Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 22Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 22

1 Josiah's good reign. 3 He taketh care for the repair of the Temple. 8 Hilkiah having found the book of the Law, Josiah sendeth to Huldah to enquire of Yahweh. 15 Huldah prophesieth the destruction of Jerusalem, but respite thereof in Josiah's time.

בֶּן־שְׁמֹנֶה שָׁנָה יֹאשִׁיָּהוּ בְמָלְכ שְׁלֹשִׁים וְאַחַת שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּ יְדִידָה בַת־עֲדָיָה מִבָּצְקַת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:1 Forums Online 22:1 Ben-sh'moneh shänäh yoshiYähû v'mäl'khô ûsh'loshiym w'achat shänäh mälakh' Biyrûshäläim w'shëm iMô y'diydäh vat-ádäyäh miBätz'qat

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:1 Forums Online 22:1Yö´šiyyà יֹאשִׁיָּה 2977 [was] eight 8083 years 8141 old 1121 when he began to reign, 4427 z8800 and he reigned 4427 z8804 thirty 7970 and one 259 years 8141 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389 And his mother's 517 name 8034 [was] Yæđîđà יְדִידָה, 3040 the daughter 1323 of `Áđäyà עֲדָיָה 5718 of Boxkaŧ בָּצקַת. 1218 x4480

וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה וַיֵּלֶךְ בְּכָל־דֶּרֶךְ דָּוִד אָבִיו וְלֹא־סָר יָמִין שְׂמֹאול פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:2 Forums Online 22:2 waYaas haYäshär B'ëynëy y'hwäh waYëlekh' B'khäl-Derekh' Däwid äviyw w'lo-šär yämiyn ûs'mowl f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:2 Forums Online 22:2 And he did 6213 z8799 [that which was] right 3477 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and walked y3212 z8799 x1980 in all x3605 the way 1870 of Däwiđ דָּוִד 1732 his father, 1 and turned not aside 5493 z8804 x3808 to the right hand 3225 or to the left. 8040

וַיְהִי בִּשְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ יֹאשִׁיָּהוּ שָׁלַח הַמֶּלֶךְ אֶת־שָׁפָן בֶּן־אֲצַלְיָהוּ בֶן־מְשֻׁלָּם הַסֹּפֵר בֵּית יְהוָה לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:3 Forums Online 22:3 way'hiy Bish'moneh es'rëh shänäh laMelekh' yoshiYähû shälach haMelekh' et-shäfän Ben-átzal'yähû ven-m'shuLäm haŠofër Bëyt y'hwäh mor

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:3 Forums Online 22:3 ¶ And it came to pass x1961 in the eighteenth 8083 6240 year 8141 of king 4428 Yö´šiyyà יֹאשִׁיָּה, 2977 [that] the king 4428 sent 7971 z8804 x853 Šäfän שָׁפָן 8227 the son 1121 of ´Áxalyà אֲצַליָה, 683 the son 1121 of Mæšulläm מְשֻׁלָּם, 4918 the scribe, 5608 z8802 to the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 saying, 559 z8800

עֲלֵה אֶל־חִלְקִיָּהוּ הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל וְיַתֵּם אֶת־הַכֶּסֶף הַמּוּבָא בֵּית יְהוָה אֲשֶׁר אָסְפוּ שֹׁמְרֵי הַסַּף מֵאֵת הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:4 Forums Online 22:4 álëh el-chil'qiYähû haKohën haGädôl w'yaTëm et-haKešef haMûvä Bëyt y'hwäh ásher äš'fû shom'rëy haŠaf ët äm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:4 Forums Online 22:4 Go up 5927 z8798 to x413 Çilkiyyà חִלקִיָּה 2518 the high 1419 priest, 3548 that he may sum 8552 z8686 x853 the silver 3701 which is brought 935 z8716 into the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 the keepers 8104 z8802 of the door 5592 have gathered 622 z8804 of x4480 x854 the people: 5971

*וְיִתְּנֹה [וְיִתְּנֻהוּ] עַל־יַד עֹשֵׂי הַמְּלָאכָה הַמֻּפְקָדִים *בְּבֵית [בֵּית] יְהוָה וְיִתְּנוּ אֹת לְעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר בְּבֵית יְהוָה לְחַזֵּק בֶּדֶק הַבָּיִת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:5 Forums Online 22:5 *w'yiT'noh [w'yiT'nu] al-yad osëy haM'läkhäh haMuf'qädiym *B'vëyt [Bëyt] y'hwäh w'yiT'nû otô l'osëy haM'läkhäh ásher B'vëyt y'hwäh l'chaZëq Bedeq haBäyit

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:5 Forums Online 22:5 And let them deliver 5414 z8799 it into x5921 the hand 3027 of the doers 6213 z8802 of the work, 4399 that have the oversight 6485 z8716 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה: 3068 and let them give 5414 z8799 it to the doers 6213 z8802 of the work 4399 which x834 [is] in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 to repair 2388 z8763 the breaches 919 of the house, 1004

לֶחָרָשִׁים וְלַבֹּנִים וְלַגֹּדְרִים וְלִקְנוֹת עֵצִים וְאַבְנֵי מַחְצֵב לְחַזֵּק אֶת־הַבָּיִת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:6 Forums Online 22:6 lechäräshiym w'laBoniym w'laGod'riym w'liq'nôt ëtziym w'av'nëy mach'tzëv l'chaZëq et-haBäyit

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:6 Forums Online 22:6 Unto carpenters, 2796 and builders, 1129 z8802 and masons, 1443 z8802 and to buy 7069 z8800 timber 6086 and hewn 4274 stone 68 to repair 2388 z8763 x853 the house. 1004

אַךְ לֹא־יֵחָשֵׁב אִתָּם הַכֶּסֶף הַנִּתָּן עַל־יָדָם כִּי בֶאֱמוּנָה הֵם עֹשִׂים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:7 Forums Online 22:7 akh' lo-yëchäshëv iTäm haKešef haNiTän al-yädäm Kiy veémûnäh hëm osiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:7 Forums Online 22:7 Howbeit x389 there was no x3808 reckoning x2803 made y2803 z8735 with x854 them of the money 3701 that was delivered 5414 z8737 into x5921 their hand, 3027 because x3588 they x1992 dealt 6213 z8802 faithfully. 530

וַיֹּאמֶר חִלְקִיָּהוּ הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל עַל־שָׁפָן הַסֹּפֵר סֵפֶר הַתּוֹרָה מָצָאתִי בְּבֵית יְהוָה וַיִּתֵּן חִלְקִיָּה אֶת־הַסֵּפֶר אֶל־שָׁפָן וַיִּקְרָאֵהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:8 Forums Online 22:8 waYomer chil'qiYähû haKohën haGädôl al-shäfän haŠofër šëfer haTôräh mätzätiy B'vëyt y'hwäh waYiTën chil'qiYäh et-haŠëfer el-shäfän waYiq'räë

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:8 Forums Online 22:8 ¶ And Çilkiyyà חִלקִיָּה 2518 the high 1419 priest 3548 said 559 z8799 unto x5921 Šäfän שָׁפָן 8227 the scribe, 5608 z8802 I have found 4672 z8804 the book 5612 of the law 8451 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068 And Çilkiyyà חִלקִיָּה 2518 gave 5414 z8799 x853 the book 5612 to x413 Šäfän שָׁפָן, 8227 and he read 7121 z8799 it.

וַיָּבֹא שָׁפָן הַסֹּפֵר אֶל־הַמֶּלֶךְ וַיָּשֶׁב אֶת־הַמֶּלֶךְ דָּבָר וַיֹּאמֶר הִתִּיכוּ עֲבָדֶיךָ אֶת־הַכֶּסֶף הַנִּמְצָא בַבַּיִת וַיִּתְּנֻהוּ עַל־יַד עֹשֵׂי הַמְּלָאכָה הַמֻּפְקָדִים בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:9 Forums Online 22:9 waYävo shäfän haŠofër el-haMelekh' waYäshev et-haMelekh' Dävär waYomer hiTiykhû ávädeykhä et-haKešef haNim'tzä vaBayit waYiT'nu al-yad osëy haM'läkhäh haMuf'qädiym Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:9 Forums Online 22:9 And Šäfän שָׁפָן 8227 the scribe 5608 z8802 came 935 z8799 to x413 the king, 4428 and brought y7725 z0 the king y4428 word y1697 again, 7725 z8686 x853 x4428 x1697 and said, 559 z8799 Thy servants 5650 have gathered 5413 z8689 x853 the money 3701 that was found 4672 z8737 in the house, 1004 and have delivered 5414 z8799 it into x5921 the hand 3027 of them that do 6213 z8802 the work, 4399 that have the oversight 6485 z8716 of the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיַּגֵּד שָׁפָן הַסֹּפֵר לַמֶּלֶךְ לֵאמֹר סֵפֶר נָתַן לִי חִלְקִיָּה הַכֹּהֵן וַיִּקְרָאֵהוּ שָׁפָן לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:10 Forums Online 22:10 waYaGëd shäfän haŠofër laMelekh' mor šëfer nätan liy chil'qiYäh haKohën waYiq'räë shäfän lif'nëy haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:10 Forums Online 22:10 And Šäfän שָׁפָן 8227 the scribe 5608 z8802 shewed 5046 z8686 the king, 4428 saying, 559 z8800 Çilkiyyà חִלקִיָּה 2518 the priest 3548 hath delivered 5414 z8804 me a book. 5612 And Šäfän שָׁפָן 8227 read 7121 z8799 it before 6440 the king. 4428

וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ הַמֶּלֶךְ אֶת־דִּבְרֵי סֵפֶר הַתּוֹרָה וַיִּקְרַע אֶת־בְּגָדָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:11 Forums Online 22:11 way'hiy Kish'moª haMelekh' et-Div'rëy šëfer haTôräh waYiq'ra et-B'gädäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:11 Forums Online 22:11 And it came to pass, x1961 when the king 4428 had heard 8085 z8800 x853 the words 1697 of the book 5612 of the law, 8451 that he rent 7167 z8799 x853 his clothes. 899

וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת־חִלְקִיָּה הַכֹּהֵן וְאֶת־אֲחִיקָם בֶּן־שָׁפָן וְאֶת־עַכְבּוֹר בֶּן־מִיכָיָה וְאֵת שָׁפָן הַסֹּפֵר וְאֵת עֲשָׂיָה עֶבֶד־הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:12 Forums Online 22:12 way'tzaw haMelekh' et-chil'qiYäh haKohën w'et-áchiyqäm Ben-shäfän w'et-akh'Bôr Ben-miykhäyäh w'ët shäfän haŠofër w'ët ásäyäh eved-haMelekh' mor

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:12 Forums Online 22:12 And the king 4428 commanded 6680 z8762 x853 Çilkiyyà חִלקִיָּה 2518 the priest, 3548 and ´Áçîkäm אֲחִיקָם 296 the son 1121 of Šäfän שָׁפָן, 8227 and `Aȼbôr עַכבּוֹר 5907 the son 1121 of Mîȼäyà מִיכָיָה, 4320 and Šäfän שָׁפָן 8227 the scribe, 5608 z8802 and `Áŝäyà עֲשָׂיָה 6222 a servant 5650 of the king's, 4428 saying, 559 z8800

לְכוּ דִרְשׁוּ אֶת־יְהוָה בַּעֲדִי בְעַד־הָעָם בְעַד כָּל־יְהוּדָה עַל־דִּבְרֵי הַסֵּפֶר הַנִּמְצָא הַזֶּה כִּי־גְדוֹלָה חֲמַת יְהוָה אֲשֶׁר־הִיא נִצְּתָה בָנוּ עַל אֲשֶׁר לֹא־שָׁמְעוּ אֲבֹתֵינוּ עַל־דִּבְרֵי הַסֵּפֶר הַזֶּה לַעֲשׂוֹת כְּכָל־הַכָּתוּב עָלֵינוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:13 Forums Online 22:13 l'khû dir'shû et-y'hwäh Baádiy ûv'ad-äm ûv'ad Käl-y'hûdäh al-Div'rëy haŠëfer haNim'tzä haZeh Kiy-g'dôläh chámat y'hwäh ásher-hiy niTZ'täh al ásher lo-shäm'û ávotëy al-Div'rëy haŠëfer haZeh laásôt K'khäl-haKätûv älëy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:13 Forums Online 22:13 Go y3212 z8798 x1980 ye, enquire 1875 z8798 of x853 Yähwè יָהוֶה 3068 for x1157 me, and for x1157 the people, 5971 and for x1157 all x3605 Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 concerning x5921 the words 1697 of this x2088 book 5612 that is found: 4672 z8737 for x3588 great 1419 [is] the wrath 2534 of Yähwè יָהוֶה 3068 that x834 is kindled 3341 z8738 against us, because x5921 x834 our fathers 1 have not x3808 hearkened 8085 z8804 unto x5921 the words 1697 of this x2088 book, 5612 to do 6213 z8800 according unto all x3605 that which is written 3789 z8803 concerning x5921 us.

וַיֵּלֶךְ חִלְקִיָּהוּ הַכֹּהֵן וַאֲחִיקָם וְעַכְבּוֹר וְשָׁפָן וַעֲשָׂיָה אֶל־חֻלְדָּה הַנְּבִיאָה אֵשֶׁת שַׁלֻּם בֶּן־תִּקְוָה בֶּן־חַרְחַס שֹׁמֵר הַבְּגָדִים וְהִיא יֹשֶׁבֶת בִּירוּשָׁלִַם בַּמִּשְׁנֶה וַיְדַבְּרוּ אֵלֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:14 Forums Online 22:14 waYëlekh' chil'qiYähû haKohën waáchiyqäm w'akh'Bôr w'shäfän waásäyäh el-chul'Däh haN'viyäh ëshet shaLum Ben-Tiq'wäh Ben-char'chaš shomër haB'gädiym w'hiy yoshevet Biyrûshälaim BaMish'neh way'daB'rû ëley

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:14 Forums Online 22:14 So Çilkiyyà חִלקִיָּה 2518 the priest, 3548 and ´Áçîkäm אֲחִיקָם, 296 and `Aȼbôr עַכבּוֹר, 5907 and Šäfän שָׁפָן, 8227 and `Áŝäyà עֲשָׂיָה, 6222 went y3212 z8799 x1980 unto x413 Çuldà חֻלדָּה 2468 the prophetess, 5031 the wife 802 of Šallûm שַׁלּוּם 7967 the son 1121 of Tikwà תִּקוָה, 8616 the son 1121 of Çarças חַרחַס, 2745 keeper 8104 z8802 of the wardrobe; 899 (now she x1931 dwelt 3427 z8802 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 in the college;) 4932 and they communed 1696 z8762 with x413 her.

וַתֹּאמֶר אֲלֵיהֶם כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אִמְרוּ לָאִישׁ אֲשֶׁר־שָׁלַח אֶתְכֶם אֵלָי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:15 Forums Online 22:15 waTomer álëyhem Koh-ämar y'hwäh élohëy yis'räël im'rû iysh ásher-shälach et'khem ëläy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:15 Forums Online 22:15 ¶ And she said 559 z8799 unto x413 them, Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 Tell 559 z8798 the man 376 that x834 sent 7971 z8804 you to x413 me,

כֹּה אָמַר יְהוָה הִנְנִי מֵבִיא רָעָה אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה וְעַל־יֹשְׁבָיו אֵת כָּל־דִּבְרֵי הַסֵּפֶר אֲשֶׁר קָרָא מֶלֶךְ יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:16 Forums Online 22:16 Koh ämar y'hwäh hin'niy mëviy rääh el-haMäqôm haZeh w'al-yosh'väyw ët Käl-Div'rëy haŠëfer ásher qärä melekh' y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:16 Forums Online 22:16 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Behold, x2009 I will bring 935 z8688 evil 7451 upon x413 this x2088 place, 4725 and upon x5921 the inhabitants 3427 z8802 thereof, [even] x853 all x3605 the words 1697 of the book 5612 which x834 the king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 hath read: 7121 z8804

תַּחַת אֲשֶׁר עֲזָבוּנִי וַיְקַטְּרוּ לֵאלֹהִים אֲחֵרִים לְמַעַן הַכְעִיסֵנִי בְּכֹל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם וְנִצְּתָה חֲמָתִי בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְלֹא תִכְבֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:17 Forums Online 22:17 Tachat ásher ázävûniy way'qaŢ'rû lohiym áchëriym l'maan hakh'iyšëniy B'khol maásëh y'dëyhem w'niTZ'täh chámätiy BaMäqôm haZeh w'lo tikh'Beh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:17 Forums Online 22:17 Because x8478 x834 they have forsaken 5800 z8804 me, and have burned incense 6999 z8762 unto other 312 ´élöhîm אֱלֹהִים, 430 that x4616 they might provoke me to anger 3707 z8687 with all x3605 the works 4639 of their hands; 3027 therefore my wrath 2534 shall be kindled 3341 z8738 against this x2088 place, 4725 and shall not x3808 be quenched. 3518 z8799

וְאֶל־מֶלֶךְ יְהוּדָה הַשֹּׁלֵחַ אֶתְכֶם לִדְרֹשׁ אֶת־יְהוָה כֹּה תֹאמְרוּ אֵלָיו כֹּה־אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר שָׁמָעְתָּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:18 Forums Online 22:18 w'el-melekh' y'hûdäh haSHolëªch et'khem lid'rosh et-y'hwäh Koh tom'rû ëläyw Koh-ämar y'hwäh élohëy yis'räël haD'väriym ásher shämä'Tä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:18 Forums Online 22:18 But to x413 the king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 which sent 7971 z8802 you to enquire 1875 z8800 of x853 Yähwè יָהוֶה, 3068 thus x3541 shall ye say 559 z8799 to x413 him, Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [As touching] the words 1697 which x834 thou hast heard; 8085 z8804

יַעַן רַךְ־לְבָבְךָ וַתִּכָּנַע מִפְּנֵי יְהוָה בְּשָׁמְעֲךָ אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי עַל־הַמָּקוֹם הַזֶּה וְעַל־יֹשְׁבָיו לִהְיוֹת לְשַׁמָּה וְלִקְלָלָה וַתִּקְרַע אֶת־בְּגָדֶיךָ וַתִּבְכֶּה לְפָנָי וְגַם אָנֹכִי שָׁמַעְתִּי נְאֻם־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:19 Forums Online 22:19 yaan rakh'-l'väv'khä waTiKäna miP'nëy y'hwäh B'shäm'ákhä ásher DiBar'Tiy al-haMäqôm haZeh w'al-yosh'väyw lih'yôt l'shaMäh w'liq'läläh waTiq'ra et-B'gädeykhä waTiv'Keh l'fänäy w'gam änokhiy shäma'Tiy n'um-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:19 Forums Online 22:19 Because x3282 thine heart 3824 was tender, 7401 z8804 and thou hast humbled y3665 z8735 thyself x3665 before 6440 x4480 Yähwè יָהוֶה, 3068 when thou heardest 8085 z8800 what x834 I spake 1696 z8765 against x5921 this x2088 place, 4725 and against x5921 the inhabitants 3427 z8802 thereof, that they should become x1961 a desolation 8047 and a curse, 7045 and hast rent 7167 z8799 x853 thy clothes, 899 and wept 1058 z8799 before 6440 me; I x595 also x1571 have heard 8085 z8804 [thee], saith 5002 z8803 Yähwè יָהוֶה. 3068

לָכֵן הִנְנִי אֹסִפְךָ עַל־אֲבֹתֶיךָ וְנֶאֱסַפְתָּ אֶל־קִבְרֹתֶיךָ בְּשָׁלוֹם וְלֹא־תִרְאֶינָה עֵינֶיךָ בְּכֹל הָרָעָה אֲשֶׁר־אֲנִי מֵבִיא עַל־הַמָּקוֹם הַזֶּה וַיָּשִׁיבוּ אֶת־הַמֶּלֶךְ דָּבָר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:20 Forums Online 22:20 khën hin'niy ošif'khä al-ávoteykhä w'neéšaf'Tä el-qiv'roteykhä B'shälôm w'lo-tir'eynäh ëyneykhä B'khol rääh ásher-ániy mëviy al-haMäqôm haZeh waYäshiyvû et-haMelekh' Dävär

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 22:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 22:20 Forums Online 22:20 Behold x2009 therefore, x3651 I will gather 622 z8802 thee unto x5921 thy fathers, 1 and thou shalt be gathered 622 z8738 into x413 thy grave 6913 in peace; 7965 and thine eyes 5869 shall not x3808 see 7200 z8799 all x3605 the evil 7451 which x834 I x589 will bring 935 z8688 upon x5921 this x2088 place. 4725 And they brought 7725 z0 x853 the king 4428 word 1697 again. y7725 z8686

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.