Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 22Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 22

1 Companies resort unto David at Adullam. 3 At Mizpeh he commendeth his parents unto the king of Moab. 5 Admonished by Gad, he cometh to Hareth. 6 Saul, going to pursue him, complaineth of his servants' unfaithfulness. 9 Doeg accuseth Ahimelech. 11 Saul commandeth to kill the priests. 17 The footmen refusing, Doeg executeth it. 20 Abiathar escaping, bringeth David the news.

וַיֵּלֶךְ דָּוִד מִשָּׁם וַיִּמָּלֵט אֶל־מְעָרַת עֲדֻלָּם וַיִּשְׁמְעוּ אֶחָיו וְכָל־בֵּית אָבִיו וַיֵּרְדוּ אֵלָיו שָׁמָּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:1 Forums Online 22:1 waYëlekh' Däwid miSHäm waYiMälëţ el-m'ärat áduLäm waYish'm'û echäyw w'khäl-Bëyt äviyw waYër'dû ëläyw shäMäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:1 Forums Online 22:1Däwiđ דָּוִד 1732 therefore departed y3212 z8799 x1980 thence, x4480 x8033 and escaped 4422 z8735 to x413 the cave 4631 `Áđulläm עֲדֻלָּם: 5725 and when his brethren 251 and all x3605 his father's 1 house 1004 heard 8085 z8799 [it], they went down 3381 z8799 thither x8033 to x413 him.

וַיִּתְקַבְּצוּ אֵלָיו כָּל־אִישׁ מָצוֹק וְכָל־אִישׁ אֲשֶׁר־ל נֹשֶׁא וְכָל־אִישׁ מַר־נֶפֶשׁ וַיְהִי עֲלֵיהֶם לְשָׂר וַיִּהְיוּ עִמּ כְּאַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:2 Forums Online 22:2 waYit'qaB'tzû ëläyw Käl-iysh mätzôq w'khäl-iysh ásher-lô noshe w'khäl-iysh mar-nefesh way'hiy álëyhem l'sär waYih'yû iMô K'ar'Ba mëôt iysh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:2 Forums Online 22:2 And every x3605 one 376 [that was] in distress, 4689 and every x3605 one 376 that x834 [was] in debt, 5378 z8801 and every x3605 one 376 [that was] discontented, 4751 5315 gathered y6908 z8691 themselves x6908 unto x413 him; and he became x1961 a captain 8269 over x5921 them: and there were x1961 with x5973 him about four 702 hundred 3967 men. 376

וַיֵּלֶךְ דָּוִד מִשָּׁם מִצְפֵּה מוֹאָב וַיֹּאמֶר אֶל־מֶלֶךְ מוֹאָב יֵצֵא־נָא אָבִי וְאִמִּי אִתְּכֶם עַד אֲשֶׁר אֵדַע מַה־יַּעֲשֶׂה־לִּי אֱלֹהִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:3 Forums Online 22:3 waYëlekh' Däwid miSHäm mitz'Pëh môäv waYomer el-melekh' môäv yëtzë- äviy w'iMiy iT'khem ad ásher ëda mah-Yaáseh-Liy élohiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:3 Forums Online 22:3 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 went y3212 z8799 x1980 thence x4480 x8033 to Mixpà מִצפָּה 4708 of Mô´äv מוֹאָב: 4124 and he said 559 z8799 unto x413 the king 4428 of Mô´äv מוֹאָב, 4124 Let my father 1 and my mother, 517 I pray thee, x4994 come forth, 3318 z8799 [and be] with x854 you, till x5704 x834 I know 3045 z8799 what x4100 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 will do 6213 z8799 for me.

וַיַּנְחֵם אֶת־פְּנֵי מֶלֶךְ מוֹאָב וַיֵּשְׁבוּ עִמּ כָּל־יְמֵי הֱיוֹת־דָּוִד בַּמְּצוּדָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:4 Forums Online 22:4 waYan'chëm et-P'nëy melekh' môäv waYësh'vû iMô Käl-y'mëy héyôt-Däwid BaM'tzûdäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:4 Forums Online 22:4 And he brought 5148 z8686 them x853 before 6440 the king 4428 of Mô´äv מוֹאָב: 4124 and they dwelt 3427 z8799 with x5973 him all x3605 the while 3117 that Däwiđ דָּוִד 1732 was x1961 in the hold. 4686

וַיֹּאמֶר גָּד הַנָּבִיא אֶל־דָּוִד לֹא תֵשֵׁב בַּמְּצוּדָה לֵךְ בָאתָ־לְּךָ אֶרֶץ יְהוּדָה וַיֵּלֶךְ דָּוִד וַיָּבֹא יַעַר חָרֶת ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:5 Forums Online 22:5 waYomer Gäd haNäviy el-Däwid lo tëshëv BaM'tzûdäh lëkh' ûvätä-L'khä eretz y'hûdäh waYëlekh' Däwid waYävo yaar chäret š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:5 Forums Online 22:5 ¶ And the prophet 5030 Gäđ גָּד 1410 said 559 z8799 unto x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 Abide 3427 z8799 not x3808 in the hold; 4686 depart, y3212 z8798 x1980 and get 935 z8804 thee into the land 776 of Yæhûđà יְהוּדָה. 3063 Then Däwiđ דָּוִד 1732 departed, y3212 z8799 x1980 and came 935 z8799 into the forest 3293 of Çäreŧ חָרֶת. 2802

וַיִּשְׁמַע שָׁאוּל כִּי נוֹדַע דָּוִד וַאֲנָשִׁים אֲשֶׁר אִתּ וְשָׁאוּל יוֹשֵׁב בַּגִּבְעָה תַּחַת־הָאֶשֶׁל בָּרָמָה וַחֲנִית בְיָד וְכָל־עֲבָדָיו נִצָּבִים עָלָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:6 Forums Online 22:6 waYish'ma shäûl Kiy nôda Däwid waánäshiym ásher iTô w'shäûl yôshëv BaGiv'äh Tachat-eshel rämäh wachániytô v'yädô w'khäl-ávädäyw niTZäviym äläyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:6 Forums Online 22:6 ¶ When Šä´ûl שָׁאוּל 7586 heard 8085 z8799 that x3588 Däwiđ דָּוִד 1732 was discovered, 3045 z8738 and the men y582 x376 that x834 [were] with x854 him, (now Šä´ûl שָׁאוּל 7586 abode 3427 z8802 in Giv`à גִּבעָה 1390 under x8478 a tree 815 in Rämà רָמָה, 7414 having his spear 2595 in his hand, 3027 and all x3605 his servants 5650 [were] standing 5324 z8737 about x5921 him;)

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לַעֲבָדָיו הַנִּצָּבִים עָלָיו שִׁמְעוּ־נָא בְּנֵי יְמִינִי גַּם־לְכֻלְּכֶם יִתֵּן בֶּן־יִשַׁי שָׂדוֹת כְרָמִים לְכֻלְּכֶם יָשִׂים שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי מֵאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:7 Forums Online 22:7 waYomer shäûl laávädäyw haNiTZäviym äläyw shim'û- B'nëy y'miyniy Gam-l'khuL'khem yiTën Ben-yishay sädôt ûkh'rämiym l'khuL'khem yäsiym särëy áläfiym w'särëy mëôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:7 Forums Online 22:7 Then Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 unto his servants 5650 that stood 5324 z8737 about x5921 him, Hear x8085 now, y8085 z8798 x4994 ye Benyæmînîm בֶּניְמִינִים; 1145 will the son 1121 of Yišay יִשַׁי 3448 give 5414 z8799 every one x3605 of you fields 7704 and vineyards, 3754 [and] make 7760 z8799 you all x3605 captains 8269 of thousands, 505 and captains 8269 of hundreds; 3967

כִּי קְשַׁרְתֶּם כֻּלְּכֶם עָלַי וְאֵין־גֹּלֶה אֶת־אָזְנִי בִּכְרָת־בְּנִי עִם־בֶּן־יִשַׁי וְאֵין־חֹלֶה מִכֶּם עָלַי וְגֹלֶה אֶת־אָזְנִי כִּי הֵקִים בְּנִי אֶת־עַבְדִּי עָלַי לְאֹרֵב כַּיּוֹם הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:8 Forums Online 22:8 Kiy q'shar'Tem KuL'khem älay w'ëyn-Goleh et-äz'niy Bikh'rät-B'niy im-Ben-yishay w'ëyn-choleh miKem älay w'goleh et-äz'niy Kiy hëqiym B'niy et-av'Diy älay l'orëv KaYôm haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:8 Forums Online 22:8 That x3588 all x3605 of you have conspired 7194 z8804 against x5921 me, and [there is] none x369 that sheweth 1540 241 z8802 x853 me that my son 1121 hath made a league 3772 z8800 with x5973 the son 1121 of Yišay יִשַׁי, 3448 and [there is] none x369 of x4480 you that is sorry 2470 z8802 for x5921 me, or sheweth y1540 z8802 y241 unto x1540 x853 x241 me that x3588 my son 1121 hath stirred up 6965 z8689 x853 my servant 5650 against x5921 me, to lie in wait, 693 z8802 as at this x2088 day? 3117

וַיַּעַן דֹּאֵג הָאֲדֹמִי וְהוּא נִצָּב עַל־עַבְדֵי־שָׁאוּל וַיֹּאמַר רָאִיתִי אֶת־בֶּן־יִשַׁי בָּא נֹבֶה אֶל־אֲחִימֶלֶךְ בֶּן־אֲחִטוּב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:9 Forums Online 22:9 waYaan Doëg ádomiy w' niTZäv al-av'dëy-shäûl waYomar räiytiy et-Ben-yishay noveh el-áchiymelekh' Ben-áchiţûv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:9 Forums Online 22:9 ¶ Then answered 6030 z8799 Dö´ëq דֹּאֵג 1673 the ´Áđômî אֲדוֹמִי, 130 which x1931 was set 5324 z8737 over x5921 the servants 5650 of Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and said, 559 z8799 I saw 7200 z8804 x853 the son 1121 of Yišay יִשַׁי 3448 coming 935 z8802 to Növ נֹב, 5011 to x413 ´Áçîmeleȼ אֲחִימֶלֶך 288 the son 1121 of ´Áçiţûv אֲחִטוּב. 285

וַיִּשְׁאַל־ל בַּיהוָה וְצֵידָה נָתַן ל וְאֵת חֶרֶב גָּלְיָת הַפְּלִשְׁתִּי נָתַן ל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:10 Forums Online 22:10 waYish'al-lô Bayhwäh w'tzëydäh nätan lô w'ët cherev Gäl'yät haP'lish'Tiy nätan lô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:10 Forums Online 22:10 And he enquired 7592 z8799 of Yähwè יָהוֶה 3068 for him, and gave 5414 z8804 him victuals, 6720 and gave 5414 z8804 him the sword 2719 of Golyäŧ גָּליָת 1555 the Pælištî פְּלִשׁתִּי. 6430

וַיִּשְׁלַח הַמֶּלֶךְ לִקְרֹא אֶת־אֲחִימֶלֶךְ בֶּן־אֲחִיטוּב הַכֹּהֵן וְאֵת כָּל־בֵּית אָבִיו הַכֹּהֲנִים אֲשֶׁר בְּנֹב וַיָּבֹאוּ כֻלָּם אֶל־הַמֶּלֶךְ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:11 Forums Online 22:11 waYish'lach haMelekh' liq'ro et-áchiymelekh' Ben-áchiyţûv haKohën w'ët Käl-Bëyt äviyw haKohániym ásher B'nov waYävoû khuLäm el-haMelekh' š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:11 Forums Online 22:11 Then the king 4428 sent 7971 z8799 to call 7121 z8800 x853 ´Áçîmeleȼ אֲחִימֶלֶך 288 the priest, 3548 the son 1121 of ´Áçiţûv אֲחִטוּב, 285 and all x3605 his father's 1 house, 1004 the priests 3548 that x834 [were] in Növ נֹב: 5011 and they came 935 z8799 all x3605 of them to x413 the king. 4428

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל שְׁמַע־נָא בֶּן־אֲחִיטוּב וַיֹּאמֶר הִנְנִי אֲדֹנִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:12 Forums Online 22:12 waYomer shäûl sh'ma- Ben-áchiyţûv waYomer hin'niy ádoniy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:12 Forums Online 22:12 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said, 559 z8799 Hear 8085 z8798 now, x4994 thou son 1121 of ´Áçiţûv אֲחִטוּב. 285 And he answered, 559 z8799 Here x2009 I [am], my ´áđôn אֲדוֹן. 113

וַיֹּאמֶר *אֵל [אֵלָיו] שָׁאוּל לָמָּה קְשַׁרְתֶּם עָלַי אַתָּה בֶן־יִשָׁי בְּתִתְּךָ ל לֶחֶם וְחֶרֶב וְשָׁאוֹל ל בֵּאלֹהִים לָקוּם אֵלַי לְאֹרֵב כַּיּוֹם הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:13 Forums Online 22:13 waYomer *ëlô [ëläyw] shäûl Mäh q'shar'Tem älay aTäh ûven-yishäy B'tiT'khä lô lechem w'cherev w'shäôl lô lohiym qûm ëlay l'orëv KaYôm haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:13 Forums Online 22:13 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 unto x413 him, Why x4100 have ye conspired 7194 z8804 against x5921 me, thou x859 and the son 1121 of Yišay יִשַׁי, 3448 in that thou hast given 5414 z8800 him bread, 3899 and a sword, 2719 and hast enquired 7592 z8800 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 for him, that he should rise 6965 z8800 against x413 me, to lie in wait, 693 z8802 as at this x2088 day? 3117

וַיַּעַן אֲחִימֶלֶךְ אֶת־הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמַר מִי בְכָל־עֲבָדֶיךָ כְּדָוִד נֶאֱמָן וַחֲתַן הַמֶּלֶךְ וְסָר אֶל־מִשְׁמַעְתֶּךָ וְנִכְבָּד בְּבֵיתֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:14 Forums Online 22:14 waYaan áchiymelekh' et-haMelekh' waYomar ûmiy v'khäl-ávädeykhä K'däwid neémän wachátan haMelekh' w'šär el-mish'ma'Tekhä w'nikh'Bäd B'vëytekhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:14 Forums Online 22:14 Then ´Áçîmeleȼ אֲחִימֶלֶך 288 answered 6030 z8799 x853 the king, 4428 and said, 559 z8799 And who x4310 [is so] faithful 539 z8737 among all x3605 thy servants 5650 as Däwiđ דָּוִד, 1732 which is the king's 4428 son in law, 2860 and goeth 5493 z8804 at x413 thy bidding, 4928 and is honourable 3513 z8737 in thine house? 1004

הַיּוֹם הַחִלֹּתִי *לְשָׁאוֹל־ [לִשְׁאָל־]ל בֵאלֹהִים חָלִילָה לִּי אַל־יָשֵׂם הַמֶּלֶךְ בְּעַבְדּ דָבָר בְּכָל־בֵּית אָבִי כִּי לֹא־יָדַע עַבְדְּךָ בְּכָל־זֹאת דָּבָר קָטֹן אוֹ גָדוֹל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:15 Forums Online 22:15 haYôm hachiLotiy *l'shäôl- [lish'äl-]lô lohiym chäliyläh Liy al-yäsëm haMelekh' B'av'Dô dävär B'khäl-Bëyt äviy Kiy lo-yäda av'D'khä B'khäl-zot Dävär qäţon ô gädôl

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:15 Forums Online 22:15 Did I then 3117 begin 2490 z8689 to enquire 7592 z8800 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 for him? be it far x2486 from me: y2486 let not x408 the king 4428 impute 7760 z8799 [any] thing 1697 unto his servant, 5650 [nor] to all x3605 the house 1004 of my father: 1 for x3588 thy servant 5650 knew 3045 z8804 nothing y1697 x3808 of all x3605 this, x2063 less 6996 or x176 more. 1419

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ מוֹת תָּמוּת אֲחִימֶלֶךְ אַתָּה וְכָל־בֵּית אָבִיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:16 Forums Online 22:16 waYomer haMelekh' môt Tämût áchiymelekh' aTäh w'khäl-Bëyt äviykhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:16 Forums Online 22:16 And the king 4428 said, 559 z8799 Thou shalt surely y4191 z8800 die, 4191 z8799 ´Áçîmeleȼ אֲחִימֶלֶך, 288 thou, x859 and all x3605 thy father's 1 house. 1004

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לָרָצִים הַנִּצָּבִים עָלָיו סֹבּוּ וְהָמִיתוּ כֹּהֲנֵי יְהוָה כִּי גַם־יָדָם עִם־דָּוִד וְכִי יָדְעוּ כִּי־בֹרֵחַ הוּא וְלֹא גָלוּ אֶת־*אָזְנ [אָזְנִי] וְלֹא־אָבוּ עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ לִשְׁלֹחַ אֶת־יָדָם לִפְגֹעַ בְּכֹהֲנֵי יְהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:17 Forums Online 22:17 waYomer haMelekh' rätziym haNiTZäviym äläyw šoBû w'hämiytû Kohánëy y'hwäh Kiy gam-yädäm im-Däwid w'khiy yäd'û Kiy-vorëªch w'lo gälû et-*äz'nô [äz'niy] w'lo-ävû av'dëy haMelekh' lish'loªch et-yädäm lif'goª B'khohánëy y'hwäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:17 Forums Online 22:17 ¶ And the king 4428 said 559 z8799 unto the footmen 7323 z8801 that stood 5324 z8737 about x5921 him, Turn, 5437 z8798 and slay 4191 z8685 the priests 3548 of Yähwè יָהוֶה; 3068 because x3588 their hand 3027 also x1571 [is] with x5973 Däwiđ דָּוִד, 1732 and because x3588 they knew 3045 z8804 when x3588 he x1931 fled, 1272 z8802 and did not x3808 shew 1540 z8804 y241 x853 it to me. x241 But the servants 5650 of the king 4428 would 14 z8804 not x3808 put forth 7971 z8800 x853 their hand 3027 to fall 6293 z8800 upon the priests 3548 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ *לְדוֹיֵג [לְדוֹאֵג] סֹב אַתָּה פְגַע בַּכֹּהֲנִים וַיִּסֹּב *דּוֹיֵג [דּוֹאֵג] הָאֲדֹמִי וַיִּפְגַּע־הוּא בַּכֹּהֲנִים וַיָּמֶת בַּיּוֹם הַהוּא שְׁמֹנִים וַחֲמִשָּׁה אִישׁ נֹשֵׂא אֵפוֹד בָּד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:18 Forums Online 22:18 waYomer haMelekh' *l'dôyëg [l'dôëg] šov aTäh ûf'ga BaKohániym waYiŠov *Dôyëg [Dôëg] ádomiy waYif'Ga- BaKohániym waYämet BaYôm ha sh'moniym wachámiSHäh iysh nosë ëfôd Bäd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:18 Forums Online 22:18 And the king 4428 said 559 z8799 to Dö´ëq דֹּאֵג, 1673 Turn 5437 z8798 thou, x859 and fall 6293 z8798 upon the priests. 3548 And Dö´ëq דֹּאֵג 1673 the ´Áđômî אֲדוֹמִי 130 turned, 5437 z8735 and he x1931 fell 6293 z8799 upon the priests, 3548 and slew 4191 z8686 on that x1931 day 3117 fourscore 8084 and five 2568 persons 376 that did wear 5375 z8802 a linen 906 ephod. 646

וְאֵת נֹב עִיר־הַכֹּהֲנִים הִכָּה לְפִי־חֶרֶב מֵאִישׁ וְעַד־אִשָּׁה מֵעוֹלֵל וְעַד־יוֹנֵק וְשׁוֹר וַחֲמוֹר וָשֶׂה לְפִי־חָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:19 Forums Online 22:19 w'ët nov iyr-haKohániym hiKäh l'fiy-cherev iysh w'ad-iSHäh ôlël w'ad-yônëq w'shôr wachámôr seh l'fiy-chärev

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:19 Forums Online 22:19 And Növ נֹב, 5011 the city 5892 of the priests, 3548 smote 5221 z8689 he with the edge 6310 of the sword, 2719 both men 376 x4480 and women, 802 children 5768 x4480 and sucklings, 3243 z8802 and oxen, 7794 and asses, 2543 and sheep, 7716 with the edge 6310 of the sword. 2719

וַיִּמָּלֵט בֵּן־אֶחָד לַאֲחִימֶלֶךְ בֶּן־אֲחִטוּב שְׁמ אֶבְיָתָר וַיִּבְרַח אַחֲרֵי דָוִד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:20 Forums Online 22:20 waYiMälëţ Bën-echäd laáchiymelekh' Ben-áchiţûv ûsh'mô ev'yätär waYiv'rach achárëy däwid

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:20 Forums Online 22:20 ¶ And one 259 of the sons 1121 of ´Áçîmeleȼ אֲחִימֶלֶך 288 the son 1121 of ´Áçiţûv אֲחִטוּב, 285 named 8034 ´Evyäŧär אֶביָתָר, 54 escaped, 4422 z8735 and fled 1272 z8799 after 310 Däwiđ דָּוִד. 1732

וַיַּגֵּד אֶבְיָתָר לְדָוִד כִּי הָרַג שָׁאוּל אֵת כֹּהֲנֵי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:21 Forums Online 22:21 waYaGëd ev'yätär l'däwid Kiy härag shäûl ët Kohánëy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:21 Forums Online 22:21 And ´Evyäŧär אֶביָתָר 54 shewed 5046 z8686 Däwiđ דָּוִד 1732 that x3588 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 had slain 2026 z8804 x853 Yähwè's יָהוֶה 3068 priests. 3548

וַיֹּאמֶר דָּוִד לְאֶבְיָתָר יָדַעְתִּי בַּיּוֹם הַהוּא כִּי־שָׁם *דּוֹיֵג [דּוֹאֵג] הָאֲדֹמִי כִּי־הַגֵּד יַגִּיד לְשָׁאוּל אָנֹכִי סַבֹּתִי בְּכָל־נֶפֶשׁ בֵּית אָבִיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:22 Forums Online 22:22 waYomer Däwid l'ev'yätär yäda'Tiy BaYôm ha Kiy-shäm *Dôyëg [Dôëg] ádomiy Kiy-haGëd yaGiyd l'shäûl änokhiy šaBotiy B'khäl-nefesh Bëyt äviykhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:22 Forums Online 22:22 And Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 unto ´Evyäŧär אֶביָתָר, 54 I knew 3045 z8804 [it] that x1931 day, 3117 when x3588 Dö´ëq דֹּאֵג 1673 the ´Áđômî אֲדוֹמִי 130 [was] there, x8033 that x3588 he would surely y5046 z8687 tell 5046 z8686 Šä´ûl שָׁאוּל: 7586 I x595 have occasioned 5437 z8804 [the death] of all x3605 the persons 5315 of thy father's 1 house. 1004

שְׁבָה אִתִּי אַל־תִּירָא כִּי אֲשֶׁר־יְבַקֵּשׁ אֶת־נַפְשִׁי יְבַקֵּשׁ אֶת־נַפְשֶׁךָ כִּי־מִשְׁמֶרֶת אַתָּה עִמָּדִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:23 Forums Online 22:23 sh'väh iTiy al-Tiyrä Kiy ásher-y'vaQësh et-naf'shiy y'vaQësh et-naf'shekhä Kiy-mish'meret aTäh iMädiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 22:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 22:23 Forums Online 22:23 Abide 3427 z8798 thou with x854 me, fear 3372 z8799 not: x408 for x3588 he that x834 seeketh 1245 z8762 x853 my life 5315 seeketh 1245 z8762 x853 thy life: 5315 but x3588 with x5973 me thou x859 [shalt be] in safeguard. 4931

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.