Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Joshua 1Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yehoshua / Joshua 1

1 Yahweh appointeth Joshua to succeed Moses. 3 The borders of the promised land. 5, 9 God promiseth to assist Joshua. 8 He giveth him instructions. 10 He prepareth the people to pass over Jordan. 12 Joshua putteth the two tribes and half in mind of their promise to Moses. 16 They promise him fealty.

וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָה וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־יְהוֹשֻׁעַ בִּן־נוּן מְשָׁרֵת מֹשֶׁה לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:1 Forums Online 1:1 way'hiy achárëy môt mosheh eved y'hwäh waYomer y'hwäh el-y'hôshuª Bin-nûn m'shärët mosheh mor

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:1 Forums Online 1:1 ¶ Now after 310 the death 4194 of Möšè מֹשֶׁה 4872 the servant 5650 of Yähwè יָהוֶה 3068 it came to pass, x1961 that Yähwè יָהוֶה 3068 spake 559 z8799 unto x413 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 the son 1121 of Nûn נוּן, 5126 Möšè's מֹשֶׁה 4872 minister, 8334 z8764 saying, 559 z8800

מֹשֶׁה עַבְדִּי מֵת וְעַתָּה קוּם עֲבֹר אֶת־הַיַּרְדֵּן הַזֶּה אַתָּה וְכָל־הָעָם הַזֶּה אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לָהֶם לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:2 Forums Online 1:2 mosheh av'Diy mët w'aTäh qûm ávor et-haYar'Dën haZeh aTäh w'khäl-äm haZeh el-äretz ásher änokhiy notën hem liv'nëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:2 Forums Online 1:2 Möšè מֹשֶׁה 4872 my servant 5650 is dead; 4191 z8804 now x6258 therefore arise, 6965 z8798 go over 5674 z8798 x853 this x2088 Yardën יַרדֵּן, 3383 thou, x859 and all x3605 this x2088 people, 5971 unto x413 the land 776 which x834 I x595 do give 5414 z8802 to them, [even] to the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

כָּל־מָקוֹם אֲשֶׁר תִּדְרֹךְ כַּף־רַגְלְכֶם בּ לָכֶם נְתַתִּיו כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֶל־מֹשֶׁה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:3 Forums Online 1:3 Käl-mäqôm ásher Tid'rokh' Kaf-rag'l'khem Bô khem n'taTiyw Kaásher DiBar'Tiy el-mosheh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:3 Forums Online 1:3 Every x3605 place 4725 that x834 the sole 3709 of your foot 7272 shall tread x1869 upon, y1869 z8799 that have I given 5414 z8804 unto you, as x834 I said 1696 z8765 unto x413 Möšè מֹשֶׁה. 4872

מֵהַמִּדְבָּר וְהַלְּבָנוֹן הַזֶּה וְעַד־הַנָּהָר הַגָּדוֹל נְהַר־פְּרָת כֹּל אֶרֶץ הַחִתִּים וְעַד־הַיָּם הַגָּדוֹל מְבוֹא הַשָּׁמֶשׁ יִהְיֶה גְּבוּלְכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:4 Forums Online 1:4 haMid'Bär w'haL'vänôn haZeh w'ad-haNähär haGädôl n'har-P'rät Kol eretz hachiTiym w'ad-haYäm haGädôl m'vô haSHämesh yih'yeh G'vûl'khem

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:4 Forums Online 1:4 From the wilderness 4057 x4480 and this x2088 Lævänôn לְבָנוֹן 3844 even unto x5704 the great 1419 river, 5104 the river 5104 Pæräŧ פְּרָת, 6578 all x3605 the land 776 of the Çittîm חִתִּים, 2850 and unto x5704 the great 1419 sea 3220 toward the going down 3996 of the sun, 8121 shall be x1961 your coast. 1366

לֹא־יִתְיַצֵּב אִישׁ לְפָנֶיךָ כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ כַּאֲשֶׁר הָיִיתִי עִם־מֹשֶׁה אֶהְיֶה עִמָּךְ לֹא אַרְפְּךָ וְלֹא אֶעֶזְבֶךָּ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:5 Forums Online 1:5 lo-yit'yaTZëv iysh l'fäneykhä Kol y'mëy chaYeykhä Kaásher häyiytiy im-mosheh eh'yeh iMäkh' lo ar'P'khä w'lo eez've

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:5 Forums Online 1:5 There shall not x3808 any man 376 be able to stand 3320 z8691 before 6440 thee all x3605 the days 3117 of thy life: 2416 as x834 I was x1961 with x5973 Möšè מֹשֶׁה, 4872 [so] I will be x1961 with x5973 thee: I will not x3808 fail 7503 z8686 thee, nor x3808 forsake 5800 z8799 thee.

חֲזַק וֶאֱמָץ כִּי אַתָּה תַּנְחִיל אֶת־הָעָם הַזֶּה אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּעְתִּי לַאֲבוֹתָם לָתֵת לָהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:6 Forums Online 1:6 cházaq weémätz Kiy aTäh Tan'chiyl et-äm haZeh et-äretz ásher-nish'Ba'Tiy laávôtäm tët hem

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:6 Forums Online 1:6 Be strong 2388 z8798 and of a good courage: 553 z8798 for x3588 unto x853 this x2088 people 5971 shalt thou x859 divide for an inheritance 5157 z8686 x853 the land, 776 which x834 I sware 7650 z8738 unto their fathers 1 to give 5414 z8800 them.

רַק חֲזַק וֶאֱמַץ מְאֹד לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל־הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוְּךָ מֹשֶׁה עַבְדִּי אַל־תָּסוּר מִמֶּנּוּ יָמִין שְׂמֹאול לְמַעַן תַּשְׂכִּיל בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:7 Forums Online 1:7 raq cházaq weématz m'od lish'mor laásôt K'khäl-haTôräh ásher tziû'khä mosheh av'Diy al-Täšûr miMe yämiyn ûs'mowl l'maan Tas'Kiyl B'khol ásher Tëlëkh'

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:7 Forums Online 1:7 Only x7535 be thou strong 2388 z8798 and very 3966 courageous, 553 z8798 that thou mayest observe 8104 z8800 to do 6213 z8800 according to all x3605 the law, 8451 which x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 my servant 5650 commanded 6680 z8765 thee: turn 5493 z8799 not x408 from x4480 it [to] the right hand 3225 or [to] the left, 8040 that x4616 thou mayest prosper 7919 z8686 whithersoever x3605 x834 thou goest. y3212 z8799 x1980

לֹא־יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּ יוֹמָם וָלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל־הַכָּתוּב בּ כִּי־אָז תַּצְלִיחַ אֶת־דְּרָכֶךָ וְאָז תַּשְׂכִּיל

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:8 Forums Online 1:8 lo-yämûsh šëfer haTôräh haZeh miPiykhä w'hägiytä Bô yômäm lay'läh l'maan Tish'mor laásôt K'khäl-haKätûv Bô Kiy-äz Tatz'liyªch et-D'räkhekhä w'äz Tas'Kiyl

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:8 Forums Online 1:8 This x2088 book 5612 of the law 8451 shall not x3808 depart 4185 z8799 out of thy mouth; 6310 x4480 but thou shalt meditate 1897 z8804 therein day 3119 and night, 3915 that x4616 thou mayest observe 8104 z8799 to do 6213 z8800 according to all x3605 that is written 3789 z8803 therein: for x3588 then x227 thou shalt make 6743 z0 x853 thy way 1870 prosperous, 6743 z8686 and then x227 thou shalt have good success. 7919 z8686

הֲלוֹא צִוִּיתִיךָ חֲזַק וֶאֱמָץ אַל־תַּעֲרֹץ וְאַל־תֵּחָת כִּי עִמְּךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ פ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:9 Forums Online 1:9 tziûiytiykhä cházaq weémätz al-Taárotz w'al-Tëchät Kiy iM'khä y'hwäh éloheykhä B'khol ásher Tëlëkh' f

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:9 Forums Online 1:9 Have not x3808 I commanded 6680 z8765 thee? Be strong 2388 z8798 and of a good courage; 553 z8798 be not afraid, 6206 z8799 x408 neither x408 be thou dismayed: 2865 z8735 for x3588 Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 [is] with x5973 thee whithersoever x3605 x834 thou goest. y3212 z8799 x1980

וַיְצַו יְהוֹשֻׁעַ אֶת־שֹׁטְרֵי הָעָם לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:10 Forums Online 1:10 way'tzaw y'hôshuª et-shoţ'rëy äm mor

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:10 Forums Online 1:10 ¶ Then Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 commanded 6680 z8762 x853 the officers 7860 z8802 of the people, 5971 saying, 559 z8800

עִבְרוּ בְּקֶרֶב הַמַּחֲנֶה וְצַוּוּ אֶת־הָעָם לֵאמֹר הָכִינוּ לָכֶם צֵידָה כִּי בְּעוֹד שְׁלֹשֶׁת יָמִים אַתֶּם עֹבְרִים אֶת־הַיַּרְדֵּן הַזֶּה לָבוֹא לָרֶשֶׁת אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם לְרִשְׁתָּהּ ס

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:11 Forums Online 1:11 iv'rû B'qerev haMacháneh w'tzaûû et-äm mor häkhiynû khem tzëydäh Kiy B'ôd sh'loshet yämiym aTem ov'riym et-haYar'Dën haZeh reshet et-äretz ásher y'hwäh élohëykhem notën khem l'rish'TäH š

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:11 Forums Online 1:11 Pass 5674 z8798 through 7130 the host, 4264 and command 6680 z8761 x853 the people, 5971 saying, 559 z8800 Prepare 3559 z8685 you victuals; 6720 for x3588 within x5750 three 7969 days 3117 ye x859 shall pass over 5674 z8802 x853 this x2088 Yardën יַרדֵּן, 3383 to go in 935 z8800 to possess 3423 z8800 x853 the land, 776 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 your ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 giveth 5414 z8802 you to possess 3423 z8800 it.

וְלָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשֶּׁה אָמַר יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:12 Forums Online 1:12 w'rûvëniy w'laGädiy w'lachátziy shëveţ ham'naSHeh ämar y'hôshuª mor

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:12 Forums Online 1:12 ¶ And to the Ræ´ûvënîm רְאוּבֵנִים, 7206 and to the Gäđîm גָּדִים, 1425 and to half 2677 the tribe 7626 of Mænaššè מְנַשֶּׁה, 4519 spake 559 z8804 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 saying, 559 z8800

זָכוֹר אֶת־הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה אֶתְכֶם מֹשֶׁה עֶבֶד־יְהוָה לֵאמֹר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מֵנִיחַ לָכֶם וְנָתַן לָכֶם אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:13 Forums Online 1:13 zäkhôr et-haDävär ásher tziûäh et'khem mosheh eved-y'hwäh mor y'hwäh élohëykhem mëniyªch khem w'nätan khem et-äretz haZot

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:13 Forums Online 1:13 Remember 2142 z8800 x853 the word 1697 which x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 the servant 5650 of Yähwè יָהוֶה 3068 commanded 6680 z8765 you, saying, 559 z8800 Yähwè יָהוֶה 3068 your ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 hath given you rest, 5117 z8688 and hath given 5414 z8804 you x853 this x2063 land. 776

נְשֵׁיכֶם טַפְּכֶם מִקְנֵיכֶם יֵשְׁבוּ בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם מֹשֶׁה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וְאַתֶּם תַּעַבְרוּ חֲמֻשִׁים לִפְנֵי אֲחֵיכֶם כֹּל גִּבּוֹרֵי הַחַיִל וַעֲזַרְתֶּם אוֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:14 Forums Online 1:14 n'shëykhem ţaP'khem ûmiq'nëykhem yësh'vû äretz ásher nätan khem mosheh B'ëver haYar'Dën w'aTem Taav'rû chámushiym lif'nëy áchëykhem Kol GiBôrëy hachayil waázar'Tem ôtäm

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:14 Forums Online 1:14 Your wives, 802 your little ones, 2945 and your cattle, 4735 shall remain 3427 z8799 in the land 776 which x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 gave 5414 z8804 you on this side 5676 Yardën יַרדֵּן; 3383 but ye x859 shall pass 5674 z8799 before 6440 your brethren 251 armed, 2571 all x3605 the mighty y1368 men x1368 of valour, 2428 and help 5826 z8804 them;

עַד אֲשֶׁר־יָנִיחַ יְהוָה לַאֲחֵיכֶם כָּכֶם וְיָרְשׁוּ גַם־הֵמָּה אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָהֶם וְשַׁבְתֶּם לְאֶרֶץ יְרֻשַּׁתְכֶם וִירִשְׁתֶּם אוֹתָהּ אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרַח הַשָּׁמֶשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:15 Forums Online 1:15 ad ásher-yäniyªch y'hwäh laáchëykhem khem w'yär'shû gam-hëMäh et-äretz ásher-y'hwäh élohëykhem notën hem w'shav'Tem l'eretz y'ruSHat'khem wiyrish'Tem ôtäH ásher nätan khem mosheh eved y'hwäh B'ëver haYar'Dën miz'rach haSHämesh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:15 Forums Online 1:15 Until x5704 x834 Yähwè יָהוֶה 3068 have given 5117 z0 your brethren 251 rest, 5117 z8686 as [he hath given] you, and they x1992 also x1571 have possessed 3423 z8804 x853 the land 776 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 your ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 giveth 5414 z8802 them: then ye shall return 7725 z8804 unto the land 776 of your possession, 3425 and enjoy 3423 z8804 it, which x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 Yähwè's יָהוֶה 3068 servant 5650 gave 5414 z8804 you on this side 5676 Yardën יַרדֵּן 3383 toward the sunrising. 4217 8121

וַיַּעֲנוּ אֶת־יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר כֹּל אֲשֶׁר־צִוִּיתָנוּ נַעֲשֶׂה וְאֶל־כָּל־אֲשֶׁר תִּשְׁלָחֵנוּ נֵלֵךְ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:16 Forums Online 1:16 waYaánû et-y'hôshuª mor Kol ásher-tziûiytä naáseh w'el-Käl-ásher Tish'lächë nëlëkh'

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:16 Forums Online 1:16 ¶ And they answered 6030 z8799 x853 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 saying, 559 z8800 All x3605 that x834 thou commandest 6680 z8765 us we will do, 6213 z8799 and whithersoever 834 x413 x3605 thou sendest 7971 z8799 us, we will go. y3212 z8799 x1980

כְּכֹל אֲשֶׁר־שָׁמַעְנוּ אֶל־מֹשֶׁה כֵּן נִשְׁמַע אֵלֶיךָ רַק יִהְיֶה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ כַּאֲשֶׁר הָיָה עִם־מֹשֶׁה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:17 Forums Online 1:17 K'khol ásher-shäma'nû el-mosheh Kën nish'ma ëleykhä raq yih'yeh y'hwäh éloheykhä iMäkh' Kaásher häyäh im-mosheh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:17 Forums Online 1:17 According as we hearkened 8085 z8804 unto x413 Möšè מֹשֶׁה 4872 in all x3605 things, x834 so x3651 will we hearken 8085 z8799 unto x413 thee: only x7535 Yähwè יָהוֶה 3068 thy ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 be x1961 with x5973 thee, as x834 he was x1961 with x5973 Möšè מֹשֶׁה. 4872

כָּל־אִישׁ אֲשֶׁר־יַמְרֶה אֶת־פִּיךָ וְלֹא־יִשְׁמַע אֶת־דְּבָרֶיךָ לְכֹל אֲשֶׁר־תְּצַוֶּנּוּ יוּמָת רַק חֲזַק וֶאֱמָץ פ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:18 Forums Online 1:18 Käl-iysh ásher-yam'reh et-Piykhä w'lo-yish'ma et-D'väreykhä l'khol ásher-T'tzaûe yûmät raq cházaq weémätz f

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 1:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 1:18 Forums Online 1:18 Whosoever 376 x3605 x834 [he be] that doth rebel y4784 z8686 against x4784 x853 thy commandment, 6310 and will not x3808 hearken y8085 z8799 unto x8085 x853 thy words 1697 in all x3605 that x834 thou commandest 6680 z8762 him, he shall be put to death: 4191 z8714 only x7535 be strong 2388 z8798 and of a good courage. 553 z8798

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.