Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 12Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 12

1 Jehoash reigneth well all the days of Jehoiada. 4 He giveth order for the repair of the Temple. 17 Hazael is diverted from Jerusalem by a present of the hallowed treasures. 19 Jehoash being slain by his servants, Amaziah succeedeth him.

בִּשְׁנַת־שֶׁבַע לְיֵהוּא מָלַךְ יְהוֹאָשׁ וְאַרְבָּעִים שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּ צִבְיָה מִבְּאֵר שָׁבַע

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:1 Forums Online 12:1 Bish'nat-sheva l'yëhû mälakh' y'hôäsh w'ar'Bäiym shänäh mälakh' Biyrûshäläim w'shëm iMô tziv'yäh miB'ër shäva

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:1 Forums Online 12:1 ¶ In the seventh 7651 year 8141 of Yëhû´ יֵהוּא 3058 Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 began to reign; 4427 z8804 and forty 705 years 8141 reigned 4427 z8804 he in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 And his mother's 517 name 8034 [was] Xivyà צִביָה 6645 of Bæ´ër Ševa` בְּאֵר־שֶׁבַע. 884 x4480

וַיַּעַשׂ יְהוֹאָשׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה כָּל־יָמָיו אֲשֶׁר הוֹרָהוּ יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:2 Forums Online 12:2 waYaas y'hôäsh haYäshär B'ëynëy y'hwäh Käl-yämäyw ásher hôrä y'hôyädä haKohën

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:2 Forums Online 12:2 And Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 did 6213 z8799 [that which was] right 3477 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה 3068 all x3605 his days 3117 wherein x834 Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3077 the priest 3548 instructed 3384 z8689 him.

רַק הַבָּמוֹת לֹא־סָרוּ עוֹד הָעָם מְזַבְּחִים מְקַטְּרִים בַּבָּמוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:3 Forums Online 12:3 raq haBämôt lo-šärû ôd äm m'zaB'chiym ûm'qaŢ'riym BaBämôt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:3 Forums Online 12:3 But x7535 the high places 1116 were not x3808 taken away: 5493 z8804 the people 5971 still x5750 sacrificed 2076 z8764 and burnt incense 6999 z8764 in the high places. 1116

וַיֹּאמֶר יְהוֹאָשׁ אֶל־הַכֹּהֲנִים כֹּל כֶּסֶף הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר־יוּבָא בֵית־יְהוָה כֶּסֶף עוֹבֵר אִישׁ כֶּסֶף נַפְשׁוֹת עֶרְכּ כָּל־כֶּסֶף אֲשֶׁר יַעֲלֶה עַל לֶב־אִישׁ לְהָבִיא בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:4 Forums Online 12:4 waYomer y'hôäsh el-haKohániym Kol Kešef haQódäshiym ásher-yûvä vëyt-y'hwäh Kešef ôvër iysh Kešef naf'shôt er'Kô Käl-Kešef ásher yaáleh al lev-iysh l'häviy Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:4 Forums Online 12:4 ¶ And Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 said 559 z8799 to x413 the priests, 3548 All x3605 the money 3701 of the dedicated things 6944 that x834 is brought 935 z8714 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 [even] the money 3701 of every one y376 that passeth 5674 z8802 [the account], the money 3701 that every man 5315 is set at, 6187 [and] all x3605 the money 3701 that x834 cometh 5927 z8799 into x5921 any man's 376 heart 3820 to bring 935 z8687 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068

יִקְחוּ לָהֶם הַכֹּהֲנִים אִישׁ מֵאֵת מַכָּר וְהֵם יְחַזְּקוּ אֶת־בֶּדֶק הַבַּיִת לְכֹל אֲשֶׁר־יִמָּצֵא שָׁם בָּדֶק פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:5 Forums Online 12:5 yiq'chû hem haKohániym iysh ët maKärô w'hëm y'chaZ'qû et-Bedeq haBayit l'khol ásher-yiMätzë shäm Bädeq f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:5 Forums Online 12:5 Let the priests 3548 take 3947 z8799 [it] to them, every man 376 of x4480 x854 his acquaintance: 4378 and let them x1992 repair 2388 z8762 x853 the breaches 919 of the house, 1004 wheresoever x3605 x834 x8033 any breach 919 shall be found. 4672 z8735

וַיְהִי בִּשְׁנַת עֶשְׂרִים וְשָׁלֹשׁ שָׁנָה לַמֶּלֶךְ יְהוֹאָשׁ לֹא־חִזְּקוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־בֶּדֶק הַבָּיִת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:6 Forums Online 12:6 way'hiy Bish'nat es'riym w'shälosh shänäh laMelekh' y'hôäsh lo-chiZ'qû haKohániym et-Bedeq haBäyit

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:6 Forums Online 12:6 But it was x1961 [so, that] in the three 7969 y8141 and twentieth 6242 year 8141 of king 4428 Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 the priests 3548 had not x3808 repaired 2388 z8765 x853 the breaches 919 of the house. 1004

וַיִּקְרָא הַמֶּלֶךְ יְהוֹאָשׁ לִיהוֹיָדָע הַכֹּהֵן וְלַכֹּהֲנִים וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מַדּוּעַ אֵינְכֶם מְחַזְּקִים אֶת־בֶּדֶק הַבָּיִת וְעַתָּה אַל־תִּקְחוּ־כֶסֶף מֵאֵת מַכָּרֵיכֶם כִּי־לְבֶדֶק הַבַּיִת תִּתְּנֻהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:7 Forums Online 12:7 waYiq'rä haMelekh' y'hôäsh liyhôyädä haKohën w'laKohániym waYomer álëhem maDûª ëyn'khem m'chaZ'qiym et-Bedeq haBäyit w'aTäh al-Tiq'chû-khešef ët maKärëykhem Kiy-l'vedeq haBayit TiT'nu

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:7 Forums Online 12:7 Then king 4428 Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 called 7121 z8799 for Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3077 the priest, 3548 and the [other] priests, 3548 and said 559 z8799 unto x413 them, Why x4069 repair 2388 z8764 ye not x369 x853 the breaches 919 of the house? 1004 now x6258 therefore receive 3947 z8799 no x408 [more] money 3701 of x4480 x854 your acquaintance, 4378 but x3588 deliver 5414 z8799 it for the breaches 919 of the house. 1004

וַיֵּאֹתוּ הַכֹּהֲנִים לְבִלְתִּי קְחַת־כֶּסֶף מֵאֵת הָעָם לְבִלְתִּי חַזֵּק אֶת־בֶּדֶק הַבָּיִת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:8 Forums Online 12:8 waYëotû haKohániym l'vil'Tiy q'chat-Kešef ët äm ûl'vil'Tiy chaZëq et-Bedeq haBäyit

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:8 Forums Online 12:8 And the priests 3548 consented 225 z8735 to receive 3947 z8800 no 1115 [more] money 3701 of x4480 x854 the people, 5971 neither 1115 to repair 2388 z8763 x853 the breaches 919 of the house. 1004

וַיִּקַּח יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן אֲרוֹן אֶחָד וַיִּקֹּב חֹר בְּדַלְתּ וַיִּתֵּן אֹת אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ *בַּיָּמִין [מִיָּמִין] בְּבוֹא־אִישׁ בֵּית יְהוָה וְנָתְנוּ־שָׁמָּה הַכֹּהֲנִים שֹׁמְרֵי הַסַּף אֶת־כָּל־הַכֶּסֶף הַמּוּבָא בֵית־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:9 Forums Online 12:9 waYiQach y'hôyädä haKohën árôn echäd waYiQov chor B'dal'Tô waYiTën otô ëtzel haMiz'Bëªch *BaYämiyn [miYämiyn] B'-iysh Bëyt y'hwäh w'nät'nû-shäMäh haKohániym shom'rëy haŠaf et-Käl-haKešef haMûvä vëyt-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:9 Forums Online 12:9 But Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3077 the priest 3548 took 3947 z8799 a 259 chest, 727 and bored 5344 z8799 a hole 2356 in the lid 1817 of it, and set 5414 z8799 it beside 681 the altar, 4196 on the right side 3225 as one 376 cometh 935 z8800 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה: 3068 and the priests 3548 that kept 8104 z8802 the door 5592 put 5414 z8804 therein x8033 x853 all x3605 the money 3701 [that was] brought 935 z8716 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיְהִי כִּרְאוֹתָם כִּי־רַב הַכֶּסֶף בָּאָרוֹן וַיַּעַל סֹפֵר הַמֶּלֶךְ וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וַיָּצֻרוּ וַיִּמְנוּ אֶת־הַכֶּסֶף הַנִּמְצָא בֵית־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:10 Forums Online 12:10 way'hiy Kir'ôtäm Kiy-rav haKešef ärôn waYaal šofër haMelekh' w'haKohën haGädôl waYätzurû waYim'nû et-haKešef haNim'tzä vëyt-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:10 Forums Online 12:10 And it was x1961 [so], when they saw 7200 z8800 that x3588 [there was] much 7227 money 3701 in the chest, 727 that the king's 4428 scribe 5608 z8802 and the high 1419 priest 3548 came up, 5927 z8799 and they put up in bags, 6696 z8799 and told 4487 z8799 x853 the money 3701 that was found 4672 z8737 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וְנָתְנוּ אֶת־הַכֶּסֶף הַמְתֻכָּן עַל־*יַד [יְדֵי] עֹשֵׂי הַמְּלָאכָה *הַפְּקֻדִים [הַמֻּפְקָדִים] בֵּית יְהוָה וַיּוֹצִיאֻהוּ לְחָרָשֵׁי הָעֵץ וְלַבֹּנִים הָעֹשִׂים בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:11 Forums Online 12:11 w'nät'nû et-haKešef ham'tuKän al-*yad [y'dëy] osëy haM'läkhäh *haP'qudiym [haMuf'qädiym] Bëyt y'hwäh waYôtziyu l'chäräshëy ëtz w'laBoniym osiym Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:11 Forums Online 12:11 And they gave 5414 z8804 x853 the money, 3701 being told, 8505 z8794 into x5921 the hands 3027 of them that did 6213 z8802 the work, 4399 that had the oversight 6485 z8716 z8675 z8803 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה: 3068 and they laid it out 3318 z8686 to the carpenters 2796 6086 and builders, 1129 z8802 that wrought 6213 z8802 upon the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068

וְלַגֹּדְרִים לְחֹצְבֵי הָאֶבֶן וְלִקְנוֹת עֵצִים וְאַבְנֵי מַחְצֵב לְחַזֵּק אֶת־בֶּדֶק בֵּית־יְהוָה לְכֹל אֲשֶׁר־יֵצֵא עַל־הַבַּיִת לְחָזְקָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:12 Forums Online 12:12 w'laGod'riym ûl'chotz'vëy even w'liq'nôt ëtziym w'av'nëy mach'tzëv l'chaZëq et-Bedeq Bëyt-y'hwäh ûl'khol ásher-yëtzë al-haBayit l'chäz'qäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:12 Forums Online 12:12 And to masons, 1443 z8802 and hewers 2672 z8802 of stone, 68 and to buy 7069 z8800 timber 6086 and hewed 4274 stone 68 to repair 2388 z8763 x853 the breaches 919 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and for all x3605 that x834 was laid out 3318 z8799 for x5921 the house 1004 to repair 2394 [it].

אַךְ לֹא יֵעָשֶׂה בֵּית יְהוָה סִפּוֹת כֶּסֶף מְזַמְּרוֹת מִזְרָקוֹת חֲצֹצְרוֹת כָּל־כְּלִי זָהָב כְלִי־כָסֶף מִן־הַכֶּסֶף הַמּוּבָא בֵית־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:13 Forums Online 12:13 akh' lo yëäseh Bëyt y'hwäh šiPôt Kešef m'zaM'rôt miz'räqôt chátzotz'rôt Käl-K'liy zähäv ûkh'liy-khäšef min-haKešef haMûvä vëyt-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:13 Forums Online 12:13 Howbeit x389 there were not x3808 made 6213 z8735 for the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 bowls 5592 of silver, 3701 snuffers, 4212 basons, 4219 trumpets, 2689 any x3605 vessels 3627 of gold, 2091 or vessels 3627 of silver, 3701 of x4480 the money 3701 [that was] brought 935 z8716 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה: 3068

כִּי־לְעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה יִתְּנֻהוּ וְחִזְּקוּ־ב אֶת־בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:14 Forums Online 12:14 Kiy-l'osëy haM'läkhäh yiT'nu w'chiZ'qû-vô et-Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:14 Forums Online 12:14 But x3588 they gave 5414 z8799 that to the workmen, 4399 6213 z8802 and repaired 2388 z8765 therewith x853 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וְלֹא יְחַשְּׁבוּ אֶת־הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר יִתְּנוּ אֶת־הַכֶּסֶף עַל־יָדָם לָתֵת לְעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה כִּי בֶאֱמֻנָה הֵם עֹשִׂים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:15 Forums Online 12:15 w'lo y'chaSH'vû et-ánäshiym ásher yiT'nû et-haKešef al-yädäm tët l'osëy haM'läkhäh Kiy veémunäh hëm osiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:15 Forums Online 12:15 Moreover they reckoned 2803 z8762 not x3808 with x854 the men, y582 x376 into x5921 whose x834 hand 3027 they delivered 5414 z8799 x853 the money 3701 to be bestowed 5414 z8800 on workmen: 4399 x6213 for x3588 they x1992 dealt 6213 z8802 faithfully. 530

כֶּסֶף אָשָׁם וְכֶסֶף חַטָּאוֹת לֹא יוּבָא בֵּית יְהוָה לַכֹּהֲנִים יִהְיוּ פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:16 Forums Online 12:16 Kešef äshäm w'khešef chaŢäôt lo yûvä Bëyt y'hwäh laKohániym yih'yû f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:16 Forums Online 12:16 The trespass 817 money 3701 and sin 2403 money 3701 was not x3808 brought 935 z8714 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה: 3068 it was x1961 the priests'. 3548

אָז יַעֲלֶה חֲזָאֵל מֶלֶךְ אֲרָם וַיִּלָּחֶם עַל־גַּת וַיִּלְכְּדָהּ וַיָּשֶׂם חֲזָאֵל פָּנָיו לַעֲלוֹת עַל־יְרוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:17 Forums Online 12:17 äz yaáleh cházäël melekh' áräm waYiLächem al-Gat waYil'K'däH waYäsem cházäël Pänäyw laálôt al-y'rûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:17 Forums Online 12:17 ¶ Then x227 Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 went up, 5927 z8799 and fought 3898 z8735 against x5921 Gaŧ גַּת, 1661 and took 3920 z8799 it: and Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 set 7760 z8799 his face 6440 to go up 5927 z8800 to x5921 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיִּקַּח יְהוֹאָשׁ מֶלֶךְ־יְהוּדָה אֵת כָּל־הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר־הִקְדִּישׁוּ יְהוֹשָׁפָט וִיהוֹרָם וַאֲחַזְיָהוּ אֲבֹתָיו מַלְכֵי יְהוּדָה וְאֶת־קֳדָשָׁיו וְאֵת כָּל־הַזָּהָב הַנִּמְצָא בְּאֹצְרוֹת בֵּית־יְהוָה בֵית הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׁלַח לַחֲזָאֵל מֶלֶךְ אֲרָם וַיַּעַל מֵעַל יְרוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:18 Forums Online 12:18 waYiQach y'hôäsh melekh'-y'hûdäh ët Käl-haQódäshiym ásher-hiq'Diyshû y'hôshäfäţ wiyhôräm waáchaz'yähû ávotäyw mal'khëy y'hûdäh w'et-qódäshäyw w'ët Käl-haZähäv haNim'tzä B'otz'rôt Bëyt-y'hwäh ûvëyt haMelekh' waYish'lach lacházäël melekh' áräm waYaal al y'rûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:18 Forums Online 12:18 And Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 took 3947 z8799 x853 all x3605 the hallowed things 6944 that x834 Yæhôšäfäţ יְהוֹשָׁפָט, 3092 and Yæhôräm יְהוֹרָם, 3088 and ´Áçazyà אֲחַזיָה, 274 his fathers, 1 kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 had dedicated, 6942 z8689 and his own hallowed things, 6944 and all x3605 the gold 2091 [that was] found 4672 z8737 in the treasures 214 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and in the king's 4428 house, 1004 and sent 7971 z8799 [it] to Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 king 4428 of ´Áräm אֲרָם: 758 and he went away 5927 z8799 from x4480 x5921 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וְיֶתֶר דִּבְרֵי יוֹאָשׁ וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלוֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:19 Forums Online 12:19 w'yeter Div'rëy yôäsh w'khäl-ásher äsäh -hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:19 Forums Online 12:19 ¶ And the rest 3499 of the acts 1697 of Yô´äš יוֹאָשׁ, 3101 and all x3605 that x834 he did, 6213 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה? 3063

וַיָּקֻמוּ עֲבָדָיו וַיִּקְשְׁרוּ־קָשֶׁר וַיַּכּוּ אֶת־יוֹאָשׁ בֵּית מִלֹּא הַיּוֹרֵד סִלָּא

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:20 Forums Online 12:20 waYäqumû ávädäyw waYiq'sh'rû-qäsher waYaKû et-yôäsh Bëyt miLo haYôrëd šiLä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:20 Forums Online 12:20 And his servants 5650 arose, 6965 z8799 and made 7194 z8799 a conspiracy, 7195 and slew 5221 z8686 x853 Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 in the house 1004 of Millô´ מִלּוֹא, 4407 z8677 y1037 which goeth down 3381 z8802 to Sillä´ סִלָּא. 5538

וְיוֹזָבָד בֶּן־שִׁמְעָת וִיהוֹזָבָד בֶּן־שֹׁמֵר עֲבָדָיו הִכֻּהוּ וַיָּמֹת וַיִּקְבְּרוּ אֹת עִם־אֲבֹתָיו בְּעִיר דָּוִד וַיִּמְלֹךְ אֲמַצְיָה בְנ תַּחְתָּיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:21 Forums Online 12:21 w'yôzäväd Ben-shim'ät wiyhôzäväd Ben-shomër ávädäyw hiKu waYämot waYiq'B'rû otô im-ávotäyw B'iyr Däwid waYim'lokh' ámatz'yäh v'nô Tach'Täyw f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 12:21 Forums Online 12:21 For Yôzäväđ יוֹזָבָד 3108 the son 1121 of Šim`äŧ שִׁמעָת, 8100 and Yæhôzäväđ יְהוֹזָבָד 3075 the son 1121 of Šômër שׁוֹמֵר, 7763 his servants, 5650 smote 5221 z8689 him, and he died; 4191 z8799 and they buried 6912 z8799 him with x5973 his fathers 1 in the city 5892 of Däwiđ דָּוִד: 1732 and ´Ámaxyà אֲמַציָה 558 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.