Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Chronicles 29Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim B / 2 Chronicles 29

1 Hezekiah his good reign. 3 He restoreth religion. 5 He exhorteth the Levites. 12 They sanctify themselves, and cleanse the house of God. 20 Hezekiah offereth solemn sacrifices, wherein the Levites were more forward than the priests.

יְחִזְקִיָּהוּ מָלַךְ בֶּן־עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה וְעֶשְׂרִים וָתֵשַׁע שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּ אֲבִיָּה בַּת־זְכַרְיָהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:1 Forums Online 29:1 y'chiz'qiYähû mälakh' Ben-es'riym w'chämësh shänäh w'es'riym tësha shänäh mälakh' Biyrûshäläim w'shëm iMô áviYäh Bat-z'khar'yähû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:1 Forums Online 29:1Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 began to reign 4427 z8804 [when he was] five 2568 and twenty 6242 years 8141 old, 1121 and he reigned 4427 z8804 nine 8672 and twenty 6242 years 8141 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 And his mother's 517 name 8034 [was] ´Áviyyà אֲבִיָּה, 29 the daughter 1323 of Zæȼaryà זְכַריָה. 2148

וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה דָּוִיד אָבִיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:2 Forums Online 29:2 waYaas haYäshär B'ëynëy y'hwäh K'khol ásher-äsäh Däwiyd äviyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:2 Forums Online 29:2 And he did 6213 z8799 [that which was] right 3477 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 according to all x3605 that x834 Däwiđ דָּוִד 1732 his father 1 had done. 6213 z8804

הוּא בַשָּׁנָה הָרִאשׁוֹנָה לְמָלְכ בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן פָּתַח אֶת־דַּלְתוֹת בֵּית־יְהוָה וַיְחַזְּקֵם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:3 Forums Online 29:3 vaSHänäh rishônäh l'mäl'khô Bachodesh rishôn Pätach et-Dal'tôt Bëyt-y'hwäh way'chaZ'qëm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:3 Forums Online 29:3 ¶ He x1931 in the first 7223 year 8141 of his reign, 4427 z8800 in the first 7223 month, 2320 opened 6605 z8804 x853 the doors 1817 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and repaired 2388 z8762 them.

וַיָּבֵא אֶת־הַכֹּהֲנִים וְאֶת־הַלְוִיִּם וַיַּאַסְפֵם לִרְחוֹב הַמִּזְרָח

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:4 Forums Online 29:4 waYävë et-haKohániym w'et-hal'wiYim waYaaš'fëm lir'chôv haMiz'räch

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:4 Forums Online 29:4 And he brought in 935 z8686 x853 the priests 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 and gathered them together 622 z8799 into the east 4217 street, 7339

וַיֹּאמֶר לָהֶם שְׁמָעוּנִי הַלְוִיִּם עַתָּה הִתְקַדְּשׁוּ וְקַדְּשׁוּ אֶת־בֵּית יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם וְהוֹצִיאוּ אֶת־הַנִּדָּה מִן־הַקֹּדֶשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:5 Forums Online 29:5 waYomer hem sh'mäûniy hal'wiYim aTäh hit'qaD'shû w'qaD'shû et-Bëyt y'hwäh élohëy ávotëykhem w'hôtziyû et-haNiDäh min-haQodesh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:5 Forums Online 29:5 And said 559 z8799 unto them, Hear 8085 z8798 me, ye Læwiyyim לְוִיִּם, 3881 sanctify y6942 z8690 now yourselves, x6942 x6258 and sanctify 6942 z8761 x853 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of your fathers, 1 and carry forth 3318 z8685 x853 the filthiness 5079 out of x4480 the holy 6944 [place].

כִּי־מָעֲלוּ אֲבֹתֵינוּ וְעָשׂוּ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה־אֱלֹהֵינוּ וַיַּעַזְבֻהוּ וַיַּסֵּבּוּ פְנֵיהֶם מִמִּשְׁכַּן יְהוָה וַיִּתְּנוּ־עֹרֶף

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:6 Forums Online 29:6 Kiy-mäálû ávotëy w'äsû ra B'ëynëy y'hwäh-élohëy waYaaz'vu waYaŠëBû f'nëyhem miMish'Kan y'hwäh waYiT'nû-oref

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:6 Forums Online 29:6 For x3588 our fathers 1 have trespassed, 4603 z8804 and done 6213 z8804 [that which was] evil 7451 in the eyes 5869 of Yähwè יָהוֶה 3068 our ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and have forsaken 5800 z8799 him, and have turned away 5437 z8686 their faces 6440 from the habitation 4908 x4480 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and turned 5414 z8799 [their] backs. 6203

גַּם סָגְרוּ דַּלְתוֹת הָאוּלָם וַיְכַבּוּ אֶת־הַנֵּרוֹת קְטֹרֶת לֹא הִקְטִירוּ וְעֹלָה לֹא־הֶעֱלוּ בַקֹּדֶשׁ לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:7 Forums Online 29:7 Gam šäg'rû Dal'tôt ûläm way'khaBû et-haNërôt ûq'ţoret lo hiq'ţiyrû w'oläh lo-heélû vaQodesh lohëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:7 Forums Online 29:7 Also x1571 they have shut up 5462 z8804 the doors 1817 of the porch, 197 and put out 3518 z8762 x853 the lamps, 5216 and have not x3808 burned 6999 z8689 incense 7004 nor x3808 offered 5927 z8689 burnt offerings 5930 in the holy 6944 [place] unto the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיְהִי קֶצֶף יְהוָה עַל־יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם וַיִּתְּנֵם *לִזְוָעָה [לְזַעֲוָה] לְשַׁמָּה וְלִשְׁרֵקָה כַּאֲשֶׁר אַתֶּם רֹאִים בְּעֵינֵיכֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:8 Forums Online 29:8 way'hiy qetzef y'hwäh al-y'hûdäh wiyrûshäläim waYiT'nëm *liz'wääh [l'zaáwäh] l'shaMäh w'lish'rëqäh Kaásher aTem roiym B'ëynëykhem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:8 Forums Online 29:8 Wherefore the wrath 7110 of Yähwè יָהוֶה 3068 was x1961 upon x5921 Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and he hath delivered 5414 z8799 them to trouble, 2189 z8675 y2113 to astonishment, 8047 and to hissing, 8322 as x834 ye x859 see 7200 z8802 with your eyes. 5869

וְהִנֵּה נָפְלוּ אֲבוֹתֵינוּ בֶּחָרֶב בָנֵינוּ בְנוֹתֵינוּ וְנָשֵׁינוּ בַּשְּׁבִי עַל־זֹאת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:9 Forums Online 29:9 w'hiNëh näf'lû ávôtëy Bechärev ûvänëy ûv'nôtëy w'näshëy BaSH'viy al-zot

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:9 Forums Online 29:9 For, lo, x2009 our fathers 1 have fallen 5307 z8804 by the sword, 2719 and our sons 1121 and our daughters 1323 and our wives 802 [are] in captivity 7628 for x5921 this. x2063

עַתָּה עִם־לְבָבִי לִכְרוֹת בְּרִית לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְיָשֹׁב מִמֶּנּוּ חֲרוֹן אַפּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:10 Forums Online 29:10 aTäh im-l'väviy likh'rôt B'riyt layhwäh élohëy yis'räël w'yäshov miMe chárôn aPô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:10 Forums Online 29:10 Now x6258 [it is] in x5973 mine heart 3824 to make 3772 z8800 a covenant 1285 with Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that his fierce 2740 wrath 639 may turn away 7725 z8799 from x4480 us.

בָּנַי עַתָּה אַל־תִּשָּׁלוּ כִּי־בָכֶם בָּחַר יְהוָה לַעֲמֹד לְפָנָיו לְשָׁרְת וְלִהְיוֹת ל מְשָׁרְתִים מַקְטִרִים ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:11 Forums Online 29:11 Bänay aTäh al-TiSHälû Kiy-khem Bächar y'hwäh laámod l'fänäyw l'shär'tô w'lih'yôt lô m'shär'tiym ûmaq'ţiriym š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:11 Forums Online 29:11 My sons, 1121 be not x408 now x6258 negligent: 7952 z8735 for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath chosen 977 z8804 you to stand 5975 z8800 before 6440 him, to serve 8334 z8763 him, and that ye should minister 8334 z8764 x1961 unto him, and burn incense. 6999 z8688

וַיָּקֻמוּ הַלְוִיִּם מַחַת בֶּן־עֲמָשַׂי וְיוֹאֵל בֶּן־עֲזַרְיָהוּ מִן־בְּנֵי הַקְּהָתִי מִן־בְּנֵי מְרָרִי קִישׁ בֶּן־עַבְדִּי וַעֲזַרְיָהוּ בֶּן־יְהַלֶּלְאֵל מִן־הַגֵּרְשֻׁנִּי יוֹאָח בֶּן־זִמָּה וְעֵדֶן בֶּן־יוֹאָח

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:12 Forums Online 29:12 waYäqumû hal'wiYim machat Ben-ámäsay w'yôël Ben-ázar'yähû min-B'nëy haQ'hätiy ûmin-B'nëy m'räriy qiysh Ben-av'Diy waázar'yähû Ben-y'haLel'ël ûmin-haGër'shuNiy yôäch Ben-ziMäh w'ëden Ben-yôäch

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:12 Forums Online 29:12 ¶ Then the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 arose, 6965 z8799 Maçaŧ מַחַת 4287 the son 1121 of `Ámäŝay עֲמָשַׂי, 6022 and Yô´ël יוֹאֵל 3100 the son 1121 of `Ázaryà עֲזַריָה, 5838 of x4480 the sons 1121 of the Kæhäŧîm קְהָתִים: 6956 and of x4480 the sons 1121 of Mærärî מְרָרִי, 4847 Kîš קִישׁ 7027 the son 1121 of `Avdî עַבדִּי, 5660 and `Ázaryà עֲזַריָה 5838 the son 1121 of Yæhallel´ël יְהַלֶּלאֵל: 3094 and of x4480 the Gëršunnîm גֵּרשֻׁנִּים; 1649 Yô´äç יוֹאָח 3098 the son 1121 of Zimmà זִמָּה, 2155 and `Ëđen עֵדֶן 5731 the son 1121 of Yô´äç יוֹאָח: 3098

מִן־בְּנֵי אֱלִיצָפָן שִׁמְרִי *וִיעוּאֵל [וִיעִיאֵל] מִן־בְּנֵי אָסָף זְכַרְיָהוּ מַתַּנְיָהוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:13 Forums Online 29:13 ûmin-B'nëy éliytzäfän shim'riy *wiyûël [wiyiyël] ûmin-B'nëy äšäf z'khar'yähû ûmaTan'yähû š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:13 Forums Online 29:13 And of x4480 the sons 1121 of ´Elîxäfän אֶלִיצָפָן; 469 Šimrî שִׁמרִי, 8113 and Yæ`î´ël יְעִיאֵל: 3273 and of x4480 the sons 1121 of ´Äsäf אָסָף; 623 Zæȼaryà זְכַריָה, 2148 and Mattanyà מַתַּניָה: 4983

מִן־בְּנֵי הֵימָן *יְחוּאֵל [יְחִיאֵל] וְשִׁמְעִי ס מִן־בְּנֵי יְדוּתוּן שְׁמַעְיָה וְעֻזִּיאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:14 Forums Online 29:14 ûmin-B'nëy hëymän *y'chûël [y'chiyël] w'shim'iy š ûmin-B'nëy y'dûtûn sh'ma'yäh w'uZiyël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:14 Forums Online 29:14 And of x4480 the sons 1121 of Hêmän הֵימָן; 1968 Yæ`î´ël יְעִיאֵל, 3171 and Šim`î שִׁמעִי: 8096 and of x4480 the sons 1121 of Yæđûŧûn יְדוּתוּן; 3038 Šæma`yà שְׁמַעיָה, 8098 and `Uzzî´ël עֻזִּיאֵל. 5816

וַיַּאַסְפוּ אֶת־אֲחֵיהֶם וַיִּתְקַדְּשׁוּ וַיָּבֹאוּ כְמִצְוַת־הַמֶּלֶךְ בְּדִבְרֵי יְהוָה לְטַהֵר בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:15 Forums Online 29:15 waYaaš'fû et-áchëyhem waYit'qaD'shû waYävoû kh'mitz'wat-haMelekh' B'div'rëy y'hwäh l'ţahër Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:15 Forums Online 29:15 And they gathered 622 z8799 x853 their brethren, 251 and sanctified y6942 z8691 themselves, x6942 and came, 935 z8799 according to the commandment 4687 of the king, 4428 by the words 1697 of Yähwè יָהוֶה, 3068 to cleanse 2891 z8763 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיָּבֹאוּ הַכֹּהֲנִים לִפְנִימָה בֵית־יְהוָה לְטַהֵר וַיּוֹצִיאוּ אֵת כָּל־הַטֻּמְאָה אֲשֶׁר מָצְאוּ בְּהֵיכַל יְהוָה לַחֲצַר בֵּית יְהוָה וַיְקַבְּלוּ הַלְוִיִּם לְהוֹצִיא לְנַחַל־קִדְרוֹן חוּצָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:16 Forums Online 29:16 waYävoû haKohániym lif'niymäh vëyt-y'hwäh l'ţahër waYôtziyû ët Käl-haŢum'äh ásher mätz'û B'hëykhal y'hwäh lachátzar Bëyt y'hwäh way'qaB'lû hal'wiYim l'hôtziy l'nachal-qid'rôn chûtzäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:16 Forums Online 29:16 And the priests 3548 went 935 z8799 into the inner part 6441 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 to cleanse 2891 z8763 [it], and brought out 3318 z8686 x853 all x3605 the uncleanness 2932 that x834 they found 4672 z8804 in the temple 1964 of Yähwè יָהוֶה 3068 into the court 2691 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068 And the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 took 6901 z8762 [it], to carry [it] out 3318 z8687 abroad 2351 into the brook 5158 Kiđrôn קִדרוֹן. 6939

וַיָּחֵלּוּ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לְקַדֵּשׁ בְיוֹם שְׁמוֹנָה לַחֹדֶשׁ בָּאוּ לְאוּלָם יְהוָה וַיְקַדְּשׁוּ אֶת־בֵּית־יְהוָה לְיָמִים שְׁמוֹנָה בְיוֹם שִׁשָּׁה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן כִּלּוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:17 Forums Online 29:17 waYächëLû B'echäd lachodesh rishôn l'qaDësh ûv'yôm sh'mônäh lachodesh Bäû l'ûläm y'hwäh way'qaD'shû et-Bëyt-y'hwäh l'yämiym sh'mônäh ûv'yôm shiSHäh äsär lachodesh rishôn KiLû š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:17 Forums Online 29:17 Now they began 2490 z8686 on the first 259 [day] of the first 7223 month 2320 to sanctify, 6942 z8763 and on the eighth 8083 day 3117 of the month 2320 came 935 z8804 they to the porch 197 of Yähwè יָהוֶה: 3068 so they sanctified 6942 z8762 x853 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 in eight 8083 days; 3117 and in the sixteenth 8337 6240 day x3117 of the first 7223 month 2320 they made an end. 3615 z8765

וַיָּבוֹאוּ פְנִימָה אֶל־חִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמְרוּ טִהַרְנוּ אֶת־כָּל־בֵּית יְהוָה אֶת־מִזְבַּח הָעוֹלָה וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְאֶת־שֻׁלְחַן הַמַּעֲרֶכֶת וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:18 Forums Online 29:18 waYävôû f'niymäh el-chiz'qiYähû haMelekh' waYom'rû ţihar'nû et-Käl-Bëyt y'hwäh et-miz'Bach ôläh w'et-Käl-Këläyw w'et-shul'chan haMaárekhet w'et-Käl-Këläyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:18 Forums Online 29:18 Then they went 935 z8799 in 6441 to x413 Çizkiyyà חִזקִיָּה 2396 the king, 4428 and said, 559 z8799 We have cleansed 2891 z8765 x853 all x3605 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and the altar 4196 of burnt offering, 5930 with all x3605 the vessels 3627 thereof, and the shewbread 4635 table, 7979 with x853 all x3605 the vessels 3627 thereof.

וְאֵת כָּל־הַכֵּלִים אֲשֶׁר הִזְנִיחַ הַמֶּלֶךְ אָחָז בְּמַלְכוּת בְּמַעֲל הֵכַנּוּ וְהִקְדָּשְׁנוּ וְהִנָּם לִפְנֵי מִזְבַּח יְהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:19 Forums Online 29:19 w'ët Käl-haKëliym ásher hiz'niyªch haMelekh' ächäz B'mal'khûtô B'maálô hëkhaNû w'hiq'Däsh'nû w'hiNäm lif'nëy miz'Bach y'hwäh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:19 Forums Online 29:19 Moreover all x3605 the vessels, 3627 which x834 king 4428 ´Äçäz אָחָז 271 in his reign 4438 did cast away 2186 z8689 in his transgression, 4604 have we prepared 3559 z8689 and sanctified, 6942 z8689 and, behold, x2009 they [are] before 6440 the altar 4196 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיַּשְׁכֵּם יְחִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ וַיֶּאֱסֹף אֵת שָׂרֵי הָעִיר וַיַּעַל בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:20 Forums Online 29:20 waYash'Këm y'chiz'qiYähû haMelekh' waYeéšof ët särëy iyr waYaal Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:20 Forums Online 29:20 ¶ Then Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 the king 4428 rose early, 7925 z8686 and gathered 622 z8799 x853 the rulers 8269 of the city, 5892 and went up 5927 z8799 to the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיָּבִיאוּ פָרִים־שִׁבְעָה וְאֵילִים שִׁבְעָה כְבָשִׂים שִׁבְעָה צְפִירֵי עִזִּים שִׁבְעָה לְחַטָּאת עַל־הַמַּמְלָכָה וְעַל־הַמִּקְדָּשׁ וְעַל־יְהוּדָה וַיֹּאמֶר לִבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים לְהַעֲלוֹת עַל־מִזְבַּח יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:21 Forums Online 29:21 waYäviyû färiym-shiv'äh w'ëyliym shiv'äh ûkh'väsiym shiv'äh ûtz'fiyrëy iZiym shiv'äh l'chaŢät al-haMam'läkhäh w'al-haMiq'Däsh w'al-y'hûdäh waYomer liv'nëy aháron haKohániym l'haálôt al-miz'Bach y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:21 Forums Online 29:21 And they brought 935 z8686 seven 7651 bullocks, 6499 and seven 7651 rams, 352 and seven 7651 lambs, 3532 and seven 7651 he y6842 goats, 5795 x6842 for a sin offering 2403 for x5921 the kingdom, 4467 and for x5921 the sanctuary, 4720 and for x5921 Yæhûđà יְהוּדָה. 3063 And he commanded 559 z8799 the priests 3548 the sons 1121 of ´Ahárön אַהֲרֹן 175 to offer 5927 z8687 [them] on x5921 the altar 4196 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּשְׁחֲטוּ הַבָּקָר וַיְקַבְּלוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־הַדָּם וַיִּזְרְקוּ הַמִּזְבֵּחָה וַיִּשְׁחֲטוּ הָאֵלִים וַיִּזְרְקוּ הַדָּם הַמִּזְבֵּחָה וַיִּשְׁחֲטוּ הַכְּבָשִׂים וַיִּזְרְקוּ הַדָּם הַמִּזְבֵּחָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:22 Forums Online 29:22 waYish'cháţû haBäqär way'qaB'lû haKohániym et-haDäm waYiz'r'qû haMiz'Bëchäh waYish'cháţû ëliym waYiz'r'qû haDäm haMiz'Bëchäh waYish'cháţû haK'väsiym waYiz'r'qû haDäm haMiz'Bëchäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:22 Forums Online 29:22 So they killed 7819 z8799 the bullocks, 1241 and the priests 3548 received 6901 z8762 x853 the blood, 1818 and sprinkled 2236 z8799 [it] on the altar: 4196 likewise, when they had killed 7819 z8799 the rams, 352 they sprinkled 2236 z8799 the blood 1818 upon the altar: 4196 they killed 7819 z8799 also the lambs, 3532 and they sprinkled 2236 z8799 the blood 1818 upon the altar. 4196

וַיַּגִּישׁוּ אֶת־שְׂעִירֵי הַחַטָּאת לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וְהַקָּהָל וַיִּסְמְכוּ יְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:23 Forums Online 29:23 waYaGiyshû et-s'iyrëy hachaŢät lif'nëy haMelekh' w'haQähäl waYiš'm'khû y'dëyhem álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:23 Forums Online 29:23 And they brought forth 5066 z8686 x853 the he goats 8163 [for] the sin offering 2403 before 6440 the king 4428 and the congregation; 6951 and they laid 5564 z8799 their hands 3027 upon x5921 them:

וַיִּשְׁחָטוּם הַכֹּהֲנִים וַיְחַטְּאוּ אֶת־דָּמָם הַמִּזְבֵּחָה לְכַפֵּר עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל כִּי לְכָל־יִשְׂרָאֵל אָמַר הַמֶּלֶךְ הָעוֹלָה וְהַחַטָּאת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:24 Forums Online 29:24 waYish'chäţûm haKohániym way'chaŢ'û et-Dämäm haMiz'Bëchäh l'khaPër al-Käl-yis'räël Kiy l'khäl-yis'räël ämar haMelekh' ôläh w'hachaŢät

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:24 Forums Online 29:24 And the priests 3548 killed 7819 z8799 them, and they made reconciliation 2398 z8762 with x854 their blood 1818 upon the altar, 4196 to make an atonement 3722 z8763 for x5921 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 for x3588 the king 4428 commanded 559 z8804 [that] the burnt offering 5930 and the sin offering 2403 [should be made] for all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיַּעֲמֵד אֶת־הַלְוִיִּם בֵּית יְהוָה בִּמְצִלְתַּיִם בִּנְבָלִים בְכִנֹּרוֹת בְּמִצְוַת דָּוִיד וְגָד חֹזֵה־הַמֶּלֶךְ וְנָתָן הַנָּבִיא כִּי בְיַד־יְהוָה הַמִּצְוָה בְּיַד־נְבִיאָיו ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:25 Forums Online 29:25 waYaámëd et-hal'wiYim Bëyt y'hwäh Bim'tzil'Tayim Bin'väliym ûv'khiNorôt B'mitz'wat Däwiyd w'gäd chozëh-haMelekh' w'nätän haNäviy Kiy v'yad-y'hwäh haMitz'wäh B'yad-n'viyäyw š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:25 Forums Online 29:25 And he set 5975 z8686 x853 the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 with cymbals, 4700 with psalteries, 5035 and with harps, 3658 according to the commandment 4687 of Däwiđ דָּוִד, 1732 and of Gäđ גָּד 1410 the king's 4428 seer, 2374 and Näŧän נָתָן 5416 the prophet: 5030 for x3588 [so was] the commandment 4687 of y3027 Yähwè יָהוֶה 3068 by 3027 his prophets. 5030

וַיַּעַמְדוּ הַלְוִיִּם בִּכְלֵי דָוִיד וְהַכֹּהֲנִים בַּחֲצֹצְרוֹת ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:26 Forums Online 29:26 waYaam'dû hal'wiYim Bikh'lëy däwiyd w'haKohániym Bachátzotz'rôt š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:26 Forums Online 29:26 And the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 stood 5975 z8799 with the instruments 3627 of Däwiđ דָּוִד, 1732 and the priests 3548 with the trumpets. 2689

וַיֹּאמֶר חִזְקִיָּהוּ לְהַעֲלוֹת הָעֹלָה לְהַמִּזְבֵּחַ בְעֵת הֵחֵל הָעוֹלָה הֵחֵל שִׁיר־יְהוָה וְהַחֲצֹצְרוֹת וְעַל־יְדֵי כְּלֵי דָּוִיד מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:27 Forums Online 29:27 waYomer chiz'qiYähû l'haálôt oläh l'haMiz'Bëªch ûv'ët hëchël ôläh hëchël shiyr-y'hwäh w'hachátzotz'rôt w'al-y'dëy K'lëy Däwiyd melekh'-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:27 Forums Online 29:27 And Çizkiyyà חִזקִיָּה 2396 commanded 559 z8799 to offer 5927 z8687 the burnt offering 5930 upon the altar. 4196 And when 6256 the burnt offering 5930 began, 2490 z8689 the song 7892 of Yähwè יָהוֶה 3068 began 2490 z8689 [also] with the trumpets, 2689 and with x5921 the instruments 3627 x3027 [ordained] by y3027 Däwiđ דָּוִד 1732 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וְכָל־הַקָּהָל מִשְׁתַּחֲוִים וְהַשִּׁיר מְשׁוֹרֵר וְהַחֲצֹצְרוֹת *מַחֲצֹצְרִים [מַחְצְרִים] הַכֹּל עַד לִכְלוֹת הָעֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:28 Forums Online 29:28 w'khäl-haQähäl mish'Tacháwiym w'haSHiyr m'shôrër w'hachátzotz'rôt *machátzotz'riym [mach'tz'riym] haKol ad likh'lôt oläh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:28 Forums Online 29:28 And all x3605 the congregation 6951 worshipped, 7812 z8693 and the singers 7892 sang, 7891 z8789 and the trumpeters 2689 sounded: 2690 z8688 z8675 z8764 [and] all x3605 [this continued] until x5704 the burnt offering 5930 was finished. 3615 z8800

כְכַלּוֹת לְהַעֲלוֹת כָּרְעוּ הַמֶּלֶךְ וְכָל־הַנִּמְצְאִים אִתּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:29 Forums Online 29:29 ûkh'khaLôt l'haálôt Kär'û haMelekh' w'khäl-haNim'tz'iym iTô waYish'Tacháwû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:29 Forums Online 29:29 And when they had made an end 3615 z8763 of offering, 5927 z8687 the king 4428 and all x3605 that were present 4672 z8737 with x854 him bowed 3766 z8804 themselves, and worshipped. 7812 z8691

וַיֹּאמֶר יְחִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ וְהַשָּׂרִים לַלְוִיִּם לְהַלֵּל לַיהוָה בְּדִבְרֵי דָוִיד וְאָסָף הַחֹזֶה וַיְהַלְלוּ עַד־לְשִׂמְחָה וַיִּקְּדוּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:30 Forums Online 29:30 waYomer y'chiz'qiYähû haMelekh' w'haSäriym lal'wiYim l'haLël layhwäh B'div'rëy däwiyd w'äšäf hachozeh way'hal'lû ad-l'sim'chäh waYiQ'dû waYish'Tacháwû f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:30 Forums Online 29:30 Moreover Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 the king 4428 and the princes 8269 commanded 559 z8799 the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 to sing praise 1984 z8763 unto Yähwè יָהוֶה 3068 with the words 1697 of Däwiđ דָּוִד, 1732 and of ´Äsäf אָסָף 623 the seer. 2374 And they sang praises 1984 z8762 with x5704 gladness, 8057 and they bowed their heads 6915 z8799 and worshipped. 7812 z8691

וַיַּעַן יְחִזְקִיָּהוּ וַיֹּאמֶר עַתָּה מִלֵּאתֶם יֶדְכֶם לַיהוָה גֹּשׁוּ וְהָבִיאוּ זְבָחִים וְתוֹדוֹת לְבֵית יְהוָה וַיָּבִיאוּ הַקָּהָל זְבָחִים וְתוֹדוֹת וְכָל־נְדִיב לֵב עֹלוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:31 Forums Online 29:31 waYaan y'chiz'qiYähû waYomer aTäh miLëtem yed'khem layhwäh Goshû w'häviyû z'vächiym w'tôdôt l'vëyt y'hwäh waYäviyû haQähäl z'vächiym w'tôdôt w'khäl-n'diyv lëv olôt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:31 Forums Online 29:31 Then Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 Now x6258 ye have consecrated 4390 3027 z8765 yourselves unto Yähwè יָהוֶה, 3068 come near 5066 z8798 and bring 935 z8685 sacrifices 2077 and thank offerings 8426 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068 And the congregation 6951 brought in 935 z8686 sacrifices 2077 and thank offerings; 8426 and as many as x3605 were of a free 5081 heart 3820 burnt offerings. 5930

וַיְהִי מִסְפַּר הָעֹלָה אֲשֶׁר הֵבִיאוּ הַקָּהָל בָּקָר שִׁבְעִים אֵילִים מֵאָה כְּבָשִׂים מָאתָיִם לְעֹלָה לַיהוָה כָּל־אֵלֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:32 Forums Online 29:32 way'hiy miš'Par oläh ásher hëviyû haQähäl Bäqär shiv'iym ëyliym mëäh K'väsiym mätäyim l'oläh layhwäh Käl-ëLeh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:32 Forums Online 29:32 And the number 4557 of the burnt offerings, 5930 which x834 the congregation 6951 brought, 935 z8689 was x1961 threescore and ten 7657 bullocks, 1241 an hundred 3967 rams, 352 [and] two hundred 3967 lambs: 3532 all x3605 these x428 [were] for a burnt offering 5930 to Yähwè יָהוֶה. 3068

וְהַקֳּדָשִׁים בָּקָר שֵׁשׁ מֵאוֹת וְצֹאן שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:33 Forums Online 29:33 w'haQódäshiym Bäqär shësh mëôt w'tzon sh'loshet áläfiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:33 Forums Online 29:33 And the consecrated things 6944 [were] six 8337 hundred 3967 oxen 1241 and three 7969 thousand 505 sheep. 6629

רַק הַכֹּהֲנִים הָיוּ לִמְעָט וְלֹא יָכְלוּ לְהַפְשִׁיט אֶת־כָּל־הָעֹלוֹת וַיְּחַזְּקוּם אֲחֵיהֶם הַלְוִיִּם עַד־כְּלוֹת הַמְּלָאכָה וְעַד יִתְקַדְּשׁוּ הַכֹּהֲנִים כִּי הַלְוִיִּם יִשְׁרֵי לֵבָב לְהִתְקַדֵּשׁ מֵהַכֹּהֲנִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:34 Forums Online 29:34 raq haKohániym häyû lim'äţ w'lo yäkh'lû l'haf'shiyţ et-Käl-olôt waY'chaZ'qûm áchëyhem hal'wiYim ad-K'lôt haM'läkhäh w'ad yit'qaD'shû haKohániym Kiy hal'wiYim yish'rëy lëväv l'hit'qaDësh haKohániym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:34 Forums Online 29:34 But x7535 the priests 3548 were x1961 too few, 4592 so that they could 3201 z8804 not x3808 flay 6584 z8687 x853 all x3605 the burnt offerings: 5930 wherefore their brethren 251 the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 did help 2388 z8762 them, till x5704 the work 4399 was ended, 3615 z8800 and until x5704 the [other] priests 3548 had sanctified y6942 z8691 themselves: x6942 for x3588 the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 [were] more upright 3477 in heart 3824 to sanctify y6942 z8692 themselves x6942 than the priests. 3548 x4480

וְגַם־עֹלָה לָרֹב בְּחֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים בַנְּסָכִים לָעֹלָה וַתִּכּוֹן עֲבוֹדַת בֵּית־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:35 Forums Online 29:35 w'gam-oläh rov B'chel'vëy haSH'lämiym ûvaN'šäkhiym oläh waTiKôn ávôdat Bëyt-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:35 Forums Online 29:35 And also x1571 the burnt offerings 5930 [were] in abundance, 7230 with the fat 2459 of the peace offerings, 8002 and the drink offerings 5262 for [every] burnt offering. 5930 So the service 5656 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 was set in order. 3559 z8735

וַיִּשְׂמַח יְחִזְקִיָּהוּ וְכָל־הָעָם עַל הַהֵכִין הָאֱלֹהִים לָעָם כִּי בְּפִתְאֹם הָיָה הַדָּבָר פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:36 Forums Online 29:36 waYis'mach y'chiz'qiYähû w'khäl-äm al hahëkhiyn élohiym äm Kiy B'fit'om häyäh haDävär f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Chronicles 29:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Chronicles 29:36 Forums Online 29:36 And Çizkiyyà חִזקִיָּה 3169 rejoiced, 8055 z8799 and all x3605 the people, 5971 that x5921 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 had prepared 3559 z8689 the people: 5971 for x3588 the thing 1697 was x1961 [done] suddenly. 6597

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.