Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 18Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 18

1 Jonathan loveth David. 5 Saul envieth his praise, 10 seeketh to kill him in his fury, 12 feareth him for his good success, 17 offereth him his daughters for a snare. 22 David persuadeth to be the king's son in law, giveth two hundred foreskins of the Philistines for Michal's dowry. 28 Saul's hatred, and David's glory increaseth.

וַיְהִי כְּכַלֹּת לְדַבֵּר אֶל־שָׁאוּל וְנֶפֶשׁ יְהוֹנָתָן נִקְשְׁרָה בְּנֶפֶשׁ דָּוִד *וַיֶּאֱהָב [וַיֶּאֱהָבֵהוּ] יְהוֹנָתָן כְּנַפְשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:1 Forums Online 18:1 way'hiy K'khaLotô l'daBër el-shäûl w'nefesh y'hônätän niq'sh'räh B'nefesh Däwid *waYeéhävô [waYeéhävë] y'hônätän K'naf'shô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:1 Forums Online 18:1 ¶ And it came to pass, x1961 when he had made an end 3615 z8763 of speaking 1696 z8763 unto x413 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 that the soul 5315 of Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן 3083 was knit 7194 z8738 with the soul 5315 of Däwiđ דָּוִד, 1732 and Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן 3083 loved 157 z8799 him as his own soul. 5315

וַיִּקָּחֵהוּ שָׁאוּל בַּיּוֹם הַהוּא וְלֹא נְתָנ לָשׁוּב בֵּית אָבִיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:2 Forums Online 18:2 waYiQächë shäûl BaYôm ha w'lo n'tänô shûv Bëyt äviyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:2 Forums Online 18:2 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 took 3947 z8799 him that x1931 day, 3117 and would let 5414 z8804 him go no more home 7725 z8800 x3808 to his father's 1 house. 1004

וַיִּכְרֹת יְהוֹנָתָן וְדָוִד בְּרִית בְּאַהֲבָת אֹת כְּנַפְשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:3 Forums Online 18:3 waYikh'rot y'hônätän w'däwid B'riyt B'ahávätô otô K'naf'shô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:3 Forums Online 18:3 Then Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן 3083 and Däwiđ דָּוִד 1732 made 3772 z8799 a covenant, 1285 because he loved y160 x157 him as his own soul. 5315

וַיִּתְפַּשֵּׁט יְהוֹנָתָן אֶת־הַמְּעִיל אֲשֶׁר עָלָיו וַיִּתְּנֵהוּ לְדָוִד מַדָּיו וְעַד־חַרְבּ וְעַד־קַשְׁתּ וְעַד־חֲגֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:4 Forums Online 18:4 waYit'PaSHëţ y'hônätän et-haM'iyl ásher äläyw waYiT'në l'däwid ûmaDäyw w'ad-char'Bô w'ad-qash'Tô w'ad-chágorô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:4 Forums Online 18:4 And Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן 3083 stripped y6584 z8691 himself x6584 of x853 the robe 4598 that x834 [was] upon x5921 him, and gave 5414 z8799 it to Däwiđ דָּוִד, 1732 and his garments, 4055 even to x5740 his sword, 2719 and to x5704 his bow, 7198 and to x5704 his girdle. y2289 x2290

וַיֵּצֵא דָוִד בְּכֹל אֲשֶׁר יִשְׁלָחֶנּוּ שָׁאוּל יַשְׂכִּיל וַיְשִׂמֵהוּ שָׁאוּל עַל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה וַיִּיטַב בְּעֵינֵי כָל־הָעָם וְגַם בְּעֵינֵי עַבְדֵי שָׁאוּל פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:5 Forums Online 18:5 waYëtzë däwid B'khol ásher yish'läche shäûl yas'Kiyl way'simë shäûl al an'shëy haMil'chämäh waYiyţav B'ëynëy khäl-äm w'gam B'ëynëy av'dëy shäûl f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:5 Forums Online 18:5 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 went out 3318 z8799 whithersoever x834 x3605 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 sent 7971 z8799 him, [and] behaved himself wisely: 7919 z8686 and Šä´ûl שָׁאוּל 7586 set 7760 z8799 him over x5921 the men y582 x376 of war, 4421 and he was accepted 3190 z8799 in the sight 5869 of all x3605 the people, 5971 and also x1571 in the sight 5869 of Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 servants. 5650

וַיְהִי בְּבוֹאָם בְּשׁוּב דָּוִד מֵהַכּוֹת אֶת־הַפְּלִשְׁתִּי וַתֵּצֶאנָה הַנָּשִׁים מִכָּל־עָרֵי יִשְׂרָאֵל *לָשׁוֹר [לָשִׁיר] וְהַמְּחֹלוֹת לִקְרַאת שָׁאוּל הַמֶּלֶךְ בְּתֻפִּים בְּשִׂמְחָה בְשָׁלִשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:6 Forums Online 18:6 way'hiy B'vôäm B'shûv Däwid haKôt et-haP'lish'Tiy waTëtzenäh haNäshiym miKäl-ärëy yis'räël *shôr [shiyr] w'haM'cholôt liq'rat shäûl haMelekh' B'tuPiym B'sim'chäh ûv'shälishiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:6 Forums Online 18:6 And it came to pass x1961 as they came, 935 z8800 when Däwiđ דָּוִד 1732 was returned 7725 z8800 from the slaughter 5221 z8687 x4480 of x853 the Pælištî פְּלִשׁתִּי, 6430 that the women 802 came out 3318 z8799 of all x4480 x3605 cities 5892 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 singing 7891 z8800 and dancing, 4246 to meet 7125 z8800 king 4428 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 with tabrets, 8596 with joy, 8057 and with instruments y7991 of musick. x7991

וַתַּעֲנֶינָה הַנָּשִׁים הַמְשַׂחֲקוֹת וַתֹּאמַרְןָ הִכָּה שָׁאוּל *בַּאֱלְפ [בַּאֲלָפָיו] וְדָוִד בְּרִבְבֹתָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:7 Forums Online 18:7 waTaáneynäh haNäshiym ham'sacháqôt waTomar'nä hiKäh shäûl *Baél'fô [Baáläfäyw] w'däwid B'riv'votäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:7 Forums Online 18:7 And the women 802 answered 6030 z8799 [one another] as they played, 7832 z8764 and said, 559 z8799 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 hath slain 5221 z8689 his thousands, 505 and Däwiđ דָּוִד 1732 his ten thousands. 7233

וַיִּחַר לְשָׁאוּל מְאֹד וַיֵּרַע בְּעֵינָיו הַדָּבָר הַזֶּה וַיֹּאמֶר נָתְנוּ לְדָוִד רְבָבוֹת וְלִי נָתְנוּ הָאֲלָפִים וְעוֹד ל אַךְ הַמְּלוּכָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:8 Forums Online 18:8 waYichar l'shäûl m'od waYëra B'ëynäyw haDävär haZeh waYomer nät'nû l'däwid r'vävôt w'liy nät'nû áläfiym w'ôd lô akh' haM'lûkhäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:8 Forums Online 18:8 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 was very 3966 wroth, 2734 z8799 and the x2088 saying 1697 displeased 3415 5869 z8799 him; and he said, 559 z8799 They have ascribed 5414 z8804 unto Däwiđ דָּוִד 1732 ten thousands, 7233 and to me they have ascribed 5414 z8804 [but] thousands: 505 and [what] can he have more x5750 but x389 the kingdom? 4410

וַיְהִי שָׁאוּל *עָוֹן [עוֹיֵן] אֶת־דָּוִד מֵהַיּוֹם הַהוּא וָהָלְאָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:9 Forums Online 18:9 way'hiy shäûl *äwon [ôyën] et-Däwid haYôm ha häl'äh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:9 Forums Online 18:9 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 eyed 5770 z8802 x853 Däwiđ דָּוִד 1732 from that day 3117 x4480 x1931 and forward. 1973

וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַתִּצְלַח רוּחַ אֱלֹהִים רָעָה אֶל־שָׁאוּל וַיִּתְנַבֵּא בְתוֹךְ־הַבַּיִת וְדָוִד מְנַגֵּן בְּיָד כְּיוֹם בְּיוֹם וְהַחֲנִית בְּיַד־שָׁאוּל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:10 Forums Online 18:10 way'hiy miMächórät waTitz'lach rûªch élohiym rääh el-shäûl waYit'naBë v'tôkh'-haBayit w'däwid m'naGën B'yädô K'yôm B'yôm w'hachániyt B'yad-shäûl

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:10 Forums Online 18:10 ¶ And it came to pass x1961 on the morrow, 4283 x4480 that the evil 7451 spirit 7307 from ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 came 6743 z8799 upon x413 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and he prophesied 5012 z8691 in the midst 8432 of the house: 1004 and Däwiđ דָּוִד 1732 played 5059 z8764 with his hand, 3027 as at other times: 3117 and [there was] a javelin 2595 in Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 hand. 3027

וַיָּטֶל שָׁאוּל אֶת־הַחֲנִית וַיֹּאמֶר אַכֶּה בְדָוִד בַקִּיר וַיִּסֹּב דָּוִד מִפָּנָיו פַּעֲמָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:11 Forums Online 18:11 waYäţel shäûl et-hachániyt waYomer aKeh v'däwid ûvaQiyr waYiŠov Däwid miPänäyw Paámäyim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:11 Forums Online 18:11 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 cast 2904 z8686 x853 the javelin; 2595 for he said, 559 z8799 I will smite 5221 z8686 Däwiđ דָּוִד 1732 even to the wall 7023 [with it]. And Däwiđ דָּוִד 1732 avoided x5437 out y5437 z8735 of his presence 6440 x4480 twice. 6471

וַיִּרָא שָׁאוּל מִלִּפְנֵי דָוִד כִּי־הָיָה יְהוָה עִמּ מֵעִם שָׁאוּל סָר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:12 Forums Online 18:12 waYirä shäûl miLif'nëy däwid Kiy-häyäh y'hwäh iMô ûim shäûl šär

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:12 Forums Online 18:12 ¶ And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 was afraid 3372 z8799 of 6440 x4480 Däwiđ דָּוִד, 1732 because x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 was x1961 with x5973 him, and was departed 5493 z8804 from x4480 x5973 Šä´ûl שָׁאוּל. 7586

וַיְסִרֵהוּ שָׁאוּל מֵעִמּ וַיְשִׂמֵהוּ ל שַׂר־אָלֶף וַיֵּצֵא וַיָּבֹא לִפְנֵי הָעָם פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:13 Forums Online 18:13 way'širë shäûl iMô way'simë lô sar-älef waYëtzë waYävo lif'nëy äm f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:13 Forums Online 18:13 Therefore Šä´ûl שָׁאוּל 7586 removed 5493 z8686 him from x4480 x5973 him, and made 7760 z8799 him his captain 8269 over a thousand; 505 and he went out 3318 z8799 and came in 935 z8799 before 6440 the people. 5971

וַיְהִי דָוִד לְכָל־דָּרְכָו מַשְׂכִּיל וַיהוָה עִמּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:14 Forums Online 18:14 way'hiy däwid l'khäl-Där'khäw mas'Kiyl wayhwäh iMô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:14 Forums Online 18:14 And Däwiđ דָּוִד 1732 behaved himself wisely 7919 z8688 in all x3605 his ways; 1870 and Yähwè יָהוֶה 3068 [was] with x5973 him.

וַיַּרְא שָׁאוּל אֲשֶׁר־הוּא מַשְׂכִּיל מְאֹד וַיָּגָר מִפָּנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:15 Forums Online 18:15 waYar' shäûl ásher- mas'Kiyl m'od waYägär miPänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:15 Forums Online 18:15 Wherefore when Šä´ûl שָׁאוּל 7586 saw 7200 z8799 that x834 he x1931 behaved y7919 z0 himself very y3966 wisely, 7919 z8688 x3966 he was afraid 1481 z8799 of 6440 x4480 him.

וְכָל־יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה אֹהֵב אֶת־דָּוִד כִּי־הוּא יוֹצֵא וָבָא לִפְנֵיהֶם פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:16 Forums Online 18:16 w'khäl-yis'räël wiyhûdäh ohëv et-Däwid Kiy- yôtzë lif'nëyhem f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:16 Forums Online 18:16 But all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 and Yæhûđà יְהוּדָה 3063 loved 157 z8802 x853 Däwiđ דָּוִד, 1732 because x3588 he x1931 went out 3318 z8802 and came in 935 z8802 before 6440 them.

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־דָּוִד הִנֵּה בִתִּי הַגְּדוֹלָה מֵרַב אֹתָהּ אֶתֶּן־לְךָ לְאִשָּׁה אַךְ הֱיֵה־לִּי לְבֶן־חַיִל וְהִלָּחֵם מִלְחֲמוֹת יְהוָה וְשָׁאוּל אָמַר אַל־תְּהִי יָדִי בּ תְהִי־ב יַד־פְּלִשְׁתִּים ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:17 Forums Online 18:17 waYomer shäûl el-Däwid hiNëh viTiy haG'dôläh mërav otäH eTen-l'khä l'iSHäh akh' héyëh-Liy l'ven-chayil w'hiLächëm mil'chámôt y'hwäh w'shäûl ämar al-T'hiy yädiy Bô ût'hiy-vô yad-P'lish'Tiym š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:17 Forums Online 18:17 ¶ And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 to x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 Behold x2009 my elder 1419 daughter 1323 Mërav מֵרַב, 4764 her will I give 5414 z8799 thee to wife: 802 only x389 be x1961 thou valiant 1121 2428 for me, and fight 3898 z8734 Yähwè's יָהוֶה 3068 battles. 4421 For Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said, 559 z8804 Let not x408 mine hand 3027 be x1961 upon him, but let the hand 3027 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 be x1961 upon him.

וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־שָׁאוּל מִי אָנֹכִי מִי חַיַּי מִשְׁפַּחַת אָבִי בְּיִשְׂרָאֵל כִּי־אֶהְיֶה חָתָן לַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:18 Forums Online 18:18 waYomer Däwid el-shäûl miy änokhiy ûmiy chaYay mish'Pachat äviy B'yis'räël Kiy-eh'yeh chätän laMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:18 Forums Online 18:18 And Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 unto x413 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 Who x4310 [am] I? x595 and what x4310 [is] my life, 2416 [or] my father's 1 family 4940 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that x3588 I should be x1961 son in law 2860 to the king? 4428

וַיְהִי בְּעֵת תֵּת אֶת־מֵרַב בַּת־שָׁאוּל לְדָוִד וְהִיא נִתְּנָה לְעַדְרִיאֵל הַמְּחֹלָתִי לְאִשָּׁה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:19 Forums Online 18:19 way'hiy B'ët Tët et-mërav Bat-shäûl l'däwid w'hiy niT'näh l'ad'riyël haM'cholätiy l'iSHäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:19 Forums Online 18:19 But it came to pass x1961 at the time 6256 when x853 Mërav מֵרַב 4764 Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 daughter 1323 should have been given 5414 z8800 to Däwiđ דָּוִד, 1732 that she x1931 was given 5414 z8738 unto `Ađrî´ël עַדרִיאֵל 5741 the Mæçöläŧî מְחֹלָתִי 4259 to wife. 802

וַתֶּאֱהַב מִיכַל בַּת־שָׁאוּל אֶת־דָּוִד וַיַּגִּדוּ לְשָׁאוּל וַיִּשַׁר הַדָּבָר בְּעֵינָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:20 Forums Online 18:20 waTeéhav miykhal Bat-shäûl et-Däwid waYaGidû l'shäûl waYishar haDävär B'ëynäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:20 Forums Online 18:20 And Mîȼal מִיכַל 4324 Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 daughter 1323 loved 157 z8799 x853 Däwiđ דָּוִד: 1732 and they told 5046 z8686 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and the thing 1697 pleased 3474 5869 z8799 him.

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶתְּנֶנָּה לּ תְהִי־ל לְמוֹקֵשׁ תְהִי־ב יַד־פְּלִשְׁתִּים וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־דָּוִד בִּשְׁתַּיִם תִּתְחַתֵּן בִּי הַיּוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:21 Forums Online 18:21 waYomer shäûl eT'neNäh Lô ût'hiy-lô l'môqësh ût'hiy-vô yad-P'lish'Tiym waYomer shäûl el-Däwid Bish'Tayim Tit'chaTën Biy haYôm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:21 Forums Online 18:21 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said, 559 z8799 I will give 5414 z8799 him her, that she may be x1961 a snare 4170 to him, and that the hand 3027 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 may be x1961 against him. Wherefore Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 to x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 Thou shalt this day 3117 be my son in law y2859 z8691 x2860 in [the one of] the twain. 8147

וַיְצַו שָׁאוּל אֶת־עֲבָדָו דַּבְּרוּ אֶל־דָּוִד בַּלָּט לֵאמֹר הִנֵּה חָפֵץ בְּךָ הַמֶּלֶךְ וְכָל־עֲבָדָיו אֲהֵבוּךָ וְעַתָּה הִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:22 Forums Online 18:22 way'tzaw shäûl et-ávädäw DaB'rû el-Däwid BaLäţ mor hiNëh chäfëtz B'khä haMelekh' w'khäl-ávädäyw áhëvûkhä w'aTäh hit'chaTën BaMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:22 Forums Online 18:22 ¶ And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 commanded 6680 z8762 x853 his servants, 5650 [saying], Commune 1696 z8761 with x413 Däwiđ דָּוִד 1732 secretly, 3909 and say, 559 z8800 Behold, x2009 the king 4428 hath delight 2654 z8804 in thee, and all x3605 his servants 5650 love 157 z8804 thee: now x6258 therefore be the king's 4428 son in law. y2859 z8690 x2860

וַיְדַבְּרוּ עַבְדֵי שָׁאוּל בְּאָזְנֵי דָוִד אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֹּאמֶר דָּוִד הַנְקַלָּה בְעֵינֵיכֶם הִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ וְאָנֹכִי אִישׁ־רָשׁ וְנִקְלֶה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:23 Forums Online 18:23 way'daB'rû av'dëy shäûl B'äz'nëy däwid et-haD'väriym ëLeh waYomer Däwid han'qaLäh v'ëynëykhem hit'chaTën BaMelekh' w'änokhiy iysh-räsh w'niq'leh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:23 Forums Online 18:23 And Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 servants 5650 spake 1696 z8762 x853 those x428 words 1697 in the ears 241 of Däwiđ דָּוִד. 1732 And Däwiđ דָּוִד 1732 said, 559 z8799 Seemeth 5869 it to you [a] light 7043 z8738 [thing] to be a king's 4428 son in law, y2859 z8692 x2860 seeing that I x595 [am] a poor 7326 z8802 man, 376 and lightly esteemed? 7034 z8737

וַיַּגִּדוּ עַבְדֵי שָׁאוּל ל לֵאמֹר כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה דִּבֶּר דָּוִד פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:24 Forums Online 18:24 waYaGidû av'dëy shäûl lô mor KaD'väriym ëLeh DiBer Däwid f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:24 Forums Online 18:24 And the servants 5650 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 told 5046 z8686 him, saying, 559 z8800 On this x428 manner 1697 spake 1696 z8765 Däwiđ דָּוִד. 1732

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל כֹּה־תֹאמְרוּ לְדָוִד אֵין־חֵפֶץ לַמֶּלֶךְ בְּמֹהַר כִּי בְּמֵאָה עָרְלוֹת פְּלִשְׁתִּים לְהִנָּקֵם בְּאֹיְבֵי הַמֶּלֶךְ וְשָׁאוּל חָשַׁב לְהַפִּיל אֶת־דָּוִד בְּיַד־פְּלִשְׁתִּים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:25 Forums Online 18:25 waYomer shäûl Koh-tom'rû l'däwid ëyn-chëfetz laMelekh' B'mohar Kiy B'mëäh är'lôt P'lish'Tiym l'hiNäqëm B'oy'vëy haMelekh' w'shäûl chäshav l'haPiyl et-Däwid B'yad-P'lish'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:25 Forums Online 18:25 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said, 559 z8799 Thus x3541 shall ye say 559 z8799 to Däwiđ דָּוִד, 1732 The king 4428 desireth 2656 not x369 any dowry, 4119 but x3588 an hundred 3967 foreskins 6190 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים, 6430 to be avenged 5358 z8736 of the king's 4428 enemies. 341 z8802 But Šä´ûl שָׁאוּל 7586 thought 2803 z8804 to make x853 Däwiđ דָּוִד 1732 fall 5307 z8687 by the hand 3027 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים. 6430

וַיַּגִּדוּ עֲבָדָיו לְדָוִד אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּשַׁר הַדָּבָר בְּעֵינֵי דָוִד לְהִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ וְלֹא מָלְאוּ הַיָּמִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:26 Forums Online 18:26 waYaGidû ávädäyw l'däwid et-haD'väriym ëLeh waYishar haDävär B'ëynëy däwid l'hit'chaTën BaMelekh' w'lo mäl'û haYämiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:26 Forums Online 18:26 And when his servants 5650 told 5046 z8686 Däwiđ דָּוִד 1732 x853 these x428 words, 1697 it pleased 3474 1697 5869 z8799 Däwiđ דָּוִד 1732 well to be the king's 4428 son in law: y2859 z8692 x2860 and the days 3117 were not x3808 expired. 4390 z8804

וַיָּקָם דָּוִד וַיֵּלֶךְ הוּא וַאֲנָשָׁיו וַיַּךְ בַּפְּלִשְׁתִּים מָאתַיִם אִישׁ וַיָּבֵא דָוִד אֶת־עָרְלֹתֵיהֶם וַיְמַלְאוּם לַמֶּלֶךְ לְהִתְחַתֵּן בַּמֶּלֶךְ וַיִּתֶּן־ל שָׁאוּל אֶת־מִיכַל בִּתּ לְאִשָּׁה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:27 Forums Online 18:27 waYäqäm Däwid waYëlekh' waánäshäyw waYakh' BaP'lish'Tiym mätayim iysh waYävë däwid et-är'lotëyhem way'mal'ûm laMelekh' l'hit'chaTën BaMelekh' waYiTen-lô shäûl et-miykhal BiTô l'iSHäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:27 Forums Online 18:27 Wherefore Däwiđ דָּוִד 1732 arose 6965 z8799 and went, y3212 z8799 x1980 he x1931 and his men, y582 x376 and slew 5221 z8686 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 two hundred 3967 men; 376 and Däwiđ דָּוִד 1732 brought 935 z8686 x853 their foreskins, 6190 and they gave them in full tale 4390 z8762 to the king, 4428 that he might be the king's 4428 son in law. y2859 z8692 x2860 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 gave 5414 z8799 him x853 Mîȼal מִיכַל 4324 his daughter 1323 to wife. 802

וַיַּרְא שָׁאוּל וַיֵּדַע כִּי יְהוָה עִם־דָּוִד מִיכַל בַּת־שָׁאוּל אֲהֵבַתְהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:28 Forums Online 18:28 waYar' shäûl waYëda Kiy y'hwäh im-Däwid ûmiykhal Bat-shäûl áhëvat'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:28 Forums Online 18:28 ¶ And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 saw 7200 z8799 and knew 3045 z8799 that x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 [was] with x5973 Däwiđ דָּוִד, 1732 and [that] Mîȼal מִיכַל 4324 Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 daughter 1323 loved 157 z8804 him.

וַיֹּאסֶף שָׁאוּל לֵרֹא מִפְּנֵי דָוִד עוֹד וַיְהִי שָׁאוּל אֹיֵב אֶת־דָּוִד כָּל־הַיָּמִים ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:29 Forums Online 18:29 waYošef shäûl ro miP'nëy däwid ôd way'hiy shäûl oyëv et-Däwid Käl-haYämiym š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:29 Forums Online 18:29 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 was yet x5750 the more 3254 z8686 afraid 3372 z8800 of 6440 x4480 Däwiđ דָּוִד; 1732 and Šä´ûl שָׁאוּל 7586 became x1961 x853 Däwiđ's דָּוִד 1732 enemy 341 z8802 continually. 3117 x3605

וַיֵּצְאוּ שָׂרֵי פְלִשְׁתִּים וַיְהִי מִדֵּי צֵאתָם שָׂכַל דָּוִד מִכֹּל עַבְדֵי שָׁאוּל וַיִּיקַר שְׁמ מְאֹד ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:30 Forums Online 18:30 waYëtz'û särëy f'lish'Tiym way'hiy miDëy tzëtäm säkhal Däwid miKol av'dëy shäûl waYiyqar sh'mô m'od š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 18:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 18:30 Forums Online 18:30 Then the princes 8269 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 went forth: 3318 z8799 and it came to pass, x1961 after y1767 x4480 x167 they went forth, 3318 z8800 [that] Däwiđ דָּוִד 1732 behaved himself more wisely 7919 z8804 than all x4480 x3605 the servants 5650 of Šä´ûl שָׁאוּל; 7586 so that his name 8034 was much 3966 set by. 3365 z8799

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.