Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Samuel 19Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel B / 2 Samuel 19

1 Joab causeth the king to cease mourning. 9 The Israelites are earnest to bring the king back. 11 David sendeth to the priests to incite them of Judah. 18 Shimei is pardoned. 24 Mephibosheth excused. 32 Barzillai dismissed, Chimham his son is taken into the king's family. 41 The Israelites expostulate with Judah for bringing home the king without them.

וַיֻּגַּד לְיוֹאָב הִנֵּה הַמֶּלֶךְ בֹּכֶה וַיִּתְאַבֵּל עַל־אַבְשָׁלֹם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:1 Forums Online 19:1 waYuGad l'yôäv hiNëh haMelekh' Bokheh waYit'aBël al-av'shälom

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:1 Forums Online 19:1 ¶ And it was told 5046 z8714 Yô´äv יוֹאָב, 3097 Behold, x2009 the king 4428 weepeth 1058 z8802 and mourneth 56 z8691 for x5921 ´Avšälôm אַבשָׁלוֹם. 53

וַתְּהִי הַתְּשֻׁעָה בַּיּוֹם הַהוּא לְאֵבֶל לְכָל־הָעָם כִּי־שָׁמַע הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר נֶעֱצַב הַמֶּלֶךְ עַל־בְּנ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:2 Forums Online 19:2 waT'hiy haT'shuäh BaYôm ha l'ëvel l'khäl-äm Kiy-shäma äm BaYôm ha mor neétzav haMelekh' al-B'nô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:2 Forums Online 19:2 And the victory 8668 that x1961 day 3117 was [turned] into mourning 60 unto all x3605 the people: 5971 for x3588 the people 5971 heard 8085 z8804 say 559 z8800 that x1931 day 3117 how the king 4428 was grieved 6087 z8738 for x5921 his son. 1121

וַיִּתְגַּנֵּב הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא לָבוֹא הָעִיר כַּאֲשֶׁר יִתְגַּנֵּב הָעָם הַנִּכְלָמִים בְּנוּסָם בַּמִּלְחָמָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:3 Forums Online 19:3 waYit'GaNëv äm BaYôm ha iyr Kaásher yit'GaNëv äm haNikh'lämiym B'nûšäm BaMil'chämäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:3 Forums Online 19:3 And the people 5971 gat 935 z8800 them by stealth 1589 z8691 that x1931 day 3117 into the city, 5892 as x834 people 5971 being ashamed 3637 z8737 steal away 1589 z8691 when they flee 5127 z8800 in battle. 4421

וְהַמֶּלֶךְ לָאַט אֶת־פָּנָיו וַיִּזְעַק הַמֶּלֶךְ קוֹל גָּדוֹל בְּנִי אַבְשָׁלוֹם אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:4 Forums Online 19:4 w'haMelekh' läaţ et-Pänäyw waYiz'aq haMelekh' qôl Gädôl B'niy av'shälôm av'shälôm B'niy v'niy š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:4 Forums Online 19:4 But the king 4428 covered 3813 z8804 x853 his face, 6440 and the king 4428 cried 2199 z8799 with a loud 1419 voice, 6963 O my son 1121 ´Avšälôm אַבשָׁלוֹם, 53 O ´Avšälôm אַבשָׁלוֹם, 53 my son, 1121 my son! 1121

וַיָּבֹא יוֹאָב אֶל־הַמֶּלֶךְ הַבָּיִת וַיֹּאמֶר הֹבַשְׁתָּ הַיּוֹם אֶת־פְּנֵי כָל־עֲבָדֶיךָ הַמְמַלְּטִים אֶת־נַפְשְׁךָ הַיּוֹם וְאֵת נֶפֶשׁ בָּנֶיךָ בְנֹתֶיךָ וְנֶפֶשׁ נָשֶׁיךָ וְנֶפֶשׁ פִּלַגְשֶׁיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:5 Forums Online 19:5 waYävo yôäv el-haMelekh' haBäyit waYomer hovash'Tä haYôm et-P'nëy khäl-ávädeykhä ham'maL'ţiym et-naf'sh'khä haYôm w'ët nefesh Bäneykhä ûv'noteykhä w'nefesh näsheykhä w'nefesh Pilag'sheykhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:5 Forums Online 19:5 And Yô´äv יוֹאָב 3097 came 935 z8799 into the house 1004 to x413 the king, 4428 and said, 559 z8799 Thou hast shamed 3001 z8689 this day 3117 x853 the faces 6440 of all x3605 thy servants, 5650 which this day 3117 have saved 4422 z8764 x853 thy life, 5315 and the lives 5315 of thy sons 1121 and of thy daughters, 1323 and the lives 5315 of thy wives, 802 and the lives 5315 of thy concubines; 6370

לְאַהֲבָה אֶת־שֹׂנְאֶיךָ וְלִשְׂנֹא אֶת־אֹהֲבֶיךָ כִּי הִגַּדְתָּ הַיּוֹם כִּי אֵין לְךָ שָׂרִים וַעֲבָדִים כִּי יָדַעְתִּי הַיּוֹם כִּי *לֹא [לוּ] אַבְשָׁלוֹם חַי וְכֻלָּנוּ הַיּוֹם מֵתִים כִּי־אָז יָשָׁר בְּעֵינֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:6 Forums Online 19:6 l'aháväh et-son'eykhä w'lis'no et-oháveykhä Kiy hiGad'Tä haYôm Kiy ëyn l'khä säriym waávädiym Kiy yäda'Tiy haYôm Kiy *lo [] av'shälôm chay w'khuLä haYôm mëtiym Kiy-äz yäshär B'ëyneykhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:6 Forums Online 19:6 In that thou lovest 157 z8800 x853 thine enemies, 8130 z8802 and hatest 8130 z8800 x853 thy friends. 157 z8802 For x3588 thou hast declared 5046 z8689 this day, 3117 that x3588 thou regardest neither x369 princes 8269 nor servants: 5650 for x3588 this day 3117 I perceive, 3045 z8804 that x3588 if 3863 ´Avšälôm אַבשָׁלוֹם 53 had lived, 2416 and all x3605 we had died 4191 z8801 this day, 3117 then x227 it had pleased thee well. 3477 5869

וְעַתָּה קוּם צֵא וְדַבֵּר עַל־לֵב עֲבָדֶיךָ כִּי בַיהוָה נִשְׁבַּעְתִּי כִּי־אֵינְךָ יוֹצֵא אִם־יָלִין אִישׁ אִתְּךָ הַלַּיְלָה וְרָעָה לְךָ זֹאת מִכָּל־הָרָעָה אֲשֶׁר־בָּאָה עָלֶיךָ מִנְּעֻרֶיךָ עַד־עָתָּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:7 Forums Online 19:7 w'aTäh qûm tzë w'daBër al-lëv ávädeykhä Kiy vayhwäh nish'Ba'Tiy Kiy-ëyn'khä yôtzë im-yäliyn iysh iT'khä haLay'läh w'rääh l'khä zot miKäl-rääh ásher-Bääh äleykhä miN'ureykhä ad-äTäh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:7 Forums Online 19:7 Now x6258 therefore arise, 6965 z8798 go forth, 3318 z8798 and speak 1696 z8761 comfortably 3820 x5921 unto thy servants: 5650 for x3588 I swear 7650 z8738 by Yähwè יָהוֶה, 3068 if x3588 thou go not forth, 3318 z8802 x369 there will not x518 tarry 3885 z8799 one 376 with x854 thee this night: 3915 and that x2063 will be worse 7489 z8804 unto thee than all x4480 x3605 the evil 7451 that x834 befell 935 z8804 x5921 thee from thy youth 5271 x4480 until x5704 now. x6258

וַיָּקָם הַמֶּלֶךְ וַיֵּשֶׁב בַּשָּׁעַר לְכָל־הָעָם הִגִּידוּ לֵאמֹר הִנֵּה הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב בַּשַּׁעַר וַיָּבֹא כָל־הָעָם לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וְיִשְׂרָאֵל נָס אִישׁ לְאֹהָלָיו ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:8 Forums Online 19:8 waYäqäm haMelekh' waYëshev BaSHäar ûl'khäl-äm hiGiydû mor hiNëh haMelekh' yôshëv BaSHaar waYävo khäl-äm lif'nëy haMelekh' w'yis'räël näš iysh l'ohäläyw š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:8 Forums Online 19:8 Then the king 4428 arose, 6965 z8799 and sat 3427 z8799 in the gate. 8179 And they told 5046 z8689 unto all x3605 the people, 5971 saying, 559 z8800 Behold, x2009 the king 4428 doth sit 3427 z8802 in the gate. 8179 And all x3605 the people 5971 came 935 z8799 before 6440 the king: 4428 for Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 had fled 5127 z8804 every man 376 to his tent. 168

וַיְהִי כָל־הָעָם נָדוֹן בְּכָל־שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הַמֶּלֶךְ הִצִּילָנוּ מִכַּף אֹיְבֵינוּ וְהוּא מִלְּטָנוּ מִכַּף פְּלִשְׁתִּים וְעַתָּה בָּרַח מִן־הָאָרֶץ מֵעַל אַבְשָׁלוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:9 Forums Online 19:9 way'hiy khäl-äm nädôn B'khäl-shiv'ţëy yis'räël mor haMelekh' hiTZiylä miKaf oy'vëy w' miL'ţä miKaf P'lish'Tiym w'aTäh Bärach min-äretz al av'shälôm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:9 Forums Online 19:9 ¶ And all x3605 the people 5971 were x1961 at strife 1777 z8737 throughout all x3605 the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 saying, 559 z8800 The king 4428 saved 5337 z8689 us out of the hand 3709 x4480 of our enemies, 341 z8802 and he x1931 delivered 4422 z8765 us out of the hand 3709 x4480 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים; 6430 and now x6258 he is fled 1272 z8804 out of x4480 the land 776 for x4480 x5921 ´Avšälôm אַבשָׁלוֹם. 53

וְאַבְשָׁלוֹם אֲשֶׁר מָשַׁחְנוּ עָלֵינוּ מֵת בַּמִּלְחָמָה וְעַתָּה לָמָה אַתֶּם מַחֲרִשִׁים לְהָשִׁיב אֶת־הַמֶּלֶךְ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:10 Forums Online 19:10 w'av'shälôm ásher mäshach'nû älëy mët BaMil'chämäh w'aTäh mäh aTem machárishiym l'häshiyv et-haMelekh' š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:10 Forums Online 19:10 And ´Avšälôm אַבשָׁלוֹם, 53 whom x834 we anointed 4886 z8804 over x5921 us, is dead 4191 z8804 in battle. 4421 Now x6258 therefore why x4100 speak 2790 z8688 ye x859 not a word of bringing 7725 z0 x853 the king 4428 back? y7725 z8687

וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד שָׁלַח אֶל־צָדוֹק וְאֶל־אֶבְיָתָר הַכֹּהֲנִים לֵאמֹר דַּבְּרוּ אֶל־זִקְנֵי יְהוּדָה לֵאמֹר לָמָּה תִהְיוּ אַחֲרֹנִים לְהָשִׁיב אֶת־הַמֶּלֶךְ אֶל־בֵּית דְבַר כָּל־יִשְׂרָאֵל בָּא אֶל־הַמֶּלֶךְ אֶל־בֵּית

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:11 Forums Online 19:11 w'haMelekh' Däwid shälach el-tzädôq w'el-ev'yätär haKohániym mor DaB'rû el-ziq'nëy y'hûdäh mor Mäh tih'yû achároniym l'häshiyv et-haMelekh' el-Bëytô ûd'var Käl-yis'räël el-haMelekh' el-Bëytô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:11 Forums Online 19:11 ¶ And king 4428 Däwiđ דָּוִד 1732 sent 7971 z8804 to x413 Xäđôk צָדוֹק 6659 and to x413 ´Evyäŧär אֶביָתָר 54 the priests, 3548 saying, 559 z8800 Speak 1696 z8761 unto x413 the elders 2205 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 saying, 559 z8800 Why x4100 are x1961 ye the last 314 to bring 7725 z0 x853 the king 4428 back y7725 z8687 to x413 his house? 1004 seeing the speech 1697 of all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 is come 935 z8804 to x413 the king, 4428 [even] to x413 his house. 1004

אַחַי אַתֶּם עַצְמִי בְשָׂרִי אַתֶּם וְלָמָּה תִהְיוּ אַחֲרֹנִים לְהָשִׁיב אֶת־הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:12 Forums Online 19:12 achay aTem atz'miy ûv'säriy aTem w'Mäh tih'yû achároniym l'häshiyv et-haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:12 Forums Online 19:12 Ye x859 [are] my brethren, 251 ye x859 [are] my bones 6106 and my flesh: 1320 wherefore x4100 then are x1961 ye the last 314 to bring back 7725 z8687 x853 the king? 4428

וְלַעֲמָשָׂא תֹּמְרוּ הֲלוֹא עַצְמִי בְשָׂרִי אָתָּה כֹּה יַעֲשֶׂה־לִּי אֱלֹהִים וְכֹה יוֹסִיף אִם־לֹא שַׂר־צָבָא תִּהְיֶה לְפָנַי כָּל־הַיָּמִים תַּחַת יוֹאָב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:13 Forums Online 19:13 w'laámäsä Tom'rû atz'miy ûv'säriy äTäh Koh yaáseh-Liy élohiym w'khoh yôšiyf im-lo sar-tzävä Tih'yeh l'fänay Käl-haYämiym Tachat yôäv

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:13 Forums Online 19:13 And say 559 z8799 ye to `Ámäŝä´ עֲמָשָׂא, 6021 [Art] thou x859 not x3808 of my bone, 6106 and of my flesh? 1320 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 do 6213 z8799 so x3541 to me, and more 3254 z8686 also, x3541 if x518 thou be x1961 not x3808 captain 8269 of the host 6635 before 6440 me continually 3117 x3605 in the room 8478 of Yô´äv יוֹאָב. 3097

וַיַּט אֶת־לְבַב כָּל־אִישׁ־יְהוּדָה כְּאִישׁ אֶחָד וַיִּשְׁלְחוּ אֶל־הַמֶּלֶךְ שׁוּב אַתָּה וְכָל־עֲבָדֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:14 Forums Online 19:14 waYaţ et-l'vav Käl-iysh-y'hûdäh K'iysh echäd waYish'l'chû el-haMelekh' shûv aTäh w'khäl-ávädeykhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:14 Forums Online 19:14 And he bowed 5186 z8686 x853 the heart 3824 of all x3605 the men 376 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 even as [the heart of] one 259 man; 376 so that they sent 7971 z8799 [this word] unto x413 the king, 4428 Return 7725 z8798 thou, x859 and all x3605 thy servants. 5650

וַיָּשָׁב הַמֶּלֶךְ וַיָּבֹא עַד־הַיַּרְדֵּן וִיהוּדָה בָּא הַגִּלְגָּלָה לָלֶכֶת לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ לְהַעֲבִיר אֶת־הַמֶּלֶךְ אֶת־הַיַּרְדֵּן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:15 Forums Online 19:15 waYäshäv haMelekh' waYävo ad-haYar'Dën wiyhûdäh haGil'Gäläh lekhet liq'rat haMelekh' l'haáviyr et-haMelekh' et-haYar'Dën

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:15 Forums Online 19:15 So the king 4428 returned, 7725 z8799 and came 935 z8799 to x5704 Yardën יַרדֵּן. 3383 And Yæhûđà יְהוּדָה 3063 came 935 z8804 to Gilgäl גִּלגָּל, 1537 to go y3212 z8800 x1980 to meet 7125 z8800 the king, 4428 to conduct y5674 z0 the king y4428 over 5674 853 z8687 x4428 Yardën יַרדֵּן. 3383

וַיְמַהֵר שִׁמְעִי בֶן־גֵּרָא בֶּן־הַיְמִינִי אֲשֶׁר מִבַּחוּרִים וַיֵּרֶד עִם־אִישׁ יְהוּדָה לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ דָּוִד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:16 Forums Online 19:16 way'mahër shim'iy ven-Gërä Ben-hay'miyniy ásher miBachûriym waYëred im-iysh y'hûdäh liq'rat haMelekh' Däwid

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:16 Forums Online 19:16 ¶ And Šim`î שִׁמעִי 8096 the son 1121 of Gërä´ גֵּרָא, 1617 a Benyæmînî בֶּניְמִינִי, 1145 which x834 [was] of Baçurîm בַּחֻרִים, 980 x4480 hasted 4116 z8762 and came down 3381 z8799 with x5973 the men 376 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 to meet 7125 z8800 king 4428 Däwiđ דָּוִד. 1732

וְאֶלֶף אִישׁ עִמּ מִבִּנְיָמִן וְצִיבָא נַעַר בֵּית שָׁאוּל וַחֲמֵשֶׁת עָשָׂר בָּנָיו וְעֶשְׂרִים עֲבָדָיו אִתּ וְצָלְחוּ הַיַּרְדֵּן לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:17 Forums Online 19:17 w'elef iysh iMô miBin'yämin w'tziyvä naar Bëyt shäûl wachámëshet äsär Bänäyw w'es'riym ávädäyw iTô w'tzäl'chû haYar'Dën lif'nëy haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:17 Forums Online 19:17 And [there were] a thousand 505 men 376 of Binyämîn בִּניָמִין y1145 x4480 x1144 with x5973 him, and Xîvä´ צִיבָא 6717 the servant 5288 of the house 1004 of Šä´ûl שָׁאוּל, 7586 and his fifteen 2568 6240 sons 1121 and his twenty 6242 servants 5650 with x854 him; and they went over 6743 z8804 Yardën יַרדֵּן 3383 before 6440 the king. 4428

וְעָבְרָה הָעֲבָרָה לַעֲבִיר אֶת־בֵּית הַמֶּלֶךְ וְלַעֲשׂוֹת הַטּוֹב *בְּעַיְנ [בְּעֵינָיו] וְשִׁמְעִי בֶן־גֵּרָא נָפַל לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ בְּעָבְר בַּיַּרְדֵּן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:18 Forums Online 19:18 w'äv'räh áväräh laáviyr et-Bëyt haMelekh' w'laásôt haŢôv *B'ay'nô [B'ëynäyw] w'shim'iy ven-Gërä näfal lif'nëy haMelekh' B'äv'rô BaYar'Dën

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:18 Forums Online 19:18 And there went over 5674 z8804 a ferry boat 5679 to carry over 5674 z8687 x853 the king's 4428 household, 1004 and to do 6213 z8800 what he thought 5869 good. 2896 And Šim`î שִׁמעִי 8096 the son 1121 of Gërä´ גֵּרָא 1617 fell down 5307 z8804 before 6440 the king, 4428 as he was come over 5674 z8800 Yardën יַרדֵּן; 3383

וַיֹּאמֶר אֶל־הַמֶּלֶךְ אַל־יַחֲשָׁב־לִי אֲדֹנִי עָוֹן וְאַל־תִּזְכֹּר אֵת אֲשֶׁר הֶעֱוָה עַבְדְּךָ בַּיּוֹם אֲשֶׁר־יָצָא אֲדֹנִי־הַמֶּלֶךְ מִירוּשָׁלִָם לָשׂוּם הַמֶּלֶךְ אֶל־לִבּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:19 Forums Online 19:19 waYomer el-haMelekh' al-yacháshäv-liy ádoniy äwon w'al-Tiz'Kor ët ásher heéwäh av'D'khä BaYôm ásher-yätzä ádoniy-haMelekh' miyrûshäläim sûm haMelekh' el-liBô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:19 Forums Online 19:19 And said 559 z8799 unto x413 the king, 4428 Let not x408 my ´áđôn אֲדוֹן 113 impute 2803 z8799 iniquity 5771 unto me, neither x408 do thou remember 2142 z8799 x853 that which x834 thy servant 5650 did perversely 5753 z8689 the day 3117 that x834 my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king 4428 went out 3318 z8804 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 x4480 that the king 4428 should take 7760 z8800 it to x413 his heart. 3820

כִּי יָדַע עַבְדְּךָ כִּי אֲנִי חָטָאתִי וְהִנֵּה־בָאתִי הַיּוֹם רִאשׁוֹן לְכָל־בֵּית יוֹסֵף לָרֶדֶת לִקְרַאת אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:20 Forums Online 19:20 Kiy yäda av'D'khä Kiy ániy chäţätiy w'hiNëh-vätiy haYôm rishôn l'khäl-Bëyt yôšëf redet liq'rat ádoniy haMelekh' š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:20 Forums Online 19:20 For x3588 thy servant 5650 doth know 3045 z8804 that x3588 I x589 have sinned: 2398 z8804 therefore, behold, x2009 I am come 935 z8804 the first 7223 this day 3117 of all x3605 the house 1004 of Yôsëf יוֹסֵף 3130 to go down 3381 z8800 to meet 7125 z8800 my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king. 4428

וַיַּעַן אֲבִישַׁי בֶּן־צְרוּיָה וַיֹּאמֶר הֲתַחַת זֹאת לֹא יוּמַת שִׁמְעִי כִּי קִלֵּל אֶת־מְשִׁיחַ יְהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:21 Forums Online 19:21 waYaan áviyshay Ben-tz'rûyäh waYomer tachat zot lo yûmat shim'iy Kiy qiLël et-m'shiyªch y'hwäh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:21 Forums Online 19:21 But ´Ávîšay אֲבִישַׁי 52 the son 1121 of Xærûyà צְרוּיָה 6870 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 Shall not x3808 Šim`î שִׁמעִי 8096 be put to death 4191 z8714 for x8478 this, x2063 because x3588 he cursed 7043 z8765 x853 Yähwè's יָהוֶה 3068 anointed? 4899

וַיֹּאמֶר דָּוִד מַה־לִּי וְלָכֶם בְּנֵי צְרוּיָה כִּי־תִהְיוּ־לִי הַיּוֹם לְשָׂטָן הַיּוֹם יוּמַת אִישׁ בְּיִשְׂרָאֵל כִּי הֲלוֹא יָדַעְתִּי כִּי הַיּוֹם אֲנִי־מֶלֶךְ עַל־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:22 Forums Online 19:22 waYomer Däwid mah-Liy w'khem B'nëy tz'rûyäh Kiy-tih'yû-liy haYôm l'säţän haYôm yûmat iysh B'yis'räël Kiy yäda'Tiy Kiy haYôm ániy-melekh' al-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:22 Forums Online 19:22 And Däwiđ דָּוִד 1732 said, 559 z8799 What x4100 have I to do with you, ye sons 1121 of Xærûyà צְרוּיָה, 6870 that x3588 ye should this day 3117 be x1961 adversaries 7854 unto me? shall there any man 376 be put to death 4191 z8714 this day 3117 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478 for x3588 do not x3808 I know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] this day 3117 king 4428 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל־שִׁמְעִי לֹא תָמוּת וַיִּשָּׁבַע ל הַמֶּלֶךְ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:23 Forums Online 19:23 waYomer haMelekh' el-shim'iy lo tämût waYiSHäva lô haMelekh' š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:23 Forums Online 19:23 Therefore the king 4428 said 559 z8799 unto x413 Šim`î שִׁמעִי, 8096 Thou shalt not x3808 die. 4191 z8799 And the king 4428 sware 7650 z8735 unto him.

מְפִבֹשֶׁת בֶּן־שָׁאוּל יָרַד לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ וְלֹא־עָשָׂה רַגְלָיו וְלֹא־עָשָׂה שְׂפָמ וְאֶת־בְּגָדָיו לֹא כִבֵּס לְמִן־הַיּוֹם לֶכֶת הַמֶּלֶךְ עַד־הַיּוֹם אֲשֶׁר־בָּא בְשָׁלוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:24 Forums Online 19:24 ûm'fivoshet Ben-shäûl yärad liq'rat haMelekh' w'lo-äsäh rag'läyw w'lo-äsäh s'fämô w'et-B'gädäyw lo khiBëš l'min-haYôm lekhet haMelekh' ad-haYôm ásher- v'shälôm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:24 Forums Online 19:24 ¶ And Mæfîvöšeŧ מְפִיבֹשֶׁת 4648 the son 1121 of Šä´ûl שָׁאוּל 7586 came down 3381 z8804 to meet 7125 z8800 the king, 4428 and had neither 3808 dressed 6213 z8804 his feet, 7272 nor x3808 trimmed 6213 z8804 his beard, 8222 nor x3808 washed 3526 z8765 his clothes, 899 from x4480 the day 3117 the king 4428 departed y3212 z8800 x1980 until x5704 the day 3117 he came 935 z8804 [again] in peace. 7965

וַיְהִי כִּי־בָא יְרוּשָׁלִַם לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמֶר ל הַמֶּלֶךְ לָמָּה לֹא־הָלַכְתָּ עִמִּי מְפִיבֹשֶׁת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:25 Forums Online 19:25 way'hiy Kiy- y'rûshälaim liq'rat haMelekh' waYomer lô haMelekh' Mäh lo-hälakh'Tä iMiy m'fiyvoshet

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:25 Forums Online 19:25 And it came to pass, x1961 when x3588 he was come 935 z8804 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 to meet 7125 z8800 the king, 4428 that the king 4428 said 559 z8799 unto him, Wherefore x4100 wentest 1980 z8804 not x3808 thou with x5973 me, Mæfîvöšeŧ מְפִיבֹשֶׁת? 4648

וַיֹּאמַר אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ עַבְדִּי רִמָּנִי כִּי־אָמַר עַבְדְּךָ אֶחְבְּשָׁה־לִּי הַחֲמוֹר וְאֶרְכַּב עָלֶיהָ וְאֵלֵךְ אֶת־הַמֶּלֶךְ כִּי פִסֵּחַ עַבְדֶּךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:26 Forums Online 19:26 waYomar ádoniy haMelekh' av'Diy riMäniy Kiy-ämar av'D'khä ech'B'shäh-Liy hachámôr w'er'Kav äley w'ëlëkh' et-haMelekh' Kiy fiŠëªch av'Dekhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:26 Forums Online 19:26 And he answered, 559 z8799 My ´áđôn אֲדוֹן, 113 O king, 4428 my servant 5650 deceived 7411 z8765 me: for x3588 thy servant 5650 said, 559 z8804 I will saddle 2280 z8799 me an ass, 2543 that I may ride 7392 z8799 thereon, x5921 and go y3212 z8799 x1980 to x854 the king; 4428 because x3588 thy servant 5650 [is] lame. 6455

וַיְרַגֵּל בְּעַבְדְּךָ אֶל־אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ וַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ כְּמַלְאַךְ הָאֱלֹהִים וַעֲשֵׂה הַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:27 Forums Online 19:27 way'raGël B'av'D'khä el-ádoniy haMelekh' wadoniy haMelekh' K'mal'akh' élohiym waásëh haŢôv B'ëyneykhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:27 Forums Online 19:27 And he hath slandered 7270 z8762 thy servant 5650 unto x413 my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king; 4428 but my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king 4428 [is] as an angel 4397 of ´Élöhîm אֱלֹהִים: 430 do 6213 z8798 therefore [what is] good 2896 in thine eyes. 5869

כִּי לֹא הָיָה כָּל־בֵּית אָבִי כִּי אִם־אַנְשֵׁי־מָוֶת לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ וַתָּשֶׁת אֶת־עַבְדְּךָ בְּאֹכְלֵי שֻׁלְחָנֶךָ מַה־יֶּשׁ־לִי עוֹד צְדָקָה וְלִזְעֹק עוֹד אֶל־הַמֶּלֶךְ פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:28 Forums Online 19:28 Kiy lo häyäh Käl-Bëyt äviy Kiy im-an'shëy-mäwet ladoniy haMelekh' waTäshet et-av'D'khä B'okh'lëy shul'chänekhä ûmah-Yesh-liy ôd tz'däqäh w'liz'oq ôd el-haMelekh' f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:28 Forums Online 19:28 For x3588 all x3605 [of] my father's 1 house 1004 were x1961 but y3808 x3588 x518 dead 4194 men y582 x376 before x6440 my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king: 4428 yet didst thou set 7896 z8799 x853 thy servant 5650 among them that did eat 398 z8802 at thine own table. 7979 What x4100 right 6666 therefore have 3426 I yet x5759 to cry 2199 z8800 any more x5750 unto x413 the king? 4428

וַיֹּאמֶר ל הַמֶּלֶךְ לָמָּה תְּדַבֵּר עוֹד דְּבָרֶיךָ אָמַרְתִּי אַתָּה וְצִיבָא תַּחְלְקוּ אֶת־הַשָּׂדֶה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:29 Forums Online 19:29 waYomer lô haMelekh' Mäh T'daBër ôd D'väreykhä ämar'Tiy aTäh w'tziyvä Tach'l'qû et-haSädeh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:29 Forums Online 19:29 And the king 4428 said 559 z8799 unto him, Why x4100 speakest 1696 z8762 thou any more x5750 of thy matters? 1697 I have said, 559 z8804 Thou x859 and Xîvä´ צִיבָא 6717 divide 2505 z8799 x853 the land. 7704

וַיֹּאמֶר מְפִיבֹשֶׁת אֶל־הַמֶּלֶךְ גַּם אֶת־הַכֹּל יִקָּח אַחֲרֵי אֲשֶׁר־בָּא אֲדֹנִי הַמֶּלֶך בְּשָׁלוֹם אֶל־בֵּית ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:30 Forums Online 19:30 waYomer m'fiyvoshet el-haMelekh' Gam et-haKol yiQäch achárëy ásher- ádoniy haMelekh B'shälôm el-Bëytô š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:30 Forums Online 19:30 And Mæfîvöšeŧ מְפִיבֹשֶׁת 4648 said 559 z8799 unto x413 the king, 4428 Yea, x1571 let him take 3947 z8799 x853 all, x3605 forasmuch 310 x834 as y834 my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king 4428 is come again 935 z8804 in peace 7965 unto x413 his own house. 1004

בַרְזִלַּי הַגִּלְעָדִי יָרַד מֵרֹגְלִים וַיַּעֲבֹר אֶת־הַמֶּלֶךְ הַיַּרְדֵּן לְשַׁלְּח אֶת־*בַיַּרְדֵּן [הַיַּרְדֵּן]

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:31 Forums Online 19:31 ûvar'ziLay haGil'ädiy yärad rog'liym waYaávor et-haMelekh' haYar'Dën l'shaL'chô et-*vaYar'Dën [haYar'Dën]

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:31 Forums Online 19:31 ¶ And Barzillay בַּרזִלַּי 1271 the Gil`äđî גִּלעָדִי 1569 came down 3381 z8804 from Röqlîm רֹגלִים, 7274 x4480 and went over 5674 z8799 Yardën יַרדֵּן 3383 with x854 the king, 4428 to conduct y7971 z8763 him over x7971 x853 Yardën יַרדֵּן. 3383

בַרְזִלַּי זָקֵן מְאֹד בֶּן־שְׁמֹנִים שָׁנָה וְהוּא־כִלְכַּל אֶת־הַמֶּלֶךְ בְשִׁיבָת בְמַחֲנַיִם כִּי־אִישׁ גָּדוֹל הוּא מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:32 Forums Online 19:32 ûvar'ziLay zäqën m'od Ben-sh'moniym shänäh w'-khil'Kal et-haMelekh' v'shiyvätô v'machánayim Kiy-iysh Gädôl m'od

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:32 Forums Online 19:32 Now Barzillay בַּרזִלַּי 1271 was a very 3966 aged 2204 z8804 man, [even] fourscore 8084 years 8141 old: 1121 and he x1931 had provided x853 the king 4428 of sustenance 3557 z8773 while he lay 7871 at Maçánayim מַחֲנַיִם; 4266 for x3588 he x1931 [was] a very 3966 great 1419 man. 376

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל־בַּרְזִלָּי אַתָּה עֲבֹר אִתִּי וְכִלְכַּלְתִּי אֹתְךָ עִמָּדִי בִּירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:33 Forums Online 19:33 waYomer haMelekh' el-Bar'ziLäy aTäh ávor iTiy w'khil'Kal'Tiy ot'khä iMädiy Biyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:33 Forums Online 19:33 And the king 4428 said 559 z8799 unto x413 Barzillay בַּרזִלַּי, 1271 Come x5674 thou x859 over y5674 z8798 with x854 me, and I will feed 3557 z8773 thee with x5973 me in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיֹּאמֶר בַּרְזִלַּי אֶל־הַמֶּלֶךְ כַּמָּה יְמֵי שְׁנֵי חַיַּי כִּי־אֶעֱלֶה אֶת־הַמֶּלֶךְ יְרוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:34 Forums Online 19:34 waYomer Bar'ziLay el-haMelekh' KaMäh y'mëy sh'nëy chaYay Kiy-eéleh et-haMelekh' y'rûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 19:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 19:34 Forums Online 19:34 And Barzillay בַּרזִלַּי 1271 said 559 z8799 unto x413 the king, 4428 How x4100 long 3117 x8141 have I to live, 2416 y8141 that x3588 I should go up 5927 z8799 with x854 the king 4428 unto Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם? 3389

בֶּן־שְׁמֹנִים שָׁנָה אָנֹכִי הַ