Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Chronicles 27Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim B / 2 Chronicles 27

1 Jotham, reigning well, prospereth. 5 He subdueth the Ammonites. 7 His reign. 9 Ahaz succeedeth him.

בֶּן־עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה יוֹתָם בְּמָלְכ וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּ יְרוּשָׁה בַּת־צָדוֹק

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:1 Forums Online 27:1 Ben-es'riym w'chämësh shänäh yôtäm B'mäl'khô w'shësh-es'rëh shänäh mälakh' Biyrûshäläim w'shëm iMô y'rûshäh Bat-tzädôq

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:1 Forums Online 27:1Yôŧäm יוֹתָם 3147 [was] twenty 6242 and five 2568 years 8141 old 1121 when he began to reign, 4427 z8800 and he reigned 4427 z8804 sixteen 8337 6240 years 8141 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 His mother's 517 name 8034 also [was] Yærûšà יְרוּשָׁה, 3388 the daughter 1323 of Xäđôk צָדוֹק. 6659

וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה עֻזִּיָּהוּ אָבִיו רַק לֹא־בָא אֶל־הֵיכַל יְהוָה וְעוֹד הָעָם מַשְׁחִיתִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:2 Forums Online 27:2 waYaas haYäshär B'ëynëy y'hwäh K'khol ásher-äsäh uZiYähû äviyw raq lo- el-hëykhal y'hwäh w'ôd äm mash'chiytiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:2 Forums Online 27:2 And he did 6213 z8799 [that which was] right 3477 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 according to all x3605 that x834 his father 1 `Uzziyyà עֻזִּיָּה 5818 did: 6213 z8804 howbeit x7535 he entered 935 z8804 not x3808 into x413 the temple 1964 of Yähwè יָהוֶה. 3068 And the people 5971 did yet corruptly. 7843 z8688 x5750

הוּא בָּנָה אֶת־שַׁעַר בֵּית־יְהוָה הָעֶלְיוֹן בְחוֹמַת הָעֹפֶל בָּנָה לָרֹב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:3 Forums Online 27:3 Bänäh et-shaar Bëyt-y'hwäh el'yôn ûv'chômat ofel Bänäh rov

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:3 Forums Online 27:3 He x1931 built 1129 z8804 x853 the high 5945 gate 8179 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and on the wall 2346 of `Öfel עֹפֶל 6077 he built 1129 z8804 much. 7230

וְעָרִים בָּנָה בְּהַר־יְהוּדָה בֶחֳרָשִׁים בָּנָה בִּירָנִיּוֹת מִגְדָּלִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:4 Forums Online 27:4 w'äriym Bänäh B'har-y'hûdäh ûvechóräshiym Bänäh BiyräniYôt ûmig'Däliym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:4 Forums Online 27:4 Moreover he built 1129 z8804 cities 5892 in the mountains 2022 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and in the forests 2793 he built 1129 z8804 castles 1003 and towers. 4026

וְהוּא נִלְחַם עִם־מֶלֶךְ בְּנֵי־עַמּוֹן וַיֶּחֱזַק עֲלֵיהֶם וַיִּתְּנוּ־ל בְנֵי־עַמּוֹן בַּשָּׁנָה הַהִיא מֵאָה כִּכַּר־כֶּסֶף וַעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים כֹּרִים חִטִּים שְׂעוֹרִים עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים זֹאת הֵשִׁיבוּ ל בְּנֵי עַמּוֹן ס בַשָּׁנָה הַשֵּׁנִית וְהַשְּׁלִשִׁית

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:5 Forums Online 27:5 w' nil'cham im-melekh' B'nëy-aMôn waYechézaq álëyhem waYiT'nû-lô v'nëy-aMôn BaSHänäh hahiy mëäh KiKar-Kešef waáseret áläfiym Koriym chiŢiym ûs'ôriym áseret áläfiym zot hëshiyvû lô B'nëy aMôn š ûvaSHänäh haSHëniyt w'haSH'lishiyt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:5 Forums Online 27:5 ¶ He x1931 fought 3898 z8738 also with x5973 the king 4428 of the `Ammönîm עַמֹּנִים, y5984 x1121 x5983 and prevailed 2388 z8799 against x5921 them. And the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן 5983 gave 5414 z8799 him the same x1931 year 8141 an hundred 3967 talents 3603 of silver, 3701 and ten 6235 thousand 505 measures 3734 of wheat, 2406 and ten 6235 thousand 505 of barley. 8184 So much x2063 did the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן 5983 pay 7725 z8689 unto y2063 him, both the second 8145 year, 8141 and the third. 7992

וַיִּתְחַזֵּק יוֹתָם כִּי הֵכִין דְּרָכָיו לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:6 Forums Online 27:6 waYit'chaZëq yôtäm Kiy hëkhiyn D'räkhäyw lif'nëy y'hwäh élohäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:6 Forums Online 27:6 So Yôŧäm יוֹתָם 3147 became mighty, 2388 z8691 because x3588 he prepared 3559 z8689 his ways 1870 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 his ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וְיֶתֶר דִּבְרֵי יוֹתָם וְכָל־מִלְחֲמֹתָיו דְרָכָיו הִנָּם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר מַלְכֵי־יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:7 Forums Online 27:7 w'yeter Div'rëy yôtäm w'khäl-mil'chámotäyw ûd'räkhäyw hiNäm K'tûviym al-šëfer mal'khëy-yis'räël wiyhûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:7 Forums Online 27:7 ¶ Now the rest 3499 of the acts 1697 of Yôŧäm יוֹתָם, 3147 and all x3605 his wars, 4421 and his ways, 1870 lo, x2009 they [are] written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 and Yæhûđà יְהוּדָה. 3063

בֶּן־עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה הָיָה בְמָלְכ וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:8 Forums Online 27:8 Ben-es'riym w'chämësh shänäh häyäh v'mäl'khô w'shësh-es'rëh shänäh mälakh' Biyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:8 Forums Online 27:8 He was x1961 five 2568 and twenty 6242 years 8141 old 1121 when he began to reign, 4427 z8800 and reigned 4427 z8804 sixteen 8337 6240 years 8141 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיִּשְׁכַּב יוֹתָם עִם־אֲבֹתָיו וַיִּקְבְּרוּ אֹת בְּעִיר דָּוִיד וַיִּמְלֹךְ אָחָז בְּנ תַּחְתָּיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:9 Forums Online 27:9 waYish'Kav yôtäm im-ávotäyw waYiq'B'rû otô B'iyr Däwiyd waYim'lokh' ächäz B'nô Tach'Täyw f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 27:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 27:9 Forums Online 27:9 ¶ And Yôŧäm יוֹתָם 3147 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers, 1 and they buried 6912 z8799 him in the city 5892 of Däwiđ דָּוִד: 1732 and ´Äçäz אָחָז 271 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.