Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezekiel 26Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yechezekel / Ezekiel 26

1 Tyrus, for insulting against Jerusalem, is threatened. 7 The power of Nebuchadrezzar against her. 15 The mourning and astonishment of the sea at her fall.

וַיְהִי בְּעַשְׁתֵּי־עֶשְׂרֵה שָׁנָה בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָיָה דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:1 Forums Online 26:1 way'hiy B'ash'Tëy-es'rëh shänäh B'echäd lachodesh häyäh d'var-y'hwäh ëlay mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:1 Forums Online 26:1 ¶ And it came to pass x1961 in the eleventh 6249 6240 year, 8141 in the first 259 [day] of the month, 2320 [that] the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 unto x413 me, saying, 559 z8800

בֶּן־אָדָם יַעַן אֲשֶׁר־אָמְרָה צֹּר עַל־יְרוּשָׁלִַם הֶאָח נִשְׁבְּרָה דַּלְתוֹת הָעַמִּים נָסֵבָּה אֵלָי אִמָּלְאָה הָחֳרָבָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:2 Forums Online 26:2 Ben-ädäm yaan ásher-äm'räh TZor al-y'rûshälaim heäch nish'B'räh Dal'tôt aMiym näšëBäh ëläy iMäl'äh hächóräväh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:2 Forums Online 26:2 Son 1121 of man, 120 because that x3282 x834 Xôr צוֹר 6865 hath said 559 z8804 against x5921 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 Aha, 1889 she is broken 7665 z8738 [that was] the gates 1817 of the people: 5971 she is turned 5437 z8738 unto x413 me: I shall be replenished, 4390 z8735 [now] she is laid waste: 2717 z8717

לָכֵן כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנְנִי עָלַיִךְ צֹר וְהַעֲלֵיתִי עָלַיִךְ גּוֹיִם רַבִּים כְּהַעֲלוֹת הַיָּם לְגַלָּיו

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:3 Forums Online 26:3 khën Koh ämar ádonäy y'hwih hin'niy älayikh' tzor w'haálëytiy älayikh' Gôyim raBiym K'haálôt haYäm l'gaLäyw

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:3 Forums Online 26:3 Therefore x3651 thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 Behold, x2009 I [am] against x5921 thee, O Xôr צוֹר, 6865 and will cause many 7227 nations 1471 to come up 5927 z8689 against x5921 thee, as the sea 3220 causeth his waves 1530 to come up. 5927 z8687

וְשִׁחֲתוּ חֹמוֹת צֹר וְהָרְסוּ מִגְדָּלֶיהָ וְסִחֵיתִי עֲפָרָהּ מִמֶּנָּה וְנָתַתִּי אוֹתָהּ לִצְחִיחַ סָלַע

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:4 Forums Online 26:4 w'shichátû chomôt tzor w'här'šû mig'Däley w'šichëytiy áfäräH miMeNäh w'nätaTiy ôtäH litz'chiyªch šäla

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:4 Forums Online 26:4 And they shall destroy 7843 z8765 the walls 2346 of Xôr צוֹר, 6865 and break down 2040 z8804 her towers: 4026 I will also scrape 5500 z8765 her dust 6083 from x4480 her, and make 5414 z8804 her like the top 6706 of a rock. 5553

מִשְׁטַח חֲרָמִים תִּהְיֶה בְּתוֹךְ הַיָּם כִּי אֲנִי דִבַּרְתִּי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה וְהָיְתָה לְבַז לַגּוֹיִם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:5 Forums Online 26:5 mish'ţach chárämiym Tih'yeh B'tôkh' haYäm Kiy ániy diBar'Tiy n'um ádonäy y'hwih w'häy'täh l'vaz laGôyim

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:5 Forums Online 26:5 It shall be x1961 [a place for] the spreading 4894 of nets 2764 in the midst 8432 of the sea: 3220 for x3588 I x589 have spoken 1696 z8765 [it], saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה: 3069 and it shall become x1961 a spoil 957 to the nations. 1471

בְנוֹתֶיהָ אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה בַּחֶרֶב תֵּהָרַגְנָה וְיָדְעוּ כִּי־אֲנִי יְהוָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:6 Forums Online 26:6 ûv'nôtey ásher BaSädeh Bacherev Tëhärag'näh w'yäd'û Kiy-ániy y'hwäh f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:6 Forums Online 26:6 And her daughters 1323 which x834 [are] in the field 7704 shall be slain 2026 z8735 by the sword; 2719 and they shall know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה. 3068

כִּי כֹה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנְנִי מֵבִיא אֶל־צֹר נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל מִצָּפוֹן מֶלֶךְ מְלָכִים בְּסוּס בְרֶכֶב בְפָרָשִׁים וְקָהָל וְעַם־רָב

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:7 Forums Online 26:7 Kiy khoh ämar ádonäy y'hwih hin'niy mëviy el-tzor n'vûkhad'reTZar melekh'-Bävel miTZäfôn melekh' m'läkhiym B'šûš ûv'rekhev ûv'färäshiym w'qähäl w'am-räv

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:7 Forums Online 26:7 ¶ For x3588 thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 Behold, x2009 I will bring 935 z8688 upon x413 Xôr צוֹר 6865 Nævûȼađre´xxar נְבוּכַדרֶאצַּר 5019 king 4428 of Bävel בָּבֶל, 894 a king 4428 of kings, 4428 from the north, 6828 x4480 with horses, 5483 and with chariots, 7393 and with horsemen, 6571 and companies, 6951 and much 7227 people. 5971

בְּנוֹתַיִךְ בַּשָּׂדֶה בַּחֶרֶב יַהֲרֹג וְנָתַן עָלַיִךְ דָּיֵק וְשָׁפַךְ עָלַיִךְ סֹלְלָה וְהֵקִים עָלַיִךְ צִנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:8 Forums Online 26:8 B'nôtayikh' BaSädeh Bacherev yahárog w'nätan älayikh' Däyëq w'shäfakh' älayikh' šol'läh w'hëqiym älayikh' tziNäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:8 Forums Online 26:8 He shall slay 2026 z8799 with the sword 2719 thy daughters 1323 in the field: 7704 and he shall make 5414 z8804 a fort 1785 against x5921 thee, and cast 8210 z8804 a mount 5550 against x5921 thee, and lift up 6965 z8689 the buckler 6793 against x5921 thee.

מְחִי קָבָלּ יִתֵּן בְּחֹמוֹתָיִךְ מִגְדְּלֹתַיִךְ יִתֹּץ בְּחַרְבוֹתָיו

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:9 Forums Online 26:9 ûm'chiy qäväLô yiTën B'chomôtäyikh' ûmig'D'lotayikh' yiTotz B'char'vôtäyw

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:9 Forums Online 26:9 And he shall set 5414 z8799 engines 4239 of war 6904 against thy walls, 2346 and with his axes 2719 he shall break down 5422 z8799 thy towers. 4026

מִשִּׁפְעַת סוּסָיו יְכַסֵּךְ אֲבָקָם מִקּוֹל פָּרַשׁ וְגַלְגַּל וָרֶכֶב תִּרְעַשְׁנָה חוֹמוֹתַיִךְ בְּבֹא בִּשְׁעָרַיִךְ כִּמְבוֹאֵי עִיר מְבֻקָּעָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:10 Forums Online 26:10 miSHif'at šûšäyw y'khaŠëkh' áväqäm miQôl Pärash w'gal'Gal rekhev Tir'ash'näh chômôtayikh' B'voô Bish'ärayikh' Kim'vôëy iyr m'vuQääh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:10 Forums Online 26:10 By reason of the abundance 8229 x4480 of his horses 5483 their dust 80 shall cover 3680 z8762 thee: thy walls 2346 shall shake 7493 z8799 at the noise 6963 x4480 of the horsemen, 6571 and of the wheels, 1534 and of the chariots, 7393 when he shall enter 935 z8800 into thy gates, 8179 as men enter y3996 into x3996 a city 5892 wherein is made a breach. 1234 z8794

בְּפַרְסוֹת סוּסָיו יִרְמֹס אֶת־כָּל־חוּצוֹתָיִךְ עַמֵּךְ בַּחֶרֶב יַהֲרֹג מַצְּבוֹת עֻזֵּךְ לָאָרֶץ תֵּרֵד

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:11 Forums Online 26:11 B'far'šôt šûšäyw yir'moš et-Käl-chûtzôtäyikh' aMëkh' Bacherev yahárog ûmaTZ'vôt uZëkh' äretz Tërëd

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:11 Forums Online 26:11 With the hoofs 6541 of his horses 5483 shall he tread down 7429 z8799 x853 all x3605 thy streets: 2351 he shall slay 2026 z8799 thy people 5971 by the sword, 2719 and thy strong 5797 garrisons 4676 shall go down 3381 z8799 to the ground. 776

וְשָׁלְלוּ חֵילֵךְ בָזְזוּ רְכֻלָּתֵךְ וְהָרְסוּ חוֹמוֹתַיִךְ בָתֵּי חֶמְדָּתֵךְ יִתֹּצוּ וַאֲבָנַיִךְ וְעֵצַיִךְ וַעֲפָרֵךְ בְּתוֹךְ מַיִם יָשִׂימוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:12 Forums Online 26:12 w'shäl'lû chëylëkh' ûväz'zû r'khuLätëkh' w'här'šû chômôtayikh' ûväTëy chem'Dätëkh' yiTotzû waávänayikh' w'ëtzayikh' waáfärëkh' B'tôkh' mayim yäsiymû

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:12 Forums Online 26:12 And they shall make a spoil 7997 z8804 of thy riches, 2428 and make a prey 962 z8804 of thy merchandise: 7404 and they shall break down 2040 z8804 thy walls, 2346 and destroy 5422 z8799 thy pleasant 2532 houses: 1004 and they shall lay 7760 z8799 thy stones 68 and thy timber 6086 and thy dust 6083 in the midst 8432 of the water. 4325

וְהִשְׁבַּתִּי הֲמוֹן שִׁירָיִךְ וְקוֹל כִּנּוֹרַיִךְ לֹא יִשָּׁמַע עוֹד

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:13 Forums Online 26:13 w'hish'BaTiy hámôn shiyräyikh' w'qôl KiNôrayikh' lo yiSHäma ôd

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:13 Forums Online 26:13 And I will cause the noise 1995 of thy songs 7892 to cease; 7673 z8689 and the sound 6963 of thy harps 3658 shall be no x3808 more x5750 heard. 8085 z8735

נְתַתִּיךְ לִצְחִיחַ סֶלַע מִשְׁטַח חֲרָמִים תִּהְיֶה לֹא תִבָּנֶה עוֹד כִּי אֲנִי יְהוָה דִּבַּרְתִּי נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:14 Forums Online 26:14 ûn'taTiykh' litz'chiyªch šela mish'ţach chárämiym Tih'yeh lo tiBäneh ôd Kiy ániy y'hwäh DiBar'Tiy n'um ádonäy y'hwih š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:14 Forums Online 26:14 And I will make 5414 z8804 thee like the top 6706 of a rock: 5553 thou shalt be x1961 [a place] to spread y4894 z0 nets y2764 upon; 4894 x2764 thou shalt be built 1129 z8735 no x3808 more: x5750 for x3588 I x589 Yähwè יָהוֶה 3068 have spoken 1696 z8765 [it], saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה לְצוֹר הֲלֹא מִקּוֹל מַפַּלְתֵּךְ בֶּאֱנֹק חָלָל בֵּהָרֵג הֶרֶג בְּתוֹכֵךְ יִרְעֲשׁוּ הָאִיִּים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:15 Forums Online 26:15 Koh ämar ádonäy y'hwih l'tzôr lo miQôl maPal'Tëkh' Beénoq chäläl härëg hereg B'tôkhëkh' yir'áshû iYiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:15 Forums Online 26:15 ¶ Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה 3069 to Xôr צוֹר; 6865 Shall not x3808 the isles 339 shake 7493 z8799 at the sound 6963 x4480 of thy fall, 4658 when the wounded 2491 cry, 602 z8800 when the slaughter 2027 is made 2026 z8736 in the midst 8432 of thee?

וְיָרְדוּ מֵעַל כִּסְאוֹתָם כֹּל נְשִׂיאֵי הַיָּם וְהֵסִירוּ אֶת־מְעִילֵיהֶם וְאֶת־בִּגְדֵי רִקְמָתָם יִפְשֹׁטוּ חֲרָדוֹת יִלְבָּשׁוּ עַל־הָאָרֶץ יֵשֵׁבוּ וְחָרְדוּ לִרְגָעִים וְשָׁמְמוּ עָלָיִךְ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:16 Forums Online 26:16 w'yär'dû al Kiš'ôtäm Kol n'siyëy haYäm w'hëšiyrû et-m'iylëyhem w'et-Big'dëy riq'mätäm yif'shoţû chárädôt yil'Bäshû al-äretz yëshëvû w'chär'dû lir'gäiym w'shäm'mû äläyikh'

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:16 Forums Online 26:16 Then all x3605 the princes 5387 of the sea 3220 shall come down 3381 z8804 from x4480 x5921 their thrones, 3678 and lay away 5493 z8689 x853 their robes, 4598 and put off 6584 z8799 their broidered 7553 garments: 899 they shall clothe 3847 z8799 themselves with trembling; 2731 they shall sit 3427 z8799 upon x5921 the ground, 776 and shall tremble 2729 z8804 at [every] moment, 7281 and be astonished 8074 z8804 at x5921 thee.

וְנָשְׂאוּ עָלַיִךְ קִינָה וְאָמְרוּ לָךְ אֵיךְ אָבַדְתְּ נוֹשֶׁבֶת מִיַּמִּים הָעִיר הַהֻלָּלָה אֲשֶׁר הָיְתָה חֲזָקָה בַיָּם הִיא וְיֹשְׁבֶיהָ אֲשֶׁר־נָתְנוּ חִתִּיתָם לְכָל־יוֹשְׁבֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:17 Forums Online 26:17 w'näs'û älayikh' qiynäh w'äm'rû kh' ëykh' ävad'T' nôshevet miYaMiym iyr hahuLäläh ásher häy'täh cházäqäh vaYäm hiy w'yosh'vey ásher-nät'nû chiTiytäm l'khäl-yôsh'vey

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:17 Forums Online 26:17 And they shall take up 5375 z8804 a lamentation 7015 for x5921 thee, and say 559 z8804 to thee, How x349 art thou destroyed, 6 z8804 [that wast] inhabited 3427 z8737 of seafaring men, 3220 x4480 the renowned 1984 z8794 city, 5892 which x834 wast x1961 strong 2389 in the sea, 3220 she x1931 and her inhabitants, 3427 z8802 which x834 cause 5414 z8804 their terror 2851 [to be] on all x3605 that haunt 3427 z8802 it!

עַתָּה יֶחְרְדוּ הָאִיִּן יוֹם מַפַּלְתֵּךְ וְנִבְהֲלוּ הָאִיִּים אֲשֶׁר־בַּיָּם מִצֵּאתֵךְ ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:18 Forums Online 26:18 aTäh yech'r'dû iYin yôm maPal'Tëkh' w'niv'hálû iYiym ásher-BaYäm miTZëtëkh' š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:18 Forums Online 26:18 Now x6258 shall the isles 339 tremble 2729 z8799 in the day 3117 of thy fall; 4658 yea, the isles 339 that x834 [are] in the sea 3220 shall be troubled 926 z8738 at thy departure. 3318 z8800 x4480

כִּי כֹה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה בְּתִתִּי אֹתָךְ עִיר נֶחֱרֶבֶת כֶּעָרִים אֲשֶׁר לֹא־נוֹשָׁבוּ בְּהַעֲלוֹת עָלַיִךְ אֶת־תְּהוֹם וְכִסּוּךְ הַמַּיִם הָרַבִּים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:19 Forums Online 26:19 Kiy khoh ämar ádonäy y'hwih B'tiTiy otäkh' iyr nechérevet Keäriym ásher lo-nôshävû B'haálôt älayikh' et-T'hôm w'khiŠûkh' haMayim raBiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:19 Forums Online 26:19 For x3588 thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 When I shall make 5414 z8800 thee a desolate 2717 z8737 city, 5892 like the cities 5892 that x834 are not x3808 inhabited; 3427 z8738 when I shall bring up 5927 z8687 x853 the deep 8415 upon x5921 thee, and great 7227 waters 4325 shall cover 3680 z8765 thee;

וְהוֹרַדְתִּיךְ אֶת־יוֹרְדֵי בוֹר אֶל־עַם עוֹלָם וְהוֹשַׁבְתִּיךְ בְּאֶרֶץ תַּחְתִּיּוֹת כָּחֳרָבוֹת מֵעוֹלָם אֶת־יוֹרְדֵי בוֹר לְמַעַן לֹא תֵשֵׁבִי וְנָתַתִּי צְבִי בְּאֶרֶץ חַיִּים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:20 Forums Online 26:20 w'hôrad'Tiykh' et-yôr'dëy vôr el-am ôläm w'hôshav'Tiykh' B'eretz Tach'TiYôt chórävôt ôläm et-yôr'dëy vôr l'maan lo tëshëviy w'nätaTiy tz'viy B'eretz chaYiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:20 Forums Online 26:20 When I shall bring thee down 3381 z8689 with x854 them that descend 3381 z8802 into the pit, 953 with x413 the people 5971 of old time, 5769 and shall set 3427 z8689 thee in the low parts 8482 of the earth, 776 in places desolate 2723 of old, 5769 x4480 with x854 them that go down 3381 z8802 to the pit, 953 that x4616 thou be not x3808 inhabited; 3427 z8799 and I shall set 5414 z8804 glory 6643 in the land 776 of the living; 2416

בַּלָּהוֹת אֶתְּנֵךְ וְאֵינֵךְ תְבֻקְשִׁי וְלֹא־תִמָּצְאִי עוֹד לְעוֹלָם נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִֹה ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:21 Forums Online 26:21 BaLähôt eT'nëkh' w'ëynëkh' ût'vuq'shiy w'lo-tiMätz'iy ôd l'ôläm n'um ádonäy y'hôih š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 26:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 26:21 Forums Online 26:21 I will make 5414 z8799 thee a terror, 1091 and thou [shalt be] no x369 [more]: though thou be sought for, 1245 z8792 yet shalt thou never 5769 x3808 be found 4672 z8735 again, x5750 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.