Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Exodus 12Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemot / Exodus 12

1 The beginning of the year is changed. 3 The Passover is instituted. 11 The rite of the Passover. 15 Unleavened bread. 29 The firstborn are slain. 31 The Israelites are driven out of the land. 37 They come to Succoth. 43 The ordinance of the Passover.

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:1 Forums Online 12:1 waYomer y'hwäh el-mosheh w'el-aháron B'eretz mitz'rayim mor

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:1 Forums Online 12:1 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 spake 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה 4872 and ´Ahárön אַהֲרֹן 175 in the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 saying, 559 z8800

הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:2 Forums Online 12:2 hachodesh haZeh khem rosh chódäshiym rishôn khem l'chäd'shëy haSHänäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:2 Forums Online 12:2 This x2088 month 2320 [shall be] unto you the beginning 7218 of months: 2320 it x1931 [shall be] the first 7223 month 2320 of the year 8141 to you.

דַּבְּרוּ אֶל־כָּל־עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשֹׂר לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה לְבֵית־אָבֹת שֶׂה לַבָּיִת

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:3 Forums Online 12:3 DaB'rû el-Käl-ádat yis'räël mor Beäsor lachodesh haZeh w'yiq'chû hem iysh seh l'vëyt-ävot seh laBäyit

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:3 Forums Online 12:3 ¶ Speak 1696 z8761 ye unto x413 all x3605 the congregation 5712 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 saying, 559 z8800 In the tenth 6218 [day] of this x2088 month 2320 they shall take 3947 z8799 to them every man 376 a lamb, 7716 according to the house 1004 of [their] fathers, 1 a lamb 7716 for an house: 1004

וְאִם־יִמְעַט הַבַּיִת מִהְיֹת מִשֶּׂה וְלָקַח הוּא שְׁכֵנ הַקָּרֹב אֶל־בֵּית בְּמִכְסַת נְפָשֹׁת אִישׁ לְפִי אָכְל תָּכֹסּוּ עַל־הַשֶּׂה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:4 Forums Online 12:4 w'im-yim'aţ haBayit mih'yot miSeh w'läqach ûsh'khënô haQärov el-Bëytô B'mikh'šat n'fäshot iysh l'fiy äkh'lô TäkhoŠû al-haSeh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:4 Forums Online 12:4 And if x518 the household 1004 be y1961 z8800 too little 4591 z8799 for the lamb, 7716 4480 x1961 let him x1931 and his neighbour 7934 next 7138 unto x413 his house 1004 take 3947 z8804 [it] according to the number 4373 of the souls; 5315 every man 376 according y6310 to x6310 his eating 400 shall make your count 3699 z8799 for x5921 the lamb. 7716

שֶׂה תָמִים זָכָר בֶּן־שָׁנָה יִהְיֶה לָכֶם מִן־הַכְּבָשִׂים מִן־הָעִזִּים תִּקָּחוּ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:5 Forums Online 12:5 seh tämiym zäkhär Ben-shänäh yih'yeh khem min-haK'väsiym ûmin-iZiym TiQächû

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:5 Forums Online 12:5 Your lamb 7716 shall be x1961 without blemish, 8549 a male 2145 of the first 1121 year: 8141 ye shall take y3947 z8799 [it] out x3947 from x4480 the sheep, 3532 or from x4480 the goats: 5795

וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְשָׁחֲטוּ אֹת כֹּל קְהַל עֲדַת־יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:6 Forums Online 12:6 w'häyäh khem l'mish'meret ad ar'Bääh äsär yôm lachodesh haZeh w'shächáţû otô Kol q'hal ádat-yis'räël Bëyn ar'Bäyim

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:6 Forums Online 12:6 And ye shall keep 4931 x1961 it up until x5704 the fourteenth 702 6240 day 3117 of the same x2088 month: 2320 and the whole 3605 assembly 6951 of the congregation 5712 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 shall kill 7819 z8804 it in 996 the evening. 6153

וְלָקְחוּ מִן־הַדָּם וְנָתְנוּ עַל־שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת וְעַל־הַמַּשְׁקוֹף עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר־יֹאכְלוּ אֹת בָּהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:7 Forums Online 12:7 w'läq'chû min-haDäm w'nät'nû al-sh'Tëy haM'zûzot w'al-haMash'qôf al haBäTiym ásher-yokh'lû otô hem

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:7 Forums Online 12:7 And they shall take 3947 z8804 of x4480 the blood, 1818 and strike 5414 z8804 [it] on x5921 the two 8147 side posts 4201 and on x5921 the upper door post 4947 of x5921 the houses, 1004 wherein x834 they shall eat 398 z8799 it.

וְאָכְלוּ אֶת־הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה צְלִי־אֵשׁ מַצּוֹת עַל־מְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:8 Forums Online 12:8 w'äkh'lû et-haBäsär BaLay'läh haZeh tz'liy-ësh ûmaTZôt al-m'roriym yokh'lu

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:8 Forums Online 12:8 And they shall eat 398 z8804 x853 the flesh 1320 in that x2088 night, 3915 roast 6748 with fire, 784 and unleavened bread; 4682 [and] with x5921 bitter 4844 [herbs] they shall eat 398 z8799 it.

אַל־תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא בָשֵׁל מְבֻשָּׁל בַּמָּיִם כִּי אִם־צְלִי־אֵשׁ רֹאשׁ עַל־כְּרָעָיו וְעַל־קִרְבּ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:9 Forums Online 12:9 al-Tokh'lû miMe ûväshël m'vuSHäl BaMäyim Kiy im-tz'liy-ësh roshô al-K'rääyw w'al-qir'Bô

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:9 Forums Online 12:9 Eat 398 z8799 not x408 of x4480 it raw, 4995 nor sodden y1310 z8794 y1311 at all x1311 x1310 with water, 4325 but x3588 x518 roast 6748 [with] fire; 784 his head 7218 with x5921 his legs, 3767 and with x5921 the purtenance 7130 thereof.

וְלֹא־תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד־בֹּקֶר וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד־בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:10 Forums Online 12:10 w'lo-tôtiyrû miMe ad-Boqer w'haNotär miMe ad-Boqer ësh Tis'rofû

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:10 Forums Online 12:10 And ye shall let nothing x3808 of x4480 it remain 3498 z8686 until x5704 the morning; 1242 and that which remaineth 3498 z8737 of x4480 it until x5704 the morning 1242 ye shall burn 8313 z8799 with fire. 784

וְכָכָה תֹּאכְלוּ אֹת מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם מַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם וַאֲכַלְתֶּם אֹת בְּחִפָּזוֹן פֶּסַח הוּא לַיהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:11 Forums Online 12:11 w'khäkhäh Tokh'lû otô mät'nëykhem cháguriym naálëykhem B'rag'lëykhem ûmaQel'khem B'yed'khem waákhal'Tem otô B'chiPäzôn Pešach layhwäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:11 Forums Online 12:11 ¶ And thus 3602 shall ye eat 398 z8799 it; [with] your loins 4975 girded, 2296 z8803 your shoes 5275 on your feet, 7272 and your staff 4731 in your hand; 3027 and ye shall eat 398 z8804 it in haste: 2649 it x1931 [is] Yähwè's יָהוֶה 3068 passover. 6453

וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ־מִצְרַיִם בַּלַּיְלָה הַזֶּה וְהִכֵּיתִי כָל־בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָדָם וְעַד־בְּהֵמָה בְכָל־אֱלֹהֵי מִצְרַיִם אֶעֱשֶׂה שְׁפָטִים אֲנִי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:12 Forums Online 12:12 w'ävar'Tiy v'eretz-mitz'rayim BaLay'läh haZeh w'hiKëytiy khäl-B'khôr B'eretz mitz'rayim ädäm w'ad-B'hëmäh ûv'khäl-élohëy mitz'rayim eéseh sh'fäţiym ániy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:12 Forums Online 12:12 For I will pass y5674 z8804 through x5674 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם 4714 this x2088 night, 3915 and will smite 5221 z8689 all x3605 the firstborn 1060 in the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 both man 120 x4480 and beast; 929 and against all x3605 the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of Mixrayim מִצרַיִם 4714 I will execute 6213 z8799 judgment: 8201 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה. 3068

וְהָיָה הַדָּם לָכֶם לְאֹת עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר אַתֶּם שָׁם וְרָאִיתִי אֶת־הַדָּם פָסַחְתִּי עֲלֵכֶם וְלֹא־יִהְיֶה בָכֶם נֶגֶף לְמַשְׁחִית בְּהַכֹּתִי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:13 Forums Online 12:13 w'häyäh haDäm khem l'ot al haBäTiym ásher aTem shäm w'räiytiy et-haDäm ûfäšach'Tiy álëkhem w'lo-yih'yeh khem negef l'mash'chiyt B'haKotiy B'eretz mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:13 Forums Online 12:13 And the blood 1818 shall be x1961 to you for a token 226 upon x5921 the houses 1004 where x834 ye x859 [are]: and when I see 7200 z8804 x853 the blood, 1818 I will pass 6452 z8804 over x5921 you, and the plague 5063 shall not x3808 be x1961 upon you to destroy 4889 [you], when I smite 5221 z8687 the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

וְהָיָה הַיּוֹם הַזֶּה לָכֶם לְזִכָּרוֹן וְחַגֹּתֶם אֹת חַג לַיהוָה לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם תְּחָגֻּהוּ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:14 Forums Online 12:14 w'häyäh haYôm haZeh khem l'ziKärôn w'chaGotem otô chag layhwäh l'dorotëykhem chuQat ôläm T'chäGu

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:14 Forums Online 12:14 And this x2088 day 3117 shall be x1961 unto you for a memorial; 2146 and ye shall keep 2287 z8804 it a feast 2282 to Yähwè יָהוֶה 3068 throughout your generations; 1755 ye shall keep it a feast 2287 z8799 by an ordinance 2708 for ever. 5769

שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם כִּי כָּל־אֹכֵל חָמֵץ וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל מִיּוֹם הָרִאשֹׁן עַד־יוֹם הַשְּׁבִעִי

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:15 Forums Online 12:15 shiv'at yämiym maTZôt Tokhëlû akh' BaYôm rishôn Tash'Biytû S'or miBäTëykhem Kiy Käl-okhël chämëtz w'nikh'r'täh haNefesh hahiw miYis'räël miYôm rishon ad-yôm haSH'viiy

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:15 Forums Online 12:15 Seven 7651 days 3117 shall ye eat 398 z8799 unleavened bread; 4682 even 389 the first 7223 day 3117 ye shall put away 7673 z8686 leaven 7603 out of your houses: 1004 x4480 for x3588 whosoever x3605 eateth 398 z8802 leavened bread 2557 from the first y7223 day 3117 x4480 x7223 until x5704 the seventh 7637 day, 3117 that x1931 soul 5315 shall be cut y3772 z8738 off x3772 from Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478 x4480

בַיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא־קֹדֶשׁ בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל־מְלָאכָה לֹא־יֵעָשֶׂה בָהֶם אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל־נֶפֶשׁ הוּא לְבַדּ יֵעָשֶׂה לָכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:16 Forums Online 12:16 ûvaYôm rishôn miq'rä-qodesh ûvaYôm haSH'viyiy miq'rä-qodesh yih'yeh khem Käl-m'läkhäh lo-yëäseh hem akh' ásher yëäkhël l'khäl-nefesh l'vaDô yëäseh khem

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:16 Forums Online 12:16 And in the first 7223 day 3117 [there shall be] an holy 6944 convocation, 4744 and in the seventh 7637 day 3117 there shall be x1961 an holy 6944 convocation 4744 to you; no x3808 manner x3605 of work 4399 shall be done 6213 z8735 in them, save 389 [that] which x834 every x3605 man 5315 must eat, 398 z8735 that x1931 only x905 may be done 6213 z8735 of you.

שְׁמַרְתֶּם אֶת־הַמַּצּוֹת כִּי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הוֹצֵאתִי אֶת־צִבְאוֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם שְׁמַרְתֶּם אֶת־הַיּוֹם הַזֶּה לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:17 Forums Online 12:17 ûsh'mar'Tem et-haMaTZôt Kiy B'etzem haYôm haZeh hôtzëtiy et-tziv'ôtëykhem eretz mitz'räyim ûsh'mar'Tem et-haYôm haZeh l'dorotëykhem chuQat ôläm

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:17 Forums Online 12:17 And ye shall observe 8104 z8804 x853 [the feast of] unleavened bread; 4682 for x3588 in this x2088 selfsame 6106 day 3117 have I brought y3318 z8689 your armies y6635 out x3318 x853 x6635 of the land 776 x4480 of Mixrayim מִצרַיִם: 4714 therefore shall ye observe 8104 z8804 x853 this x2088 day 3117 in your generations 1755 by an ordinance 2708 for ever. 5769

בָּרִאשֹׁן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת עַד יוֹם הָאֶחָד וְעֶשְׂרִים לַחֹדֶשׁ בָּעָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:18 Forums Online 12:18 rishon B'ar'Bääh äsär yôm lachodesh erev Tokh'lû maTZot ad yôm echäd w'es'riym lachodesh ärev

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:18 Forums Online 12:18 ¶ In the first 7223 [month], on the fourteenth 6240 702 day 3117 of the month 2320 at even, 6153 ye shall eat 398 z8799 unleavened bread, 4682 until x5704 the one 259 and twentieth 6242 day 3117 of the month 2320 at even. 6153

שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם כִּי כָּל־אֹכֵל מַחְמֶצֶת וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעֲדַת יִשְׂרָאֵל בַּגֵּר בְאֶזְרַח הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:19 Forums Online 12:19 shiv'at yämiym s'or lo yiMätzë B'väTëykhem Kiy Käl-okhël mach'metzet w'nikh'r'täh haNefesh hahiw ádat yis'räël BaGër ûv'ez'rach äretz

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:19 Forums Online 12:19 Seven 7651 days 3117 shall there be no x3808 leaven 7603 found 4672 z8735 in your houses: 1004 for x3588 whosoever x3605 eateth 398 z8802 that which is leavened, y2556 z8688 x2557 even that x1931 soul 5315 shall be cut off 3772 z8738 from the congregation 5712 x4480 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 whether he be a stranger, 1616 or born 249 in the land. 776

כָּל־מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ מַצּוֹת פ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:20 Forums Online 12:20 Käl-mach'metzet lo tokhëlû B'khol môsh'votëykhem Tokh'lû maTZôt f

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:20 Forums Online 12:20 Ye shall eat 398 z8799 nothing x3605 x3808 leavened; y2556 z8688 x2557 in all x3605 your habitations 4186 shall ye eat 398 z8799 unleavened bread. 4682

וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל־זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מִשְׁכוּ קְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם וְשַׁחֲטוּ הַפָּסַח

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:21 Forums Online 12:21 waYiq'rä mosheh l'khäl-ziq'nëy yis'räël waYomer álëhem mish'khû ûq'chû khem tzon l'mish'P'chotëykhem w'shacháţû haPäšach

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:21 Forums Online 12:21 ¶ Then Möšè מֹשֶׁה 4872 called 7121 z8799 for all x3605 the elders 2205 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and said 559 z8799 unto x413 them, Draw out 4900 z8798 and take 3947 z8798 you a lamb 6629 according to your families, 4940 and kill 7819 z8798 the passover. 6453

לְקַחְתֶּם אֲגֻדַּת אֵזוֹב טְבַלְתֶּם בַּדָּם אֲשֶׁר־בַּסַּף וְהִגַּעְתֶּם אֶל־הַמַּשְׁקוֹף וְאֶל־שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת מִן־הַדָּם אֲשֶׁר בַּסָּף וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח־בֵּית עַד־בֹּקֶר

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:22 Forums Online 12:22 ûl'qach'Tem águDat ëzôv ûţ'val'Tem BaDäm ásher-BaŠaf w'hiGa'Tem el-haMash'qôf w'el-sh'Tëy haM'zûzot min-haDäm ásher BaŠäf w'aTem lo tëtz'û iysh miPetach-Bëytô ad-Boqer

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:22 Forums Online 12:22 And ye shall take 3947 z8804 a bunch 92 of hyssop, 231 and dip 2881 z8804 [it] in the blood 1818 that x834 [is] in the bason, 5592 and strike 5060 z8689 x413 the lintel 4947 and the two 8147 side posts 4201 with x4480 the blood 1818 that x834 [is] in the bason; 5592 and none 376 x3808 of you x859 shall go out 3318 z8799 at the door 6607 x4480 of his house 1004 until x5704 the morning. 1242

וְעָבַר יְהוָה לִנְגֹּף אֶת־מִצְרַיִם וְרָאָה אֶת־הַדָּם עַל־הַמַּשְׁקוֹף וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת פָסַח יְהוָה עַל־הַפֶּתַח וְלֹא יִתֵּן הַמַּשְׁחִית לָבֹא אֶל־בָּתֵּיכֶם לִנְגֹּף

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:23 Forums Online 12:23 w'ävar y'hwäh lin'Gof et-mitz'rayim w'rääh et-haDäm al-haMash'qôf w'al sh'Tëy haM'zûzot ûfäšach y'hwäh al-haPetach w'lo yiTën haMash'chiyt vo el-BäTëykhem lin'Gof

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:23 Forums Online 12:23 For Yähwè יָהוֶה 3068 will pass through 5674 z8804 to smite 5062 z8800 x853 the Mixrîm מִצרִים; 4714 and when he seeth 7200 z8804 x853 the blood 1818 upon x5921 the lintel, 4947 and on x5921 the two 8147 side posts, 4201 Yähwè יָהוֶה 3068 will pass x6452 over y6452 z8804 x5921 the door, 6607 and will not x3808 suffer 5414 z8799 the destroyer 7843 z8688 to come y935 z8800 in x935 unto x413 your houses 1004 to smite 5062 z8800 [you].

שְׁמַרְתֶּם אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה לְחָק־לְךָ לְבָנֶיךָ עַד־עוֹלָם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:24 Forums Online 12:24 ûsh'mar'Tem et-haDävär haZeh l'chäq-l'khä ûl'väneykhä ad-ôläm

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:24 Forums Online 12:24 And ye shall observe 8104 z8804 x853 this x2088 thing 1697 for an ordinance 2706 to thee and to thy sons 1121 for y5704 ever. 5769 x5704

וְהָיָה כִּי־תָבֹאוּ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר יִתֵּן יְהוָה לָכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר שְׁמַרְתֶּם אֶת־הָעֲבֹדָה הַזֹּאת

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:25 Forums Online 12:25 w'häyäh Kiy-tävoû el-äretz ásher yiTën y'hwäh khem Kaásher DiBër ûsh'mar'Tem et-ávodäh haZot

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:25 Forums Online 12:25 And it shall come to pass, x1961 when x3588 ye be come 935 z8799 to x413 the land 776 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 will give 5414 z8799 you, according as x834 he hath promised, 1696 z8765 that ye shall keep 8104 z8804 x853 this x2063 service. 5656

וְהָיָה כִּי־יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם בְּנֵיכֶם מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:26 Forums Online 12:26 w'häyäh Kiy-yom'rû álëykhem B'nëykhem mäh ávodäh haZot khem

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:26 Forums Online 12:26 And it shall come to pass, x1961 when x3588 your children 1121 shall say 559 z8799 unto x413 you, What x4100 mean ye by this x2063 service? 5656

וַאֲמַרְתֶּם זֶבַח־פֶּסַח הוּא לַיהוָה אֲשֶׁר פָּסַח עַל־בָּתֵּי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם בְּנָגְפּ אֶת־מִצְרַיִם וְאֶת־בָּתֵּינוּ הִצִּיל וַיִּקֹּד הָעָם וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:27 Forums Online 12:27 waámar'Tem zevach-Pešach layhwäh ásher Päšach al-BäTëy v'nëy-yis'räël B'mitz'rayim B'näg'Pô et-mitz'rayim w'et-BäTëynû hiTZiyl waYiQod äm waYish'Tacháûû

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:27 Forums Online 12:27 That ye shall say, 559 z8804 It x1931 [is] the sacrifice 2077 of Yähwè's יָהוֶה 3068 passover, 6453 who x834 passed 6452 z8804 over x5921 the houses 1004 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Mixrayim מִצרַיִם, 4714 when he smote 5062 z8800 x853 the Mixrîm מִצרִים, 4714 and delivered 5337 z8689 our houses. 1004 And the people 5971 bowed the head 6915 z8799 and worshipped. 7812 z8691

וַיֵּלְכוּ וַיַּעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן כֵּן עָשׂוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:28 Forums Online 12:28 waYël'khû waYaásû B'nëy yis'räël Kaásher tziûäh y'hwäh et-mosheh w'aháron Kën äsû š

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:28 Forums Online 12:28 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went away, y3212 z8799 x1980 and did 6213 z8799 as x834 Yähwè יָהוֶה 3068 had commanded 6680 z8765 x853 Möšè מֹשֶׁה 4872 and ´Ahárön אַהֲרֹן, 175 so x3651 did 6213 z8804 they.

וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַיהוָה הִכָּה כָל־בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל־כִּסְא עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי אֲשֶׁר בְּבֵית הַבּוֹר וְכֹל בְּכוֹר בְּהֵמָה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:29 Forums Online 12:29 way'hiy Bachátziy haLay'läh wayhwäh hiKäh khäl-B'khôr B'eretz mitz'rayim miB'khor Par'oh haYoshëv al-Kiš'ô ad B'khôr haSH'viy ásher B'vëyt haBôr w'khol B'khôr B'hëmäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:29 Forums Online 12:29 ¶ And it came to pass, x1961 that at midnight 2677 3915 Yähwè יָהוֶה 3068 smote 5221 z8689 all x3605 the firstborn 1060 in the land 776 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 from the firstborn 1060 x4480 of Par`ò פַּרעֹה 6547 that sat 3427 z8802 on x5921 his throne 3678 unto x5704 the firstborn 1060 of the captive 7628 that x834 [was] in the dungeon; 1004 953 and all x3605 the firstborn 1060 of cattle. 929

וַיָּקָם פַּרְעֹה לַיְלָה הוּא וְכָל־עֲבָדָיו וְכָל־מִצְרַיִם וַתְּהִי צְעָקָה גְדֹלָה בְּמִצְרָיִם כִּי־אֵין בַּיִת אֲשֶׁר אֵין־שָׁם מֵת

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:30 Forums Online 12:30 waYäqäm Par'oh lay'läh w'khäl-ávädäyw w'khäl-mitz'rayim waT'hiy tz'äqäh g'doläh B'mitz'räyim Kiy-ëyn Bayit ásher ëyn-shäm mët

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:30 Forums Online 12:30 And Par`ò פַּרעֹה 6547 rose up 6965 z8799 in the night, 3915 he, x1931 and all x3605 his servants, 5650 and all x3605 the Mixrîm מִצרִים; 4714 and there was x1961 a great 1419 cry 6818 in Mixrayim מִצרַיִם; 4714 for x3588 [there was] not x369 a house 1004 where x834 x8033 [there was] not x369 one dead. 4191 z8801

וַיִּקְרָא לְמֹשֶׁה לְאַהֲרֹן לַיְלָה וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ מִתּוֹךְ עַמִּי גַּם־אַתֶּם גַּם־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכוּ עִבְדוּ אֶת־יְהוָה כְּדַבֶּרְכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:31 Forums Online 12:31 waYiq'rä l'mosheh ûl'aháron lay'läh waYomer qûmû TZ'û miTôkh' aMiy Gam-aTem Gam-B'nëy yis'räël ûl'khû iv'dû et-y'hwäh K'daBer'khem

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:31 Forums Online 12:31 ¶ And he called 7121 z8799 for Möšè מֹשֶׁה 4872 and ´Ahárön אַהֲרֹן 175 by night, 3915 and said, 559 z8799 Rise up, 6965 z8798 [and] get you forth 3318 z8798 from among 8432 x4480 my people, 5971 both x1571 ye x859 and x1571 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 and go, y3212 z8798 x1980 serve 5647 z8798 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 as ye have said. 1696 z8763

גַּם־צֹאנְכֶם גַּם־בְּקַרְכֶם קְחוּ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתֶּם וָלֵכוּ בֵרַכְתֶּם גַּם־אֹתִי

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:32 Forums Online 12:32 Gam-tzon'khem Gam-B'qar'khem q'chû Kaásher DiBar'Tem lëkhû ûvërakh'Tem Gam-otiy

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:32 Forums Online 12:32 Also x1571 take 3947 z8798 your flocks 6629 and x1571 your herds, 1241 as x834 ye have said, 1696 z8765 and be gone; y3212 z8798 x1980 and bless 1288 z8765 me also. x1571

וַתֶּחֱזַק מִצְרַיִם עַל־הָעָם לְמַהֵר לְשַׁלְּחָם מִן־הָאָרֶץ כִּי אָמְרוּ כֻּלָּנוּ מֵתִים

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:33 Forums Online 12:33 waTechézaq mitz'rayim al-äm l'mahër l'shaL'chäm min-äretz Kiy äm'rû KuLä mëtiym

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:33 Forums Online 12:33 And the Mixrîm מִצרִים 4714 were urgent 2388 z8799 upon x5921 the people, 5971 that they might send y7971 z8763 them out x7971 of x4480 the land 776 in haste; 4116 z8763 for x3588 they said, 559 z8804 We [be] all x3605 dead 4191 z8801 [men].

וַיִּשָּׂא הָעָם אֶת־בְּצֵק טֶרֶם יֶחְמָץ מִשְׁאֲרֹתָם צְרֻרֹת בְּשִׂמְלֹתָם עַל־שִׁכְמָם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:34 Forums Online 12:34 waYiSä äm et-B'tzëqô ţerem yech'mätz mish'árotäm tz'rurot B'sim'lotäm al-shikh'mäm

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:34 Forums Online 12:34 And the people 5971 took 5375 z8799 x853 their dough 1217 before x2962 it was leavened, 2556 z8799 their kneadingtroughs 4863 being bound up 6887 z8803 in their clothes 8071 upon x5921 their shoulders. 7926

בְנֵי־יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיִּשְׁאֲלוּ מִמִּצְרַיִם כְּלֵי־כֶסֶף כְלֵי זָהָב שְׂמָלֹת

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:35 Forums Online 12:35 ûv'nëy-yis'räël äsû Kid'var mosheh waYish'álû miMitz'rayim K'lëy-khešef ûkh'lëy zähäv ûs'mälot

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:35 Forums Online 12:35 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 did 6213 z8804 according to the word 1697 of Möšè מֹשֶׁה; 4872 and they borrowed 7592 z8799 of the Mixrîm מִצרִים 4714 x4480 jewels 3627 of silver, 3701 and jewels 3627 of gold, 2091 and raiment: 8071

וַיהוָה נָתַן אֶת־חֵן הָעָם בְּעֵינֵי מִצְרַיִם וַיַּשְׁאִלוּם וַיְנַצְּלוּ אֶת־מִצְרָיִם פ

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:36 Forums Online 12:36 wayhwäh nätan et-chën äm B'ëynëy mitz'rayim waYash'ilûm way'naTZ'lû et-mitz'räyim f

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:36 Forums Online 12:36 And Yähwè יָהוֶה 3068 gave 5414 z8804 the people 5971 x853 favour 2580 in the sight 5869 of the Mixrîm מִצרִים, 4714 so that they lent 7592 z8686 unto them [such things as they required]. And they spoiled 5337 z8762 x853 the Mixrîm מִצרִים. 4714

וַיִּסְעוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל מֵרַעְמְסֵס סֻכֹּתָה כְּשֵׁשׁ־מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי הַגְּבָרִים לְבַד מִטָּף

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:37 Forums Online 12:37 waYiš'û v'nëy-yis'räël ra'm'šëš šuKotäh K'shësh-mëôt elef rag'liy haG'väriym l'vad miŢäf

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:37 Forums Online 12:37 ¶ And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 journeyed 5265 z8799 from Ra`mæsës רַעמְסֵס 7486 x4480 to Succôŧ סֻכּוֹת, 5523 about six 8337 hundred 3967 thousand 505 on foot 7273 [that were] men, 1397 beside 905 children. 2945 x4480

וְגַם־עֵרֶב רַב עָלָה אִתָּם וְצֹאן בָקָר מִקְנֶה כָּבֵד מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:38 Forums Online 12:38 w'gam-ërev rav äläh iTäm w'tzon ûväqär miq'neh Kävëd m'od

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:38 Forums Online 12:38 And a mixed 6154 multitude 7227 went up 5927 z8804 also x1571 with x854 them; and flocks, 6629 and herds, 1241 [even] very 3966 much 3515 cattle. 4735

וַיֹּאפוּ אֶת־הַבָּצֵק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם עֻגֹת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ כִּי־גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ וְגַם־צֵדָה לֹא־עָשׂוּ לָהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:39 Forums Online 12:39 waYofû et-haBätzëq ásher hôtziyû miMitz'rayim ugot maTZôt Kiy lo chämëtz Kiy-gor'shû miMitz'rayim w'lo yäkh'lû l'hit'mah'mëHa w'gam-tzëdäh lo-äsû hem

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:39 Forums Online 12:39 And they baked 644 z8799 unleavened 4682 cakes 5692 of x853 the dough 1217 which x834 they brought forth 3318 z8689 out of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 x4480 for x3588 it was not leavened; 2556 z8804 x3808 because x3588 they were thrust out 1644 z8795 of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 x4480 and could 3201 z8804 not x3808 tarry, 4102 z8699 neither x1571 x3808 had they prepared 6213 z8804 for themselves any victual. 6720

מוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָשְׁבוּ בְּמִצְרָיִם שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:40 Forums Online 12:40 ûmôshav B'nëy yis'räël ásher yäsh'vû B'mitz'räyim sh'loshiym shänäh w'ar'Ba mëôt shänäh

Massoretic Text OT Hebrew Exodus 12:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Exodus 12:40 Forums Online 12:40 ¶ Now the sojourning 4186 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 who x834 dwelt 3427 z8804 in Mixrayim מִצרַיִם, 4714 [was] four 702 hundred 3967 y8141 and thirty 7970 years. 8141

וַיְהִי מִקֵּץ שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה וַ