Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Ezekiel 32Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yechezekel / Ezekiel 32

1 A lamentation for the fearful fall of Egypt. 11 The sword of Babylon shall destroy it. 17 It shall be brought down to hell, among all the uncircumcised nations.

וַיְהִי בִּשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה שָׁנָה בִּשְׁנֵי־עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָיָה דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:1 Forums Online 32:1 way'hiy Bish'Tëy es'rëh shänäh Bish'nëy-äsär chodesh B'echäd lachodesh häyäh d'var-y'hwäh ëlay mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:1 Forums Online 32:1 ¶ And it came to pass x1961 in the twelfth 8147 6240 year, 8141 in the twelfth x8147 x6240 month, 2320 in the first 259 [day] of the month, 2320 [that] the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 unto x413 me, saying, 559 z8800

בֶּן־אָדָם שָׂא קִינָה עַל־פַּרְעֹה מֶלֶךְ־מִצְרַיִם וְאָמַרְתָּ אֵלָיו כְּפִיר גּוֹיִם נִדְמֵיתָ וְאַתָּה כַּתַּנִּים בַּיַּמִּים וַתָּגַח בְּנַהֲרוֹתֶיךָ וַתִּדְלַח־מַיִם בְּרַגְלֶיךָ וַתִּרְפֹּס נַהֲרוֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:2 Forums Online 32:2 Ben-ädäm qiynäh al-Par'oh melekh'-mitz'rayim w'ämar'Tä ëläyw K'fiyr Gôyim nid'mëytä w'aTäh KaTaNiym BaYaMiym waTägach B'nahárôteykhä waTid'lach-mayim B'rag'leykhä waTir'Poš nahárôtäm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:2 Forums Online 32:2 Son 1121 of man, 120 take up 5375 z8798 a lamentation 7015 for x5921 Par`ò פַּרעֹה 6547 king 4428 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 and say 559 z8804 unto x413 him, Thou art like 1819 z8738 a young lion 3715 of the nations, 1471 and thou x859 [art] as a whale 8577 z8676 y8565 in the seas: 3220 and thou camest forth 1518 z8799 with thy rivers, 5104 and troubledst 1804 z8799 the waters 4325 with thy feet, 7272 and fouledst y7515 z8799 x7511 their rivers. 5104

כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה פָרַשְׂתִּי עָלֶיךָ אֶת־רִשְׁתִּי בִּקְהַל עַמִּים רַבִּים וְהֶעֱלוּךָ בְּחֶרְמִי

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:3 Forums Online 32:3 Koh ämar ádonäy y'hwih ûfäras'Tiy äleykhä et-rish'Tiy Biq'hal aMiym raBiym w'heélûkhä B'cher'miy

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:3 Forums Online 32:3 Thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 I will therefore spread out 6566 z8804 x853 my net 7568 over x5921 thee with a company 6951 of many 7227 people; 5971 and they shall bring thee up 5927 z8689 in my net. 2764

נְטַשְׁתִּיךָ בָאָרֶץ עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה אֲטִילֶךָ וְהִשְׁכַּנְתִּי עָלֶיךָ כָּל־עוֹף הַשָּׁמַיִם וְהִשְׂבַּעְתִּי מִמְּךָ חַיַּת כָּל־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:4 Forums Online 32:4 ûn'ţash'Tiykhä äretz al-P'nëy haSädeh áţiylekhä w'hish'Kan'Tiy äleykhä Käl-ôf haSHämayim w'his'Ba'Tiy miM'khä chaYat Käl-äretz

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:4 Forums Online 32:4 Then will I leave 5203 z8804 thee upon the land, 776 I will cast thee forth 2904 z8686 upon x5921 the open 6440 field, 7704 and will cause all x3605 the fowls 5775 of the heaven 8064 to remain 7931 z8689 upon x5921 thee, and I will fill 7646 z8689 the beasts 2416 of the whole x3605 earth 776 with x4480 thee.

וְנָתַתִּי אֶת־בְּשָׂרְךָ עַל־הֶהָרִים מִלֵּאתִי הַגֵּאָיוֹת רָמוּתֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:5 Forums Online 32:5 w'nätaTiy et-B'sär'khä al-hehäriym ûmiLëtiy haGëäyôt rämûtekhä

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:5 Forums Online 32:5 And I will lay 5414 z8804 x853 thy flesh 1320 upon x5921 the mountains, 2022 and fill 4390 z8765 the valleys 1516 with thy height. 7419

וְהִשְׁקֵיתִי אֶרֶץ צָפָתְךָ מִדָּמְךָ אֶל־הֶהָרִים וַאֲפִקִים יִמָּלְאוּן מִמֶּךָּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:6 Forums Online 32:6 w'hish'qëytiy eretz tzäfät'khä miDäm'khä el-hehäriym waáfiqiym yiMäl'ûn miMe

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:6 Forums Online 32:6 I will also water 8248 z8689 with thy blood 1818 x4480 the land 776 wherein thou swimmest, 6824 [even] to x413 the mountains; 2022 and the rivers 650 shall be full 4390 z8735 of x4480 thee.

וְכִסֵּיתִי בְכַבּוֹתְךָ שָׁמַיִם וְהִקְדַּרְתִּי אֶת־כֹּכְבֵיהֶם שֶׁמֶשׁ בֶּעָנָן אֲכַסֶּנּוּ וְיָרֵחַ לֹא־יָאִיר אוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:7 Forums Online 32:7 w'khiŠëytiy v'khaBôt'khä shämayim w'hiq'Dar'Tiy et-Kokh'vëyhem shemesh Beänän ákhaŠe w'yärëªch lo-yäiyr ôrô

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:7 Forums Online 32:7 And when I shall put thee out, 3518 z8763 I will cover 3680 z8765 the heaven, 8064 and make y6937 z0 the stars y3556 thereof dark; 6937 z8689 x853 x3556 I will cover 3680 z8762 the sun 8121 with a cloud, 6051 and the moon 3394 shall not x3808 give 215 z8686 her light. 216

כָּל־מְאוֹרֵי אוֹר בַּשָּׁמַיִם אַקְדִּירֵם עָלֶיךָ וְנָתַתִּי חֹשֶׁךְ עַל־אַרְצְךָ נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:8 Forums Online 32:8 Käl-m'ôrëy ôr BaSHämayim aq'Diyrëm äleykhä w'nätaTiy choshekh' al-ar'tz'khä n'um ádonäy y'hwih

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:8 Forums Online 32:8 All x3605 the bright y3974 x216 lights y216 x3974 of heaven 8064 will I make dark 6937 z8686 over x5921 thee, and set 5414 z8804 darkness 2822 upon x5921 thy land, 776 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

וְהִכְעַסְתִּי לֵב עַמִּים רַבִּים בַּהֲבִיאִי שִׁבְרְךָ בַּגּוֹיִם עַל־אֲרָצוֹת אֲשֶׁר לֹא־יְדַעְתָּם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:9 Forums Online 32:9 w'hikh'aš'Tiy lëv aMiym raBiym Baháviyiy shiv'r'khä BaGôyim al-árätzôt ásher lo-y'da'Täm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:9 Forums Online 32:9 I will also vex 3707 z8689 the hearts 3820 of many 7227 people, 5971 when I shall bring 935 z8687 thy destruction 7667 among the nations, 1471 into x5921 the countries 776 which x834 thou hast not x3808 known. 3045 z8804

וַהֲשִׁמּוֹתִי עָלֶיךָ עַמִּים רַבִּים מַלְכֵיהֶם יִשְׂעֲרוּ עָלֶיךָ שַׂעַר בְּעוֹפְפִי חַרְבִּי עַל־פְּנֵיהֶם וְחָרְדוּ לִרְגָעִים אִישׁ לְנַפְשׁ בְּיוֹם מַפַּלְתֶּךָ ס

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:10 Forums Online 32:10 waháshiMôtiy äleykhä aMiym raBiym ûmal'khëyhem yis'árû äleykhä saar B'ôf'fiy char'Biy al-P'nëyhem w'chär'dû lir'gäiym iysh l'naf'shô B'yôm maPal'Tekhä š

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:10 Forums Online 32:10 Yea, I will make many y7227 people y5971 amazed 8074 z8689 x5971 x7227 at x5921 thee, and their kings 4428 shall be horribly y8178 afraid 8175 z8799 x8178 for x5921 thee, when I shall brandish 5774 z8788 my sword 2719 before x5921 x6440 them; y6440 and they shall tremble 2729 z8804 at [every] moment, 7281 every man 376 for his own life, 5315 in the day 3117 of thy fall. 4658

כִּי כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה חֶרֶב מֶלֶךְ־בָּבֶל תְּבוֹאֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:11 Forums Online 32:11 Kiy Koh ämar ádonäy y'hwih cherev melekh'-Bävel T'vôekhä

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:11 Forums Online 32:11 ¶ For x3588 thus x3541 saith 559 z8804 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה; 3069 The sword 2719 of the king 4428 of Bävel בָּבֶל 894 shall come y935 z8799 upon x935 thee.

בְּחַרְבוֹת גִּבּוֹרִים אַפִּיל הֲמוֹנֶךָ עָרִיצֵי גוֹיִם כֻּלָּם וְשָׁדְדוּ אֶת־גְּאוֹן מִצְרַיִם וְנִשְׁמַד כָּל־הֲמוֹנָהּ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:12 Forums Online 32:12 B'char'vôt GiBôriym aPiyl hámônekhä äriytzëy gôyim KuLäm w'shäd'dû et-G'ôn mitz'rayim w'nish'mad Käl-hámônäH

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:12 Forums Online 32:12 By the swords 2719 of the mighty 1368 will I cause thy multitude 1995 to fall, 5307 z8686 the terrible 6184 of the nations, 1471 all x3605 of them: and they shall spoil 7703 z8804 x853 the pomp 1347 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 and all x3605 the multitude 1995 thereof shall be destroyed. 8045 z8738

וְהַאֲבַדְתִּי אֶת־כָּל־בְּהֶמְתָּהּ מֵעַל מַיִם רַבִּים וְלֹא תִדְלָחֵם רֶגֶל־אָדָם עוֹד פַרְסוֹת בְּהֵמָה לֹא תִדְלָחֵם

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:13 Forums Online 32:13 w'haávad'Tiy et-Käl-B'hem'TäH al mayim raBiym w'lo tid'lächëm regel-ädäm ôd ûfar'šôt B'hëmäh lo tid'lächëm

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:13 Forums Online 32:13 I will destroy 6 z8689 also x853 all x3605 the beasts 929 thereof from y5921 beside x4480 x5921 the great 7227 waters; 4325 neither x3808 shall the foot 7272 of man 120 trouble 1804 z8799 them any more, x5750 nor x3808 the hoofs 6541 of beasts 929 trouble 1804 z8799 them.

אָז אַשְׁקִיעַ מֵימֵיהֶם וְנַהֲרוֹתָם כַּשֶּׁמֶן אוֹלִיךְ נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:14 Forums Online 32:14 äz ash'qiyª mëymëyhem w'nahárôtäm KaSHemen ôliykh' n'um ádonäy y'hwih

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:14 Forums Online 32:14 Then x227 will I make their waters y4325 deep, 8257 z8686 x4325 and cause their rivers 5104 to run y3212 z8686 x1980 like oil, 8081 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

בְּתִתִּי אֶת־אֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁמָמָה נְשַׁמָּה אֶרֶץ מִמְּלֹאָהּ בְּהַכּוֹתִי אֶת־כָּל־יוֹשְׁבֵי בָהּ וְיָדְעוּ כִּי־אֲנִי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:15 Forums Online 32:15 B'tiTiy et-eretz mitz'rayim sh'mämäh ûn'shaMäh eretz miM'loäH B'haKôtiy et-Käl-yôsh'vëy H w'yäd'û Kiy-ániy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:15 Forums Online 32:15 When I shall make 5414 z8800 x853 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם 4714 desolate, 8077 and the country 776 shall be destitute 8074 z8737 of that whereof it was full, 4393 x4480 when I shall smite 5221 z8687 x853 all x3605 them that dwell 3427 z8802 therein, then shall they know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה. 3068

קִינָה הִיא וְקוֹנְנוּהָ בְּנוֹת הַגּוֹיִם תְּקוֹנֵנָּה אוֹתָהּ עַל־מִצְרַיִם וְעַל־כָּל־הֲמוֹנָהּ תְּקוֹנֵנָּה אוֹתָהּ נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:16 Forums Online 32:16 qiynäh hiy w'qôn'nû B'nôt haGôyim T'qônëNäh ôtäH al-mitz'rayim w'al-Käl-hámônäH T'qônëNäh ôtäH n'um ádonäy y'hwih f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:16 Forums Online 32:16 This x1931 [is] the lamentation 7015 wherewith they shall lament 6969 z8790 her: the daughters 1323 of the nations 1471 shall lament 6969 z8787 her: they shall lament 6969 z8787 for her, [even] for x5921 Mixrayim מִצרַיִם, 4714 and for x5921 all x3605 her multitude, 1995 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

וַיְהִי בִּשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה שָׁנָה בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ הָיָה דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:17 Forums Online 32:17 way'hiy Bish'Tëy es'rëh shänäh BachámiSHäh äsär lachodesh häyäh d'var-y'hwäh ëlay mor

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:17 Forums Online 32:17 ¶ It came to pass x1961 also in the twelfth 8147 6240 year, 8141 in the fifteenth 2568 6240 [day] of the month, 2320 [that] the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 unto x413 me, saying, 559 z8800

בֶּן־אָדָם נְהֵה עַל־הֲמוֹן מִצְרַיִם וְהוֹרִדֵהוּ אוֹתָהּ בְנוֹת גּוֹיִם אַדִּרִם אֶל־אֶרֶץ תַּחְתִּיּוֹת אֶת־יוֹרְדֵי בוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:18 Forums Online 32:18 Ben-ädäm n'hëh al-hámôn mitz'rayim w'hôridë ôtäH ûv'nôt Gôyim aDirim el-eretz Tach'TiYôt et-yôr'dëy vôr

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:18 Forums Online 32:18 Son 1121 of man, 120 wail 5091 z8798 for x5921 the multitude 1995 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 and cast them down, 3381 z8685 [even] her, and the daughters 1323 of the famous 117 nations, 1471 unto x413 the nether parts 8482 of the earth, 776 with x854 them that go down 3381 z8802 into the pit. 953

מִמִּי נָעָמְתָּ רְדָה וְהָשְׁכְּבָה אֶת־עֲרֵלִים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:19 Forums Online 32:19 miMiy nääm'Tä r'däh w'häsh'K'väh et-árëliym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:19 Forums Online 32:19 Whom x4480 x4310 dost thou pass in beauty? 5276 z8804 go down, 3381 z8798 and be thou laid 7901 z8713 with x854 the uncircumcised. 6189

בְּתוֹךְ חַלְלֵי־חֶרֶב יִפֹּלוּ חֶרֶב נִתָּנָה מָשְׁכוּ אוֹתָהּ וְכָל־הֲמוֹנֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:20 Forums Online 32:20 B'tôkh' chal'lëy-cherev yiPolû cherev niTänäh mäsh'khû ôtäH w'khäl-hámôney

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:20 Forums Online 32:20 They shall fall 5307 z8799 in the midst 8432 of [them that are] slain 2491 by the sword: 2719 she is delivered 5414 z8738 to the sword: 2719 draw 4900 z8798 her and all x3605 her multitudes. 1995

יְדַבְּרוּ־ל אֵלֵי גִבּוֹרִים מִתּוֹךְ שְׁאוֹל אֶת־עֹזְרָיו יָרְדוּ שָׁכְבוּ הָעֲרֵלִים חַלְלֵי־חָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:21 Forums Online 32:21 y'daB'rû-lô ëlëy giBôriym miTôkh' sh'ôl et-oz'räyw yär'dû shäkh'vû árëliym chal'lëy-chärev

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:21 Forums Online 32:21 The strong 410 among the mighty 1368 shall speak 1696 z8762 to him out of the midst 8432 x4480 of hell 7585 with x854 them that help 5826 z8802 him: they are gone down, 3381 z8804 they lie 7901 z8804 uncircumcised, 6189 slain 2491 by the sword. 2719

שָׁם אַשּׁוּר וְכָל־קְהָלָהּ סְבִיבוֹתָיו קִבְרֹתָיו כֻּלָּם חֲלָלִים הַנֹּפְלִים בֶּחָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:22 Forums Online 32:22 shäm aSHûr w'khäl-q'häläH š'viyvôtäyw qiv'rotäyw KuLäm cháläliym haNof'liym Bechärev

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:22 Forums Online 32:22 ´Aššûr אַשּׁוּר 804 [is] there x8033 and all x3605 her company: 6951 his graves 6913 [are] about 5439 him: all x3605 of them slain, 2491 fallen 5307 z8802 by the sword: 2719

אֲשֶׁר נִתְּנוּ קִבְרֹתֶיהָ בְּיַרְכְּתֵי־בוֹר וַיְהִי קְהָלָהּ סְבִיבוֹת קְבֻרָתָהּ כֻּלָּם חֲלָלִים נֹפְלִים בַּחֶרֶב אֲשֶׁר־נָתְנוּ חִתִּית בְּאֶרֶץ חַיִּים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:23 Forums Online 32:23 ásher niT'nû qiv'rotey B'yar'K'tëy-vôr way'hiy q'häläH š'viyvôt q'vurätäH KuLäm cháläliym nof'liym Bacherev ásher-nät'nû chiTiyt B'eretz chaYiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:23 Forums Online 32:23 Whose x834 graves 6913 are set 5414 z8738 in the sides 3411 of the pit, 953 and her company 6951 is x1961 round about 5439 her grave: 6900 all x3605 of them slain, 2491 fallen 5307 z8802 by the sword, 2719 which x834 caused 5414 z8804 terror 2851 in the land 776 of the living. 2416

שָׁם עֵילָם וְכָל־הֲמוֹנָהּ סְבִיבוֹת קְבֻרָתָהּ כֻּלָּם חֲלָלִים הַנֹּפְלִים בַּחֶרֶב אֲשֶׁר־יָרְדוּ עֲרֵלִים אֶל־אֶרֶץ תַּחְתִּיּוֹת אֲשֶׁר נָתְנוּ חִתִּיתָם בְּאֶרֶץ חַיִּים וַיִּשְׂאוּ כְלִמָּתָם אֶת־יוֹרְדֵי בוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:24 Forums Online 32:24 shäm ëyläm w'khäl-hámônäH š'viyvôt q'vurätäH KuLäm cháläliym haNof'liym Bacherev ásher-yär'dû árëliym el-eretz Tach'TiYôt ásher nät'nû chiTiytäm B'eretz chaYiym waYis'û kh'liMätäm et-yôr'dëy vôr

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:24 Forums Online 32:24 There x8033 [is] `Êläm עֵילָם 5867 and all x3605 her multitude 1995 round about 5439 her grave, 6900 all x3605 of them slain, 2491 fallen 5307 z8802 by the sword, 2719 which x834 are gone down 3381 z8804 uncircumcised 6189 into x413 the nether parts 8482 of the earth, 776 which x834 caused 5414 z8804 their terror 2851 in the land 776 of the living; 2416 yet have they borne 5375 z8799 their shame 3639 with x854 them that go down 3381 z8802 to the pit. 953

בְּתוֹךְ חֲלָלִים נָתְנוּ מִשְׁכָּב לָהּ בְּכָל־הֲמוֹנָהּ סְבִיבוֹתָיו קִבְרֹתֶהָ כֻּלָּם עֲרֵלִים חַלְלֵי־חֶרֶב כִּי־נִתַּן חִתִּיתָם בְּאֶרֶץ חַיִּים וַיִּשְׂאוּ כְלִמָּתָם אֶת־יוֹרְדֵי בוֹר בְּתוֹךְ חֲלָלִים נִתָּן

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:25 Forums Online 32:25 B'tôkh' cháläliym nät'nû mish'Käv H B'khäl-hámônäH š'viyvôtäyw qiv'rote KuLäm árëliym chal'lëy-cherev Kiy-niTan chiTiytäm B'eretz chaYiym waYis'û kh'liMätäm et-yôr'dëy vôr B'tôkh' cháläliym niTän

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:25 Forums Online 32:25 They have set 5414 z8804 her a bed 4904 in the midst 8432 of the slain 2491 with all x3605 her multitude: 1995 her graves 6913 [are] round about 5439 him: all x3605 of them uncircumcised, 6189 slain 2491 by the sword: 2719 though x3588 their terror 2851 was caused 5414 z8737 in the land 776 of the living, 2416 yet have they borne 5375 z8799 their shame 3639 with x854 them that go down 3381 z8802 to the pit: 953 he is put 5414 z8738 in the midst 8432 of [them that be] slain. 2491

שָׁם מֶשֶׁךְ תֻּבַל וְכָל־הֲמוֹנָהּ סְבִיבוֹתָיו קִבְרוֹתֶיהָ כֻּלָּם עֲרֵלִים מְחֻלְלֵי חֶרֶב כִּי־נָתְנוּ חִתִּיתָם בְּאֶרֶץ חַיִּים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:26 Forums Online 32:26 shäm meshekh' Tuval w'khäl-hámônäH š'viyvôtäyw qiv'rôtey KuLäm árëliym m'chul'lëy cherev Kiy-nät'nû chiTiytäm B'eretz chaYiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:26 Forums Online 32:26 There x8033 [is] Mešeȼ מֶשֶׁך, 4902 Tûval תּוּבַל, 8422 and all x3605 her multitude: 1995 her graves 6913 [are] round about 5439 him: all x3605 of them uncircumcised, 6189 slain 2490 z8794 by the sword, 2719 though x3588 they caused 5414 z8804 their terror 2851 in the land 776 of the living. 2416

וְלֹא יִשְׁכְּבוּ אֶת־גִּבּוֹרִים נֹפְלִים מֵעֲרֵלִים אֲשֶׁר יָרְדוּ־שְׁאוֹל בִּכְלֵי־מִלְחַמְתָּם וַיִּתְּנוּ אֶת־חַרְבוֹתָם תַּחַת רָאשֵׁיהֶם וַתְּהִי עֲוֹנֹתָם עַל־עַצְמוֹתָם כִּי־חִתִּית גִּבּוֹרִים בְּאֶרֶץ חַיִּים

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:27 Forums Online 32:27 w'lo yish'K'vû et-GiBôriym nof'liym árëliym ásher yär'dû-sh'ôl Bikh'lëy-mil'cham'Täm waYiT'nû et-char'vôtäm Tachat räshëyhem waT'hiy áwonotäm al-atz'môtäm Kiy-chiTiyt GiBôriym B'eretz chaYiym

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:27 Forums Online 32:27 And they shall not x3808 lie 7901 z8799 with x854 the mighty 1368 [that are] fallen 5307 z8802 of the uncircumcised, 6189 x4480 which x834 are gone down 3381 z8804 to hell 7585 with their weapons 3627 of war: 4421 and they have laid 5414 z8799 x853 their swords 2719 under x8478 their heads, 7218 but their iniquities 5771 shall be x1961 upon x5921 their bones, 6106 though x3588 [they were] the terror 2851 of the mighty 1368 in the land 776 of the living. 2416

וְאַתָּה בְּתוֹךְ עֲרֵלִים תִּשָּׁבַר וְתִשְׁכַּב אֶת־חַלְלֵי־חָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:28 Forums Online 32:28 w'aTäh B'tôkh' árëliym TiSHävar w'tish'Kav et-chal'lëy-chärev

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:28 Forums Online 32:28 Yea, thou x859 shalt be broken 7665 z8735 in the midst 8432 of the uncircumcised, 6189 and shalt lie 7901 z8799 with x854 [them that are] slain 2491 with the sword. 2719

שָׁמָּה אֱדוֹם מְלָכֶיהָ וְכָל־נְשִׂיאֶיהָ אֲשֶׁר־נִתְּנוּ בִגְבוּרָתָם אֶת־חַלְלֵי־חָרֶב הֵמָּה אֶת־עֲרֵלִים יִשְׁכָּבוּ וְאֶת־יֹרְדֵי בוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:29 Forums Online 32:29 shäMäh édôm m'läkhey w'khäl-n'siyey ásher-niT'nû vig'vûrätäm et-chal'lëy-chärev hëMäh et-árëliym yish'Kävû w'et-yor'dëy vôr

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:29 Forums Online 32:29 There x8033 [is] ´Éđôm אֱדוֹם, 123 her kings, 4428 and all x3605 her princes, 5387 which x834 with their might 1369 are laid 5414 z8738 by x854 [them that were] slain 2491 by the sword: 2719 they x1992 shall lie 7901 z8799 with x854 the uncircumcised, 6189 and with x854 them that go down 3381 z8802 to the pit. 953

שָׁמָּה נְסִיכֵי צָפוֹן כֻּלָּם וְכָל־צִדֹנִי אֲשֶׁר־יָרְדוּ אֶת־חֲלָלִים בְּחִתִּיתָם מִגְבוּרָתָם בּוֹשִׁים וַיִּשְׁכְּבוּ עֲרֵלִים אֶת־חַלְלֵי־חֶרֶב וַיִּשְׂאוּ כְלִמָּתָם אֶת־יוֹרְדֵי בוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:30 Forums Online 32:30 shäMäh n'šiykhëy tzäfôn KuLäm w'khäl-tzidoniy ásher-yär'dû et-cháläliym B'chiTiytäm mig'vûrätäm Bôshiym waYish'K'vû árëliym et-chal'lëy-cherev waYis'û kh'liMätäm et-yôr'dëy vôr

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:30 Forums Online 32:30 There x8033 [be] the princes 5257 of the north, 6828 all x3605 of them, and all x3605 the Xîđônîm צִידוֹנִים, 6722 which x834 are gone down 3381 z8804 with x854 the slain; 2491 with their terror 2851 they are ashamed 954 z8802 of their might; 1369 x4480 and they lie 7901 z8799 uncircumcised 6189 with x854 [them that be] slain 2491 by the sword, 2719 and bear 5375 z8799 their shame 3639 with x854 them that go down 3381 z8802 to the pit. 953

אוֹתָם יִרְאֶה פַרְעֹה וְנִחַם עַל־כָּל־*הֲמוֹנֹה [הֲמוֹנ] חַלְלֵי־חֶרֶב פַּרְעֹה וְכָל־חֵיל נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:31 Forums Online 32:31 ôtäm yir'eh far'oh w'nicham al-Käl-*hámônoh [hámônô] chal'lëy-cherev Par'oh w'khäl-chëylô n'um ádonäy y'hwih

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:31 Forums Online 32:31 Par`ò פַּרעֹה 6547 shall see 7200 z8799 them, and shall be comforted 5162 z8738 over x5921 all x3605 his multitude, 1995 [even] Par`ò פַּרעֹה 6547 and all x3605 his army 2428 slain 2491 by the sword, 2719 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

כִּי־נָתַתִּי אֶת־*חִתִּית [חִתִּיתִי] בְּאֶרֶץ חַיִּים וְהֻשְׁכַּב בְּתוֹךְ עֲרֵלִים אֶת־חַלְלֵי־חֶרֶב פַּרְעֹה וְכָל־הֲמוֹנֹה נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה פ

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:32 Forums Online 32:32 Kiy-nätaTiy et-*chiTiytô [chiTiytiy] B'eretz chaYiym w'hush'Kav B'tôkh' árëliym et-chal'lëy-cherev Par'oh w'khäl-hámônoh n'um ádonäy y'hwih f

Massoretic Text OT Hebrew Ezekiel 32:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Ezekiel 32:32 Forums Online 32:32 For x3588 I have caused 5414 z8804 x853 my terror 2851 in the land 776 of the living: 2416 and he shall be laid 7901 z8717 in the midst 8432 of the uncircumcised 6189 with x854 [them that are] slain 2491 with the sword, 2719 [even] Par`ò פַּרעֹה 6547 and all x3605 his multitude, 1995 saith 5002 z8803 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה. 3069

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.