Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 11Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 11

1 Jehoash, being saved by Jehosheba his aunt from Athaliah's massacre of the seed royal, is hid six years in the house of God. 4 Jehoiada, giving order to the captains, in the seventh year anointeth him king. 13 Athaliah is slain. 17 Jehoiada restoreth the worship of God.

וַעֲתַלְיָה אֵם אֲחַזְיָהוּ *רָאֲתָה [רָאֲתָה] כִּי מֵת בְּנָהּ וַתָּקָם וַתְּאַבֵּד אֵת כָּל־זֶרַע הַמַּמְלָכָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:1 Forums Online 11:1 waátal'yäh ëm áchaz'yähû *ûräátäh [räátäh] Kiy mët B'näH waTäqäm waT'aBëd ët Käl-zera haMam'läkhäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:1 Forums Online 11:1 ¶ And when `Áŧalyà עֲתַליָה 6271 the mother 517 of ´Áçazyà אֲחַזיָה 274 saw 7200 z8804 that x3588 her son 1121 was dead, 4191 z8804 she arose 6965 z8799 and destroyed 6 z8762 x853 all x3605 the seed 2233 royal. 4467

וַתִּקַּח יְהוֹשֶׁבַע בַּת־הַמֶּלֶךְ־יוֹרָם אֲחוֹת אֲחַזְיָהוּ אֶת־יוֹאָשׁ בֶּן־אֲחַזְיָה וַתִּגְנֹב אֹת מִתּוֹךְ בְּנֵי־הַמֶּלֶךְ *הַמַּמוֹתְתִים [הַמּוּמָתִים] אֹת וְאֶת־מֵינִקְתּ בַּחֲדַר הַמִּטּוֹת וַיַּסְתִּרוּ אֹת מִפְּנֵי עֲתַלְיָהוּ וְלֹא הוּמָת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:2 Forums Online 11:2 waTiQach y'hôsheva Bat-haMelekh'-yôräm áchôt áchaz'yähû et-yôäsh Ben-áchaz'yäh waTig'nov otô miTôkh' B'nëy-haMelekh' *haMamôt'tiym [haMûmätiym] otô w'et-mëyniq'Tô Bachádar haMiŢôt waYaš'Tirû otô miP'nëy átal'yähû w'lo hûmät

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:2 Forums Online 11:2 But Yæhôševa` יְהוֹשֶׁבַע, 3089 the daughter 1323 of king 4428 Yôräm יוֹרָם, 3141 sister 269 of ´Áçazyà אֲחַזיָה, 274 took 3947 z8799 x853 Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 the son 1121 of ´Áçazyà אֲחַזיָה, 274 and stole 1589 z8799 him from among 8432 x4480 the king's 4428 sons 1121 [which were] slain; 4191 z8716 and they hid 5641 z8686 him, [even] him and his nurse, 3243 z8688 in the bedchamber 2315 4296 from 6440 x4480 `Áŧalyà עֲתַליָה, 6271 so that he was not x3808 slain. 4191 z8717

וַיְהִי אִתָּהּ בֵּית יְהוָה מִתְחַבֵּא שֵׁשׁ שָׁנִים וַעֲתַלְיָה מֹלֶכֶת עַל־הָאָרֶץ פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:3 Forums Online 11:3 way'hiy iTäH Bëyt y'hwäh mit'chaBë shësh shäniym waátal'yäh molekhet al-äretz f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:3 Forums Online 11:3 And he was x1961 with her x854 hid 2244 z8693 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 six 8337 years. 8141 And `Áŧalyà עֲתַליָה 6271 did reign 4427 z8802 over x5921 the land. 776

בַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית שָׁלַח יְהוֹיָדָע וַיִּקַּח אֶת־שָׂרֵי *הַמֵּאיוֹת [הַמֵּאוֹת] לַכָּרִי וְלָרָצִים וַיָּבֵא אֹתָם אֵלָיו בֵּית יְהוָה וַיִּכְרֹת לָהֶם בְּרִית וַיַּשְׁבַּע אֹתָם בְּבֵית יְהוָה וַיַּרְא אֹתָם אֶת־בֶּן־הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:4 Forums Online 11:4 ûvaSHänäh haSH'viyiyt shälach y'hôyädä waYiQach et-särëy *haMëyôt [haMëôt] laKäriy w'rätziym waYävë otäm ëläyw Bëyt y'hwäh waYikh'rot hem B'riyt waYash'Ba otäm B'vëyt y'hwäh waYar' otäm et-Ben-haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:4 Forums Online 11:4 ¶ And the seventh 7637 year 8141 Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3077 sent 7971 z8804 and fetched 3947 z8799 x853 the rulers 8269 over hundreds, 3967 with the captains 3746 and the guard, 7323 z8801 and brought 935 z8686 them to x413 him into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and made 3772 z8799 a covenant 1285 with them, and took an oath 7650 z8686 of them in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and shewed 7200 z8686 them x853 the king's 4428 son. 1121

וַיְצַוֵּם לֵאמֹר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן הַשְּׁלִשִׁית מִכֶּם בָּאֵי הַשַּׁבָּת וְשֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:5 Forums Online 11:5 way'tzaûëm mor zeh haDävär ásher Taásûn haSH'lishiyt miKem Bäëy haSHaBät w'shom'rëy mish'meret Bëyt haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:5 Forums Online 11:5 And he commanded 6680 z8762 them, saying, 559 z8800 This x2088 [is] the thing 1697 that x834 ye shall do; 6213 z8799 A third part 7992 of x4480 you that enter x935 in y935 z8802 on the sabbath 7676 shall even be keepers 8104 z8802 of the watch 4931 of the king's 4428 house; 1004

וְהַשְּׁלִשִׁית בְּשַׁעַר סוּר וְהַשְּׁלִשִׁית בַּשַּׁעַר אַחַר הָרָצִים שְׁמַרְתֶּם אֶת־מִשְׁמֶרֶת הַבַּיִת מַסָּח

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:6 Forums Online 11:6 w'haSH'lishiyt B'shaar šûr w'haSH'lishiyt BaSHaar achar rätziym ûsh'mar'Tem et-mish'meret haBayit maŠäch

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:6 Forums Online 11:6 And a third part 7992 [shall be] at the gate 8179 of Sûr סוּר; 5495 and a third part 7992 at the gate 8179 behind 310 the guard: 7323 z8801 so shall ye keep 8104 z8804 x853 the watch 4931 of the house, 1004 that it be not broken down. 4535

שְׁתֵּי הַיָּדוֹת בָּכֶם כֹּל יֹצְאֵי הַשַּׁבָּת וְשָׁמְרוּ אֶת־מִשְׁמֶרֶת בֵּית־יְהוָה אֶל־הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:7 Forums Online 11:7 ûsh'Tëy haYädôt khem Kol yotz'ëy haSHaBät w'shäm'rû et-mish'meret Bëyt-y'hwäh el-haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:7 Forums Online 11:7 And two 8147 parts 3027 of all x3605 you that go forth 3318 z8802 on the sabbath, 7676 even they shall keep 8104 z8804 x853 the watch 4931 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 about 413 the king. 4428

וְהִקַּפְתֶּם עַל־הַמֶּלֶךְ סָבִיב אִישׁ וְכֵלָיו בְּיָד וְהַבָּא אֶל־הַשְּׂדֵרוֹת יוּמָת וִהְיוּ אֶת־הַמֶּלֶךְ בְּצֵאת בְבֹא

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:8 Forums Online 11:8 w'hiQaf'Tem al-haMelekh' šäviyv iysh w'khëläyw B'yädô w'ha el-haS'dërôt yûmät wih'yû et-haMelekh' B'tzëtô ûv'voô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:8 Forums Online 11:8 And ye shall compass 5362 z8689 x5921 the king 4428 round about, 5439 every man 376 with his weapons 3627 in his hand: 3027 and he that cometh 935 z8802 within x413 the ranges, 7713 let him be slain: 4191 z8714 and be x1961 ye with x854 the king 4428 as he goeth out 3318 z8800 and as he cometh in. 935 z8800

וַיַּעֲשׂוּ שָׂרֵי *הַמֵּאיוֹת [הַמֵּאוֹת] כְּכֹל אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן וַיִּקְחוּ אִישׁ אֶת־אֲנָשָׁיו בָּאֵי הַשַּׁבָּת עִם יֹצְאֵי הַשַּׁבָּת וַיָּבֹאוּ אֶל־יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:9 Forums Online 11:9 waYaásû särëy *haMëyôt [haMëôt] K'khol ásher-tziûäh y'hôyädä haKohën waYiq'chû iysh et-ánäshäyw Bäëy haSHaBät im yotz'ëy haSHaBät waYävoû el-y'hôyädä haKohën

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:9 Forums Online 11:9 And the captains 8269 over the hundreds 3967 did 6213 z8799 according to all x3605 [things] that x834 Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3077 the priest 3548 commanded: 6680 z8765 and they took 3947 z8799 every man 376 x853 his men y582 x376 that were to come in 935 z8802 on the sabbath, 7676 with x5973 them that should go out 3318 z8802 on the sabbath, 7676 and came 935 z8799 to x413 Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3077 the priest. 3548

וַיִּתֵּן הַכֹּהֵן לְשָׂרֵי *הַמֵּאיוֹת [הַמֵּאוֹת] אֶת־הַחֲנִית וְאֶת־הַשְּׁלָטִים אֲשֶׁר לַמֶּלֶךְ דָּוִד אֲשֶׁר בְּבֵית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:10 Forums Online 11:10 waYiTën haKohën l'särëy *haMëyôt [haMëôt] et-hachániyt w'et-haSH'läţiym ásher laMelekh' Däwid ásher B'vëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:10 Forums Online 11:10 And to the captains 8269 over hundreds 3967 did the priest 3548 give 5414 z8799 x853 king 4428 Däwiđ's דָּוִד 1732 spears 2595 and shields, 7982 that x834 [were] in the temple 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיַּעַמְדוּ הָרָצִים אִישׁ וְכֵלָיו בְּיָד מִכֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית עַד־כֶּתֶף הַבַּיִת הַשְּׂמָאלִית לַמִּזְבֵּחַ וְלַבָּיִת עַל־הַמֶּלֶךְ סָבִיב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:11 Forums Online 11:11 waYaam'dû rätziym iysh w'khëläyw B'yädô miKetef haBayit hay'mäniyt ad-Ketef haBayit haS'mäliyt laMiz'Bëªch w'laBäyit al-haMelekh' šäviyv

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:11 Forums Online 11:11 And the guard 7323 z8801 stood, 5975 z8799 every man 376 with his weapons 3627 in his hand, 3027 round about 5439 x5921 the king, 4428 from the right y3233 corner 3802 x4480 x3233 of the temple 1004 to x5704 the left 8042 corner 3802 of the temple, 1004 [along] by the altar 4196 and the temple. 1004

וַיּוֹצִא אֶת־בֶּן־הַמֶּלֶךְ וַיִּתֵּן עָלָיו אֶת־הַנֵּזֶר וְאֶת־הָעֵדוּת וַיַּמְלִכוּ אֹת וַיִּמְשָׁחֻהוּ וַיַּכּוּ־כָף וַיֹּאמְרוּ יְחִי הַמֶּלֶךְ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:12 Forums Online 11:12 waYôtzi et-Ben-haMelekh' waYiTën äläyw et-haNëzer w'et-ëdût waYam'likhû otô waYim'shächu waYaKû-khäf waYom'rû y'chiy haMelekh' š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:12 Forums Online 11:12 And he brought forth 3318 z8686 x853 the king's 4428 son, 1121 and put 5414 z8799 x853 the crown 5145 upon x5921 him, and [gave him] the testimony; 5715 and they made him king, 4427 z8686 x853 and anointed 4886 z8799 him; and they clapped 5221 z8686 their hands, 3709 and said, 559 z8799 God save 2421 z8799 the king. 4428

וַתִּשְׁמַע עֲתַלְיָה אֶת־קוֹל הָרָצִין הָעָם וַתָּבֹא אֶל־הָעָם בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:13 Forums Online 11:13 waTish'ma átal'yäh et-qôl rätziyn äm waTävo el-äm Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:13 Forums Online 11:13 ¶ And when `Áŧalyà עֲתַליָה 6271 heard 8085 z8799 x853 the noise 6963 of the guard 7323 z8801 [and] of the people, 5971 she came 935 z8799 to x413 the people 5971 into the temple 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַתֵּרֶא וְהִנֵּה הַמֶּלֶךְ עֹמֵד עַל־הָעַמּוּד כַּמִּשְׁפָּט וְהַשָּׂרִים וְהַחֲצֹצְרוֹת אֶל־הַמֶּלֶךְ וְכָל־עַם הָאָרֶץ שָׂמֵחַ וְתֹקֵעַ בַּחֲצֹצְרוֹת וַתִּקְרַע עֲתַלְיָה אֶת־בְּגָדֶיהָ וַתִּקְרָא קֶשֶׁר קָשֶׁר ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:14 Forums Online 11:14 waTëre w'hiNëh haMelekh' omëd al-aMûd KaMish'Päţ w'haSäriym w'hachátzotz'rôt el-haMelekh' w'khäl-am äretz sämëªch w'toqëª Bachátzotz'rôt waTiq'ra átal'yäh et-B'gädey waTiq'rä qesher qäsher š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:14 Forums Online 11:14 And when she looked, 7200 z8799 behold, x2009 the king 4428 stood 5975 z8802 by x5921 a pillar, 5982 as the manner 4941 [was], and the princes 8269 and the trumpeters 2689 by x413 the king, 4428 and all x3605 the people 5971 of the land 776 rejoiced, 8056 and blew 8628 z8802 with trumpets: 2689 and `Áŧalyà עֲתַליָה 6271 rent 7167 z8799 x853 her clothes, 899 and cried, 7121 z8799 Treason, 7195 Treason. 7195

וַיְצַו יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן אֶת־שָׂרֵי *הַמֵּיאוֹת [הַמֵּאוֹת] פְּקֻדֵי הַחַיִל וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הוֹצִיאוּ אֹתָהּ אֶל־מִבֵּית לַשְּׂדֵרֹת וְהַבָּא אַחֲרֶיהָ הָמֵת בֶּחָרֶב כִּי אָמַר הַכֹּהֵן אַל־תּוּמַת בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:15 Forums Online 11:15 way'tzaw y'hôyädä haKohën et-särëy *haMëyôt [haMëôt] P'qudëy hachayil waYomer álëyhem hôtziyû otäH el-miBëyt laS'dërot w'ha achárey hämët Bechärev Kiy ämar haKohën al-Tûmat Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:15 Forums Online 11:15 But Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3077 the priest 3548 commanded 6680 z8762 x853 the captains 8269 of the hundreds, 3967 the officers 6485 z8803 of the host, 2428 and said 559 z8799 unto x413 them, Have her forth 3318 z8685 x853 without 1004 x413 x4480 the ranges: 7713 and him that followeth 935 310 z8802 her kill 4191 z8687 with the sword. 2719 For x3588 the priest 3548 had said, 559 z8804 Let her not x408 be slain 4191 z8714 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיָּשִׂמוּ לָהּ יָדַיִם וַתָּבוֹא דֶּרֶךְ־מְבוֹא הַסּוּסִים בֵּית הַמֶּלֶךְ וַתּוּמַת שָׁם ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:16 Forums Online 11:16 waYäsimû H yädayim waTävô Derekh'-m'vô haŠûšiym Bëyt haMelekh' waTûmat shäm š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:16 Forums Online 11:16 And they laid 7760 z8799 hands 3027 on her; and she went 935 z8799 by the way 1870 by the which the horses 5483 came 3996 into the king's 4428 house: 1004 and there x8033 was she slain. 4191 z8714

וַיִּכְרֹת יְהוֹיָדָע אֶת־הַבְּרִית בֵּין יְהוָה בֵין הַמֶּלֶךְ בֵין הָעָם לִהְיוֹת לְעָם לַיהוָה בֵין הַמֶּלֶךְ בֵין הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:17 Forums Online 11:17 waYikh'rot y'hôyädä et-haB'riyt Bëyn y'hwäh ûvëyn haMelekh' ûvëyn äm lih'yôt l'äm layhwäh ûvëyn haMelekh' ûvëyn äm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:17 Forums Online 11:17 ¶ And Yæhôyäđä` יְהוֹיָדָע 3077 made 3772 z8799 x853 a covenant 1285 between x996 Yähwè יָהוֶה 3068 and the king 4428 and the people, 5971 that they should be x1961 Yähwè's יָהוֶה 3068 people; 5971 between x996 the king 4428 also and the people. 5971

וַיָּבֹאוּ כָל־עַם הָאָרֶץ בֵּית־הַבַּעַל וַיִּתְּצֻהוּ אֶת־*מִזְבְּחֹת [מִזְבְּחֹתָיו] וְאֶת־צְלָמָיו שִׁבְּרוּ הֵיטֵב וְאֵת מַתָּן כֹּהֵן הַבַּעַל הָרְגוּ לִפְנֵי הַמִּזְבְּחוֹת וַיָּשֶׂם הַכֹּהֵן פְּקֻדּוֹת עַל־בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:18 Forums Online 11:18 waYävoû khäl-am äretz Bëyt-haBaal waYiT'tzu et-*miz'B'chotô [miz'B'chotäyw] w'et-tz'lämäyw shiB'rû hëyţëv w'ët maTän Kohën haBaal här'gû lif'nëy haMiz'B'chôt waYäsem haKohën P'quDôt al-Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:18 Forums Online 11:18 And all x3605 the people 5971 of the land 776 went 935 z8799 into the house 1004 of Bä`al בָּעַל, 1168 and brake it down; 5422 z8799 his altars 4196 and his images 6754 brake they in pieces 7665 z8765 thoroughly, 3190 z8687 and slew 2026 z8804 x853 Mattän מַתָּן 4977 the priest 3548 of Bä`al בָּעַל 1168 before 6440 the altars. 4196 And the priest 3548 appointed 7760 z8799 officers 6486 y6485 z8803 z8676 over x5921 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּקַּח אֶת־שָׂרֵי הַמֵּאוֹת וְאֶת־הַכָּרִי וְאֶת־הָרָצִים וְאֵת כָּל־עַם הָאָרֶץ וַיֹּרִידוּ אֶת־הַמֶּלֶךְ מִבֵּית יְהוָה וַיָּבוֹאוּ דֶּרֶך־שַׁעַר הָרָצִים בֵּית הַמֶּלֶךְ וַיֵּשֶׁב עַל־כִּסֵּא הַמְּלָכִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:19 Forums Online 11:19 waYiQach et-särëy haMëôt w'et-haKäriy w'et-rätziym w'ët Käl-am äretz waYoriydû et-haMelekh' miBëyt y'hwäh waYävôû Derekh-shaar rätziym Bëyt haMelekh' waYëshev al-KiŠë haM'läkhiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:19 Forums Online 11:19 And he took 3947 z8799 x853 the rulers 8269 over hundreds, 3967 and the captains, 3746 and the guard, 7323 z8801 and all x3605 the people 5971 of the land; 776 and they brought down 3381 z8686 x853 the king 4428 from the house 1004 x4480 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and came 935 z8799 by the way 1870 of the gate 8179 of the guard 7323 z8801 to the king's 4428 house. 1004 And he sat 3427 z8799 on x5921 the throne 3678 of the kings. 4428

וַיִּשְׂמַח כָּל־עַם־הָאָרֶץ וְהָעִיר שָׁקָטָה וְאֶת־עֲתַלְיָהוּ הֵמִיתוּ בַחֶרֶב בֵּית *מֶלֶךְ [הַמֶּלֶךְ] ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:20 Forums Online 11:20 waYis'mach Käl-am-äretz w'iyr shäqäţäh w'et-átal'yähû hëmiytû vacherev Bëyt *melekh' [haMelekh'] š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:20 Forums Online 11:20 And all x3605 the people 5971 of the land 776 rejoiced, 8055 z8799 and the city 5892 was in quiet: 8252 z8804 and they slew 4191 z8689 `Áŧalyà עֲתַליָה 6271 with the sword 2719 [beside] the king's 4428 house. 1004

בֶּן־שֶׁבַע שָׁנִים יְהוֹאָשׁ בְּמָלְכ פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:21 Forums Online 11:21 Ben-sheva shäniym y'hôäsh B'mäl'khô f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 11:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 11:21 Forums Online 11:21 Seven 7651 years 8141 old 1121 [was] Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 when he began to reign. 4427 z8800

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.