Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Leviticus 6Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

VaYikra / Leviticus 6

1 The trespass offering for sins done unwittingly. 8 The law of the burnt offering, 14 and of the meat offering. 19 The offering at the consecration of a priest. 24 The law of the sin offering.

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:1 Forums Online 6:1 way'daBër y'hwäh el-mosheh mor

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:1 Forums Online 6:1 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 spake 1696 z8762 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 saying, 559 z8800

נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא מָעֲלָה מַעַל בַּיהוָה וְכִחֵשׁ בַּעֲמִית בְּפִקָּדוֹן אוֹ־בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת־עֲמִית

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:2 Forums Online 6:2 nefesh Kiy techéţä ûmäáläh maal Bayhwäh w'khichësh Baámiytô B'fiQädôn ô-vit'sûmet yäd ô v'gäzël ô äshaq et-ámiytô

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:2 Forums Online 6:2 If x3588 a soul 5315 sin, 2398 z8799 and commit 4603 z8804 a trespass 4604 against Yähwè יָהוֶה, 3068 and lie 3584 z8765 unto his neighbour 5997 in that which was delivered y6487 him to keep, x6487 or x176 in fellowship, 8667 3027 or x176 in a thing taken away by violence, 1498 or x176 hath deceived 6231 z8804 x853 his neighbour; 5997

אוֹ־מָצָא אֲבֵדָה וְכִחֶשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל־שָׁקֶר עַל־אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה הָאָדָם לַחֲטֹא בָהֵנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:3 Forums Online 6:3 ô-mätzä ávëdäh w'khichesh H w'nish'Ba al-shäqer al-achat miKol ásher-yaáseh ädäm lacháţo hëNäh

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:3 Forums Online 6:3 Or x176 have found 4672 z8804 that which was lost, 9 and lieth 3584 z8765 concerning it, and sweareth 7650 z8738 falsely; 8267 x5921 in x5921 any 259 of all x4480 x3605 these that x834 a man 120 doeth, 6213 z8799 sinning 2398 z8800 therein: 2007

וְהָיָה כִּי־יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת־הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל אוֹ אֶת־הָעֹשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק אוֹ אֶת־הַפִּקָּדוֹן אֲשֶׁר הָפְקַד אִתּ אוֹ אֶת־הָאֲבֵדָה אֲשֶׁר מָצָא

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:4 Forums Online 6:4 w'häyäh Kiy-yechéţä w'äshëm w'hëshiyv et-haG'zëläh ásher Gäzäl ô et-osheq ásher äshäq ô et-haPiQädôn ásher häf'qad iTô ô et-ávëdäh ásher mätzä

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:4 Forums Online 6:4 Then it shall be, x1961 because x3588 he hath sinned, 2398 z8799 and is guilty, 816 z8804 that he shall restore 7725 z8689 x853 that 1500 which x834 he took violently away, 1497 z8804 or x176 x853 the thing 6233 which x834 he hath deceitfully gotten, 6231 z8804 or x176 x853 that x6487 which x834 was delivered y6487 y853 him to keep, 6485 z8717 x854 or x176 x853 the lost thing 9 which x834 he found, 4672 z8804

אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר־יִשָּׁבַע עָלָיו לַשֶּׁקֶר וְשִׁלַּם אֹת בְּרֹאשׁ וַחֲמִשִׁתָיו יֹסֵף עָלָיו לַאֲשֶׁר הוּא ל יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָת

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:5 Forums Online 6:5 ô miKol ásher-yiSHäva äläyw laSHeqer w'shiLam otô B'roshô wachámishitäyw yošëf äläyw laásher lô yiT'ne B'yôm ash'mätô

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:5 Forums Online 6:5 Or x176 all that x4480 x3605 about which x834 he hath sworn 7650 z8735 x5921 falsely; 8267 he shall even restore 7999 z8765 it in the principal, 7218 and shall add 3254 z0 the fifth part 2549 more y3254 z8686 thereto, x5921 [and] give 5414 z8799 it unto him to whom x834 it x1931 appertaineth, in the day y3117 x3119 of his trespass offering. 819

וְאֶת־אֲשָׁמ יָבִיא לַיהוָה אַיִל תָּמִים מִן־הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל־הַכֹּהֵן

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:6 Forums Online 6:6 w'et-áshämô yäviy layhwäh ayil Tämiym min-haTZon B'er'K'khä l'äshäm el-haKohën

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:6 Forums Online 6:6 And he shall bring 935 z8686 his trespass offering 817 unto Yähwè יָהוֶה, 3068 a ram 352 without blemish 8549 out of x4480 the flock, 6629 with thy estimation, 6187 for a trespass offering, 817 unto x413 the priest: 3548

וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה וְנִסְלַח ל עַל־אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה לְאַשְׁמָה בָהּ פ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:7 Forums Online 6:7 w'khiPer äläyw haKohën lif'nëy y'hwäh w'niš'lach lô al-achat miKol ásher-yaáseh l'ash'mäh H f

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:7 Forums Online 6:7 And the priest 3548 shall make an atonement 3722 z8765 for x5921 him before 6440 Yähwè יָהוֶה: 3068 and it shall be forgiven 5545 z8738 him for x5921 any thing 259 of all x4480 x3605 that x834 he hath done 6213 z8799 in trespassing 819 therein.

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:8 Forums Online 6:8 way'daBër y'hwäh el-mosheh mor

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:8 Forums Online 6:8 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 spake 1696 z8762 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 saying, 559 z8800

צַו אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל־הַמִּזְבֵּחַ כָּל־הַלַּיְלָה עַד־הַבֹּקֶר וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:9 Forums Online 6:9 tzaw et-aháron w'et-Bänäyw mor zot Tôrat oläh hiw oläh al môq'däh al-haMiz'Bëªch Käl-haLay'läh ad-haBoqer w'ësh haMiz'Bëªch Tûqad Bô

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:9 Forums Online 6:9 Command 6680 z8761 x853 ´Ahárön אַהֲרֹן 175 and his sons, 1121 saying, 559 z8800 This x2063 [is] the law 8451 of the burnt offering: 5930 It x1931 [is] the burnt offering, 5930 because of x5921 the burning 4169 upon x5921 the altar 4196 all x3605 night 3915 unto x5704 the morning, 1242 and the fire 784 of the altar 4196 shall be burning 3344 z8714 in it.

וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִדּ בַד מִכְנְסֵי־בַד יִלְבַּשׁ עַל־בְּשָׂר וְהֵרִים אֶת־הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת־הָעֹלָה עַל־הַמִּזְבֵּחַ וְשָׂמ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:10 Forums Online 6:10 w'lävash haKohën miDô vad ûmikh'n'šëy-vad yil'Bash al-B'särô w'hëriym et-haDeshen ásher Tokhal ësh et-oläh al-haMiz'Bëªch w'sämô ëtzel haMiz'Bëªch

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:10 Forums Online 6:10 And the priest 3548 shall put y3847 z8804 on x3847 his linen 906 garment, 4055 and his linen 906 breeches 4370 shall he put 3847 z8799 upon x5921 his flesh, 1320 and take up 7311 z8689 x853 the ashes 1880 which x834 the fire 784 hath consumed 398 z8799 with x854 the burnt offering 5930 on x5921 the altar, 4196 and he shall put 7760 z8804 them beside 681 the altar. 4196

פָשַׁט אֶת־בְּגָדָיו וְלָבַשׁ בְּגָדִים אֲחֵרִים וְהוֹצִיא אֶת־הַדֶּשֶׁן אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה אֶל־מָקוֹם טָהוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:11 Forums Online 6:11 ûfäshaţ et-B'gädäyw w'lävash B'gädiym áchëriym w'hôtziy et-haDeshen el-michûtz laMacháneh el-mäqôm ţähôr

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:11 Forums Online 6:11 And he shall put off 6584 z8804 x853 his garments, 899 and put on 3847 z8804 other 312 garments, 899 and carry forth 3318 z8689 x853 the ashes 1880 without 2351 x413 x4480 the camp 4264 unto x413 a clean 2889 place. 4725

וְהָאֵשׁ עַל־הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד־בּ לֹא תִכְבֶּה בִעֵר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן עֵצִים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה וְהִקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:12 Forums Online 6:12 w'ësh al-haMiz'Bëªch Tûqad-Bô lo tikh'Beh ûviër äley haKohën ëtziym BaBoqer BaBoqer w'ärakh' äley oläh w'hiq'ţiyr äley chel'vëy haSH'lämiym

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:12 Forums Online 6:12 And the fire 784 upon x5921 the altar 4196 shall be burning 3344 z8714 in it; it shall not x3808 be put out: 3518 z8799 and the priest 3548 shall burn 1197 z8765 wood 6086 on x5921 it every morning, 1242 and lay x6186 the burnt offering 5930 in order y6186 z8804 upon x5921 it; and he shall burn 6999 z8689 thereon x5921 the fat 2459 of the peace offerings. 8002

אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל־הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶה ס

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:13 Forums Online 6:13 ësh Tämiyd Tûqad al-haMiz'Bëªch lo tikh'veh š

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:13 Forums Online 6:13 The fire 784 shall ever 8548 be burning 3344 z8714 upon x5921 the altar; 4196 it shall never x3808 go out. 3518 z8799

וְזֹאת תּוֹרַת הַמִּנְחָה הַקְרֵב אֹתָהּ בְּנֵי־אַהֲרֹן לִפְנֵי יְהוָה אֶל־פְּנֵי הַמִּזְבֵּחַ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:14 Forums Online 6:14 w'zot Tôrat haMin'chäh haq'rëv otäH B'nëy-aháron lif'nëy y'hwäh el-P'nëy haMiz'Bëªch

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:14 Forums Online 6:14 ¶ And this x2063 [is] the law 8451 of the meat offering: 4503 the sons 1121 of ´Ahárön אַהֲרֹן 175 shall offer 7126 z8685 it before 6440 Yähwè יָהוֶה, 3068 before 6440 x413 the altar. 4196

וְהֵרִים מִמֶּנּוּ בְּקֻמְצ מִסֹּלֶת הַמִּנְחָה מִשַּׁמְנָהּ וְאֵת כָּל־הַלְּבֹנָה אֲשֶׁר עַל־הַמִּנְחָה וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחַ רֵיחַ נִיחֹחַ אַזְכָּרָתָהּ לַיהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:15 Forums Online 6:15 w'hëriym miMe B'qum'tzô miŠolet haMin'chäh ûmiSHam'näH w'ët Käl-haL'vonäh ásher al-haMin'chäh w'hiq'ţiyr haMiz'Bëªch rëyªch niychoªch az'KärätäH layhwäh

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:15 Forums Online 6:15 And he shall take 7311 z8689 of x4480 it his handful, 7062 of the flour 5560 x4480 of the meat offering, 4503 and of the oil 8081 x4480 thereof, and all x3605 the frankincense 3828 which x834 [is] upon x5921 the meat offering, 4503 and shall burn 6999 z8689 [it] upon the altar 4196 [for] a sweet 5207 savour, 7381 [even] the memorial 234 of it, unto Yähwè יָהוֶה. 3068

וְהַנּוֹתֶרֶת מִמֶּנָּה יֹאכְלוּ אַהֲרֹן בָנָיו מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדֹשׁ בַּחֲצַר אֹהֶל־מוֹעֵד יֹאכְלוּהָ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:16 Forums Online 6:16 w'haNôteret miMeNäh yokh'lû aháron ûvänäyw maTZôt Tëäkhël B'mäqôm qädosh Bachátzar ohel-môëd yokh'lû

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:16 Forums Online 6:16 And the remainder 3498 z8737 thereof x4480 shall ´Ahárön אַהֲרֹן 175 and his sons 1121 eat: 398 z8799 with unleavened bread 4682 shall it be eaten 398 z8735 in the holy 6918 place; 4725 in the court 2691 of the tabernacle 168 of the congregation 4150 they shall eat 398 z8799 it.

לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם נָתַתִּי אֹתָהּ מֵאִשָּׁי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא כַּחַטָּאת וְכָאָשָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:17 Forums Online 6:17 lo tëäfeh chämëtz chel'qäm nätaTiy otäH iSHäy qodesh qädäshiym hiw KachaŢät w'khääshäm

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:17 Forums Online 6:17 It shall not x3808 be baken 644 z8735 with leaven. 2557 I have given 5414 z8804 it [unto them for] their portion 2506 of my offerings made by fire; 801 x4480 it x1931 [is] most y6944 holy, 6944 as [is] the sin offering, 2403 and as the trespass offering. 817

כָּל־זָכָר בִּבְנֵי אַהֲרֹן יֹאכֲלֶנָּה חָק־עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם מֵאִשֵּׁי יְהוָה כֹּל אֲשֶׁר־יִגַּע בָּהֶם יִקְדָּשׁ פ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:18 Forums Online 6:18 Käl-zäkhär Biv'nëy aháron yokháleNäh chäq-ôläm l'dorotëykhem iSHëy y'hwäh Kol ásher-yiGa hem yiq'Däsh f

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:18 Forums Online 6:18 All x3605 the males 2145 among the children 1121 of ´Ahárön אַהֲרֹן 175 shall eat 398 z8799 of it. [It shall be] a statute 2706 for ever 5769 in your generations 1755 concerning the offerings y801 z0 of Yähwè יָהוֶה y3068 made by fire: 801 x4480 x3068 every one x3605 that x834 toucheth 5060 z8799 them shall be holy. 6942 z8799

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:19 Forums Online 6:19 way'daBër y'hwäh el-mosheh mor

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:19 Forums Online 6:19 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 spake 1696 z8762 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 saying, 559 z8800

זֶה קָרְבַּן אַהֲרֹן בָנָיו אֲשֶׁר־יַקְרִיבוּ לַיהוָה בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹת עֲשִׂירִת הָאֵפָה סֹלֶת מִנְחָה תָּמִיד מַחֲצִיתָהּ בַּבֹּקֶר מַחֲצִיתָהּ בָּעָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:20 Forums Online 6:20 zeh qär'Ban aháron ûvänäyw ásher-yaq'riyvû layhwäh B'yôm hiMäshach otô ásiyrit ëfäh šolet min'chäh Tämiyd machátziytäH BaBoqer ûmachátziytäH ärev

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:20 Forums Online 6:20 This x2088 [is] the offering 7133 of ´Ahárön אַהֲרֹן 175 and of his sons, 1121 which x834 they shall offer 7126 z8686 unto Yähwè יָהוֶה 3068 in the day 3117 when he is anointed; 4886 z8736 the tenth part 6224 of an ephah 374 of fine flour 5560 for a meat offering 4503 perpetual, 8548 half 4276 of it in the morning, 1242 and half 4276 thereof at night. 6153

עַל־מַחֲבַת בַּשֶּׁמֶן תֵּעָשֶׂה מֻרְבֶּכֶת תְּבִיאֶנָּה תֻּפִינֵי מִנְחַת פִּתִּים תַּקְרִיב רֵיחַ־נִיחֹחַ לַיהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:21 Forums Online 6:21 al-machávat BaSHemen Tëäseh mur'Bekhet T'viyeNäh Tufiynëy min'chat PiTiym Taq'riyv rëyªch-niychoªch layhwäh

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:21 Forums Online 6:21 In x5921 a pan 4227 it shall be made 6213 z8735 with oil; 8081 [and when it is] baken, 7246 z8716 thou shalt bring y935 z8686 it in: x935 [and] the baken 8601 pieces 6595 of the meat offering 4503 shalt thou offer 7126 z8686 [for] a sweet 5207 savour 7381 unto Yähwè יָהוֶה. 3068

וְהַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ תַּחְתָּיו מִבָּנָיו יַעֲשֶׂה אֹתָהּ חָק־עוֹלָם לַיהוָה כָּלִיל תָּקְטָר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:22 Forums Online 6:22 w'haKohën haMäshiyªch Tach'Täyw miBänäyw yaáseh otäH chäq-ôläm layhwäh Käliyl Täq'ţär

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:22 Forums Online 6:22 And the priest 3548 of his sons 1121 x4480 that is anointed 4899 in his stead x8478 shall offer 6213 z8799 it: [it is] a statute 2706 for ever 5769 unto Yähwè יָהוֶה; 3068 it shall be wholly 3632 burnt. 6999 z8714

וְכָל־מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:23 Forums Online 6:23 w'khäl-min'chat Kohën Käliyl Tih'yeh lo tëäkhël f

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:23 Forums Online 6:23 For every x3605 meat offering 4503 for the priest 3548 shall be x1961 wholly x3632 burnt: y3632 it shall not x3808 be eaten. 398 z8735

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:24 Forums Online 6:24 way'daBër y'hwäh el-mosheh mor

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:24 Forums Online 6:24 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 spake 1696 z8762 unto x413 Möšè מֹשֶׁה, 4872 saying, 559 z8800

דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הַחַטָּאת בִּמְקוֹם אֲשֶׁר תִּשָּׁחֵט הָעֹלָה תִּשָּׁחֵט הַחַטָּאת לִפְנֵי יְהוָה קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:25 Forums Online 6:25 DaBër el-aháron w'el-Bänäyw mor zot Tôrat hachaŢät Bim'qôm ásher TiSHächëţ oläh TiSHächëţ hachaŢät lif'nëy y'hwäh qodesh qädäshiym hiw

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:25 Forums Online 6:25 Speak 1696 z8761 unto x413 ´Ahárön אַהֲרֹן 175 and to x413 his sons, 1121 saying, 559 z8800 This x2063 [is] the law 8451 of the sin offering: 2403 In the place 4725 where x834 the burnt offering 5930 is killed 7819 z8735 shall the sin offering 2403 be killed 7819 z8735 before 6440 Yähwè יָהוֶה: 3068 it x1931 [is] most y6944 holy. 6944

הַכֹּהֵן הַמְחַטֵּא אֹתָהּ יֹאכֲלֶנָּה בְּמָקוֹם קָדֹשׁ תֵּאָכֵל בַּחֲצַר אֹהֶל מוֹעֵד

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:26 Forums Online 6:26 haKohën ham'chaŢë otäH yokháleNäh B'mäqôm qädosh Tëäkhël Bachátzar ohel môëd

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:26 Forums Online 6:26 The priest 3548 that offereth it for sin 2398 z8764 x853 shall eat 398 z8799 it: in the holy 6918 place 4725 shall it be eaten, 398 z8735 in the court 2691 of the tabernacle 168 of the congregation. 4150

כֹּל אֲשֶׁר־יִגַּע בִּבְשָׂרָהּ יִקְדָּשׁ וַאֲשֶׁר יִזֶּה מִדָּמָהּ עַל־הַבֶּגֶד אֲשֶׁר יִזֶּה עָלֶיהָ תְּכַבֵּס בְּמָקוֹם קָדֹשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:27 Forums Online 6:27 Kol ásher-yiGa Biv'säräH yiq'Däsh waásher yiZeh miDämäH al-haBeged ásher yiZeh äley T'khaBëš B'mäqôm qädosh

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:27 Forums Online 6:27 Whatsoever x3605 x834 shall touch 5060 z8799 the flesh 1320 thereof shall be holy: 6942 z8799 and when x834 there is sprinkled 5137 z8799 of the blood 1818 x4480 thereof upon x5921 any garment, 899 thou shalt wash 3526 z8762 that whereon x834 x5921 it was sprinkled 5137 z8799 in the holy 6918 place. 4725

כְלִי־חֶרֶשׂ אֲשֶׁר תְּבֻשַּׁל־בּ יִשָּׁבֵר וְאִם־בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה מֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:28 Forums Online 6:28 ûkh'liy-cheres ásher T'vuSHal-Bô yiSHävër w'im-Bikh'liy n'choshet BuSHäläh ûmoraq w'shuŢaf BaMäyim

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:28 Forums Online 6:28 But the earthen 2789 vessel 3627 wherein x834 it is sodden 1310 z8792 shall be broken: 7665 z8735 and if x518 it be sodden 1310 z8795 in a brasen 5178 pot, 3627 it shall be both scoured, 4838 z8795 and rinsed 7857 z8795 in water. 4325

כָּל־זָכָר בַּכֹּהֲנִים יֹאכַל אֹתָהּ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:29 Forums Online 6:29 Käl-zäkhär BaKohániym yokhal otäH qodesh qädäshiym hiw

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:29 Forums Online 6:29 All x3605 the males 2145 among the priests 3548 shall eat 398 z8799 thereof: it x1931 [is] most y6944 holy. 6944

וְכָל־חַטָּאת אֲשֶׁר יוּבָא מִדָּמָהּ אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ לֹא תֵאָכֵל בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף פ

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:30 Forums Online 6:30 w'khäl-chaŢät ásher yûvä miDämäH el-ohel môëd l'khaPër BaQodesh lo tëäkhël ësh TiSärëf f

Massoretic Text OT Hebrew Leviticus 6:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Leviticus 6:30 Forums Online 6:30 And no x3808 x3605 sin offering, 2403 whereof x834 [any] of the blood 1818 x4480 is brought 935 z8714 into x413 the tabernacle 168 of the congregation 4150 to reconcile 3722 z8763 [withal] in the holy 6944 [place], shall be eaten: 398 z8735 it shall be burnt 8313 z8735 in the fire. 784

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.