Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 16Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 16

1 Ahaz his wicked reign. 5 Ahaz assailed by Rezin and Pekah, hireth Tiglath-pileser against them. 10 Ahaz, sending a pattern of an altar from Damascus to Urijah, diverteth the brasen altar to his own devotion. 17 He spoileth the Temple. 19 Hezekiah succeedeth him.

בִּשְׁנַת שְׁבַע־עֶשְׂרֵה שָׁנָה לְפֶקַח בֶּן־רְמַלְיָהוּ מָלַךְ אָחָז בֶּן־יוֹתָם מֶלֶךְ יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:1 Forums Online 16:1 Bish'nat sh'va-es'rëh shänäh l'feqach Ben-r'mal'yähû mälakh' ächäz Ben-yôtäm melekh' y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:1 Forums Online 16:1 ¶ In the seventeenth 7651 6240 y8141 year 8141 of Pekaç פֶּקַח 6492 the son 1121 of Ræmalyà רְמַליָה 7425 ´Äçäz אָחָז 271 the son 1121 of Yôŧäm יוֹתָם 3147 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 began to reign. 4427 z8804

בֶּן־עֶשְׂרִים שָׁנָה אָחָז בְּמָלְכ וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְלֹא־עָשָׂה הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהוָה אֱלֹהָיו כְּדָוִד אָבִיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:2 Forums Online 16:2 Ben-es'riym shänäh ächäz B'mäl'khô w'shësh-es'rëh shänäh mälakh' Biyrûshäläim w'lo-äsäh haYäshär B'ëynëy y'hwäh élohäyw K'däwid äviyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:2 Forums Online 16:2 Twenty 6242 years 8141 old 1121 [was] ´Äçäz אָחָז 271 when he began to reign, 4427 z8800 and reigned 4427 z8804 sixteen 8337 6240 years 8141 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and did 6213 z8804 not x3808 [that which was] right 3477 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה 3068 his ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 like Däwiđ דָּוִד 1732 his father. 1

וַיֵּלֶךְ בְּדֶרֶךְ מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל וְגַם אֶת־בְּנ הֶעֱבִיר בָּאֵשׁ כְּתֹעֲבוֹת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הוֹרִישׁ יְהוָה אֹתָם מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:3 Forums Online 16:3 waYëlekh' B'derekh' mal'khëy yis'räël w'gam et-B'nô heéviyr ësh K'toávôt haGôyim ásher hôriysh y'hwäh otäm miP'nëy B'nëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:3 Forums Online 16:3 But he walked y3212 z8799 x1980 in the way 1870 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 yea, x1571 and made x853 his son 1121 to pass through 5674 z8689 the fire, 784 according to the abominations 8441 of the heathen, 1471 whom x834 x853 Yähwè יָהוֶה 3068 cast out 3423 z8689 from before 6440 x4480 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיְזַבֵּחַ וַיְקַטֵּר בַּבָּמוֹת וְעַל־הַגְּבָעוֹת וְתַחַת כָּל־עֵץ רַעֲנָן

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:4 Forums Online 16:4 way'zaBëªch way'qaŢër BaBämôt w'al-haG'väôt w'tachat Käl-ëtz raánän

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:4 Forums Online 16:4 And he sacrificed 2076 z8762 and burnt incense 6999 z8762 in the high places, 1116 and on x5921 the hills, 1389 and under x8478 every x3605 green 7488 tree. 6086

אָז יַעֲלֶה רְצִין מֶלֶךְ־אֲרָם פֶקַח בֶּן־רְמַלְיָהוּ מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל יְרוּשָׁלִַם לַמִּלְחָמָה וַיָּצֻרוּ עַל־אָחָז וְלֹא יָכְלוּ לְהִלָּחֵם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:5 Forums Online 16:5 äz yaáleh r'tziyn melekh'-áräm ûfeqach Ben-r'mal'yähû melekh'-yis'räël y'rûshälaim laMil'chämäh waYätzurû al-ächäz w'lo yäkh'lû l'hiLächëm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:5 Forums Online 16:5 ¶ Then x227 Ræxîn רְצִין 7526 king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 and Pekaç פֶּקַח 6492 son 1121 of Ræmalyà רְמַליָה 7425 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came up 5927 z8799 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 to war: 4421 and they besieged 6696 z8799 x5921 ´Äçäz אָחָז, 271 but could 3201 z8804 not x3808 overcome 3898 z8736 [him].

בָּעֵת הַהִיא הֵשִׁיב רְצִין מֶלֶךְ־אֲרָם אֶת־אֵילַת לַאֲרָם וַיְנַשֵּׁל אֶת־הַיְהוּדִים מֵאֵילוֹת *וַאֲרַמִּים [וַאֲדוֹמִים] בָּאוּ אֵילַת וַיֵּשְׁבוּ שָׁם עַד הַיּוֹם הַזֶּה פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:6 Forums Online 16:6 ët hahiy hëshiyv r'tziyn melekh'-áräm et-ëylat laáräm way'naSHël et-hay'hûdiym ëylôt *waáraMiym [waádômiym] Bäû ëylat waYësh'vû shäm ad haYôm haZeh f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:6 Forums Online 16:6 At that x1931 time 6256 Ræxîn רְצִין 7526 king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 recovered 7725 z8689 x853 ´Êlaŧ אֵילַת 359 to ´Áräm אֲרָם, 758 z8675 y130 and drave 5394 z8762 x853 the Yæhûđîm יְהוּדִים 3064 from ´Êlaŧ אֵילַת: 359 x4480 and the ´Árammîm אֲרַמִּים 726 came 935 z8804 to ´Êlaŧ אֵילַת, 359 and dwelt 3427 z8799 there x8033 unto x5704 this x2088 day. 3117

וַיִּשְׁלַח אָחָז מַלְאָכִים אֶל־תִּגְלַת פְּלֶסֶר מֶלֶךְ־אַשּׁוּר לֵאמֹר עַבְדְּךָ בִנְךָ אָנִי עֲלֵה וְהוֹשִׁעֵנִי מִכַּף מֶלֶךְ־אֲרָם מִכַּף מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל הַקּוֹמִים עָלָי

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:7 Forums Online 16:7 waYish'lach ächäz mal'äkhiym el-Tig'lat P'lešer melekh'-aSHûr mor av'D'khä ûvin'khä äniy álëh w'hôshiëniy miKaf melekh'-áräm ûmiKaf melekh' yis'räël haQômiym äläy

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:7 Forums Online 16:7 So ´Äçäz אָחָז 271 sent 7971 z8799 messengers 4397 to x413 Tiqlaŧ Pil´eser תִּגלַת־פִּלאֶסֶר 8407 king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר, 804 saying, 559 z8800 I x589 [am] thy servant 5650 and thy son: 1121 come up, 5927 z8798 and save 3467 z8685 me out of the hand 3709 x4480 of the king 4428 of ´Áräm אֲרָם, 758 and out of the hand 3709 x4480 of the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 which rise up 6965 z8801 against x5921 me.

וַיִּקַּח אָחָז אֶת־הַכֶּסֶף וְאֶת־הַזָּהָב הַנִּמְצָא בֵּית יְהוָה בְאֹצְרוֹת בֵּית הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׁלַח לְמֶלֶךְ־אַשּׁוּר שֹׁחַד

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:8 Forums Online 16:8 waYiQach ächäz et-haKešef w'et-haZähäv haNim'tzä Bëyt y'hwäh ûv'otz'rôt Bëyt haMelekh' waYish'lach l'melekh'-aSHûr shochad

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:8 Forums Online 16:8 And ´Äçäz אָחָז 271 took 3947 z8799 x853 the silver 3701 and gold 2091 that was found 4672 z8737 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and in the treasures 214 of the king's 4428 house, 1004 and sent 7971 z8799 [it for] a present 7810 to the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר. 804

וַיִּשְׁמַע אֵלָיו מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיַּעַל מֶלֶךְ אַשּׁוּר אֶל־דַּמֶּשֶׂק וַיִּתְפְּשֶׂהָ וַיַּגְלֶהָ קִירָה וְאֶת־רְצִין הֵמִית

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:9 Forums Online 16:9 waYish'ma ëläyw melekh' aSHûr waYaal melekh' aSHûr el-DaMeseq waYit'P'se waYag'le qiyräh w'et-r'tziyn hëmiyt

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:9 Forums Online 16:9 And the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 hearkened 8085 z8799 unto x413 him: for the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר 804 went up 5927 z8799 against x413 Dammäŝek דַּמָּשֶׂק, 1834 and took 8610 z8799 it, and carried [the people of] it captive 1540 z8686 to Kîr קִיר, 7024 and slew 4191 z8689 Ræxîn רְצִין. 7526

וַיֵּלֶךְ הַמֶּלֶךְ אָחָז לִקְרַאת תִּגְלַת פִּלְאֶסֶר מֶלֶךְ־אַשּׁוּר דּוּמֶּשֶׂק וַיַּרְא אֶת־הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר בְּדַמָּשֶׂק וַיִּשְׁלַח הַמֶּלֶךְ אָחָז אֶל־אוּרִיָּה הַכֹּהֵן אֶת־דְּמוּת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־תַּבְנִית לְכָל־מַעֲשֵׂהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:10 Forums Online 16:10 waYëlekh' haMelekh' ächäz liq'rat Tig'lat Pil'ešer melekh'-aSHûr DûMeseq waYar' et-haMiz'Bëªch ásher B'daMäseq waYish'lach haMelekh' ächäz el-ûriYäh haKohën et-D'mût haMiz'Bëªch w'et-Tav'niytô l'khäl-maásë

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:10 Forums Online 16:10 ¶ And king 4428 ´Äçäz אָחָז 271 went y3212 z8799 x1980 to Dammäŝek דַּמָּשֶׂק 1834 to meet y7125 z8800 x7122 Tiqlaŧ Pil´eser תִּגלַת־פִּלאֶסֶר 8407 king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר, 804 and saw 7200 z8799 x853 an altar 4196 that x834 [was] at Dammäŝek דַּמָּשֶׂק: 1834 and king 4428 ´Äçäz אָחָז 271 sent 7971 z8799 to x413 ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the priest 3548 x853 the fashion 1823 of the altar, 4196 and the pattern 8403 of it, according to all x3605 the workmanship 4639 thereof.

וַיִּבֶן אוּרִיָּה הַכֹּהֵן אֶת־הַמִּזְבֵּחַ כְּכֹל אֲשֶׁר־שָׁלַח הַמֶּלֶךְ אָחָז מִדַּמֶּשֶׂק כֵּן עָשָׂה אוּרִיָּה הַכֹּהֵן עַד־בּוֹא הַמֶּלֶךְ־אָחָז מִדַּמָּשֶׂק

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:11 Forums Online 16:11 waYiven ûriYäh haKohën et-haMiz'Bëªch K'khol ásher-shälach haMelekh' ächäz miDaMeseq Kën äsäh ûriYäh haKohën ad- haMelekh'-ächäz miDaMäseq

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:11 Forums Online 16:11 And ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the priest 3548 built 1129 z8799 x853 an altar 4196 according to all x3605 that x834 king 4428 ´Äçäz אָחָז 271 had sent 7971 z8804 from Dammäŝek דַּמָּשֶׂק: 1834 x4480 so x3651 ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the priest 3548 made 6213 z8804 [it] against x5704 king 4428 ´Äçäz אָחָז 271 came 935 z8800 from Dammäŝek דַּמָּשֶׂק. 1834 x4480

וַיָּבֹא הַמֶּלֶךְ מִדַּמֶּשֶׂק וַיַּרְא הַמֶּלֶךְ אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וַיִּקְרַב הַמֶּלֶךְ עַל־הַמִּזְבֵּחַ וַיַּעַל עָלָיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:12 Forums Online 16:12 waYävo haMelekh' miDaMeseq waYar' haMelekh' et-haMiz'Bëªch waYiq'rav haMelekh' al-haMiz'Bëªch waYaal äläyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:12 Forums Online 16:12 And when the king 4428 was come 935 z8799 from Dammäŝek דַּמָּשֶׂק, 1834 x4480 the king 4428 saw 7200 z8799 x853 the altar: 4196 and the king 4428 approached 7126 z8799 to x5921 the altar, 4196 and offered 5927 z8686 thereon. x5921

וַיַּקְטֵר אֶת־עֹלָת וְאֶת־מִנְחָת וַיַּסֵּךְ אֶת־נִסְכּ וַיִּזְרֹק אֶת־דַּם־הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר־ל עַל־הַמִּזְבֵּחַ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:13 Forums Online 16:13 waYaq'ţër et-olätô w'et-min'chätô waYaŠëkh' et-niš'Kô waYiz'roq et-Dam-haSH'lämiym ásher-lô al-haMiz'Bëªch

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:13 Forums Online 16:13 And he burnt 6999 z8686 x853 his burnt offering 5930 and his meat offering, 4503 and poured 5258 z8686 x853 his drink offering, 5262 and sprinkled 2236 z8799 x853 the blood 1818 of his x834 peace offerings, 8002 upon x5921 the altar. 4196

וְאֵת הַמִּזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה וַיַּקְרֵב מֵאֵת פְּנֵי הַבַּיִת מִבֵּין הַמִּזְבֵּחַ מִבֵּין בֵּית יְהוָה וַיִּתֵּן אֹת עַל־יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפוֹנָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:14 Forums Online 16:14 w'ët haMiz'Bach haN'choshet ásher lif'nëy y'hwäh waYaq'rëv ët P'nëy haBayit miBëyn haMiz'Bëªch ûmiBëyn Bëyt y'hwäh waYiTën otô al-yerekh' haMiz'Bëªch tzäfônäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:14 Forums Online 16:14 And he brought 7126 z8686 also the brasen 5178 altar, 4196 which x834 [was] before 6440 Yähwè יָהוֶה, 3068 from x4480 x854 the forefront 6440 of the house, 1004 from between x4480 x996 the altar 4196 and the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and put 5414 z8799 it on x5921 the north 6828 side 3409 of the altar. 4196

*וַיְצַוֵּהוּ [וַיְצַוֶּה] הַמֶּלֶךְ־אָחָז אֶת־אוּרִיָּה הַכֹּהֵן לֵאמֹר עַל הַמִּזְבֵּחַ הַגָּדוֹל הַקְטֵר אֶת־עֹלַת־הַבֹּקֶר וְאֶת־מִנְחַת הָעֶרֶב וְאֶת־עֹלַת הַמֶּלֶךְ וְאֶת־מִנְחָת וְאֵת עֹלַת כָּל־עַם הָאָרֶץ מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם וְכָל־דַּם עֹלָה וְכָל־דַּם־זֶבַח עָלָיו תִּזְרֹק מִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת יִהְיֶה־לִּי לְבַקֵּר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:15 Forums Online 16:15 *way'tzaûë [way'tzaûeh] haMelekh'-ächäz et-ûriYäh haKohën mor al haMiz'Bëªch haGädôl haq'ţër et-olat-haBoqer w'et-min'chat erev w'et-olat haMelekh' w'et-min'chätô w'ët olat Käl-am äretz ûmin'chätäm w'niš'Këyhem w'khäl-Dam oläh w'khäl-Dam-zevach äläyw Tiz'roq ûmiz'Bach haN'choshet yih'yeh-Liy l'vaQër

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:15 Forums Online 16:15 And king 4428 ´Äçäz אָחָז 271 commanded 6680 z8762 x853 ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the priest, 3548 saying, 559 z8800 Upon x5921 the great 1419 altar 4196 burn 6999 z8685 x853 the morning 1242 burnt offering, 5930 and the evening 6153 meat offering, 4503 and the king's 4428 burnt sacrifice, 5930 and his meat offering, 4503 with the burnt offering 5930 of all x3605 the people 5971 of the land, 776 and their meat offering, 4503 and their drink offerings; 5262 and sprinkle 2236 z8799 upon x5921 it all x3605 the blood 1818 of the burnt offering, 5930 and all x3605 the blood 1818 of the sacrifice: 2077 and the brasen 5178 altar 4196 shall be x1961 for me to enquire 1239 z8763 [by].

וַיַּעַשׂ אוּרִיָּה הַכֹּהֵן כְּכֹל אֲשֶׁר־צִוָּה הַמֶּלֶךְ אָחָז

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:16 Forums Online 16:16 waYaas ûriYäh haKohën K'khol ásher-tziûäh haMelekh' ächäz

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:16 Forums Online 16:16 Thus did 6213 z8799 ´Ûriyyà אוּרִיָּה 223 the priest, 3548 according to all x3605 that x834 king 4428 ´Äçäz אָחָז 271 commanded. 6680 z8765

וַיְקַצֵּץ הַמֶּלֶךְ אָחָז אֶת־הַמִּסְגְּרוֹת הַמְּכֹנוֹת וַיָּסַר מֵעֲלֵיהֶם *וְאֶת־ [אֶת־]הַכִּיֹּר וְאֶת־הַיָּם הוֹרִד מֵעַל הַבָּקָר הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר תַּחְתֶּיהָ וַיִּתֵּן אֹת עַל מַרְצֶפֶת אֲבָנִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:17 Forums Online 16:17 way'qaTZëtz haMelekh' ächäz et-haMiš'G'rôt haM'khonôt waYäšar álëyhem *w'et- [et-]haKiYor w'et-haYäm hôrid al haBäqär haN'choshet ásher Tach'Tey waYiTën otô al mar'tzefet áväniym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:17 Forums Online 16:17 ¶ And king 4428 ´Äçäz אָחָז 271 cut off 7112 z8762 x853 the borders 4526 of the bases, 4350 and removed 5493 z8686 the laver 3595 from off x4480 x5921 them; and took down 3381 z8689 the sea 3220 from off x4480 x5921 the brasen 5178 oxen 1241 that x834 [were] under x8478 it, and put 5414 z8799 it upon x5921 a pavement 4837 of stones. 68

וְאֶת־*מִיסַךְ [מוּסַךְ] הַשַּׁבָּת אֲשֶׁר־בָּנוּ בַבַּיִת וְאֶת־מְבוֹא הַמֶּלֶךְ הַחִיצוֹנָה הֵסֵב בֵּית יְהוָה מִפְּנֵי מֶלֶךְ אַשּׁוּר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:18 Forums Online 16:18 w'et-*miyšakh' [mûšakh'] haSHaBät ásher-Bänû vaBayit w'et-m'vô haMelekh' hachiytzônäh hëšëv Bëyt y'hwäh miP'nëy melekh' aSHûr

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:18 Forums Online 16:18 And the covert 4329 z8675 for the sabbath 7676 that x834 they had built 1129 z8804 in the house, 1004 and the king's 4428 entry 3996 without, 2435 turned 5437 z8689 he from the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 for 6440 x4480 the king 4428 of ´Aššûr אַשּׁוּר. 804

וְיֶתֶר דִּבְרֵי אָחָז אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:19 Forums Online 16:19 w'yeter Div'rëy ächäz ásher äsäh lo-hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:19 Forums Online 16:19 ¶ Now the rest 3499 of the acts 1697 of ´Äçäz אָחָז 271 which x834 he did, 6213 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה? 3063

וַיִּשְׁכַּב אָחָז עִם־אֲבֹתָיו וַיִּקָּבֵר עִם־אֲבֹתָיו בְּעִיר דָּוִד וַיִּמְלֹךְ חִזְקִיָּהוּ בְנ תַּחְתָּיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:20 Forums Online 16:20 waYish'Kav ächäz im-ávotäyw waYiQävër im-ávotäyw B'iyr Däwid waYim'lokh' chiz'qiYähû v'nô Tach'Täyw f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 16:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 16:20 Forums Online 16:20 And ´Äçäz אָחָז 271 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers, 1 and was buried 6912 z8735 with x5973 his fathers 1 in the city 5892 of Däwiđ דָּוִד: 1732 and Çizkiyyà חִזקִיָּה 2396 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.