Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {2 Kings 3Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim B / 2 Kings 3

1 Jehoram's reign. 4 Mesha rebelleth. 6 Jehoram, with Jehoshaphat, and the king of Edom, being distressed for want of water, by Elisha obtaineth water, and promise of victory. 21 The Moabites, deceived by the colour of the water, coming to spoil, are overcome. 26 The king of Moab, by sacrificing the king of Edom's son, raiseth the siege.

וִיהוֹרָם בֶּן־אַחְאָב מָלַךְ עַל־יִשְׂרָאֵל בְּשֹׁמְרוֹן בִּשְׁנַת שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה לִיהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ יְהוּדָה וַיִּמְלֹךְ שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵה שָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:1 Forums Online 3:1 wiyhôräm Ben-ach'äv mälakh' al-yis'räël B'shom'rôn Bish'nat sh'moneh es'rëh liyhôshäfäţ melekh' y'hûdäh waYim'lokh' sh'Tëym-es'rëh shänäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:1 Forums Online 3:1 ¶ Now Yæhôräm יְהוֹרָם 3088 the son 1121 of ´Aç´äv אַחאָב 256 began to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 the eighteenth 8083 6240 year 8141 of Yæhôšäfäţ יְהוֹשָׁפָט 3092 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and reigned 4427 z8799 twelve 8147 6240 years. 8141

וַיַּעֲשֶׂה הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה רַק לֹא כְאָבִיו כְאִמּ וַיָּסַר אֶת־מַצְּבַת הַבַּעַל אֲשֶׁר עָשָׂה אָבִיו

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:2 Forums Online 3:2 waYaáseh ra B'ëynëy y'hwäh raq lo kh'äviyw ûkh'iMô waYäšar et-maTZ'vat haBaal ásher äsäh äviyw

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:2 Forums Online 3:2 And he wrought 6213 z8799 evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה; 3068 but x7535 not x3808 like his father, 1 and like his mother: 517 for he put away 5493 z8686 x853 the image 4676 of Bä`al בָּעַל 1168 that x834 his father 1 had made. 6213 z8804

רַק בְּחַטֹּאות יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט אֲשֶׁר־הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל דָּבֵק לֹא־סָר מִמֶּנָּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:3 Forums Online 3:3 raq B'chaŢowt yäräv'äm Ben-n'väţ ásher-hechéţiy et-yis'räël Dävëq lo-šär miMeNäh š

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:3 Forums Online 3:3 Nevertheless x7535 he cleaved 1692 z8804 unto the sins 2403 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 which x834 made x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to sin; 2398 z8689 he departed 5493 z8804 not x3808 therefrom. x4480

מֵישַׁע מֶלֶךְ־מוֹאָב הָיָה נֹקֵד וְהֵשִׁיב לְמֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל מֵאָה־אֶלֶף כָּרִים מֵאָה אֶלֶף אֵילִים צָמֶר

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:4 Forums Online 3:4 ûmëysha melekh'-môäv häyäh noqëd w'hëshiyv l'melekh'-yis'räël mëäh-elef Käriym ûmëäh elef ëyliym tzämer

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:4 Forums Online 3:4 ¶ And Mêša` מֵישַׁע 4338 king 4428 of Mô´äv מוֹאָב 4124 was x1961 a sheepmaster, 5349 and rendered 7725 z8689 unto the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 an hundred 3967 thousand 505 lambs, 3733 and an hundred 3967 thousand 505 rams, 352 with the wool. 6785

וַיְהִי כְּמוֹת אַחְאָב וַיִּפְשַׁע מֶלֶךְ־מוֹאָב בְּמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:5 Forums Online 3:5 way'hiy K'môt ach'äv waYif'sha melekh'-môäv B'melekh' yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:5 Forums Online 3:5 But it came to pass, x1961 when ´Aç´äv אַחאָב 256 was dead, 4194 that the king 4428 of Mô´äv מוֹאָב 4124 rebelled 6586 z8799 against the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֵּצֵא הַמֶּלֶךְ יְהוֹרָם בַּיּוֹם הַהוּא מִשֹּׁמְרוֹן וַיִּפְקֹד אֶת־כָּל־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:6 Forums Online 3:6 waYëtzë haMelekh' y'hôräm BaYôm ha miSHom'rôn waYif'qod et-Käl-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:6 Forums Online 3:6 ¶ And king 4428 Yæhôräm יְהוֹרָם 3088 went out 3318 z8799 of Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 x4480 the same x1931 time, 3117 and numbered 6485 z8799 x853 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֵּלֶךְ וַיִּשְׁלַח אֶל־יְהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ־יְהוּדָה לֵאמֹר מֶלֶךְ מוֹאָב פָּשַׁע בִּי הֲתֵלֵךְ אִתִּי אֶל־מוֹאָב לַמִּלְחָמָה וַיֹּאמֶר אֶעֱלֶה כָּמוֹנִי כָמוֹךָ כְּעַמִּי כְעַמֶּךָ כְּסוּסַי כְּסוּסֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:7 Forums Online 3:7 waYëlekh' waYish'lach el-y'hôshäfäţ melekh'-y'hûdäh mor melekh' môäv Päsha Biy tëlëkh' iTiy el-môäv laMil'chämäh waYomer eéleh Kämôniy khämôkhä K'aMiy kh'aMekhä K'šûšay K'šûšeykhä

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:7 Forums Online 3:7 And he went y3212 z8799 x1980 and sent 7971 z8799 to x413 Yæhôšäfäţ יְהוֹשָׁפָט 3092 the king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 saying, 559 z8800 The king 4428 of Mô´äv מוֹאָב 4124 hath rebelled 6586 z8804 against me: wilt thou go y3212 z8799 x1980 with x854 me against x413 Mô´äv מוֹאָב 4124 to battle? 4421 And he said, 559 z8799 I will go up: 5927 z8799 I [am] as thou [art], my people 5971 as thy people, 5971 [and] my horses 5483 as thy horses. 5483

וַיֹּאמֶר אֵי־זֶה הַדֶּרֶךְ נַעֲלֶה וַיֹּאמֶר דֶּרֶךְ מִדְבַּר אֱדוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:8 Forums Online 3:8 waYomer ëy-zeh haDerekh' naáleh waYomer Derekh' mid'Bar édôm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:8 Forums Online 3:8 And he said, 559 z8799 Which x335 x2088 way 1870 shall we go up? 5927 z8799 And he answered, 559 z8799 The way 1870 through the wilderness 4057 of ´Éđôm אֱדוֹם. 123

וַיֵּלֶךְ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל מֶלֶך־יְהוּדָה מֶלֶךְ אֱדוֹם וַיָּסֹבּוּ דֶּרֶךְ שִׁבְעַת יָמִים וְלֹא־הָיָה מַיִם לַמַּחֲנֶה וְלַבְּהֵמָה אֲשֶׁר בְּרַגְלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:9 Forums Online 3:9 waYëlekh' melekh' yis'räël ûmelekh-y'hûdäh ûmelekh' édôm waYäšoBû Derekh' shiv'at yämiym w'lo-häyäh mayim laMacháneh w'laB'hëmäh ásher B'rag'lëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:9 Forums Online 3:9 So the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went, y3212 z8799 x1980 and the king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and the king 4428 of ´Éđôm אֱדוֹם: 123 and they fetched a compass 5437 z8799 of seven 7651 days' 3117 journey: 1870 and there was x1961 no x3808 water 4325 for the host, 4264 and for the cattle 929 that x834 followed 7272 them.

וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֲהָהּ כִּי־קָרָא יְהוָה לִשְׁלֹשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה לָתֵת אוֹתָם בְּיַד־מוֹאָב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:10 Forums Online 3:10 waYomer melekh' yis'räël áhäH Kiy-qärä y'hwäh lish'loshet haM'läkhiym ëLeh tët ôtäm B'yad-môäv

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:10 Forums Online 3:10 And the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 said, 559 z8799 Alas! 162 that x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath called 7121 z0 these x428 three 7969 kings 4428 together, y7121 z8804 to deliver 5414 z8800 them into the hand 3027 of Mô´äv מוֹאָב! 4124

וַיֹּאמֶר יְהוֹשָׁפָט הַאֵין פֹּה נָבִיא לַיהוָה וְנִדְרְשָׁה אֶת־יְהוָה מֵאוֹת וַיַּעַן אֶחָד מֵעַבְדֵי מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר פֹּה אֱלִישָׁע בֶּן־שָׁפָט אֲשֶׁר־יָצַק מַיִם עַל־יְדֵי אֵלִיָּהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:11 Forums Online 3:11 waYomer y'hôshäfäţ haëyn Poh näviy layhwäh w'nid'r'shäh et-y'hwäh ôtô waYaan echäd av'dëy melekh'-yis'räël waYomer Poh éliyshä Ben-shäfäţ ásher-yätzaq mayim al-y'dëy ëliYähû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:11 Forums Online 3:11 But Yæhôšäfäţ יְהוֹשָׁפָט 3092 said, 559 z8799 [Is there] not x369 here x6311 a prophet 5030 of Yähwè יָהוֶה, 3068 that we may enquire 1875 z8799 of x853 Yähwè יָהוֶה 3068 by x4480 x854 him? And one 259 of the king 4428 of Yiŝrä´ël's יִשׂרָאֵל y3478 servants 5650 x4480 x3478 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 Here x6311 [is] ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 the son 1121 of Šäfäţ שָׁפָט, 8202 which x834 poured 3332 z8804 water 4325 on x5921 the hands 3027 of ´Ëliyyà אֵלִיָּה. 452

וַיֹּאמֶר יְהוֹשָׁפָט יֵשׁ אוֹת דְּבַר־יְהוָה וַיֵּרְדוּ אֵלָיו מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וִיהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ אֱדוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:12 Forums Online 3:12 waYomer y'hôshäfäţ yësh ôtô D'var-y'hwäh waYër'dû ëläyw melekh' yis'räël wiyhôshäfäţ ûmelekh' édôm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:12 Forums Online 3:12 And Yæhôšäfäţ יְהוֹשָׁפָט 3092 said, 559 z8799 The word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 is 3426 with x854 him. So the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 and Yæhôšäfäţ יְהוֹשָׁפָט 3092 and the king 4428 of ´Éđôm אֱדוֹם 123 went down 3381 z8799 to x413 him.

וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל מַה־לִּי וָלָךְ לֵךְ אֶל־נְבִיאֵי אָבִיךָ וְאֶל־נְבִיאֵי אִמֶּךָ וַיֹּאמֶר ל מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אַל כִּי־קָרָא יְהוָה לִשְׁלֹשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה לָתֵת אוֹתָם בְּיַד־מוֹאָב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:13 Forums Online 3:13 waYomer éliyshä el-melekh' yis'räël mah-Liy kh' lëkh' el-n'viyëy äviykhä w'el-n'viyëy iMekhä waYomer lô melekh' yis'räël al Kiy-qärä y'hwäh lish'loshet haM'läkhiym ëLeh tët ôtäm B'yad-môäv

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:13 Forums Online 3:13 And ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 said 559 z8799 unto x413 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 What x4100 have I to do with thee? get y3212 z8798 x1980 thee to x413 the prophets 5030 of thy father, 1 and to x413 the prophets 5030 of thy mother. 517 And the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 said 559 z8799 unto him, Nay: x408 for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 hath called 7121 z0 these x428 three 7969 kings 4428 together, y7121 z8804 to deliver 5414 z8800 them into the hand 3027 of Mô´äv מוֹאָב. 4124

וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע חַי־יְהוָה צְבָאוֹת אֲשֶׁר עָמַדְתִּי לְפָנָיו כִּי לוּלֵי פְּנֵי יְהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ־יְהוּדָה אֲנִי נֹשֵׂא אִם־אַבִּיט אֵלֶיךָ וְאִם־אֶרְאֶךָּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:14 Forums Online 3:14 waYomer éliyshä chay-y'hwäh tz'väôt ásher ämad'Tiy l'fänäyw Kiy lûlëy P'nëy y'hôshäfäţ melekh'-y'hûdäh ániy nosë im-aBiyţ ëleykhä w'im-er'e

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:14 Forums Online 3:14 And ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 said, 559 z8799 [As] Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת 6635 liveth, 2416 before 6440 whom x834 I stand, 5975 z8804 surely, x3588 were it not x3884 that y3884 I x589 regard 5375 z8802 the presence 6440 of Yæhôšäfäţ יְהוֹשָׁפָט 3092 the king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 I would not look 5027 z8686 toward x413 thee, nor x518 see 7200 z8799 thee.

וְעַתָּה קְחוּ־לִי מְנַגֵּן וְהָיָה כְּנַגֵּן הַמְנַגֵּן וַתְּהִי עָלָיו יַד־יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:15 Forums Online 3:15 w'aTäh q'chû-liy m'naGën w'häyäh K'naGën ham'naGën waT'hiy äläyw yad-y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:15 Forums Online 3:15 But now x6258 bring 3947 z8798 me a minstrel. 5059 z8764 And it came to pass, x1961 when the minstrel 5059 z8764 played, 5059 z8763 that the hand 3027 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 upon x5921 him.

וַיֹּאמֶר כֹּה אָמַר יְהוָה עָשֹׂה הַנַּחַל הַזֶּה גֵּבִים גֵּבִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:16 Forums Online 3:16 waYomer Koh ämar y'hwäh äsoh haNachal haZeh Gëviym Gëviym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:16 Forums Online 3:16 And he said, 559 z8799 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Make 6213 z8800 this x2088 valley 5158 full of ditches. 1356

כִּי־כֹה אָמַר יְהוָה לֹא־תִרְאוּ רוּחַ וְלֹא־תִרְאוּ גֶשֶׁם וְהַנַּחַל הַהוּא יִמָּלֵא מָיִם שְׁתִיתֶם אַתֶּם מִקְנֵיכֶם בְהֶמְתְּכֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:17 Forums Online 3:17 Kiy-khoh ämar y'hwäh lo-tir'û rûªch w'lo-tir'û geshem w'haNachal ha yiMälë mäyim ûsh'tiytem aTem ûmiq'nëykhem ûv'hem'T'khem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:17 Forums Online 3:17 For x3588 thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Ye shall not x3808 see 7200 z8799 wind, 7307 neither x3808 shall ye see 7200 z8799 rain; 1653 yet that x1931 valley 5158 shall be filled 4390 z8735 with water, 4325 that ye may drink, 8354 z8804 both ye, x859 and your cattle, 4735 and your beasts. 929

וְנָקַל זֹאת בְּעֵינֵי יְהוָה וְנָתַן אֶת־מוֹאָב בְּיֶדְכֶם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:18 Forums Online 3:18 w'näqal zot B'ëynëy y'hwäh w'nätan et-môäv B'yed'khem

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:18 Forums Online 3:18 And this x2063 is [but] a light thing 7043 z8738 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה: 3068 he will deliver 5414 z8804 x853 the Mô´ävîm מוֹאָבִים 4124 also into your hand. 3027

וְהִכִּיתֶם כָּל־עִיר מִבְצָר וְכָל־עִיר מִבְחוֹר וְכָל־עֵץ טוֹב תַּפִּילוּ וְכָל־מַעְיְנֵי־מַיִם תִּסְתֹּמוּ וְכֹל הַחֶלְקָה הַטּוֹבָה תַּכְאִבוּ בָּאֲבָנִים

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:19 Forums Online 3:19 w'hiKiytem Käl-iyr miv'tzär w'khäl-iyr miv'chôr w'khäl-ëtz ţôv TaPiylû w'khäl-ma'y'nëy-mayim Tiš'Tomû w'khol hachel'qäh haŢôväh Takh'ivû áväniym

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:19 Forums Online 3:19 And ye shall smite 5221 z8689 every x3605 fenced 4013 city, 5892 and every x3605 choice 4004 city, 5892 and shall fell 5307 z8686 every x3605 good 2896 tree, 6086 and stop 5640 z8799 all x3605 wells 4599 of water, 4325 and mar 3510 z8686 every x3605 good 2896 piece y2513 of land x2513 with stones. 68

וַיְהִי בַבֹּקֶר כַּעֲלוֹת הַמִּנְחָה וְהִנֵּה־מַיִם בָּאִים מִדֶּרֶךְ אֱדוֹם וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ אֶת־הַמָּיִם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:20 Forums Online 3:20 way'hiy vaBoqer Kaálôt haMin'chäh w'hiNëh-mayim Bäiym miDerekh' édôm waTiMälë äretz et-haMäyim

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:20 Forums Online 3:20 And it came to pass x1961 in the morning, 1242 when the meat offering 4503 was offered, 5927 z8800 that, behold, x2009 there came 935 z8802 water 4325 by the way 1870 x4480 of ´Éđôm אֱדוֹם, 123 and the country 776 was filled 4390 z8735 with x854 water. 4325

וְכָל־מוֹאָב שָׁמְעוּ כִּי־עָלוּ הַמְּלָכִים לְהִלָּחֶם בָּם וַיִּצָּעֲקוּ מִכֹּל חֹגֵר חֲגֹרָה וָמַעְלָה וַיַּעַמְדוּ עַל־הַגְּבוּל

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:21 Forums Online 3:21 w'khäl-môäv shäm'û Kiy-älû haM'läkhiym l'hiLächem m waYiTZäáqû miKol chogër chágoräh ma'läh waYaam'dû al-haG'vûl

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:21 Forums Online 3:21 ¶ And when all x3605 the Mô´ävîm מוֹאָבִים 4124 heard 8085 z8804 that x3588 the kings 4428 were come up 5927 z8804 to fight 3898 z8736 against them, they gathered y6817 z8735 all x6817 x4480 x3605 that were able to put y2296 z8802 on x2296 armour, 2290 and upward, 4605 and stood 5975 z8799 in x5921 the border. 1366

וַיַּשְׁכִּימוּ בַבֹּקֶר וְהַשֶּׁמֶשׁ זָרְחָה עַל־הַמָּיִם וַיִּרְאוּ מוֹאָב מִנֶּגֶד אֶת־הַמַּיִם אֲדֻמִּים כַּדָּם

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:22 Forums Online 3:22 waYash'Kiymû vaBoqer w'haSHemesh zär'chäh al-haMäyim waYir'û môäv miNeged et-haMayim áduMiym KaDäm

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:22 Forums Online 3:22 And they rose up early 7925 z8686 in the morning, 1242 and the sun 8121 shone 2224 z8804 upon x5921 the water, 4325 and the Mô´ävîm מוֹאָבִים 4124 saw 7200 z8799 x853 the water 4325 on the other side 5048 x4480 [as] red 122 as blood: 1818

וַיֹּאמְרוּ דָּם זֶה הָחֳרֵב נֶחֶרְבוּ הַמְּלָכִים וַיַּכּוּ אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ וְעַתָּה לַשָּׁלָל מוֹאָב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:23 Forums Online 3:23 waYom'rû Däm zeh hächórëv necher'vû haM'läkhiym waYaKû iysh et-rëë w'aTäh laSHäläl môäv

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:23 Forums Online 3:23 And they said, 559 z8799 This x2088 [is] blood: 1818 the kings 4428 are surely y2717 z8715 slain, 2717 z8738 and they have smitten 5221 z8686 x853 one 376 another: 7453 now x6258 therefore, Mô´äv מוֹאָב, 4124 to the spoil. 7998

וַיָּבֹאוּ אֶל־מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וַיָּקֻמוּ יִשְׂרָאֵל וַיַּכּוּ אֶת־מוֹאָב וַיָּנֻסוּ מִפְּנֵיהֶם *וַיָּבוֹ־ [וַיַּכּוּ־]בָהּ וְהַכּוֹת אֶת־מוֹאָב

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:24 Forums Online 3:24 waYävoû el-machánëh yis'räël waYäqumû yis'räël waYaKû et-môäv waYänušû miP'nëyhem *waYävô- [waYaKû-]H w'haKôt et-môäv

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:24 Forums Online 3:24 And when they came 935 z8799 to x413 the camp 4264 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 the Yiŝræ´ëlîm יִשׂרְאֵלִים 3478 rose up 6965 z8799 and smote 5221 z8686 x853 the Mô´ävîm מוֹאָבִים, 4124 so that they fled 5127 z8799 before 6440 x4480 them: but they went x5221 forward y5221 z8686 smiting 5221 z8687 x853 the Mô´ävîm מוֹאָבִים, 4124 even in [their] country.

וְהֶעָרִים יַהֲרֹסוּ וְכָל־חֶלְקָה טוֹבָה יַשְׁלִיכוּ אִישׁ־אַבְנ מִלְאוּהָ וְכָל־מַעְיַן־מַיִם יִסְתֹּמוּ וְכָל־עֵץ־טוֹב יַפִּילוּ עַד־הִשְׁאִיר אֲבָנֶיהָ בַּקִּיר חֲרָשֶׂת וַיָּסֹבּוּ הַקַּלָּעִים וַיַּכּוּהָ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:25 Forums Online 3:25 w'heäriym yahárošû w'khäl-chel'qäh ţôväh yash'liykhû iysh-av'nô ûmil'û w'khäl-ma'yan-mayim yiš'Tomû w'khäl-ëtz-ţôv yaPiylû ad-hish'iyr áväney BaQiyr cháräset waYäšoBû haQaLäiym waYaKû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:25 Forums Online 3:25 And they beat down 2040 z8799 the cities, 5892 and on every x3605 good 2896 piece 2513 of land cast 7993 z8686 every man 376 his stone, 68 and filled 4390 z8765 it; and they stopped 5640 z8799 all x3605 the wells 4599 of water, 4325 and felled 5307 z8686 all x3605 the good 2896 trees: 6086 only x5704 in Kîr Çáräŝeŧ קִיר־חֲרָשֶׂת 7025 left 7604 z8689 they the stones 68 thereof; howbeit the slingers 7051 went about 5437 z8799 [it], and smote 5221 z8686 it.

וַיַּרְא מֶלֶךְ מוֹאָב כִּי־חָזַק מִמֶּנּוּ הַמִּלְחָמָה וַיִּקַּח אוֹת שְׁבַע־מֵאוֹת אִישׁ שֹׁלֵף חֶרֶב לְהַבְקִיעַ אֶל־מֶלֶךְ אֱדוֹם וְלֹא יָכֹלוּ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:26 Forums Online 3:26 waYar' melekh' môäv Kiy-chäzaq miMe haMil'chämäh waYiQach ôtô sh'va-mëôt iysh sholëf cherev l'hav'qiyª el-melekh' édôm w'lo yäkholû

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:26 Forums Online 3:26 ¶ And when the king 4428 of Mô´äv מוֹאָב 4124 saw 7200 z8799 that x3588 the battle 4421 was too sore 2388 z8804 for x4480 him, he took 3947 z8799 with x854 him seven 7651 hundred 3967 men 376 that drew 8025 z8802 swords, 2719 to break through 1234 z8687 [even] unto x413 the king 4428 of ´Éđôm אֱדוֹם: 123 but they could 3201 z8804 not. x3808

וַיִּקַּח אֶת־בְּנ הַבְּכוֹר אֲשֶׁר־יִמְלֹךְ תַּחְתָּיו וַיַּעֲלֵהוּ עֹלָה עַל־הַחֹמָה וַיְהִי קֶצֶף־גָּדוֹל עַל־יִשְׂרָאֵל וַיִּסְעוּ מֵעָלָיו וַיָּשֻׁבוּ לָאָרֶץ פ

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:27 Forums Online 3:27 waYiQach et-B'nô haB'khôr ásher-yim'lokh' Tach'Täyw waYaálë oläh al-hachomäh way'hiy qetzef-Gädôl al-yis'räël waYiš'û äläyw waYäshuvû äretz f

Massoretic Text OT Hebrew 2 Kings 3:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 2 Kings 3:27 Forums Online 3:27 Then he took 3947 z8799 x853 his eldest 1060 son 1121 that x834 should have reigned 4427 z8799 in his stead, x8478 and offered 5927 z8686 him [for] a burnt offering 5930 upon x5921 the wall. 2346 And there was x1961 great 1419 indignation 7110 against x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and they departed 5265 z8799 from x4480 x5921 him, and returned 7725 z8799 to [their own] land. 776

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.