Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 1Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 1

1 Moab rebelleth. 2 Ahaziah, sending to Baal-zebub, hath his judgment by Elijah. 5 Elijah twice bringeth fire from heaven upon them whom Ahaziah sent to apprehend him. 13 He pitieth the third captian, and, encouraged by an angel, telleth the king of his death. 17 Jehoram succeedeth Ahaziah.

וַיִּפְשַׁע מוֹאָב בְּיִשְׂרָאֵל אַחֲרֵי מוֹת אַחְאָב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:1 Forums Online 1:1 waYif'sha môäv B'yis'räël achárëy môt ach'äv

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:1 Forums Online 1:1 ¶ Then Mô´äv מוֹאָב 4124 rebelled 6586 z8799 against Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 after 310 the death 4194 of ´Aç´äv אַחאָב. 256

וַיִּפֹּל אֲחַזְיָה בְּעַד הַשְּׂבָכָה בַּעֲלִיָּת אֲשֶׁר בְּשֹׁמְרוֹן וַיָּחַל וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם לְכוּ דִרְשׁוּ בְּבַעַל זְבוּב אֱלֹהֵי עֶקְרוֹן אִם־אֶחְיֶה מֵחֳלִי זֶה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:2 Forums Online 1:2 waYiPol áchaz'yäh B'ad haS'väkhäh BaáliYätô ásher B'shom'rôn waYächal waYish'lach mal'äkhiym waYomer álëhem l'khû dir'shû B'vaal z'vûv élohëy eq'rôn im-ech'yeh chóliy zeh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:2 Forums Online 1:2 And ´Áçazyà אֲחַזיָה 274 fell down 5307 z8799 through x1157 a lattice 7639 in his upper chamber 5944 that x834 [was] in Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 and was sick: 2470 z8799 and he sent 7971 z8799 messengers, 4397 and said 559 z8799 unto x413 them, Go, y3212 z8798 x1980 enquire 1875 z8798 of Ba`al Zævûv בַּעַל־זְבוּב 1176 the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of `Ekrôn עֶקרוֹן 6138 whether x518 I shall recover 2421 z8799 of this disease. 2483 x4480 x2088

מַלְאַךְ יְהוָה דִּבֶּר אֶל־אֵלִיָּה הַתִּשְׁבִּי קוּם עֲלֵה לִקְרַאת מַלְאֲכֵי מֶלֶךְ־שֹׁמְרוֹן וְדַבֵּר אֲלֵהֶם הַמִבְּלִי אֵין־אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל אַתֶּם הֹלְכִים לִדְרֹשׁ בְּבַעַל זְבוּב אֱלֹהֵי עֶקְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:3 Forums Online 1:3 ûmal'akh' y'hwäh DiBer el-ëliYäh haTish'Biy qûm álëh liq'rat mal'ákhëy melekh'-shom'rôn w'daBër álëhem hamiB'liy ëyn-élohiym B'yis'räël aTem hol'khiym lid'rosh B'vaal z'vûv élohëy eq'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:3 Forums Online 1:3 But the angel 4397 of Yähwè יָהוֶה 3068 said 1696 z8765 to x413 ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 the Tišbî תִּשׁבִּי, 8664 Arise, 6965 z8798 go up 5927 z8798 to meet 7125 z8800 the messengers 4397 of the king 4428 of Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 and say 1696 z8761 unto x413 them, [Is it] not because x4480 x1097 [there is] not x369 an ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [that] ye x859 go 1980 z8802 to enquire 1875 z8800 of Ba`al Zævûv בַּעַל־זְבוּב 1176 the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of `Ekrôn עֶקרוֹן? 6138

וְלָכֵן כֹּה־אָמַר יְהוָה הַמִּטָּה אֲשֶׁר־עָלִיתָ שָּׁם לֹא־תֵרֵד מִמֶּנָּה כִּי מוֹת תָּמוּת וַיֵּלֶךְ אֵלִיָּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:4 Forums Online 1:4 w'khën Koh-ämar y'hwäh haMiŢäh ásher-äliytä SHäm lo-tërëd miMeNäh Kiy môt Tämût waYëlekh' ëliYäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:4 Forums Online 1:4 Now therefore x3651 thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Thou shalt not x3808 come down 3381 z8799 from x4480 that bed 4296 on which x834 x8033 thou art gone up, 5927 z8804 but x3588 shalt surely y4191 z8800 die. 4191 z8799 And ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 departed. y3212 z8799 x1980

וַיָּשׁוּבוּ הַמַּלְאָכִים אֵלָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מַה־זֶּה שַׁבְתֶּם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:5 Forums Online 1:5 waYäshûvû haMal'äkhiym ëläyw waYomer álëyhem mah-Zeh shav'Tem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:5 Forums Online 1:5 ¶ And when the messengers 4397 turned back 7725 z8799 unto x413 him, he said 559 z8799 unto x413 them, Why x4100 are ye now 2088 turned back? 7725 z8804

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אִישׁ עָלָה לִקְרָאתֵנוּ וַיֹּאמֶר אֵלֵינוּ לְכוּ שׁוּבוּ אֶל־הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר־שָׁלַח אֶתְכֶם וְדִבַּרְתֶּם אֵלָיו כֹּה אָמַר יְהוָה הַמִבְּלִי אֵין־אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל אַתָּה שֹׁלֵחַ לִדְרֹשׁ בְּבַעַל זְבוּב אֱלֹהֵי עֶקְרוֹן לָכֵן הַמִּטָּה אֲשֶׁר־עָלִיתָ שָּׁם לֹא־תֵרֵד מִמֶּנָּה כִּי־מוֹת תָּמוּת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:6 Forums Online 1:6 waYom'rû ëläyw iysh äläh liq'rätë waYomer ëlëy l'khû shûvû el-haMelekh' ásher-shälach et'khem w'diBar'Tem ëläyw Koh ämar y'hwäh hamiB'liy ëyn-élohiym B'yis'räël aTäh sholëªch lid'rosh B'vaal z'vûv élohëy eq'rôn khën haMiŢäh ásher-äliytä SHäm lo-tërëd miMeNäh Kiy-môt Tämût

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:6 Forums Online 1:6 And they said 559 z8799 unto x413 him, There came 5927 z0 a man 376 up 5927 z8804 to meet 7125 z8800 us, and said 559 z8799 unto x413 us, Go, y3212 z8798 x1980 turn again 7725 z8798 unto x413 the king 4428 that x834 sent 7971 z8804 you, and say 1696 z8765 unto x413 him, Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 [Is it] not because x4480 x1097 [there is] not x369 an ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [that] thou x859 sendest 7971 z8802 to enquire 1875 z8800 of Ba`al Zævûv בַּעַל־זְבוּב 1176 the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of `Ekrôn עֶקרוֹן? 6138 therefore x3651 thou shalt not x3808 come down 3381 z8799 from x4480 that bed 4296 on which x834 x8033 thou art gone up, 5927 z8804 but x3588 shalt surely y4191 z8800 die. 4191 z8799

וַיְדַבֵּר אֲלֵהֶם מֶה מִשְׁפַּט הָאִישׁ אֲשֶׁר עָלָה לִקְרַאתְכֶם וַיְדַבֵּר אֲלֵיכֶם אֶת־הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:7 Forums Online 1:7 way'daBër álëhem meh mish'Paţ iysh ásher äläh liq'rat'khem way'daBër álëykhem et-haD'väriym ëLeh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:7 Forums Online 1:7 And he said 1696 z8762 unto x413 them, What x4100 manner 4941 of man 376 [was he] which x834 came up 5927 z8804 to meet 7125 z8800 you, and told 1696 z8762 x413 you x853 these x428 words? 1697

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אִישׁ בַּעַל שֵׂעָר וְאֵזוֹר עוֹר אָזוּר בְּמָתְנָיו וַיֹּאמַר אֵלִיָּה הַתִּשְׁבִּי הוּא

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:8 Forums Online 1:8 waYom'rû ëläyw iysh Baal sëär w'ëzôr ôr äzûr B'mät'näyw waYomar ëliYäh haTish'Biy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:8 Forums Online 1:8 And they answered 559 z8799 x413 him, [He was] an hairy y8181 man, 1167 376 x8181 and girt 247 z8803 with a girdle 232 of leather 5785 about his loins. 4975 And he said, 559 z8799 It x1931 [is] ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 the Tišbî תִּשׁבִּי. 8664

וַיִּשְׁלַח אֵלָיו שַׂר־חֲמִשִּׁים וַחֲמִשָּׁיו וַיַּעַל אֵלָיו וְהִנֵּה יֹשֵׁב עַל־רֹאשׁ הָהָר וַיְדַבֵּר אֵלָיו אִישׁ הָאֱלֹהִים הַמֶּלֶךְ דִּבֶּר רֵדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:9 Forums Online 1:9 waYish'lach ëläyw sar-chámiSHiym wachámiSHäyw waYaal ëläyw w'hiNëh yoshëv al-rosh här way'daBër ëläyw iysh élohiym haMelekh' DiBer rëdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:9 Forums Online 1:9 Then the king y4428 sent 7971 z8799 unto x413 him a captain 8269 of fifty 2572 with his fifty. 2572 And he went up 5927 z8799 to x413 him: and, behold, x2009 he sat 3427 z8802 on x5921 the top 7218 of an hill. 2022 And he spake 1696 z8762 unto x413 him, Thou man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 the king 4428 hath said, 1696 z8765 Come down. 3381 z8798

וַיַּעֲנֶה אֵלִיָּהוּ וַיְדַבֵּר אֶל־שַׂר הַחֲמִשִּׁים וְאִם־אִישׁ אֱלֹהִים אָנִי תֵּרֶד אֵשׁ מִן־הַשָּׁמַיִם וְתֹאכַל אֹתְךָ וְאֶת־חֲמִשֶּׁיךָ וַתֵּרֶד אֵשׁ מִן־הַשָּׁמַיִם וַתֹּאכַל אֹת וְאֶת־חֲמִשָּׁיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:10 Forums Online 1:10 waYaáneh ëliYähû way'daBër el-sar hachámiSHiym w'im-iysh élohiym äniy Tëred ësh min-haSHämayim w'tokhal ot'khä w'et-chámiSHeykhä waTëred ësh min-haSHämayim waTokhal otô w'et-chámiSHäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:10 Forums Online 1:10 And ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 answered 6030 z8799 and said 1696 z8762 to x413 the captain 8269 of fifty, 2572 If x518 I x589 [be] a man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 then let fire 784 come down 3381 z8799 from x4480 heaven, 8064 and consume 398 z8799 thee and thy fifty. 2572 And there came down 3381 z8799 fire 784 from x4480 heaven, 8064 and consumed 398 z8799 him and his fifty. 2572

וַיָּשָׁב וַיִּשְׁלַח אֵלָיו שַׂר־חֲמִשִּׁים אַחֵר וַחֲמִשָּׁיו וַיַּעַן וַיְדַבֵּר אֵלָיו אִישׁ הָאֱלֹהִים כֹּה־אָמַר הַמֶּלֶךְ מְהֵרָה רֵדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:11 Forums Online 1:11 waYäshäv waYish'lach ëläyw sar-chámiSHiym achër wachámiSHäyw waYaan way'daBër ëläyw iysh élohiym Koh-ämar haMelekh' m'hëräh rëdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:11 Forums Online 1:11 Again 7725 z8799 also he sent 7971 z8799 unto x413 him another 312 captain 8269 of fifty 2572 with his fifty. 2572 And he answered 6030 z8799 and said 1696 z8762 unto x413 him, O man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 thus x3541 hath the king 4428 said, 559 z8804 Come down 3381 z8798 quickly. 4120

וַיַּעַן אֵלִיָּה וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם אִם־אִישׁ הָאֱלֹהִים אָנִי תֵּרֶד אֵשׁ מִן־הַשָּׁמַיִם וְתֹאכַל אֹתְךָ וְאֶת־חֲמִשֶּׁיךָ וַתֵּרֶד אֵשׁ־אֱלֹהִים מִן־הַשָּׁמַיִם וַתֹּאכַל אֹת וְאֶת־חֲמִשָּׁיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:12 Forums Online 1:12 waYaan ëliYäh way'daBër álëyhem im-iysh élohiym äniy Tëred ësh min-haSHämayim w'tokhal ot'khä w'et-chámiSHeykhä waTëred ësh-élohiym min-haSHämayim waTokhal otô w'et-chámiSHäyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:12 Forums Online 1:12 And ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 answered 6030 z8799 and said 1696 z8762 unto x413 them, If x518 I x589 [be] a man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 let fire 784 come down 3381 z8799 from x4480 heaven, 8064 and consume 398 z8799 thee and thy fifty. 2572 And the fire 784 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 came down 3381 z8799 from x4480 heaven, 8064 and consumed 398 z8799 him and his fifty. 2572

וַיָּשָׁב וַיִּשְׁלַח שַׂר־חֲמִשִּׁים שְׁלִשִׁים וַחֲמִשָּׁיו וַיַּעַל וַיָּבֹא שַׂר־הַחֲמִשִּׁים הַשְּׁלִישִׁי וַיִּכְרַע עַל־בִּרְכָּיו לְנֶגֶד אֵלִיָּהוּ וַיִּתְחַנֵּן אֵלָיו וַיְדַבֵּר אֵלָיו אִישׁ הָאֱלֹהִים תִּיקַר־נָא נַפְשִׁי וְנֶפֶשׁ עֲבָדֶיךָ אֵלֶּה חֲמִשִּׁים בְּעֵינֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:13 Forums Online 1:13 waYäshäv waYish'lach sar-chámiSHiym sh'lishiym wachámiSHäyw waYaal waYävo sar-hachámiSHiym haSH'liyshiy waYikh'ra al-Bir'Käyw l'neged ëliYähû waYit'chaNën ëläyw way'daBër ëläyw iysh élohiym Tiyqar- naf'shiy w'nefesh ávädeykhä ëLeh chámiSHiym B'ëyneykhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:13 Forums Online 1:13 ¶ And he sent 7971 z8799 again 7725 z8799 a captain 8269 of the third 7992 fifty 2572 with his fifty. 2572 And the third 7992 captain 8269 of fifty 2572 went up, 5927 z8799 and came 935 z8799 and fell 3766 z8799 on x5921 his knees 1290 before 5048 ´Ëliyyà אֵלִיָּה, 452 and besought 2603 z8691 x413 him, and said 1696 z8762 unto x413 him, O man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 I pray thee, x4994 let my life, 5315 and the life 5315 of these x428 fifty 2572 thy servants, 5650 be precious 3365 z8799 in thy sight. 5869

הִנֵּה יָרְדָה אֵשׁ מִן־הַשָּׁמַיִם וַתֹּאכַל אֶת־שְׁנֵי שָׂרֵי הַחֲמִשִּׁים הָרִאשֹׁנִים וְאֶת־חֲמִשֵּׁיהֶם וְעַתָּה תִּיקַר נַפְשִׁי בְּעֵינֶיךָ ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:14 Forums Online 1:14 hiNëh yär'däh ësh min-haSHämayim waTokhal et-sh'nëy särëy hachámiSHiym rishoniym w'et-chámiSHëyhem w'aTäh Tiyqar naf'shiy B'ëyneykhä š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:14 Forums Online 1:14 Behold, x2009 there came y3381 z0 fire y784 down 3381 z8804 x784 from x4480 heaven, 8064 and burnt up 398 z8799 x853 the two 8147 captains 8269 of the former 7223 fifties 2572 with their fifties: 2572 therefore let my life 5315 now x6258 be precious 3365 z8799 in thy sight. 5869

וַיְדַבֵּר מַלְאַךְ יְהוָה אֶל־אֵלִיָּהוּ רֵד אוֹת אַל־תִּירָא מִפָּנָיו וַיָּקָם וַיֵּרֶד אוֹת אֶל־הַמֶּלֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:15 Forums Online 1:15 way'daBër mal'akh' y'hwäh el-ëliYähû rëd ôtô al-Tiyrä miPänäyw waYäqäm waYëred ôtô el-haMelekh'

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:15 Forums Online 1:15 And the angel 4397 of Yähwè יָהוֶה 3068 said 1696 z8762 unto x413 ´Ëliyyà אֵלִיָּה, 452 Go down 3381 z8798 with x854 him: be not afraid 3372 z8799 x408 of x4480 x6440 him. y6440 And he arose, 6965 z8799 and went down 3381 z8799 with x854 him unto x413 the king. 4428

וַיְדַבֵּר אֵלָיו כֹּה־אָמַר יְהוָה יַעַן אֲשֶׁר־שָׁלַחְתָּ מַלְאָכִים לִדְרֹשׁ בְּבַעַל זְבוּב אֱלֹהֵי עֶקְרוֹן הַמִבְּלִי אֵין־אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל לִדְרֹשׁ בִּדְבָר לָכֵן הַמִּטָּה אֲשֶׁר־עָלִיתָ שָּׁם לֹא־תֵרֵד מִמֶּנָּה כִּי־מוֹת תָּמוּת

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:16 Forums Online 1:16 way'daBër ëläyw Koh-ämar y'hwäh yaan ásher-shälach'Tä mal'äkhiym lid'rosh B'vaal z'vûv élohëy eq'rôn hamiB'liy ëyn-élohiym B'yis'räël lid'rosh Bid'värô khën haMiŢäh ásher-äliytä SHäm lo-tërëd miMeNäh Kiy-môt Tämût

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:16 Forums Online 1:16 And he said 1696 z8762 unto x413 him, Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Forasmuch as x3282 x834 thou hast sent 7971 z8804 messengers 4397 to enquire 1875 z8800 of Ba`al Zævûv בַּעַל־זְבוּב 1176 the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of `Ekrôn עֶקרוֹן, 6138 [is it] not because x4480 x1097 [there is] no x369 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to enquire 1875 z8800 of his word? 1697 therefore x3651 thou shalt not x3808 come down 3381 z8799 off x4480 that bed 4296 on which x834 x8033 thou art gone up, 5927 z8804 but x3588 shalt surely y4191 z8800 die. 4191 z8799

וַיָּמָת כִּדְבַר יְהוָה אֲשֶׁר־דִּבֶּר אֵלִיָּהוּ וַיִּמְלֹךְ יְהוֹרָם תַּחְתָּיו פ בִּשְׁנַת שְׁתַּיִם לִיהוֹרָם בֶּן־יְהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ יְהוּדָה כִּי לֹא־הָיָה ל בֵּן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:17 Forums Online 1:17 waYämät Kid'var y'hwäh ásher-DiBer ëliYähû waYim'lokh' y'hôräm Tach'Täyw f Bish'nat sh'Tayim liyhôräm Ben-y'hôshäfäţ melekh' y'hûdäh Kiy lo-häyäh lô Bën

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:17 Forums Online 1:17 ¶ So he died 4191 z8799 according to the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 which x834 ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 had spoken. 1696 z8765 And Yæhôräm יְהוֹרָם 3088 reigned 4427 z8799 in his stead x8478 in the second 8147 year 8141 of Yæhôräm יְהוֹרָם 3088 the son 1121 of Yæhôšäfäţ יְהוֹשָׁפָט 3092 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה; 3063 because x3588 he had x1961 no x3808 son. 1121

וְיֶתֶר דִּבְרֵי אֲחַזְיָהוּ אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלוֹא־הֵמָּה כְתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:18 Forums Online 1:18 w'yeter Div'rëy áchaz'yähû ásher äsäh -hëMäh kh'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 1:18 Forums Online 1:18 Now the rest 3499 of the acts 1697 of ´Áçazyà אֲחַזיָה 274 which x834 he did, 6213 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.