Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 15Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 15

1 Azariah his good reign. 5 He dying a leper, Jotham succeedeth. 8 Zachariah, the last of Jehu's generation, reigning ill, is slain by Shallum. 13 Shallum, reigning a month, is slain by Menahem. 16 Menahem strengtheneth himself by Pul. 21 Pekahiah succeedeth him. 23 Pekahiah is slain by Pekah. 27 Pekah is oppressed by Tiglath-pileser, and slain by Hoshea. 32 Jotham's good reign. 36 Ahaz succeedeth him.

בִּשְׁנַת עֶשְׂרִים וָשֶׁבַע שָׁנָה לְיָרָבְעָם מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל מָלַךְ עֲזַרְיָה בֶן־אֲמַצְיָה מֶלֶךְ יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:1 Forums Online 15:1 Bish'nat es'riym sheva shänäh l'yäräv'äm melekh' yis'räël mälakh' ázar'yäh ven-ámatz'yäh melekh' y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:1 Forums Online 15:1 ¶ In the twenty 6242 y8141 and seventh 7651 year 8141 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 began `Ázaryà עֲזַריָה 5838 son 1121 of ´Ámaxyà אֲמַציָה 558 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 to reign. 4427 z8804

בֶּן־שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה הָיָה בְמָלְכ וַחֲמִשִּׁים שְׁתַּיִם שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּ יְכָלְיָהוּ מִירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:2 Forums Online 15:2 Ben-shësh es'rëh shänäh häyäh v'mäl'khô wachámiSHiym ûsh'Tayim shänäh mälakh' Biyrûshäläim w'shëm iMô y'khäl'yähû miyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:2 Forums Online 15:2 Sixteen 6240 y8337 x8334 years 8141 old 1121 was x1961 he when he began to reign, 4427 z8800 and he reigned 4427 z8804 two 8147 and fifty 2572 years 8141 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 And his mother's 517 name 8034 [was] Yæȼolyà יְכָליָה 3203 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 x4480

וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה אֲמַצְיָהוּ אָבִיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:3 Forums Online 15:3 waYaas haYäshär B'ëynëy y'hwäh K'khol ásher-äsäh ámatz'yähû äviyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:3 Forums Online 15:3 And he did 6213 z8799 [that which was] right 3477 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 according to all x3605 that x834 his father 1 ´Ámaxyà אֲמַציָה 558 had done; 6213 z8804

רַק הַבָּמוֹת לֹא־סָרוּ עוֹד הָעָם מְזַבְּחִים מְקַטְּרִים בַּבָּמוֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:4 Forums Online 15:4 raq haBämôt lo-šärû ôd äm m'zaB'chiym ûm'qaŢ'riym BaBämôt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:4 Forums Online 15:4 Save x7535 that the high places 1116 were not x3808 removed: 5493 z8804 the people 5971 sacrificed 2076 z8764 and burnt incense 6999 z8764 still x5750 on the high places. 1116

וַיְנַגַּע יְהוָה אֶת־הַמֶּלֶךְ וַיְהִי מְצֹרָע עַד־יוֹם מֹת וַיֵּשֶׁב בְּבֵית הַחָפְשִׁית וְיוֹתָם בֶּן־הַמֶּלֶךְ עַל־הַבַּיִת שֹׁפֵט אֶת־עַם הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:5 Forums Online 15:5 way'naGa y'hwäh et-haMelekh' way'hiy m'tzorä ad-yôm motô waYëshev B'vëyt hachäf'shiyt w'yôtäm Ben-haMelekh' al-haBayit shofëţ et-am äretz

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:5 Forums Online 15:5 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 smote 5060 z8762 x853 the king, 4428 so that he was x1961 a leper 6879 z8794 unto x5704 the day 3117 of his death, 4194 and dwelt 3427 z8799 in a several 2669 house. 1004 And Yôŧäm יוֹתָם 3147 the king's 4428 son 1121 [was] over x5921 the house, 1004 judging 8199 z8802 x853 the people 5971 of the land. 776

וְיֶתֶר דִּבְרֵי עֲזַרְיָהוּ וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:6 Forums Online 15:6 w'yeter Div'rëy ázar'yähû w'khäl-ásher äsäh lo-hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:6 Forums Online 15:6 And the rest 3499 of the acts 1697 of `Ázaryà עֲזַריָה, 5838 and all x3605 that x834 he did, 6213 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה? 3063

וַיִּשְׁכַּב עֲזַרְיָה עִם־אֲבֹתָיו וַיִּקְבְּרוּ אֹת עִם־אֲבֹתָיו בְּעִיר דָּוִד וַיִּמְלֹךְ יוֹתָם בְּנ תַּחְתָּיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:7 Forums Online 15:7 waYish'Kav ázar'yäh im-ávotäyw waYiq'B'rû otô im-ávotäyw B'iyr Däwid waYim'lokh' yôtäm B'nô Tach'Täyw f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:7 Forums Online 15:7 So `Ázaryà עֲזַריָה 5838 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers; 1 and they buried 6912 z8799 him with x5973 his fathers 1 in the city 5892 of Däwiđ דָּוִד: 1732 and Yôŧäm יוֹתָם 3147 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים שְׁמֹנֶה שָׁנָה לַעֲזַרְיָהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ זְכַרְיָהוּ בֶן־יָרָבְעָם עַל־יִשְׂרָאֵל בְּשֹׁמְרוֹן שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:8 Forums Online 15:8 Bish'nat sh'loshiym ûsh'moneh shänäh laázar'yähû melekh' y'hûdäh mälakh' z'khar'yähû ven-yäräv'äm al-yis'räël B'shom'rôn shiSHäh chódäshiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:8 Forums Online 15:8 ¶ In the thirty 7970 y8141 and eighth 8083 year 8141 of `Ázaryà עֲזַריָה 5838 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 did Zæȼaryà זְכַריָה 2148 the son 1121 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 six 8337 months. 2320

וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה כַּאֲשֶׁר עָשׂוּ אֲבֹתָיו לֹא סָר מֵחַטֹּאות יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט אֲשֶׁר הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:9 Forums Online 15:9 waYaas ra B'ëynëy y'hwäh Kaásher äsû ávotäyw lo šär chaŢowt yäräv'äm Ben-n'väţ ásher hechéţiy et-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:9 Forums Online 15:9 And he did 6213 z8799 [that which was] evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 as x834 his fathers 1 had done: 6213 z8804 he departed 5493 z8804 not x3808 from the sins 2403 x4480 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 who x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to sin. 2398 z8689

וַיִּקְשֹׁר עָלָיו שַׁלֻּם בֶּן־יָבֵשׁ וַיַּכֵּהוּ קָבָלְעָם וַיְמִיתֵהוּ וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:10 Forums Online 15:10 waYiq'shor äläyw shaLum Ben-yävësh waYaKë qäväl'äm way'miytë waYim'lokh' Tach'Täyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:10 Forums Online 15:10 And Šallûm שַׁלּוּם 7967 the son 1121 of Yävêš יָבֵישׁ 3003 conspired 7194 z8799 against x5921 him, and smote 5221 z8686 him before 6905 the people, 5971 and slew 4191 z8686 him, and reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

וְיֶתֶר דִּבְרֵי זְכַרְיָה הִנָּם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:11 Forums Online 15:11 w'yeter Div'rëy z'khar'yäh hiNäm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:11 Forums Online 15:11 And the rest 3499 of the acts 1697 of Zæȼaryà זְכַריָה, 2148 behold, x2009 they [are] written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

הוּא דְבַר־יְהוָה אֲשֶׁר דִּבֶּר אֶל־יֵהוּא לֵאמֹר בְּנֵי רְבִיעִים יֵשְׁבוּ לְךָ עַל־כִּסֵּא יִשְׂרָאֵל וַיְהִי־כֵן פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:12 Forums Online 15:12 d'var-y'hwäh ásher DiBer el-yëhû mor B'nëy r'viyiym yësh'vû l'khä al-KiŠë yis'räël way'hiy-khën f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:12 Forums Online 15:12 This x1931 [was] the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 which x834 he spake 1696 z8765 unto x413 Yëhû´ יֵהוּא, 3058 saying, 559 z8800 Thy sons 1121 shall sit 3427 z8799 on x5921 the throne 3678 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 unto the fourth 7243 [generation]. And so x3651 it came to pass. x1961

שַׁלּוּם בֶּן־יָבֵישׁ מָלַךְ בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים וָתֵשַׁע שָׁנָה לְעֻזִיָּה מֶלֶךְ יְהוּדָה וַיִּמְלֹךְ יֶרַח־יָמִים בְּשֹׁמְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:13 Forums Online 15:13 shaLûm Ben-yävëysh mälakh' Bish'nat sh'loshiym tësha shänäh l'uziYäh melekh' y'hûdäh waYim'lokh' yerach-yämiym B'shom'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:13 Forums Online 15:13Šallûm שַׁלּוּם 7967 the son 1121 of Yävêš יָבֵישׁ 3003 began to reign 4427 z8804 in the nine 8672 and thirtieth 7970 year 8141 of `Uzziyyà עֻזִּיָּה 5818 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה; 3063 and he reigned 4427 z8799 a full 3117 month 3391 in Šömrôn שֹׁמרוֹן. 8111

וַיַּעַל מְנַחֵם בֶּן־גָּדִי מִתִּרְצָה וַיָּבֹא שֹׁמְרוֹן וַיַּךְ אֶת־שַׁלּוּם בֶּן־יָבֵישׁ בְּשֹׁמְרוֹן וַיְמִיתֵהוּ וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:14 Forums Online 15:14 waYaal m'nachëm Ben-Gädiy miTir'tzäh waYävo shom'rôn waYakh' et-shaLûm Ben-yävëysh B'shom'rôn way'miytë waYim'lokh' Tach'Täyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:14 Forums Online 15:14 For Mænaçëm מְנַחֵם 4505 the son 1121 of Gäđî גָּדִי 1424 went up 5927 z8799 from Tirxà תִּרצָה, 8656 x4480 and came 935 z8799 to Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 and smote 5221 z8686 x853 Šallûm שַׁלּוּם 7967 the son 1121 of Yävêš יָבֵישׁ 3003 in Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 and slew 4191 z8686 him, and reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

וְיֶתֶר דִּבְרֵי שַׁלּוּם וְקִשְׁר אֲשֶׁר קָשָׁר הִנָּם כְּתֻבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:15 Forums Online 15:15 w'yeter Div'rëy shaLûm w'qish'rô ásher qäshär hiNäm K'tuviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:15 Forums Online 15:15 And the rest 3499 of the acts 1697 of Šallûm שַׁלּוּם, 7967 and his conspiracy 7195 which x834 he made, 7194 z8804 behold, x2009 they [are] written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

אָז יַכֶּה־מְנַחֵם אֶת־תִּפְסַח וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ וְאֶת־גְּבוּלֶיהָ מִתִּרְצָה כִּי לֹא פָתַח וַיַּךְ אֵת כָּל־הֶהָרוֹתֶיהָ בִּקֵּעַ פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:16 Forums Online 15:16 äz yaKeh-m'nachëm et-Tif'šach w'et-Käl-ásher-H w'et-G'vûley miTir'tzäh Kiy lo fätach waYakh' ët Käl-hehärôtey BiQëª f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:16 Forums Online 15:16 ¶ Then x227 Mænaçëm מְנַחֵם 4505 smote 5221 z8686 x853 Tifsaç תִּפסַח, 8607 and all x3605 that x834 [were] therein, and the coasts 1366 thereof from Tirxà תִּרצָה: 8656 x4480 because x3588 they opened 6605 z8804 not x3808 [to him], therefore he smote 5221 z8686 [it; and] x853 all x3605 the women therein that were with child 2030 he ripped up. 1234 z8765

בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים וָתֵשַׁע שָׁנָה לַעֲזַרְיָה מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ מְנַחֵם בֶּן־גָּדִי עַל־יִשְׂרָאֵל עֶשֶׂר שָׁנִים בְּשֹׁמְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:17 Forums Online 15:17 Bish'nat sh'loshiym tësha shänäh laázar'yäh melekh' y'hûdäh mälakh' m'nachëm Ben-Gädiy al-yis'räël eser shäniym B'shom'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:17 Forums Online 15:17 In the nine 8672 y8141 and thirtieth 7970 year 8141 of `Ázaryà עֲזַריָה 5838 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 began Mænaçëm מְנַחֵם 4505 the son 1121 of Gäđî גָּדִי 1424 to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [and reigned] ten 6235 years 8141 in Šömrôn שֹׁמרוֹן. 8111

וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה לֹא סָר מֵעַל חַטֹּאות יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט אֲשֶׁר־הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל כָּל־יָמָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:18 Forums Online 15:18 waYaas ra B'ëynëy y'hwäh lo šär al chaŢowt yäräv'äm Ben-n'väţ ásher-hechéţiy et-yis'räël Käl-yämäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:18 Forums Online 15:18 And he did 6213 z8799 [that which was] evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה: 3068 he departed 5493 z8804 not x3808 all x3605 his days 3117 from x4480 x5921 the sins 2403 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 who x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to sin. 2398 z8689

בָּא פוּל מֶלֶךְ־אַשּׁוּר עַל־הָאָרֶץ וַיִּתֵּן מְנַחֵם לְפוּל אֶלֶף כִּכַּר־כָּסֶף לִהְיוֹת יָדָיו אִתּ לְהַחֲזִיק הַמַּמְלָכָה בְּיָד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:19 Forums Online 15:19 fûl melekh'-aSHûr al-äretz waYiTën m'nachëm l'fûl elef KiKar-Käšef lih'yôt yädäyw iTô l'hacháziyq haMam'läkhäh B'yädô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:19 Forums Online 15:19 [And] Pûl פּוּל 6322 the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 came 935 z8804 against x5921 the land: 776 and Mænaçëm מְנַחֵם 4505 gave 5414 z8799 Pûl פּוּל 6322 a thousand 505 talents 3603 of silver, 3701 that his hand 3027 might be x1961 with x854 him to confirm 2388 z8687 the kingdom 4467 in his hand. 3027

וַיֹּצֵא מְנַחֵם אֶת־הַכֶּסֶף עַל־יִשְׂרָאֵל עַל כָּל־גִּבּוֹרֵי הַחַיִל לָתֵת לְמֶלֶךְ אַשּׁוּר חֲמִשִּׁים שְׁקָלִים כֶּסֶף לְאִישׁ אֶחָד וַיָּשָׁב מֶלֶךְ אַשּׁוּר וְלֹא־עָמַד שָׁם בָּאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:20 Forums Online 15:20 waYotzë m'nachëm et-haKešef al-yis'räël al Käl-GiBôrëy hachayil tët l'melekh' aSHûr chámiSHiym sh'qäliym Kešef l'iysh echäd waYäshäv melekh' aSHûr w'lo-ämad shäm äretz

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:20 Forums Online 15:20 And Mænaçëm מְנַחֵם 4505 exacted 3318 z8686 x853 the money 3701 of x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [even] of x5921 all x3605 the mighty men 1368 of wealth, 2428 of each 259 man 376 fifty 2572 shekels 8255 of silver, 3701 to give 5414 z8800 to the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר. 804 So the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 turned back, 7725 z8799 and stayed 5975 z8804 not x3808 there x8033 in the land. 776

וְיֶתֶר דִּבְרֵי מְנַחֵם וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלוֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:21 Forums Online 15:21 w'yeter Div'rëy m'nachëm w'khäl-ásher äsäh -hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:21 Forums Online 15:21 ¶ And the rest 3499 of the acts 1697 of Mænaçëm מְנַחֵם, 4505 and all x3605 that x834 he did, 6213 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

וַיִּשְׁכַּב מְנַחֵם עִם־אֲבֹתָיו וַיִּמְלֹךְ פְּקַחְיָה בְנ תַּחְתָּיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:22 Forums Online 15:22 waYish'Kav m'nachëm im-ávotäyw waYim'lokh' P'qach'yäh v'nô Tach'Täyw f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:22 Forums Online 15:22 And Mænaçëm מְנַחֵם 4505 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers; 1 and Pækaçyà פְּקַחיָה 6494 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

בִּשְׁנַת חֲמִשִּׁים שָׁנָה לַעֲזַרְיָה מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ פְּקַחְיָה בֶן־מְנַחֵם עַל־יִשְׂרָאֵל בְּשֹׁמְרוֹן שְׁנָתָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:23 Forums Online 15:23 Bish'nat chámiSHiym shänäh laázar'yäh melekh' y'hûdäh mälakh' P'qach'yäh ven-m'nachëm al-yis'räël B'shom'rôn sh'nätäyim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:23 Forums Online 15:23 ¶ In the fiftieth 2572 y8141 year 8141 of `Ázaryà עֲזַריָה 5838 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 Pækaçyà פְּקַחיָה 6494 the son 1121 of Mænaçëm מְנַחֵם 4505 began to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 [and reigned] two years. 8141

וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה לֹא סָר מֵחַטֹּאות יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט אֲשֶׁר הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:24 Forums Online 15:24 waYaas ra B'ëynëy y'hwäh lo šär chaŢowt yäräv'äm Ben-n'väţ ásher hechéţiy et-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:24 Forums Online 15:24 And he did 6213 z8799 [that which was] evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה: 3068 he departed 5493 z8804 not x3808 from the sins 2403 x4480 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 who x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to sin. 2398 z8689

וַיִּקְשֹׁר עָלָיו פֶּקַח בֶּן־רְמַלְיָהוּ שָׁלִישׁ וַיַּכֵּהוּ בְשֹׁמְרוֹן בְּאַרְמוֹן בֵּית־*מֶלֶךְ [הַמֶּלֶךְ] אֶת־אַרְגֹּב וְאֶת־הָאַרְיֵה וְעִמּ חֲמִשִּׁים אִישׁ מִבְּנֵי גִלְעָדִים וַיְמִיתֵהוּ וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:25 Forums Online 15:25 waYiq'shor äläyw Peqach Ben-r'mal'yähû shäliyshô waYaKë v'shom'rôn B'ar'môn Bëyt-*melekh' [haMelekh'] et-ar'Gov w'et-ar'yëh w'iMô chámiSHiym iysh miB'nëy gil'ädiym way'miytë waYim'lokh' Tach'Täyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:25 Forums Online 15:25 But Pekaç פֶּקַח 6492 the son 1121 of Ræmalyà רְמַליָה, 7425 a captain 7991 of his, conspired 7194 z8799 against x5921 him, and smote 5221 z8686 him in Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 in the palace 759 of the king's 4428 house, 1004 with x854 ´Argöv אַרגֹּב 709 and x854 ´Aryì אַריֵה, 745 and with x5973 him fifty 2572 men 376 of the Gil`äđîm גִּלעָדִים: 1121 1569 x4480 and he killed 4191 z8686 him, and reigned 4427 z8799 in his room. x8478

וְיֶתֶר דִּבְרֵי פְקַחְיָה וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה הִנָּם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:26 Forums Online 15:26 w'yeter Div'rëy f'qach'yäh w'khäl-ásher äsäh hiNäm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:26 Forums Online 15:26 And the rest 3499 of the acts 1697 of Pækaçyà פְּקַחיָה, 6494 and all x3605 that x834 he did, 6213 z8804 behold, x2009 they [are] written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

בִּשְׁנַת חֲמִשִּׁים שְׁתַּיִם שָׁנָה לַעֲזַרְיָה מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ פֶּקַח בֶּן־רְמַלְיָהוּ עַל־יִשְׂרָאֵל בְּשֹׁמְרוֹן עֶשְׂרִים שָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:27 Forums Online 15:27 Bish'nat chámiSHiym ûsh'Tayim shänäh laázar'yäh melekh' y'hûdäh mälakh' Peqach Ben-r'mal'yähû al-yis'räël B'shom'rôn es'riym shänäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:27 Forums Online 15:27 ¶ In the two 8147 y8141 and fiftieth 2572 year 8141 of `Ázaryà עֲזַריָה 5838 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 Pekaç פֶּקַח 6492 the son 1121 of Ræmalyà רְמַליָה 7425 began to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 [and reigned] twenty 6242 years. 8141

וַיַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה לֹא סָר מִן־חַטֹּאות יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט אֲשֶׁר הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:28 Forums Online 15:28 waYaas ra B'ëynëy y'hwäh lo šär min-chaŢowt yäräv'äm Ben-n'väţ ásher hechéţiy et-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:28 Forums Online 15:28 And he did 6213 z8799 [that which was] evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה: 3068 he departed 5493 z8804 not x3808 from x4480 the sins 2403 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 who x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to sin. 2398 z8689

בִּימֵי פֶּקַח מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל בָּא תִּגְלַת פִּלְאֶסֶר מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיִּקַּח אֶת־עִיּוֹן וְאֶת־אָבֵל בֵּית־מַעֲכָה וְאֶת־יָנוֹחַ וְאֶת־קֶדֶשׁ וְאֶת־חָצוֹר וְאֶת־הַגִּלְעָד וְאֶת־הַגָּלִילָה כֹּל אֶרֶץ נַפְתָּלִי וַיַּגְלֵם אַשּׁוּרָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:29 Forums Online 15:29 Biymëy Peqach melekh'-yis'räël Tig'lat Pil'ešer melekh' aSHûr waYiQach et-iYôn w'et-ävël Bëyt-maákhäh w'et-yänôªch w'et-qedesh w'et-chätzôr w'et-haGil'äd w'et-haGäliyläh Kol eretz naf'Täliy waYag'lëm aSHûräh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:29 Forums Online 15:29 In the days 3117 of Pekaç פֶּקַח 6492 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came 935 z8804 Tiqlaŧ Pil´eser תִּגלַת־פִּלאֶסֶר 8407 king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר, 804 and took 3947 z8799 x853 `Iyyôn עִיּוֹן, 5859 and ´Ävël Bêŧ Ma`áȼà אָבֵל־בֵּית־מַעֲכָה, 62 and Yänôåç יָנוֹחַ, 3239 and Keđeš קֶדֶשׁ, 6943 and Çäxôr חָצוֹר, 2674 and Gil`äđ גִּלעָד, 1568 and Gälîlà גָּלִילָה, 1551 all x3605 the land 776 of Naftälî נַפתָּלִי, 5321 and carried them captive 1540 z8686 to ´Aššûr אַשּׁוּר. 804

וַיִּקְשָׁר־קֶשֶׁר הוֹשֵׁעַ בֶּן־אֵלָה עַל־פֶּקַח בֶּן־רְמַלְיָהוּ וַיַּכֵּהוּ וַיְמִיתֵהוּ וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו בִּשְׁנַת עֶשְׂרִים לְיוֹתָם בֶּן־עֻזִיָּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:30 Forums Online 15:30 waYiq'shär-qesher hôshëª Ben-ëläh al-Peqach Ben-r'mal'yähû waYaKë way'miytë waYim'lokh' Tach'Täyw Bish'nat es'riym l'yôtäm Ben-uziYäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:30 Forums Online 15:30 And Hôšëå` הוֹשֵׁעַ 1954 the son 1121 of ´Ëlà אֵלָה 425 made 7194 z8799 a conspiracy 7195 against x5921 Pekaç פֶּקַח 6492 the son 1121 of Ræmalyà רְמַליָה, 7425 and smote 5221 z8686 him, and slew 4191 z8686 him, and reigned 4427 z8799 in his stead, x8478 in the twentieth 6242 year 8141 of Yôŧäm יוֹתָם 3147 the son 1121 of `Uzziyyà עֻזִּיָּה. 5818

וְיֶתֶר דִּבְרֵי־פֶקַח וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה הִנָּם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:31 Forums Online 15:31 w'yeter Div'rëy-feqach w'khäl-ásher äsäh hiNäm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:31 Forums Online 15:31 And the rest 3499 of the acts 1697 of Pekaç פֶּקַח, 6492 and all x3605 that x834 he did, 6213 z8804 behold, x2009 they [are] written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

בִּשְׁנַת שְׁתַּיִם לְפֶקַח בֶּן־רְמַלְיָהוּ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל מָלַךְ יוֹתָם בֶּן־עֻזִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:32 Forums Online 15:32 Bish'nat sh'Tayim l'feqach Ben-r'mal'yähû melekh' yis'räël mälakh' yôtäm Ben-uziYähû melekh' y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:32 Forums Online 15:32 ¶ In the second 8147 year 8141 of Pekaç פֶּקַח 6492 the son 1121 of Ræmalyà רְמַליָה 7425 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 began Yôŧäm יוֹתָם 3147 the son 1121 of `Uzziyyà עֻזִּיָּה 5818 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 to reign. 4427 z8804

בֶּן־עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה הָיָה בְמָלְכ וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּ יְרוּשָׁא בַּת־צָדוֹק

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:33 Forums Online 15:33 Ben-es'riym w'chämësh shänäh häyäh v'mäl'khô w'shësh-es'rëh shänäh mälakh' Biyrûshäläim w'shëm iMô y'rûshä Bat-tzädôq

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:33 Forums Online 15:33 Five 2568 and twenty 6242 years 8141 old 1121 was x1961 he when he began to reign, 4427 z8800 and he reigned 4427 z8804 sixteen 8337 6240 years 8141 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 And his mother's 517 name 8034 [was] Yærûšä´ יְרוּשָׁא, 3388 the daughter 1323 of Xäđôk צָדוֹק. 6659

וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה עֻזִיָּהוּ אָבִיו עָשָׂה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:34 Forums Online 15:34 waYaas haYäshär B'ëynëy y'hwäh K'khol ásher-äsäh uziYähû äviyw äsäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:34 Forums Online 15:34 And he did 6213 z8799 [that which was] right 3477 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה: 3068 he did 6213 z8804 according to all x3605 that x834 his father 1 `Uzziyyà עֻזִּיָּה 5818 had done. 6213 z8804

רַק הַבָּמוֹת לֹא סָרוּ עוֹד הָעָם מְזַבְּחִים מְקַטְּרִים בַּבָּמוֹת הוּא בָּנָה אֶת־שַׁעַר בֵּית־יְהוָה הָעֶלְיוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:35 Forums Online 15:35 raq haBämôt lo šärû ôd äm m'zaB'chiym ûm'qaŢ'riym BaBämôt Bänäh et-shaar Bëyt-y'hwäh el'yôn

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:35 Forums Online 15:35 ¶ Howbeit x7535 the high places 1116 were not x3808 removed: 5493 z8804 the people 5971 sacrificed 2076 z8764 and burned incense 6999 z8764 still x5750 in the high places. 1116 He x1931 built 1129 z8804 x853 the higher 5945 gate 8179 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וְיֶתֶר דִּבְרֵי יוֹתָם אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:36 Forums Online 15:36 w'yeter Div'rëy yôtäm ásher äsäh lo-hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:36 Forums Online 15:36 ¶ Now the rest 3499 of the acts 1697 of Yôŧäm יוֹתָם, 3147 and all that x834 he did, 6213 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה? 3063

בַּיָּמִים הָהֵם הֵחֵל יְהוָה לְהַשְׁלִיחַ בִּיהוּדָה רְצִין מֶלֶךְ אֲרָם וְאֵת פֶּקַח בֶּן־רְמַלְיָהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:37 Forums Online 15:37 BaYämiym hëm hëchël y'hwäh l'hash'liyªch Biyhûdäh r'tziyn melekh' áräm w'ët Peqach Ben-r'mal'yähû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:37 Forums Online 15:37 In those x1992 days 3117 Yähwè יָהוֶה 3068 began 2490 z8689 to send 7971 z8687 against Yæhûđà יְהוּדָה 3063 Ræxîn רְצִין 7526 the king 4428 of ´Áräm אֲרָם, 758 and Pekaç פֶּקַח 6492 the son 1121 of Ræmalyà רְמַליָה. 7425

וַיִּשְׁכַּב יוֹתָם עִם־אֲבֹתָיו וַיִּקָּבֵר עִם־אֲבֹתָיו בְּעִיר דָּוִד אָבִיו וַיִּמְלֹךְ אָחָז בְּנ תַּחְתָּיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:38 Forums Online 15:38 waYish'Kav yôtäm im-ávotäyw waYiQävër im-ávotäyw B'iyr Däwid äviyw waYim'lokh' ächäz B'nô Tach'Täyw f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 15:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 15:38 Forums Online 15:38 And Yôŧäm יוֹתָם 3147 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers, 1 and was buried 6912 z8735 with x5973 his fathers 1 in the city 5892 of Däwiđ דָּוִד 1732 his father: 1 and ´Äçäz אָחָז 271 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.