Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 6Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 6

1 After seven months the Philistines take counsel how to send back the Ark. 10 They bring it on a new cart with an offering unto Beth-shemesh. 19 The people are smitten for looking into the Ark. 21 They send to them of Kirjath-Jearim to fetch it.

וַיְהִי אֲרוֹן־יְהוָה בִּשְׂדֵה פְלִשְׁתִּים שִׁבְעָה חֳדָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:1 Forums Online 6:1 way'hiy árôn-y'hwäh Bis'dëh f'lish'Tiym shiv'äh chódäshiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:1 Forums Online 6:1 ¶ And the ark 727 of Yähwè יָהוֶה 3068 was x1961 in the country 7704 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 seven 7651 months. 2320

וַיִּקְרְאוּ פְלִשְׁתִּים לַכֹּהֲנִים וְלַקֹּסְמִים לֵאמֹר מַה־נַּעֲשֶׂה לַאֲרוֹן יְהוָה הוֹדִעֻנוּ בַּמֶּה נְשַׁלְּחֶנּוּ לִמְקוֹמ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:2 Forums Online 6:2 waYiq'r'û f'lish'Tiym laKohániym w'laQoš'miym mor mah-Naáseh laárôn y'hwäh hôdiu BaMeh n'shaL'che lim'qômô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:2 Forums Online 6:2 And the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 called 7121 z8799 for the priests 3548 and the diviners, 7080 z8802 saying, 559 z8800 What x4100 shall we do 6213 z8799 to the ark 727 of Yähwè יָהוֶה? 3068 tell 3045 z8685 us wherewith x4100 we shall send 7971 z8762 it to his place. 4725

וַיֹּאמְרוּ אִם־מְשַׁלְּחִים אֶת־אֲרוֹן אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אַל־תְּשַׁלְּחוּ אֹת רֵיקָם כִּי־הָשֵׁב תָּשִׁיבוּ ל אָשָׁם אָז תֵּרָפְאוּ וְנוֹדַע לָכֶם לָמָּה לֹא־תָסוּר יָד מִכֶּם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:3 Forums Online 6:3 waYom'rû im-m'shaL'chiym et-árôn élohëy yis'räël al-T'shaL'chû otô rëyqäm Kiy-häshëv Täshiyvû lô äshäm äz Tëräf'û w'nôda khem Mäh lo-täšûr yädô miKem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:3 Forums Online 6:3 And they said, 559 z8799 If x518 ye send away 7971 z8764 x853 the ark 727 of the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 send 7971 z8762 it not x408 empty; 7387 but x3588 in any wise y7725 z8687 return 7725 z8686 him a trespass offering: 817 then x227 ye shall be healed, 7495 z8735 and it shall be known 3045 z8738 to you why x4100 his hand 3027 is not x3808 removed 5493 z8799 from x4480 you.

וַיֹּאמְרוּ מָה הָאָשָׁם אֲשֶׁר נָשִׁיב ל וַיֹּאמְרוּ מִסְפַּר סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים חֲמִשָּׁה *עָפְלֵי [טְחֹרֵי] זָהָב וַחֲמִשָּׁה עַכְבְּרֵי זָהָב כִּי־מַגֵּפָה אַחַת לְכֻלָּם לְסַרְנֵיכֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:4 Forums Online 6:4 waYom'rû mäh äshäm ásher näshiyv lô waYom'rû miš'Par šar'nëy f'lish'Tiym chámiSHäh *äf'lëy [ţ'chorëy] zähäv wachámiSHäh akh'B'rëy zähäv Kiy-maGëfäh achat l'khuLäm ûl'šar'nëykhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:4 Forums Online 6:4 Then said 559 z8799 they, What x4100 [shall be] the trespass offering 817 which x834 we shall return 7725 z8686 to him? They answered, 559 z8799 Five 2568 golden 2091 emerods, 6076 y2914 z8675 and five 2568 golden 2091 mice, 5909 [according to] the number 4557 of the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים: 6430 for x3588 one 259 plague 4046 [was] on you all, x3605 and on your lords. 5633

וַעֲשִׂיתֶם צַלְמֵי *עָפְלֵיכֶם [טְחֹרֵיכֶם] וְצַלְמֵי עַכְבְּרֵיכֶם הַמַּשְׁחִיתִם אֶת־הָאָרֶץ נְתַתֶּם לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל כָּבוֹד אוּלַי יָקֵל אֶת־יָד מֵעֲלֵיכֶם מֵעַל אֱלֹהֵיכֶם מֵעַל אַרְצְכֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:5 Forums Online 6:5 waásiytem tzal'mëy *äf'lëykhem [ţ'chorëykhem] w'tzal'mëy akh'B'rëykhem haMash'chiytim et-äretz ûn'taTem lohëy yis'räël Kävôd ûlay yäqël et-yädô álëykhem ûal élohëykhem ûal ar'tz'khem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:5 Forums Online 6:5 Wherefore ye shall make 6213 z8804 images 6754 of your emerods, 6076 y2914 z8675 and images 6754 of your mice 5909 that mar 7843 z8688 x853 the land; 776 and ye shall give 5414 z8804 glory 3519 unto the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 peradventure x194 he will lighten 7043 z8686 x853 his hand 3027 from off x4480 x5921 you, and from off x4480 x5921 your ´élöhîm אֱלֹהִים, 430 and from off x4480 x5921 your land. 776

וְלָמָּה תְכַבְּדוּ אֶת־לְבַבְכֶם כַּאֲשֶׁר כִּבְּדוּ מִצְרַיִם פַרְעֹה אֶת־לִבָּם הֲלוֹא כַּאֲשֶׁר הִתְעַלֵּל בָּהֶם וַיְשַׁלְּחוּם וַיֵּלֵכוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:6 Forums Online 6:6 w'Mäh t'khaB'dû et-l'vav'khem Kaásher KiB'dû mitz'rayim ûfar'oh et-liBäm Kaásher hit'aLël hem way'shaL'chûm waYëlëkhû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:6 Forums Online 6:6 Wherefore x4100 then do ye harden 3513 z8762 x853 your hearts, 3824 as x834 the Mixrîm מִצרִים 4714 and Par`ò פַּרעֹה 6547 hardened 3513 z8765 x853 their hearts? 3820 when x834 he had wrought wonderfully 5953 z8694 among them, did they not x3808 let the people go, 7971 z8762 and they departed? y3212 z8799 x1980

וְעַתָּה קְחוּ וַעֲשׂוּ עֲגָלָה חֲדָשָׁה אֶחָת שְׁתֵּי פָרוֹת עָלוֹת אֲשֶׁר לֹא־עָלָה עֲלֵיהֶם עֹל וַאֲסַרְתֶּם אֶת־הַפָּרוֹת בָּעֲגָלָה וַהֲשֵׁיבֹתֶם בְּנֵיהֶם מֵאַחֲרֵיהֶם הַבָּיְתָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:7 Forums Online 6:7 w'aTäh q'chû waásû ágäläh chádäshäh echät ûsh'Tëy färôt älôt ásher lo-äläh álëyhem ol waášar'Tem et-haPärôt ágäläh waháshëyvotem B'nëyhem achárëyhem haBäy'täh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:7 Forums Online 6:7 Now x6258 therefore make 6213 z8798 a 259 new 2319 cart, 5699 and take 3947 z8798 two 8147 milch 5763 z8802 kine, 6510 on x5921 which x834 there hath come 5927 z8804 no x3808 yoke, 5923 and tie 631 z8804 x853 the kine 6510 to the cart, 5699 and bring 7725 z8689 their calves 1121 home 1004 from x4480 x310 them: y310

לְקַחְתֶּם אֶת־אֲרוֹן יְהוָה נְתַתֶּם אֹת אֶל־הָעֲגָלָה וְאֵת כְּלֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר הֲשֵׁבֹתֶם ל אָשָׁם תָּשִׂימוּ בָאַרְגַּז מִצִּדּ וְשִׁלַּחְתֶּם אֹת וְהָלָךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:8 Forums Online 6:8 ûl'qach'Tem et-árôn y'hwäh ûn'taTem otô el-ágäläh w'ët K'lëy haZähäv ásher háshëvotem lô äshäm Täsiymû ar'Gaz miTZiDô w'shiLach'Tem otô w'häläkh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:8 Forums Online 6:8 And take 3947 z8804 x853 the ark 727 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and lay 5414 z8804 it upon x413 the cart; 5699 and put 7760 z8799 the jewels 3627 of gold, 2091 which x834 ye return 7725 z8689 him [for] a trespass offering, 817 in a coffer 712 by the side 6654 x4480 thereof; and send it away, 7971 z8765 x853 that it may go. 1980 z8804

רְאִיתֶם אִם־דֶּרֶךְ גְּבוּל יַעֲלֶה בֵּית שֶׁמֶשׁ הוּא עָשָׂה לָנוּ אֶת־הָרָעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת וְאִם־לֹא וְיָדַעְנוּ כִּי לֹא יָד נָגְעָה בָּנוּ מִקְרֶה הוּא הָיָה לָנוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:9 Forums Online 6:9 ûr'iytem im-Derekh' G'vûlô yaáleh Bëyt shemesh äsäh et-rääh haG'dôläh haZot w'im-lo w'yäda'nû Kiy lo yädô näg'äh miq'reh häyäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:9 Forums Online 6:9 And see, 7200 z8804 if x518 it goeth up 5927 z8799 by the way 1870 of his own coast 1366 to Bêŧ Šemeš בֵּית־שֶׁמֶשׁ, 1053 [then] he x1931 hath done 6213 z8804 us x853 this x2063 great 1419 evil: 7451 but if x518 not, x3808 then we shall know 3045 z8804 that x3588 [it is] not x3808 his hand 3027 [that] smote 5060 z8804 us: it x1931 [was] a chance 4745 [that] happened x1961 to us. y1961 z8804

וַיַּעֲשׂוּ הָאֲנָשִׁים כֵּן וַיִּקְחוּ שְׁתֵּי פָרוֹת עָלוֹת וַיַּאַסְרוּם בָּעֲגָלָה וְאֶת־בְּנֵיהֶם כָּלוּ בַבָּיִת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:10 Forums Online 6:10 waYaásû ánäshiym Kën waYiq'chû sh'Tëy färôt älôt waYaaš'rûm ágäläh w'et-B'nëyhem Kälû vaBäyit

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:10 Forums Online 6:10 ¶ And the men y582 x376 did x6213 so; y6213 z8799 x3651 and took 3947 z8799 two 8147 milch 5763 z8802 kine, 6510 and tied 631 z8799 them to the cart, 5699 and shut up 3607 z8804 their calves 1121 at home: 1004

וַיָּשִׂמוּ אֶת־אֲרוֹן יְהוָה אֶל־הָעֲגָלָה וְאֵת הָאַרְגַּז וְאֵת עַכְבְּרֵי הַזָּהָב וְאֵת צַלְמֵי טְחֹרֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:11 Forums Online 6:11 waYäsimû et-árôn y'hwäh el-ágäläh w'ët ar'Gaz w'ët akh'B'rëy haZähäv w'ët tzal'mëy ţ'chorëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:11 Forums Online 6:11 And they laid 7760 z8799 x853 the ark 727 of Yähwè יָהוֶה 3068 upon x413 the cart, 5699 and the coffer 712 with x854 the mice 5909 of gold 2091 and the images 6754 of their emerods. 2914

וַיִשַּׁרְנָה הַפָּרוֹת בַּדֶּרֶךְ עַל־דֶּרֶךְ בֵּית שֶׁמֶשׁ בִּמְסִלָּה אַחַת הָלְכוּ הָלֹךְ וְגָעוֹ וְלֹא־סָרוּ יָמִין שְׂמֹאול וְסַרְנֵי פְלִשְׁתִּים הֹלְכִים אַחֲרֵיהֶם עַד־גְּבוּל בֵּית שָׁמֶשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:12 Forums Online 6:12 wayiSHar'näh haPärôt BaDerekh' al-Derekh' Bëyt shemesh Bim'šiLäh achat häl'khû hälokh' w'gäô w'lo-šärû yämiyn ûs'mowl w'šar'nëy f'lish'Tiym hol'khiym achárëyhem ad-G'vûl Bëyt shämesh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:12 Forums Online 6:12 And the kine 6510 took the straight 3474 z8799 way 1870 to x5921 the way 1870 of Bêŧ Šemeš בֵּית־שֶׁמֶשׁ, 1053 [and] went along 1980 z8804 the x259 highway, 4546 y259 lowing 1600 z8800 as they went, 1980 z8800 and turned not aside 5493 z8804 x3808 [to] the right hand 3225 or [to] the left; 8040 and the lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 went 1980 z8802 after 310 them unto x5704 the border 1366 of Bêŧ Šemeš בֵּית־שֶׁמֶשׁ. 1053

בֵית שֶׁמֶשׁ קֹצְרִים קְצִיר־חִטִּים בָּעֵמֶק וַיִּשְׂאוּ אֶת־עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ אֶת־הָאָרוֹן וַיִּשְׂמְחוּ לִרְאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:13 Forums Online 6:13 ûvëyt shemesh qotz'riym q'tziyr-chiŢiym ëmeq waYis'û et-ëynëyhem waYir'û et-ärôn waYis'm'chû lir'ôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:13 Forums Online 6:13 And [they of] Bêŧ Šemeš בֵּית־שֶׁמֶשׁ 1053 [were] reaping 7114 z8802 their wheat 2406 harvest 7105 in the valley: 6010 and they lifted up 5375 z8799 x853 their eyes, 5869 and saw 7200 z8799 x853 the ark, 727 and rejoiced 8055 z8799 to see 7200 z8800 [it].

וְהָעֲגָלָה בָּאָה אֶל־שְׂדֵה יְהוֹשֻׁעַ בֵּית־הַשִּׁמְשִׁי וַתַּעֲמֹד שָׁם וְשָׁם אֶבֶן גְּדוֹלָה וַיְבַקְּעוּ אֶת־עֲצֵי הָעֲגָלָה וְאֶת־הַפָּרוֹת הֶעֱלוּ עֹלָה לַיהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:14 Forums Online 6:14 w'ágäläh Bääh el-s'dëh y'hôshuª Bëyt-haSHim'shiy waTaámod shäm w'shäm even G'dôläh way'vaQ'û et-átzëy ágäläh w'et-haPärôt heélû oläh layhwäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:14 Forums Online 6:14 And the cart 5699 came 935 z8802 into x413 the field 7704 of Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 a Bêŧ Šimšî בֵּית־שִׁמשִׁי, 1030 and stood 5975 z8799 there, x8033 where x8033 [there was] a great 1419 stone: 68 and they clave 1234 z8762 x853 the wood 6086 of the cart, 5699 and offered 5927 z8689 the kine 6510 a burnt offering 5930 unto Yähwè יָהוֶה. 3068

וְהַלְוִיִּם הוֹרִידוּ אֶת־אֲרוֹן יְהוָה וְאֶת־הָאַרְגַּז אֲשֶׁר־אִתּ אֲשֶׁר־בּ כְלֵי־זָהָב וַיָּשִׂמוּ אֶל־הָאֶבֶן הַגְּדוֹלָה וְאַנְשֵׁי בֵית־שֶׁמֶשׁ הֶעֱלוּ עֹלוֹת וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים בַּיּוֹם הַהוּא לַיהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:15 Forums Online 6:15 w'hal'wiYim hôriydû et-árôn y'hwäh w'et-ar'Gaz ásher-iTô ásher-Bô kh'lëy-zähäv waYäsimû el-even haG'dôläh w'an'shëy vëyt-shemesh heélû olôt waYiz'B'chû z'vächiym BaYôm ha layhwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:15 Forums Online 6:15 And the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 took down 3381 z8689 x853 the ark 727 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and the coffer 712 that x834 [was] with x854 it, wherein x834 the jewels 3627 of gold 2091 [were], and put 7760 z8799 [them] on x413 the great 1419 stone: 68 and the men y582 x376 of Bêŧ Šemeš בֵּית־שֶׁמֶשׁ 1053 offered 5927 z8689 burnt offerings 5930 and sacrificed 2076 z8799 sacrifices 2077 the same x1931 day 3117 unto Yähwè יָהוֶה. 3068

וַחֲמִשָּׁה סַרְנֵי־פְלִשְׁתִּים רָאוּ וַיָּשֻׁבוּ עֶקְרוֹן בַּיּוֹם הַהוּא ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:16 Forums Online 6:16 wachámiSHäh šar'nëy-f'lish'Tiym räû waYäshuvû eq'rôn BaYôm ha š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:16 Forums Online 6:16 And when the five 2568 lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 had seen 7200 z8804 [it], they returned 7725 z8799 to `Ekrôn עֶקרוֹן 6138 the same x1931 day. 3117

וְאֵלֶּה טְחֹרֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר הֵשִׁיבוּ פְלִשְׁתִּים אָשָׁם לַיהוָה לְאַשְׁדּוֹד אֶחָד לְעַזָּה אֶחָד לְאַשְׁקְלוֹן אֶחָד לְגַת אֶחָד לְעֶקְרוֹן אֶחָד ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:17 Forums Online 6:17 w'ëLeh ţ'chorëy haZähäv ásher hëshiyvû f'lish'Tiym äshäm layhwäh l'ash'Dôd echäd l'aZäh echäd l'ash'q'lôn echäd l'gat echäd l'eq'rôn echäd š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:17 Forums Online 6:17 And these x428 [are] the golden 2091 emerods 2914 which x834 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 returned 7725 z8689 [for] a trespass offering 817 unto Yähwè יָהוֶה; 3068 for ´Ašdôđ אַשׁדּוֹד 795 one, 259 for `Azzà עַזָּה 5804 one, 259 for ´Aškælôn אַשׁקְלוֹן 831 one, 259 for Gaŧ גַּת 1661 one, 259 for `Ekrôn עֶקרוֹן 6138 one; 259

וְעַכְבְּרֵי הַזָּהָב מִסְפַּר כָּל־עָרֵי פְלִשְׁתִּים לַחֲמֵשֶׁת הַסְּרָנִים מֵעִיר מִבְצָר וְעַד כֹּפֶר הַפְּרָזִי וְעַד אָבֵל הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר הִנִּיחוּ עָלֶיהָ אֵת אֲרוֹן יְהוָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה בִּשְׂדֵה יְהוֹשֻׁעַ בֵּית־הַשִּׁמְשִׁי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:18 Forums Online 6:18 w'akh'B'rëy haZähäv miš'Par Käl-ärëy f'lish'Tiym lachámëshet haŠ'räniym iyr miv'tzär w'ad Kofer haP'räziy w'ad ävël haG'dôläh ásher hiNiychû äley ët árôn y'hwäh ad haYôm haZeh Bis'dëh y'hôshuª Bëyt-haSHim'shiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:18 Forums Online 6:18 And the golden 2091 mice, 5909 [according to] the number 4557 of all x3605 the cities 5892 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 [belonging] to the five 2568 lords, 5633 [both] of fenced y4013 cities, 5892 x4480 x4013 and of x5704 country 6521 villages, 3724 even unto x5704 the great 1419 [stone of] Hävel הָבֶל, 59 whereon x834 x5921 they set down y3240 z8689 x5117 x853 the ark 727 of Yähwè יָהוֶה: 3068 [which stone remaineth] unto x5704 this x2088 day 3117 in the field 7704 of Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 the Bêŧ Šimšî בֵּית־שִׁמשִׁי. 1030

וַיַּךְ בְּאַנְשֵׁי בֵית־שֶׁמֶשׁ כִּי רָאוּ בַּאֲרוֹן יְהוָה וַיַּךְ בָּעָם שִׁבְעִים אִישׁ חֲמִשִּׁים אֶלֶף אִישׁ וַיִּתְאַבְּלוּ הָעָם כִּי־הִכָּה יְהוָה בָּעָם מַכָּה גְדוֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:19 Forums Online 6:19 waYakh' B'an'shëy vëyt-shemesh Kiy räû Baárôn y'hwäh waYakh' äm shiv'iym iysh chámiSHiym elef iysh waYit'aB'lû äm Kiy-hiKäh y'hwäh äm maKäh g'dôläh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:19 Forums Online 6:19 ¶ And he smote 5221 z8686 the men 376 of Bêŧ Šemeš בֵּית־שֶׁמֶשׁ, 1053 because x3588 they had looked 7200 z8804 into the ark 727 of Yähwè יָהוֶה, 3068 even he smote 5221 z8686 of the people 5971 fifty 2572 thousand 505 and threescore and ten 7657 men: y582 x376 and the people 5971 lamented, 56 z8691 because x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 had smitten 5221 z8689 [many] of the people 5971 with a great 1419 slaughter. 4347

וַיֹּאמְרוּ אַנְשֵׁי בֵית־שֶׁמֶשׁ מִי יוּכַל לַעֲמֹד לִפְנֵי יְהוָה הָאֱלֹהִים הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה וְאֶל־מִי יַעֲלֶה מֵעָלֵינוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:20 Forums Online 6:20 waYom'rû an'shëy vëyt-shemesh miy yûkhal laámod lif'nëy y'hwäh élohiym haQädôsh haZeh w'el-miy yaáleh älëy š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:20 Forums Online 6:20 And the men y582 x376 of Bêŧ Šemeš בֵּית־שֶׁמֶשׁ 1053 said, 559 z8799 Who x4310 is able 3201 z8799 to stand 5975 z8800 before 6440 this x2088 holy 6918 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים? 430 and to x413 whom x4310 shall he go up 5927 z8799 from x4480 x5921 us?

וַיִּשְׁלְחוּ מַלְאָכִים אֶל־יוֹשְׁבֵי קִרְיַת־יְעָרִים לֵאמֹר הֵשִׁבוּ פְלִשְׁתִּים אֶת־אֲרוֹן יְהוָה רְדוּ הַעֲלוּ אֹת אֲלֵיכֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:21 Forums Online 6:21 waYish'l'chû mal'äkhiym el-yôsh'vëy qir'yat-y'äriym mor hëshivû f'lish'Tiym et-árôn y'hwäh r'dû haálû otô álëykhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 6:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 6:21 Forums Online 6:21 ¶ And they sent 7971 z8799 messengers 4397 to x413 the inhabitants 3427 z8802 of Kiryaŧ Yæ`ärîm קִריַת־יְעָרִים, 7157 saying, 559 z8800 The Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 have brought again 7725 z8689 x853 the ark 727 of Yähwè יָהוֶה; 3068 come ye down, 3381 z8798 [and] fetch it up 5927 z8685 x853 to x413 you.

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.