Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Numbers 32Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

BaMidbar / Numbers 32

1 The Reubenites and Gadites sue for their inheritance on that side Jordan. 6 Moses reproveth them. 16 They offer him conditions to his content. 33 Moses assigneth them the land. 39 They conquer it.

מִקְנֶה רַב הָיָה לִבְנֵי רְאוּבֵן וְלִבְנֵי־גָד עָצוּם מְאֹד וַיִּרְאוּ אֶת־אֶרֶץ יַעְזֵר וְאֶת־אֶרֶץ גִּלְעָד וְהִנֵּה הַמָּקוֹם מְקוֹם מִקְנֶה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:1 Forums Online 32:1 ûmiq'neh rav häyäh liv'nëy r'ûvën w'liv'nëy-gäd ätzûm m'od waYir'û et-eretz ya'zër w'et-eretz Gil'äd w'hiNëh haMäqôm m'qôm miq'neh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:1 Forums Online 32:1 ¶ Now the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 and the children 1121 of Gäđ גָּד 1410 had x1961 a very 3966 great 6099 multitude 7227 of cattle: 4735 and when they saw 7200 z8799 x853 the land 776 of Ya`zër יַעזֵר, 3270 and the land 776 of Gil`äđ גִּלעָד, 1568 that, behold, x2009 the place 4725 [was] a place 4725 for cattle; 4735

וַיָּבֹאוּ בְנֵי־גָד בְנֵי רְאוּבֵן וַיֹּאמְרוּ אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְאֶל־נְשִׂיאֵי הָעֵדָה לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:2 Forums Online 32:2 waYävoû v'nëy-gäd ûv'nëy r'ûvën waYom'rû el-mosheh w'el-el'äzär haKohën w'el-n'siyëy ëdäh mor

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:2 Forums Online 32:2 The children 1121 of Gäđ גָּד 1410 and the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 came 935 z8799 and spake 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 and to x413 ´El`äzär אֶלעָזָר 499 the priest, 3548 and unto x413 the princes 5387 of the congregation, 5712 saying, 559 z8800

עֲטָרוֹת וְדִיבֹן וְיַעְזֵר וְנִמְרָה וְחֶשְׁבּוֹן וְאֶלְעָלֵה שְׂבָם נְבוֹ בְעֹן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:3 Forums Online 32:3 áţärôt w'diyvon w'ya'zër w'nim'räh w'chesh'Bôn w'el'älëh ûs'väm ûn'vô ûv'on

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:3 Forums Online 32:3 `Áţärôŧ עֲטָרוֹת, 5852 and Dîvôn דִּיבוֹן, 1769 and Ya`zër יַעזֵר, 3270 and Nimrà נִמרָה, 5247 and Çešbôn חֶשׁבּוֹן, 2809 and ´El`älì אֶלעָלֵה, 500 and Ŝæväm שְׂבָם, 7643 and Nævô נְבוֹ, 5015 and Bæ`ön בְּעֹן, 1194

הָאָרֶץ אֲשֶׁר הִכָּה יְהוָה לִפְנֵי עֲדַת יִשְׂרָאֵל אֶרֶץ מִקְנֶה הִוא וְלַעֲבָדֶיךָ מִקְנֶה ס

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:4 Forums Online 32:4 äretz ásher hiKäh y'hwäh lif'nëy ádat yis'räël eretz miq'neh hiw w'laávädeykhä miq'neh š

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:4 Forums Online 32:4 [Even] the country 776 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 smote 5221 z8689 before 6440 the congregation 5712 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [is] a land 776 for cattle, 4735 and thy servants 5650 have cattle: 4735

וַיֹּאמְרוּ אִם־מָצָאנוּ חֵן בְּעֵינֶיךָ יֻתַּן אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת לַעֲבָדֶיךָ לַאֲחֻזָּה אַל־תַּעֲבִרֵנוּ אֶת־הַיַּרְדֵּן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:5 Forums Online 32:5 waYom'rû im-mätzänû chën B'ëyneykhä yuTan et-äretz haZot laávädeykhä laáchuZäh al-Taávirë et-haYar'Dën

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:5 Forums Online 32:5 Wherefore, said 559 z8799 they, if x518 we have found 4672 z8804 grace 2580 in thy sight, 5869 let x853 this x2063 land 776 be given 5414 z8714 unto thy servants 5650 for a possession, 272 [and] bring us not over 5674 z8686 x408 x853 Yardën יַרדֵּן. 3383

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לִבְנֵי־גָד וְלִבְנֵי רְאוּבֵן הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:6 Forums Online 32:6 waYomer mosheh liv'nëy-gäd w'liv'nëy r'ûvën haachëykhem yävoû laMil'chämäh w'aTem Tësh'vû foh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:6 Forums Online 32:6 ¶ And Möšè מֹשֶׁה 4872 said 559 z8799 unto the children 1121 of Gäđ גָּד 1410 and to the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן, 7205 Shall your brethren 251 go 935 z8799 to war, 4421 and shall ye x859 sit 3427 z8799 here? x6311

וְלָמָּה *תְנוּאוּן [תְנִיאוּן] אֶת־לֵב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵעֲבֹר אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נָתַן לָהֶם יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:7 Forums Online 32:7 w'Mäh *t'nûûn [t'niyûn] et-lëv B'nëy yis'räël ávor el-äretz ásher-nätan hem y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:7 Forums Online 32:7 And wherefore x4100 discourage x5106 ye 5106 z8686 z8675 z8799 x853 the heart 3820 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 from going over 5674 z8800 x4480 into x413 the land 776 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 hath given 5414 z8804 them?

כֹּה עָשׂוּ אֲבֹתֵיכֶם בְּשָׁלְחִי אֹתָם מִקָּדֵשׁ בַּרְנֵעַ לִרְאוֹת אֶת־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:8 Forums Online 32:8 Koh äsû ávotëykhem B'shäl'chiy otäm miQädësh Bar'nëª lir'ôt et-äretz

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:8 Forums Online 32:8 Thus x3541 did 6213 z8804 your fathers, 1 when I sent 7971 z8800 them from Käđëš Barnëå` קָדֵשׁ־בַּרנֵעַ 6947 x4480 to see 7200 z8800 x853 the land. 776

וַיַּעֲלוּ עַד־נַחַל אֶשְׁכּוֹל וַיִּרְאוּ אֶת־הָאָרֶץ וַיָּנִיאוּ אֶת־לֵב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְבִלְתִּי־בֹא אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נָתַן לָהֶם יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:9 Forums Online 32:9 waYaálû ad-nachal esh'Kôl waYir'û et-äretz waYäniyû et-lëv B'nëy yis'räël l'vil'Tiy-vo el-äretz ásher-nätan hem y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:9 Forums Online 32:9 For when they went up 5927 z8799 unto x5704 the valley 5158 of ´Ešcöl אֶשׁכֹּל, 812 and saw 7200 z8799 x853 the land, 776 they discouraged 5106 z8686 x853 the heart 3820 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that they should not x1115 go 935 z8800 into x413 the land 776 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 had given 5414 z8804 them.

וַיִּחַר־אַף יְהוָה בַּיּוֹם הַהוּא וַיִּשָּׁבַע לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:10 Forums Online 32:10 waYichar-af y'hwäh BaYôm ha waYiSHäva mor

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:10 Forums Online 32:10 And Yähwè's יָהוֶה 3068 anger 639 was kindled 2734 z8799 the same x1931 time, 3117 and he sware, 7650 z8735 saying, 559 z8800

אִם־יִרְאוּ הָאֲנָשִׁים הָעֹלִים מִמִּצְרַיִם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה אֵת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק לְיַעֲקֹב כִּי לֹא־מִלְאוּ אַחֲרָי

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:11 Forums Online 32:11 im-yir'û ánäshiym oliym miMitz'rayim miBen es'riym shänäh ma'läh ët ádämäh ásher nish'Ba'Tiy l'av'rähäm l'yitz'chäq ûl'yaáqov Kiy lo-mil'û acháräy

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:11 Forums Online 32:11 Surely 518 none of the men y582 x376 that came up 5927 z8802 out of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 x4480 from twenty 6242 years 8141 old 1121 x4480 and upward, 4605 shall see 7200 z8799 x853 the land 127 which x834 I sware 7650 z8738 unto ´Avrähäm אַברָהָם, 85 unto Yixçäk יִצחָק, 3327 and unto Ya`áköv יַעֲקֹב; 3290 because x3588 they have not x3808 wholly 4390 z8765 followed 310 me:

בִּלְתִּי כָּלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה הַקְּנִזִּי וִיהוֹשֻׁעַ בִּן־נוּן כִּי מִלְאוּ אַחֲרֵי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:12 Forums Online 32:12 Bil'Tiy Kälëv Ben-y'fuNeh haQ'niZiy wiyhôshuª Bin-nûn Kiy mil'û achárëy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:12 Forums Online 32:12 Save x1115 Cälëv כָּלֵב 3612 the son 1121 of Yæfunnè יְפֻנֶּה 3312 the Kænizzî קְנִזִּי, 7074 and Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 the son 1121 of Nûn נוּן: 5126 for x3588 they have wholly 4390 z8765 followed 310 Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּחַר־אַף יְהוָה בְּיִשְׂרָאֵל וַיְנִעֵם בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה עַד־תֹּם כָּל־הַדּוֹר הָעֹשֶׂה הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:13 Forums Online 32:13 waYichar-af y'hwäh B'yis'räël way'niëm BaMid'Bär ar'Bäiym shänäh ad-Tom Käl-haDôr oseh ra B'ëynëy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:13 Forums Online 32:13 And Yähwè's יָהוֶה 3068 anger 639 was kindled 2734 z8799 against Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and he made them wander 5128 z8686 in the wilderness 4057 forty 705 years, 8141 until x5704 all x3605 the generation, 1755 that had done 6213 z8802 evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 was consumed. 8552 z8800

וְהִנֵּה קַמְתֶּם תַּחַת אֲבֹתֵיכֶם תַּרְבּוּת אֲנָשִׁים חַטָּאִים לִסְפּוֹת עוֹד עַל חֲרוֹן אַף־יְהוָה אֶל־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:14 Forums Online 32:14 w'hiNëh qam'Tem Tachat ávotëykhem Tar'Bût ánäshiym chaŢäiym liš'Pôt ôd al chárôn af-y'hwäh el-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:14 Forums Online 32:14 And, behold, x2009 ye are risen up 6965 z8804 in your fathers' y1 stead, x8478 x1 an increase 8635 of sinful 2400 men, y582 x376 to augment 5595 z8800 x5921 yet x5750 the fierce 2740 anger 639 of Yähwè יָהוֶה 3068 toward x413 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

כִּי תְשׁוּבֻן מֵאַחֲרָיו וְיָסַף עוֹד לְהַנִּיח בַּמִּדְבָּר וְשִׁחַתֶּם לְכָל־הָעָם הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:15 Forums Online 32:15 Kiy t'shûvun acháräyw w'yäšaf ôd l'haNiychô BaMid'Bär w'shichaTem l'khäl-äm haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:15 Forums Online 32:15 For x3588 if ye turn away 7725 z8799 from after 310 x4480 him, he will yet x5750 again 3254 z8804 leave y3240 z8687 x5117 them in the wilderness; 4057 and ye shall destroy 7843 z8765 all x3605 this x2088 people. 5971

וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו וַיֹּאמְרוּ גִּדְרֹת צֹאן נִבְנֶה לְמִקְנֵנוּ פֹּה וְעָרִים לְטַפֵּנוּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:16 Forums Online 32:16 waYiG'shû ëläyw waYom'rû Gid'rot tzon niv'neh l'miq'në Poh w'äriym l'ţaPë

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:16 Forums Online 32:16 ¶ And they came near 5066 z8799 unto x413 him, and said, 559 z8799 We will build 1129 z8799 sheepfolds 6629 y1448 x1488 here x6311 for our cattle, 4735 and cities 5892 for our little ones: 2945

וַאֲנַחְנוּ נֵחָלֵץ חֻשִׁים לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד אֲשֶׁר אִם־הֲבִיאֹנֻם אֶל־מְקוֹמָם וְיָשַׁב טַפֵּנוּ בְּעָרֵי הַמִּבְצָר מִפְּנֵי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:17 Forums Online 32:17 waánach'nû nëchälëtz chushiym lif'nëy B'nëy yis'räël ad ásher im-háviyonum el-m'qômäm w'yäshav ţaPë B'ärëy haMiv'tzär miP'nëy yosh'vëy äretz

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:17 Forums Online 32:17 But we x587 ourselves y587 will go ready y2363 z8803 armed 2502 z8735 x2363 before 6440 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 until x5704 x834 x518 we have brought 935 z8689 them unto x413 their place: 4725 and our little ones 2945 shall dwell 3427 z8804 in the fenced 4013 cities 5892 because 6440 x4480 of the inhabitants 3427 z8802 of the land. 776

לֹא נָשׁוּב אֶל־בָּתֵּינוּ עַד הִתְנַחֵל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ נַחֲלָת

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:18 Forums Online 32:18 lo näshûv el-BäTëy ad hit'nachël B'nëy yis'räël iysh nachálätô

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:18 Forums Online 32:18 We will not x3808 return 7725 z8799 unto x413 our houses, 1004 until x5704 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 have inherited 5157 z8692 every man 376 his inheritance. 5159

כִּי לֹא נִנְחַל אִתָּם מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן וָהָלְאָה כִּי בָאָה נַחֲלָתֵנוּ אֵלֵינוּ מֵעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרָחָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:19 Forums Online 32:19 Kiy lo nin'chal iTäm ëver laYar'Dën häl'äh Kiy vääh nachálätë ëlëy ëver haYar'Dën miz'rächäh f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:19 Forums Online 32:19 For x3588 we will not x3808 inherit 5157 z8799 with x854 them on yonder side 5676 x4480 Yardën יַרדֵּן, 3383 or forward; 1973 because x3588 our inheritance 5159 is fallen 935 z8804 to x413 us on this side 5676 x4480 Yardën יַרדֵּן 3383 eastward. 4217

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מֹשֶׁה אִם־תַּעֲשׂוּן אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה אִם־תֵּחָלְצוּ לִפְנֵי יְהוָה לַמִּלְחָמָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:20 Forums Online 32:20 waYomer álëyhem mosheh im-Taásûn et-haDävär haZeh im-Tëchäl'tzû lif'nëy y'hwäh laMil'chämäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:20 Forums Online 32:20 ¶ And Möšè מֹשֶׁה 4872 said 559 z8799 unto x413 them, If x518 ye will do 6213 z8799 x853 this x2088 thing, 1697 if x518 ye will go armed 2502 z8735 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 to war, 4421

וְעָבַר לָכֶם כָּל־חָלוּץ אֶת־הַיַּרְדֵּן לִפְנֵי יְהוָה עַד הוֹרִישׁ אֶת־אֹיְבָיו מִפָּנָיו

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:21 Forums Online 32:21 w'ävar khem Käl-chälûtz et-haYar'Dën lif'nëy y'hwäh ad hôriyshô et-oy'väyw miPänäyw

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:21 Forums Online 32:21 And will go 5674 z0 all x3605 of you armed 2502 z8803 over y5674 z8804 x853 Yardën יַרדֵּן 3383 before 6440 Yähwè יָהוֶה, 3068 until x5704 he hath driven out 3423 z8687 x853 his enemies 341 z8802 from before 6440 x4480 him,

וְנִכְבְּשָׁה הָאָרֶץ לִפְנֵי יְהוָה וְאַחַר תָּשֻׁבוּ וִהְיִיתֶם נְקִיִּים מֵיְהוָה מִיִּשְׂרָאֵל וְהָיְתָה הָאָרֶץ הַזֹּאת לָכֶם לַאֲחֻזָּה לִפְנֵי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:22 Forums Online 32:22 w'nikh'B'shäh äretz lif'nëy y'hwäh w'achar Täshuvû wih'yiytem n'qiYiym y'hwäh ûmiYis'räël w'häy'täh äretz haZot khem laáchuZäh lif'nëy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:22 Forums Online 32:22 And the land 776 be subdued 3533 z8738 before 6440 Yähwè יָהוֶה: 3068 then afterward 310 ye shall return, 7725 z8799 and be x1961 guiltless 5355 before Yähwè יָהוֶה, 3068 x4480 and before Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 x4480 and this x2063 land 776 shall be x1961 your possession 272 before 6440 Yähwè יָהוֶה. 3068

וְאִם־לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן הִנֵּה חֲטָאתֶם לַיהוָה דְעוּ חַטַּאתְכֶם אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶתְכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:23 Forums Online 32:23 w'im-lo taásûn Kën hiNëh cháţätem layhwäh ûd'û chaŢat'khem ásher Tim'tzä et'khem

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:23 Forums Online 32:23 But if x518 ye will not x3808 do x6213 so, y6213 z8799 x3651 behold, x2009 ye have sinned 2398 z8804 against Yähwè יָהוֶה: 3068 and be sure 3045 z8798 your sin 2403 will find you out. 4672 z8799 x853

בְּנוּ־לָכֶם עָרִים לְטַפְּכֶם גְדֵרֹת לְצֹנַאֲכֶם וְהַיֹּצֵא מִפִּיכֶם תַּעֲשׂוּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:24 Forums Online 32:24 B'nû-khem äriym l'ţaP'khem ûg'dërot l'tzonaákhem w'haYotzë miPiykhem Taásû

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:24 Forums Online 32:24 Build 1129 z8798 you cities 5892 for your little ones, 2945 and folds 1448 for your sheep; 6792 and do 6213 z8799 that which hath proceeded y3318 z8802 out x3318 of your mouth. 6310 x4480

וַיֹּאמֶר בְּנֵי־גָד בְנֵי רְאוּבֵן אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר עֲבָדֶיךָ יַעֲשׂוּ כַּאֲשֶׁר אֲדֹנִי מְצַוֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:25 Forums Online 32:25 waYomer B'nëy-gäd ûv'nëy r'ûvën el-mosheh mor ávädeykhä yaásû Kaásher ádoniy m'tzaûeh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:25 Forums Online 32:25 And the children 1121 of Gäđ גָּד 1410 and the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 spake 559 z8799 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 saying, 559 z8800 Thy servants 5650 will do 6213 z8799 as x834 my ´áđôn אֲדוֹן 113 commandeth. 6680 z8764

טַפֵּנוּ נָשֵׁינוּ מִקְנֵנוּ וְכָל־בְּהֶמְתֵּנוּ יִהְיוּ־שָׁם בְּעָרֵי הַגִּלְעָד

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:26 Forums Online 32:26 ţaPë näshëy miq'në w'khäl-B'hem'Të yih'yû-shäm B'ärëy haGil'äd

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:26 Forums Online 32:26 Our little ones, 2945 our wives, 802 our flocks, 4735 and all x3605 our cattle, 929 shall be x1961 there x8033 in the cities 5892 of Gil`äđ גִּלעָד: 1568

וַעֲבָדֶיךָ יַעַבְרוּ כָּל־חֲלוּץ צָבָא לִפְנֵי יְהוָה לַמִּלְחָמָה כַּאֲשֶׁר אֲדֹנִי דֹּבֵר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:27 Forums Online 32:27 waávädeykhä yaav'rû Käl-chálûtz tzävä lif'nëy y'hwäh laMil'chämäh Kaásher ádoniy Dovër

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:27 Forums Online 32:27 But thy servants 5650 will pass over, 5674 z8799 every man x3605 armed 2502 z8803 for war, 6635 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 to battle, 4421 as x834 my ´áđôn אֲדוֹן 113 saith. 1696 z8802

וַיְצַו לָהֶם מֹשֶׁה אֵת אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְאֵת יְהוֹשֻׁעַ בִּן־נוּן וְאֶת־רָאשֵׁי אֲבוֹת הַמַּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:28 Forums Online 32:28 way'tzaw hem mosheh ët el'äzär haKohën w'ët y'hôshuª Bin-nûn w'et-räshëy ávôt haMaŢôt liv'nëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:28 Forums Online 32:28 So concerning them Möšè מֹשֶׁה 4872 commanded 6680 z8762 x853 ´El`äzär אֶלעָזָר 499 the priest, 3548 and Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 the son 1121 of Nûn נוּן, 5126 and the chief 7218 fathers 1 of the tribes 4294 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם אִם־יַעַבְרוּ בְנֵי־גָד בְנֵי־רְאוּבֵן אִתְּכֶם אֶת־הַיַּרְדֵּן כָּל־חָלוּץ לַמִּלְחָמָה לִפְנֵי יְהוָה וְנִכְבְּשָׁה הָאָרֶץ לִפְנֵיכֶם נְתַתֶּם לָהֶם אֶת־אֶרֶץ הַגִּלְעָד לַאֲחֻזָּה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:29 Forums Online 32:29 waYomer mosheh álëhem im-yaav'rû v'nëy-gäd ûv'nëy-r'ûvën iT'khem et-haYar'Dën Käl-chälûtz laMil'chämäh lif'nëy y'hwäh w'nikh'B'shäh äretz lif'nëykhem ûn'taTem hem et-eretz haGil'äd laáchuZäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:29 Forums Online 32:29 And Möšè מֹשֶׁה 4872 said 559 z8799 unto x413 them, If x518 the children 1121 of Gäđ גָּד 1410 and the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 will pass with you over 5674 z8799 x854 x853 Yardën יַרדֵּן, 3383 every man x3605 armed 2502 z8803 to battle, 4421 before 6440 Yähwè יָהוֶה, 3068 and the land 776 shall be subdued 3533 z8738 before 6440 you; then ye shall give 5414 z8804 them x853 the land 776 of Gil`äđ גִּלעָד 1568 for a possession: 272

וְאִם־לֹא יַעַבְרוּ חֲלוּצִים אִתְּכֶם וְנֹאחֲזוּ בְתֹכְכֶם בְּאֶרֶץ כְּנָעַן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:30 Forums Online 32:30 w'im-lo yaav'rû chálûtziym iT'khem w'nocházû v'tokh'khem B'eretz K'näan

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:30 Forums Online 32:30 But if x518 they will not x3808 pass over 5674 z8799 with x854 you armed, 2502 z8803 they shall have possessions 270 z8738 among 8432 you in the land 776 of Cænä`an כְּנָעַן. 3667

וַיַּעֲנוּ בְנֵי־גָד בְנֵי רְאוּבֵן לֵאמֹר אֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל־עֲבָדֶיךָ כֵּן נַעֲשֶׂה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:31 Forums Online 32:31 waYaánû v'nëy-gäd ûv'nëy r'ûvën mor ët ásher DiBer y'hwäh el-ávädeykhä Kën naáseh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:31 Forums Online 32:31 And the children 1121 of Gäđ גָּד 1410 and the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 answered, 6030 z8799 saying, 559 z8800 x853 As x834 Yähwè יָהוֶה 3068 hath said 1696 z8765 unto x413 thy servants, 5650 so x3651 will we do. 6213 z8799

נַחְנוּ נַעֲבֹר חֲלוּצִים לִפְנֵי יְהוָה אֶרֶץ כְּנָעַן וְאִתָּנוּ אֲחֻזַּת נַחֲלָתֵנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:32 Forums Online 32:32 nach'nû naávor chálûtziym lif'nëy y'hwäh eretz K'näan w'iTä áchuZat nachálätë ëver laYar'Dën

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:32 Forums Online 32:32 We x5168 will y5168 pass over 5674 z8799 armed 2502 z8803 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 into the land 776 of Cænä`an כְּנָעַן, 3667 that the possession 272 of our inheritance 5159 on this side 5676 x4480 Yardën יַרדֵּן 3383 [may be] ours.

וַיִּתֵּן לָהֶם מֹשֶׁה לִבְנֵי־גָד וְלִבְנֵי רְאוּבֵן וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה בֶן־יוֹסֵף אֶת־מַמְלֶכֶת סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי וְאֶת־מַמְלֶכֶת עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן הָאָרֶץ לְעָרֶיהָ בִּגְבֻלֹת עָרֵי הָאָרֶץ סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:33 Forums Online 32:33 waYiTën hem mosheh liv'nëy-gäd w'liv'nëy r'ûvën w'lachátziy shëveţ m'naSHeh ven-yôšëf et-mam'lekhet šiychon melekh' émoriy w'et-mam'lekhet ôg melekh' haBäshän äretz l'ärey Big'vulot ärëy äretz šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:33 Forums Online 32:33 And Möšè מֹשֶׁה 4872 gave 5414 z8799 unto them, [even] to the children 1121 of Gäđ גָּד, 1410 and to the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן, 7205 and unto half 2677 the tribe 7626 of Mænaššè מְנַשֶּׁה 4519 the son 1121 of Yôsëf יוֹסֵף, 3130 x853 the kingdom 4467 of Sîçôn סִיחוֹן 5511 king 4428 of the ´Émörîm אֱמֹרִים, 567 and the kingdom 4467 of `Ôq עוֹג 5747 king 4428 of Bäšän בָּשָׁן, 1316 the land, 776 with the cities 5892 thereof in the coasts, 1367 [even] the cities 5892 of the country 776 round about. 5439

וַיִּבְנוּ בְנֵי־גָד אֶת־דִּיבֹן וְאֶת־עֲטָרֹת וְאֵת עֲרֹעֵר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:34 Forums Online 32:34 waYiv'nû v'nëy-gäd et-Diyvon w'et-áţärot w'ët ároër

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:34 Forums Online 32:34 ¶ And the children 1121 of Gäđ גָּד 1410 built 1129 z8799 x853 Dîvôn דִּיבוֹן, 1769 and `Áţärôŧ עֲטָרוֹת, 5852 and `Árö`ër עֲרֹעֵר, 6177

וְאֶת־עַטְרֹת שׁוֹפָן וְאֶת־יַעְזֵר וְיָגְבֳּהָה

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:35 Forums Online 32:35 w'et-aţ'rot shôfän w'et-ya'zër w'yäg'Bóhäh

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:35 Forums Online 32:35 And `Aţröŧ עַטרֹת, x5852 Šôfän שׁוֹפָן, 5855 and Ya`zër יַעזֵר, 3270 and Yoqbóhà יָגבֳּהָה, 3011

וְאֶת־בֵּית נִמְרָה וְאֶת־בֵּית הָרָן עָרֵי מִבְצָר וְגִדְרֹת צֹאן

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:36 Forums Online 32:36 w'et-Bëyt nim'räh w'et-Bëyt härän ärëy miv'tzär w'gid'rot tzon

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:36 Forums Online 32:36 And Bêŧ Nimrà בֵּית־נִמרָה, 1039 and Bêŧ Härän בֵּית־הָרָן, 1028 fenced 4013 cities: 5892 and folds 1448 for sheep. 6629

בְנֵי רְאוּבֵן בָּנוּ אֶת־חֶשְׁבּוֹן וְאֶת־אֶלְעָלֵא וְאֵת קִרְיָתָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:37 Forums Online 32:37 ûv'nëy r'ûvën Bänû et-chesh'Bôn w'et-el'älë w'ët qir'yätäyim

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:37 Forums Online 32:37 And the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 built 1129 z8804 x853 Çešbôn חֶשׁבּוֹן, 2809 and ´El`älì אֶלעָלֵה, 500 and Kiryäŧäyim קִריָתָיִם, 7156

וְאֶת־נְבוֹ וְאֶת־בַּעַל מְעוֹן מוּסַבֹּת שֵׁם וְאֶת־שִׂבְמָה וַיִּקְרְאוּ בְשֵׁמֹת אֶת־שְׁמוֹת הֶעָרִים אֲשֶׁר בָּנוּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:38 Forums Online 32:38 w'et-n'vô w'et-Baal m'ôn mûšaBot shëm w'et-siv'mäh waYiq'r'û v'shëmot et-sh'môt heäriym ásher Bänû

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:38 Forums Online 32:38 And Nævô נְבוֹ, 5015 and Ba`al Mæ`ôn בַּעַל־מְעוֹן, 1186 (their names 8034 being changed,) y4142 z8716 x5437 and x853 Ŝivmà שִׂבמָה: 7643 and gave y7121 z8799 other names 8034 x7121 x853 unto the cities 5892 which x834 they builded. 1129 z8804

וַיֵּלְכוּ בְּנֵי מָכִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה גִּלְעָדָה וַיִּלְכְּדֻהָ וַיּוֹרֶשׁ אֶת־הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר־בָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:39 Forums Online 32:39 waYël'khû B'nëy mäkhiyr Ben-m'naSHeh Gil'ädäh waYil'K'du waYôresh et-émoriy ásher-H

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:39 Forums Online 32:39 And the children 1121 of Mäȼîr מָכִיר 4353 the son 1121 of Mænaššè מְנַשֶּׁה 4519 went y3212 z8799 x1980 to Gil`äđ גִּלעָד, 1568 and took 3920 z8799 it, and dispossessed 3423 z8686 x853 the ´Émörî אֱמֹרִי 567 which x834 [was] in it.

וַיִּתֵּן מֹשֶׁה אֶת־הַגִּלְעָד לְמָכִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה וַיֵּשֶׁב בָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:40 Forums Online 32:40 waYiTën mosheh et-haGil'äd l'mäkhiyr Ben-m'naSHeh waYëshev H

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:40 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:40 Forums Online 32:40 And Möšè מֹשֶׁה 4872 gave 5414 z8799 x853 Gil`äđ גִּלעָד 1568 unto Mäȼîr מָכִיר 4353 the son 1121 of Mænaššè מְנַשֶּׁה; 4519 and he dwelt 3427 z8799 therein.

וְיָאִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה הָלַךְ וַיִּלְכֹּד אֶת־חַוֹּתֵיהֶם וַיִּקְרָא אֶתְהֶן חַוֹּת יָאִיר

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:41 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:41 Forums Online 32:41 w'yäiyr Ben-m'naSHeh hälakh' waYil'Kod et-chaûotëyhem waYiq'rä et'hen chaûot yäiyr

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:41 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:41 Forums Online 32:41 And Yä´îr יָאִיר 2971 the son 1121 of Mænaššè מְנַשֶּׁה 4519 went 1980 z8804 and took 3920 z8799 x853 the small towns 2333 thereof, and called 7121 z8799 them Çawwöŧ Yä´îr חַוֹּת־יָאִיר. 2334

וְנֹבַח הָלַךְ וַיִּלְכֹּד אֶת־קְנָת וְאֶת־בְּנֹתֶיהָ וַיִּקְרָא לָה נֹבַח בִּשְׁמ פ

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:42 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:42 Forums Online 32:42 w'novach hälakh' waYil'Kod et-q'nät w'et-B'notey waYiq'rä h novach Bish'mô f

Massoretic Text OT Hebrew Numbers 32:42 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Numbers 32:42 Forums Online 32:42 And Növaç נֹבַח 5025 went 1980 z8804 and took 3920 z8799 x853 Kænäŧ קְנָת, 7079 and the villages 1323 thereof, and called 7121 z8799 it Növaç נֹבַח, 5025 after his own name. 8034

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.