Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Joshua 13Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yehoshua / Joshua 13

1 The bounds of the land not yet conquered. 8 The inheritance of the two tribes and half. 14, 33 Yahweh and his sacrifices are the inheritance of Levi. 15 The bounds of the inheritance of Reuben. 22 Balaam slain. 24 The bounds of the inheritance of Gad, 29 and of the half tribe of Manasseh.

וִיהוֹשֻׁעַ זָקֵן בָּא בַּיָּמִים וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלָיו אַתָּה זָקַנְתָּה בָּאתָ בַיָּמִים וְהָאָרֶץ נִשְׁאֲרָה הַרְבֵּה־מְאֹד לְרִשְׁתָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:1 Forums Online 13:1 wiyhôshuª zäqën BaYämiym waYomer y'hwäh ëläyw aTäh zäqan'Täh Bätä vaYämiym w'äretz nish'áräh har'Bëh-m'od l'rish'TäH

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:1 Forums Online 13:1 ¶ Now Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 was old 2204 z8804 [and] stricken 935 z8804 in years; 3117 and Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 him, Thou x859 art old 2204 z8804 [and] stricken 935 z8804 in years, 3117 and there remaineth 7604 z8738 yet very 3966 much 7235 z8687 land 776 to be possessed. 3423 z8800

זֹאת הָאָרֶץ הַנִּשְׁאָרֶת כָּל־גְּלִילוֹת הַפְּלִשְׁתִּים וְכָל־הַגְּשׁוּרִי

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:2 Forums Online 13:2 zot äretz haNish'äret Käl-G'liylôt haP'lish'Tiym w'khäl-haG'shûriy

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:2 Forums Online 13:2 This x2063 [is] the land 776 that yet remaineth: 7604 z8737 all x3605 the borders 1552 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים, 6430 and all x3605 Gæšûrî גְּשׁוּרִי, 1651

מִן־הַשִּׁיחוֹר אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי מִצְרַיִם וְעַד גְּבוּל עֶקְרוֹן צָפוֹנָה לַכְּנַעֲנִי תֵּחָשֵׁב חֲמֵשֶׁת סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים הָעַזָּתִי וְהָאַשְׁדּוֹדִי הָאֶשְׁקְלוֹנִי הַגִּתִּי וְהָעֶקְרוֹנִי וְהָעַוִּים

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:3 Forums Online 13:3 min-haSHiychôr ásher al-P'nëy mitz'rayim w'ad G'vûl eq'rôn tzäfônäh laK'naániy Tëchäshëv chámëshet šar'nëy f'lish'Tiym aZätiy w'ash'Dôdiy esh'q'lôniy haGiTiy w'eq'rôniy w'aûiym

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:3 Forums Online 13:3 From x4480 Šîçôr שִׁיחוֹר, 7883 which x834 [is] before 6440 x5921 Mixrayim מִצרַיִם, 4714 even unto x5704 the borders 1366 of `Ekrôn עֶקרוֹן 6138 northward, 6828 [which] is counted 2803 z8735 to the Cæna`ánî כְּנַעֲנִי: 3669 five 2568 lords 5633 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים; 6430 the `Azzäŧîm עַזָּתִים, 5841 and the ´Ašdôđîm אַשׁדּוֹדִים, 796 the ´Eškælônîm אֶשׁקְלוֹנִים, 832 the Gittîm גִּתִּים, 1663 and the `Ekrônîm עֶקרוֹנִים; 6139 also the `Awwîm עַוִּים: y5761 x5757

מִתֵּימָן כָּל־אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי מְעָרָה אֲשֶׁר לַצִּידֹנִים עַד־אֲפֵקָה עַד גְּבוּל הָאֱמֹרִי

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:4 Forums Online 13:4 miTëymän Käl-eretz haK'naániy ûm'äräh ásher laTZiydoniym ad-áfëqäh ad G'vûl émoriy

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:4 Forums Online 13:4 From the south, 8486 x4480 all x3605 the land 776 of the Cæna`ánîm כְּנַעֲנִים, 3669 and Mæ`ärà מְעָרָה 4632 that x834 [is] beside the Xîđônîm צִידוֹנִים, 6722 unto x5704 ´Áfëk אֲפֵק, 663 to x5704 the borders 1366 of the ´Émörîm אֱמֹרִים: 567

וְהָאָרֶץ הַגִּבְלִי וְכָל־הַלְּבָנוֹן מִזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ מִבַּעַל גָּד תַּחַת הַר־חֶרְמוֹן עַד לְבוֹא חֲמָת

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:5 Forums Online 13:5 w'äretz haGiv'liy w'khäl-haL'vänôn miz'rach haSHemesh miBaal Gäd Tachat har-cher'môn ad l' chámät

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:5 Forums Online 13:5 And the land 776 of the Givlîm גִּבלִים, 1382 and all x3605 Lævänôn לְבָנוֹן, 3844 toward the sunrising, 4217 8121 from Ba`al Gäđ בַּעַל־גָּד 1171 x4480 under x8478 mount 2022 Çermôn חֶרמוֹן 2768 unto x5704 the entering 935 z8800 into Çámäŧ חֲמָת. 2574

כָּל־יֹשְׁבֵי הָהָר מִן־הַלְּבָנוֹן עַד־מִשְׂרְפֹת מַיִם כָּל־צִידֹנִים אָנֹכִי אוֹרִישֵׁם מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַק הַפִּלֶהָ לְיִשְׂרָאֵל בְּנַחֲלָה כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִיךָ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:6 Forums Online 13:6 Käl-yosh'vëy här min-haL'vänôn ad-mis'r'fot mayim Käl-tziydoniym änokhiy ôriyshëm miP'nëy B'nëy yis'räël raq haPile l'yis'räël B'nacháläh Kaásher tziûiytiykhä

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:6 Forums Online 13:6 All x3605 the inhabitants 3427 z8802 of the hill country 2022 from x4480 Lævänôn לְבָנוֹן 3844 unto x5704 Miŝræfôŧ Mayim מִשׂרְפוֹת־מַיִם, 4956 [and] all x3605 the Xîđônîm צִידוֹנִים, 6722 them will I x595 drive out 3423 z8686 from before 6440 x4480 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 only x7535 divide thou it by lot 5307 z8685 unto the Yiŝræ´ëlîm יִשׂרְאֵלִים 3478 for an inheritance, 5159 as x834 I have commanded 6680 z8765 thee.

וְעַתָּה חַלֵּק אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת בְּנַחֲלָה לְתִשְׁעַת הַשְּׁבָטִים וַחֲצִי הַשֵּׁבֶט הַמְנַשֶּׁה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:7 Forums Online 13:7 w'aTäh chaLëq et-äretz haZot B'nacháläh l'tish'at haSH'väţiym wachátziy haSHëveţ ham'naSHeh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:7 Forums Online 13:7 Now x6258 therefore divide 2505 z8761 x853 this x2063 land 776 for an inheritance 5159 unto the nine 8672 tribes, 7626 and the half 2677 tribe 7626 of Mænaššè מְנַשֶּׁה, 4519

עִמּ הָראוּבֵנִי וְהַגָּדִי לָקְחוּ נַחֲלָתָם אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם מֹשֶׁה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרָחָה כַּאֲשֶׁר נָתַן לָהֶם מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:8 Forums Online 13:8 iMô rûvëniy w'haGädiy läq'chû nachálätäm ásher nätan hem mosheh B'ëver haYar'Dën miz'rächäh Kaásher nätan hem mosheh eved y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:8 Forums Online 13:8 With x5973 whom the Ræ´ûvënîm רְאוּבֵנִים 7206 and the Gäđîm גָּדִים 1425 have received 3947 z8804 their inheritance, 5159 which x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 gave 5414 z8804 them, beyond 5676 Yardën יַרדֵּן 3383 eastward, 4217 [even] as x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 the servant 5650 of Yähwè יָהוֶה 3068 gave 5414 z8804 them;

מֵעֲרוֹעֵר אֲשֶׁר עַל־שְׂפַת־נַחַל אַרְנוֹן וְהָעִיר אֲשֶׁר בְּתוֹךְ־הַנַּחַל וְכָל־הַמִּישֹׁר מֵידְבָא עַד־דִּיבוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:9 Forums Online 13:9 árôër ásher al-s'fat-nachal ar'nôn w'iyr ásher B'tôkh'-haNachal w'khäl-haMiyshor mëyd'vä ad-Diyvôn

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:9 Forums Online 13:9 From `Árö`ër עֲרֹעֵר, 6177 x4480 that x834 [is] upon x5921 the bank 8193 of the river 5158 ´Arnôn אַרנוֹן, 769 and the city 5892 that x834 [is] in the midst 8432 of the river, 5158 and all x3605 the plain 4334 of Mêđvä´ מֵידבָא 4311 unto x5704 Dîvôn דִּיבוֹן; 1769

וְכֹל עָרֵי סִיחוֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר מָלַךְ בְּחֶשְׁבּוֹן עַד־גְּבוּל בְּנֵי עַמּוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:10 Forums Online 13:10 w'khol ärëy šiychôn melekh' émoriy ásher mälakh' B'chesh'Bôn ad-G'vûl B'nëy aMôn

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:10 Forums Online 13:10 And all x3605 the cities 5892 of Sîçôn סִיחוֹן 5511 king 4428 of the ´Émörîm אֱמֹרִים, 567 which x834 reigned 4427 z8804 in Çešbôn חֶשׁבּוֹן, 2809 unto x5704 the border 1366 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן; 5983

וְהַגִּלְעָד גְבוּל הַגְּשׁוּרִי וְהַמַּעֲכָתִי וְכֹל הַר חֶרְמוֹן וְכָל־הַבָּשָׁן עַד־סַלְכָה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:11 Forums Online 13:11 w'haGil'äd ûg'vûl haG'shûriy w'haMaákhätiy w'khol har cher'môn w'khäl-haBäshän ad-šal'khäh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:11 Forums Online 13:11 And Gil`äđ גִּלעָד, 1568 and the border 1366 of the Gæšûrîm גְּשׁוּרִים 1651 and Ma`áȼäŧîm מַעֲכָתִים, 4602 and all x3605 mount 2022 Çermôn חֶרמוֹן, 2768 and all x3605 Bäšän בָּשָׁן 1316 unto x5704 Salȼà סַלכָה; 5548

כָּל־מַמְלְכוּת עוֹג בַּבָּשָׁן אֲשֶׁר־מָלַךְ בְּעַשְׁתָּרוֹת בְאֶדְרֶעִי הוּא נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים וַיַּכֵּם מֹשֶׁה וַיֹּרִשֵׁם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:12 Forums Online 13:12 Käl-mam'l'khût ôg BaBäshän ásher-mälakh' B'ash'Tärôt ûv'ed'reiy nish'ar miYeter r'fäiym waYaKëm mosheh waYorishëm

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:12 Forums Online 13:12 All x3605 the kingdom 4468 of `Ôq עוֹג 5747 in Bäšän בָּשָׁן, 1316 which x834 reigned 4427 z8804 in `Aštärôŧ עַשׁתָּרוֹת 6252 and in ´Eđre`î אֶדרֶעִי, 154 who x1931 remained 7604 z8738 of the remnant 3499 x4480 of the giants: 7497 for these did Möšè מֹשֶׁה 4872 smite, 5221 z8686 and cast them out. 3423 z8686

וְלֹא הוֹרִישׁוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַגְּשׁוּרִי וְאֶת־הַמַּעֲכָתִי וַיֵּשֶׁב גְּשׁוּר מַעֲכָת בְּקֶרֶב יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:13 Forums Online 13:13 w'lo hôriyshû B'nëy yis'räël et-haG'shûriy w'et-haMaákhätiy waYëshev G'shûr ûmaákhät B'qerev yis'räël ad haYôm haZeh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:13 Forums Online 13:13 Nevertheless the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 expelled 3423 z8689 not x3808 x853 the Gæšûrîm גְּשׁוּרִים, 1651 nor the Ma`áȼäŧîm מַעֲכָתִים: 4602 but the Gæšûrîm גְּשׁוּרִים 1650 and the Ma`áȼäŧîm מַעֲכָתִים 4601 dwell 3427 z8799 among 7130 the Yiŝræ´ëlîm יִשׂרְאֵלִים 3478 until x5704 this x2088 day. 3117

רַק לְשֵׁבֶט הַלֵּוִי לֹא נָתַן נַחֲלָה אִשֵּׁי יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא נַחֲלָת כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר־ל ס

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:14 Forums Online 13:14 raq l'shëveţ haLëwiy lo nätan nacháläh iSHëy y'hwäh élohëy yis'räël nachálätô Kaásher DiBer-lô š

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:14 Forums Online 13:14 Only x7535 unto the tribe 7626 of Lëwî לֵוִי 3878 he gave 5414 z8804 none x3808 inheritance; 5159 the sacrifices y801 z0 of Yähwè יָהוֶה y3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים y430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל y3478 made by fire 801 x3068 x430 x3478 [are] their inheritance, 5159 as x834 he said 1696 z8765 unto them.

וַיִּתֵּן מֹשֶׁה לְמַטֵּה בְנֵי־רְאוּבֵן לְמִשְׁפְּחֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:15 Forums Online 13:15 waYiTën mosheh l'maŢëh v'nëy-r'ûvën l'mish'P'chotäm

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:15 Forums Online 13:15 ¶ And Möšè מֹשֶׁה 4872 gave 5414 z8799 unto the tribe 4294 of the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 [inheritance] according to their families. 4940

וַיְהִי לָהֶם הַגְּבוּל מֵעֲרוֹעֵר אֲשֶׁר עַל־שְׂפַת־נַחַל אַרְנוֹן וְהָעִיר אֲשֶׁר בְּתוֹךְ־הַנַּחַל וְכָל־הַמִּישֹׁר עַל־מֵידְבָא

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:16 Forums Online 13:16 way'hiy hem haG'vûl árôër ásher al-s'fat-nachal ar'nôn w'iyr ásher B'tôkh'-haNachal w'khäl-haMiyshor al-mëyd'vä

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:16 Forums Online 13:16 And their coast 1366 was x1961 from `Árö`ër עֲרֹעֵר, 6177 x4480 that x834 [is] on x5921 the bank 8193 of the river 5158 ´Arnôn אַרנוֹן, 769 and the city 5892 that x834 [is] in the midst 8432 of the river, 5158 and all x3605 the plain 4334 by x5921 Mêđvä´ מֵידבָא; 4311

חֶשְׁבּוֹן וְכָל־עָרֶיהָ אֲשֶׁר בַּמִּישֹׁר דִּיבוֹן בָמוֹת בַּעַל בֵית בַּעַל מְעוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:17 Forums Online 13:17 chesh'Bôn w'khäl-ärey ásher BaMiyshor Diyvôn ûvämôt Baal ûvëyt Baal m'ôn

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:17 Forums Online 13:17 Çešbôn חֶשׁבּוֹן, 2809 and all x3605 her cities 5892 that x834 [are] in the plain; 4334 Dîvôn דִּיבוֹן, 1769 and Bämôŧ Ba`al בָּמוֹת־בַּעַל, 1120 and Bêŧ Ba`al Mæ`ôn בֵּית־בַּעַל־מְעוֹן, 1010

וְיַהְצָה קְדֵמֹת מֵפָעַת

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:18 Forums Online 13:18 w'yah'tzäh ûq'dëmot ûmëfäat

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:18 Forums Online 13:18 And Yahxà יַהצָה, 3096 and Kæđëmôŧ קְדֵמוֹת, 6932 and Mêfä`aŧ מֵיפָעַת, 4158

וְקִרְיָתַיִם וְשִׂבְמָה וְצֶרֶת הַשַּׁחַר בְּהַר הָעֵמֶק

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:19 Forums Online 13:19 w'qir'yätayim w'siv'mäh w'tzeret haSHachar B'har ëmeq

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:19 Forums Online 13:19 And Kiryäŧäyim קִריָתָיִם, 7156 and Ŝivmà שִׂבמָה, 7643 and Xereŧ Šaçar צֶרֶת־שַׁחַר 6890 in the mount 2022 of the valley, 6010

בֵית פְּעוֹר וְאַשְׁדּוֹת הַפִּסְגָּה בֵית הַיְשִׁמוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:20 Forums Online 13:20 ûvëyt P'ôr w'ash'Dôt haPiš'Gäh ûvëyt hay'shimôt

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:20 Forums Online 13:20 And Bêŧ Pæ`ôr בֵּית־פְּעוֹר, 1047 and ´Ašdöŧ Pisgà אַשׁדֹּת־פִּסגָּה, 798 z8676 y794 and Bêŧ Yæšimôŧ בֵּית־יְשִׁמוֹת, 1020

וְכֹל עָרֵי הַמִּישֹׁר וְכָל־מַמְלְכוּת סִיחוֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר מָלַךְ בְּחֶשְׁבּוֹן אֲשֶׁר הִכָּה מֹשֶׁה אֹת וְאֶת־נְשִׂיאֵי מִדְיָן אֶת־אֱוִי וְאֶת־רֶקֶם וְאֶת־צוּר וְאֶת־חוּר וְאֶת־רֶבַע נְסִיכֵי סִיחוֹן יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:21 Forums Online 13:21 w'khol ärëy haMiyshor w'khäl-mam'l'khût šiychôn melekh' émoriy ásher mälakh' B'chesh'Bôn ásher hiKäh mosheh otô w'et-n'siyëy mid'yän et-éwiy w'et-reqem w'et-tzûr w'et-chûr w'et-reva n'šiykhëy šiychôn yosh'vëy äretz

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:21 Forums Online 13:21 And all x3605 the cities 5892 of the plain, 4334 and all x3605 the kingdom 4468 of Sîçôn סִיחוֹן 5511 king 4428 of the ´Émörîm אֱמֹרִים, 567 which x834 reigned 4427 z8804 in Çešbôn חֶשׁבּוֹן, 2809 whom x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 smote 5221 z8689 with x854 the princes 5387 of Miđyän מִדיָן, 4080 x853 ´Éwî אֱוִי, 189 and Rekem רֶקֶם, 7552 and Xûr צוּר, 6698 and Çûr חוּר, 2354 and Reva` רֶבַע, 7254 [which were] dukes 5257 of Sîçôn סִיחוֹן, 5511 dwelling 3427 z8802 in the country. 776

וְאֶת־בִּלְעָם בֶּן־בְּעוֹר הַקּוֹסֵם הָרְגוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל בַּחֶרֶב אֶל־חַלְלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:22 Forums Online 13:22 w'et-Bil'äm Ben-B'ôr haQôšëm här'gû v'nëy-yis'räël Bacherev el-chal'lëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:22 Forums Online 13:22Bil`äm בִּלעָם 1109 also the son 1121 of Bæ`ôr בְּעוֹר, 1160 the soothsayer, 7080 z8802 did the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 slay 2026 z8804 with the sword 2719 among x413 them y413 that were slain 2491 by them.

וַיְהִי גְּבוּל בְּנֵי רְאוּבֵן הַיַּרְדֵּן גְבוּל זֹאת נַחֲלַת בְּנֵי־רְאוּבֵן לְמִשְׁפְּחֹתָם הֶעָרִים וְחַצְרֵיהֶן פ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:23 Forums Online 13:23 way'hiy G'vûl B'nëy r'ûvën haYar'Dën ûg'vûl zot nachálat B'nëy-r'ûvën l'mish'P'chotäm heäriym w'chatz'rëyhen f

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:23 Forums Online 13:23 And the border 1366 of the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 was x1961 Yardën יַרדֵּן, 3383 and the border 1366 [thereof]. This x2063 [was] the inheritance 5159 of the children 1121 of Ræ´ûvën רְאוּבֵן 7205 after their families, 4940 the cities 5892 and the villages 2691 thereof.

וַיִּתֵּן מֹשֶׁה לְמַטֵּה־גָד לִבְנֵי־גָד לְמִשְׁפְּחֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:24 Forums Online 13:24 waYiTën mosheh l'maŢëh-gäd liv'nëy-gäd l'mish'P'chotäm

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:24 Forums Online 13:24 And Möšè מֹשֶׁה 4872 gave 5414 z8799 [inheritance] unto the tribe 4294 of Gäđ גָּד, 1410 [even] unto the children 1121 of Gäđ גָּד 1410 according to their families. 4940

וַיְהִי לָהֶם הַגְּבוּל יַעְזֵר וְכָל־עָרֵי הַגִּלְעָד וַחֲצִי אֶרֶץ בְּנֵי עַמּוֹן עַד־עֲרוֹעֵר אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי רַבָּה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:25 Forums Online 13:25 way'hiy hem haG'vûl ya'zër w'khäl-ärëy haGil'äd wachátziy eretz B'nëy aMôn ad-árôër ásher al-P'nëy raBäh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:25 Forums Online 13:25 And their coast 1366 was x1961 Ya`zër יַעזֵר, 3270 and all x3605 the cities 5892 of Gil`äđ גִּלעָד, 1568 and half 2677 the land 776 of the children 1121 of `Ammôn עַמּוֹן, 5983 unto x5704 `Árö`ër עֲרֹעֵר 6177 that x834 [is] before 6440 x5921 Rabbà רַבָּה; 7237

מֵחֶשְׁבּוֹן עַד־רָמַת הַמִּצְפֶּה בְטֹנִים מִמַּחֲנַיִם עַד־גְּבוּל לִדְבִר

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:26 Forums Online 13:26 ûchesh'Bôn ad-rämat haMitz'Peh ûv'ţoniym ûmiMachánayim ad-G'vûl lid'vir

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:26 Forums Online 13:26 And from Çešbôn חֶשׁבּוֹן 2809 x4480 unto x5704 Rämaŧ Mixpè רָמַת־מִצפֶּה, 7434 and Bæţönîm בְּטֹנִים; 993 and from Maçánayim מַחֲנַיִם 4266 x4480 unto x5704 the border 1366 of Dævîr דְּבִיר; 1688

בָעֵמֶק בֵּית הָרָם בֵית נִמְרָה וְסֻכּוֹת וְצָפוֹן יֶתֶר מַמְלְכוּת סִיחוֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן הַיַּרְדֵּן גְבֻל עַד־קְצֵה יָם־כִּנֶּרֶת עֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרָחָה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:27 Forums Online 13:27 ûëmeq Bëyt häräm ûvëyt nim'räh w'šuKôt w'tzäfôn yeter mam'l'khût šiychôn melekh' chesh'Bôn haYar'Dën ûg'vul ad-q'tzëh yäm-KiNeret ëver haYar'Dën miz'rächäh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:27 Forums Online 13:27 And in the valley, 6010 Bêŧ Häräm בֵּית־הָרָם, 1027 and Bêŧ Nimrà בֵּית־נִמרָה, 1039 and Succôŧ סֻכּוֹת, 5523 and Xäfôn צָפוֹן, 6829 the rest 3499 of the kingdom 4468 x4480 of Sîçôn סִיחוֹן 5511 king 4428 of Çešbôn חֶשׁבּוֹן, 2809 Yardën יַרדֵּן 3383 and [his] border, 1366 [even] unto x5704 the edge 7097 of the sea 3220 of Cinnereŧ כִּנֶּרֶת 3672 on the other side 5676 Yardën יַרדֵּן 3383 eastward. 4217

זֹאת נַחֲלַת בְּנֵי־גָד לְמִשְׁפְּחֹתָם הֶעָרִים וְחַצְרֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:28 Forums Online 13:28 zot nachálat B'nëy-gäd l'mish'P'chotäm heäriym w'chatz'rëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:28 Forums Online 13:28 This x2063 [is] the inheritance 5159 of the children 1121 of Gäđ גָּד 1410 after their families, 4940 the cities, 5892 and their villages. 2691

וַיִּתֵּן מֹשֶׁה לַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה וַיְהִי לַחֲצִי מַטֵּה בְנֵי־מְנַשֶּׁה לְמִשְׁפְּחוֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:29 Forums Online 13:29 waYiTën mosheh lachátziy shëveţ m'naSHeh way'hiy lachátziy maŢëh v'nëy-m'naSHeh l'mish'P'chôtäm

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:29 Forums Online 13:29 ¶ And Möšè מֹשֶׁה 4872 gave 5414 z8799 [inheritance] unto the half 2677 tribe 7626 of Mænaššè מְנַשֶּׁה: 4519 and [this] was x1961 [the possession] of the half 2677 tribe 4294 of the children 1121 of Mænaššè מְנַשֶּׁה 4519 by their families. 4940

וַיְהִי גְבוּלָם מִמַּחֲנַיִם כָּל־הַבָּשָׁן כָּל־מַמְלְכוּת עוֹג מֶלֶךְ־הַבָּשָׁן וְכָל־חַוֹּת יָאִיר אֲשֶׁר בַּבָּשָׁן שִׁשִּׁים עִיר

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:30 Forums Online 13:30 way'hiy g'vûläm miMachánayim Käl-haBäshän Käl-mam'l'khût ôg melekh'-haBäshän w'khäl-chaûot yäiyr ásher BaBäshän shiSHiym iyr

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:30 Forums Online 13:30 And their coast 1366 was x1961 from Maçánayim מַחֲנַיִם, 4266 x4480 all x3605 Bäšän בָּשָׁן, 1316 all x3605 the kingdom 4468 of `Ôq עוֹג 5747 king 4428 of Bäšän בָּשָׁן, 1316 and all x3605 the towns 2333 of Yä´îr יָאִיר, 2971 which x834 [are] in Bäšän בָּשָׁן, 1316 threescore 8346 cities: 5892

וַחֲצִי הַגִּלְעָד וְעַשְׁתָּרוֹת וְאֶדְרֶעִי עָרֵי מַמְלְכוּת עוֹג בַּבָּשָׁן לִבְנֵי מָכִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה לַחֲצִי בְנֵי־מָכִיר לְמִשְׁפְּחוֹתָם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:31 Forums Online 13:31 wachátziy haGil'äd w'ash'Tärôt w'ed'reiy ärëy mam'l'khût ôg BaBäshän liv'nëy mäkhiyr Ben-m'naSHeh lachátziy v'nëy-mäkhiyr l'mish'P'chôtäm

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:31 Forums Online 13:31 And half 2677 Gil`äđ גִּלעָד, 1568 and `Aštärôŧ עַשׁתָּרוֹת, 6252 and ´Eđre`î אֶדרֶעִי, 154 cities 5892 of the kingdom 4468 of `Ôq עוֹג 5747 in Bäšän בָּשָׁן, 1316 [were pertaining] unto the children 1121 of Mäȼîr מָכִיר 4353 the son 1121 of Mænaššè מְנַשֶּׁה, 4519 [even] to the one half 2677 of the children 1121 of Mäȼîr מָכִיר 4353 by their families. 4940

אֵלֶּה אֲשֶׁר־נִחַל מֹשֶׁה בְּעַרְבוֹת מוֹאָב מֵעֵבֶר לְיַרְדֵּן יְרִיחוֹ מִזְרָחָה ס

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:32 Forums Online 13:32 ëLeh ásher-nichal mosheh B'ar'vôt môäv ëver l'yar'Dën y'riychô miz'rächäh š

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:32 Forums Online 13:32 These x428 [are the countries] which x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 did distribute for inheritance 5157 z8765 in the plains 6160 of Mô´äv מוֹאָב, 4124 on the other side 5676 x4480 Yardën יַרדֵּן, 3383 by Yærîçô יְרִיחוֹ, 3405 eastward. 4217

לְשֵׁבֶט הַלֵּוִי לֹא־נָתַן מֹשֶׁה נַחֲלָה יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא נַחֲלָתָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:33 Forums Online 13:33 ûl'shëveţ haLëwiy lo-nätan mosheh nacháläh y'hwäh élohëy yis'räël nachálätäm Kaásher DiBer hem

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 13:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 13:33 Forums Online 13:33 But unto the tribe 7626 of Lëwî לֵוִי 3878 Möšè מֹשֶׁה 4872 gave 5414 z8804 not x3808 [any] inheritance: 5159 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 [was] their inheritance, 5159 as x834 he said 1696 z8765 unto them.

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.