Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezekiel 12Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yechezekel / Ezekiel 12

1 The type of Ezekiel's removing. 8 It sheweth the captivity of Zedekiah. 17 Ezekiel's trembling sheweth the Jews' desolation. 21 The Jews' presumptuous proverb is reproved. 26 The speediness of the vision.

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:1 Forums Online 12:1 way'hiy d'var-y'hwäh ëlay mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:1 Forums Online 12:1 ¶ The word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 also came x1961 unto x413 me, saying, 559 z8800

בֶּן־אָדָם בְּתוֹךְ בֵּית־הַמֶּרִי אַתָּה יֹשֵׁב אֲשֶׁר עֵינַיִם לָהֶם לִרְאוֹת וְלֹא רָאוּ אָזְנַיִם לָהֶם לִשְׁמֹעַ וְלֹא שָׁמֵעוּ כִּי בֵּית מְרִי הֵם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:2 Forums Online 12:2 Ben-ädäm B'tôkh' Bëyt-haMeriy aTäh yoshëv ásher ëynayim hem lir'ôt w'lo räû äz'nayim hem lish'moª w'lo shämëû Kiy Bëyt m'riy hëm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:2 Forums Online 12:2 Son 1121 of man, 120 thou x859 dwellest 3427 z8802 in the midst 8432 of a rebellious 4805 house, 1004 which x834 have eyes 5869 to see, 7200 z8800 and see 7200 z8804 not; x3808 they have ears 241 to hear, 8085 z8800 and hear 8085 z8804 not: x3808 for x3588 they x1992 [are] a rebellious 4805 house. 1004

וְאַתָּה בֶן־אָדָם עֲשֵׂה לְךָ כְּלֵי גוֹלָה גְלֵה יוֹמָם לְעֵינֵיהֶם וְגָלִיתָ מִמְּקוֹמְךָ אֶל־מָקוֹם אַחֵר לְעֵינֵיהֶם אוּלַי יִרְאוּ כִּי בֵּית מְרִי הֵמָּה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:3 Forums Online 12:3 w'aTäh ven-ädäm ásëh l'khä K'lëy gôläh ûg'lëh yômäm l'ëynëyhem w'gäliytä miM'qôm'khä el-mäqôm achër l'ëynëyhem ûlay yir'û Kiy Bëyt m'riy hëMäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:3 Forums Online 12:3 Therefore, thou x859 son 1121 of man, 120 prepare 6213 z8798 thee stuff 3627 for removing, 1473 and remove 1540 z8798 by day 3119 in their sight; 5869 and thou shalt remove 1540 z8804 from thy place 4725 x4480 to x413 another 312 place 4725 in their sight: 5869 it may be x194 they will consider, 7200 z8799 though x3588 they x1992 [be] a rebellious 4805 house. 1004

וְהוֹצֵאתָ כֵלֶיךָ כִּכְלֵי גוֹלָה יוֹמָם לְעֵינֵיהֶם וְאַתָּה תֵּצֵא בָעֶרֶב לְעֵינֵיהֶם כְּמוֹצָאֵי גּוֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:4 Forums Online 12:4 w'hôtzëtä khëleykhä Kikh'lëy gôläh yômäm l'ëynëyhem w'aTäh Tëtzë erev l'ëynëyhem K'môtzäëy Gôläh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:4 Forums Online 12:4 Then shalt thou bring forth 3318 z8689 thy stuff 3627 by day 3119 in their sight, 5869 as stuff 3627 for removing: 1473 and thou x859 shalt go forth 3318 z8799 at even 6153 in their sight, 5869 as they that go forth 4161 into captivity. 1473

לְעֵינֵיהֶם חֲתָר־לְךָ בַקִּיר וְהוֹצֵאתָ בּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:5 Forums Online 12:5 l'ëynëyhem chátär-l'khä vaQiyr w'hôtzëtä Bô

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:5 Forums Online 12:5 Dig 2864 z8798 thou through the wall 7023 in their sight, 5869 and carry out 3318 z8689 thereby.

לְעֵינֵיהֶם עַל־כָּתֵף תִּשָּׂא בָּעֲלָטָה תוֹצִיא פָּנֶיךָ תְכַסֶּה וְלֹא תִרְאֶה אֶת־הָאָרֶץ כִּי־מוֹפֵת נְתַתִּיךָ לְבֵית יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:6 Forums Online 12:6 l'ëynëyhem al-Kätëf TiSä áläţäh tôtziy Päneykhä t'khaŠeh w'lo tir'eh et-äretz Kiy-môfët n'taTiykhä l'vëyt yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:6 Forums Online 12:6 In their sight 5869 shalt thou bear 5375 z8799 [it] upon x5921 [thy] shoulders, 3802 [and] carry [it] forth 3318 z8686 in the twilight: 5939 thou shalt cover 3680 z8762 thy face, 6440 that thou see 7200 z8799 not x3808 x853 the ground: 776 for x3588 I have set 5414 z8804 thee [for] a sign 4159 unto the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וָאַעַשׂ כֵּן כַּאֲשֶׁר צֻוֵּיתִי כֵּלַי הוֹצֵאתִי כִּכְלֵי גוֹלָה יוֹמָם בָעֶרֶב חָתַרְתִּי־לִי בַקִּיר בְּיָד בָּעֲלָטָה הוֹצֵאתִי עַל־כָּתֵף נָשָׂאתִי לְעֵינֵיהֶם פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:7 Forums Online 12:7 aas Kën Kaásher tzuûëytiy Këlay hôtzëtiy Kikh'lëy gôläh yômäm ûerev chätar'Tiy-liy vaQiyr B'yäd áläţäh hôtzëtiy al-Kätëf näsätiy l'ëynëyhem f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:7 Forums Online 12:7 And I did 6213 z8799 so x3651 as x834 I was commanded: 6680 z8795 I brought forth 3318 z8689 my stuff 3627 by day, 3119 as stuff 3627 for captivity, 1473 and in the even 6153 I digged 2864 z8804 through the wall 7023 with mine hand; 3027 I brought [it] forth 3318 z8689 in the twilight, 5939 [and] I bare 5375 z8804 [it] upon x5921 [my] shoulder 3802 in their sight. 5869

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי בַּבֹּקֶר לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:8 Forums Online 12:8 way'hiy d'var-y'hwäh ëlay BaBoqer mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:8 Forums Online 12:8 ¶ And in the morning 1242 came x1961 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 unto x413 me, saying, 559 z8800

בֶּן־אָדָם הֲלֹא אָמְרוּ אֵלֶיךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל בֵּית הַמֶּרִי מָה אַתָּה עֹשֶׂה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:9 Forums Online 12:9 Ben-ädäm lo äm'rû ëleykhä Bëyt yis'räël Bëyt haMeriy mäh aTäh oseh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:9 Forums Online 12:9 Son 1121 of man, 120 hath not x3808 the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 the rebellious 4805 house, 1004 said 559 z8804 unto x413 thee, What x4100 doest 6213 z8802 thou? x859

אֱמֹר אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִֹה הַנָּשִׂיא הַמַּשָּׂא הַזֶּה בִּירוּשָׁלַם וְכָל־בֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר־הֵמָּה בְתוֹכָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:10 Forums Online 12:10 émor álëyhem Koh ämar ádonäy y'hôih haNäsiy haMaSä haZeh Biyrûshälam w'khäl-Bëyt yis'räël ásher-hëMäh v'tôkhäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:10 Forums Online 12:10 Say 559 z8798 thou unto x413 them, Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 This x2088 burden 4853 [concerneth] the prince 5387 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and all x3605 the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that x834 [are] among 8432 them.

אֱמֹר אֲנִי מוֹפֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי כֵּן יֵעָשֶׂה לָהֶם בַּגּוֹלָה בַשְּׁבִי יֵלֵכוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:11 Forums Online 12:11 émor ániy môfet'khem Kaásher äsiytiy Kën yëäseh hem BaGôläh vaSH'viy yëlëkhû

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:11 Forums Online 12:11 Say, 559 z8798 I x589 [am] your sign: 4159 like as x834 I have done, 6213 z8804 so x3651 shall it be done 6213 z8735 unto them: they shall remove 1473 [and] go y3212 z8799 x1980 into captivity. 7628

וְהַנָּשִׂיא אֲשֶׁר־בְּתוֹכָם אֶל־כָּתֵף יִשָּׂא בָּעֲלָטָה וְיֵצֵא בַּקִּיר יַחְתְּרוּ לְהוֹצִיא ב פָּנָיו יְכַסֶּה יַעַן אֲשֶׁר לֹא־יִרְאֶה לַעַיִן הוּא אֶת־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:12 Forums Online 12:12 w'haNäsiy ásher-B'tôkhäm el-Kätëf yiSä áläţäh w'yëtzë BaQiyr yach'T'rû l'hôtziy vô Pänäyw y'khaŠeh yaan ásher lo-yir'eh laayin et-äretz

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:12 Forums Online 12:12 And the prince 5387 that x834 [is] among 8432 them shall bear 5375 z8799 upon x413 [his] shoulder 3802 in the twilight, 5939 and shall go forth: 3318 z8799 they shall dig 2864 z8799 through the wall 7023 to carry out 3318 z8687 thereby: he shall cover 3680 z8762 his face, 6440 that 3282 x834 he x1931 see 7200 z8799 not x3808 x853 the ground 776 with [his] eyes. 5869

פָרַשְׂתִּי אֶת־רִשְׁתִּי עָלָיו וְנִתְפַּשׂ בִּמְצוּדָתִי וְהֵבֵאתִי אֹת בָבֶלָה אֶרֶץ כַּשְׂדִּים וְאוֹתָהּ לֹא־יִרְאֶה וְשָׁם יָמוּת

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:13 Forums Online 12:13 ûfäras'Tiy et-rish'Tiy äläyw w'nit'Pas Bim'tzûdätiy w'hëvëtiy otô väveläh eretz Kas'Diym w'ôtäH lo-yir'eh w'shäm yämût

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:13 Forums Online 12:13 x853 My net 7568 also will I spread 6566 z8804 upon x5921 him, and he shall be taken 8610 z8738 in my snare: 4686 and I will bring 935 z8689 him to Bävel בָּבֶל 894 [to] the land 776 of the Caŝdîm כַּשׂדִּים; 3778 yet shall he not x3808 see 7200 z8799 it, though he shall die 4191 z8799 there. x8033

וְכֹל אֲשֶׁר סְבִיבֹתָיו *עֶזְרֹה [עֶזְר] וְכָל־אֲגַפָּיו אֱזָרֶה לְכָל־רוּחַ וְחֶרֶב אָרִיק אַחֲרֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:14 Forums Online 12:14 w'khol ásher š'viyvotäyw *ez'roh [ez'rô] w'khäl-ágaPäyw ézäreh l'khäl-rûªch w'cherev äriyq achárëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:14 Forums Online 12:14 And I will scatter 2219 z8762 toward every x3605 wind 7307 all x3605 that x834 [are] about 5439 him to help 5828 him, and all x3605 his bands; 102 and I will draw out 7324 z8686 the sword 2719 after 310 them.

וְיָדְעוּ כִּי־אֲנִי יְהוָה בַּהֲפִיצִי אוֹתָם בַּגּוֹיִם וְזֵרִיתִי אוֹתָם בָּאֲרָצוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:15 Forums Online 12:15 w'yäd'û Kiy-ániy y'hwäh Baháfiytziy ôtäm BaGôyim w'zëriytiy ôtäm árätzôt

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:15 Forums Online 12:15 And they shall know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה, 3068 when I shall scatter 6327 z8687 them among the nations, 1471 and disperse 2219 z8765 them in the countries. 776

וְהוֹתַרְתִּי מֵהֶם אַנְשֵׁי מִסְפָּר מֵחֶרֶב מֵרָעָב מִדָּבֶר לְמַעַן יְסַפְּרוּ אֶת־כָּל־תּוֹעֲבוֹתֵיהֶם בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר־בָּאוּ שָׁם וְיָדְעוּ כִּי־אֲנִי יְהוָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:16 Forums Online 12:16 w'hôtar'Tiy hem an'shëy miš'Pär cherev rääv ûmiDäver l'maan y'šaP'rû et-Käl-Tôávôtëyhem BaGôyim ásher-Bäû shäm w'yäd'û Kiy-ániy y'hwäh f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:16 Forums Online 12:16 But I will leave 3498 z8689 a few 4557 men y582 x376 of x4480 them from the sword, 2719 x4480 from the famine, 7458 x4480 and from the pestilence; 1698 x4480 that x4616 they may declare 5608 z8762 x853 all x3605 their abominations 8441 among the heathen 1471 whither x834 x8033 they come; 935 z8804 and they shall know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:17 Forums Online 12:17 way'hiy d'var-y'hwäh ëlay mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:17 Forums Online 12:17 ¶ Moreover the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 to x413 me, saying, 559 z8800

בֶּן־אָדָם לַחְמְךָ בְּרַעַשׁ תֹּאכֵל מֵימֶיךָ בְּרָגְזָה בִדְאָגָה תִּשְׁתֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:18 Forums Online 12:18 Ben-ädäm lach'm'khä B'raash Tokhël ûmëymeykhä B'räg'zäh ûvid'ägäh Tish'Teh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:18 Forums Online 12:18 Son 1121 of man, 120 eat 398 z8799 thy bread 3899 with quaking, 7494 and drink 8354 z8799 thy water 4325 with trembling 7269 and with carefulness; 1674

וְאָמַרְתָּ אֶל־עַם הָאָרֶץ כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה לְיוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם אֶל־אַדְמַת יִשְׂרָאֵל לַחְמָם בִּדְאָגָה יֹאכֵלוּ מֵימֵיהֶם בְּשִׁמָּמוֹן יִשְׁתּוּ לְמַעַן תֵּשַׁם אַרְצָהּ מִמְּלֹאָהּ מֵחֲמַס כָּל־הַיֹּשְׁבִים בָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:19 Forums Online 12:19 w'ämar'Tä el-am äretz Koh-ämar ádonäy y'hwih l'yôsh'vëy y'rûshälaim el-ad'mat yis'räël lach'mäm Bid'ägäh yokhëlû ûmëymëyhem B'shiMämôn yish'Tû l'maan Tësham ar'tzäH miM'loäH chámaš Käl-haYosh'viym H

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:19 Forums Online 12:19 And say 559 z8804 unto x413 the people 5971 of the land, y127 x776 Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה 3069 of the inhabitants 3427 z8802 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 [and] of x413 the land y776 x127 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 They shall eat 398 z8799 their bread 3899 with carefulness, 1674 and drink 8354 z8799 their water 4325 with astonishment, 8078 that x4616 her land 776 may be desolate 3456 z8799 from all that is therein, 4393 x4480 because of the violence 2555 x4480 of all x3605 them that dwell 3427 z8802 therein.

וְהֶעָרִים הַנּוֹשָׁבוֹת תֶּחֱרַבְנָה וְהָאָרֶץ שְׁמָמָה תִהְיֶה וִידַעְתֶּם כִּי־אֲנִי יְהוָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:20 Forums Online 12:20 w'heäriym haNôshävôt Techérav'näh w'äretz sh'mämäh tih'yeh wiyda'Tem Kiy-ániy y'hwäh f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:20 Forums Online 12:20 And the cities 5892 that are inhabited 3427 z8737 shall be laid waste, 2717 z8799 and the land 776 shall be x1961 desolate; 8077 and ye shall know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:21 Forums Online 12:21 way'hiy d'var-y'hwäh ëlay mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:21 Forums Online 12:21 ¶ And the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 unto x413 me, saying, 559 z8800

בֶּן־אָדָם מָה־הַמָּשָׁל הַזֶּה לָכֶם עַל־אַדְמַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יַאַרְכוּ הַיָּמִים וְאָבַד כָּל־חָזוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:22 Forums Online 12:22 Ben-ädäm mäh-haMäshäl haZeh khem al-ad'mat yis'räël mor yaar'khû haYämiym w'ävad Käl-chäzôn

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:22 Forums Online 12:22 Son 1121 of man, 120 what x4100 [is] that x2088 proverb 4912 [that] ye have in x5921 the land 127 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 saying, 559 z8800 The days 3117 are prolonged, 748 z8799 and every x3605 vision 2377 faileth? 6 z8804

לָכֵן אֱמֹר אֲלֵיהֶם כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִשְׁבַּתִּי אֶת־הַמָּשָׁל הַזֶּה וְלֹא־יִמְשְׁלוּ אֹת עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כִּי אִם־דַּבֵּר אֲלֵיהֶם קָרְבוּ הַיָּמִים דְבַר כָּל־חָזוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:23 Forums Online 12:23 khën émor álëyhem Koh-ämar ádonäy y'hwih hish'BaTiy et-haMäshäl haZeh w'lo-yim'sh'lû otô ôd B'yis'räël Kiy im-DaBër álëyhem qär'vû haYämiym ûd'var Käl-chäzôn

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:23 Forums Online 12:23 Tell 559 z8798 x413 them therefore, x3651 Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 I will make this x2088 proverb 4912 x853 to cease, 7673 z8689 and they shall no x3808 more x5750 use it as a proverb 4911 z8799 x853 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 but x3588 x518 say 1696 z8761 unto x413 them, The days 3117 are at hand, 7126 z8804 and the effect 1697 of every x3605 vision. 2377

כִּי לֹא יִהְיֶה עוֹד כָּל־חֲזוֹן שָׁוְא מִקְסַם חָלָק בְּתוֹךְ בֵּית יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:24 Forums Online 12:24 Kiy lo yih'yeh ôd Käl-cházôn shäw' ûmiq'šam chäläq B'tôkh' Bëyt yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:24 Forums Online 12:24 For x3588 there shall be x1961 no x3808 more x5750 any x3605 vain 7723 vision 2377 nor flattering 2509 divination 4738 within 8432 the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

כִּי אֲנִי יְהוָה אֲדַבֵּר אֵת אֲשֶׁר אֲדַבֵּר דָּבָר וְיֵעָשֶׂה לֹא תִמָּשֵׁךְ עוֹד כִּי בִימֵיכֶם בֵּית הַמֶּרִי אֲדַבֵּר דָּבָר וַעֲשִׂיתִיו נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:25 Forums Online 12:25 Kiy ániy y'hwäh ádaBër ët ásher ádaBër Dävär w'yëäseh lo tiMäshëkh' ôd Kiy viymëykhem Bëyt haMeriy ádaBër Dävär waásiytiyw n'um ádonäy y'hwih f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:25 Forums Online 12:25 For x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה: 3068 I will speak, 1696 z8762 and the word 1697 x853 that x834 I shall speak 1696 z8762 shall come to pass; 6213 z8735 it shall be no x3808 more x5750 prolonged: 4900 z8735 for x3588 in your days, 3117 O rebellious 4805 house, 1004 will I say 1696 z8762 the word, 1697 and will perform 6213 z8804 it, saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:26 Forums Online 12:26 way'hiy d'var-y'hwäh ëlay mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:26 Forums Online 12:26 ¶ Again the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 to x413 me, saying, 559 z8800

בֶּן־אָדָם הִנֵּה בֵית־יִשְׂרָאֵל אֹמְרִים הֶחָזוֹן אֲשֶׁר־הוּא חֹזֶה לְיָמִים רַבִּים לְעִתִּים רְחוֹקוֹת הוּא נִבָּא

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:27 Forums Online 12:27 Ben-ädäm hiNëh vëyt-yis'räël om'riym hechäzôn ásher- chozeh l'yämiym raBiym ûl'iTiym r'chôqôt niBä

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:27 Forums Online 12:27 Son 1121 of man, 120 behold, x2009 [they of] the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 say, 559 z8802 The vision 2377 that x834 he x1931 seeth 2372 z8802 [is] for many 7227 days 3117 [to come], and he x1931 prophesieth 5012 z8738 of the times 6256 [that are] far y7350 off. x7350

לָכֵן אֱמֹר אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה לֹא־תִמָּשֵׁךְ עוֹד כָּל־דְּבָרָי אֲשֶׁר אֲדַבֵּר דָּבָר וְיֵעָשֶׂה נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:28 Forums Online 12:28 khën émor álëyhem Koh ämar ádonäy y'hwih lo-tiMäshëkh' ôd Käl-D'väräy ásher ádaBër Dävär w'yëäseh n'um ádonäy y'hwih š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 12:28 Forums Online 12:28 Therefore x3651 say 559 z8798 unto x413 them, Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 There shall none x3808 x3605 of my words 1697 be prolonged 4900 z8735 any more, x5750 but the word 1697 which x834 I have spoken 1696 z8762 shall be done, 6213 z8735 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.