Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 4Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 4

1 Elisha multiplieth the widow's oil. 8 He giveth a son to the good Shunammite. 18 He raiseth again her dead son. 38 At Gilgal he healeth the deadly pottage. 42 He satisfieth an hundred men with twenty loaves.

וְאִשָּׁה אַחַת מִנְּשֵׁי בְנֵי־הַנְּבִיאִים צָעֲקָה אֶל־אֱלִישָׁע לֵאמֹר עַבְדְּךָ אִישִׁי מֵת וְאַתָּה יָדַעְתָּ כִּי עַבְדְּךָ הָיָה יָרֵא אֶת־יְהוָה וְהַנֹּשֶׁה בָּא לָקַחַת אֶת־שְׁנֵי יְלָדַי ל לַעֲבָדִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:1 Forums Online 4:1 w'iSHäh achat miN'shëy v'nëy-haN'viyiym tzäáqäh el-éliyshä mor av'D'khä iyshiy mët w'aTäh yäda'Tä Kiy av'D'khä häyäh yärë et-y'hwäh w'haNosheh qachat et-sh'nëy y'läday lô laávädiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:1 Forums Online 4:1 ¶ Now there cried 6817 z8804 a certain 259 woman 802 of the wives 802 x4480 of the sons 1121 of the prophets 5030 unto x413 ´Élîšä` אֱלִישָׁע, 477 saying, 559 z8800 Thy servant 5650 my husband 376 is dead; 4191 z8804 and thou x859 knowest 3045 z8804 that x3588 thy servant 5650 did x1961 fear y3373 x3372 x853 Yähwè יָהוֶה: 3068 and the creditor 5383 z8802 is come 935 z8804 to take 3947 z8800 unto him x853 my two 8147 sons 3206 to be bondmen. 5650

וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע מָה אֶעֱשֶׂה־לָּךְ הַגִּידִי לִי מַה־יֶּשׁ־*לְכִי [לָךְ] בַּבָּיִת וַתֹּאמֶר אֵין לְשִׁפְחָתְךָ כֹל בַּבַּיִת כִּי אִם־אָסוּךְ שָׁמֶן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:2 Forums Online 4:2 waYomer ëley éliyshä mäh eéseh-kh' haGiydiy liy mah-Yesh-*l'khiy [kh'] BaBäyit waTomer ëyn l'shif'chät'khä khol BaBayit Kiy im-äšûkh' shämen

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:2 Forums Online 4:2 And ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 said 559 z8799 unto x413 her, What x4100 shall I do 6213 z8799 for thee? tell 5046 z8685 me, what x4100 hast 3426 thou in the house? 1004 And she said, 559 z8799 Thine handmaid 8198 hath not x369 any thing x3605 in the house, 1004 save x3588 x518 a pot 610 of oil. 8081

וַיֹּאמֶר לְכִי שַׁאֲלִי־לָךְ כֵּלִים מִן־הַחוּץ מֵאֵת כָּל־*שִׁכְנָכֵי [שְׁכֵנָיִךְ] כֵּלִים רֵקִים אַל־תַּמְעִיטִי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:3 Forums Online 4:3 waYomer l'khiy shaáliy-kh' Këliym min-hachûtz ët Käl-*shikh'näkhëy [sh'khënäyikh'] Këliym rëqiym al-Tam'iyţiy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:3 Forums Online 4:3 Then he said, 559 z8799 Go, y3212 z8798 x1980 borrow 7592 z8798 thee vessels 3627 abroad 2351 x4480 of x4480 x854 all x3605 thy neighbours, 7934 [even] empty 7386 vessels; 3627 borrow not a few. 4591 z8686 x408

בָאת וְסָגַרְתְּ הַדֶּלֶת בַּעֲדֵךְ בְעַד־בָּנַיִךְ וְיָצַקְתְּ עַל כָּל־הַכֵּלִים הָאֵלֶּה וְהַמָּלֵא תַּסִּיעִי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:4 Forums Online 4:4 ûvät w'šägar'T' haDelet Baádëkh' ûv'ad-Bänayikh' w'yätzaq'T' al Käl-haKëliym ëLeh w'haMälë TaŠiyiy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:4 Forums Online 4:4 And when thou art come in, 935 z8804 thou shalt shut 5462 z8804 the door 1817 upon x1157 thee and upon x1157 thy sons, 1121 and shalt pour out 3332 z8804 into x5921 all x3605 those x428 vessels, 3627 and thou shalt set aside 5265 z8686 that which is full. 4392

וַתֵּלֶךְ מֵאִתּ וַתִּסְגֹּר הַדֶּלֶת בַּעֲדָהּ בְעַד בָּנֶיהָ הֵם מַגִּשִׁים אֵלֶיהָ וְהִיא *מֵיצָקֶת [מוֹצָקֶת]

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:5 Forums Online 4:5 waTëlekh' iTô waTiš'Gor haDelet BaádäH ûv'ad Bäney hëm maGishiym ëley w'hiy *mëytzäqet [môtzäqet]

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:5 Forums Online 4:5 So she went y3212 z8799 x1980 from x4480 x854 him, and shut 5462 z8799 the door 1817 upon x1157 her and upon 1157 her sons, 1121 who 1992 brought 5066 z8688 [the vessels] to x413 her; and she x1931 poured out. 3332 z8716

וַיְהִי כִּמְלֹאת הַכֵּלִים וַתֹּאמֶר אֶל־בְּנָהּ הַגִּישָׁה אֵלַי עוֹד כֶּלִי וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֵין עוֹד כֶּלִי וַיַּעֲמֹד הַשָּׁמֶן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:6 Forums Online 4:6 way'hiy Kim'lot haKëliym waTomer el-B'näH haGiyshäh ëlay ôd Keliy waYomer ëley ëyn ôd Keliy waYaámod haSHämen

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:6 Forums Online 4:6 And it came to pass, x1961 when the vessels 3627 were full, 4390 z8800 that she said 559 z8799 unto x413 her son, 1121 Bring 5066 z8685 x413 me yet x5750 a vessel. 3627 And he said 559 z8799 unto x413 her, [There is] not x369 a vessel 3627 more. x5750 And the oil 8081 stayed. 5975 z8799

וַתָּבֹא וַתַּגֵּד לְאִישׁ הָאֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לְכִי מִכְרִי אֶת־הַשֶּׁמֶן וְשַׁלְּמִי אֶת־*נִשְׁיֵכִי [נִשְׁיֵךְ] וְאַתְּ *בְּנֵיכִי [בָנַיִךְ] תִחְיִי בַּנּוֹתָר פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:7 Forums Online 4:7 waTävo waTaGëd l'iysh élohiym waYomer l'khiy mikh'riy et-haSHemen w'shaL'miy et-*nish'yëkhiy [nish'yëkh'] w'aT' *B'nëykhiy [ûvänayikh'] tich'yiy BaNôtär f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:7 Forums Online 4:7 Then she came 935 z8799 and told 5046 z8686 the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430 And he said, 559 z8799 Go, y3212 z8798 x1980 sell 4376 z8798 x853 the oil, 8081 and pay 7999 z8761 x853 thy debt, 5386 and live 2421 z8799 thou x859 and thy children 1121 of the rest. 3498 z8737

וַיְהִי הַיּוֹם וַיַּעֲבֹר אֱלִישָׁע אֶל־שׁוּנֵם וְשָׁם אִשָּׁה גְדוֹלָה וַתַּחֲזֶק־בּ לֶאֱכָל־לָחֶם וַיְהִי מִדֵּי עָבְר יָסֻר שָׁמָּה לֶאֱכָל־לָחֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:8 Forums Online 4:8 way'hiy haYôm waYaávor éliyshä el-shûnëm w'shäm iSHäh g'dôläh waTacházeq-Bô leékhäl-lächem way'hiy miDëy äv'rô yäšur shäMäh leékhäl-lächem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:8 Forums Online 4:8 ¶ And it fell x1961 on a day, 3117 that ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 passed 5674 z8799 to x413 Šûnëm שׁוּנֵם, 7766 where x8033 [was] a great 1419 woman; 802 and she constrained 2388 z8686 him to eat 398 z8800 bread. 3899 And [so] it was, x1961 [that] as oft 1767 x4480 as he passed by, 5674 z8800 he turned y5493 z8799 in x5493 thither x8033 to eat 398 z8800 bread. 3899

וַתֹּאמֶר אֶל־אִישָׁהּ הִנֵּה־נָא יָדַעְתִּי כִּי אִישׁ אֱלֹהִים קָדוֹשׁ הוּא עֹבֵר עָלֵינוּ תָּמִיד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:9 Forums Online 4:9 waTomer el-iyshäH hiNëh- yäda'Tiy Kiy iysh élohiym qädôsh ovër älëy Tämiyd

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:9 Forums Online 4:9 And she said 559 z8799 unto x413 her husband, 376 Behold x2009 now, x4994 I perceive 3045 z8804 that x3588 this x1931 [is] an holy 6918 man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 which passeth y5674 z8802 by x5674 x5921 us continually. 8548

נַעֲשֶׂה־נָּא עֲלִיַּת־קִיר קְטַנָּה וְנָשִׂים ל שָׁם מִטָּה וְשֻׁלְחָן וְכִסֵּא מְנוֹרָה וְהָיָה בְּבֹא אֵלֵינוּ יָסוּר שָׁמָּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:10 Forums Online 4:10 naáseh- áliYat-qiyr q'ţaNäh w'näsiym lô shäm miŢäh w'shul'chän w'khiŠë ûm'nôräh w'häyäh B'voô ëlëy yäšûr shäMäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:10 Forums Online 4:10 Let us make 6213 z8799 a little 6996 chamber, 5944 I pray thee, x4994 on the wall; 7023 and let us set 7760 z8799 for him there x8033 a bed, 4296 and a table, 7979 and a stool, 3678 and a candlestick: 4501 and it shall be, x1961 when he cometh 935 z8800 to x413 us, that he shall turn y5493 z8799 in x5493 thither. x8033

וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּבֹא שָׁמָּה וַיָּסַר אֶל־הָעֲלִיָּה וַיִּשְׁכַּב־שָׁמָּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:11 Forums Online 4:11 way'hiy haYôm waYävo shäMäh waYäšar el-áliYäh waYish'Kav-shäMäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:11 Forums Online 4:11 And it fell x1961 on a day, 3117 that he came 935 z8799 thither, x8033 and he turned 5493 z8799 into x413 the chamber, 5944 and lay 7901 z8799 there. x8033

וַיֹּאמֶר אֶל־גֵּחֲזִי נַעֲר קְרָא לַשּׁוּנַמִּית הַזֹּאת וַיִּקְרָא־לָהּ וַתַּעֲמֹד לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:12 Forums Online 4:12 waYomer el-Gëcháziy naárô q'rä laSHûnaMiyt haZot waYiq'rä-H waTaámod l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:12 Forums Online 4:12 And he said 559 z8799 to x413 Gêçázî גֵּיחֲזִי 1522 his servant, 5288 Call 7121 z8798 this x2063 Šûnammîŧ שׁוּנַמִּית. 7767 And when he had called 7121 z8799 her, she stood 5975 z8799 before 6440 him.

וַיֹּאמֶר ל אֱמָר־נָא אֵלֶיהָ הִנֵּה חָרַדְתְּ אֵלֵינוּ אֶת־כָּל־הַחֲרָדָה הַזֹּאת מֶה לַעֲשׂוֹת לָךְ הֲיֵשׁ לְדַבֶּר־לָךְ אֶל־הַמֶּלֶךְ אוֹ אֶל־שַׂר הַצָּבָא וַתֹּאמֶר בְּתוֹךְ עַמִּי אָנֹכִי יֹשָׁבֶת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:13 Forums Online 4:13 waYomer lô émär- ëley hiNëh chärad'T' ëlëy et-Käl-hachárädäh haZot meh laásôt kh' yësh l'daBer-kh' el-haMelekh' ô el-sar haTZävä waTomer B'tôkh' aMiy änokhiy yoshävet

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:13 Forums Online 4:13 And he said 559 z8799 unto him, Say 559 z8798 now x4994 unto x413 her, Behold, x2009 thou hast been careful 2729 z8804 for x413 us with x854 all x3605 this x2063 care; 2731 what x4100 [is] to be done 6213 z8800 for thee? wouldest 3426 thou be spoken 1696 z8763 for to x413 the king, 4428 or x176 to x413 the captain 8269 of the host? 6635 And she answered, 559 z8799 I x595 dwell 3427 z8802 among 8432 mine own people. 5971

וַיֹּאמֶר מֶה לַעֲשׂוֹת לָהּ וַיֹּאמֶר גֵּיחֲזִי אֲבָל בֵּן אֵין־לָהּ וְאִישָׁהּ זָקֵן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:14 Forums Online 4:14 waYomer ûmeh laásôt H waYomer Gëycháziy áväl Bën ëyn-H w'iyshäH zäqën

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:14 Forums Online 4:14 And he said, 559 z8799 What x4100 then [is] to be done 6213 z8800 for her? And Gêçázî גֵּיחֲזִי 1522 answered, 559 z8799 Verily 61 she hath no x369 child, 1121 and her husband 376 is old. 2204 z8804

וַיֹּאמֶר קְרָא־לָהּ וַיִּקְרָא־לָהּ וַתַּעֲמֹד בַּפָּתַח

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:15 Forums Online 4:15 waYomer q'rä-H waYiq'rä-H waTaámod BaPätach

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:15 Forums Online 4:15 And he said, 559 z8799 Call 7121 z8798 her. And when he had called 7121 z8799 her, she stood 5975 z8799 in the door. 6607

וַיֹּאמֶר לַמּוֹעֵד הַזֶּה כָּעֵת חַיָּה *אַתִּי [אַתְּ] חֹבֶקֶת בֵּן וַתֹּאמֶר אַל־אֲדֹנִי אִישׁ הָאֱלֹהִים אַל־תְּכַזֵּב בְּשִׁפְחָתֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:16 Forums Online 4:16 waYomer laMôëd haZeh ët chaYäh *aTiy [aT'] choveqet Bën waTomer al-ádoniy iysh élohiym al-T'khaZëv B'shif'chätekhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:16 Forums Online 4:16 And he said, 559 z8799 About this x2088 season, 4150 according to the time 6256 of life, 2416 thou x859 shalt embrace 2263 z8802 a son. 1121 And she said, 559 z8799 Nay, x408 my ´áđôn אֲדוֹן, 113 [thou] man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 do not lie 3576 z8762 x408 unto thine handmaid. 8198

וַתַּהַר הָאִשָּׁה וַתֵּלֶד בֵּן לַמּוֹעֵד הַזֶּה כָּעֵת חַיָּה אֲשֶׁר־דִּבֶּר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:17 Forums Online 4:17 waTahar iSHäh waTëled Bën laMôëd haZeh ët chaYäh ásher-DiBer ëley éliyshä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:17 Forums Online 4:17 And the woman 802 conceived, 2029 z8799 and bare 3205 z8799 a son 1121 at that x2088 season 4150 that x834 ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 had said 1696 z8765 unto x413 her, according to the time 6256 of life. 2416

וַיִּגְדַּל הַיָּלֶד וַיְהִי הַיּוֹם וַיֵּצֵא אֶל־אָבִיו אֶל־הַקֹּצְרִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:18 Forums Online 4:18 waYig'Dal haYäled way'hiy haYôm waYëtzë el-äviyw el-haQotz'riym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:18 Forums Online 4:18 ¶ And when the child 3206 was grown, 1431 z8799 it fell x1961 on a day, 3117 that he went out 3318 z8799 to x413 his father 1 to x413 the reapers. 7114 z8802

וַיֹּאמֶר אֶל־אָבִיו רֹאשִׁי רֹאשִׁי וַיֹּאמֶר אֶל־הַנַּעַר שָׂאֵהוּ אֶל־אִמּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:19 Forums Online 4:19 waYomer el-äviyw roshiy roshiy waYomer el-haNaar säë el-iMô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:19 Forums Online 4:19 And he said 559 z8799 unto x413 his father, 1 My head, 7218 my head. 7218 And he said 559 z8799 to x413 a lad, 5288 Carry 5375 z8798 him to x413 his mother. 517

וַיִּשָּׂאֵהוּ וַיְבִיאֵהוּ אֶל־אִמּ וַיֵּשֶׁב עַל־בִּרְכֶּיהָ עַד־הַצָּהֳרַיִם וַיָּמֹת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:20 Forums Online 4:20 waYiSäë way'viyë el-iMô waYëshev al-Bir'Key ad-haTZähórayim waYämot

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:20 Forums Online 4:20 And when he had taken 5375 z8799 him, and brought 935 z8686 him to x413 his mother, 517 he sat 3427 z8799 on x5921 her knees 1290 till x5704 noon, 6672 and [then] died. 4191 z8799

וַתַּעַל וַתַּשְׁכִּבֵהוּ עַל־מִטַּת אִישׁ הָאֱלֹהִים וַתִּסְגֹּר בַּעֲד וַתֵּצֵא

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:21 Forums Online 4:21 waTaal waTash'Kivë al-miŢat iysh élohiym waTiš'Gor Baádô waTëtzë

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:21 Forums Online 4:21 And she went up, 5927 z8799 and laid 7901 z8686 him on x5921 the bed 4296 of the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and shut 5462 z8799 [the door] upon x1157 him, and went out. 3318 z8799

וַתִּקְרָא אֶל־אִישָׁהּ וַתֹּאמֶר שִׁלְחָה נָא לִי אֶחָד מִן־הַנְּעָרִים וְאַחַת הָאֲתֹנוֹת וְאָרוּצָה עַד־אִישׁ הָאֱלֹהִים וְאָשׁוּבָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:22 Forums Online 4:22 waTiq'rä el-iyshäH waTomer shil'chäh liy echäd min-haN'äriym w'achat átonôt w'ärûtzäh ad-iysh élohiym w'äshûväh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:22 Forums Online 4:22 And she called 7121 z8799 unto x413 her husband, 376 and said, 559 z8799 Send 7971 z8798 me, I pray thee, x4994 one 259 of x4480 the young men, 5288 and one 259 of the asses, 860 that I may run 7323 z8799 to x5704 the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and come again. 7725 z8799

וַיֹּאמֶר מַדּוּעַ *אַתִּי [אַתְּ] *הֹלַכְתִּי [הֹלֶכֶת] אֵלָיו הַיּוֹם לֹא־חֹדֶשׁ וְלֹא שַׁבָּת וַתֹּאמֶר שָׁלוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:23 Forums Online 4:23 waYomer maDûª *aTiy [aT'] *holakh'Tiy [holekhet] ëläyw haYôm lo-chodesh w'lo shaBät waTomer shälôm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:23 Forums Online 4:23 And he said, 559 z8799 Wherefore x4069 wilt thou x859 go 1980 z8802 to x413 him to day? 3117 [it is] neither x3808 new moon, 2320 nor x3808 sabbath. 7676 And she said, 559 z8799 [It shall be] well. 7965

וַתַּחֲבֹשׁ הָאָתוֹן וַתֹּאמֶר אֶל־נַעֲרָהּ נְהַג וָלֵךְ אַל־תַּעֲצָר־לִי לִרְכֹּב כִּי אִם־אָמַרְתִּי לָךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:24 Forums Online 4:24 waTachávosh ätôn waTomer el-naáräH n'hag lëkh' al-Taátzär-liy lir'Kov Kiy im-ämar'Tiy kh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:24 Forums Online 4:24 Then she saddled 2280 z8799 an ass, 860 and said 559 z8799 to x413 her servant, 5288 Drive, 5090 z8798 and go forward; y3212 z8798 x1980 slack 6113 z8799 not x408 [thy] riding 7392 z8800 for me, except x3588 x518 I bid 559 z8804 thee.

וַתֵּלֶךְ וַתָּבוֹא אֶל־אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶל־הַר הַכַּרְמֶל וַיְהִי כִּרְאוֹת אִישׁ־הָאֱלֹהִים אֹתָהּ מִנֶּגֶד וַיֹּאמֶר אֶל־גֵּיחֲזִי נַעֲר הִנֵּה הַשּׁוּנַמִּית הַלָּז

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:25 Forums Online 4:25 waTëlekh' waTävô el-iysh élohiym el-har haKar'mel way'hiy Kir'ôt iysh-élohiym otäH miNeged waYomer el-Gëycháziy naárô hiNëh haSHûnaMiyt haLäz

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:25 Forums Online 4:25 So she went y3212 z8799 x1980 and came 935 z8799 unto x413 the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 to x413 mount 2022 Carmel כַּרמֶל. 3760 And it came to pass, x1961 when the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 saw x7200 her afar off, y7200 z8800 x4480 x5048 that he said 559 z8799 to x413 Gêçázî גֵּיחֲזִי 1522 his servant, 5288 Behold, x2009 [yonder is] that 1975 Šûnammîŧ שׁוּנַמִּית: 7767

עַתָּה רוּץ־נָא לִקְרָאתָהּ וֶאֱמָר־לָהּ הֲשָׁלוֹם לָךְ הֲשָׁלוֹם לְאִישֵׁךְ הֲשָׁלוֹם לַיָּלֶד וַתֹּאמֶר שָׁלוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:26 Forums Online 4:26 aTäh rûtz- liq'rätäH weémär-H shälôm kh' shälôm l'iyshëkh' shälôm laYäled waTomer shälôm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:26 Forums Online 4:26 Run 7323 z8798 now, x6258 I pray thee, x4994 to meet y7125 z8800 x7122 her, and say 559 z8798 unto her, [Is it] well 7965 with thee? [is it] well 7965 with thy husband? 376 [is it] well 7965 with the child? 3206 And she answered, 559 z8799 [It is] well. 7965

וַתָּבֹא אֶל־אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶל־הָהָר וַתַּחֲזֵק בְּרַגְלָיו וַיִּגַּשׁ גֵּיחֲזִי לְהָדְפָהּ וַיֹּאמֶר אִישׁ הָאֱלֹהִים הַרְפֵּה־לָהּ כִּי־נַפְשָׁהּ מָרָה־לָהּ וַיהוָה הֶעְלִים מִמֶּנִּי וְלֹא הִגִּיד לִי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:27 Forums Online 4:27 waTävo el-iysh élohiym el-här waTacházëq B'rag'läyw waYiGash Gëycháziy l'häd'fäH waYomer iysh élohiym har'Pëh-H Kiy-naf'shäH märäh-H wayhwäh he'liym miMeNiy w'lo hiGiyd liy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:27 Forums Online 4:27 And when she came 935 z8799 to x413 the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 to x413 the hill, 2022 she caught 2388 z8686 him by the feet: 7272 but Gêçázî גֵּיחֲזִי 1522 came near 5066 z8799 to thrust her away. 1920 z8800 And the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 said, 559 z8799 Let her alone; 7503 z8685 for x3588 her soul 5315 [is] vexed 4843 z8804 within her: and Yähwè יָהוֶה 3068 hath hid 5956 z8689 [it] from x4480 me, and hath not x3808 told 5046 z8689 me.

וַתֹּאמֶר הֲשָׁאַלְתִּי בֵן מֵאֵת אֲדֹנִי הֲלֹא אָמַרְתִּי לֹא תַשְׁלֶה אֹתִי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:28 Forums Online 4:28 waTomer shäal'Tiy vën ët ádoniy lo ämar'Tiy lo tash'leh otiy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:28 Forums Online 4:28 Then she said, 559 z8799 Did I desire 7592 z8804 a son 1121 of x4480 x854 my ´áđôn אֲדוֹן? 113 did I not x3808 say, 559 z8804 Do not x3808 deceive 7952 z8686 me?

וַיֹּאמֶר לְגֵיחֲזִי חֲגֹר מָתְנֶיךָ וְקַח מִשְׁעַנְתִּי בְיָדְךָ וָלֵךְ כִּי־תִמְצָא אִישׁ לֹא תְבָרְכֶנּוּ וְכִי־יְבָרֶכְךָ אִישׁ לֹא תַעֲנֶנּוּ וְשַׂמְתָּ מִשְׁעַנְתִּי עַל־פְּנֵי הַנָּעַר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:29 Forums Online 4:29 waYomer l'gëycháziy chágor mät'neykhä w'qach mish'an'Tiy v'yäd'khä lëkh' Kiy-tim'tzä iysh lo t'vär'khe w'khiy-y'värekh'khä iysh lo taáne w'sam'Tä mish'an'Tiy al-P'nëy haNäar

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:29 Forums Online 4:29 Then he said 559 z8799 to Gêçázî גֵּיחֲזִי, 1522 Gird up 2296 z8798 thy loins, 4975 and take 3947 z8798 my staff 4938 in thine hand, 3027 and go thy way: y3212 z8798 x1980 if x3588 thou meet 4672 z8799 any man, 376 salute 1288 z8762 him not; x3808 and if x3588 any 376 salute 1288 z8762 thee, answer x6030 him not x3808 again: y6030 z8799 and lay 7760 z8804 my staff 4938 upon x5921 the face 6440 of the child. 5288

וַתֹּאמֶר אֵם הַנַּעַר חַי־יְהוָה וְחֵי־נַפְשְׁךָ אִם־אֶעֶזְבֶךָּ וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אַחֲרֶיהָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:30 Forums Online 4:30 waTomer ëm haNaar chay-y'hwäh w'chëy-naf'sh'khä im-eez've waYäqäm waYëlekh' achárey

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:30 Forums Online 4:30 And the mother 517 of the child 5288 said, 559 z8799 [As] Yähwè יָהוֶה 3068 liveth, 2416 and [as] thy soul 5315 liveth, 2416 I will not x518 leave 5800 z8799 thee. And he arose, 6965 z8799 and followed 310 y3212 z8799 x1980 her.

וְגֵחֲזִי עָבַר לִפְנֵיהֶם וַיָּשֶׂם אֶת־הַמִּשְׁעֶנֶת עַל־פְּנֵי הַנַּעַר וְאֵין קוֹל וְאֵין קָשֶׁב וַיָּשָׁב לִקְרָאת וַיַּגֶּד־ל לֵאמֹר לֹא הֵקִיץ הַנָּעַר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:31 Forums Online 4:31 w'gëcháziy ävar lif'nëyhem waYäsem et-haMish'enet al-P'nëy haNaar w'ëyn qôl w'ëyn qäshev waYäshäv liq'rätô waYaGed-lô mor lo hëqiytz haNäar

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:31 Forums Online 4:31 And Gêçázî גֵּיחֲזִי 1522 passed on 5674 z8804 before 6440 them, and laid 7760 z8799 x853 the staff 4938 upon x5921 the face 6440 of the child; 5288 but [there was] neither x369 voice, 6963 nor x369 hearing. 7182 Wherefore he went again 7725 z8799 to meet y7125 z8800 x7122 him, and told 5046 z8686 him, saying, 559 z8800 The child 5288 is not x3808 awaked. 6974 z8689

וַיָּבֹא אֱלִישָׁע הַבָּיְתָה וְהִנֵּה הַנַּעַר מֵת מֻשְׁכָּב עַל־מִטָּת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:32 Forums Online 4:32 waYävo éliyshä haBäy'täh w'hiNëh haNaar mët mush'Käv al-miŢätô

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:32 Forums Online 4:32 And when ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 was come 935 z8799 into the house, 1004 behold, x2009 the child 5288 was dead, 4191 z8801 [and] laid 7901 z8716 upon x5921 his bed. 4296

וַיָּבֹא וַיִּסְגֹּר הַדֶּלֶת בְּעַד שְׁנֵיהֶם וַיִּתְפַּלֵּל אֶל־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:33 Forums Online 4:33 waYävo waYiš'Gor haDelet B'ad sh'nëyhem waYit'PaLël el-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:33 Forums Online 4:33 He went in 935 z8799 therefore, and shut 5462 z8799 the door 1817 upon x1157 them twain, 8147 and prayed 6419 z8691 unto x413 Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיַּעַל וַיִּשְׁכַּב עַל־הַיֶּלֶד וַיָּשֶׂם פִּיו עַל־פִּיו וְעֵינָיו עַל־עֵינָיו וְכַפָּיו עַל־*כַּפּ [כַּפָּיו] וַיִּגְהַר עָלָיו וַיָּחָם בְּשַׂר הַיָּלֶד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:34 Forums Online 4:34 waYaal waYish'Kav al-haYeled waYäsem Piyw al-Piyw w'ëynäyw al-ëynäyw w'khaPäyw al-*KaPô [KaPäyw] waYig'har äläyw waYächäm B'sar haYäled

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:34 Forums Online 4:34 And he went up, 5927 z8799 and lay 7901 z8799 upon x5921 the child, 3206 and put 7760 z8799 his mouth 6310 upon x5921 his mouth, 6310 and his eyes 5869 upon x5921 his eyes, 5869 and his hands 3709 upon x5921 his hands: 3709 and he stretched 1457 z8799 himself upon x5921 the child; and the flesh 1320 of the child 3206 waxed warm. 2552 z8799

וַיָּשָׁב וַיֵּלֶךְ בַּבַּיִת אַחַת הֵנָּה וְאַחַת הֵנָּה וַיַּעַל וַיִּגְהַר עָלָיו וַיְזוֹרֵר הַנַּעַר עַד־שֶׁבַע פְּעָמִים וַיִּפְקַח הַנַּעַר אֶת־עֵינָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:35 Forums Online 4:35 waYäshäv waYëlekh' BaBayit achat hëNäh w'achat hëNäh waYaal waYig'har äläyw way'zôrër haNaar ad-sheva P'ämiym waYif'qach haNaar et-ëynäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:35 Forums Online 4:35 Then he returned, 7725 z8799 and walked y3212 z8799 x1980 in the house 1004 to y259 y2008 and fro; 259 2008 and went up, 5927 z8799 and stretched 1457 z8799 himself upon x5921 him: and the child 5288 sneezed 2237 z8779 x5704 seven 7651 times, 6471 and the child 5288 opened 6491 z8799 x853 his eyes. 5869

וַיִּקְרָא אֶל־גֵּיחֲזִי וַיֹּאמֶר קְרָא אֶל־הַשֻּׁנַמִּית הַזֹּאת וַיִּקְרָאֶהָ וַתָּבוֹא אֵלָיו וַיֹּאמֶר שְׂאִי בְנֵךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:36 Forums Online 4:36 waYiq'rä el-Gëycháziy waYomer q'rä el-haSHunaMiyt haZot waYiq'räe waTävô ëläyw waYomer s'iy v'nëkh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:36 Forums Online 4:36 And he called 7121 z8799 x413 Gêçázî גֵּיחֲזִי, 1522 and said, 559 z8799 Call 7121 z8798 x413 this x2063 Šûnammîŧ שׁוּנַמִּית. 7767 So he called 7121 z8799 her. And when she was come x935 in y935 z8799 unto x413 him, he said, 559 z8799 Take up 5375 z8798 thy son. 1121

וַתָּבֹא וַתִּפֹּל עַל־רַגְלָיו וַתִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה וַתִּשָּׂא אֶת־בְּנָהּ וַתֵּצֵא פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:37 Forums Online 4:37 waTävo waTiPol al-rag'läyw waTish'Tachû är'tzäh waTiSä et-B'näH waTëtzë f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:37 Forums Online 4:37 Then she went in, 935 z8799 and fell 5307 z8799 at x5921 his feet, 7272 and bowed y7812 z8691 herself x7812 to the ground, 776 and took up 5375 z8799 x853 her son, 1121 and went out. 3318 z8799

וֶאֱלִישָׁע שָׁב הַגִּלְגָּלָה וְהָרָעָב בָּאָרֶץ בְנֵי הַנְּבִיאִים יֹשְׁבִים לְפָנָיו וַיֹּאמֶר לְנַעֲר שְׁפֹת הַסִּיר הַגְּדוֹלָה בַשֵּׁל נָזִיד לִבְנֵי הַנְּבִיאִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:38 Forums Online 4:38 weéliyshä shäv haGil'Gäläh w'rääv äretz ûv'nëy haN'viyiym yosh'viym l'fänäyw waYomer l'naárô sh'fot haŠiyr haG'dôläh ûvaSHël näziyd liv'nëy haN'viyiym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:38 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:38 Forums Online 4:38 ¶ And ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 came again 7725 z8804 to Gilgäl גִּלגָּל: 1537 and [there was] a dearth 7458 in the land; 776 and the sons 1121 of the prophets 5030 [were] sitting 3427 z8802 before 6440 him: and he said 559 z8799 unto his servant, 5288 Set y8239 z8798 on x8239 the great 1419 pot, 5518 and seethe 1310 z8761 pottage 5138 for the sons 1121 of the prophets. 5030

וַיֵּצֵא אֶחָד אֶל־הַשָּׂדֶה לְלַקֵּט אֹרֹת וַיִּמְצָא גֶּפֶן שָׂדֶה וַיְלַקֵּט מִמֶּנּוּ פַּקֻּעֹת שָׂדֶה מְלֹא בִגְד וַיָּבֹא וַיְפַלַּח אֶל־סִיר הַנָּזִיד כִּי־לֹא יָדָעוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:39 Forums Online 4:39 waYëtzë echäd el-haSädeh l'laQëţ orot waYim'tzä Gefen sädeh way'laQëţ miMe PaQuot sädeh m'lo vig'dô waYävo way'faLach el-šiyr haNäziyd Kiy-lo yädäû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 4:39 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 4:39 Forums Online 4:39 And one 259 went out 3318 z8799 into x413 the field 7704 to gather 3950 z8763 herbs, 219 and found 4672 z8799 a wild 7704 vine, 1612 and gathered 3950 z8762 thereof x4480 wild 7704 gourds 6498 his lap 899 full, 4393 and came 935 z8799 and shred 6398 z8762 [them] into x413 the pot 5518 of pottage: 5138 for x3588 they knew