Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 13Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 13

1 Jehoahaz his wicked reign. 3 Jehoahaz, oppressed by Hazael, is relieved by prayer. 8 Joash succeedeth him. 10 His wicked reign. 12 Jeroboam succeedeth him. 14 Elisha dying prophesieth to Joash three victories over the Syrians. 20 The Moabites invading the land, Elisha's bones raise up a dead man. 22 Hazael dying, Joash getteth three victories over Ben-hadad.

בִּשְׁנַת עֶשְׂרִים וְשָׁלֹשׁ שָׁנָה לְיוֹאָשׁ בֶּן־אֲחַזְיָהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ יְהוֹאָחָז בֶּן־יֵהוּא עַל־יִשְׂרָאֵל בְּשֹׁמְרוֹן שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:1 Forums Online 13:1 Bish'nat es'riym w'shälosh shänäh l'yôäsh Ben-áchaz'yähû melekh' y'hûdäh mälakh' y'hôächäz Ben-yëhû al-yis'räël B'shom'rôn sh'va es'rëh shänäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:1 Forums Online 13:1 ¶ In the three 7969 y8141 and twentieth 6242 year 8141 of Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 the son 1121 of ´Áçazyà אֲחַזיָה 274 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז 3059 the son 1121 of Yëhû´ יֵהוּא 3058 began to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 [and reigned] seventeen 7651 6240 years. 8141

וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה וַיֵּלֶךְ אַחַר חַטֹּאת יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט אֲשֶׁר־הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל לֹא־סָר מִמֶּנָּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:2 Forums Online 13:2 waYaas ra B'ëynëy y'hwäh waYëlekh' achar chaŢot yäräv'äm Ben-n'väţ ásher-hechéţiy et-yis'räël lo-šär miMeNäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:2 Forums Online 13:2 And he did 6213 z8799 [that which was] evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and followed 310 y3212 z8799 x1980 the sins 2403 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 which x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to sin; 2398 z8689 he departed 5493 z8804 not x3808 therefrom. x4480

וַיִּחַר־אַף יְהוָה בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּתְּנֵם בְּיַד חֲזָאֵל מֶלֶךְ־אֲרָם בְיַד בֶּן־הֲדַד בֶּן־חֲזָאֵל כָּל־הַיָּמִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:3 Forums Online 13:3 waYichar-af y'hwäh B'yis'räël waYiT'nëm B'yad cházäël melekh'-áräm ûv'yad Ben-hádad Ben-cházäël Käl-haYämiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:3 Forums Online 13:3 ¶ And the anger 639 of Yähwè יָהוֶה 3068 was kindled 2734 z8799 against Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and he delivered 5414 z8799 them into the hand 3027 of Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 king 4428 of ´Áräm אֲרָם, 758 and into the hand 3027 of Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 the son 1121 of Çázä´ël חֲזָאֵל, 2371 all x3605 [their] days. 3117

וַיְחַל יְהוֹאָחָז אֶת־פְּנֵי יְהוָה וַיִּשְׁמַע אֵלָיו יְהוָה כִּי רָאָה אֶת־לַחַץ יִשְׂרָאֵל כִּי־לָחַץ אֹתָם מֶלֶךְ אֲרָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:4 Forums Online 13:4 way'chal y'hôächäz et-P'nëy y'hwäh waYish'ma ëläyw y'hwäh Kiy rääh et-lachatz yis'räël Kiy-lächatz otäm melekh' áräm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:4 Forums Online 13:4 And Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז 3059 besought 2470 z8762 x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 x6440 and Yähwè יָהוֶה 3068 hearkened 8085 z8799 unto y6440 x413 him: for x3588 he saw 7200 z8804 x853 the oppression 3906 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 because x3588 the king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 oppressed 3905 z8804 them.

וַיִּתֵּן יְהוָה לְיִשְׂרָאֵל מוֹשִׁיעַ וַיֵּצְאוּ מִתַּחַת יַד־אֲרָם וַיֵּשְׁבוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּאָהֳלֵיהֶם כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:5 Forums Online 13:5 waYiTën y'hwäh l'yis'räël môshiyª waYëtz'û miTachat yad-áräm waYësh'vû v'nëy-yis'räël B'ähólëyhem Kit'môl shil'shôm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:5 Forums Online 13:5 (And Yähwè יָהוֶה 3068 gave 5414 z8799 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 a saviour, 3467 z8688 so that they went out 3318 z8799 from under x4480 x8478 the hand 3027 of the ´Árammîm אֲרַמִּים: 758 and the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 dwelt 3427 z8799 in their tents, 168 as beforetime. 8032 8543

אַךְ לֹא־סָרוּ מֵחַטֹּאות בֵּית־יָרָבְעָם אֲשֶׁר־*הֶחֱטִי [הֶחֱטִיא] אֶת־יִשְׂרָאֵל בָּהּ הָלָךְ וְגַם הָאֲשֵׁרָה עָמְדָה בְּשֹׁמְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:6 Forums Online 13:6 akh' lo-šärû chaŢowt Bëyt-yäräv'äm ásher-*hechéţiy [hechéţiy] et-yis'räël H häläkh' w'gam áshëräh äm'däh B'shom'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:6 Forums Online 13:6 Nevertheless x389 they departed 5493 z8804 not x3808 from the sins 2403 x4480 of the house 1004 of Yorov`äm יָרָבעָם, 3379 who x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 sin, 2398 z8689 [but] walked 1980 z8804 therein: and there remained 5975 z8804 the grove 842 also x1571 in Šömrôn שֹׁמרוֹן.) 8111

כִּי לֹא הִשְׁאִיר לִיהוֹאָחָז עָם כִּי אִם־חֲמִשִּׁים פָּרָשִׁים וַעֲשָׂרָה רֶכֶב וַעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים רַגְלִי כִּי אִבְּדָם מֶלֶךְ אֲרָם וַיְשִׂמֵם כֶּעָפָר לָדֻשׁ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:7 Forums Online 13:7 Kiy lo hish'iyr liyhôächäz äm Kiy im-chámiSHiym Päräshiym waásäräh rekhev waáseret áläfiym rag'liy Kiy iB'däm melekh' áräm way'simëm Keäfär dush

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:7 Forums Online 13:7 Neither x3588 x3808 did he leave 7604 z8689 of the people 5971 to Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז 3059 but x3588 x518 fifty 2572 horsemen, 6571 and ten 6235 chariots, 7393 and ten 6235 thousand 505 footmen; 7273 for x3588 the king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 had destroyed 6 z8765 them, and had made 7760 z8799 them like the dust 6083 by threshing. 1758 z8800

וְיֶתֶר דִּבְרֵי יְהוֹאָחָז וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה גְבוּרָת הֲלוֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:8 Forums Online 13:8 w'yeter Div'rëy y'hôächäz w'khäl-ásher äsäh ûg'vûrätô -hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:8 Forums Online 13:8 ¶ Now the rest 3499 of the acts 1697 of Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז, 3059 and all x3605 that x834 he did, 6213 z8804 and his might, 1369 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

וַיִּשְׁכַּב יְהוֹאָחָז עִם־אֲבֹתָיו וַיִּקְבְּרֻהוּ בְּשֹׁמְרוֹן וַיִּמְלֹךְ יוֹאָשׁ בְּנ תַּחְתָּיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:9 Forums Online 13:9 waYish'Kav y'hôächäz im-ávotäyw waYiq'B'ru B'shom'rôn waYim'lokh' yôäsh B'nô Tach'Täyw f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:9 Forums Online 13:9 And Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז 3059 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers; 1 and they buried 6912 z8799 him in Šömrôn שֹׁמרוֹן: 8111 and Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים וָשֶׁבַע שָׁנָה לְיוֹאָשׁ מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ יְהוֹאָשׁ בֶּן־יְהוֹאָחָז עַל־יִשְׂרָאֵל בְּשֹׁמְרוֹן שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:10 Forums Online 13:10 Bish'nat sh'loshiym sheva shänäh l'yôäsh melekh' y'hûdäh mälakh' y'hôäsh Ben-y'hôächäz al-yis'räël B'shom'rôn shësh es'rëh shänäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:10 Forums Online 13:10 ¶ In the thirty 7970 y8141 and seventh 7651 year 8141 of Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 began Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 the son 1121 of Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז 3059 to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 [and reigned] sixteen 8337 6240 years. 8141

וַיַּעֲשֶׂה הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה לֹא סָר מִכָּל־חַטֹּאות יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט אֲשֶׁר־הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל בָּהּ הָלָךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:11 Forums Online 13:11 waYaáseh ra B'ëynëy y'hwäh lo šär miKäl-chaŢowt yäräv'äm Ben-n'väţ ásher-hechéţiy et-yis'räël H häläkh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:11 Forums Online 13:11 And he did 6213 z8799 [that which was] evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה; 3068 he departed 5493 z8804 not x3808 from all x4480 x3605 the sins 2403 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 who x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 sin: 2398 z8689 [but] he walked 1980 z8804 therein.

וְיֶתֶר דִּבְרֵי יוֹאָשׁ וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה גְבוּרָת אֲשֶׁר נִלְחַם עִם אֲמַצְיָה מֶלֶךְ־יְהוּדָה הֲלוֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:12 Forums Online 13:12 w'yeter Div'rëy yôäsh w'khäl-ásher äsäh ûg'vûrätô ásher nil'cham im ámatz'yäh melekh'-y'hûdäh -hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:12 Forums Online 13:12 And the rest 3499 of the acts 1697 of Yô´äš יוֹאָשׁ, 3101 and all x3605 that x834 he did, 6213 z8804 and his might 1369 wherewith x834 he fought 3898 z8738 against x5973 ´Ámaxyà אֲמַציָה 558 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

וַיִּשְׁכַּב יוֹאָשׁ עִם־אֲבֹתָיו וְיָרָבְעָם יָשַׁב עַל־כִּסְא וַיִּקָּבֵר יוֹאָשׁ בְּשֹׁמְרוֹן עִם מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:13 Forums Online 13:13 waYish'Kav yôäsh im-ávotäyw w'yäräv'äm yäshav al-Kiš'ô waYiQävër yôäsh B'shom'rôn im mal'khëy yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:13 Forums Online 13:13 And Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers; 1 and Yorov`äm יָרָבעָם 3379 sat 3427 z8804 upon x5921 his throne: 3678 and Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 was buried 6912 z8735 in Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 with x5973 the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וֶאֱלִישָׁע חָלָה אֶת־חָלְי אֲשֶׁר יָמוּת בּ וַיֵּרֶד אֵלָיו יוֹאָשׁ מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל וַיֵּבְךְּ עַל־פָּנָיו וַיֹּאמַר אָבִי אָבִי רֶכֶב יִשְׂרָאֵל פָרָשָׁיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:14 Forums Online 13:14 weéliyshä chäläh et-chäl'yô ásher yämût Bô waYëred ëläyw yôäsh melekh'-yis'räël waYëv'K' al-Pänäyw waYomar äviy äviy rekhev yis'räël ûfäräshäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:14 Forums Online 13:14 ¶ Now ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 was fallen sick 2470 z8804 of x854 his sickness 2483 whereof x834 he died. 4191 z8799 And Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came down 3381 z8799 unto x413 him, and wept 1058 z8799 over x5921 his face, 6440 and said, 559 z8799 O my father, 1 my father, 1 the chariot 7393 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and the horsemen 6571 thereof.

וַיֹּאמֶר ל אֱלִישָׁע קַח קֶשֶׁת וְחִצִּים וַיִּקַּח אֵלָיו קֶשֶׁת וְחִצִּים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:15 Forums Online 13:15 waYomer lô éliyshä qach qeshet w'chiTZiym waYiQach ëläyw qeshet w'chiTZiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:15 Forums Online 13:15 And ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 said 559 z8799 unto him, Take 3947 z8798 bow 7198 and arrows. 2671 And he took 3947 z8799 unto x413 him bow 7198 and arrows. 2671

וַיֹּאמֶר לְמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל הַרְכֵּב יָדְךָ עַל־הַקֶּשֶׁת וַיַּרְכֵּב יָד וַיָּשֶׂם אֱלִישָׁע יָדָיו עַל־יְדֵי הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:16 Forums Online 13:16 waYomer l'melekh' yis'räël har'Këv yäd'khä al-haQeshet waYar'Këv yädô waYäsem éliyshä yädäyw al-y'dëy haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:16 Forums Online 13:16 And he said 559 z8799 to the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 Put 7392 z8685 thine hand 3027 upon x5921 the bow. 7198 And he put 7392 z8686 his hand 3027 [upon it]: and ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 put 7760 z8799 his hands 3027 upon x5921 the king's 4428 hands. 3027

וַיֹּאמֶר פְּתַח הַחַלּוֹן קֵדְמָה וַיִּפְתָּח וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע יְרֵה וַיּוֹר וַיֹּאמֶר חֵץ־תְּשׁוּעָה לַיהוָה וְחֵץ תְּשׁוּעָה בַאֲרָם וְהִכִּיתָ אֶת־אֲרָם בַּאֲפֵק עַד־כַּלֵּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:17 Forums Online 13:17 waYomer P'tach hachaLôn qëd'mäh waYif'Täch waYomer éliyshä y'rëh waYôr waYomer chëtz-T'shûäh layhwäh w'chëtz T'shûäh vaáräm w'hiKiytä et-áräm Baáfëq ad-KaLëh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:17 Forums Online 13:17 And he said, 559 z8799 Open 6605 z8798 the window 2474 eastward. 6924 And he opened 6605 z8799 [it]. Then ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 said, 559 z8799 Shoot. 3384 z8798 And he shot. 3384 z8686 And he said, 559 z8799 The arrow 2671 of Yähwè's יָהוֶה 3068 deliverance, 8668 and the arrow 2671 of deliverance 8668 from ´Áräm אֲרָם: 758 for thou shalt smite 5221 z8689 x853 the ´Árammîm אֲרַמִּים 758 in ´Áfëk אֲפֵק, 663 till x5704 thou have consumed 3615 z8763 [them].

וַיֹּאמֶר קַח הַחִצִּים וַיִּקָּח וַיֹּאמֶר לְמֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל הַךְ־אַרְצָה וַיַּךְ שָׁלֹשׁ־פְּעָמִים וַיַּעֲמֹד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:18 Forums Online 13:18 waYomer qach hachiTZiym waYiQäch waYomer l'melekh'-yis'räël hakh'-ar'tzäh waYakh' shälosh-P'ämiym waYaámod

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:18 Forums Online 13:18 And he said, 559 z8799 Take 3947 z8798 the arrows. 2671 And he took 3947 z8799 [them]. And he said 559 z8799 unto the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 Smite 5221 z8685 upon the ground. 776 And he smote 5221 z8686 thrice, 7969 6471 and stayed. 5975 z8799

וַיִּקְצֹף עָלָיו אִישׁ הָאֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לְהַכּוֹת חָמֵשׁ אוֹ־שֵׁשׁ פְּעָמִים אָז הִכִּיתָ אֶת־אֲרָם עַד־כַּלֵּה וְעַתָּה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים תַּכֶּה אֶת־אֲרָם ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:19 Forums Online 13:19 waYiq'tzof äläyw iysh élohiym waYomer l'haKôt chämësh ô-shësh P'ämiym äz hiKiytä et-áräm ad-KaLëh w'aTäh shälosh P'ämiym TaKeh et-áräm š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:19 Forums Online 13:19 And the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 was wroth 7107 z8799 with x5921 him, and said, 559 z8799 Thou shouldest have smitten 5221 z8687 five 2568 or x176 six 8337 times; 6471 then x227 hadst thou smitten 5221 z8689 x853 ´Áräm אֲרָם 758 till x5704 thou hadst consumed 3615 z8763 [it]: whereas now x6258 thou shalt smite 5221 z8686 x853 ´Áräm אֲרָם 758 [but] thrice. 7969 6471

וַיָּמָת אֱלִישָׁע וַיִּקְבְּרֻהוּ גְדוּדֵי מוֹאָב יָבֹאוּ בָאָרֶץ בָּא שָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:20 Forums Online 13:20 waYämät éliyshä waYiq'B'ru ûg'dûdëy môäv yävoû äretz shänäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:20 Forums Online 13:20 ¶ And ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 died, 4191 z8799 and they buried 6912 z8799 him. And the bands 1416 of the Mô´ävîm מוֹאָבִים 4124 invaded 935 z8799 the land 776 at the coming in 935 z8802 of the year. 8141

וַיְהִי הֵם קֹבְרִים אִישׁ וְהִנֵּה רָאוּ אֶת־הַגְּדוּד וַיַּשְׁלִיכוּ אֶת־הָאִישׁ בְּקֶבֶר אֱלִישָׁע וַיֵּלֶךְ וַיִּגַּע הָאִישׁ בְּעַצְמוֹת אֱלִישָׁע וַיְחִי וַיָּקָם עַל־רַגְלָיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:21 Forums Online 13:21 way'hiy hëm qov'riym iysh w'hiNëh räû et-haG'dûd waYash'liykhû et-iysh B'qever éliyshä waYëlekh' waYiGa iysh B'atz'môt éliyshä way'chiy waYäqäm al-rag'läyw f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:21 Forums Online 13:21 And it came to pass, x1961 as they x1992 were burying 6912 z8802 a man, 376 that, behold, x2009 they spied 7200 z8804 x853 a band 1416 [of men]; and they cast 7993 z8686 x853 the man 376 into the sepulchre 6913 of ´Élîšä` אֱלִישָׁע: 477 and when the man 376 was let down, y3212 z8799 x1980 and touched 5060 z8799 the bones 6106 of ´Élîšä` אֱלִישָׁע, 477 he revived, 2421 z8799 and stood up 6965 z8799 on x5921 his feet. 7272

וַחֲזָאֵל מֶלֶךְ אֲרָם לָחַץ אֶת־יִשְׂרָאֵל כֹּל יְמֵי יְהוֹאָחָז

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:22 Forums Online 13:22 wacházäël melekh' áräm lächatz et-yis'räël Kol y'mëy y'hôächäz

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:22 Forums Online 13:22 ¶ But Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 oppressed 3905 z8804 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 all x3605 the days 3117 of Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז. 3059

וַיָּחָן יְהוָה אֹתָם וַיְרַחֲמֵם וַיִּפֶן אֲלֵיהֶם לְמַעַן בְּרִית אֶת־אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב וְלֹא אָבָה הַשְׁחִיתָם וְלֹא־הִשְׁלִיכָם מֵעַל־פָּנָיו עַד־עָתָּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:23 Forums Online 13:23 waYächän y'hwäh otäm way'rachámëm waYifen álëyhem l'maan B'riytô et-av'rähäm yitz'chäq w'yaáqov w'lo äväh hash'chiytäm w'lo-hish'liykhäm al-Pänäyw ad-äTäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:23 Forums Online 13:23 And Yähwè יָהוֶה 3068 was gracious 2603 z8799 unto them, and had compassion y7355 z8762 on x7355 them, and had respect 6437 z8799 unto x413 them, because x4616 of y4616 his covenant 1285 with x854 ´Avrähäm אַברָהָם, 85 Yixçäk יִצחָק, 3327 and Ya`áköv יַעֲקֹב, 3290 and would 14 z8804 not x3808 destroy 7843 z8687 them, neither x3808 cast 7993 z8689 he them from x4480 x5921 his presence 6440 as x5704 yet. y5704 x6258

וַיָּמָת חֲזָאֵל מֶלֶךְ־אֲרָם וַיִּמְלֹךְ בֶּן־הֲדַד בְּנ תַּחְתָּיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:24 Forums Online 13:24 waYämät cházäël melekh'-áräm waYim'lokh' Ben-hádad B'nô Tach'Täyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:24 Forums Online 13:24 So Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 died; 4191 z8799 and Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

וַיָּשָׁב יְהוֹאָשׁ בֶּן־יְהוֹאָחָז וַיִּקַּח אֶת־הֶעָרִים מִיַּד בֶּן־הֲדַד בֶּן־חֲזָאֵל אֲשֶׁר לָקַח מִיַּד יְהוֹאָחָז אָבִיו בַּמִּלְחָמָה שָׁלֹשׁ פְּעָמִים הִכָּהוּ יוֹאָשׁ וַיָּשֶׁב אֶת־עָרֵי יִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:25 Forums Online 13:25 waYäshäv y'hôäsh Ben-y'hôächäz waYiQach et-heäriym miYad Ben-hádad Ben-cházäël ásher läqach miYad y'hôächäz äviyw BaMil'chämäh shälosh P'ämiym hiKä yôäsh waYäshev et-ärëy yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 13:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 13:25 Forums Online 13:25 And Yæhô´äš יְהוֹאָשׁ 3060 the son 1121 of Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז 3059 took 3947 z8799 again 7725 z8799 out of the hand 3027 x4480 of Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 the son 1121 of Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 x853 the cities, 5892 which x834 he had taken 3947 z8804 out of the hand 3027 x4480 of Yæhô´äçäz יְהוֹאָחָז 3059 his father 1 by war. 4421 Three 7969 times 6471 did Yô´äš יוֹאָשׁ 3101 beat 5221 z8689 him, and recovered 7725 z8686 x853 the cities 5892 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.