Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Samuel 26Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel A / 1 Samuel 26

1 Saul, by the discovery of the Ziphites, cometh to Hachilah against David. 5 David, coming into the trench, stayeth Abishai from killing Saul, but taketh his spear and cruse. 13 David reproveth Abner, 18 and exhorteth Saul. 21 Saul acknowledgeth his sin.

וַיָּבֹאוּ הַזִּפִים אֶל־שָׁאוּל הַגִּבְעָתָה לֵאמֹר הֲלוֹא דָוִד מִסְתַּתֵּר בְּגִבְעַת הַחֲכִילָה עַל פְּנֵי הַיְשִׁימֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:1 Forums Online 26:1 waYävoû haZifiym el-shäûl haGiv'ätäh mor däwid miš'TaTër B'giv'at hachákhiyläh al P'nëy hay'shiymon

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:1 Forums Online 26:1 ¶ And the Zifîm זִפִים 2130 came 935 z8799 unto x413 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to Giv`à גִּבעָה, 1390 saying, 559 z8800 Doth not x3808 Däwiđ דָּוִד 1732 hide y5641 z8693 himself x5641 in the hill 1389 of Çáȼîlà חֲכִילָה, 2444 [which is] before 6440 x5921 Yæšîmön יְשִׁימֹן? 3452

וַיָּקָם שָׁאוּל וַיֵּרֶד אֶל־מִדְבַּר־זִיף וְאִתּ שְׁלֹשֶׁת־אֲלָפִים אִישׁ בְּחוּרֵי יִשְׂרָאֵל לְבַקֵּשׁ אֶת־דָּוִד בְּמִדְבַּר־זִיף

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:2 Forums Online 26:2 waYäqäm shäûl waYëred el-mid'Bar-ziyf w'iTô sh'loshet-áläfiym iysh B'chûrëy yis'räël l'vaQësh et-Däwid B'mid'Bar-ziyf

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:2 Forums Online 26:2 Then Šä´ûl שָׁאוּל 7586 arose, 6965 z8799 and went down 3381 z8799 to x413 the wilderness 4057 of Zîf זִיף, 2128 having three 7969 thousand 505 chosen 977 z8803 men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 with x854 him, to seek 1245 z8763 x853 Däwiđ דָּוִד 1732 in the wilderness 4057 of Zîf זִיף. 2128

וַיִּחַן שָׁאוּל בְּגִבְעַת הַחֲכִילָה אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי הַיְשִׁימֹן עַל־הַדָּרֶךְ וְדָוִד יֹשֵׁב בַּמִּדְבָּר וַיַּרְא כִּי בָא שָׁאוּל אַחֲרָיו הַמִּדְבָּרָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:3 Forums Online 26:3 waYichan shäûl B'giv'at hachákhiyläh ásher al-P'nëy hay'shiymon al-haDärekh' w'däwid yoshëv BaMid'Bär waYar' Kiy shäûl acháräyw haMid'Bäräh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:3 Forums Online 26:3 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 pitched 2583 z8799 in the hill 1389 of Çáȼîlà חֲכִילָה, 2444 which x834 [is] before 6440 x5921 Yæšîmön יְשִׁימֹן, 3452 by x5921 the way. 1870 But Däwiđ דָּוִד 1732 abode 3427 z8802 in the wilderness, 4057 and he saw 7200 z8799 that x3588 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 came 935 z8804 after 310 him into the wilderness. 4057

וַיִּשְׁלַח דָּוִד מְרַגְּלִים וַיֵּדַע כִּי־בָא שָׁאוּל אֶל־נָכוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:4 Forums Online 26:4 waYish'lach Däwid m'raG'liym waYëda Kiy- shäûl el-näkhôn

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:4 Forums Online 26:4 Däwiđ דָּוִד 1732 therefore sent out 7971 z8799 spies, 7270 z8764 and understood 3045 z8799 that x3588 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 was come y935 z8804 in x935 x413 very deed. 3559 z8737

וַיָּקָם דָּוִד וַיָּבֹא אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר חָנָה־שָׁם שָׁאוּל וַיַּרְא דָּוִד אֶת־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר שָׁכַב־שָׁם שָׁאוּל וְאַבְנֵר בֶּן־נֵר שַׂר־צְבָא וְשָׁאוּל שֹׁכֵב בַּמַּעְגָּל וְהָעָם חֹנִים *סְבִיבֹת [סְבִיבֹתָיו]

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:5 Forums Online 26:5 waYäqäm Däwid waYävo el-haMäqôm ásher chänäh-shäm shäûl waYar' Däwid et-haMäqôm ásher shäkhav-shäm shäûl w'av'nër Ben-nër sar-tz'väô w'shäûl shokhëv BaMa'Gäl w'äm choniym *š'viyvotô [š'viyvotäyw]

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:5 Forums Online 26:5 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 arose, 6965 z8799 and came 935 z8799 to x413 the place 4725 where x834 x8033 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 had pitched: 2583 z8804 and Däwiđ דָּוִד 1732 beheld 7200 z8799 x853 the place 4725 where x834 x8033 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 lay, 7901 z8804 and ´Avnër אַבנֵר 74 the son 1121 of Nër נֵר, 5369 the captain 8269 of his host: 6635 and Šä´ûl שָׁאוּל 7586 lay 7901 z8802 in the trench, 4570 and the people 5971 pitched 2583 z8802 round about 5439 him.

וַיַּעַן דָּוִד וַיֹּאמֶר אֶל־אֲחִימֶלֶךְ הַחִתִּי וְאֶל־אֲבִישַׁי בֶּן־צְרוּיָה אֲחִי יוֹאָב לֵאמֹר מִי־יֵרֵד אִתִּי אֶל־שָׁאוּל אֶל־הַמַּחֲנֶה וַיֹּאמֶר אֲבִישַׁי אֲנִי אֵרֵד עִמָּךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:6 Forums Online 26:6 waYaan Däwid waYomer el-áchiymelekh' hachiTiy w'el-áviyshay Ben-tz'rûyäh áchiy yôäv mor miy-yërëd iTiy el-shäûl el-haMacháneh waYomer áviyshay ániy ërëd iMäkh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:6 Forums Online 26:6 Then answered 6030 z8799 Däwiđ דָּוִד 1732 and said 559 z8799 to x413 ´Áçîmeleȼ אֲחִימֶלֶך 288 the Çittî חִתִּי, 2850 and to x413 ´Ávîšay אֲבִישַׁי 52 the son 1121 of Xærûyà צְרוּיָה, 6870 brother 251 to Yô´äv יוֹאָב, 3097 saying, 559 z8800 Who x4310 will go down 3381 z8799 with x854 me to x413 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to x413 the camp? 4264 And ´Ávîšay אֲבִישַׁי 52 said, 559 z8799 I x589 will go down 3381 z8799 with x5973 thee.

וַיָּבֹא דָוִד וַאֲבִישַׁי אֶל־הָעָם לַיְלָה וְהִנֵּה שָׁאוּל שֹׁכֵב יָשֵׁן בַּמַּעְגָּל וַחֲנִית מְעוּכָה־בָאָרֶץ *מְרַאֲשֹׁת [מְרַאֲשֹׁתָיו] וְאַבְנֵר וְהָעָם שֹׁכְבִים *סְבִיבֹת [סְבִיבֹתָיו] ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:7 Forums Online 26:7 waYävo däwid waáviyshay el-äm lay'läh w'hiNëh shäûl shokhëv yäshën BaMa'Gäl wachániytô m'ûkhäh-äretz *m'raáshotô [m'raáshotäyw] w'av'nër w'äm shokh'viym *š'viyvotô [š'viyvotäyw] š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:7 Forums Online 26:7 So Däwiđ דָּוִד 1732 and ´Ávîšay אֲבִישַׁי 52 came 935 z8799 to x413 the people 5971 by night: 3915 and, behold, x2009 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 lay 7901 z8802 sleeping 3463 within the trench, 4570 and his spear 2595 stuck 4600 z8803 in the ground 776 at his bolster: 4763 but ´Avnër אַבנֵר 74 and the people 5971 lay 7901 z8802 round about 5439 him.

וַיֹּאמֶר אֲבִישַׁי אֶל־דָּוִד סִגַּר אֱלֹהִים הַיּוֹם אֶת־אוֹיִבְךָ בְּיָדֶךָ וְעַתָּה אַכֶּנּוּ נָא בַּחֲנִית בָאָרֶץ פַּעַם אַחַת וְלֹא אֶשְׁנֶה ל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:8 Forums Online 26:8 waYomer áviyshay el-Däwid šiGar élohiym haYôm et-ôyiv'khä B'yädekhä w'aTäh aKe Bachániyt ûäretz Paam achat w'lo esh'neh lô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:8 Forums Online 26:8 Then said 559 z8799 ´Ávîšay אֲבִישַׁי 52 to x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 hath delivered 5462 z8765 x853 thine enemy 341 z8802 into thine hand 3027 this day: 3117 now x6258 therefore let me smite 5221 z8686 him, I pray thee, x4994 with the spear 2595 even to the earth 776 at once, 6471 259 and I will not x3808 [smite] him the second time. 8138 z8799

וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־אֲבִישַׁי אַל־תַּשְׁחִיתֵהוּ כִּי מִי שָׁלַח יָד בִּמְשִׁיחַ יְהוָה וְנִקָּה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:9 Forums Online 26:9 waYomer Däwid el-áviyshay al-Tash'chiytë Kiy miy shälach yädô Bim'shiyªch y'hwäh w'niQäh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:9 Forums Online 26:9 And Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 to x413 ´Ávîšay אֲבִישַׁי, 52 Destroy 7843 z8686 him not: x408 for x3588 who x4310 can stretch forth 7971 z8804 his hand 3027 against Yähwè's יָהוֶה 3068 anointed, 4899 and be guiltless? 5352 z8738

וַיֹּאמֶר דָּוִד חַי־יְהוָה כִּי אִם־יְהוָה יִגָּפֶנּוּ אוֹ־יוֹמ יָבוֹא וָמֵת אוֹ בַמִּלְחָמָה יֵרֵד וְנִסְפָּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:10 Forums Online 26:10 waYomer Däwid chay-y'hwäh Kiy im-y'hwäh yiGäfe ô-yômô yävô mët ô vaMil'chämäh yërëd w'niš'Päh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:10 Forums Online 26:10 Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 furthermore, x3588 x518 [As] Yähwè יָהוֶה 3068 liveth, 2416 Yähwè יָהוֶה 3068 shall smite 5062 z8799 him; or x176 his day 3117 shall come 935 z8799 to die; 4191 z8804 or x176 he shall descend 3381 z8799 into battle, 4421 and perish. 5595 z8738

חָלִילָה לִּי מֵיהוָה מִשְּׁלֹחַ יָדִי בִּמְשִׁיחַ יְהוָה וְעַתָּה קַח־נָא אֶת־הַחֲנִית אֲשֶׁר *מְרַאֲשֹׁת [מְרַאֲשֹׁתָיו] וְאֶת־צַפַּחַת הַמַּיִם וְנֵלֲכָה לָּנוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:11 Forums Online 26:11 chäliyläh Liy yhwäh miSH'loªch yädiy Bim'shiyªch y'hwäh w'aTäh qach- et-hachániyt ásher *m'raáshotô [m'raáshotäyw] w'et-tzaPachat haMayim w'nëlákhäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:11 Forums Online 26:11 Yähwè יָהוֶה 3068 x4480 forbid 2486 that I should stretch forth 7971 z8800 x4480 mine hand 3027 against Yähwè's יָהוֶה 3068 anointed: 4899 but, I pray thee, x4994 take 3947 z8798 thou now x6258 x853 the spear 2595 that x834 [is] at his bolster, 4763 and the cruse 6835 of water, 4325 and let us go. y3212 z8799 x1980

וַיִּקַּח דָּוִד אֶת־הַחֲנִית וְאֶת־צַפַּחַת הַמַּיִם מֵרַאֲשֹׁתֵי שָׁאוּל וַיֵּלְכוּ לָהֶם וְאֵין רֹאֶה וְאֵין יוֹדֵעַ וְאֵין מֵקִיץ כִּי כֻלָּם יְשֵׁנִים כִּי תַּרְדֵּמַת יְהוָה נָפְלָה עֲלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:12 Forums Online 26:12 waYiQach Däwid et-hachániyt w'et-tzaPachat haMayim mëraáshotëy shäûl waYël'khû hem w'ëyn roeh w'ëyn yôdëª w'ëyn mëqiytz Kiy khuLäm y'shëniym Kiy Tar'Dëmat y'hwäh näf'läh álëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:12 Forums Online 26:12 So Däwiđ דָּוִד 1732 took 3947 z8799 x853 the spear 2595 and the cruse 6835 of water 4325 from Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 bolster; y7226 x4763 and they gat them away, y3212 z8799 x1980 and no x369 man saw 7200 z8802 [it], nor x369 knew 3045 z8802 [it], neither x369 awaked: 6974 z8688 for x3588 they [were] all x3605 asleep; 3463 because x3588 a deep sleep 8639 from Yähwè יָהוֶה 3068 was fallen 5307 z8804 upon x5921 them.

וַיַּעֲבֹר דָּוִד הָעֵבֶר וַיַּעֲמֹד עַל־רֹאשׁ־הָהָר מֵרָחֹק רַב הַמָּקוֹם בֵּינֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:13 Forums Online 26:13 waYaávor Däwid ëver waYaámod al-rosh-här rächoq rav haMäqôm Bëynëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:13 Forums Online 26:13 ¶ Then Däwiđ דָּוִד 1732 went over 5674 z8799 to the other side, 5676 and stood 5975 z8799 on x5921 the top 7218 of an hill 2022 afar off; 7350 x4480 a great 7227 space 4725 [being] between x996 them:

וַיִּקְרָא דָוִד אֶל־הָעָם וְאֶל־אַבְנֵר בֶּן־נֵר לֵאמֹר הֲלוֹא תַעֲנֶה אַבְנֵר וַיַּעַן אַבְנֵר וַיֹּאמֶר מִי אַתָּה קָרָאתָ אֶל־הַמֶּלֶךְ פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:14 Forums Online 26:14 waYiq'rä däwid el-äm w'el-av'nër Ben-nër mor taáneh av'nër waYaan av'nër waYomer miy aTäh qärätä el-haMelekh' f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:14 Forums Online 26:14 And Däwiđ דָּוִד 1732 cried 7121 z8799 to x413 the people, 5971 and to x413 ´Avnër אַבנֵר 74 the son 1121 of Nër נֵר, 5369 saying, 559 z8800 Answerest 6030 z8799 thou not, x3808 ´Avnër אַבנֵר? 74 Then ´Avnër אַבנֵר 74 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 Who x4310 [art] thou x859 [that] criest 7121 z8804 to x413 the king? 4428

וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־אַבְנֵר הֲלוֹא־אִישׁ אַתָּה מִי כָמוֹךָ בְּיִשְׂרָאֵל וְלָמָּה לֹא שָׁמַרְתָּ אֶל־אֲדֹנֶיךָ הַמֶּלֶךְ כִּי־בָא אַחַד הָעָם לְהַשְׁחִית אֶת־הַמֶּלֶךְ אֲדֹנֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:15 Forums Online 26:15 waYomer Däwid el-av'nër -iysh aTäh ûmiy khämôkhä B'yis'räël w'Mäh lo shämar'Tä el-ádoneykhä haMelekh' Kiy- achad äm l'hash'chiyt et-haMelekh' ádoneykhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:15 Forums Online 26:15 And Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 to x413 ´Avnër אַבנֵר, 74 [Art] not x3808 thou x859 a [valiant] man? 376 and who x4310 [is] like to thee x3644 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478 wherefore x4100 then hast thou not x3808 kept 8104 z8804 x413 thy ´áđôn אֲדוֹן 113 the king? 4428 for x3588 there came 935 z8804 one 259 of the people 5971 in to destroy 7843 z8687 x853 the king 4428 thy ´áđôn אֲדוֹן. 113

לֹא־טוֹב הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר עָשִׂיתָ חַי־יְהוָה כִּי בְנֵי־מָוֶת אַתֶּם אֲשֶׁר לֹא־שְׁמַרְתֶּם עַל־אֲדֹנֵיכֶם עַל־מְשִׁיחַ יְהוָה וְעַתָּה רְאֵה אֵי־חֲנִית הַמֶּלֶךְ וְאֶת־צַפַּחַת הַמַּיִם אֲשֶׁר *מְרַאֲשֹׁת [מְרַאֲשֹׁתָיו]

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:16 Forums Online 26:16 lo-ţôv haDävär haZeh ásher äsiytä chay-y'hwäh Kiy v'nëy-mäwet aTem ásher lo-sh'mar'Tem al-ádonëykhem al-m'shiyªch y'hwäh w'aTäh r'ëh ëy-chániyt haMelekh' w'et-tzaPachat haMayim ásher *m'raáshotô [m'raáshotäyw]

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:16 Forums Online 26:16 This x2088 thing 1697 [is] not x3808 good 2896 that x834 thou hast done. 6213 z8804 [As] Yähwè יָהוֶה 3068 liveth, 2416 ye x859 [are] worthy 1121 to die, 4194 because x834 ye have not x3808 kept 8104 z8804 x5921 your ´áđôn אֲדוֹן, 113 Yähwè's יָהוֶה 3068 anointed. 4899 And now x6258 see 7200 z8798 where x335 the king's 4428 spear 2595 [is], and the cruse 6835 of water 4325 that x834 [was] at his bolster. 4763

וַיַּכֵּר שָׁאוּל אֶת־קוֹל דָּוִד וַיֹּאמֶר הֲקוֹלְךָ זֶה בְּנִי דָוִד וַיֹּאמֶר דָּוִד קוֹלִי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:17 Forums Online 26:17 waYaKër shäûl et-qôl Däwid waYomer qôl'khä zeh B'niy däwid waYomer Däwid qôliy ádoniy haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:17 Forums Online 26:17 And Šä´ûl שָׁאוּל 7586 knew 5234 z8686 x853 Däwiđ's דָּוִד 1732 voice, 6963 and said, 559 z8799 [Is] this x2088 thy voice, 6963 my son 1121 Däwiđ דָּוִד? 1732 And Däwiđ דָּוִד 1732 said, 559 z8799 [It is] my voice, 6963 my ´áđôn אֲדוֹן, 113 O king. 4428

וַיֹּאמֶר לָמָּה זֶּה אֲדֹנִי רֹדֵף אַחֲרֵי עַבְדּ כִּי מֶה עָשִׂיתִי מַה־בְּיָדִי רָעָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:18 Forums Online 26:18 waYomer Mäh Zeh ádoniy rodëf achárëy av'Dô Kiy meh äsiytiy ûmah-B'yädiy rääh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:18 Forums Online 26:18 And he said, 559 z8799 Wherefore x4100 doth my ´áđôn אֲדוֹן 113 thus x2088 pursue 7291 z8802 after 310 his servant? 5650 for x3588 what x4100 have I done? 6213 z8804 or what x4100 evil 7451 [is] in mine hand? 3027

וְעַתָּה יִשְׁמַע־נָא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אֵת דִּבְרֵי עַבְדּ אִם־יְהוָה הֱסִיתְךָ בִי יָרַח מִנְחָה וְאִם בְּנֵי הָאָדָם אֲרוּרִים הֵם לִפְנֵי יְהוָה כִּי־גֵרְשׁוּנִי הַיּוֹם מֵהִסְתַּפֵּחַ בְּנַחֲלַת יְהוָה לֵאמֹר לֵךְ עֲבֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:19 Forums Online 26:19 w'aTäh yish'ma- ádoniy haMelekh' ët Div'rëy av'Dô im-y'hwäh héšiyt'khä viy yärach min'chäh w'im B'nëy ädäm árûriym hëm lif'nëy y'hwäh Kiy-gër'shûniy haYôm hiš'TaPëªch B'nachálat y'hwäh mor lëkh' ávod élohiym áchëriym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:19 Forums Online 26:19 Now x6258 therefore, I pray thee, x4994 let my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king 4428 hear 8085 z8799 x853 the words 1697 of his servant. 5650 If x518 Yähwè יָהוֶה 3068 have stirred thee up 5496 z8689 against me, let him accept 7306 z8686 an offering: 4503 but if x518 [they be] the children 1121 of men, 120 cursed 779 z8803 [be] they x1992 before 6440 Yähwè יָהוֶה; 3068 for x3588 they have driven y1644 z8765 me out x1644 this day 3117 from abiding 5596 z8692 x4480 in the inheritance 5159 of Yähwè יָהוֶה, 3068 saying, 559 z8800 Go, y3212 z8798 x1980 serve 5647 z8798 other 312 ´élöhîm אֱלֹהִים. 430

וְעַתָּה אַל־יִפֹּל דָּמִי אַרְצָה מִנֶּגֶד פְּנֵי יְהוָה כִּי־יָצָא מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לְבַקֵּשׁ אֶת־פַּרְעֹשׁ אֶחָד כַּאֲשֶׁר יִרְדֹּף הַקֹּרֵא בֶּהָרִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:20 Forums Online 26:20 w'aTäh al-yiPol Dämiy ar'tzäh miNeged P'nëy y'hwäh Kiy-yätzä melekh' yis'räël l'vaQësh et-Par'osh echäd Kaásher yir'Dof haQorë Behäriym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:20 Forums Online 26:20 Now x6258 therefore, let not x408 my blood 1818 fall 5307 z8799 to the earth 776 before x4480 x5048 the face 6440 of Yähwè יָהוֶה: 3068 for x3588 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 is come out 3318 z8804 to seek 1245 z8763 x853 a y259 flea, 6550 as when x834 one x259 doth hunt 7291 z8799 a partridge 7124 in the mountains. 2022

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל חָטָאתִי שׁוּב בְּנִי־דָוִד כִּי לֹא־אָרַע לְךָ עוֹד תַּחַת אֲשֶׁר יָקְרָה נַפְשִׁי בְּעֵינֶיךָ הַיּוֹם הַזֶּה הִנֵּה הִסְכַּלְתִּי וָאֶשְׁגֶּה הַרְבֵּה מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:21 Forums Online 26:21 waYomer shäûl chäţätiy shûv B'niy-däwid Kiy lo-ära l'khä ôd Tachat ásher yäq'räh naf'shiy B'ëyneykhä haYôm haZeh hiNëh hiš'Kal'Tiy esh'Geh har'Bëh m'od

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:21 Forums Online 26:21 ¶ Then said 559 z8799 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 I have sinned: 2398 z8804 return, 7725 z8798 my son 1121 Däwiđ דָּוִד: 1732 for x3588 I will no x3808 more x5750 do thee harm, 7489 z8686 because x8478 x834 my soul 5315 was precious 3365 z8804 in thine eyes 5869 this x2088 day: 3117 behold, x2009 I have played the fool, 5528 z8689 and have erred 7686 z8799 exceedingly. 7235 3966 z8687

וַיַּעַן דָּוִד וַיֹּאמֶר הִנֵּה *הַחֲנִית [חֲנִית] הַמֶּלֶךְ וְיַעֲבֹר אֶחָד מֵהַנְּעָרִים וְיִקָּחֶהָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:22 Forums Online 26:22 waYaan Däwid waYomer hiNëh *hachániyt [chániyt] haMelekh' w'yaávor echäd haN'äriym w'yiQäche

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:22 Forums Online 26:22 And Däwiđ דָּוִד 1732 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 Behold x2009 the king's 4428 spear! 2595 and let one 259 of the young men 5288 x4480 come over 5674 z8799 and fetch 3947 z8799 it.

וַיהוָה יָשִׁיב לָאִישׁ אֶת־צִדְקָת וְאֶת־אֱמֻנָת אֲשֶׁר נְתָנְךָ יְהוָה הַיּוֹם בְּיָד וְלֹא אָבִיתִי לִשְׁלֹחַ יָדִי בִּמְשִׁיחַ יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:23 Forums Online 26:23 wayhwäh yäshiyv iysh et-tzid'qätô w'et-émunätô ásher n'tän'khä y'hwäh haYôm B'yäd w'lo äviytiy lish'loªch yädiy Bim'shiyªch y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:23 Forums Online 26:23 Yähwè יָהוֶה 3068 render 7725 z8686 to every man 376 x853 his righteousness 6666 and his faithfulness: 530 for x834 Yähwè יָהוֶה 3068 delivered 5414 z8804 thee into [my] hand 3027 to day, 3117 but I would 14 z8804 not x3808 stretch forth 7971 z8800 mine hand 3027 against Yähwè's יָהוֶה 3068 anointed. 4899

וְהִנֵּה כַּאֲשֶׁר גָּדְלָה נַפְשְׁךָ הַיּוֹם הַזֶּה בְּעֵינָי כֵּן תִּגְדַּל נַפְשִׁי בְּעֵינֵי יְהוָה וְיַצִּלֵנִי מִכָּל־צָרָה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:24 Forums Online 26:24 w'hiNëh Kaásher Gäd'läh naf'sh'khä haYôm haZeh B'ëynäy Kën Tig'Dal naf'shiy B'ëynëy y'hwäh w'yaTZilëniy miKäl-tzäräh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:24 Forums Online 26:24 And, behold, x2009 as x834 thy life 5315 was much set x1431 by y1431 z8804 this x2088 day 3117 in mine eyes, 5869 so x3651 let my life 5315 be much set x1431 by y1431 z8799 in the eyes 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and let him deliver 5337 z8686 me out of all x4480 x3605 tribulation. 6869

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־דָּוִד בָּרוּךְ אַתָּה בְּנִי דָוִד גַּם עָשֹׂה תַעֲשֶׂה וְגַם יָכֹל תּוּכָל וַיֵּלֶךְ דָּוִד לְדַרְכּ וְשָׁאוּל שָׁב לִמְקוֹמ פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:25 Forums Online 26:25 waYomer shäûl el-Däwid Bärûkh' aTäh B'niy däwid Gam äsoh taáseh w'gam yäkhol Tûkhäl waYëlekh' Däwid l'dar'Kô w'shäûl shäv lim'qômô f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Samuel 26:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Samuel 26:25 Forums Online 26:25 Then Šä´ûl שָׁאוּל 7586 said 559 z8799 to x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 Blessed 1288 z8803 [be] thou, x859 my son 1121 Däwiđ דָּוִד: 1732 thou shalt both x1571 do y6213 z8799 great 6213 z8800 [things], and also x1571 shalt still y3201 z8800 prevail. 3201 z8799 So Däwiđ דָּוִד 1732 went y3212 z8799 x1980 on his way, 1870 and Šä´ûl שָׁאוּל 7586 returned 7725 z8804 to his place. 4725

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.