Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Samuel 12Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shemuel B / 2 Samuel 12

1 Nathan's parable of the ewe lamb causeth David to be his own judge. 7 David, reproved by Nathan, confesseth his sin, and is pardoned. 15 David mourneth and prayeth for the child, while it lived. 24 Solomon is born and named Jedidiah. 26 David taketh Rabbah, and tortureth the people thereof.

וַיִּשְׁלַח יְהוָה אֶת־נָתָן אֶל־דָּוִד וַיָּבֹא אֵלָיו וַיֹּאמֶר ל שְׁנֵי אֲנָשִׁים הָיוּ בְּעִיר אֶחָת אֶחָד עָשִׁיר וְאֶחָד רָאשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:1 Forums Online 12:1 waYish'lach y'hwäh et-nätän el-Däwid waYävo ëläyw waYomer lô sh'nëy ánäshiym häyû B'iyr echät echäd äshiyr w'echäd räsh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:1 Forums Online 12:1 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 sent 7971 z8799 x853 Näŧän נָתָן 5416 unto x413 Däwiđ דָּוִד. 1732 And he came 935 z8799 unto x413 him, and said 559 z8799 unto him, There were x1961 two 8147 men y582 x376 in one 259 city; 5892 the one 259 rich, 6223 and the other 259 poor. 7326 z8802

לְעָשִׁיר הָיָה צֹאן בָקָר הַרְבֵּה מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:2 Forums Online 12:2 l'äshiyr häyäh tzon ûväqär har'Bëh m'od

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:2 Forums Online 12:2 The rich 6223 [man] had x1961 exceeding 3966 many 7235 z8687 flocks 6629 and herds: 1241

וְלָרָשׁ אֵין־כֹּל כִּי אִם־כִּבְשָׂה אַחַת קְטַנָּה אֲשֶׁר קָנָה וַיְחַיֶּהָ וַתִּגְדַּל עִמּ וְעִם־בָּנָיו יַחְדָּו מִפִּתּ תֹאכַל מִכֹּס תִשְׁתֶּה בְחֵיק תִשְׁכָּב וַתְּהִי־ל כְּבַת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:3 Forums Online 12:3 w'räsh ëyn-Kol Kiy im-Kiv'säh achat q'ţaNäh ásher qänäh way'chaYe waTig'Dal iMô w'im-Bänäyw yach'Däw miPiTô tokhal ûmiKošô tish'Teh ûv'chëyqô tish'Käv waT'hiy-lô K'vat

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:3 Forums Online 12:3 But the poor 7326 z8802 [man] had nothing, x369 x3605 save x3588 x518 one 259 little 6996 ewe lamb, 3535 which x834 he had x1961 bought 7069 z8804 and nourished up: 2421 z8762 and it grew up 1431 z8799 together 3162 with x5973 him, and with x5973 his children; 1121 it did eat 398 z8799 of his own meat, 6595 x4480 and drank 8354 z8799 of his own cup, 3563 x4480 and lay 7901 z8799 in his bosom, 2436 and was x1961 unto him as a daughter. 1323

וַיָּבֹא הֵלֶךְ לְאִישׁ הֶעָשִׁיר וַיַּחְמֹל לָקַחַת מִצֹּאנ מִבְּקָר לַעֲשׂוֹת לָאֹרֵחַ הַבָּא־ל וַיִּקַּח אֶת־כִּבְשַׂת הָאִישׁ הָרָאשׁ וַיַּעֲשֶׂהָ לָאִישׁ הַבָּא אֵלָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:4 Forums Online 12:4 waYävo hëlekh' l'iysh heäshiyr waYach'mol qachat miTZonô ûmiB'qärô laásôt orëªch ha-lô waYiQach et-Kiv'sat iysh räsh waYaáse iysh ha ëläyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:4 Forums Online 12:4 And there came 935 z8799 a traveller 1982 unto the rich 6223 man, 376 and he spared 2550 z8799 to take 3947 z8800 of his own flock 6629 x4480 and of his own herd, 1241 x4480 to dress 6213 z8800 for the wayfaring man 732 z8802 that was come 935 z8802 unto him; but took 3947 z8799 the poor 7326 z8802 man's 376 x853 lamb, 3535 and dressed 6213 z8799 it for the man 376 that was come 935 z8802 to x413 him.

וַיִּחַר־אַף דָּוִד בָּאִישׁ מְאֹד וַיֹּאמֶר אֶל־נָתָן חַי־יְהוָה כִּי בֶן־מָוֶת הָאִישׁ הָעֹשֶׂה זֹאת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:5 Forums Online 12:5 waYichar-af Däwid iysh m'od waYomer el-nätän chay-y'hwäh Kiy ven-mäwet iysh oseh zot

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:5 Forums Online 12:5 And Däwiđ's דָּוִד 1732 anger 639 was greatly 3966 kindled 2734 z8799 against the man; 376 and he said 559 z8799 to x413 Näŧän נָתָן, 5416 [As] Yähwè יָהוֶה 3068 liveth, 2416 the man 376 that hath done 6213 z8802 this x2063 [thing] shall surely y1121 die: 4194 x3588 x1121

וְאֶת־הַכִּבְשָׂה יְשַׁלֵּם אַרְבַּעְתָּיִם עֵקֶב אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וְעַל אֲשֶׁר לֹא־חָמָל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:6 Forums Online 12:6 w'et-haKiv'säh y'shaLëm ar'Ba'Täyim ëqev ásher äsäh et-haDävär haZeh w'al ásher lo-chämäl

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:6 Forums Online 12:6 And he shall restore 7999 z8762 the lamb 3535 fourfold, 706 because 6118 x834 he did 6213 z8804 x853 this x2088 thing, 1697 and because 834 x5921 he had no x3808 pity. 2550 z8804

וַיֹּאמֶר נָתָן אֶל־דָּוִד אַתָּה הָאִישׁ כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אָנֹכִי מְשַׁחְתִּיךָ לְמֶלֶךְ עַל־יִשְׂרָאֵל וְאָנֹכִי הִצַּלְתִּיךָ מִיַּד שָׁאוּל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:7 Forums Online 12:7 waYomer nätän el-Däwid aTäh iysh Koh-ämar y'hwäh élohëy yis'räël änokhiy m'shach'Tiykhä l'melekh' al-yis'räël w'änokhiy hiTZal'Tiykhä miYad shäûl

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:7 Forums Online 12:7 ¶ And Näŧän נָתָן 5416 said 559 z8799 to x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 Thou x859 [art] the man. 376 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 I x595 anointed 4886 z8804 thee king 4428 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and I x595 delivered 5337 z8689 thee out of the hand 3027 x4480 of Šä´ûl שָׁאוּל; 7586

וָאֶתְּנָה לְךָ אֶת־בֵּית אֲדֹנֶיךָ וְאֶת־נְשֵׁי אֲדֹנֶיךָ בְּחֵיקֶךָ וָאֶתְּנָה לְךָ אֶת־בֵּית יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה וְאִם־מְעָט וְאֹסִפָה לְּךָ כָּהֵנָּה וְכָהֵנָּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:8 Forums Online 12:8 eT'näh l'khä et-Bëyt ádoneykhä w'et-n'shëy ádoneykhä B'chëyqekhä eT'näh l'khä et-Bëyt yis'räël wiyhûdäh w'im-m'äţ w'ošifäh L'khä hëNäh w'khähëNäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:8 Forums Online 12:8 And I gave 5414 z8799 thee x853 thy ´áđôn's אֲדוֹן 113 house, 1004 and thy ´áđôn's אֲדוֹן 113 wives 802 into thy bosom, 2436 and gave 5414 z8799 thee x853 the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 and of Yæhûđà יְהוּדָה; 3063 and if x518 [that had been] too little, 4592 I would moreover have given 3254 z8686 unto thee such 2007 and such x2007 things. y2007

מַדּוּעַ בָּזִיתָ אֶת־דְּבַר יְהוָה לַעֲשׂוֹת הָרַע *בְּעֵינ [בְּעֵינַי] אֵת אוּרִיָּה הַחִתִּי הִכִּיתָ בַחֶרֶב וְאֶת־אִשְׁתּ לָקַחְתָּ לְּךָ לְאִשָּׁה וְאֹת הָרַגְתָּ בְּחֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:9 Forums Online 12:9 maDûª Bäziytä et-D'var y'hwäh laásôt ra *B'ëynô [B'ëynay] ët ûriYäh hachiTiy hiKiytä vacherev w'et-ish'Tô läqach'Tä L'khä l'iSHäh w'otô härag'Tä B'cherev B'nëy aMôn

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:9 Forums Online 12:9 Wherefore x4069 hast thou despised 959 z8804 x853 the commandment 1697 of Yähwè יָהוֶה, 3068 to do 6213 z8800 evil 7451 in his sight? 5869 thou hast killed 5221 z8689 x853 ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the Çittî חִתִּי 2850 with the sword, 2719 and hast taken 3947 z8804 his wife 802 [to be] thy wife, 802 and hast slain 2026 z8804 him with the sword 2719 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן. 5983

וְעַתָּה לֹא־תָסוּר חֶרֶב מִבֵּיתְךָ עַד־עוֹלָם עֵקֶב כִּי בְזִתָנִי וַתִּקַּח אֶת־אֵשֶׁת אוּרִיָּה הַחִתִּי לִהְיוֹת לְךָ לְאִשָּׁה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:10 Forums Online 12:10 w'aTäh lo-täšûr cherev miBëyt'khä ad-ôläm ëqev Kiy v'zitäniy waTiQach et-ëshet ûriYäh hachiTiy lih'yôt l'khä l'iSHäh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:10 Forums Online 12:10 Now x6258 therefore the sword 2719 shall never 5704 5769 x3808 depart 5493 z8799 from thine house; 1004 x4480 because 6118 x3588 thou hast despised 959 z8804 me, and hast taken 3947 z8799 x853 the wife 802 of ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the Çittî חִתִּי 2850 to be x1961 thy wife. 802

כֹּה אָמַר יְהוָה הִנְנִי מֵקִים עָלֶיךָ רָעָה מִבֵּיתֶךָ וְלָקַחְתִּי אֶת־נָשֶׁיךָ לְעֵינֶיךָ וְנָתַתִּי לְרֵעֶיךָ וְשָׁכַב עִם־נָשֶׁיךָ לְעֵינֵי הַשֶּׁמֶשׁ הַזֹּאת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:11 Forums Online 12:11 Koh ämar y'hwäh hin'niy mëqiym äleykhä rääh miBëytekhä w'läqach'Tiy et-näsheykhä l'ëyneykhä w'nätaTiy l'rëeykhä w'shäkhav im-näsheykhä l'ëynëy haSHemesh haZot

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:11 Forums Online 12:11 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Behold, x2009 I will raise up 6965 z8688 evil 7451 against x5921 thee out of thine own house, 1004 x4480 and I will take 3947 z8804 x853 thy wives 802 before thine eyes, 5869 and give 5414 z8804 [them] unto thy neighbour, 7453 and he shall lie 7901 z8804 with x5973 thy wives 802 in the sight 5869 of this x2063 sun. 8121

כִּי אַתָּה עָשִׂיתָ בַסָּתֶר וַאֲנִי אֶעֱשֶׂה אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה נֶגֶד כָּל־יִשְׂרָאֵל וְנֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:12 Forums Online 12:12 Kiy aTäh äsiytä vaŠäter waániy eéseh et-haDävär haZeh neged Käl-yis'räël w'neged haSHämesh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:12 Forums Online 12:12 For x3588 thou x859 didst 6213 z8804 [it] secretly: 5643 but I x589 will do 6213 z8799 x853 this x2088 thing 1697 before x5048 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and before x5048 the sun. 8121

וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־נָתָן חָטָאתִי לַיהוָה ס וַיֹּאמֶר נָתָן אֶל־דָּוִד גַּם־יְהוָה הֶעֱבִיר חַטָּאתְךָ לֹא תָמוּת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:13 Forums Online 12:13 waYomer Däwid el-nätän chäţätiy layhwäh š waYomer nätän el-Däwid Gam-y'hwäh heéviyr chaŢät'khä lo tämût

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:13 Forums Online 12:13 And Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 unto x413 Näŧän נָתָן, 5416 I have sinned 2398 z8804 against Yähwè יָהוֶה. 3068 And Näŧän נָתָן 5416 said 559 z8799 unto x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 Yähwè יָהוֶה 3068 also x1571 hath put away 5674 z8689 thy sin; 2403 thou shalt not x3808 die. 4191 z8799

אֶפֶס כִּי־נִאֵץ נִאַצְתָּ אֶת־אֹיְבֵי יְהוָה בַּדָּבָר הַזֶּה גַּם הַבֵּן הַיִּלּוֹד לְךָ מוֹת יָמוּת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:14 Forums Online 12:14 efeš Kiy-niëtz niatz'Tä et-oy'vëy y'hwäh BaDävär haZeh Gam haBën haYiLôd l'khä môt yämût

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:14 Forums Online 12:14 Howbeit, 657 because x3588 by this x2088 deed 1697 thou hast given y5006 z0 great occasion 5006 z8763 x853 to the enemies 341 z8802 of Yähwè יָהוֶה 3068 to blaspheme, 5006 z8765 the child 1121 also x1571 [that is] born 3209 unto thee shall surely y4191 z8800 die. 4191 z8799

וַיֵּלֶךְ נָתָן אֶל־בֵּית וַיִּגֹּף יְהוָה אֶת־הַיֶּלֶד אֲשֶׁר יָלְדָה אֵשֶׁת־אוּרִיָּה לְדָוִד וַיֵּאָנַשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:15 Forums Online 12:15 waYëlekh' nätän el-Bëytô waYiGof y'hwäh et-haYeled ásher yäl'däh ëshet-ûriYäh l'däwid waYëänash

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:15 Forums Online 12:15 ¶ And Näŧän נָתָן 5416 departed y3212 z8799 x1980 unto x413 his house. 1004 And Yähwè יָהוֶה 3068 struck 5062 z8799 x853 the child 3206 that x834 ´Ûriyyà's אוּרִיָּה 223 wife 802 bare 3205 z8804 unto Däwiđ דָּוִד, 1732 and it was very sick. 605 z8735

וַיְבַקֵּשׁ דָּוִד אֶת־הָאֱלֹהִים בְּעַד הַנָּעַר וַיָּצָם דָּוִד צוֹם בָא וְלָן וְשָׁכַב אָרְצָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:16 Forums Online 12:16 way'vaQësh Däwid et-élohiym B'ad haNäar waYätzäm Däwid tzôm û w'län w'shäkhav är'tzäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:16 Forums Online 12:16 Däwiđ דָּוִד 1732 therefore besought 1245 z8762 x853 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 for x1157 the child; 5288 and Däwiđ דָּוִד 1732 fasted, 6684 6685 z8799 and went x935 in, y935 z8804 and lay 7901 z8804 all x3605 night 3885 z8804 upon the earth. 776

וַיָּקֻמוּ זִקְנֵי בֵית עָלָיו לַהֲקִימ מִן־הָאָרֶץ וְלֹא אָבָה וְלֹא־בָרָא אִתָּם לָחֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:17 Forums Online 12:17 waYäqumû ziq'nëy vëytô äläyw laháqiymô min-äretz w'lo äväh w'lo-värä iTäm lächem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:17 Forums Online 12:17 And the elders 2205 of his house 1004 arose, 6965 z8799 [and went] to x5921 him, to raise him up 6965 z8687 from x4480 the earth: 776 but he would 14 z8804 not, x3808 neither x3808 did he eat 1262 z8804 bread 3899 with x854 them.

וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיָּמָת הַיָּלֶד וַיִּרְאוּ עַבְדֵי דָוִד לְהַגִּיד ל כִּי־מֵת הַיֶּלֶד כִּי אָמְרוּ הִנֵּה בִהְיוֹת הַיֶּלֶד חַי דִּבַּרְנוּ אֵלָיו וְלֹא־שָׁמַע בְּקוֹלֵנוּ וְאֵיךְ נֹאמַר אֵלָיו מֵת הַיֶּלֶד וְעָשָׂה רָעָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:18 Forums Online 12:18 way'hiy BaYôm haSH'viyiy waYämät haYäled waYir'û av'dëy däwid l'haGiyd lô Kiy-mët haYeled Kiy äm'rû hiNëh vih'yôt haYeled chay DiBar'nû ëläyw w'lo-shäma B'qôlë w'ëykh' nomar ëläyw mët haYeled w'äsäh rääh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:18 Forums Online 12:18 And it came to pass x1961 on the seventh 7637 day, 3117 that the child 3206 died. 4191 z8799 And the servants 5650 of Däwiđ דָּוִד 1732 feared 3372 z8799 to tell 5046 z8687 him that x3588 the child 3206 was dead: 4191 z8804 for x3588 they said, 559 z8804 Behold, x2009 while the child 3206 was x1961 yet alive, 2416 we spake 1696 z8765 unto x413 him, and he would not x3808 hearken 8085 z8804 unto our voice: 6963 how x349 will he then y6213 z0 vex 7451 x6213 himself, y6213 z8804 if we tell 559 z8799 x413 him that the child 3206 is dead? 4191 z8804

וַיַּרְא דָּוִד כִּי עֲבָדָיו מִתְלַחֲשִׁים וַיָּבֶן דָּוִד כִּי מֵת הַיָּלֶד וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־עֲבָדָיו הֲמֵת הַיֶּלֶד וַיֹּאמְרוּ מֵת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:19 Forums Online 12:19 waYar' Däwid Kiy ávädäyw mit'lacháshiym waYäven Däwid Kiy mët haYäled waYomer Däwid el-ávädäyw mët haYeled waYom'rû mët

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:19 Forums Online 12:19 But when Däwiđ דָּוִד 1732 saw 7200 z8799 that x3588 his servants 5650 whispered, 3907 z8693 Däwiđ דָּוִד 1732 perceived 995 z8799 that x3588 the child 3206 was dead: 4191 z8804 therefore Däwiđ דָּוִד 1732 said 559 z8799 unto x413 his servants, 5650 Is the child 3206 dead? 4191 z8804 And they said, 559 z8799 He is dead. 4191 z8804

וַיָּקָם דָּוִד מֵהָאָרֶץ וַיִּרְחַץ וַיָּסֶךְ וַיְחַלֵּף *שִׂמְלֹת [שִׂמְלֹתָיו] וַיָּבֹא בֵית־יְהוָה וַיִּשְׁתָּחוּ וַיָּבֹא אֶל־בֵּית וַיִּשְׁאַל וַיָּשִׂימוּ ל לֶחֶם וַיֹּאכַל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:20 Forums Online 12:20 waYäqäm Däwid äretz waYir'chatz waYäšekh' way'chaLëf *sim'lotô [sim'lotäyw] waYävo vëyt-y'hwäh waYish'Tächû waYävo el-Bëytô waYish'al waYäsiymû lô lechem waYokhal

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:20 Forums Online 12:20 Then Däwiđ דָּוִד 1732 arose 6965 z8799 from the earth, 776 x4480 and washed, 7364 z8799 and anointed 5480 z8686 [himself], and changed 2498 z8762 his apparel, 8071 and came 935 z8799 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and worshipped: 7812 z8691 then he came 935 z8799 to x413 his own house; 1004 and when he required, 7592 z8799 they set 7760 z8799 bread 3899 before him, and he did eat. 398 z8799

וַיֹּאמְרוּ עֲבָדָיו אֵלָיו מָה־הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר עָשִׂיתָה בַּעֲבוּר הַיֶּלֶד חַי צַמְתָּ וַתֵּבְךְּ וְכַאֲשֶׁר מֵת הַיֶּלֶד קַמְתָּ וַתֹּאכַל לָחֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:21 Forums Online 12:21 waYom'rû ávädäyw ëläyw mäh-haDävär haZeh ásher äsiytäh Baávûr haYeled chay tzam'Tä waTëv'K' w'khaásher mët haYeled qam'Tä waTokhal lächem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:21 Forums Online 12:21 Then said 559 z8799 his servants 5650 unto x413 him, What x4100 thing 1697 [is] this x2088 that x834 thou hast done? 6213 z8804 thou didst fast 6684 z8804 and weep 1058 z8799 for the child, 3206 [while x5668 it was] alive; 2416 but when x834 the child 3206 was dead, 4191 z8804 thou didst rise 6965 z8804 and eat 398 z8799 bread. 3899

וַיֹּאמֶר בְּעוֹד הַיֶּלֶד חַי צַמְתִּי וָאֶבְכֶּה כִּי אָמַרְתִּי מִי יוֹדֵעַ *יְחָנַּנִי [וְחַנַּנִי] יְהוָה וְחַי הַיָּלֶד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:22 Forums Online 12:22 waYomer B'ôd haYeled chay tzam'Tiy ev'Keh Kiy ämar'Tiy miy yôdëª *y'chäNaniy [w'chaNaniy] y'hwäh w'chay haYäled

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:22 Forums Online 12:22 And he said, 559 z8799 While the child 3206 was yet x5750 alive, 2416 I fasted 6684 z8804 and wept: 1058 z8799 for x3588 I said, 559 z8804 Who x4310 can tell 3045 z8802 [whether] Yähwè יָהוֶה 3068 will be gracious 2603 z8804 z8675 z8762 to me, that the child 3206 may live? 2416

וְעַתָּה מֵת לָמָּה זֶּה אֲנִי צָם הַאוּכַל לַהֲשִׁיב עוֹד אֲנִי הֹלֵךְ אֵלָיו וְהוּא לֹא־יָשׁוּב אֵלָי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:23 Forums Online 12:23 w'aTäh mët Mäh Zeh ániy tzäm haûkhal laháshiyvô ôd ániy holëkh' ëläyw w' lo-yäshûv ëläy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:23 Forums Online 12:23 But now x6258 he is dead, 4191 z8804 wherefore x4100 x2088 should I x589 fast? 6684 z8802 can 3201 z8799 I bring him back x7725 again? y7725 z8687 x5750 I x589 shall go 1980 z8802 to x413 him, but he x1931 shall not x3808 return 7725 z8799 to x413 me.

וַיְנַחֵם דָּוִד אֵת בַּת־שֶׁבַע אִשְׁתּ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ וַיִּשְׁכַּב עִמָּהּ וַתֵּלֶד בֵּן *וַיִּקְרָא [וַתִּקְרָא] אֶת־שְׁמ שְׁלֹמֹה וַיהוָה אֲהֵב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:24 Forums Online 12:24 way'nachëm Däwid ët Bat-sheva ish'Tô waYävo ëley waYish'Kav iMäH waTëled Bën *waYiq'rä [waTiq'rä] et-sh'mô sh'lomoh wayhwäh áhëvô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:24 Forums Online 12:24 ¶ And Däwiđ דָּוִד 1732 comforted 5162 z8762 x853 Baŧ Ševa` בַּת־שֶׁבַע 1339 his wife, 802 and went x935 in y935 z8799 unto x413 her, and lay 7901 z8799 with x5973 her: and she bare 3205 z8799 a son, 1121 and he called 7121 z8799 x853 his name 8034 Šælömò שְׁלֹמֹה: 8010 and Yähwè יָהוֶה 3068 loved 157 z8804 him.

וַיִּשְׁלַח בְּיַד נָתָן הַנָּבִיא וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמ יְדִידְיָהּ בַּעֲבוּר יְהוָה פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:25 Forums Online 12:25 waYish'lach B'yad nätän haNäviy waYiq'rä et-sh'mô y'diyd'yäH Baávûr y'hwäh f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:25 Forums Online 12:25 And he sent 7971 z8799 by the hand 3027 of Näŧän נָתָן 5416 the prophet; 5030 and he called 7121 z8799 x853 his name 8034 Yæđîđyäh יְדִידיָה, 3041 because x5668 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּלָּחֶם יוֹאָב בְּרַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן וַיִּלְכֹּד אֶת־עִיר הַמְּלוּכָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:26 Forums Online 12:26 waYiLächem yôäv B'raBat B'nëy aMôn waYil'Kod et-iyr haM'lûkhäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:26 Forums Online 12:26 ¶ And Yô´äv יוֹאָב 3097 fought 3898 z8735 against Rabbà רַבָּה 7237 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן, 5983 and took 3920 z8799 x853 the royal 4410 city. 5892

וַיִּשְׁלַח יוֹאָב מַלְאָכִים אֶל־דָּוִד וַיֹּאמֶר נִלְחַמְתִּי בְרַבָּה גַּם־לָכַדְתִּי אֶת־עִיר הַמָּיִם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:27 Forums Online 12:27 waYish'lach yôäv mal'äkhiym el-Däwid waYomer nil'cham'Tiy v'raBäh Gam-läkhad'Tiy et-iyr haMäyim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:27 Forums Online 12:27 And Yô´äv יוֹאָב 3097 sent 7971 z8799 messengers 4397 to x413 Däwiđ דָּוִד, 1732 and said, 559 z8799 I have fought 3898 z8738 against Rabbà רַבָּה, 7237 and x1571 have taken 3920 z8804 x853 the city 5892 of waters. 4325

וְעַתָּה אֱסֹף אֶת־יֶתֶר הָעָם וַחֲנֵה עַל־הָעִיר וְלָכְדָהּ פֶּן־אֶלְכֹּד אֲנִי אֶת־הָעִיר וְנִקְרָא שְׁמִי עָלֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:28 Forums Online 12:28 w'aTäh éšof et-yeter äm wachánëh al-iyr w'läkh'däH Pen-el'Kod ániy et-iyr w'niq'rä sh'miy äley

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:28 Forums Online 12:28 Now x6258 therefore gather 622 z0 x853 the rest 3499 of the people 5971 together, y622 z8798 and encamp 2583 z8798 against x5921 the city, 5892 and take 3920 z8798 it: lest x6435 I x589 take 3920 z8799 x853 the city, 5892 and it be called 7121 z8738 after x5921 my name. 8034

וַיֶּאֱסֹף דָּוִד אֶת־כָּל־הָעָם וַיֵּלֶךְ רַבָּתָה וַיִּלָּחֶם בָּהּ וַיִּלְכְּדָהּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:29 Forums Online 12:29 waYeéšof Däwid et-Käl-äm waYëlekh' raBätäh waYiLächem H waYil'K'däH

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:29 Forums Online 12:29 And Däwiđ דָּוִד 1732 gathered 622 z0 x853 all x3605 the people 5971 together, y622 z8799 and went y3212 z8799 x1980 to Rabbà רַבָּה, 7237 and fought 3898 z8735 against it, and took 3920 z8799 it.

וַיִּקַּח אֶת־עֲטֶרֶת־מַלְכָּם מֵעַל רֹאשׁ מִשְׁקָלָהּ כִּכַּר זָהָב וְאֶבֶן יְקָרָה וַתְּהִי עַל־רֹאשׁ דָּוִד שְׁלַל הָעִיר הוֹצִיא הַרְבֵּה מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:30 Forums Online 12:30 waYiQach et-áţeret-mal'Käm al roshô ûmish'qäläH KiKar zähäv w'even y'qäräh waT'hiy al-rosh Däwid ûsh'lal iyr hôtziy har'Bëh m'od

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:30 Forums Online 12:30 And he took 3947 z8799 x853 their king's 4428 crown 5850 from off x4480 x5921 his head, 7218 the weight 4948 whereof [was] a talent 3603 of gold 2091 with the precious 3368 stones: 68 and it was x1961 [set] on x5921 Däwiđ's דָּוִד 1732 head. 7218 And he brought forth 3318 z8689 the spoil 7998 of the city 5892 in great 3966 abundance. 7235 z8687

וְאֶת־הָעָם אֲשֶׁר־בָּהּ הוֹצִיא וַיָּשֶׂם בַּמְּגֵרָה בַחֲרִצֵי הַבַּרְזֶל בְמַגְזְרֹת הַבַּרְזֶל וְהֶעֱבִיר אוֹתָם *בַּמַּלְכֶּן [בַּמַּלְבֵּן] וְכֵן יַעֲשֶׂה לְכֹל עָרֵי בְנֵי־עַמּוֹן וַיָּשָׁב דָּוִד וְכָל־הָעָם יְרוּשָׁלִָם פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:31 Forums Online 12:31 w'et-äm ásher-H hôtziy waYäsem BaM'gëräh ûvacháritzëy haBar'zel ûv'mag'z'rot haBar'zel w'heéviyr ôtäm *BaMal'Ken [BaMal'Bën] w'khën yaáseh l'khol ärëy v'nëy-aMôn waYäshäv Däwid w'khäl-äm y'rûshäläim f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Samuel 12:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Samuel 12:31 Forums Online 12:31 And he brought forth 3318 z8689 the people 5971 that x834 [were] therein, and put 7760 z8799 [them] under saws, 4050 and under harrows 2757 of iron, 1270 and under axes 4037 of iron, 1270 and made them pass y5674 z8689 through x5674 x853 the brickkiln: 4404 and thus x3651 did 6213 z8799 he unto all x3605 the cities 5892 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן. 5983 So Däwiđ דָּוִד 1732 and all x3605 the people 5971 returned 7725 z8799 unto Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.