Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Samuel 4Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel B / 2 Samuel 4

1 The Israelites being troubled at the death of Abner, 2 Baanah and Rechab slay Ish-bosheth, and bring his head to Hebron. 9 David causeth them to be slain, and Ish-bosheth's head to be buried.

וַיִּשְׁמַע בֶּן־שָׁאוּל כִּי מֵת אַבְנֵר בְּחֶבְרוֹן וַיִּרְפּוּ יָדָיו וְכָל־יִשְׂרָאֵל נִבְהָלוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:1 Forums Online 4:1 waYish'ma Ben-shäûl Kiy mët av'nër B'chev'rôn waYir'Pû yädäyw w'khäl-yis'räël niv'hälû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:1 Forums Online 4:1 ¶ And when Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 son 1121 heard 8085 z8799 that x3588 ´Avnër אַבנֵר 74 was dead 4191 z8804 in Çevrôn חֶברוֹן, 2275 his hands 3027 were feeble, 7503 z8799 and all x3605 the Yiŝræ´ëlîm יִשׂרְאֵלִים 3478 were troubled. 926 z8738

שְׁנֵי אֲנָשִׁים שָׂרֵי־גְדוּדִים הָיוּ בֶן־שָׁאוּל שֵׁם הָאֶחָד בַּעֲנָה וְשֵׁם הַשֵּׁנִי רֵכָב בְּנֵי רִמּוֹן הַבְּאֶרֹתִי מִבְּנֵי בִנְיָמִן כִּי גַּם־בְּאֵרוֹת תֵּחָשֵׁב עַל־בִּנְיָמִן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:2 Forums Online 4:2 ûsh'nëy ánäshiym särëy-g'dûdiym häyû ven-shäûl shëm echäd Baánäh w'shëm haSHëniy rëkhäv B'nëy riMôn haB'erotiy miB'nëy vin'yämin Kiy Gam-B'ërôt Tëchäshëv al-Bin'yämin

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:2 Forums Online 4:2 And Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 son 1121 had 1961 z8804 two 8147 men y582 x376 [that were] captains 8269 of bands: 1416 the name 8034 of the one 259 [was] Ba`ánà בַּעֲנָה, 1196 and the name 8034 of the other 8145 Rëȼäv רֵכָב, 7394 the sons 1121 of Rimmôn רִמּוֹן 7417 a Bæ´ëröŧî בְּאֵרֹתִי, 886 of the children 1121 x4480 of Binyämîn בִּניָמִין: 1144 (for x3588 Bæ´ëröŧ בְּאֵרֹת 881 also x1571 was reckoned 2803 z8735 to x5921 Binyämîn בִּניָמִין: 1144

וַיִּבְרְחוּ הַבְּאֵרֹתִים גִּתָּיְמָה וַיִּהְיוּ־שָׁם גָּרִים עַד הַיּוֹם הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:3 Forums Online 4:3 waYiv'r'chû haB'ërotiym GiTäy'mäh waYih'yû-shäm Gäriym ad haYôm haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:3 Forums Online 4:3 And the Bæ´ëröŧîm בְּאֵרֹתִים 886 fled 1272 z8799 to Gittäyim גִּתָּיִם, 1664 and were x1961 sojourners 1481 z8802 there x8033 until x5704 this x2088 day.) 3117

וְלִיהוֹנָתָן בֶּן־שָׁאוּל בֵּן נְכֵה רַגְלָיִם בֶּן־חָמֵשׁ שָׁנִים הָיָה בְּבֹא שְׁמֻעַת שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן מִיִּזְרְעֶאל וַתִּשָּׂאֵהוּ אֹמַנְתּ וַתָּנֹס וַיְהִי בְּחָפְזָהּ לָנוּס וַיִּפֹּל וַיִּפָּסֵחַ שְׁמ מְפִיבֹשֶׁת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:4 Forums Online 4:4 w'liyhônätän Ben-shäûl Bën n'khëh rag'läyim Ben-chämësh shäniym häyäh B'vo sh'muat shäûl wiyhônätän miYiz'r'el waTiSäë oman'Tô waTänoš way'hiy B'chäf'zäH nûš waYiPol waYiPäšëªch ûsh'mô m'fiyvoshet

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:4 Forums Online 4:4 And Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן, 3083 Šä´ûl's שָׁאוּל 7586 son, 1121 had a son 1121 [that was] lame 5223 of [his] feet. 7272 He was x1961 five 2568 years 8141 old 1121 when the tidings 8052 came 935 z8800 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 and Yæhônäŧän יְהוֹנָתָן 3083 out of Yizræ`e´l יִזרְעֶאל, 3157 x4480 and his nurse 539 z8802 took him up, 5375 z8799 and fled: 5127 z8799 and it came to pass, x1961 as she made haste 2648 z8800 to flee, 5127 z8800 that he fell, 5307 z8799 and became lame. 6452 z8735 And his name 8034 [was] Mæfîvöšeŧ מְפִיבֹשֶׁת. 4648

וַיֵּלְכוּ בְּנֵי־רִמּוֹן הַבְּאֵרֹתִי רֵכָב בַעֲנָה וַיָּבֹאוּ כְּחֹם הַיּוֹם אֶל־בֵּית אִישׁ בֹּשֶׁת וְהוּא שֹׁכֵב אֵת מִשְׁכַּב הַצָּהֳרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:5 Forums Online 4:5 waYël'khû B'nëy-riMôn haB'ërotiy rëkhäv ûvaánäh waYävoû K'chom haYôm el-Bëyt iysh Boshet w' shokhëv ët mish'Kav haTZähóräyim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:5 Forums Online 4:5 And the sons 1121 of Rimmôn רִמּוֹן 7417 the Bæ´ëröŧî בְּאֵרֹתִי, 886 Rëȼäv רֵכָב 7394 and Ba`ánà בַּעֲנָה, y1196 x1165 went, y3212 z8799 x1980 and came 935 z8799 about the heat 2527 of the day 3117 to x413 the house 1004 of ´Îš Böšeŧ אִישׁ־בֹּשֶׁת, 378 who x1931 lay 7901 z8802 on x853 a bed 4904 at noon. 6672

וְהֵנָּה בָּאוּ עַד־תּוֹךְ הַבַּיִת לֹקְחֵי חִטִּים וַיַּכֻּהוּ אֶל־הַחֹמֶשׁ וְרֵכָב בַעֲנָה אָחִיו נִמְלָטוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:6 Forums Online 4:6 w'hëNäh Bäû ad-Tôkh' haBayit loq'chëy chiŢiym waYaKu el-hachomesh w'rëkhäv ûvaánäh ächiyw nim'läţû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:6 Forums Online 4:6 And they came x935 thither y935 z8804 x2008 into x5704 the midst 8432 of the house, 1004 [as though] they would have fetched 3947 z8802 wheat; 2406 and they smote 5221 z8686 him under x413 the fifth 2570 [rib]: and Rëȼäv רֵכָב 7394 and Ba`ánà בַּעֲנָה 1196 his brother 251 escaped. 4422 z8738

וַיָּבֹאוּ הַבַּיִת וְהוּא־שֹׁכֵב עַל־מִטָּת בַּחֲדַר מִשְׁכָּב וַיַּכֻּהוּ וַיְמִתֻהוּ וַיָּסִירוּ אֶת־רֹאשׁ וַיִּקְחוּ אֶת־רֹאשׁ וַיֵּלְכוּ דֶּרֶךְ הָעֲרָבָה כָּל־הַלָּיְלָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:7 Forums Online 4:7 waYävoû haBayit w'-shokhëv al-miŢätô Bachádar mish'Kävô waYaKu way'mitu waYäšiyrû et-roshô waYiq'chû et-roshô waYël'khû Derekh' áräväh Käl-haLäy'läh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:7 Forums Online 4:7 For when they came 935 z8799 into the house, 1004 he x1931 lay 7901 z8802 on x5921 his bed 4296 in his bedchamber, 2315 4904 and they smote 5221 z8686 him, and slew 4191 z8686 him, and beheaded 5493 z8686 x853 x7218 him, and took 3947 z8799 x853 his head, 7218 and gat them away y3212 z8799 x1980 through 1870 the plain 6160 all x3605 night. 3915

וַיָּבִאוּ אֶת־רֹאשׁ אִישׁ־בֹּשֶׁת אֶל־דָּוִד חֶבְרוֹן וַיֹּאמְרוּ אֶל־הַמֶּלֶךְ הִנֵּה־רֹאשׁ אִישׁ־בֹּשֶׁת בֶּן־שָׁאוּל אֹיִבְךָ אֲשֶׁר בִּקֵּשׁ אֶת־נַפְשֶׁךָ וַיִּתֵּן יְהוָה לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ נְקָמוֹת הַיּוֹם הַזֶּה מִשָּׁאוּל מִזַּרְע ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:8 Forums Online 4:8 waYäviû et-rosh iysh-Boshet el-Däwid chev'rôn waYom'rû el-haMelekh' hiNëh-rosh iysh-Boshet Ben-shäûl oyiv'khä ásher BiQësh et-naf'shekhä waYiTën y'hwäh ladoniy haMelekh' n'qämôt haYôm haZeh miSHäûl ûmiZar'ô š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:8 Forums Online 4:8 And they brought 935 z8686 x853 the head 7218 of ´Îš Böšeŧ אִישׁ־בֹּשֶׁת 378 unto x413 Däwiđ דָּוִד 1732 to Çevrôn חֶברוֹן, 2275 and said 559 z8799 to x413 the king, 4428 Behold x2009 the head 7218 of ´Îš Böšeŧ אִישׁ־בֹּשֶׁת 378 the son 1121 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 thine enemy, 341 z8802 which x834 sought 1245 z8765 x853 thy life; 5315 and Yähwè יָהוֶה 3068 hath y5414 z8799 avenged 5360 x5414 my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king 4428 this x2088 day 3117 of Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 x4480 and of his seed. 2233 x4480

וַיַּעַן דָּוִד אֶת־רֵכָב וְאֶת־בַּעֲנָה אָחִיו בְּנֵי רִמּוֹן הַבְּאֵרֹתִי וַיֹּאמֶר לָהֶם חַי־יְהוָה אֲשֶׁר־פָּדָה אֶת־נַפְשִׁי מִכָּל־צָרָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:9 Forums Online 4:9 waYaan Däwid et-rëkhäv w'et-Baánäh ächiyw B'nëy riMôn haB'ërotiy waYomer hem chay-y'hwäh ásher-Pädäh et-naf'shiy miKäl-tzäräh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:9 Forums Online 4:9 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 answered 6030 z8799 x853 Rëȼäv רֵכָב 7394 and Ba`ánà בַּעֲנָה 1196 his brother, 251 the sons 1121 of Rimmôn רִמּוֹן 7417 the Bæ´ëröŧî בְּאֵרֹתִי, 886 and said 559 z8799 unto them, [As] Yähwè יָהוֶה 3068 liveth, 2416 who x834 hath redeemed 6299 z8804 x853 my soul 5315 out of all x4480 x3605 adversity, 6869

כִּי הַמַּגִּיד לִי לֵאמֹר הִנֵּה־מֵת שָׁאוּל וְהוּא־הָיָה כִמְבַשֵּׂר בְּעֵינָיו וָאֹחֲזָה ב וָאֶהְרְגֵהוּ בְּצִקְלָג אֲשֶׁר לְתִתִּי־ל בְּשֹׂרָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:10 Forums Online 4:10 Kiy haMaGiyd liy mor hiNëh-mët shäûl w'-häyäh khim'vaSër B'ëynäyw ocházäh vô eh'r'gë B'tziq'läg ásher l'tiTiy-lô B'soräh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:10 Forums Online 4:10 When x3588 one told 5046 z8688 me, saying, 559 z8800 Behold, x2009 Šä´ûl שָׁאוּל 7586 is dead, 4191 z8804 thinking x5869 to have x1961 brought y5869 good tidings, 1319 z8764 I took hold 270 z8799 of him, and slew 2026 z8799 him in Xîklaq צִיקלַג, 6860 who x834 [thought] that I would have given 5414 z8800 him a reward for his tidings: 1309

אַף כִּי־אֲנָשִׁים רְשָׁעִים הָרְגוּ אֶת־אִישׁ־צַדִּיק בְּבֵית עַל־מִשְׁכָּב וְעַתָּה הֲלוֹא אֲבַקֵּשׁ אֶת־דָּמ מִיֶּדְכֶם בִעַרְתִּי אֶתְכֶם מִן־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:11 Forums Online 4:11 af Kiy-ánäshiym r'shäiym här'gû et-iysh-tzaDiyq B'vëytô al-mish'Kävô w'aTäh ávaQësh et-Dämô miYed'khem ûviar'Tiy et'khem min-äretz

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:11 Forums Online 4:11 How much more, x637 when x3588 wicked 7563 men y582 x376 have slain 2026 z8804 x853 a righteous 6662 person 376 in his own house 1004 upon x5921 his bed? 4904 shall I not x3808 therefore now x6258 require 1245 z8762 x853 his blood 1818 of your hand, 3027 x4480 and take you away 1197 z8765 x853 from x4480 the earth? 776

וַיְצַו דָּוִד אֶת־הַנְּעָרִים וַיַּהַרְגוּם וַיְקַצְּצוּ אֶת־יְדֵיהֶם וְאֶת־רַגְלֵיהֶם וַיִּתְלוּ עַל־הַבְּרֵכָה בְּחֶבְרוֹן וְאֵת רֹאשׁ אִישׁ־בֹּשֶׁת לָקָחוּ וַיִּקְבְּרוּ בְקֶבֶר־אַבְנֵר בְּחֶבְרוֹן פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:12 Forums Online 4:12 way'tzaw Däwid et-haN'äriym waYahar'gûm way'qaTZ'tzû et-y'dëyhem w'et-rag'lëyhem waYit'lû al-haB'rëkhäh B'chev'rôn w'ët rosh iysh-Boshet läqächû waYiq'B'rû v'qever-av'nër B'chev'rôn f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 4:12 Forums Online 4:12 And Däwiđ דָּוִד 1732 commanded 6680 z8762 x853 his young men, 5288 and they slew 2026 z8799 them, and cut off 7112 z8762 x853 their hands 3027 and their feet, 7272 and hanged [them] up 8518 z8799 over x5921 the pool 1295 in Çevrôn חֶברוֹן. 2275 But they took 3947 z8804 the head 7218 of ´Îš Böšeŧ אִישׁ־בֹּשֶׁת, 378 and buried 6912 z8799 [it] in the sepulchre 6913 of ´Avnër אַבנֵר 74 in Çevrôn חֶברוֹן. 2275

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.