Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Chronicles 10Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Divrei HaYamim A / 1 Chronicles 10

1 Saul's overthrow and death. 8 The Philistines triumph over Saul. 11 The kindness of Jabesh-gilead towards Saul and his sons. 13 Saul's sin, for which the kingdom was translated from him to David.

פְלִשְׁתִּים נִלְחֲמוּ בְיִשְׂרָאֵל וַיָּנָס אִישׁ־יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי פְלִשְׁתִּים וַיִּפְּלוּ חֲלָלִים בְּהַר גִּלְבֹּעַ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:1 Forums Online 10:1 ûf'lish'Tiym nil'chámû v'yis'räël waYänäš iysh-yis'räël miP'nëy f'lish'Tiym waYiP'lû cháläliym B'har Gil'Boª

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:1 Forums Online 10:1 ¶ Now the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 fought 3898 z8738 against Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 and the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 fled 5127 z8799 from before 6440 x4480 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים, 6430 and fell down 5307 z8799 slain 2491 in mount 2022 Gilböå` גִּלבֹּעַ. 1533

וַיַּדְבְּקוּ פְלִשְׁתִּים אַחֲרֵי שָׁאוּל וְאַחֲרֵי בָנָיו וַיַּכּוּ פְלִשְׁתִּים אֶת־יוֹנָתָן וְאֶת־אֲבִינָדָב וְאֶת־מַלְכִּי־שׁוּעַ בְּנֵי שָׁאוּל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:2 Forums Online 10:2 waYad'B'qû f'lish'Tiym achárëy shäûl w'achárëy vänäyw waYaKû f'lish'Tiym et-yônätän w'et-áviynädäv w'et-mal'Kiy-shûª B'nëy shäûl

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:2 Forums Online 10:2 And the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 followed hard 1692 z8686 after 310 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and after 310 his sons; 1121 and the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 slew 5221 z8686 x853 Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן, 3129 and ´Ávînäđäv אֲבִינָדָב, 41 and Malcî Šûå` מַלכִּי־שׁוּעַ, 4444 the sons 1121 of Šä´ûl שָׁאוּל. 7586

וַתִּכְבַּד הַמִּלְחָמָה עַל־שָׁאוּל וַיִּמְצָאֻהוּ הַמּוֹרִים בַּקָּשֶׁת וַיָּחֶל מִן־הַיּוֹרִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:3 Forums Online 10:3 waTikh'Bad haMil'chämäh al-shäûl waYim'tzäu haMôriym BaQäshet waYächel min-haYôriym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:3 Forums Online 10:3 And the battle 4421 went sore 3513 z8799 against x5921 Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and the archers 3384 7198 z8688 hit 4672 z8799 him, and he was wounded 2342 z8799 of x4480 the archers. 3384 z8802

וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־נֹשֵׂא כֵלָיו שְׁלֹף חַרְבְּךָ וְדָקְרֵנִי בָהּ פֶּן־יָבֹאוּ הָעֲרֵלִים הָאֵלֶּה וְהִתְעַלְּלוּ־בִי וְלֹא אָבָה נֹשֵׂא כֵלָיו כִּי יָרֵא מְאֹד ס וַיִּקַּח שָׁאוּל אֶת־הַחֶרֶב וַיִּפֹּל עָלֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:4 Forums Online 10:4 waYomer shäûl el-nosë khëläyw sh'lof char'B'khä w'däq'rëniy H Pen-yävoû árëliym ëLeh w'hit'aL'lû-viy w'lo äväh nosë khëläyw Kiy yärë m'od š waYiQach shäûl et-hacherev waYiPol äley

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:4 Forums Online 10:4 Then said 559 z8799 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 to x413 his armourbearer, 5375 3627 z8802 Draw 8025 z8798 thy sword, 2719 and thrust y1856 z8798 me through x1856 therewith; lest x6435 these x428 uncircumcised 6189 come 935 z8799 and abuse 5953 z8694 me. But his armourbearer 5375 3627 z8802 would 14 z8804 not; x3808 for x3588 he was sore y3966 afraid. 3372 z8804 x3966 So Šä´ûl שָׁאוּל 7586 took 3947 z8799 x853 a sword, 2719 and fell 5307 z8799 upon x5921 it.

וַיַּרְא נֹשֵׂא־כֵלָיו כִּי מֵת שָׁאוּל וַיִּפֹּל גַּם־הוּא עַל־הַחֶרֶב וַיָּמֹת ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:5 Forums Online 10:5 waYar' nosë-khëläyw Kiy mët shäûl waYiPol Gam- al-hacherev waYämot š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:5 Forums Online 10:5 And when his armourbearer 5375 3627 z8802 saw 7200 z8799 that x3588 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 was dead, 4191 z8804 he x1931 fell 5307 z8799 likewise x1571 on x5921 the sword, 2719 and died. 4191 z8799

וַיָּמָת שָׁאוּל שְׁלֹשֶׁת בָּנָיו וְכָל־בֵּית יַחְדָּו מֵתוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:6 Forums Online 10:6 waYämät shäûl ûsh'loshet Bänäyw w'khäl-Bëytô yach'Däw mëtû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:6 Forums Online 10:6 So Šä´ûl שָׁאוּל 7586 died, 4191 z8799 and his three 7969 sons, 1121 and all x3605 his house 1004 died 4191 z8804 together. 3162

וַיִּרְאוּ כָּל־אִישׁ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר־בָּעֵמֶק כִּי נָסוּ וְכִי־מֵתוּ שָׁאוּל בָנָיו וַיַּעַזְבוּ עָרֵיהֶם וַיָּנֻסוּ וַיָּבֹאוּ פְלִשְׁתִּים וַיֵּשְׁבוּ בָּהֶם ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:7 Forums Online 10:7 waYir'û Käl-iysh yis'räël ásher-ëmeq Kiy näšû w'khiy-mëtû shäûl ûvänäyw waYaaz'vû ärëyhem waYänušû waYävoû f'lish'Tiym waYësh'vû hem š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:7 Forums Online 10:7 And when all x3605 the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that x834 [were] in the valley 6010 saw 7200 z8799 that x3588 they fled, 5127 z8804 and that x3588 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 and his sons 1121 were dead, 4191 z8804 then they forsook 5800 z8799 their cities, 5892 and fled: 5127 z8799 and the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 came 935 z8799 and dwelt 3427 z8799 in them.

וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיָּבֹאוּ פְלִשְׁתִּים לְפַשֵּׁט אֶת־הַחֲלָלִים וַיִּמְצְאוּ אֶת־שָׁאוּל וְאֶת־בָּנָיו נֹפְלִים בְּהַר גִּלְבֹּעַ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:8 Forums Online 10:8 way'hiy miMächórät waYävoû f'lish'Tiym l'faSHëţ et-hacháläliym waYim'tz'û et-shäûl w'et-Bänäyw nof'liym B'har Gil'Boª

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:8 Forums Online 10:8 ¶ And it came to pass x1961 on x4480 the morrow, 4283 when the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 came 935 z8799 to strip 6584 z8763 x853 the slain, 2491 that they found 4672 z8799 x853 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 and his sons 1121 fallen 5307 z8802 in mount 2022 Gilböå` גִּלבֹּעַ. 1533

וַיַּפְשִׁיטֻהוּ וַיִּשְׂאוּ אֶת־רֹאשׁ וְאֶת־כֵּלָיו וַיְשַׁלְּחוּ בְאֶרֶץ־פְלִשְׁתִּים סָבִיב לְבַשֵּׂר אֶת־עֲצַבֵּיהֶם וְאֶת־הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:9 Forums Online 10:9 waYaf'shiyţu waYis'û et-roshô w'et-Këläyw way'shaL'chû v'eretz-f'lish'Tiym šäviyv l'vaSër et-átzaBëyhem w'et-äm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:9 Forums Online 10:9 And when they had stripped 6584 z8686 him, they took 5375 z8799 x853 his head, 7218 and his armour, 3627 and sent 7971 z8762 into the land 776 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 round about, 5439 to carry tidings 1319 z8763 x853 unto their idols, 6091 and to the people. 5971

וַיָּשִׂימוּ אֶת־כֵּלָיו בֵּית אֱלֹהֵיהֶם וְאֶת־גֻּלְגָּלְתּ תָקְעוּ בֵּית דָּגוֹן ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:10 Forums Online 10:10 waYäsiymû et-Këläyw Bëyt élohëyhem w'et-Gul'Gäl'Tô täq'û Bëyt Dägôn š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:10 Forums Online 10:10 And they put 7760 z8799 x853 his armour 3627 in the house 1004 of their ´élöhîm אֱלֹהִים, 430 and fastened 8628 z8804 his head 1538 in the temple 1004 of Däqôn דָּגוֹן. 1712

וַיִּשְׁמְעוּ כֹּל יָבֵישׁ גִּלְעָד אֵת כָּל־אֲשֶׁר־עָשׂוּ פְלִשְׁתִּים לְשָׁאוּל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:11 Forums Online 10:11 waYish'm'û Kol yävëysh Gil'äd ët Käl-ásher-äsû f'lish'Tiym l'shäûl

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:11 Forums Online 10:11 ¶ And when all x3605 Yävêš Gil`äđ יָבֵישׁ־גִּלעָד 3003 1568 heard 8085 z8799 x853 all x3605 that x834 the Pælištîm פְּלִשׁתִּים 6430 had done 6213 z8804 to Šä´ûl שָׁאוּל, 7586

וַיָּקוּמוּ כָּל־אִישׁ חַיִל וַיִּשְׂאוּ אֶת־גּוּפַת שָׁאוּל וְאֵת גּוּפֹת בָּנָיו וַיְבִיאוּם יָבֵישָׁה וַיִּקְבְּרוּ אֶת־עַצְמוֹתֵיהֶם תַּחַת הָאֵלָה בְּיָבֵשׁ וַיָּצוּמוּ שִׁבְעַת יָמִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:12 Forums Online 10:12 waYäqûmû Käl-iysh chayil waYis'û et-Gûfat shäûl w'ët Gûfot Bänäyw way'viyûm yävëyshäh waYiq'B'rû et-atz'môtëyhem Tachat ëläh B'yävësh waYätzûmû shiv'at yämiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:12 Forums Online 10:12 They arose, 6965 z8799 all x3605 the valiant 2428 men, 376 and took away 5375 z8799 x853 the body 1480 of Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and the bodies 1480 of his sons, 1121 and brought 935 z8686 them to Yävêš יָבֵישׁ, 3003 and buried 6912 z8799 x853 their bones 6106 under x8478 the oak 424 in Yävêš יָבֵישׁ, 3003 and fasted 6684 z8799 seven 7651 days. 3117

וַיָּמָת שָׁאוּל בְּמַעֲל אֲשֶׁר מָעַל בַּיהוָה עַל־דְּבַר יְהוָה אֲשֶׁר לֹא־שָׁמָר וְגַם־לִשְׁאוֹל בָּאוֹב לִדְרוֹשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:13 Forums Online 10:13 waYämät shäûl B'maálô ásher mäal Bayhwäh al-D'var y'hwäh ásher lo-shämär w'gam-lish'ôl ôv lid'rôsh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:13 Forums Online 10:13 ¶ So Šä´ûl שָׁאוּל 7586 died 4191 z8799 for his transgression 4604 which x834 he committed 4603 z8804 against Yähwè יָהוֶה, 3068 [even] against x5921 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 he kept 8104 z8804 not, x3808 and also x1571 for asking 7592 z8800 [counsel] of [one that had] a familiar spirit, 178 to enquire 1875 z8800 [of it];

וְלֹא־דָרַשׁ בַּיהוָה וַיְמִיתֵהוּ וַיַּסֵּב אֶת־הַמְּלוּכָה לְדָוִיד בֶּן־יִשָׁי פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:14 Forums Online 10:14 w'lo-därash Bayhwäh way'miytë waYaŠëv et-haM'lûkhäh l'däwiyd Ben-yishäy f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Chronicles 10:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Chronicles 10:14 Forums Online 10:14 And enquired 1875 z8804 not x3808 of Yähwè יָהוֶה: 3068 therefore he slew 4191 z8686 him, and turned 5437 z8686 x853 the kingdom 4410 unto Däwiđ דָּוִד 1732 the son 1121 of Yišay יִשַׁי. 3448

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.