Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezekiel 4Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yechezekel / Ezekiel 4

1 Under the type of a siege is shewed the time from the defection of Jeroboam to the captivity. 9 By the provision of the siege is shewed the hardness of the famine.

וְאַתָּה בֶן־אָדָם קַח־לְךָ לְבֵנָה וְנָתַתָּה אוֹתָהּ לְפָנֶיךָ וְחַקּוֹתָ עָלֶיהָ עִיר אֶת־יְרוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:1 Forums Online 4:1 w'aTäh ven-ädäm qach-l'khä l'vënäh w'nätaTäh ôtäH l'fäneykhä w'chaQôtä äley iyr et-y'rûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:1 Forums Online 4:1 ¶ Thou x859 also, son 1121 of man, 120 take 3947 z8798 thee a tile, 3843 and lay 5414 z8804 it before 6440 thee, and pourtray 2710 z8804 upon x5921 it the city, 5892 [even] x853 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3389

וְנָתַתָּה עָלֶיהָ מָצוֹר בָנִיתָ עָלֶיהָ דָּיֵק וְשָׁפַכְתָּ עָלֶיהָ סֹלְלָה וְנָתַתָּה עָלֶיהָ מַחֲנוֹת וְשִׂים־עָלֶיהָ כָּרִים סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:2 Forums Online 4:2 w'nätaTäh äley mätzôr ûväniytä äley Däyëq w'shäfakh'Tä äley šol'läh w'nätaTäh äley machánôt w'siym-äley Käriym šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:2 Forums Online 4:2 And lay 5414 z8804 siege 4692 against x5921 it, and build 1129 z8804 a fort 1785 against x5921 it, and cast 8210 z8804 a mount 5550 against x5921 it; set 5414 z8804 the camp 4264 also against x5921 it, and set 7760 z8798 [battering] rams 3733 against x5921 it round about. 5439

וְאַתָּה קַח־לְךָ מַחֲבַת בַּרְזֶל וְנָתַתָּה אוֹתָהּ קִיר בַּרְזֶל בֵּינְךָ בֵין הָעִיר וַהֲכִינֹתָה אֶת־פָּנֶיךָ אֵלֶיהָ וְהָיְתָה בַמָּצוֹר וְצַרְתָּ עָלֶיהָ אוֹת הִיא לְבֵית יִשְׂרָאֵל ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:3 Forums Online 4:3 w'aTäh qach-l'khä machávat Bar'zel w'nätaTäh ôtäH qiyr Bar'zel Bëyn'khä ûvëyn iyr wahákhiynotäh et-Päneykhä ëley w'häy'täh vaMätzôr w'tzar'Tä äley ôt hiy l'vëyt yis'räël š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:3 Forums Online 4:3 Moreover take 3947 z8798 thou x859 unto thee an iron 1270 pan, 4227 and set 5414 z8804 it [for] a wall 7023 of iron 1270 between x996 thee and the city: 5892 and set 3559 z8689 x853 thy face 6440 against x413 it, and it shall be x1961 besieged, 4692 and thou shalt lay siege 6696 z8804 against x5921 it. This x1931 [shall be] a sign 226 to the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וְאַתָּה שְׁכַב עַל־צִדְּךָ הַשְּׂמָאלִי וְשַׂמְתָּ אֶת־עֲוֹן בֵּית־יִשְׂרָאֵל עָלָיו מִסְפַּר הַיָּמִים אֲשֶׁר תִּשְׁכַּב עָלָיו תִּשָּׂא אֶת־עֲוֹנָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:4 Forums Online 4:4 w'aTäh sh'khav al-tziD'khä haS'mäliy w'sam'Tä et-áwon Bëyt-yis'räël äläyw miš'Par haYämiym ásher Tish'Kav äläyw TiSä et-áwonäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:4 Forums Online 4:4 Lie 7901 z8798 thou x859 also upon x5921 thy left 8042 side, 6654 and lay 7760 z8804 x853 the iniquity 5771 of the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 upon x5921 it: [according] to the number 4557 of the days 3117 that x834 thou shalt lie 7901 z8799 upon x5921 it thou shalt bear 5375 z8799 x853 their iniquity. 5771

וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ אֶת־שְׁנֵי עֲוֹנָם לְמִסְפַּר יָמִים שְׁלֹשׁ־מֵאוֹת וְתִשְׁעִים יוֹם וְנָשָׂאתָ עֲוֹן בֵּית־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:5 Forums Online 4:5 waániy nätaTiy l'khä et-sh'nëy áwonäm l'miš'Par yämiym sh'losh-mëôt w'tish'iym yôm w'näsätä áwon Bëyt-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:5 Forums Online 4:5 For I x589 have laid 5414 z8804 upon thee x853 the years 8141 of their iniquity, 5771 according to the number 4557 of the days, 3117 three 7969 hundred 3967 and ninety 8673 days: 3117 so shalt thou bear 5375 z8804 the iniquity 5771 of the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וְכִלִּיתָ אֶת־אֵלֶּה וְשָׁכַבְתָּ עַל־צִדְּךָ *הַיְמוֹנִי [הַיְמָנִי] שֵׁנִית וְנָשָׂאתָ אֶת־עֲוֹן בֵּית־יְהוּדָה אַרְבָּעִים יוֹם יוֹם לַשָּׁנָה יוֹם לַשָּׁנָה נְתַתִּיו לָךְ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:6 Forums Online 4:6 w'khiLiytä et-ëLeh w'shäkhav'Tä al-tziD'khä *hay'môniy [hay'mäniy] shëniyt w'näsätä et-áwon Bëyt-y'hûdäh ar'Bäiym yôm yôm laSHänäh yôm laSHänäh n'taTiyw kh'

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:6 Forums Online 4:6 And when thou hast accomplished 3615 z8765 x853 them, 428 lie 7901 z8804 again 8145 on x5921 thy right 3233 z8675 y3227 side, 6654 and thou shalt bear 5375 z8804 x853 the iniquity 5771 of the house 1004 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 forty 705 days: 3117 I have appointed 5414 z8804 thee each day 3117 for a year. 8141 3117

וְאֶל־מְצוֹר יְרוּשָׁלִַם תָּכִין פָּנֶיךָ זְרֹעֲךָ חֲשׂוּפָה וְנִבֵּאתָ עָלֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:7 Forums Online 4:7 w'el-m'tzôr y'rûshälaim Täkhiyn Päneykhä ûz'roákhä chásûfäh w'niBëtä äley

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:7 Forums Online 4:7 Therefore thou shalt set 3559 z8686 thy face 6440 toward x413 the siege 4692 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and thine arm 2220 [shall be] uncovered, 2834 z8803 and thou shalt prophesy 5012 z8738 against x5921 it.

וְהִנֵּה נָתַתִּי עָלֶיךָ עֲבוֹתִים וְלֹא־תֵהָפֵךְ מִצִּדְּךָ אֶל־צִדֶּךָ עַד־כַּלּוֹתְךָ יְמֵי מְצוּרֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:8 Forums Online 4:8 w'hiNëh nätaTiy äleykhä ávôtiym w'lo-tëhäfëkh' miTZiD'khä el-tziDekhä ad-KaLôt'khä y'mëy m'tzûrekhä

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:8 Forums Online 4:8 And, behold, x2009 I will lay 5414 z8804 bands 5688 upon x5921 thee, and thou shalt not x3808 turn 2015 z8735 thee from one side 6654 x4480 to x413 another, 6654 till x5704 thou hast ended 3615 z8763 the days 3117 of thy siege. 4692

וְאַתָּה קַח־לְךָ חִטִּין שְׂעֹרִים פוֹל וַעֲדָשִׁים וְדֹחַן וְכֻסְּמִים וְנָתַתָּה אוֹתָם בִּכְלִי אֶחָד וְעָשִׂיתָ אוֹתָם לְךָ לְלָחֶם מִסְפַּר הַיָּמִים אֲשֶׁר־אַתָּה שׁוֹכֵב עַל־צִדְּךָ שְׁלֹשׁ־מֵאוֹת וְתִשְׁעִים יוֹם תֹּאכֲלֶנּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:9 Forums Online 4:9 w'aTäh qach-l'khä chiŢiyn ûs'oriym ûfôl waádäshiym w'dochan w'khuŠ'miym w'nätaTäh ôtäm Bikh'liy echäd w'äsiytä ôtäm l'khä l'lächem miš'Par haYämiym ásher-aTäh shôkhëv al-tziD'khä sh'losh-mëôt w'tish'iym yôm Tokhále

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:9 Forums Online 4:9 ¶ Take 3947 z8798 thou x859 also unto thee wheat, 2406 and barley, 8184 and beans, 6321 and lentiles, 5742 and millet, 1764 and fitches, 3698 and put 5414 z8804 them in one 259 vessel, 3627 and make 6213 z8804 thee bread 3899 thereof, [according] to the number 4557 of the days 3117 that x834 thou x859 shalt lie 7901 z8802 upon x5921 thy side, 6654 three 7969 hundred 3967 and ninety 8673 days 3117 shalt thou eat 398 z8799 thereof.

מַאֲכָלְךָ אֲשֶׁר תֹּאכֲלֶנּוּ בְּמִשְׁקוֹל עֶשְׂרִים שֶׁקֶל לַיּוֹם מֵעֵת עַד־עֵת תֹּאכֲלֶנּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:10 Forums Online 4:10 ûmaákhäl'khä ásher Tokhále B'mish'qôl es'riym sheqel laYôm ët ad-ët Tokhále

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:10 Forums Online 4:10 And thy meat 3978 which x834 thou shalt eat 398 z8799 [shall be] by weight, 4946 twenty 6242 shekels 8255 a day: 3117 from time 6256 x4480 to x5704 time 6256 shalt thou eat 398 z8799 it.

מַיִם בִּמְשׂוּרָה תִשְׁתֶּה שִׁשִּׁית הַהִין מֵעֵת עַד־עֵת תִּשְׁתֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:11 Forums Online 4:11 ûmayim Bim'sûräh tish'Teh shiSHiyt hahiyn ët ad-ët Tish'Teh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:11 Forums Online 4:11 Thou shalt drink 8354 z8799 also water 4325 by measure, 4884 the sixth part 8345 of an hin: 1969 from time 6256 x4480 to x5704 time 6256 shalt thou drink. 8354 z8799

וְעֻגַת שְׂעֹרִים תֹּאכֲלֶנָּה וְהִיא בְּגֶלְלֵי צֵאַת הָאָדָם תְּעֻגֶנָה לְעֵינֵיהֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:12 Forums Online 4:12 w'ugat s'oriym TokháleNäh w'hiy B'gel'lëy tzëat ädäm T'ugenäh l'ëynëyhem š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:12 Forums Online 4:12 And thou shalt eat 398 z8799 it [as] barley 8184 cakes, 5692 and thou shalt bake 5746 z8799 it x1931 with dung 1561 that cometh out 6627 of man, 120 in their sight. 5869

וַיֹּאמֶר יְהוָה כָּכָה יֹאכְלוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־לַחְמָם טָמֵא בַּגּוֹיִם אֲשֶׁר אַדִּיחֵם שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:13 Forums Online 4:13 waYomer y'hwäh Käkhäh yokh'lû v'nëy-yis'räël et-lach'mäm ţämë BaGôyim ásher aDiychëm shäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:13 Forums Online 4:13 And Yähwè יָהוֶה 3068 said, 559 z8799 Even thus x3602 shall the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 eat 398 z8799 their defiled 2931 x853 bread 3899 among the Gentiles, 1471 whither x834 x8033 I will drive 5080 z8686 them.

וָאֹמַר אֲהָהּ אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה נַפְשִׁי לֹא מְטֻמָּאָה נְבֵלָה טְרֵפָה לֹא־אָכַלְתִּי מִנְּעוּרַי וְעַד־עַתָּה וְלֹא־בָא בְּפִי בְּשַׂר פִּגּוּל ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:14 Forums Online 4:14 omar áhäH ádonäy y'hwih hiNëh naf'shiy lo m'ţuMääh ûn'vëläh ûţ'rëfäh lo-äkhal'Tiy miN'ûray w'ad-aTäh w'lo- B'fiy B'sar PiGûl š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:14 Forums Online 4:14 Then said 559 z8799 I, Ah 162 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה! 3069 behold, x2009 my soul 5315 hath not x3808 been polluted: 2930 z8794 for from my youth 5271 x4480 up even till x5704 now x6258 have I not x3808 eaten 398 z8804 of that which dieth of itself, 5038 or is torn in pieces; 2966 neither x3808 came 935 z8804 there abominable 6292 flesh 1320 into my mouth. 6310

וַיֹּאמֶר אֵלַי רְאֵה נָתַתִּי לְךָ אֶת־*צְפוּעֵי [צְפִיעֵי] הַבָּקָר תַּחַת גֶּלְלֵי הָאָדָם וְעָשִׂיתָ אֶת־לַחְמְךָ עֲלֵיהֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:15 Forums Online 4:15 waYomer ëlay r'ëh nätaTiy l'khä et-*tz'fûëy [tz'fiyëy] haBäqär Tachat Gel'lëy ädäm w'äsiytä et-lach'm'khä álëyhem š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:15 Forums Online 4:15 Then he said 559 z8799 unto x413 me, Lo, 7200 z8798 I have given 5414 z8804 thee x853 cow's 1241 dung 6832 z8675 for x8478 man's 120 dung, 1561 and thou shalt prepare 6213 z8804 x853 thy bread 3899 therewith. x5921

וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶּן־אָדָם הִנְנִי שֹׁבֵר מַטֵּה־לֶחֶם בִּירוּשָׁלִַם וְאָכְלוּ־לֶחֶם בְּמִשְׁקָל בִדְאָגָה מַיִם בִּמְשׂוּרָה בְשִׁמָּמוֹן יִשְׁתּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:16 Forums Online 4:16 waYomer ëlay Ben-ädäm hin'niy shovër maŢëh-lechem Biyrûshälaim w'äkh'lû-lechem B'mish'qäl ûvid'ägäh ûmayim Bim'sûräh ûv'shiMämôn yish'Tû

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:16 Forums Online 4:16 Moreover he said 559 z8799 unto x413 me, Son 1121 of man, 120 behold, x2009 I will break 7665 z8799 the staff 4294 of bread 3899 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3389 and they shall eat 398 z8804 bread 3899 by weight, 4948 and with care; 1674 and they shall drink 8354 z8799 water 4325 by measure, 4884 and with astonishment: 8078

לְמַעַן יַחְסְרוּ לֶחֶם וָמָיִם וְנָשַׁמּוּ אִישׁ וְאָחִיו וְנָמַקּוּ בַּעֲוֹנָם פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:17 Forums Online 4:17 l'maan yach'š'rû lechem mäyim w'näshaMû iysh w'ächiyw w'nämaQû Baáwonäm f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 4:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 4:17 Forums Online 4:17 That x4616 they may want 2637 z8799 bread 3899 and water, 4325 and be astonied 8074 z8738 one 376 with another, 251 and consume away 4743 z8738 for their iniquity. 5771

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.