 of every x3605 sort, 3671 and [to] the beasts 2416 of the field 7704 to be devoured. 402

עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה תִּפּוֹל כִּי אֲנִי דִבַּרְתִּי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:5 Forums Online 39:5 al-P'nëy haSädeh TiPôl Kiy ániy diBar'Tiy n'um ádonäy y'hwih

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:5 Forums Online 39:5 Thou shalt fall 5307 z8799 upon x5921 the open 6440 field: 7704 for x3588 I x589 have spoken 1696 z8765 [it], saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

וְשִׁלַּחְתִּי־אֵשׁ בְּמָגוֹג בְיֹשְׁבֵי הָאִיִּים לָבֶטַח וְיָדְעוּ כִּי־אֲנִי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:6 Forums Online 39:6 w'shiLach'Tiy-ësh B'mägôg ûv'yosh'vëy iYiym veţach w'yäd'û Kiy-ániy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:6 Forums Online 39:6 And I will send 7971 z8765 a fire 784 on Mäqôq מָגוֹג, 4031 and among them that dwell 3427 z8802 carelessly 983 in the isles: 339 and they shall know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה. 3068

וְאֶת־שֵׁם קָדְשִׁי אוֹדִיעַ בְּתוֹךְ עַמִּי יִשְׂרָאֵל וְלֹא־אַחֵל אֶת־שֵׁם־קָדְשִׁי עוֹד וְיָדְעוּ הַגּוֹיִם כִּי־אֲנִי יְהוָה קָדוֹשׁ בְּיִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:7 Forums Online 39:7 w'et-shëm qäd'shiy ôdiyª B'tôkh' aMiy yis'räël w'lo-achël et-shëm-qäd'shiy ôd w'yäd'û haGôyim Kiy-ániy y'hwäh qädôsh B'yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:7 Forums Online 39:7 So will I make x3045 my holy 6944 name 8034 known 3045 z8686 in the midst 8432 of my people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 and I will not x3808 [let them] pollute 2490 z8686 x853 my holy 6944 name 8034 any more: x5750 and the heathen 1471 shall know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה, 3068 the Holy One 6918 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

הִנֵּה בָאָה וְנִהְיָתָה נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה הוּא הַיּוֹם אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:8 Forums Online 39:8 hiNëh vääh w'nih'yätäh n'um ádonäy y'hwih haYôm ásher DiBar'Tiy

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:8 Forums Online 39:8 ¶ Behold, x2009 it is come, 935 z8804 and it is done, 1961 z8738 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 this x1931 [is] the day 3117 whereof x834 I have spoken. 1696 z8765

וְיָצְאוּ יֹשְׁבֵי עָרֵי יִשְׂרָאֵל בִעֲרוּ וְהִשִּׂיקוּ בְּנֶשֶׁק מָגֵן וְצִנָּה בְּקֶשֶׁת בְחִצִּים בְמַקֵּל יָד בְרֹמַח בִעֲרוּ בָהֶם אֵשׁ שֶׁבַע שָׁנִים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:9 Forums Online 39:9 w'yätz'û yosh'vëy ärëy yis'räël ûviárû w'hiSiyqû B'nesheq ûmägën w'tziNäh B'qeshet ûv'chiTZiym ûv'maQël yäd ûv'romach ûviárû hem ësh sheva shäniym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:9 Forums Online 39:9 And they that dwell 3427 z8802 in the cities 5892 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 shall go forth, 3318 z8804 and shall set y1197 z8765 on fire y784 x1197 and burn 5400 z8689 the weapons, 5402 both the shields 4043 and the bucklers, 6793 the bows 7198 and the arrows, 2671 and the handstaves, 3027 4731 and the spears, 7420 and they shall burn 1197 z8765 them with fire 784 seven 7651 years: 8141

וְלֹא־יִשְׂאוּ עֵצִים מִן־הַשָּׂדֶה וְלֹא יַחְטְבוּ מִן־הַיְּעָרִים כִּי בַנֶּשֶׁק יְבַעֲרוּ־אֵשׁ וְשָׁלְלוּ אֶת־שֹׁלְלֵיהֶם בָזְזוּ אֶת־בֹּזְזֵיהֶם נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:10 Forums Online 39:10 w'lo-yis'û ëtziym min-haSädeh w'lo yach'ţ'vû min-haY'äriym Kiy vaNesheq y'vaárû-ësh w'shäl'lû et-shol'lëyhem ûväz'zû et-Boz'zëyhem n'um ádonäy y'hwih š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:10 Forums Online 39:10 So that they shall take 5375 z8799 no x3808 wood 6086 out of x4480 the field, 7704 neither x3808 cut down 2404 z8799 [any] out of x4480 the forests; 3293 for x3588 they shall burn 1197 z8762 the weapons 5402 with fire: 784 and they shall spoil 7997 z8804 x853 those that spoiled 7997 z8802 them, and rob 962 z8804 x853 those that robbed 962 z8802 them, saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא אֶתֵּן לְגוֹג מְקוֹם־שָׁם קֶבֶר בְּיִשְׂרָאֵל גֵּי הָעֹבְרִים קִדְמַת הַיָּם וְחֹסֶמֶת הִיא אֶת־הָעֹבְרִים וְקָבְרוּ שָׁם אֶת־גּוֹג וְאֶת־כָּל־הֲמוֹנֹה וְקָרְאוּ גֵּיא הֲמוֹן גּוֹג

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:11 Forums Online 39:11 w'häyäh vaYôm ha eTën l'gôg m'qôm-shäm qever B'yis'räël Gëy ov'riym qid'mat haYäm w'chošemet hiy et-ov'riym w'qäv'rû shäm et-Gôg w'et-Käl-hámônoh w'qär'û Gëy hámôn Gôg

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:11 Forums Online 39:11 ¶ And it shall come to pass x1961 in that x1931 day, 3117 [that] I will give 5414 z8799 unto Gôq גּוֹג 1463 a place 4725 there x8033 of graves 6913 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 the valley 1516 of the passengers 5674 z8802 on the east 6926 of the sea: 3220 and it x1931 shall stop 2629 z8802 x853 the [noses] of the passengers: 5674 z8802 and there x8033 shall they bury 6912 z8804 x853 Gôq גּוֹג 1463 and all x3605 his multitude: 1995 and they shall call 7121 z8804 [it] The valley 1516 of Hámôn Gôq הֲמוֹן־גּוֹג. 1996

קְבָרוּם בֵּית יִשְׂרָאֵל לְמַעַן טַהֵר אֶת־הָאָרֶץ שִׁבְעָה חֳדָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:12 Forums Online 39:12 ûq'värûm Bëyt yis'räël l'maan ţahër et-äretz shiv'äh chódäshiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:12 Forums Online 39:12 And seven 7651 months 2320 shall the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 be burying 6912 z8804 of them, that x4616 they may cleanse 2891 z8763 x853 the land. 776

וְקָבְרוּ כָּל־עַם הָאָרֶץ וְהָיָה לָהֶם לְשֵׁם יוֹם הִכָּבְדִי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:13 Forums Online 39:13 w'qäv'rû Käl-am äretz w'häyäh hem l'shëm yôm hiKäv'diy n'um ádonäy y'hwih

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:13 Forums Online 39:13 Yea, all x3605 the people 5971 of the land 776 shall bury 6912 z8804 [them]; and it shall be x1961 to them a renown 8034 the day 3117 that I shall be glorified, 3513 z8736 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

וְאַנְשֵׁי תָמִיד יַבְדִּילוּ עֹבְרִים בָּאָרֶץ מְקַבְּרִים אֶת־הָעֹבְרִים אֶת־הַנּוֹתָרִים עַל־פְּנֵי הָאָרֶץ לְטַהֲרָהּ מִקְצֵה שִׁבְעָה־חֳדָשִׁים יַחְקֹרוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:14 Forums Online 39:14 w'an'shëy tämiyd yav'Diylû ov'riym äretz m'qaB'riym et-ov'riym et-haNôtäriym al-P'nëy äretz l'ţaháräH miq'tzëh shiv'äh-chódäshiym yach'qorû

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:14 Forums Online 39:14 And they shall sever out 914 z8686 men y582 x376 of continual employment, 8548 passing x5674 through y5674 z8802 the land 776 to bury 6912 z8764 x853 with the passengers 5674 z8802 x853 those that remain 3498 z8737 upon x5921 the face 6440 of the earth, 776 to cleanse 2891 z8763 it: after the end 7097 x4480 of seven 7651 months 2320 shall they search. 2713 z8799

וְעָבְרוּ הָעֹבְרִים בָּאָרֶץ וְרָאָה עֶצֶם אָדָם בָנָה אֶצְל צִיּוּן עַד קָבְרוּ אֹת הַמְקַבְּרִים אֶל־גֵּיא הֲמוֹן גּוֹג

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:15 Forums Online 39:15 w'äv'rû ov'riym äretz w'rääh etzem ädäm ûvänäh etz'lô tziYûn ad qäv'rû otô ham'qaB'riym el-Gëy hámôn Gôg

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:15 Forums Online 39:15 And the passengers 5674 z8802 [that] pass through 5674 z8804 the land, 776 when [any] seeth 7200 z8804 a man's 120 bone, 6106 then shall he set up 1129 z8804 a sign 6725 by 681 it, till x5704 the buriers 6912 z8764 have buried 6912 z8804 it in x413 the valley 1516 of Hámôn Gôq הֲמוֹן־גּוֹג. 1996

וְגַם שֶׁם־עִיר הֲמוֹנָה וְטִהֲרוּ הָאָרֶץ ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:16 Forums Online 39:16 w'gam shem-iyr hámônäh w'ţihárû äretz š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:16 Forums Online 39:16 And also x1571 the name 8034 of the city 5892 [shall be] Hámônà הֲמוֹנָה. 1997 Thus shall they cleanse 2891 z8765 the land. 776

וְאַתָּה בֶן־אָדָם כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִֹה אֱמֹר לְצִפּוֹר כָּל־כָּנָף לְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה הִקָּבְצוּ וָבֹאוּ הֵאָסְפוּ מִסָּבִיב עַל־זִבְחִי אֲשֶׁר אֲנִי זֹבֵחַ לָכֶם זֶבַח גָּדוֹל עַל הָרֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲכַלְתֶּם בָּשָׂר שְׁתִיתֶם דָּם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:17 Forums Online 39:17 w'aTäh ven-ädäm Koh-ämar ádonäy y'hôih émor l'tziPôr Käl-Känäf ûl'khol chaYat haSädeh hiQäv'tzû voû hëäš'fû miŠäviyv al-ziv'chiy ásher ániy zovëªch khem zevach Gädôl al härëy yis'räël waákhal'Tem Bäsär ûsh'tiytem Däm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:17 Forums Online 39:17 ¶ And, thou x859 son 1121 of man, 120 thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 Speak 559 z8798 unto every x3605 feathered 3671 fowl, 6833 and to every x3605 beast 2416 of the field, 7704 Assemble y6908 z8734 yourselves, x6908 and come; 935 z8798 gather y622 z8734 yourselves x622 on every side 5439 x4480 to x5921 my sacrifice 2077 that x834 I x589 do sacrifice 2076 z8802 for you, [even] a great 1419 sacrifice 2077 upon x5921 the mountains 2022 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that ye may eat 398 z8804 flesh, 1320 and drink 8354 z8804 blood. 1818

בְּשַׂר גִּבּוֹרִים תֹּאכֵלוּ וְדַם־נְשִׂיאֵי הָאָרֶץ תִּשְׁתּוּ אֵילִים כָּרִים וְעַתּוּדִים פָּרִים מְרִיאֵי בָשָׁן כֻּלָּם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:18 Forums Online 39:18 B'sar GiBôriym Tokhëlû w'dam-n'siyëy äretz Tish'Tû ëyliym Käriym w'aTûdiym Päriym m'riyëy väshän KuLäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:18 Forums Online 39:18 Ye shall eat 398 z8799 the flesh 1320 of the mighty, 1368 and drink 8354 z8799 the blood 1818 of the princes 5387 of the earth, 776 of rams, 352 of lambs, 3733 and of goats, 6260 of bullocks, 6499 all x3605 of them fatlings 4806 of Bäšän בָּשָׁן. 1316

וַאֲכַלְתֶּם־חֵלֶב לְשָׂבְעָה שְׁתִיתֶם דָּם לְשִׁכָּרוֹן מִזִּבְחִי אֲשֶׁר־זָבַחְתִּי לָכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:19 Forums Online 39:19 waákhal'Tem-chëlev l'säv'äh ûsh'tiytem Däm l'shiKärôn miZiv'chiy ásher-zävach'Tiy khem

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:19 Forums Online 39:19 And ye shall eat 398 z8804 fat 2459 till ye be full, 7654 and drink 8354 z8804 blood 1818 till ye be drunken, 7943 of my sacrifice 2077 x4480 which x834 I have sacrificed 2076 z8804 for you.

שְׂבַעְתֶּם עַל־שֻׁלְחָנִי סוּס וָרֶכֶב גִּבּוֹר וְכָל־אִישׁ מִלְחָמָה נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:20 Forums Online 39:20 ûs'va'Tem al-shul'chäniy šûš rekhev GiBôr w'khäl-iysh mil'chämäh n'um ádonäy y'hwih

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:20 Forums Online 39:20 Thus ye shall be filled 7646 z8804 at x5921 my table 7979 with horses 5483 and chariots, 7393 with mighty men, 1368 and with all x3605 men 376 of war, 4421 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

וְנָתַתִּי אֶת־כְּבוֹדִי בַּגּוֹיִם וְרָאוּ כָל־הַגּוֹיִם אֶת־מִשְׁפָּטִי אֲשֶׁר עָשִׂיתִי וְאֶת־יָדִי אֲשֶׁר־שַׂמְתִּי בָהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:21 Forums Online 39:21 w'nätaTiy et-K'vôdiy BaGôyim w'räû khäl-haGôyim et-mish'Päţiy ásher äsiytiy w'et-yädiy ásher-sam'Tiy hem

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:21 Forums Online 39:21 And I will set 5414 z8804 x853 my glory 3519 among the heathen, 1471 and all x3605 the heathen 1471 shall see 7200 z8804 x853 my judgment 4941 that x834 I have executed, 6213 z8804 and my hand 3027 that x834 I have laid 7760 z8804 upon them.

וְיָדְעוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם מִן־הַיּוֹם הַהוּא וָהָלְאָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:22 Forums Online 39:22 w'yäd'û Bëyt yis'räël Kiy ániy y'hwäh élohëyhem min-haYôm ha häl'äh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:22 Forums Online 39:22 So the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 shall know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 from x4480 that x1931 day 3117 and forward. 1973

וְיָדְעוּ הַגּוֹיִם כִּי בַעֲוֹנָם גָּלוּ בֵית־יִשְׂרָאֵל עַל אֲשֶׁר מָעֲלוּ־בִי וָאַסְתִּר פָּנַי מֵהֶם וָאֶתְּנֵם בְּיַד צָרֵיהֶם וַיִּפְּלוּ בַחֶרֶב כֻּלָּם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:23 Forums Online 39:23 w'yäd'û haGôyim Kiy vaáwonäm Gälû vëyt-yis'räël al ásher mäálû-viy aš'Tir Pänay hem eT'nëm B'yad tzärëyhem waYiP'lû vacherev KuLäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:23 Forums Online 39:23 ¶ And the heathen 1471 shall know 3045 z8804 that x3588 the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went into captivity 1540 z8804 for their iniquity: 5771 because x5921 x834 they trespassed 4603 z8804 against me, therefore hid 5641 z8686 I my face 6440 from x4480 them, and gave 5414 z8799 them into the hand 3027 of their enemies: 6862 so fell 5307 z8799 they all x3605 by the sword. 2719

כְּטֻמְאָתָם כְפִשְׁעֵיהֶם עָשִׂיתִי אֹתָם וָאַסְתִּר פָּנַי מֵהֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:24 Forums Online 39:24 K'ţum'ätäm ûkh'fish'ëyhem äsiytiy otäm aš'Tir Pänay hem š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:24 Forums Online 39:24 According to their uncleanness 2932 and according to their transgressions 6588 have I done 6213 z8804 unto them, and hid 5641 z8686 my face 6440 from x4480 them.

לָכֵן כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה עַתָּה אָשִׁיב אֶת־*שְׁבִית [שְׁבוּת] יַעֲקֹב וְרִחַמְתִּי כָּל־בֵּית יִשְׂרָאֵל וְקִנֵּאתִי לְשֵׁם קָדְשִׁי

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:25 Forums Online 39:25 khën Koh ämar ádonäy y'hwih aTäh äshiyv et-*sh'viyt [sh'vût] yaáqov w'richam'Tiy Käl-Bëyt yis'räël w'qiNëtiy l'shëm qäd'shiy

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:25 Forums Online 39:25 Therefore x3651 thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 Now x6258 will I bring again 7725 z8686 x853 the captivity 7622 z8675 of Ya`áköv יַעֲקֹב, 3290 and have mercy 7355 z8765 upon the whole x3605 house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and will be jealous 7065 z8765 for my holy 6944 name; 8034

וְנָשׂוּ אֶת־כְּלִמָּתָם וְאֶת־כָּל־מַעֲלָם אֲשֶׁר מָעֲלוּ־בִי בְּשִׁבְתָּם עַל־אַדְמָתָם לָבֶטַח וְאֵין מַחֲרִיד

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:26 Forums Online 39:26 w'näsû et-K'liMätäm w'et-Käl-maáläm ásher mäálû-viy B'shiv'Täm al-ad'mätäm veţach w'ëyn macháriyd

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:26 Forums Online 39:26 After that they have borne 5375 z8804 x853 their shame, 3639 and all x3605 their trespasses 4604 whereby x834 they have trespassed 4603 z8804 against me, when they dwelt 3427 z8800 safely 983 in x5921 their land, 127 and none x369 made [them] afraid. 2729 z8688

בְּשׁוֹבְבִי אוֹתָם מִן־הָעַמִּים וְקִבַּצְתִּי אֹתָם מֵאַרְצוֹת אֹיְבֵיהֶם וְנִקְדַּשְׁתִּי בָם לְעֵינֵי הַגּוֹיִם רַבִּים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:27 Forums Online 39:27 B'shôv'viy ôtäm min-aMiym w'qiBatz'Tiy otäm ar'tzôt oy'vëyhem w'niq'Dash'Tiy m l'ëynëy haGôyim raBiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:27 Forums Online 39:27 When I have brought them again 7725 z8788 x853 from x4480 the people, 5971 and gathered 6908 z8765 them out of their enemies' 341 z8802 lands, 776 x4480 and am sanctified 6942 z8738 in them in the sight 5869 of many 7227 nations; 1471

וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם בְּהַגְלוֹתִי אֹתָם אֶל־הַגּוֹיִם וְכִנַּסְתִּים עַל־אַדְמָתָם וְלֹא־אוֹתִיר עוֹד מֵהֶם שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:28 Forums Online 39:28 w'yäd'û Kiy ániy y'hwäh élohëyhem B'hag'lôtiy otäm el-haGôyim w'khiNaš'Tiym al-ad'mätäm w'lo-ôtiyr ôd hem shäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:28 Forums Online 39:28 Then shall they know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 which caused them to be led into captivity 1540 z8687 among x413 the heathen: 1471 but I have gathered 3664 z8765 them unto x5921 their own land, 127 and have left 3498 z8686 none x3808 of x4480 them any more x5750 there. x8033

וְלֹא־אַסְתִּיר עוֹד פָּנַי מֵהֶם אֲשֶׁר שָׁפַכְתִּי אֶת־רוּחִי עַל־בֵּית יִשְׂרָאֵל נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:29 Forums Online 39:29 w'lo-aš'Tiyr ôd Pänay hem ásher shäfakh'Tiy et-rûchiy al-Bëyt yis'räël n'um ádonäy y'hwih f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 39:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 39:29 Forums Online 39:29 Neither x3808 will I hide 5641 z8686 my face 6440 any more x5750 from x4480 them: for x834 I have poured out 8210 z8804 x853 my spirit 7307 upon x5921 the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.