Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 9Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 9

1 Saul despairing to find his father's asses, 6 by the counsel of his servant, 11 and direction of young maidens, 15 according to God's revelation, 18 cometh to Samuel. 19 Samuel entertaineth Saul at the feast. 25 Samuel, after secret communication, bringeth Saul on his way.

וַיְהִי־אִישׁ *מִבִּן־*יָמִין [מִבִּנְיָמִין] שְׁמ קִישׁ בֶּן־אֲבִיאֵל בֶּן־צְרוֹר בֶּן־בְּכוֹרַת בֶּן־אֲפִיחַ בֶּן־אִישׁ יְמִינִי גִּבּוֹר חָיִל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:1 Forums Online 9:1 way'hiy-iysh *miBin-*yämiyn [miBin'yämiyn] ûsh'mô qiysh Ben-áviyël Ben-tz'rôr Ben-B'khôrat Ben-áfiyªch Ben-iysh y'miyniy GiBôr chäyil

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:1 Forums Online 9:1 ¶ Now there was x1961 a man 376 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 x4480 whose name 8034 [was] Kîš קִישׁ, 7027 the son 1121 of ´Ávî´ël אֲבִיאֵל, 22 the son 1121 of Xærôr צְרוֹר, 6872 the son 1121 of Bæȼôraŧ בְּכוֹרַת, 1064 the son 1121 of ´Áfîåç אֲפִיחַ, 647 a Benyæmînî בֶּניְמִינִי, 1145 a mighty y1368 man y376 x1368 of power. 2428

וְל־הָיָה בֵן שְׁמ שָׁאוּל בָּחוּר וָטוֹב וְאֵין אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל טוֹב מִמֶּנּוּ מִשִּׁכְמ וָמַעְלָה גָּבֹהַּ מִכָּל־הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:2 Forums Online 9:2 w'lô-häyäh vën ûsh'mô shäûl Bächûr ţôv w'ëyn iysh miB'nëy yis'räël ţôv miMe miSHikh'mô ma'läh GävoHa miKäl-äm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:2 Forums Online 9:2 And he had x1961 a son, 1121 whose name 8034 [was] Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 a choice young man, 970 and a goodly: 2896 and [there was] not x369 among the children 1121 x4480 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 a goodlier 2896 person 376 than x4480 he: from his shoulders 7926 x4480 and upward 4605 [he was] higher 1364 than any x4480 x3605 of the people. 5971

וַתֹּאבַדְנָה הָאֲתֹנוֹת לְקִישׁ אֲבִי שָׁאוּל וַיֹּאמֶר קִישׁ אֶל־שָׁאוּל בְּנ קַח־נָא אִתְּךָ אֶת־אַחַד מֵהַנְּעָרִים וְקוּם לֵךְ בַּקֵּשׁ אֶת־הָאֲתֹנֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:3 Forums Online 9:3 waTovad'näh átonôt l'qiysh áviy shäûl waYomer qiysh el-shäûl B'nô qach- iT'khä et-achad haN'äriym w'qûm lëkh' BaQësh et-átonot

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:3 Forums Online 9:3 And the asses 860 of Kîš קִישׁ 7027 Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 father 1 were lost. 6 z8799 And Kîš קִישׁ 7027 said 559 z8799 to x413 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 his son, 1121 Take 3947 z8798 now x4994 x853 one 259 of the servants 5288 x4480 with x854 thee, and arise, 6965 z8798 go y3212 z8798 x1980 seek 1245 z8761 x853 the asses. 860

וַיַּעֲבֹר בְּהַר־אֶפְרַיִם וַיַּעֲבֹר בְּאֶרֶץ־שָׁלִשָׁה וְלֹא מָצָאוּ וַיַּעַבְרוּ בְאֶרֶץ־שַׁעֲלִים וָאַיִן וַיַּעֲבֹר בְּאֶרֶץ־יְמִינִי וְלֹא מָצָאוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:4 Forums Online 9:4 waYaávor B'har-ef'rayim waYaávor B'eretz-shälishäh w'lo mätzäû waYaav'rû v'eretz-shaáliym ayin waYaávor B'eretz-y'miyniy w'lo mätzäû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:4 Forums Online 9:4 And he passed through 5674 z8799 mount 2022 ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 and passed through 5674 z8799 the land 776 of Šälišà שָׁלִשָׁה, 8031 but they found 4672 z8804 [them] not: x3808 then they passed through 5674 z8799 the land 776 of Ša`álîm שַׁעֲלִים, 8171 and [there they were] not: x369 and he passed through 5674 z8799 the land 776 of the Benyæmînîm בֶּניְמִינִים, 1145 but they found 4672 z8804 [them] not. x3808

הֵמָּה בָּאוּ בְּאֶרֶץ צוּף וְשָׁאוּל אָמַר לְנַעֲר אֲשֶׁר־עִמּ לְכָה וְנָשׁוּבָה פֶּן־יֶחְדַּל אָבִי מִן־הָאֲתֹנוֹת וְדָאַג לָנוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:5 Forums Online 9:5 hëMäh Bäû B'eretz tzûf w'shäûl ämar l'naárô ásher-iMô l'khäh w'näshûväh Pen-yech'Dal äviy min-átonôt w'däag

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:5 Forums Online 9:5 [And] when they x1992 were come 935 z8804 to the land 776 of Xûf צוּף, 6689 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8804 to his servant 5288 that x834 [was] with x5973 him, Come, y3212 z8798 x1980 and let us return; 7725 z8799 lest x6435 my father 1 leave 2308 z8799 [caring] for x4480 the asses, 860 and take thought 1672 z8804 for us.

וַיֹּאמֶר ל הִנֵּה־נָא אִישׁ־אֱלֹהִים בָּעִיר הַזֹּאת וְהָאִישׁ נִכְבָּד כֹּל אֲשֶׁר־יְדַבֵּר בּוֹא יָבוֹא עַתָּה נֵלֲכָה שָּׁם אוּלַי יַגִּיד לָנוּ אֶת־דַּרְכֵּנוּ אֲשֶׁר־הָלַכְנוּ עָלֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:6 Forums Online 9:6 waYomer lô hiNëh- iysh-élohiym iyr haZot w'iysh nikh'Bäd Kol ásher-y'daBër yävô aTäh nëlákhäh SHäm ûlay yaGiyd et-Dar'Kë ásher-hälakh'nû äley

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:6 Forums Online 9:6 And he said 559 z8799 unto him, Behold x2009 now, x4994 [there is] in this x2063 city 5892 a man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and [he is] an honourable 3513 z8737 man; 376 all x3605 that x834 he saith 1696 z8762 cometh y935 z8799 surely to pass: 935 z8800 now x4994 let us go y3212 z8799 x1980 thither; x8033 peradventure x194 he can shew 5046 z8686 us x853 our way 1870 that x834 x5921 we should go. 1980 z8804

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לְנַעֲר וְהִנֵּה נֵלֵךְ מַה־נָּבִיא לָאִישׁ כִּי הַלֶּחֶם אָזַל מִכֵּלֵינוּ תְשׁוּרָה אֵין־לְהָבִיא לְאִישׁ הָאֱלֹהִים מָה אִתָּנוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:7 Forums Online 9:7 waYomer shäûl l'naárô w'hiNëh nëlëkh' ûmah-Näviy iysh Kiy haLechem äzal miKëlëy ût'shûräh ëyn-l'häviy l'iysh élohiym mäh iTä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:7 Forums Online 9:7 Then said 559 z8799 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to his servant, 5288 But, behold, x2009 [if] we go, y3212 z8799 x1980 what x4100 shall we bring 935 z8686 the man? 376 for x3588 the bread 3899 is spent 235 z8804 in our vessels, 3627 x4480 and [there is] not x369 a present 8670 to bring 935 z8687 to the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים: 430 what x4100 have we?

וַיֹּסֶף הַנַּעַר לַעֲנוֹת אֶת־שָׁאוּל וַיֹּאמֶר הִנֵּה נִמְצָא בְיָדִי רֶבַע שֶׁקֶל כָּסֶף וְנָתַתִּי לְאִישׁ הָאֱלֹהִים וְהִגִּיד לָנוּ אֶת־דַּרְכֵּנוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:8 Forums Online 9:8 waYošef haNaar laánôt et-shäûl waYomer hiNëh nim'tzä v'yädiy reva sheqel Käšef w'nätaTiy l'iysh élohiym w'hiGiyd et-Dar'Kë

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:8 Forums Online 9:8 And the servant 5288 answered 6030 z8800 x853 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 again, 3254 z8686 and said, 559 z8799 Behold, x2009 I have y4672 z8738 here x4672 at hand 3027 the fourth part 7253 of a shekel 8255 of silver: 3701 [that] will I give 5414 z8804 to the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 to tell 5046 z8689 us x853 our way. 1870

לְפָנִים בְּיִשְׂרָאֵל כֹּה־אָמַר הָאִישׁ בְּלֶכְתּ לִדְרוֹשׁ אֱלֹהִים לְכוּ וְנֵלְכָה עַד־הָרֹאֶה כִּי לַנָּבִיא הַיּוֹם יִקָּרֵא לְפָנִים הָרֹאֶה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:9 Forums Online 9:9 l'fäniym B'yis'räël Koh-ämar iysh B'lekh'Tô lid'rôsh élohiym l'khû w'nël'khäh ad-roeh Kiy laNäviy haYôm yiQärë l'fäniym roeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:9 Forums Online 9:9 (Beforetime 6440 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 when a man 376 went y3212 z8800 x1980 to enquire 1875 z8800 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 thus x3541 he spake, 559 z8804 Come, y3212 z8798 x1980 and let us go y3212 z8799 x1980 to x5704 the seer: 7200 z8802 for x3588 [he that is] now 3117 [called] a Prophet 5030 was beforetime 6440 called 7121 z8735 a Seer.) 7200 z8802

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לְנַעֲר טוֹב דְּבָרְךָ לְכָה נֵלֵכָה וַיֵּלְכוּ אֶל־הָעִיר אֲשֶׁר־שָׁם אִישׁ הָאֱלֹהִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:10 Forums Online 9:10 waYomer shäûl l'naárô ţôv D'vär'khä l'khäh nëlëkhäh waYël'khû el-iyr ásher-shäm iysh élohiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:10 Forums Online 9:10 Then said y1697 x559 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to his servant, 5288 Well 2896 said; y559 z8799 x1697 come, y3212 z8798 x1980 let us go. y3212 z8799 x1980 So they went y3212 z8799 x1980 unto x413 the city 5892 where x834 x8033 the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 [was].

הֵמָּה עֹלִים בְּמַעֲלֵה הָעִיר וְהֵמָּה מָצְאוּ נְעָרוֹת יֹצְאוֹת לִשְׁאֹב מָיִם וַיֹּאמְרוּ לָהֶן הֲיֵשׁ בָּזֶה הָרֹאֶה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:11 Forums Online 9:11 hëMäh oliym B'maálëh iyr w'hëMäh mätz'û n'ärôt yotz'ôt lish'ov mäyim waYom'rû hen yësh zeh roeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:11 Forums Online 9:11 ¶ [And] as they x1992 went up 5927 z8802 the hill 4608 to the city, 5892 they x1992 found 4672 z8804 young maidens 5291 going out 3318 z8802 to draw 7579 z8800 water, 4325 and said 559 z8799 unto them, Is 3426 the seer 7200 z8802 here? x2088

וַתַּעֲנֶינָה אוֹתָם וַתֹּאמַרְנָה יֵּשׁ הִנֵּה לְפָנֶיךָ מַהֵר עַתָּה כִּי הַיּוֹם בָּא לָעִיר כִּי זֶבַח הַיּוֹם לָעָם בַּבָּמָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:12 Forums Online 9:12 waTaáneynäh ôtäm waTomar'näh Yësh hiNëh l'fäneykhä mahër aTäh Kiy haYôm iyr Kiy zevach haYôm äm BaBämäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:12 Forums Online 9:12 And they answered 6030 z8799 them, and said, 559 z8799 He is; 3426 behold, x2009 [he is] before 6440 you: make haste 4116 z8761 now, x6258 for x3588 he came 935 z8804 to day 3117 to the city; 5892 for x3588 [there is] a sacrifice 2077 of the people 5971 to day 3117 in the high place: 1116

כְּבֹאֲכֶם הָעִיר כֵּן תִּמְצְאוּן אֹת בְּטֶרֶם יַעֲלֶה הַבָּמָתָה לֶאֱכֹל כִּי לֹא־יֹאכַל הָעָם עַד־בֹּא כִּי־הוּא יְבָרֵךְ הַזֶּבַח אַחֲרֵי־כֵן יֹאכְלוּ הַקְּרֻאִים וְעַתָּה עֲלוּ כִּי־אֹת כְהַיּוֹם תִּמְצְאוּן אֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:13 Forums Online 9:13 K'voákhem iyr Kën Tim'tz'ûn otô B'ţerem yaáleh haBämätäh leékhol Kiy lo-yokhal äm ad-Boô Kiy- y'värëkh' haZevach achárëy-khën yokh'lû haQ'ruiym w'aTäh álû Kiy-otô kh'haYôm Tim'tz'ûn otô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:13 Forums Online 9:13 As soon as ye be come 935 z8800 into the city, 5892 ye shall straightway 3651 find 4672 z8799 him, before x2962 he go up 5927 z8799 to the high place 1116 to eat: 398 z8800 for x3588 the people 5971 will not x3808 eat 398 z8799 until x5704 he come, 935 z8800 because x3588 he x1931 doth bless 1288 z8762 the sacrifice; 2077 [and] afterwards 310 3651 they eat 398 z8799 that be bidden. 7121 z8803 Now x6258 therefore get you up; 5927 z8798 for x3588 about this time 3117 ye shall find 4672 z8799 him.

וַיַּעֲלוּ הָעִיר הֵמָּה בָּאִים בְּתוֹךְ הָעִיר וְהִנֵּה שְׁמוּאֵל יֹצֵא לִקְרָאתָם לַעֲלוֹת הַבָּמָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:14 Forums Online 9:14 waYaálû iyr hëMäh Bäiym B'tôkh' iyr w'hiNëh sh'mûël yotzë liq'rätäm laálôt haBämäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:14 Forums Online 9:14 And they went up 5927 z8799 into y8432 the city: 5892 [and] when they x1992 were come 935 z8802 into x8432 the city, 5892 behold, x2009 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 came out 3318 z8802 against 7125 z8800 them, for to go up 5927 z8800 to the high place. 1116

וַיהוָה גָּלָה אֶת־אֹזֶן שְׁמוּאֵל יוֹם אֶחָד לִפְנֵי בוֹא־שָׁאוּל לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:15 Forums Online 9:15 wayhwäh Gäläh et-ozen sh'mûël yôm echäd lif'nëy -shäûl mor

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:15 Forums Online 9:15 ¶ Now Yähwè יָהוֶה 3068 had told 1540 z8804 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 in x854 his ear 241 a 259 day 3117 before 6440 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 came, 935 z8800 saying, 559 z8800

כָּעֵת מָחָר אֶשְׁלַח אֵלֶיךָ אִישׁ מֵאֶרֶץ בִּנְיָמִן מְשַׁחְתּ לְנָגִיד עַל־עַמִּי יִשְׂרָאֵל וְהוֹשִׁיעַ אֶת־עַמִּי מִיַּד פְּלִשְׁתִּים כִּי רָאִיתִי אֶת־עַמִּי כִּי בָּאָה צַעֲקָת אֵלָי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:16 Forums Online 9:16 ët mächär esh'lach ëleykhä iysh eretz Bin'yämin ûm'shach'Tô l'nägiyd al-aMiy yis'räël w'hôshiyª et-aMiy miYad P'lish'Tiym Kiy räiytiy et-aMiy Kiy Bääh tzaáqätô ëläy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:16 Forums Online 9:16 To morrow 4279 about this time 6256 I will send 7971 z8799 thee a man 376 out of the land 776 x4480 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 and thou shalt anoint 4886 z8804 him [to be] captain 5057 over x5921 my people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that he may save 3467 z8689 x853 my people 5971 out of the hand 3027 x4480 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים: 6430 for x3588 I have looked y7200 z8804 upon x7200 x853 my people, 5971 because x3588 their cry 6818 is come 935 z8804 unto me. x413

שְׁמוּאֵל רָאָה אֶת־שָׁאוּל וַיהוָה עָנָהוּ הִנֵּה הָאִישׁ אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֵלֶיךָ זֶה יַעְצֹר בְּעַמִּי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:17 Forums Online 9:17 ûsh'mûël rääh et-shäûl wayhwäh änä hiNëh iysh ásher ämar'Tiy ëleykhä zeh ya'tzor B'aMiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:17 Forums Online 9:17 And when Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 saw 7200 z8804 x853 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 Yähwè יָהוֶה 3068 said 6030 z8804 unto him, Behold x2009 the man 376 whom x834 I spake 559 z8804 to x413 thee of! this same x2088 shall reign 6113 z8799 over my people. 5971

וַיִּגַּשׁ שָׁאוּל אֶת־שְׁמוּאֵל בְּתוֹךְ הַשָּׁעַר וַיֹּאמֶר הַגִּידָה־נָּא לִי אֵי־זֶה בֵּית הָרֹאֶה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:18 Forums Online 9:18 waYiGash shäûl et-sh'mûël B'tôkh' haSHäar waYomer haGiydäh- liy ëy-zeh Bëyt roeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:18 Forums Online 9:18 Then Šä´ûl שָׁאוּל 7586 drew near 5066 z8799 to x853 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 in 8432 the gate, 8179 and said, 559 z8799 Tell 5046 z8685 me, I pray thee, x4994 where 335 x2088 the seer's 7200 z8802 house 1004 [is].

וַיַּעַן שְׁמוּאֵל אֶת־שָׁאוּל וַיֹּאמֶר אָנֹכִי הָרֹאֶה עֲלֵה לְפָנַי הַבָּמָה וַאֲכַלְתֶּם עִמִּי הַיּוֹם וְשִׁלַּחְתִּיךָ בַבֹּקֶר וְכֹל אֲשֶׁר בִּלְבָבְךָ אַגִּיד לָךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:19 Forums Online 9:19 waYaan sh'mûël et-shäûl waYomer änokhiy roeh álëh l'fänay haBämäh waákhal'Tem iMiy haYôm w'shiLach'Tiykhä vaBoqer w'khol ásher Bil'väv'khä aGiyd kh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:19 Forums Online 9:19 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 answered 6030 z8799 x853 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and said, 559 z8799 I x595 [am] the seer: 7200 z8802 go up 5927 z8798 before 6440 me unto the high place; 1116 for ye shall eat 398 z8804 with x5973 me to day, 3117 and to morrow 1242 I will let thee go, 7971 z8765 and will tell 5046 z8686 thee all x3605 that x834 [is] in thine heart. 3824

וְלָאֲתֹנוֹת הָאֹבְדוֹת לְךָ הַיּוֹם שְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים אַל־תָּשֶׂם אֶת־לִבְּךָ לָהֶם כִּי נִמְצָאוּ לְמִי כָּל־חֶמְדַּת יִשְׂרָאֵל הֲלוֹא לְךָ לְכֹל בֵּית אָבִיךָ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:20 Forums Online 9:20 w'átonôt ov'dôt l'khä haYôm sh'loshet haYämiym al-Täsem et-liB'khä hem Kiy nim'tzäû ûl'miy Käl-chem'Dat yis'räël l'khä ûl'khol Bëyt äviykhä š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:20 Forums Online 9:20 And as for thine asses 860 that were lost 6 z8802 three 7969 days 3117 ago, 3117 set 7760 z8799 not x408 x853 thy mind 3820 on them; for x3588 they are found. 4672 z8738 And on whom x4310 [is] all x3605 the desire 2532 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478 [Is it] not x3808 on thee, and on all x3605 thy father's 1 house? 1004

וַיַּעַן שָׁאוּל וַיֹּאמֶר הֲלוֹא בֶן־יְמִינִי אָנֹכִי מִקַּטַנֵּי שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל מִשְׁפַּחְתִּי הַצְּעִרָה מִכָּל־מִשְׁפְּחוֹת שִׁבְטֵי בִנְיָמִן וְלָמָּה דִּבַּרְתָּ אֵלַי כַּדָּבָר הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:21 Forums Online 9:21 waYaan shäûl waYomer ven-y'miyniy änokhiy miQaţaNëy shiv'ţëy yis'räël ûmish'Pach'Tiy haTZ'iräh miKäl-mish'P'chôt shiv'ţëy vin'yämin w'Mäh DiBar'Tä ëlay KaDävär haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:21 Forums Online 9:21 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 [Am] not x3808 I x595 a Benyæmînî בֶּניְמִינִי, 1145 of the smallest 6996 x4480 of the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478 and my family 4940 the least 6810 of all x4480 x3605 the families 4940 of the tribe 7626 of Binyämîn בִּניָמִין? 1144 wherefore x4100 then speakest 1696 z8765 thou so 1697 x2088 to x413 me?

וַיִּקַּח שְׁמוּאֵל אֶת־שָׁאוּל וְאֶת־נַעֲר וַיְבִיאֵם לִשְׁכָּתָה וַיִּתֵּן לָהֶם מָקוֹם בְּרֹאשׁ הַקְּרוּאִים וְהֵמָּה כִּשְׁלֹשִׁים אִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:22 Forums Online 9:22 waYiQach sh'mûël et-shäûl w'et-naárô way'viyëm lish'Kätäh waYiTën hem mäqôm B'rosh haQ'rûiym w'hëMäh Kish'loshiym iysh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:22 Forums Online 9:22 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 took 3947 z8799 x853 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 and his servant, 5288 and brought 935 z8686 them into the parlour, 3957 and made them sit 5414 z8799 in the chiefest 7218 place 4725 among them that were bidden, 7121 z8803 which x1992 [were] about thirty 7970 persons. 376

וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל לַטַּבָּח תְּנָה אֶת־הַמָּנָה אֲשֶׁר נָתַתִּי לָךְ אֲשֶׁר אָמַרְתִּי אֵלֶיךָ שִׂים אֹתָהּ עִמָּךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:23 Forums Online 9:23 waYomer sh'mûël laŢaBäch T'näh et-haMänäh ásher nätaTiy kh' ásher ämar'Tiy ëleykhä siym otäH iMäkh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:23 Forums Online 9:23 And Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 said 559 z8799 unto the cook, 2876 Bring 5414 z8798 x853 the portion 4490 which x834 I gave 5414 z8804 thee, of which x834 I said 559 z8804 unto x413 thee, Set 7760 z8798 it by x5973 thee.

וַיָּרֶם הַטַּבָּח אֶת־הַשּׁוֹק וְהֶעָלֶיהָ וַיָּשֶׂם לִפְנֵי שָׁאוּל וַיֹּאמֶר הִנֵּה הַנִּשְׁאָר שִׂים־לְפָנֶיךָ אֱכֹל כִּי לַמּוֹעֵד שָׁמוּר־לְךָ לֵאמֹר הָעָם קָרָאתִי וַיֹּאכַל שָׁאוּל עִם־שְׁמוּאֵל בַּיּוֹם הַהוּא

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:24 Forums Online 9:24 waYärem haŢaBäch et-haSHôq w'heäley waYäsem lif'nëy shäûl waYomer hiNëh haNish'är siym-l'fäneykhä ékhol Kiy laMôëd shämûr-l'khä mor äm qärätiy waYokhal shäûl im-sh'mûël BaYôm ha

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:24 Forums Online 9:24 And the cook 2876 took up 7311 z8686 x853 the shoulder, 7785 and [that] which [was] upon x5921 it, and set 7760 z8799 [it] before 6440 Šä´ûl שָׁאוּל. 7586 And [Šæmû´ël שְׁמוּאֵל] said, 559 z8799 Behold x2009 that which is left! 7604 z8737 set 7760 z8798 [it] before 6440 thee, [and] eat: 398 z8798 for x3588 unto this time 4150 hath it been kept 8104 z8803 for thee since I said, 559 z8800 I have invited 7121 z8804 the people. 5971 So Šä´ûl שָׁאוּל 7586 did eat 398 z8799 with x5973 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 that x1931 day. 3117

וַיֵּרְדוּ מֵהַבָּמָה הָעִיר וַיְדַבֵּר עִם־שָׁאוּל עַל־הַגָּג

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:25 Forums Online 9:25 waYër'dû haBämäh iyr way'daBër im-shäûl al-haGäg

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:25 Forums Online 9:25 ¶ And when they were come down 3381 z8799 from the high place 1116 x4480 into the city, 5892 [Šæmû´ël שְׁמוּאֵל] communed 1696 z8762 with x5973 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 upon x5921 the top of the house. 1406

וַיַּשְׁכִּמוּ וַיְהִי כַּעֲלוֹת הַשַּׁחַר וַיִּקְרָא שְׁמוּאֵל אֶל־שָׁאוּל *הַגָּג [הַגָּגָה] לֵאמֹר קוּמָה וַאֲשַׁלְּחֶךָּ וַיָּקָם שָׁאוּל וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם הוּא שְׁמוּאֵל הַחוּצָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:26 Forums Online 9:26 waYash'Kimû way'hiy Kaálôt haSHachar waYiq'rä sh'mûël el-shäûl *haGäg [haGägäh] mor qûmäh waáshaL'che waYäqäm shäûl waYëtz'û sh'nëyhem ûsh'mûël hachûtzäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:26 Forums Online 9:26 And they arose early: 7925 z8686 and it came to pass x1961 about the spring 5927 z8800 of the day, 7837 that Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 called 7121 z8799 x413 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to the top of the house, 1406 saying, 559 z8800 Up, 6965 z8798 that I may send thee away. 7971 z8762 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 arose, 6965 z8799 and they went out 3318 z8799 both 8147 of them, he x1931 and Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 abroad. 2351

הֵמָּה יוֹרְדִים בִּקְצֵה הָעִיר שְׁמוּאֵל אָמַר אֶל־שָׁאוּל אֱמֹר לַנַּעַר וְיַעֲבֹר לְפָנֵינוּ וַיַּעֲבֹר וְאַתָּה עֲמֹד כַּיּוֹם וְאַשְׁמִיעֲךָ אֶת־דְּבַר אֱלֹהִים פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:27 Forums Online 9:27 hëMäh yôr'diym Biq'tzëh iyr ûsh'mûël ämar el-shäûl émor laNaar w'yaávor l'fänëy waYaávor w'aTäh ámod KaYôm w'ash'miyákhä et-D'var élohiym f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 9:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 9:27 Forums Online 9:27 [And] as they x1992 were going down 3381 z8802 to the end 7097 of the city, 5892 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 said 559 z8804 to x413 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 Bid 559 z8798 the servant 5288 pass on 5674 z8799 before 6440 us, (and he passed on,) 5674 z8798 but stand y5975 z8798 thou still x5975 x859 a while, 3117 that I may shew 8085 z8686 thee x853 the word 1697 of ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.