Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 11Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 11

1 Nahash offereth them of Jabesh-gilead a reproachful condition. 4 They send messengers, and are delivered by Saul. 12 Saul thereby is confirmed, and his kingdom renewed.

וַיַּעַל נָחָשׁ הָעַמּוֹנִי וַיִּחַן עַל־יָבֵשׁ גִּלְעָד וַיֹּאמְרוּ כָּל־אַנְשֵׁי יָבֵישׁ אֶל־נָחָשׁ כְּרָת־לָנוּ בְרִית וְנַעַבְדֶךָּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:1 Forums Online 11:1 waYaal nächäsh aMôniy waYichan al-yävësh Gil'äd waYom'rû Käl-an'shëy yävëysh el-nächäsh K'rät- v'riyt w'naav'de

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:1 Forums Online 11:1 ¶ Then Näçäš נָחָשׁ 5176 the `Ammônî עַמּוֹנִי 5984 came up, 5927 z8799 and encamped 2583 z8799 against x5921 Yävêš Gil`äđ יָבֵישׁ־גִּלעָד: 3003 1568 and all x3605 the men y582 x376 of Yävêš יָבֵישׁ 3003 said 559 z8799 unto x413 Näçäš נָחָשׁ, 5176 Make 3772 z8798 a covenant 1285 with us, and we will serve 5647 z8799 thee.

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם נָחָשׁ הָעַמּוֹנִי בְּזֹאת אֶכְרֹת לָכֶם בִּנְקוֹר לָכֶם כָּל־עֵין יָמִין וְשַׂמְתִּיהָ חֶרְפָּה עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:2 Forums Online 11:2 waYomer álëyhem nächäsh aMôniy B'zot ekh'rot khem Bin'qôr khem Käl-ëyn yämiyn w'sam'Tiy cher'Päh al-Käl-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:2 Forums Online 11:2 And Näçäš נָחָשׁ 5176 the `Ammônî עַמּוֹנִי 5984 answered 559 z8799 x413 them, On this 2063 [condition] will I make 3772 z8799 [a covenant] with you, that I may thrust out 5365 z8800 all x3605 your right 3225 eyes, 5869 and lay 7760 z8804 it [for] a reproach 2781 upon x5921 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו זִקְנֵי יָבֵישׁ הֶרֶף לָנוּ שִׁבְעַת יָמִים וְנִשְׁלְחָה מַלְאָכִים בְּכֹל גְּבוּל יִשְׂרָאֵל וְאִם־אֵין מוֹשִׁיעַ אֹתָנוּ וְיָצָאנוּ אֵלֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:3 Forums Online 11:3 waYom'rû ëläyw ziq'nëy yävëysh heref shiv'at yämiym w'nish'l'chäh mal'äkhiym B'khol G'vûl yis'räël w'im-ëyn môshiyª otä w'yätzänû ëleykhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:3 Forums Online 11:3 And the elders 2205 of Yävêš יָבֵישׁ 3003 said 559 z8799 unto x413 him, Give us seven 7651 days' 3117 respite, 7503 z8685 that we may send 7971 z8799 messengers 4397 unto all x3605 the coasts 1366 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and then, if x518 [there be] no man x369 to save 3467 z8688 us, we will come out 3318 z8804 to x413 thee.

וַיָּבֹאוּ הַמַּלְאָכִים גִּבְעַת שָׁאוּל וַיְדַבְּרוּ הַדְּבָרִים בְּאָזְנֵי הָעָם וַיִּשְׂאוּ כָל־הָעָם אֶת־קוֹלָם וַיִּבְכּוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:4 Forums Online 11:4 waYävoû haMal'äkhiym Giv'at shäûl way'daB'rû haD'väriym B'äz'nëy äm waYis'û khäl-äm et-qôläm waYiv'Kû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:4 Forums Online 11:4 ¶ Then came 935 z8799 the messengers 4397 to Giv`à גִּבעָה 1390 of Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and told 1696 z8762 the tidings 1697 in the ears 241 of the people: 5971 and all x3605 the people 5971 lifted up 5375 z8799 x853 their voices, 6963 and wept. 1058 z8799

וְהִנֵּה שָׁאוּל בָּא אַחֲרֵי הַבָּקָר מִן־הַשָּׂדֶה וַיֹּאמֶר שָׁאוּל מַה־לָּעָם כִּי יִבְכּוּ וַיְסַפְּרוּ־ל אֶת־דִּבְרֵי אַנְשֵׁי יָבֵישׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:5 Forums Online 11:5 w'hiNëh shäûl achárëy haBäqär min-haSädeh waYomer shäûl mah-äm Kiy yiv'Kû way'šaP'rû-lô et-Div'rëy an'shëy yävëysh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:5 Forums Online 11:5 And, behold, x2009 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 came 935 z8804 after 310 the herd 1241 out of x4480 the field; 7704 and Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said, 559 z8799 What x4100 [aileth] the people 5971 that x3588 they weep? 1058 z8799 And they told 5608 z8762 him x853 the tidings 1697 of the men y582 x376 of Yävêš יָבֵישׁ. 3003

וַתִּצְלַח רוּחַ־אֱלֹהִים עַל־שָׁאוּל *בְּשָׁמְע [כְּשָׁמְע] אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּחַר אַפּ מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:6 Forums Online 11:6 waTitz'lach rûªch-élohiym al-shäûl *B'shäm'ô [K'shäm'ô] et-haD'väriym ëLeh waYichar aPô m'od

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:6 Forums Online 11:6 And the Spirit 7307 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 came 6743 z8799 upon x5921 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 when he heard 8085 z8800 x853 those x428 tidings, 1697 and his anger 639 was kindled 2734 z8799 greatly. 3966

וַיִּקַּח צֶמֶד בָּקָר וַיְנַתְּחֵהוּ וַיְשַׁלַּח בְּכָל־גְּבוּל יִשְׂרָאֵל בְּיַד הַמַּלְאָכִים לֵאמֹר אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ יֹצֵא אַחֲרֵי שָׁאוּל וְאַחַר שְׁמוּאֵל כֹּה יֵעָשֶׂה לִבְקָר וַיִּפֹּל פַּחַד־יְהוָה עַל־הָעָם וַיֵּצְאוּ כְּאִישׁ אֶחָד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:7 Forums Online 11:7 waYiQach tzemed Bäqär way'naT'chë way'shaLach B'khäl-G'vûl yis'räël B'yad haMal'äkhiym mor ásher ëyne yotzë achárëy shäûl w'achar sh'mûël Koh yëäseh liv'qärô waYiPol Pachad-y'hwäh al-äm waYëtz'û K'iysh echäd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:7 Forums Online 11:7 And he took 3947 z8799 a yoke 6776 of oxen, 1241 and hewed them in pieces, 5408 z8762 and sent 7971 z8762 [them] throughout all x3605 the coasts 1366 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 by the hands 3027 of messengers, 4397 saying, 559 z8800 Whosoever x834 cometh not forth 3318 z8802 x369 after 310 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 and after 310 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 so x3541 shall it be done 6213 z8735 unto his oxen. 1241 And the fear 6343 of Yähwè יָהוֶה 3068 fell 5307 z8799 on x5921 the people, 5971 and they came out 3318 z8799 with one 259 consent. 376

וַיִּפְקְדֵם בְּבָזֶק וַיִּהְיוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל שְׁלֹשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וְאִישׁ יְהוּדָה שְׁלֹשִׁים אָלֶף

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:8 Forums Online 11:8 waYif'q'dëm B'väzeq waYih'yû v'nëy-yis'räël sh'losh mëôt elef w'iysh y'hûdäh sh'loshiym älef

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:8 Forums Online 11:8 And when he numbered 6485 z8799 them in Bezek בֶּזֶק, 966 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 were x1961 three 7969 hundred 3967 thousand, 505 and the men 376 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 thirty 7970 thousand. 505

וַיֹּאמְרוּ לַמַּלְאָכִים הַבָּאִים כֹּה תֹאמְרוּן לְאִישׁ יָבֵישׁ גִּלְעָד מָחָר תִּהְיֶה־לָכֶם תְּשׁוּעָה *בְּחֹם [כְּחֹם] הַשָּׁמֶשׁ וַיָּבֹאוּ הַמַּלְאָכִים וַיַּגִּידוּ לְאַנְשֵׁי יָבֵישׁ וַיִּשְׂמָחוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:9 Forums Online 11:9 waYom'rû laMal'äkhiym haBäiym Koh tom'rûn l'iysh yävëysh Gil'äd mächär Tih'yeh-khem T'shûäh *B'chom [K'chom] haSHämesh waYävoû haMal'äkhiym waYaGiydû l'an'shëy yävëysh waYis'mächû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:9 Forums Online 11:9 And they said 559 z8799 unto the messengers 4397 that came, 935 z8802 Thus x3541 shall ye say 559 z8799 unto the men 376 of Yävêš Gil`äđ יָבֵישׁ־גִּלעָד, 3003 1568 To morrow, 4279 by [that time] the sun 8121 be hot, 2527 ye shall have x1961 help. 8668 And the messengers 4397 came 935 z8799 and shewed 5046 z8686 [it] to the men y582 x376 of Yävêš יָבֵישׁ; 3003 and they were glad. 8055 z8799

וַיֹּאמְרוּ אַנְשֵׁי יָבֵישׁ מָחָר נֵצֵא אֲלֵיכֶם וַעֲשִׂיתֶם לָּנוּ כְּכָל־הַטּוֹב בְּעֵינֵיכֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:10 Forums Online 11:10 waYom'rû an'shëy yävëysh mächär nëtzë álëykhem waásiytem K'khäl-haŢôv B'ëynëykhem š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:10 Forums Online 11:10 Therefore the men y582 x376 of Yävêš יָבֵישׁ 3003 said, 559 z8799 To morrow 4279 we will come out 3318 z8799 unto x413 you, and ye shall do 6213 z8804 with us all x3605 that seemeth 5869 good 2896 unto you.

וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיָּשֶׂם שָׁאוּל אֶת־הָעָם שְׁלֹשָׁה רָאשִׁים וַיָּבֹאוּ בְתוֹךְ־הַמַּחֲנֶה בְּאַשְׁמֹרֶת הַבֹּקֶר וַיַּכּוּ אֶת־עַמּוֹן עַד־חֹם הַיּוֹם וַיְהִי הַנִּשְׁאָרִים וַיָּפֻצוּ וְלֹא נִשְׁאֲרוּ־בָם שְׁנַיִם יָחַד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:11 Forums Online 11:11 way'hiy miMächórät waYäsem shäûl et-äm sh'loshäh räshiym waYävoû v'tôkh'-haMacháneh B'ash'moret haBoqer waYaKû et-aMôn ad-chom haYôm way'hiy haNish'äriym waYäfutzû w'lo nish'árû-m sh'nayim yächad

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:11 Forums Online 11:11 And it was x1961 [so] on the morrow, 4283 x4480 that Šä´ûl שָׁאוּל 7586 put 7760 z8799 x853 the people 5971 in three 7969 companies; 7218 and they came 935 z8799 into the midst 8432 of the host 4264 in the morning 1242 watch, 821 and slew 5221 z8686 x853 the `Ammönîm עַמֹּנִים 5983 until x5704 the heat 2527 of the day: 3117 and it came to pass, x1961 that they which remained 7604 z8737 were scattered, 6327 z8799 so that two 8147 of them were not x3808 left 7604 z8738 together. 3162

וַיֹּאמֶר הָעָם אֶל־שְׁמוּאֵל מִי הָאֹמֵר שָׁאוּל יִמְלֹךְ עָלֵינוּ תְּנוּ הָאֲנָשִׁים נְמִיתֵם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:12 Forums Online 11:12 waYomer äm el-sh'mûël miy omër shäûl yim'lokh' älëy T'nû ánäshiym ûn'miytëm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:12 Forums Online 11:12 ¶ And the people 5971 said 559 z8799 unto x413 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל, 8050 Who x4310 [is] he that said, 559 z8802 Shall Šä´ûl שָׁאוּל 7586 reign 4427 z8799 over x5921 us? bring 5414 z8798 the men, y582 x376 that we may put them to death. 4191 z8686

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לֹא־יוּמַת אִישׁ בַּיּוֹם הַזֶּה כִּי הַיּוֹם עָשָׂה־יְהוָה תְּשׁוּעָה בְּיִשְׂרָאֵל ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:13 Forums Online 11:13 waYomer shäûl lo-yûmat iysh BaYôm haZeh Kiy haYôm äsäh-y'hwäh T'shûäh B'yis'räël š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:13 Forums Online 11:13 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said, 559 z8799 There shall not x3808 a man 376 be put to death 4191 z8714 this x2088 day: 3117 for x3588 to day 3117 Yähwè יָהוֶה 3068 hath wrought 6213 z8804 salvation 8668 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל־הָעָם לְכוּ וְנֵלְכָה הַגִּלְגָּל נְחַדֵּשׁ שָׁם הַמְּלוּכָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:14 Forums Online 11:14 waYomer sh'mûël el-äm l'khû w'nël'khäh haGil'Gäl ûn'chaDësh shäm haM'lûkhäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:14 Forums Online 11:14 Then said 559 z8799 Šæmû´ël שְׁמוּאֵל 8050 to x413 the people, 5971 Come, y3212 z8798 x1980 and let us go y3212 z8799 x1980 to Gilgäl גִּלגָּל, 1537 and renew 2318 z8762 the kingdom 4410 there. x8033

וַיֵּלְכוּ כָל־הָעָם הַגִּלְגָּל וַיַּמְלִכוּ שָׁם אֶת־שָׁאוּל לִפְנֵי יְהוָה בַּגִּלְגָּל וַיִּזְבְּחוּ־שָׁם זְבָחִים שְׁלָמִים לִפְנֵי יְהוָה וַיִּשְׂמַח שָׁם שָׁאוּל וְכָל־אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל עַד־מְאֹד פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:15 Forums Online 11:15 waYël'khû khäl-äm haGil'Gäl waYam'likhû shäm et-shäûl lif'nëy y'hwäh BaGil'Gäl waYiz'B'chû-shäm z'vächiym sh'lämiym lif'nëy y'hwäh waYis'mach shäm shäûl w'khäl-an'shëy yis'räël ad-m'od f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 11:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 11:15 Forums Online 11:15 And all x3605 the people 5971 went y3212 z8799 x1980 to Gilgäl גִּלגָּל; 1537 and there x8033 they made Šä´ûl שָׁאוּל y7586 king 4427 z8686 x853 x7586 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 in Gilgäl גִּלגָּל; 1537 and there x8033 they sacrificed 2076 z8799 sacrifices 2077 of peace offerings 8002 before 6440 Yähwè יָהוֶה; 3068 and there x8033 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 and all x3605 the men y582 x376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 rejoiced 8055 z8799 greatly. 3966

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.