Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezekiel 46Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yechezekel / Ezekiel 46

1 Ordinances for the prince in his worship, 9 and for the people. 16 An order for the prince's inheritance. 19 The courts for boiling and baking.

כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה שַׁעַר הֶחָצֵר הַפְּנִימִית הַפֹּנֶה קָדִים יִהְיֶה סָגוּר שֵׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה בְיוֹם הַשַּׁבָּת יִפָּתֵחַ בְיוֹם הַחֹדֶשׁ יִפָּתֵחַ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:1 Forums Online 46:1 Koh-ämar ádonäy y'hwih shaar hechätzër haP'niymiyt haPoneh qädiym yih'yeh šägûr shëshet y'mëy haMaáseh ûv'yôm haSHaBät yiPätëªch ûv'yôm hachodesh yiPätëªch

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:1 Forums Online 46:1 ¶ Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 The gate 8179 of the inner 6442 court 2691 that looketh 6437 z8802 toward the east 6921 shall be x1961 shut 5462 z8803 the six 8337 working 4639 days; 3117 but on the sabbath 7676 3117 it shall be opened, 6605 z8735 and in the day 3117 of the new moon 2320 it shall be opened. 6605 z8735

בָא הַנָּשִׂיא דֶּרֶךְ אוּלָם הַשַּׁעַר מִחוּץ וְעָמַד עַל־מְזוּזַת הַשַּׁעַר וְעָשׂוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־עוֹלָת וְאֶת־שְׁלָמָיו וְהִשְׁתַּחֲוָה עַל־מִפְתַּן הַשַּׁעַר וְיָצָא וְהַשַּׁעַר לֹא־יִסָּגֵר עַד־הָעָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:2 Forums Online 46:2 û haNäsiy Derekh' ûläm haSHaar michûtz w'ämad al-m'zûzat haSHaar w'äsû haKohániym et-ôlätô w'et-sh'lämäyw w'hish'Tacháwäh al-mif'Tan haSHaar w'yätzä w'haSHaar lo-yiŠägër ad-ärev

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:2 Forums Online 46:2 And the prince 5387 shall enter 935 z8804 by the way 1870 of the porch 197 of [that] gate 8179 without, 2351 x4480 and shall stand 5975 z8804 by x5921 the post 4201 of the gate, 8179 and the priests 3548 shall prepare 6213 z8804 x853 his burnt offering 5930 and his peace offerings, 8002 and he shall worship 7812 z8694 at x5921 the threshold 4670 of the gate: 8179 then he shall go forth; 3318 z8804 but the gate 8179 shall not x3808 be shut 5462 z8735 until x5704 the evening. 6153

וְהִשְׁתַּחֲווּ עַם־הָאָרֶץ פֶּתַח הַשַּׁעַר הַהוּא בַּשַּׁבָּתוֹת בֶחֳדָשִׁים לִפְנֵי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:3 Forums Online 46:3 w'hish'Tacháwû am-äretz Petach haSHaar ha BaSHaBätôt ûvechódäshiym lif'nëy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:3 Forums Online 46:3 Likewise the people 5971 of the land 776 shall worship 7812 z8694 at the door 6607 of this x1931 gate 8179 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 in the sabbaths 7676 and in the new moons. 2320

וְהָעֹלָה אֲשֶׁר־יַקְרִב הַנָּשִׂיא לַיהוָה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת שִׁשָּׁה כְבָשִׂים תְּמִימִם וְאַיִל תָּמִים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:4 Forums Online 46:4 w'oläh ásher-yaq'riv haNäsiy layhwäh B'yôm haSHaBät shiSHäh kh'väsiym T'miymim w'ayil Tämiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:4 Forums Online 46:4 And the burnt offering 5930 that x834 the prince 5387 shall offer 7126 z8686 unto Yähwè יָהוֶה 3068 in the sabbath 7676 day 3117 [shall be] six 8337 lambs 3532 without blemish, 8549 and a ram 352 without blemish. 8549

מִנְחָה אֵיפָה לָאַיִל וְלַכְּבָשִׂים מִנְחָה מַתַּת יָד וְשֶׁמֶן הִין לָאֵיפָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:5 Forums Online 46:5 ûmin'chäh ëyfäh ayil w'laK'väsiym min'chäh maTat yädô w'shemen hiyn ëyfäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:5 Forums Online 46:5 And the meat offering 4503 [shall be] an ephah 374 for a ram, 352 and the meat offering 4503 for the lambs 3532 as he shall be able y3027 to give, 4991 x3027 and an hin 1969 of oil 8081 to an ephah. 374

בְיוֹם הַחֹדֶשׁ פַּר בֶּן־בָּקָר תְּמִימִם וְשֵׁשֶׁת כְּבָשִׂם וָאַיִל תְּמִימִם יִהְיוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:6 Forums Online 46:6 ûv'yôm hachodesh Par Ben-Bäqär T'miymim w'shëshet K'väsim ayil T'miymim yih'yû

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:6 Forums Online 46:6 And in the day 3117 of the new moon 2320 [it shall be] a young 1121 1241 bullock 6499 without blemish, 8549 and six 8337 lambs, 3532 and a ram: 352 they shall be x1961 without blemish. 8549

וְאֵיפָה לַפָּר וְאֵיפָה לָאַיִל יַעֲשֶׂה מִנְחָה וְלַכְּבָשִׂים כַּאֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָד וְשֶׁמֶן הִין לָאֵיפָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:7 Forums Online 46:7 w'ëyfäh laPär w'ëyfäh ayil yaáseh min'chäh w'laK'väsiym Kaásher TaSiyg yädô w'shemen hiyn ëyfäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:7 Forums Online 46:7 And he shall prepare 6213 z8799 a meat offering, 4503 an ephah 374 for a bullock, 6499 and an ephah 374 for a ram, 352 and for the lambs 3532 according as x834 his hand 3027 shall attain 5381 z8686 unto, and an hin 1969 of oil 8081 to an ephah. 374

בְבוֹא הַנָּשִׂיא דֶּרֶךְ אוּלָם הַשַּׁעַר יָבוֹא בְדַרְכּ יֵצֵא

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:8 Forums Online 46:8 ûv' haNäsiy Derekh' ûläm haSHaar yävô ûv'dar'Kô yëtzë

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:8 Forums Online 46:8 And when the prince 5387 shall enter, 935 z8800 he shall go y935 z8799 in x935 by the way 1870 of the porch 197 of [that] gate, 8179 and he shall go forth 3318 z8799 by the way 1870 thereof.

בְבוֹא עַם־הָאָרֶץ לִפְנֵי יְהוָה בַּמּוֹעֲדִים הַבָּא דֶּרֶךְ־שַׁעַר צָפוֹן לְהִשְׁתַּחֲוֹת יֵצֵא דֶּרֶךְ־שַׁעַר נֶגֶב וְהַבָּא דֶּרֶךְ־שַׁעַר נֶגֶב יֵצֵא דֶּרֶךְ־שַׁעַר צָפוֹנָה לֹא יָשׁוּב דֶּרֶךְ הַשַּׁעַר אֲשֶׁר־בָּא ב כִּי נִכְח *יֵצְאוּ [יֵצֵא]

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:9 Forums Online 46:9 ûv' am-äretz lif'nëy y'hwäh BaMôádiym ha Derekh'-shaar tzäfôn l'hish'Tacháwot yëtzë Derekh'-shaar negev w'ha Derekh'-shaar negev yëtzë Derekh'-shaar tzäfônäh lo yäshûv Derekh' haSHaar ásher- vô Kiy nikh'chô *yëtz'û [yëtzë]

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:9 Forums Online 46:9 ¶ But when the people 5971 of the land 776 shall come 935 z8800 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 in the solemn feasts, 4150 he that entereth y935 z8802 in x935 by the way 1870 of the north 6828 gate 8179 to worship 7812 z8692 shall go out 3318 z8799 by the way 1870 of the south 5045 gate; 8179 and he that entereth 935 z8802 by the way 1870 of the south 5045 gate 8179 shall go forth 3318 z8799 by the way 1870 of the north 6828 gate: 8179 he shall not x3808 return 7725 z8799 by the way 1870 of the gate 8179 whereby x834 he came in, 935 z8804 but x3588 shall go forth 3318 z8799 over against y5226 x5227 it.

וְהַנָּשִׂיא בְּתוֹכָם בְּבוֹאָם יָבוֹא בְצֵאתָם יֵצֵאוּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:10 Forums Online 46:10 w'haNäsiy B'tôkhäm B'vôäm yävô ûv'tzëtäm yëtzëû

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:10 Forums Online 46:10 And the prince 5387 in the midst 8432 of them, when they go in, 935 z8800 shall go in; 935 z8799 and when they go forth, 3318 z8800 shall go forth. 3318 z8799

בַחַגִּים בַמּוֹעֲדִים תִּהְיֶה הַמִּנְחָה אֵיפָה לַפָּר וְאֵיפָה לָאַיִל וְלַכְּבָשִׂים מַתַּת יָד וְשֶׁמֶן הִין לָאֵיפָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:11 Forums Online 46:11 ûvachaGiym ûvaMôádiym Tih'yeh haMin'chäh ëyfäh laPär w'ëyfäh ayil w'laK'väsiym maTat yädô w'shemen hiyn ëyfäh š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:11 Forums Online 46:11 And in the feasts 2282 and in the solemnities 4150 the meat offering 4503 shall be x1961 an ephah 374 to a bullock, 6499 and an ephah 374 to a ram, 352 and to the lambs 3532 as he is able y3027 to give, 4991 x3027 and an hin 1969 of oil 8081 to an ephah. 374

וְכִי־יַעֲשֶׂה הַנָּשִׂיא נְדָבָה עוֹלָה אוֹ־שְׁלָמִים נְדָבָה לַיהוָה פָתַח ל אֶת הַשַּׁעַר הַפֹּנֶה קָדִים וְעָשָׂה אֶת־עֹלָת וְאֶת־שְׁלָמָיו כַּאֲשֶׁר יַעֲשֶׂה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת וְיָצָא וְסָגַר אֶת־הַשַּׁעַר אַחֲרֵי צֵאת

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:12 Forums Online 46:12 w'khiy-yaáseh haNäsiy n'däväh ôläh ô-sh'lämiym n'däväh layhwäh ûfätach lô et haSHaar haPoneh qädiym w'äsäh et-olätô w'et-sh'lämäyw Kaásher yaáseh B'yôm haSHaBät w'yätzä w'šägar et-haSHaar achárëy tzëtô

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:12 Forums Online 46:12 Now when x3588 the prince 5387 shall prepare 6213 z8799 a voluntary 5071 burnt offering 5930 or x176 peace offerings 8002 voluntarily 5071 unto Yähwè יָהוֶה, 3068 [one] shall then open 6605 z8804 him x853 the gate 8179 that looketh 6437 z8802 toward the east, 6921 and he shall prepare 6213 z8804 x853 his burnt offering 5930 and his peace offerings, 8002 as x834 he did 6213 z8799 on the sabbath 7676 day: 3117 then he shall go forth; 3318 z8804 and after 310 his going forth 3318 z8800 [one] shall shut 5462 z8804 x853 the gate. 8179

וְכֶבֶשׂ בֶּן־שְׁנָת תָּמִים תַּעֲשֶׂה עוֹלָה לַיּוֹם לַיהוָֹה בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר תַּעֲשֶׂה אֹת

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:13 Forums Online 46:13 w'kheves Ben-sh'nätô Tämiym Taáseh ôläh laYôm layhôäh BaBoqer BaBoqer Taáseh otô

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:13 Forums Online 46:13 Thou shalt daily 3117 prepare 6213 z8799 a burnt offering 5930 unto Yähwè יָהוֶה 3068 [of] a lamb 3532 of the first 1121 year 8141 without blemish: 8549 thou shalt prepare 6213 z8799 it every y1242 morning. 1242

מִנְחָה תַעֲשֶׂה עָלָיו בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר שִׁשִּׁית הָאֵיפָה וְשֶׁמֶן שְׁלִישִׁית הַהִין לָרֹס אֶת־הַסֹּלֶת מִנְחָה לַיהוָה חֻקּוֹת עוֹלָם תָּמִיד

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:14 Forums Online 46:14 ûmin'chäh taáseh äläyw BaBoqer BaBoqer shiSHiyt ëyfäh w'shemen sh'liyshiyt hahiyn roš et-haŠolet min'chäh layhwäh chuQôt ôläm Tämiyd

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:14 Forums Online 46:14 And thou shalt prepare 6213 z8799 a meat offering 4503 for x5921 it every morning, 1242 the sixth part 8345 of an ephah, 374 and the third part 7992 of an hin 1969 of oil, 8081 to temper x7450 x853 with y7450 z8800 the fine flour; 5560 a meat offering 4503 continually 8548 by a perpetual 5769 ordinance 2708 unto Yähwè יָהוֶה. 3068

*וַעָשׂוּ [יַעֲשׂוּ] אֶת־הַכֶּבֶשׂ וְאֶת־הַמִּנְחָה וְאֶת־הַשֶּׁמֶן בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר עוֹלַת תָּמִיד פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:15 Forums Online 46:15 *waäsû [yaásû] et-haKeves w'et-haMin'chäh w'et-haSHemen BaBoqer BaBoqer ôlat Tämiyd f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:15 Forums Online 46:15 Thus shall they prepare 6213 z8799 z8675 z8804 x853 the lamb, 3532 and the meat offering, 4503 and the oil, 8081 every morning 1242 [for] a continual 8548 burnt offering. 5930

כֹּה־אָמַר אֲדֹנָי יְהוִֹה כִּי־יִתֵּן הַנָּשִׂיא מַתָּנָה לְאִישׁ מִבָּנָיו נַחֲלָת הִיא לְבָנָיו תִּהְיֶה אֲחֻזָּתָם הִיא בְּנַחֲלָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:16 Forums Online 46:16 Koh-ämar ádonäy y'hôih Kiy-yiTën haNäsiy maTänäh l'iysh miBänäyw nachálätô hiy l'vänäyw Tih'yeh áchuZätäm hiy B'nacháläh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:16 Forums Online 46:16 ¶ Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 If x3588 the prince 5387 give 5414 z8799 a gift 4979 unto any 376 of his sons, 1121 x4480 the inheritance 5159 thereof shall be x1961 his sons'; 1121 it x1931 [shall be] their possession 272 by inheritance. 5159

וְכִי־יִתֵּן מַתָּנָה מִנַּחֲלָת לְאַחַד מֵעֲבָדָיו וְהָיְתָה לּ עַד־שְׁנַת הַדְּרוֹר וְשָׁבַת לַנָּשִׂיא אַךְ נַחֲלָת בָּנָיו לָהֶם תִּהְיֶה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:17 Forums Online 46:17 w'khiy-yiTën maTänäh miNachálätô l'achad ávädäyw w'häy'täh Lô ad-sh'nat haD'rôr w'shävat laNäsiy akh' nachálätô Bänäyw hem Tih'yeh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:17 Forums Online 46:17 But if x3588 he give 5414 z8799 a gift 4979 of his inheritance 5159 x4480 to one 259 of his servants, 5650 x4480 then it shall be x1961 his to x5704 the year 8141 of liberty; 1865 after it shall return 7725 z8804 to the prince: 5387 but x389 his inheritance 5159 shall be x1961 his sons' 1121 for them.

וְלֹא־יִקַּח הַנָּשִׂיא מִנַּחֲלַת הָעָם לְהוֹנֹתָם מֵאֲחֻזָּתָם מֵאֲחֻזָּת יַנְחִל אֶת־בָּנָיו לְמַעַן אֲשֶׁר לֹא־יָפֻצוּ עַמִּי אִישׁ מֵאֲחֻזָּת

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:18 Forums Online 46:18 w'lo-yiQach haNäsiy miNachálat äm l'hônotäm áchuZätäm áchuZätô yan'chil et-Bänäyw l'maan ásher lo-yäfutzû aMiy iysh áchuZätô

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:18 Forums Online 46:18 Moreover the prince 5387 shall not x3808 take y3947 z8799 of the people's y5971 inheritance y5159 by oppression, y3238 z8687 x3947 x5971 x4480 x5159 to thrust y3238 z8687 them out x3238 of their possession; 272 x4480 [but] he shall give x853 his sons 1121 inheritance 5157 z8686 out of his own possession: 272 x4480 that x4616 x834 my people 5971 be not x3808 scattered 6327 z8799 every man 376 from his possession. 272 x4480

וַיְבִיאֵנִי בַמָּבוֹא אֲשֶׁר עַל־כֶּתֶף הַשַּׁעַר אֶל־הַלִּשְׁכוֹת הַקֹּדֶשׁ אֶל־הַכֹּהֲנִים הַפֹּנוֹת צָפוֹנָה וְהִנֵּה־שָׁם מָקוֹם *בַּיַּרְכֹתִם [בַּיַּרְכָתַיִם] יָמָּה ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:19 Forums Online 46:19 way'viyëniy vaMävô ásher al-Ketef haSHaar el-haLish'khôt haQodesh el-haKohániym haPonôt tzäfônäh w'hiNëh-shäm mäqôm *BaYar'khotim [BaYar'khätayim] yäMäh š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:19 Forums Online 46:19 ¶ After he brought 935 z8686 me through the entry, 3996 which x834 [was] at x5921 the side 3802 of the gate, 8179 into x413 the holy 6944 chambers 3957 of x413 the priests, 3548 which looked 6437 z8802 toward the north: 6828 and, behold, x2009 there x8033 [was] a place 4725 on the two sides 3411 westward. 3220

וַיֹּאמֶר אֵלַי זֶה הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יְבַשְּׁלוּ־שָׁם הַכֹּהֲנִים אֶת־הָאָשָׁם וְאֶת־הַחַטָּאת אֲשֶׁר יֹאפוּ אֶת־הַמִּנְחָה לְבִלְתִּי הוֹצִיא אֶל־הֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה לְקַדֵּשׁ אֶת־הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:20 Forums Online 46:20 waYomer ëlay zeh haMäqôm ásher y'vaSH'lû-shäm haKohániym et-äshäm w'et-hachaŢät ásher yofû et-haMin'chäh l'vil'Tiy hôtziy el-hechätzër hachiytzônäh l'qaDësh et-äm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:20 Forums Online 46:20 Then said 559 z8799 he unto x413 me, This x2088 [is] the place 4725 where x834 x8033 the priests 3548 shall boil 1310 z8762 x853 the trespass offering 817 and the sin offering, 2403 where x834 they shall bake 644 z8799 the meat offering; 4503 that they bear y3318 z8687 [them] not out x3318 x1115 into x413 the utter 2435 court, 2691 to sanctify 6942 z8763 x853 the people. 5971

וַיּוֹצִיאֵנִי אֶל־הֶחָצֵר הַחִיצֹנָה וַיַּעֲבִירֵנִי אֶל־אַרְבַּעַת מִקְצוֹעֵי הֶחָצֵר וְהִנֵּה חָצֵר בְּמִקְצֹעַ הֶחָצֵר חָצֵר בְּמִקְצֹעַ הֶחָצֵר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:21 Forums Online 46:21 waYôtziyëniy el-hechätzër hachiytzonäh waYaáviyrëniy el-ar'Baat miq'tzôëy hechätzër w'hiNëh chätzër B'miq'tzoª hechätzër chätzër B'miq'tzoª hechätzër

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:21 Forums Online 46:21 Then he brought me forth 3318 z8686 into x413 the utter 2435 court, 2691 and caused me to pass x5674 by y5674 z8686 x413 the four 702 corners 4740 of the court; 2691 and, behold, x2009 in every y4740 corner y4740 of the court 2691 4740 [there was] a court. 2691

בְּאַרְבַּעַת מִקְצֹעוֹת הֶחָצֵר חֲצֵרוֹת קְטֻרוֹת אַרְבָּעִים אֹרֶךְ שְׁלֹשִׁים רֹחַב מִדָּה אַחַת לְאַרְבַּעְתָּם מְהֻקְצָעוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:22 Forums Online 46:22 B'ar'Baat miq'tzoôt hechätzër chátzërôt q'ţurôt ar'Bäiym orekh' ûsh'loshiym rochav miDäh achat l'ar'Ba'Täm m'huq'tzäôt

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:22 Forums Online 46:22 In the four 702 corners 4740 of the court 2691 [there were] courts 2691 joined 7000 z8803 of forty 705 [cubits] long 753 and thirty 7970 broad: 7341 these four 702 corners 7106 z8716 [were] of one 259 measure. 4060

וְטוּר סָבִיב בָּהֶם סָבִיב לְאַרְבַּעְתָּם מְבַשְּׁלוֹת עָשׂוּי מִתַּחַת הַטִּירוֹת סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:23 Forums Online 46:23 w'ţûr šäviyv hem šäviyv l'ar'Ba'Täm ûm'vaSH'lôt äsûy miTachat haŢiyrôt šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:23 Forums Online 46:23 And [there was] a row 2905 [of building] round about 5439 in them, round about 5439 them four, 702 and [it was] made 6213 z8803 with boiling places 4018 under x4480 x8478 the rows 2918 round about. 5439

וַיֹּאמֶר אֵלָי אֵלֶּה בֵּית הַמְבַשְּׁלִים אֲשֶׁר יְבַשְּׁלוּ־שָׁם מְשָׁרְתֵי הַבַּיִת אֶת־זֶבַח הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:24 Forums Online 46:24 waYomer ëläy ëLeh Bëyt ham'vaSH'liym ásher y'vaSH'lû-shäm m'shär'tëy haBayit et-zevach äm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 46:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 46:24 Forums Online 46:24 Then said 559 z8799 he unto x413 me, These x428 [are] the places 1004 of them that boil, 1310 z8764 where x834 x8033 the ministers 8334 z8764 of the house 1004 shall boil 1310 z8762 x853 the sacrifice 2077 of the people. 5971

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.