Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 14Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 14

1 Jonathan, unwitting to his father, the priest, or the people, goeth and miraculously smiteth the Philistines' garrison. 15 A divine terror maketh them beat themselves. 17 Saul, not staying the priest's answer, setteth on them. 21 The captivated Hebrews, and the hidden Israelites, join against them. 24 Saul's unadvised adjuration hindreth the victory. 33 He restraineth the people from eating blood. 35 He buildeth an altar. 36 Jonathan, taken by lot, is saved by the people. 47 Saul's strength and family.

וַיְהִי הַיּוֹם וַיֹּאמֶר יוֹנָתָן בֶּן־שָׁאוּל אֶל־הַנַּעַר נֹשֵׂא כֵלָיו לְכָה וְנַעְבְּרָה אֶל־מַצַּב פְּלִשְׁתִּים אֲשֶׁר מֵעֵבֶר הַלָּז לְאָבִיו לֹא הִגִּיד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:1 Forums Online 14:1 way'hiy haYôm waYomer yônätän Ben-shäûl el-haNaar nosë khëläyw l'khäh w'na'B'räh el-maTZav P'lish'Tiym ásher ëver haLäz ûl'äviyw lo hiGiyd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:1 Forums Online 14:1 ¶ Now it came to pass x1961 upon a day, 3117 that Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 the son 1121 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 unto x413 the young man 5288 that bare 5375 z8802 his armour, 3627 Come, y3212 z8798 x1980 and let us go over 5674 z8799 to x413 the Pælištîm's פְּלִשׁתִּים 6430 garrison, 4673 that x834 [is] on the other side. 5676 1975 x4480 But he told 5046 z8689 not x3808 his father. 1

וְשָׁאוּל יוֹשֵׁב בִּקְצֵה הַגִּבְעָה תַּחַת הָרִמּוֹן אֲשֶׁר בְּמִגְרוֹן וְהָעָם אֲשֶׁר עִמּ כְּשֵׁשׁ מֵאוֹת אִישׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:2 Forums Online 14:2 w'shäûl yôshëv Biq'tzëh haGiv'äh Tachat riMôn ásher B'mig'rôn w'äm ásher iMô K'shësh mëôt iysh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:2 Forums Online 14:2 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 tarried 3427 z8802 in the uttermost y7097 part x7097 of Giv`à גִּבעָה 1390 under x8478 a pomegranate tree 7416 which x834 [is] in Miqrôn מִגרוֹן: 4051 and the people 5971 that x834 [were] with x5973 him [were] about six 8337 hundred 3967 men; 376

וַאֲחִיָּה בֶן־אֲחִטוּב אֲחִי אִיכָבוֹד בֶּן־פִּינְחָס בֶּן־עֵלִי כֹּהֵן יְהוָה בְּשִׁלוֹ נֹשֵׂא אֵפוֹד וְהָעָם לֹא יָדַע כִּי הָלַךְ יוֹנָתָן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:3 Forums Online 14:3 waáchiYäh ven-áchiţûv áchiy iykhävôd Ben-Piyn'chäš Ben-ëliy Kohën y'hwäh B'shilô nosë ëfôd w'äm lo yäda Kiy hälakh' yônätän

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:3 Forums Online 14:3 And ´Áçiyyà אֲחִיָּה, 281 the son 1121 of ´Áçiţûv אֲחִטוּב, 285 ´Î Cävôđ's אִי־כָּבוֹד 350 brother, 251 the son 1121 of Pînçäs פִּינחָס, 6372 the son 1121 of `Ëlî עֵלִי, 5941 Yähwè's יָהוֶה 3068 priest 3548 in Šîlò שִׁילֹה, 7887 wearing 5375 z8802 an ephod. 646 And the people 5971 knew 3045 z8804 not x3808 that x3588 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 was gone. 1980 z8804

בֵין הַמַּעְבְּרוֹת אֲשֶׁר בִּקֵּשׁ יוֹנָתָן לַעֲבֹר עַל־מַצַּב פְּלִשְׁתִּים שֵׁן־הַסֶּלַע מֵהָעֵבֶר מִזֶּה וְשֵׁן־הַסֶּלַע מֵהָעֵבֶר מִזֶּה וְשֵׁם הָאֶחָד בּוֹצֵץ וְשֵׁם הָאֶחָד סֶנֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:4 Forums Online 14:4 ûvëyn haMa'B'rôt ásher BiQësh yônätän laávor al-maTZav P'lish'Tiym shën-haŠela ëver miZeh w'shën-haŠela ëver miZeh w'shëm echäd Bôtzëtz w'shëm echäd šeNeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:4 Forums Online 14:4 ¶ And between x996 the passages, 4569 by which x834 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 sought 1245 z8765 to go over 5674 z8800 unto x5921 the Pælištîm's פְּלִשׁתִּים 6430 garrison, 4673 [there was] a sharp 8127 rock 5553 on the one x4480 x2088 side, 5676 x4480 and a sharp 8127 rock 5553 on the other x4480 x2088 side: 5676 x4480 and the name 8034 of the one 259 [was] Bôxëx בּוֹצֵץ, 949 and the name 8034 of the other 259 Sennè סֶנֶּה. 5573

הַשֵּׁן הָאֶחָד מָצוּק מִצָּפוֹן מוּל מִכְמָשׂ וְהָאֶחָד מִנֶּגֶב מוּל גָּבַע ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:5 Forums Online 14:5 haSHën echäd mätzûq miTZäfôn mûl mikh'mäs w'echäd miNegev mûl Gäva š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:5 Forums Online 14:5 The forefront 8127 of the one 259 [was] situate 4690 northward 6828 x4480 over against 4136 Miȼmäŝ מִכמָשׂ, 4363 and the other 259 southward 5045 x4480 over against 4136 Giv`à גִּבעָה. 1387

וַיֹּאמֶר יְהוֹנָתָן אֶל־הַנַּעַר נֹשֵׂא כֵלָיו לְכָה וְנַעְבְּרָה אֶל־מַצַּב הָעֲרֵלִים הָאֵלֶּה אוּלַי יַעֲשֶׂה יְהוָה לָנוּ כִּי אֵין לַיהוָה מַעְצוֹר לְהוֹשִׁיעַ בְּרַב אוֹ בִמְעָט

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:6 Forums Online 14:6 waYomer y'hônätän el-haNaar nosë khëläyw l'khäh w'na'B'räh el-maTZav árëliym ëLeh ûlay yaáseh y'hwäh Kiy ëyn layhwäh ma'tzôr l'hôshiyª B'rav ô vim'äţ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:6 Forums Online 14:6 And Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן 3083 said 559 z8799 to x413 the young man 5288 that bare 5375 z8802 his armour, 3627 Come, y3212 z8798 x1980 and let us go over 5674 z8799 unto x413 the garrison 4673 of these x428 uncircumcised: 6189 it may be that x194 Yähwè יָהוֶה 3068 will work 6213 z8799 for us: for x3588 [there is] no x369 restraint 4622 to Yähwè יָהוֶה 3068 to save 3467 z8687 by many 7227 or x176 by few. 4592

וַיֹּאמֶר ל נֹשֵׂא כֵלָיו עֲשֵׂה כָּל־אֲשֶׁר בִּלְבָבֶךָ נְטֵה לָךְ הִנְנִי עִמְּךָ כִּלְבָבֶךָ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:7 Forums Online 14:7 waYomer lô nosë khëläyw ásëh Käl-ásher Bil'vävekhä n'ţëh kh' hin'niy iM'khä Kil'vävekhä š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:7 Forums Online 14:7 And his armourbearer 5375 3627 z8802 said 559 z8799 unto him, Do 6213 z8798 all x3605 that x834 [is] in thine heart: 3824 turn 5186 z8798 thee; behold, x2009 I [am] with x5973 thee according to thy heart. 3824

וַיֹּאמֶר יְהוֹנָתָן הִנֵּה אֲנַחְנוּ עֹבְרִים אֶל־הָאֲנָשִׁים וְנִגְלִינוּ אֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:8 Forums Online 14:8 waYomer y'hônätän hiNëh ánach'nû ov'riym el-ánäshiym w'nig'liynû álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:8 Forums Online 14:8 Then said 559 z8799 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן, 3083 Behold, x2009 we x587 will pass over 5674 z8802 unto x413 [these] men, y582 x376 and we will discover y1540 z8738 ourselves x1540 unto x413 them.

אִם־כֹּה יֹאמְרוּ אֵלֵינוּ דֹּמּוּ עַד־הַגִּיעֵנוּ אֲלֵיכֶם וְעָמַדְנוּ תַחְתֵּינוּ וְלֹא נַעֲלֶה אֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:9 Forums Online 14:9 im-Koh yom'rû ëlëy DoMû ad-haGiyë álëykhem w'ämad'nû tach'Tëy w'lo naáleh álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:9 Forums Online 14:9 If x518 they say 559 z8799 thus x3541 unto x413 us, Tarry 1826 z8798 until x5704 we come 5060 z8687 to x413 you; then we will stand still 5975 z8804 in our place, x8478 and will not x3808 go up 5927 z8799 unto x413 them.

וְאִם־כֹּה יֹאמְרוּ עֲלוּ עָלֵינוּ וְעָלִינוּ כִּי־נְתָנָם יְהוָה בְּיָדֵנוּ וְזֶה־לָּנוּ הָאוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:10 Forums Online 14:10 w'im-Koh yom'rû álû älëy w'äliynû Kiy-n'tänäm y'hwäh B'yädë w'zeh- ôt

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:10 Forums Online 14:10 But if x518 they say 559 z8799 thus, x3541 Come up 5927 z8798 unto x5921 us; then we will go up: 5927 z8804 for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath delivered 5414 z8804 them into our hand: 3027 and this x2088 [shall be] a sign 226 unto us.

וַיִּגָּלוּ שְׁנֵיהֶם אֶל־מַצַּב פְּלִשְׁתִּים וַיֹּאמְרוּ פְלִשְׁתִּים הִנֵּה עִבְרִים יֹצְאִים מִן־הַחֹרִים אֲשֶׁר הִתְחַבְּאוּ־שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:11 Forums Online 14:11 waYiGälû sh'nëyhem el-maTZav P'lish'Tiym waYom'rû f'lish'Tiym hiNëh iv'riym yotz'iym min-hachoriym ásher hit'chaB'û-shäm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:11 Forums Online 14:11 And both 8147 of them discovered y1540 z8735 themselves x1540 unto x413 the garrison 4673 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים: 6430 and the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 said, 559 z8799 Behold, x2009 the `Ivrîm עִברִים 5680 come forth 3318 z8802 out of x4480 the holes 2356 where x834 x8033 they had hid y2244 z8694 themselves. x2244

וַיַּעֲנוּ אַנְשֵׁי הַמַּצָּבָה אֶת־יוֹנָתָן וְאֶת־נֹשֵׂא כֵלָיו וַיֹּאמְרוּ עֲלוּ אֵלֵינוּ וְנוֹדִיעָה אֶתְכֶם דָּבָר פ וַיֹּאמֶר יוֹנָתָן אֶל־נֹשֵׂא כֵלָיו עֲלֵה אַחֲרַי כִּי־נְתָנָם יְהוָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:12 Forums Online 14:12 waYaánû an'shëy haMaTZäväh et-yônätän w'et-nosë khëläyw waYom'rû álû ëlëy w'nôdiyäh et'khem Dävär f waYomer yônätän el-nosë khëläyw álëh acháray Kiy-n'tänäm y'hwäh B'yad yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:12 Forums Online 14:12 And the men y582 x376 of the garrison 4675 answered 6030 z8799 x853 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 and his armourbearer, 5375 3627 z8802 and said, 559 z8799 Come up 5927 z8798 to x413 us, and we will shew 3045 z8686 you a thing. 1697 And Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 said 559 z8799 unto x413 his armourbearer, 5375 3627 z8802 Come up 5927 z8798 after 310 me: for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath delivered 5414 z8804 them into the hand 3027 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיַּעַל יוֹנָתָן עַל־יָדָיו וְעַל־רַגְלָיו וְנֹשֵׂא כֵלָיו אַחֲרָיו וַיִּפְּלוּ לִפְנֵי יוֹנָתָן וְנֹשֵׂא כֵלָיו מְמוֹתֵת אַחֲרָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:13 Forums Online 14:13 waYaal yônätän al-yädäyw w'al-rag'läyw w'nosë khëläyw acháräyw waYiP'lû lif'nëy yônätän w'nosë khëläyw m'môtët acháräyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:13 Forums Online 14:13 And Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 climbed up 5927 z8799 upon x5921 his hands 3027 and upon x5921 his feet, 7272 and his armourbearer 5375 3627 z8802 after 310 him: and they fell 5307 z8799 before 6440 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן; y3129 x3083 and his armourbearer 5375 3627 z8802 slew 4191 z8789 after 310 him.

וַתְּהִי הַמַּכָּה הָרִאשֹׁנָה אֲשֶׁר הִכָּה יוֹנָתָן וְנֹשֵׂא כֵלָיו כְּעֶשְׂרִים אִישׁ כְּבַחֲצִי מַעֲנָה צֶמֶד שָׂדֶה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:14 Forums Online 14:14 waT'hiy haMaKäh rishonäh ásher hiKäh yônätän w'nosë khëläyw K'es'riym iysh K'vachátziy maánäh tzemed sädeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:14 Forums Online 14:14 And that first 7223 slaughter, 4347 which x834 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 and his armourbearer 5375 3627 z8802 made, 5221 z8689 was x1961 about twenty 6242 men, 376 within as it were an half 2677 acre 4618 of land, 7704 [which] a yoke 6776 [of oxen might plow].

וַתְּהִי חֲרָדָה בַמַּחֲנֶה בַשָּׂדֶה בְכָל־הָעָם הַמַּצָּב וְהַמַּשְׁחִית חָרְדוּ גַּם־הֵמָּה וַתִּרְגַּז הָאָרֶץ וַתְּהִי לְחֶרְדַּת אֱלֹהִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:15 Forums Online 14:15 waT'hiy chárädäh vaMacháneh vaSädeh ûv'khäl-äm haMaTZäv w'haMash'chiyt chär'dû Gam-hëMäh waTir'Gaz äretz waT'hiy l'cher'Dat élohiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:15 Forums Online 14:15 And there was x1961 trembling 2731 in the host, 4264 in the field, 7704 and among all x3605 the people: 5971 the garrison, 4673 and the spoilers, 7843 z8688 they x1992 also x1571 trembled, 2729 z8804 and the earth 776 quaked: 7264 z8799 so it was x1961 a very great 430 trembling. 2731

וַיִּרְאוּ הַצֹּפִים לְשָׁאוּל בְּגִבְעַת בִּנְיָמִן וְהִנֵּה הֶהָמוֹן נָמוֹג וַיֵּלֶךְ וַהֲלֹם פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:16 Forums Online 14:16 waYir'û haTZofiym l'shäûl B'giv'at Bin'yämin w'hiNëh hehämôn nämôg waYëlekh' wahálom f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:16 Forums Online 14:16 And the watchmen 6822 z8802 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 in Giv`à גִּבעָה 1390 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 looked; 7200 z8799 and, behold, x2009 the multitude 1995 melted away, 4127 z8738 and they went y3212 z8799 x1980 on beating down 1986 z8800 [one another].

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לָעָם אֲשֶׁר אִתּ פִּקְדוּ־נָא רְאוּ מִי הָלַךְ מֵעִמָּנוּ וַיִּפְקְדוּ וְהִנֵּה אֵין יוֹנָתָן וְנֹשֵׂא כֵלָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:17 Forums Online 14:17 waYomer shäûl äm ásher iTô Piq'dû- ûr'û miy hälakh' iMä waYif'q'dû w'hiNëh ëyn yônätän w'nosë khëläyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:17 Forums Online 14:17 Then said 559 z8799 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 unto the people 5971 that x834 [were] with x854 him, Number 6485 z8798 now, x4994 and see 7200 z8798 who x4310 is gone 1980 z8804 from x4480 x5973 us. And when they had numbered, 6485 z8799 behold, x2009 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 and his armourbearer 5375 3627 z8802 [were] not x369 [there].

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל לַאֲחִיָּה הַגִּישָׁה אֲרוֹן הָאֱלֹהִים כִּי־הָיָה אֲרוֹן הָאֱלֹהִים בַּיּוֹם הַהוּא בְנֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:18 Forums Online 14:18 waYomer shäûl laáchiYäh haGiyshäh árôn élohiym Kiy-häyäh árôn élohiym BaYôm ha ûv'nëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:18 Forums Online 14:18 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 unto ´Áçiyyà אֲחִיָּה, 281 Bring hither 5066 z8685 the ark 727 of ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430 For x3588 the ark 727 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 was x1961 at that x1931 time 3117 with the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיְהִי עַד דִּבֶּר שָׁאוּל אֶל־הַכֹּהֵן וְהֶהָמוֹן אֲשֶׁר בְּמַחֲנֵה פְלִשְׁתִּים וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ וָרָב פ וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־הַכֹּהֵן אֱסֹף יָדֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:19 Forums Online 14:19 way'hiy ad DiBer shäûl el-haKohën w'hehämôn ásher B'machánëh f'lish'Tiym waYëlekh' hälôkh' räv f waYomer shäûl el-haKohën éšof yädekhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:19 Forums Online 14:19 ¶ And it came to pass, x1961 while x5704 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 talked 1696 z8765 unto x413 the priest, 3548 that the noise 1995 that x834 [was] in the host 4264 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 went y3212 z8799 on 1980 z8800 and increased: 7227 x1980 and Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 unto x413 the priest, 3548 Withdraw 622 z8798 thine hand. 3027

וַיִּזָּעֵק שָׁאוּל וְכָל־הָעָם אֲשֶׁר אִתּ וַיָּבֹאוּ עַד־הַמִּלְחָמָה וְהִנֵּה הָיְתָה חֶרֶב אִישׁ בְּרֵעֵהוּ מְהוּמָה גְּדוֹלָה מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:20 Forums Online 14:20 waYiZäëq shäûl w'khäl-äm ásher iTô waYävoû ad-haMil'chämäh w'hiNëh häy'täh cherev iysh B'rëë m'hûmäh G'dôläh m'od

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:20 Forums Online 14:20 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 and all x3605 the people 5971 that x834 [were] with x854 him assembled y2199 z8735 themselves, x2199 and they came 935 z8799 to x5704 the battle: 4421 and, behold, x2009 every man's 376 sword 2719 was x1961 against his fellow, 7453 [and there was] a very 3966 great 1419 discomfiture. 4103

וְהָעִבְרִים הָיוּ לַפְּלִשְׁתִּים כְּאֶתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם אֲשֶׁר עָלוּ עִמָּם בַּמַּחֲנֶה סָבִיב וְגַם־הֵמָּה לִהְיוֹת עִם־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עִם־שָׁאוּל וְיוֹנָתָן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:21 Forums Online 14:21 w'iv'riym häyû laP'lish'Tiym K'et'môl shil'shôm ásher älû iMäm BaMacháneh šäviyv w'gam-hëMäh lih'yôt im-yis'räël ásher im-shäûl w'yônätän

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:21 Forums Online 14:21 Moreover the `Ivrîm עִברִים 5680 [that] were x1961 with the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 before 865 that time, 8032 which x834 went up 5927 z8804 with x5973 them into the camp 4264 [from the country] round about, 5439 even they x1992 also x1571 [turned] to be x1961 with x5973 the Yiŝræ´ëlîm יִשׂרְאֵלִים 3478 that x834 [were] with x5973 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 and Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן. y3129 x3083

וְכֹל אִישׁ יִשְׂרָאֵל הַמִּתְחַבְּאִים בְּהַר־אֶפְרַיִם שָׁמְעוּ כִּי־נָסוּ פְּלִשְׁתִּים וַיַּדְבְּקוּ גַם־הֵמָּה אַחֲרֵיהֶם בַּמִּלְחָמָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:22 Forums Online 14:22 w'khol iysh yis'räël haMit'chaB'iym B'har-ef'rayim shäm'û Kiy-näšû P'lish'Tiym waYad'B'qû gam-hëMäh achárëyhem BaMil'chämäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:22 Forums Online 14:22 Likewise all x3605 the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 which had hid y2244 z8693 themselves x2244 in mount 2022 ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 [when] they heard 8085 z8804 that x3588 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 fled, 5127 z8804 even they x1992 also x1571 followed hard 1692 z8686 after 310 them in the battle. 4421

וַיּוֹשַׁע יְהוָה בַּיּוֹם הַהוּא אֶת־יִשְׂרָאֵל וְהַמִּלְחָמָה עָבְרָה אֶת־בֵּית אָוֶן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:23 Forums Online 14:23 waYôsha y'hwäh BaYôm ha et-yis'räël w'haMil'chämäh äv'räh et-Bëyt äwen

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:23 Forums Online 14:23 So Yähwè יָהוֶה 3068 saved 3467 z8686 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that x1931 day: 3117 and the battle 4421 passed over 5674 z8804 unto x853 Bêŧ ´Äwen בֵּית־אָוֶן. 1007

וְאִישׁ־יִשְׂרָאֵל נִגַּשׂ בַּיּוֹם הַהוּא וַיֹּאֶל שָׁאוּל אֶת־הָעָם לֵאמֹר אָרוּר הָאִישׁ אֲשֶׁר־יֹאכַל לֶחֶם עַד־הָעֶרֶב וְנִקַּמְתִּי מֵאֹיְבַי וְלֹא טָעַם כָּל־הָעָם לָחֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:24 Forums Online 14:24 w'iysh-yis'räël niGas BaYôm ha waYoel shäûl et-äm mor ärûr iysh ásher-yokhal lechem ad-erev w'niQam'Tiy oy'vay w'lo ţäam Käl-äm lächem š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:24 Forums Online 14:24 ¶ And the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 were distressed 5065 z8738 that x1931 day: 3117 for Šä´ûl שָׁאוּל 7586 had adjured 422 z8686 x853 the people, 5971 saying, 559 z8800 Cursed 779 z8803 [be] the man 376 that x834 eateth 398 z8799 [any] food 3899 until x5704 evening, 6153 that I may be avenged 5358 z8738 on mine enemies. 341 z8802 x4480 So none x3808 x3605 of the people 5971 tasted 2938 z8804 [any] food. 3899

וְכָל־הָאָרֶץ בָּאוּ בַיָּעַר וַיְהִי דְבַשׁ עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:25 Forums Online 14:25 w'khäl-äretz Bäû vaYäar way'hiy d'vash al-P'nëy haSädeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:25 Forums Online 14:25 And all x3605 [they of] the land 776 came 935 z8804 to a wood; 3293 and there was x1961 honey 1706 upon 6440 x5921 the ground. 7704

וַיָּבֹא הָעָם אֶל־הַיַּעַר וְהִנֵּה הֵלֶךְ דְּבָשׁ וְאֵין־מַשִּׂיג יָד אֶל־פִּיו כִּי־יָרֵא הָעָם אֶת־הַשְּׁבֻעָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:26 Forums Online 14:26 waYävo äm el-haYaar w'hiNëh hëlekh' D'väsh w'ëyn-maSiyg yädô el-Piyw Kiy-yärë äm et-haSH'vuäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:26 Forums Online 14:26 And when the people 5971 were come 935 z8799 into x413 the wood, 3293 behold, x2009 the honey 1706 dropped; 1982 but no x369 man put 5381 z8688 his hand 3027 to x413 his mouth: 6310 for x3588 the people 5971 feared 3372 z8804 x853 the oath. 7621

וְיוֹנָתָן לֹא־שָׁמַע בְּהַשְׁבִּיעַ אָבִיו אֶת־הָעָם וַיִּשְׁלַח אֶת־קְצֵה הַמַּטֶּה אֲשֶׁר בְּיָד וַיִּטְבֹּל אוֹתָהּ בְּיַעְרַת הַדְּבָשׁ וַיָּשֶׁב יָד אֶל־פִּיו *וַתָּרֹאנָה [וַתָּאֹרְנָה] עֵינָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:27 Forums Online 14:27 w'yônätän lo-shäma B'hash'Biyª äviyw et-äm waYish'lach et-q'tzëh haMaŢeh ásher B'yädô waYiţ'Bol ôtäH B'ya'rat haD'väsh waYäshev yädô el-Piyw *waTäronäh [waTäor'näh] ëynäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:27 Forums Online 14:27 But Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן y3129 x3083 heard 8085 z8804 not x3808 when his father 1 charged y7650 z0 the people y5971 with the oath: 7650 z8687 x853 x5971 wherefore he put forth 7971 z8799 x853 the end 7097 of the rod 4294 that x834 [was] in his hand, 3027 and dipped 2881 z8799 it x853 in an honeycomb, 3295 1706 and put 7725 z8686 his hand 3027 to x413 his mouth; 6310 and his eyes 5869 were enlightened. 215 z8799

וַיַּעַן אִישׁ מֵהָעָם וַיֹּאמֶר הַשְׁבֵּעַ הִשְׁבִּיעַ אָבִיךָ אֶת־הָעָם לֵאמֹר אָרוּר הָאִישׁ אֲשֶׁר־יֹאכַל לֶחֶם הַיּוֹם וַיָּעַף הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:28 Forums Online 14:28 waYaan iysh äm waYomer hash'Bëª hish'Biyª äviykhä et-äm mor ärûr iysh ásher-yokhal lechem haYôm waYäaf äm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:28 Forums Online 14:28 Then answered 6030 z8799 one 376 of the people, 5971 x4480 and said, 559 z8799 Thy father 1 straitly y7650 z8687 charged y7650 z0 the people y5971 with an oath, 7650 z8689 x853 x5971 saying, 559 z8800 Cursed 779 z8803 [be] the man 376 that x834 eateth 398 z8799 [any] food 3899 this day. 3117 And the people 5971 were faint. y5774 z8799 x5888

וַיֹּאמֶר יוֹנָתָן עָכַר אָבִי אֶת־הָאָרֶץ רְאוּ־נָא כִּי־אֹרוּ עֵינַי כִּי טָעַמְתִּי מְעַט דְּבַשׁ הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:29 Forums Online 14:29 waYomer yônätän äkhar äviy et-äretz r'û- Kiy-orû ëynay Kiy ţäam'Tiy m'aţ D'vash haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:29 Forums Online 14:29 Then said 559 z8799 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן, y3129 x3083 My father 1 hath troubled 5916 z8804 x853 the land: 776 see, 7200 z8798 I pray you, x4994 how x3588 mine eyes 5869 have been enlightened, 215 z8804 because x3588 I tasted 2938 z8804 a little 4592 of this x2088 honey. 1706

אַף כִּי לוּא אָכֹל אָכַל הַיּוֹם הָעָם מִשְּׁלַל אֹיְבָיו אֲשֶׁר מָצָא כִּי עַתָּה לֹא־רָבְתָה מַכָּה בַּפְּלִשְׁתִּים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:30 Forums Online 14:30 af Kiy äkhol äkhal haYôm äm miSH'lal oy'väyw ásher mätzä Kiy aTäh lo-räv'täh maKäh BaP'lish'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:30 Forums Online 14:30 How much more, 637 x3588 if haply 3863 x3588 the people 5971 had eaten y398 z8804 freely 398 z8800 to day 3117 of the spoil 7998 x4480 of their enemies 341 z8802 which x834 they found? 4672 z8804 for x3588 had there not x3808 been now x6258 a much greater 7235 z8804 slaughter 4347 among the Pælištîm פְּלִשׁתִּים? 6430

וַיַּכּוּ בַּיּוֹם הַהוּא בַּפְּלִשְׁתִּים מִמִּכְמָשׂ אַיָּלֹנָה וַיָּעַף הָעָם מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:31 Forums Online 14:31 waYaKû BaYôm ha BaP'lish'Tiym miMikh'mäs aYälonäh waYäaf äm m'od

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:31 Forums Online 14:31 And they smote 5221 z8686 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 that x1931 day 3117 from Miȼmäŝ מִכמָשׂ 4363 x4480 to ´Ayyälôn אַיָּלוֹן: 357 and the people 5971 were very 3966 faint. y5774 z8799 x5888

*וַיַּעַשׂ [וַיַּעַט] הָעָם אֶל־*שָׁלָל [הַשָּׁלָל] וַיִּקְחוּ צֹאן בָקָר בְנֵי בָקָר וַיִּשְׁחֲטוּ־אָרְצָה וַיֹּאכַל הָעָם עַל־הַדָּם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:32 Forums Online 14:32 *waYaas [waYaaţ] äm el-*shäläl [haSHäläl] waYiq'chû tzon ûväqär ûv'nëy väqär waYish'cháţû-är'tzäh waYokhal äm al-haDäm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:32 Forums Online 14:32 And the people 5971 flew 6213 z8799 y5860 upon x413 the spoil, 7998 and took 3947 z8799 sheep, 6629 and oxen, 1241 and calves, 1121 x1241 and slew 7819 z8799 [them] on the ground: 776 and the people 5971 did eat 398 z8799 [them] with x5921 the blood. 1818

וַיַּגִּידוּ לְשָׁאוּל לֵאמֹר הִנֵּה הָעָם חֹטִאים לַיהוָה לֶאֱכֹל עַל־הַדָּם וַיֹּאמֶר בְּגַדְתֶּם גֹּלּוּ־אֵלַי הַיּוֹם אֶבֶן גְּדוֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:33 Forums Online 14:33 waYaGiydû l'shäûl mor hiNëh äm choţiym layhwäh leékhol al-haDäm waYomer B'gad'Tem GoLû-ëlay haYôm even G'dôläh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:33 Forums Online 14:33 ¶ Then they told 5046 z8686 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 saying, 559 z8800 Behold, x2009 the people 5971 sin 2398 z8802 against Yähwè יָהוֶה, 3068 in that they eat 398 z8800 with x5921 the blood. 1818 And he said, 559 z8799 Ye have transgressed: 898 z8804 roll 1556 z8798 a great 1419 stone 68 unto x413 me this day. 3117

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל פֻּצוּ בָעָם וַאֲמַרְתֶּם לָהֶם הַגִּישׁוּ אֵלַי אִישׁ שׁוֹר וְאִישׁ שְׂיֵהוּ שְׁחַטְתֶּם בָּזֶה וַאֲכַלְתֶּם וְלֹא־תֶחֶטְאוּ לַיהוָה לֶאֱכֹל אֶל־הַדָּם וַיַּגִּשׁוּ כָל־הָעָם אִישׁ שׁוֹר בְיָד הַלַּיְלָה וַיִּשְׁחֲטוּ־שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:34 Forums Online 14:34 waYomer shäûl Putzû äm waámar'Tem hem haGiyshû ëlay iysh shôrô w'iysh s'yë ûsh'chaţ'Tem zeh waákhal'Tem w'lo-techeţ'û layhwäh leékhol el-haDäm waYaGishû khäl-äm iysh shôrô v'yädô haLay'läh waYish'cháţû-shäm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:34 Forums Online 14:34 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said, 559 z8799 Disperse y6327 z8798 yourselves x6327 among the people, 5971 and say 559 z8804 unto them, Bring me hither 5066 z8685 x413 every man 376 his ox, 7794 and every man 376 his sheep, 7716 and slay 7819 z8804 [them] here, x2088 and eat; 398 z8804 and sin 2398 z8799 not x3808 against Yähwè יָהוֶה 3068 in eating 398 z8800 with x413 the blood. 1818 And all x3605 the people 5971 brought 5066 z8686 every man 376 his ox 7794 with x3027 him y3027 that night, 3915 and slew 7819 z8799 [them] there. x8033

וַיִּבֶן שָׁאוּל מִזְבֵּחַ לַיהוָה אֹת הֵחֵל לִבְנוֹת מִזְבֵּחַ לַיהוָה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:35 Forums Online 14:35 waYiven shäûl miz'Bëªch layhwäh otô hëchël liv'nôt miz'Bëªch layhwäh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:35 Forums Online 14:35 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 built 1129 z8799 an altar 4196 unto Yähwè יָהוֶה: 3068 the same was the first 2490 z8689 altar 4196 that he built 1129 z8800 unto Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל נֵרְדָה אַחֲרֵי פְלִשְׁתִּים לַיְלָה וְנָבֹזָה בָהֶם עַד־אוֹר הַבֹּקֶר וְלֹא־נַשְׁאֵר בָּהֶם אִישׁ וַיֹּאמְרוּ כָּל־הַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ עֲשֵׂה ס וַיֹּאמֶר הַכֹּהֵן נִקְרְבָה הֲלֹם אֶל־הָאֱלֹהִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 14:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 14:36 Forums Online 14:36 waYomer shäûl nër'däh achárëy f'lish'Tiym lay'läh w'nävozäh hem ad-ôr haBoqer w'lo-nash'ër hem iysh waYom'rû Käl-haŢôv B'ëyneykhä ásëh š waYomer haKohën