Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Chronicles 31Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim B / 2 Chronicles 31

1 The people is forward in destroying idolatry. 2 Hezekiah ordereth the courses of the priests and Levites, and provideth for their work and maintenance. 5 The people's forwardness in offerings and tithes. 11 Hezekiah appointeth officers to dispose of the tithes. 20 The sincerety of Hezekiah.

כְכַלּוֹת כָּל־זֹאת יָצְאוּ כָּל־יִשְׂרָאֵל הַנִּמְצְאִים לְעָרֵי יְהוּדָה וַיְשַׁבְּרוּ הַמַּצֵּבוֹת וַיְגַדְּעוּ הָאֲשֵׁרִים וַיְנַתְּצוּ אֶת־הַבָּמוֹת וְאֶת־הַמִּזְבְּחֹת מִכָּל־יְהוּדָה בִנְיָמִן בְאֶפְרַיִם מְנַשֶּׁה עַד־לְכַלֵּה וַיָּשׁוּבוּ כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ לַאֲחֻזָּת לְעָרֵיהֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:1 Forums Online 31:1 ûkh'khaLôt Käl-zot yätz'û Käl-yis'räël haNim'tz'iym l'ärëy y'hûdäh way'shaB'rû haMaTZëvôt way'gaD'û áshëriym way'naT'tzû et-haBämôt w'et-haMiz'B'chot miKäl-y'hûdäh ûvin'yämin ûv'ef'rayim ûm'naSHeh ad-l'khaLëh waYäshûvû Käl-B'nëy yis'räël iysh laáchuZätô l'ärëyhem š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:1 Forums Online 31:1 ¶ Now when all x3605 this x2063 was finished, 3615 z8763 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that were present 4672 z8737 went out 3318 z8804 to the cities 5892 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and brake y7665 z0 the images y4676 in pieces, 7665 z8762 x4676 and cut down 1438 z8762 the groves, 842 and threw down 5422 z8762 x853 the high places 1116 and the altars 4196 out of all x4480 x3605 Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Binyämîn בִּניָמִין, 1144 in ´Efrayim אֶפרַיִם 669 also and Mænaššè מְנַשֶּׁה, 4519 until x5704 they had utterly destroyed 3615 z8763 them all. Then all x3605 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 returned, 7725 z8799 every man 376 to his possession, 272 into their own cities. 5892

וַיַּעֲמֵד יְחִזְקִיָּהוּ אֶת־מַחְלְקוֹת הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם עַל־מַחְלְקוֹתָם אִישׁ כְּפִי עֲבֹדָת לַכֹּהֲנִים וְלַלְוִיִּם לְעֹלָה וְלִשְׁלָמִים לְשָׁרֵת לְהֹדוֹת לְהַלֵּל בְּשַׁעֲרֵי מַחֲנוֹת יְהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:2 Forums Online 31:2 waYaámëd y'chiz'qiYähû et-mach'l'qôt haKohániym w'hal'wiYim al-mach'l'qôtäm iysh K'fiy ávodätô laKohániym w'lal'wiYim l'oläh w'lish'lämiym l'shärët ûl'hodôt ûl'haLël B'shaárëy machánôt y'hwäh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:2 Forums Online 31:2 ¶ And Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 appointed 5975 z8686 x853 the courses 4256 of the priests 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 after x5921 their courses, 4256 every man 376 according y6310 to x6310 his service, 5656 the priests 3548 and Læwiyyim לְוִיִּם 3881 for burnt offerings 5930 and for peace offerings, 8002 to minister, 8334 z8763 and to give thanks, 3034 z8687 and to praise 1984 z8763 in the gates 8179 of the tents 4264 of Yähwè יָהוֶה. 3068

מְנָת הַמֶּלֶךְ מִן־רְכוּשׁ לָעֹלוֹת לְעֹלוֹת הַבֹּקֶר וְהָעֶרֶב וְהָעֹלוֹת לַשַּׁבָּתוֹת וְלֶחֳדָשִׁים וְלַמֹּעֲדִים כַּכָּתוּב בְּתוֹרַת יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:3 Forums Online 31:3 ûm'nät haMelekh' min-r'khûshô olôt l'olôt haBoqer w'erev w'olôt laSHaBätôt w'lechódäshiym w'laMoádiym KaKätûv B'tôrat y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:3 Forums Online 31:3 [He appointed] also the king's 4428 portion 4521 of x4480 his substance 7399 for the burnt offerings, 5930 [to wit], for the morning 1242 and evening 6153 burnt offerings, 5930 and the burnt offerings 5930 for the sabbaths, 7676 and for the new moons, 2320 and for the set feasts, 4150 as [it is] written 3789 z8803 in the law 8451 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיֹּאמֶר לָעָם לְיוֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם לָתֵת מְנָת הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם לְמַעַן יֶחֶזְקוּ בְּתוֹרַת יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:4 Forums Online 31:4 waYomer äm l'yôsh'vëy y'rûshälaim tët m'nät haKohániym w'hal'wiYim l'maan yechez'qû B'tôrat y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:4 Forums Online 31:4 Moreover he commanded 559 z8799 the people 5971 that dwelt 3427 z8802 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 to give 5414 z8800 the portion 4521 of the priests 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 that x4616 they might be encouraged 2388 z8799 in the law 8451 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וְכִפְרֹץ הַדָּבָר הִרְבּוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל רֵאשִׁית דָּגָן תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר דְבַשׁ וְכֹל תְּבוּאַת שָׂדֶה מַעְשַׂר הַכֹּל לָרֹב הֵבִיאוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:5 Forums Online 31:5 w'khif'rotz haDävär hir'Bû v'nëy-yis'räël rëshiyt Dägän Tiyrôsh w'yitz'här ûd'vash w'khol T'vûat sädeh ûma'sar haKol rov hëviyû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:5 Forums Online 31:5 ¶ And as soon as the commandment 1697 came abroad, 6555 z8800 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 brought y935 z8689 in abundance 7235 z8689 the firstfruits 7225 of corn, 1715 wine, 8492 and oil, 3323 and honey, 1706 and of all x3605 the increase 8393 of the field; 7704 and the tithe 4643 of all x3605 [things] brought y935 z8689 they in x935 abundantly. 7230

בְנֵי יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה הַיּוֹשְׁבִים בְּעָרֵי יְהוּדָה גַּם־הֵם מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן מַעְשַׂר קָדָשִׁים הַמְקֻדָּשִׁים לַיהוָה אֱלֹהֵיהֶם הֵבִיאוּ וַיִּתְּנוּ עֲרֵמוֹת עֲרֵמוֹת ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:6 Forums Online 31:6 ûv'nëy yis'räël wiyhûdäh haYôsh'viym B'ärëy y'hûdäh Gam-hëm ma'sar Bäqär tzon ûma'sar qädäshiym ham'quDäshiym layhwäh élohëyhem hëviyû waYiT'nû árëmôt árëmôt š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:6 Forums Online 31:6 And [concerning] the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 and Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 that dwelt 3427 z8802 in the cities 5892 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 they x1992 also x1571 brought in 935 z8689 the tithe 4643 of oxen 1241 and sheep, 6629 and the tithe 4643 of holy things 6944 which were consecrated 6942 z8794 unto Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and laid 5414 z8799 [them] by heaps. 6194

בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִשִׁי הֵחֵלּוּ הָעֲרֵמוֹת לְיִסּוֹד בַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי כִּלּוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:7 Forums Online 31:7 Bachodesh haSH'lishiy hëchëLû árëmôt l'yiŠôd ûvachodesh haSH'viyiy KiLû š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:7 Forums Online 31:7 In the third 7992 month 2320 they began 2490 z8689 to lay the foundation 3245 z8800 of the heaps, 6194 and finished 3615 z8765 [them] in the seventh 7637 month. 2320

וַיָּבֹאוּ יְחִזְקִיָּהוּ וְהַשָּׂרִים וַיִּרְאוּ אֶת־הָעֲרֵמוֹת וַיְבָרֲכוּ אֶת־יְהוָה וְאֵת עַמּ יִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:8 Forums Online 31:8 waYävoû y'chiz'qiYähû w'haSäriym waYir'û et-árëmôt way'värákhû et-y'hwäh w'ët aMô yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:8 Forums Online 31:8 And when Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 and the princes 8269 came 935 z8799 and saw 7200 z8799 x853 the heaps, 6194 they blessed 1288 z8762 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 and his people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיִּדְרֹשׁ יְחִזְקִיָּהוּ עַל־הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם עַל־הָעֲרֵמוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:9 Forums Online 31:9 waYid'rosh y'chiz'qiYähû al-haKohániym w'hal'wiYim al-árëmôt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:9 Forums Online 31:9 Then Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 questioned 1875 z8799 with x5921 the priests 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 concerning x5921 the heaps. 6194

וַיֹּאמֶר אֵלָיו עֲזַרְיָהוּ הַכֹּהֵן הָרֹאשׁ לְבֵית צָדוֹק וַיֹּאמֶר מֵהָחֵל הַתְּרוּמָה לָבִיא בֵית־יְהוָה אָכוֹל וְשָׂבוֹעַ וְהוֹתֵר עַד־לָרוֹב כִּי יְהוָה בֵּרַךְ אֶת־עַמּ וְהַנּוֹתָר אֶת־הֶהָמוֹן הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:10 Forums Online 31:10 waYomer ëläyw ázar'yähû haKohën rosh l'vëyt tzädôq waYomer hächël haT'rûmäh viy vëyt-y'hwäh äkhôl w'sävôª w'hôtër ad-rôv Kiy y'hwäh Bërakh' et-aMô w'haNôtär et-hehämôn haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:10 Forums Online 31:10 And `Ázaryà עֲזַריָה 5838 the chief 7218 priest 3548 of the house 1004 of Xäđôk צָדוֹק 6659 answered 559 z8799 x413 him, and said, 559 z8799 Since [the people] began 2490 z8687 x4480 to bring 935 z8687 the offerings 8641 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 we have had enough 7646 z8800 to eat, 398 z8800 and have left 3498 z8687 x5704 plenty: 7230 for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath blessed 1288 z8765 x853 his people; 5971 and that which is left 3498 z8737 [is] x853 this x2088 great store. 1995

וַיֹּאמֶר יְחִזְקִיָּהוּ לְהָכִין לְשָׁכוֹת בְּבֵית יְהוָה וַיָּכִינוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:11 Forums Online 31:11 waYomer y'chiz'qiYähû l'häkhiyn l'shäkhôt B'vëyt y'hwäh waYäkhiynû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:11 Forums Online 31:11 ¶ Then Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 commanded 559 z8799 to prepare 3559 z8687 chambers 3957 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה; 3068 and they prepared 3559 z8686 [them],

וַיָּבִיאוּ אֶת־הַתְּרוּמָה וְהַמַּעֲשֵׂר וְהַקֳּדָשִׁים בֶּאֱמוּנָה וַעֲלֵיהֶם נָגִיד *כּוֹנַנְיָהוּ [כָּנַנְיָהוּ] הַלֵּוִי וְשִׁמְעִי אָחִיהוּ מִשְׁנֶה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:12 Forums Online 31:12 waYäviyû et-haT'rûmäh w'haMaásër w'haQódäshiym Beémûnäh waálëyhem nägiyd *Kônan'yähû [Känan'yähû] haLëwiy w'shim'iy ächiy mish'neh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:12 Forums Online 31:12 And brought in 935 z8686 x853 the offerings 8641 and the tithes 4643 and the dedicated 6944 [things] faithfully: 530 over x5921 which Cownanyà כָּונַניָה 3562 the Lëwî לֵוִי y3881 x3878 [was] ruler, 5057 and Šim`î שִׁמעִי 8096 his brother 251 [was] the next. 4932

וִיחִיאֵל וַעֲזַזְיָהוּ וְנַחַת וַעֲשָׂהאֵל וִירִימוֹת וְיוֹזָבָד וֶאֱלִיאֵל וְיִסְמַכְיָהוּ מַחַת בְנָיָהוּ פְּקִידִים מִיַּד *כָּונַנְיָהוּ [כָּנַנְיָהוּ] וְשִׁמְעִי אָחִיו בְּמִפְקַד יְחִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ וַעֲזַרְיָהוּ נְגִיד בֵּית־הָאֱלֹהִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:13 Forums Online 31:13 wiychiyël waázaz'yähû w'nachat waásähël wiyriymôt w'yôzäväd weéliyël w'yiš'makh'yähû ûmachat ûv'näyähû P'qiydiym miYad *Käwnan'yähû [Känan'yähû] w'shim'iy ächiyw B'mif'qad y'chiz'qiYähû haMelekh' waázar'yähû n'giyd Bëyt-élohiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:13 Forums Online 31:13 And Yæ`î´ël יְעִיאֵל, 3171 and `Ázazyà עֲזַזיָה, 5812 and Naçaŧ נַחַת, 5184 and `Áŝà ´Ël עֲשָׂה־אֵל, 6214 and Yærîmôŧ יְרִימוֹת, 3406 and Yôzäväđ יוֹזָבָד, 3107 and ´Élî´ël אֱלִיאֵל, 447 and Yismaȼyà יִסמַכיָה, 3253 and Maçaŧ מַחַת, 4287 and Bænäyà בְּנָיָה, 1141 [were] overseers 6496 under the hand 3027 x4480 of Cownanyà כָּונַניָה 3562 and Šim`î שִׁמעִי 8096 his brother, 251 at the commandment 4662 of Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 the king, 4428 and `Ázaryà עֲזַריָה 5838 the ruler 5057 of the house 1004 of ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וְקוֹרֵא בֶן־יִמְנָה הַלֵּוִי הַשּׁוֹעֵר לַמִּזְרָחָה עַל נִדְבוֹת הָאֱלֹהִים לָתֵת תְּרוּמַת יְהוָה וְקָדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:14 Forums Online 31:14 w'qôrë ven-yim'näh haLëwiy haSHôër laMiz'rächäh al nid'vôt élohiym tët T'rûmat y'hwäh w'qäd'shëy haQódäshiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:14 Forums Online 31:14 And Kôrë´ קוֹרֵא 6981 the son 1121 of Yimnà יִמנָה 3232 the Lëwî לֵוִי, y3881 x3778 the porter 7778 toward the east, 4217 [was] over x5921 the freewill offerings 5071 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 to distribute 5414 z8800 the oblations 8641 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and the most y6944 holy things. 6944

וְעַל־יָד עֵדֶן מִנְיָמִן וְיֵשׁוּעַ שְׁמַעְיָהוּ אֲמַרְיָהוּ שְׁכַנְיָהוּ בְּעָרֵי הַכֹּהֲנִים בֶּאֱמוּנָה לָתֵת לַאֲחֵיהֶם בְּמַחְלְקוֹת כַּגָּדוֹל כַּקָּטָן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:15 Forums Online 31:15 w'al-yädô ëden ûmin'yämin w'yëshûª ûsh'ma'yähû ámar'yähû ûsh'khan'yähû B'ärëy haKohániym Beémûnäh tët laáchëyhem B'mach'l'qôt KaGädôl KaQäţän

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:15 Forums Online 31:15 And next x5921 x3027 him [were] `Ëđen עֵדֶן, 5731 and Minyämîn מִניָמִין, 4509 and Yëšûå` יֵשׁוּעַ, 3442 and Šæma`yà שְׁמַעיָה, 8098 ´Ámaryà אֲמַריָה, 568 and Šæȼanyà שְׁכַניָה, 7935 in the cities 5892 of the priests, 3548 in [their] set office, 530 to give 5414 z8800 to their brethren 251 by y3027 courses, 4256 as well to the great 1419 as to the small: 6996

מִלְּבַד הִתְיַחְשָׂם לִזְכָרִים מִבֶּן שָׁלוֹשׁ שָׁנִים לְמַעְלָה לְכָל־הַבָּא לְבֵית־יְהוָה לִדְבַר־יוֹם בְּיוֹמ לַעֲבוֹדָתָם בְּמִשְׁמְרוֹתָם כְּמַחְלְקוֹתֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:16 Forums Online 31:16 miL'vad hit'yach'säm liz'khäriym miBen shälôsh shäniym ûl'ma'läh l'khäl-ha l'vëyt-y'hwäh lid'var-yôm B'yômô laávôdätäm B'mish'm'rôtäm K'mach'l'qôtëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:16 Forums Online 31:16 Beside x4480 x905 their genealogy 3187 z8692 of males, 2145 from three 7969 years 8141 old 1121 x4480 and upward, 4605 [even] unto every one x3605 that entereth 935 z8802 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 his daily 3117 portion 1697 for their service 5656 in their charges 4931 according to their courses; 4256

וְאֵת הִתְיַחֵשׂ הַכֹּהֲנִים לְבֵית אֲבוֹתֵיהֶם וְהַלְוִיִּם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה לְמָעְלָה בְּמִשְׁמְרוֹתֵיהֶם בְּמַחְלְקוֹתֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:17 Forums Online 31:17 w'ët hit'yachës haKohániym l'vëyt ávôtëyhem w'hal'wiYim miBen es'riym shänäh ûl'mä'läh B'mish'm'rôtëyhem B'mach'l'qôtëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:17 Forums Online 31:17 Both to x854 the genealogy 3187 z8692 of the priests 3548 by the house 1004 of their fathers, 1 and the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 from twenty 6242 years 8141 old 1121 x4480 and upward, 4605 in their charges 4931 by their courses; 4256

לְהִתְיַחֵשׂ בְּכָל־טַפָּם נְשֵׁיהֶם בְנֵיהֶם בְנוֹתֵיהֶם לְכָל־קָהָל כִּי בֶאֱמוּנָתָם יִתְקַדְּשׁוּ־קֹדֶשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:18 Forums Online 31:18 ûl'hit'yachës B'khäl-ţaPäm n'shëyhem ûv'nëyhem ûv'nôtëyhem l'khäl-qähäl Kiy veémûnätäm yit'qaD'shû-qodesh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:18 Forums Online 31:18 And to the genealogy 3187 z8692 of all x3605 their little ones, 2945 their wives, 802 and their sons, 1121 and their daughters, 1323 through all x3605 the congregation: 6951 for x3588 in their set office 530 they sanctified y6942 z8691 themselves x6942 in holiness: 6944

וְלִבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים בִּשְׂדֵי מִגְרַשׁ עָרֵיהֶם בְּכָל־עִיר וָעִיר אֲנָשִׁים אֲשֶׁר נִקְּבוּ בְּשֵׁמוֹת לָתֵת מָנוֹת לְכָל־זָכָר בַּכֹּהֲנִים לְכָל־הִתְיַחֵשׂ בַּלְוִיִּם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:19 Forums Online 31:19 w'liv'nëy aháron haKohániym Bis'dëy mig'rash ärëyhem B'khäl-iyr iyr ánäshiym ásher niQ'vû B'shëmôt tët mänôt l'khäl-zäkhär BaKohániym ûl'khäl-hit'yachës Bal'wiYim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:19 Forums Online 31:19 Also of the sons 1121 of ´Ahárön אַהֲרֹן 175 the priests, 3548 [which were] in the fields 7704 of the suburbs 4054 of their cities, 5892 in every x3605 several city, 5892 the men y582 x376 that x834 were expressed 5344 z8738 by name, 8034 to give 5414 z8800 portions 4490 to all x3605 the males 2145 among the priests, 3548 and to all x3605 that were reckoned by genealogies 3187 z8692 among the Læwiyyim לְוִיִּם. 3881

וַיַּעַשׂ כָּזֹאת יְחִזְקִיָּהוּ בְּכָל־יְהוּדָה וַיַּעַשׂ הַטּוֹב וְהַיָּשָׁר וְהָאֱמֶת לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:20 Forums Online 31:20 waYaas zot y'chiz'qiYähû B'khäl-y'hûdäh waYaas haŢôv w'haYäshär w'émet lif'nëy y'hwäh élohäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:20 Forums Online 31:20 ¶ And thus x2063 did 6213 z8799 Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 throughout all x3605 Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and wrought 6213 z8799 [that which was] good 2896 and right 3477 and truth 571 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 his ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

בְכָל־מַעֲשֶׂה אֲשֶׁר־הֵחֵל בַּעֲבוֹדַת בֵּית־הָאֱלֹהִים בַתּוֹרָה בַמִּצְוָה לִדְרֹשׁ לֵאלֹהָיו בְּכָל־לְבָב עָשָׂה וְהִצְלִיחַ פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:21 Forums Online 31:21 ûv'khäl-maáseh ásher-hëchël Baávôdat Bëyt-élohiym ûvaTôräh ûvaMitz'wäh lid'rosh lohäyw B'khäl-l'vävô äsäh w'hitz'liyªch f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 31:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 31:21 Forums Online 31:21 And in every x3605 work 4639 that x834 he began 2490 z8689 in the service 5656 of the house 1004 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and in the law, 8451 and in the commandments, 4687 to seek 1875 z8800 his ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 he did 6213 z8804 [it] with all x3605 his heart, 3824 and prospered. 6743 z8689

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.