Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Joshua 7Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Yehoshua / Joshua 7

1 The Israelites are smitten at Ai. 6 Joshua's complaint. 10 God instructeth him what to do. 16 Achan is taken by the lot. 19 His confession. 22 He and all he had are destroyed in the valley of Achor.

וַיִּמְעֲלוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל מַעַל בַּחֵרֶם וַיִּקַּח עָכָן בֶּן־כַּרְמִי בֶן־זַבְדִּי בֶן־זֶרַח לְמַטֵּה יְהוּדָה מִן־הַחֵרֶם וַיִּחַר־אַף יְהוָה בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:1 Forums Online 7:1 waYim'álû v'nëy-yis'räël maal Bachërem waYiQach äkhän Ben-Kar'miy ven-zav'Diy ven-zerach l'maŢëh y'hûdäh min-hachërem waYichar-af y'hwäh Biv'nëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:1 Forums Online 7:1 ¶ But the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 committed 4603 z8799 a trespass 4604 in the accursed thing: 2764 for `Äȼän עָכָן, 5912 the son 1121 of Carmî כַּרמִי, 3756 the son 1121 of Zavdî זַבדִּי, 2067 the son 1121 of Zeraç זֶרַח, 2226 of the tribe 4294 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 took 3947 z8799 of x4480 the accursed thing: 2764 and the anger 639 of Yähwè יָהוֶה 3068 was kindled 2734 z8799 against the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיִּשְׁלַח יְהוֹשֻׁעַ אֲנָשִׁים מִירִיחוֹ הָעַי אֲשֶׁר עִם־בֵּית אָוֶן מִקֶּדֶם לְבֵית־אֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לֵאמֹר עֲלוּ וְרַגְּלוּ אֶת־הָאָרֶץ וַיַּעֲלוּ הָאֲנָשִׁים וַיְרַגְּלוּ אֶת־הָעָי

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:2 Forums Online 7:2 waYish'lach y'hôshuª ánäshiym miyriychô ay ásher im-Bëyt äwen miQedem l'vëyt-ël waYomer álëyhem mor álû w'raG'lû et-äretz waYaálû ánäshiym way'raG'lû et-äy

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:2 Forums Online 7:2 And Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 sent 7971 z8799 men y582 x376 from Yærîçô יְרִיחוֹ 3405 x4480 to `Ay עַי, 5857 which x834 [is] beside 5973 Bêŧ ´Äwen בֵּית־אָוֶן, 1007 on the east side 6924 x4480 of Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל, 1008 and spake 559 z8799 unto x413 them, saying, 559 z8800 Go up 5927 z8798 and view 7270 z8761 x853 the country. 776 And the men y582 x376 went up 5927 z8799 and viewed 7270 z8762 x853 `Ay עַי. 5857

וַיָּשֻׁבוּ אֶל־יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַל־יַעַל כָּל־הָעָם כְּאַלְפַּיִם אִישׁ אוֹ כִּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ יַעֲלוּ וְיַכּוּ אֶת־הָעָי אַל־תְּיַגַּע־שָׁמָּה אֶת־כָּל־הָעָם כִּי מְעַט הֵמָּה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:3 Forums Online 7:3 waYäshuvû el-y'hôshuª waYom'rû ëläyw al-yaal Käl-äm K'al'Payim iysh ô Kish'loshet áläfiym iysh yaálû w'yaKû et-äy al-T'yaGa-shäMäh et-Käl-äm Kiy m'aţ hëMäh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:3 Forums Online 7:3 And they returned 7725 z8799 to x413 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 and said 559 z8799 unto x413 him, Let not x408 all x3605 the people 5971 go up; 5927 z8799 but let about two x505 or x176 three 7969 thousand 505 men 376 go up 5927 z8799 and smite 5221 z8686 x853 `Ay עַי; 5857 [and] make not x408 x853 all x3605 the people 5971 to labour 3021 z8762 thither; x8033 for x3588 they x1992 [are but] few. 4592

וַיַּעֲלוּ מִן־הָעָם שָׁמָּה כִּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ וַיָּנֻסוּ לִפְנֵי אַנְשֵׁי הָעָי

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:4 Forums Online 7:4 waYaálû min-äm shäMäh Kish'loshet áläfiym iysh waYänušû lif'nëy an'shëy äy

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:4 Forums Online 7:4 So there went up 5927 z8799 thither x8033 of x4480 the people 5971 about three 7969 thousand 505 men: 376 and they fled 5127 z8799 before 6440 the men y582 x376 of `Ay עַי. 5857

וַיַּכּוּ מֵהֶם אַנְשֵׁי הָעַי כִּשְׁלֹשִׁים וְשִׁשָּׁה אִישׁ וַיִּרְדְּפוּם לִפְנֵי הַשַּׁעַר עַד־הַשְּׁבָרִים וַיַּכּוּם בַּמּוֹרָד וַיִּמַּס לְבַב־הָעָם וַיְהִי לְמָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:5 Forums Online 7:5 waYaKû hem an'shëy ay Kish'loshiym w'shiSHäh iysh waYir'D'fûm lif'nëy haSHaar ad-haSH'väriym waYaKûm BaMôräd waYiMaš l'vav-äm way'hiy l'mäyim

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:5 Forums Online 7:5 And the men y582 x376 of `Ay עַי 5857 smote 5221 z8686 of x4480 them about thirty 7970 and six 8337 men: 376 for they chased 7291 z8799 them [from] before 6440 the gate 8179 [even] unto x5704 Šævärîm שְׁבָרִים, 7671 and smote 5221 z8686 them in the going down: 4174 wherefore the hearts 3824 of the people 5971 melted, 4549 z8735 and became x1961 as water. 4325

וַיִּקְרַע יְהוֹשֻׁעַ שִׂמְלֹתָיו וַיִּפֹּל עַל־פָּנָיו אַרְצָה לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָה עַד־הָעֶרֶב הוּא וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עָפָר עַל־רֹאשָׁם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:6 Forums Online 7:6 waYiq'ra y'hôshuª sim'lotäyw waYiPol al-Pänäyw ar'tzäh lif'nëy árôn y'hwäh ad-erev w'ziq'nëy yis'räël waYaálû äfär al-roshäm

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:6 Forums Online 7:6 ¶ And Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 rent 7167 z8799 his clothes, 8071 and fell 5307 z8799 to the earth 776 upon x5921 his face 6440 before 6440 the ark 727 of Yähwè יָהוֶה 3068 until x5704 the eventide, 6153 he x1931 and the elders 2205 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and put 5927 z8686 dust 6083 upon x5921 their heads. 7218

וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֲהָהּ אֲדֹנָי יְהוִה לָמָה הֵעֲבַרְתָּ הַעֲבִיר אֶת־הָעָם הַזֶּה אֶת־הַיַּרְדֵּן לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַאֲבִידֵנוּ וְלוּ הוֹאַלְנוּ וַנֵּשֶׁב בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:7 Forums Online 7:7 waYomer y'hôshuª áhäH ádonäy y'hwih mäh hëávar'Tä haáviyr et-äm haZeh et-haYar'Dën tët otä B'yad émoriy l'haáviydë w' hôal'nû waNëshev B'ëver haYar'Dën

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:7 Forums Online 7:7 And Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 said, 559 z8799 Alas, x162 O y162 ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה, 3069 wherefore x4100 hast thou at all y5674 z8687 brought 5674 z0 x853 this x2088 people 5971 over 5674 z8689 x853 Yardën יַרדֵּן, 3383 to deliver 5414 z8800 us into the hand 3027 of the ´Émörîm אֱמֹרִים, 567 to destroy 6 z8687 us? would to God 3863 we had been content, 2974 z8689 and dwelt 3427 z8799 on the other side 5676 Yardën יַרדֵּן! 3383

בִּי אֲדֹנָי מָה אֹמַר אַחֲרֵי אֲשֶׁר הָפַךְ יִשְׂרָאֵל עֹרֶף לִפְנֵי אֹיְבָיו

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:8 Forums Online 7:8 Biy ádonäy mäh omar achárëy ásher häfakh' yis'räël oref lif'nëy oy'väyw

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:8 Forums Online 7:8 O 994 Yähwè יָהוֶה, 136 what x4100 shall I say, 559 z8799 when 310 x834 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 turneth 2015 z8804 their backs 6203 before 6440 their enemies! 341 z8802

וְיִשְׁמְעוּ הַכְּנַעֲנִי וְכֹל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ וְנָסַבּוּ עָלֵינוּ וְהִכְרִיתוּ אֶת־שְׁמֵנוּ מִן־הָאָרֶץ מַה־תַּעֲשֵׂה לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל ס

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:9 Forums Online 7:9 w'yish'm'û haK'naániy w'khol yosh'vëy äretz w'näšaBû älëy w'hikh'riytû et-sh'më min-äretz ûmah-Taásëh l'shim'khä haGädôl š

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:9 Forums Online 7:9 For the Cæna`ánîm כְּנַעֲנִים 3669 and all x3605 the inhabitants 3427 z8802 of the land 776 shall hear 8085 z8799 [of it], and shall environ us round, 5437 z8738 x5921 and cut off 3772 z8689 x853 our name 8034 from x4480 the earth: 776 and what x4100 wilt thou do 6213 z8799 unto thy great 1419 name? 8034

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־יְהוֹשֻׁעַ קֻם לָךְ לָמָּה זֶּה אַתָּה נֹפֵל עַל־פָּנֶיךָ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:10 Forums Online 7:10 waYomer y'hwäh el-y'hôshuª qum kh' Mäh Zeh aTäh nofël al-Päneykhä

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:10 Forums Online 7:10 ¶ And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 Get thee up; 6965 z8798 wherefore x4100 liest 5307 z8802 thou x859 thus x2088 upon x5921 thy face? 6440

חָטָא יִשְׂרָאֵל וְגַם עָבְרוּ אֶת־בְּרִיתִי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתָם וְגַם לָקְחוּ מִן־הַחֵרֶם וְגַם גָּנְבוּ וְגַם כִּחֲשׁוּ וְגַם שָׂמוּ בִכְלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:11 Forums Online 7:11 chäţä yis'räël w'gam äv'rû et-B'riytiy ásher tziûiytiy ôtäm w'gam läq'chû min-hachërem w'gam Gän'vû w'gam Kicháshû w'gam sämû vikh'lëyhem

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:11 Forums Online 7:11 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 hath sinned, 2398 z8804 and they have also x1571 transgressed 5674 z8804 x853 my covenant 1285 which x834 I commanded 6680 z8765 them: for they have even x1571 taken 3947 z8804 of x4480 the accursed thing, 2764 and have also x1571 stolen, 1589 z8804 and dissembled 3584 z8765 also, x1571 and they have put 7760 z8804 [it] even x1571 among their own stuff. 3627

וְלֹא יֻכְלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָקוּם לִפְנֵי אֹיְבֵיהֶם עֹרֶף יִפְנוּ לִפְנֵי אֹיְבֵיהֶם כִּי הָיוּ לְחֵרֶם לֹא אוֹסִיף לִהְיוֹת עִמָּכֶם אִם־לֹא תַשְׁמִידוּ הַחֵרֶם מִקִּרְבְּכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:12 Forums Online 7:12 w'lo yukh'lû B'nëy yis'räël qûm lif'nëy oy'vëyhem oref yif'nû lif'nëy oy'vëyhem Kiy häyû l'chërem lo ôšiyf lih'yôt iMäkhem im-lo tash'miydû hachërem miQir'B'khem

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:12 Forums Online 7:12 Therefore the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 could 3201 z8799 not x3808 stand 6965 z8800 before 6440 their enemies, 341 z8802 [but] turned 6437 z8799 [their] backs 6203 before 6440 their enemies, 341 z8802 because x3588 they were x1961 accursed: 2764 neither x3808 will I be x1961 with x5973 you any more, 3254 z8686 except 3808 x518 ye destroy 8045 z8686 the accursed 2764 from among 7130 x4480 you.

קֻם קַדֵּשׁ אֶת־הָעָם וְאָמַרְתָּ הִתְקַדְּשׁוּ לְמָחָר כִּי כֹה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל חֵרֶם בְּקִרְבְּךָ יִשְׂרָאֵל לֹא תוּכַל לָקוּם לִפְנֵי אֹיְבֶיךָ עַד־הֲסִירְכֶם הַחֵרֶם מִקִּרְבְּכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:13 Forums Online 7:13 qum qaDësh et-äm w'ämar'Tä hit'qaD'shû l'mächär Kiy khoh ämar y'hwäh élohëy yis'räël chërem B'qir'B'khä yis'räël lo tûkhal qûm lif'nëy oy'veykhä ad-hášiyr'khem hachërem miQir'B'khem

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:13 Forums Online 7:13 Up, 6965 z8798 sanctify 6942 z8761 x853 the people, 5971 and say, 559 z8804 Sanctify y6942 z8690 yourselves x6942 against to morrow: 4279 for x3588 thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [There is] an accursed thing 2764 in the midst 7130 of thee, O Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 thou canst 3201 z8799 not x3808 stand 6965 z8800 before 6440 thine enemies, 341 z8802 until x5704 ye take away 5493 z8687 the accursed thing 2764 from among 7130 x4480 you.

וְנִקְרַבְתֶּם בַּבֹּקֶר לְשִׁבְטֵיכֶם וְהָיָה הַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר־יִלְכְּדֶנּוּ יְהוָה יִקְרַב לַמִּשְׁפָּחוֹת וְהַמִּשְׁפָּחָה אֲשֶׁר־יִלְכְּדֶנָּה יְהוָה תִּקְרַב לַבָּתִּים וְהַבַּיִת אֲשֶׁר יִלְכְּדֶנּוּ יְהוָה יִקְרַב לַגְּבָרִים

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:14 Forums Online 7:14 w'niq'rav'Tem BaBoqer l'shiv'ţëykhem w'häyäh haSHëveţ ásher-yil'K'de y'hwäh yiq'rav laMish'Pächôt w'haMish'Pächäh ásher-yil'K'deNäh y'hwäh Tiq'rav laBäTiym w'haBayit ásher yil'K'de y'hwäh yiq'rav laG'väriym

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:14 Forums Online 7:14 In the morning 1242 therefore ye shall be brought 7126 z8738 according to your tribes: 7626 and it shall be, x1961 [that] the tribe 7626 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 taketh 3920 z8799 shall come 7126 z8799 according to the families 4940 [thereof]; and the family 4940 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 shall take 3920 z8799 shall come 7126 z8799 by households; 1004 and the household 1004 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 shall take 3920 z8799 shall come 7126 z8799 man y1397 by man. 1397

וְהָיָה הַנִּלְכָּד בַּחֵרֶם יִשָּׂרֵף בָּאֵשׁ אֹת וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־ל כִּי עָבַר אֶת־בְּרִית יְהוָה וְכִי־עָשָׂה נְבָלָה בְּיִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:15 Forums Online 7:15 w'häyäh haNil'Käd Bachërem yiSärëf ësh otô w'et-Käl-ásher-lô Kiy ävar et-B'riyt y'hwäh w'khiy-äsäh n'väläh B'yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:15 Forums Online 7:15 And it shall be, x1961 [that] he that is taken 3920 z8737 with the accursed thing 2764 shall be burnt 8313 z8735 with fire, 784 he and all x3605 that x834 he hath: because x3588 he hath transgressed 5674 z8804 x853 the covenant 1285 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and because x3588 he hath wrought 6213 z8804 folly 5039 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיַּשְׁכֵּם יְהוֹשֻׁעַ בַּבֹּקֶר וַיַּקְרֵב אֶת־יִשְׂרָאֵל לִשְׁבָטָיו וַיִּלָּכֵד שֵׁבֶט יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:16 Forums Online 7:16 waYash'Këm y'hôshuª BaBoqer waYaq'rëv et-yis'räël lish'väţäyw waYiLäkhëd shëveţ y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:16 Forums Online 7:16 ¶ So Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 rose up early 7925 z8686 in the morning, 1242 and brought 7126 z8686 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 by their tribes; 7626 and the tribe 7626 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 was taken: 3920 z8735

וַיַּקְרֵב אֶת־מִשְׁפַּחַת יְהוּדָה וַיִּלְכֹּד אֵת מִשְׁפַּחַת הַזַּרְחִי וַיַּקְרֵב אֶת־מִשְׁפַּחַת הַזַּרְחִי לַגְּבָרִים וַיִּלָּכֵד זַבְדִּי

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:17 Forums Online 7:17 waYaq'rëv et-mish'Pachat y'hûdäh waYil'Kod ët mish'Pachat haZar'chiy waYaq'rëv et-mish'Pachat haZar'chiy laG'väriym waYiLäkhëd zav'Diy

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:17 Forums Online 7:17 And he brought 7126 z8686 x853 the family 4940 of Yæhûđà יְהוּדָה; 3063 and he took 3920 z8799 x853 the family 4940 of the Zarçîm זַרחִים: 2227 and he brought 7126 z8686 x853 the family 4940 of the Zarçîm זַרחִים 2227 man y1397 by man; 1397 and Zavdî זַבדִּי 2067 was taken: 3920 z8735

וַיַּקְרֵב אֶת־בֵּית לַגְּבָרִים וַיִּלָּכֵד עָכָן בֶּן־כַּרְמִי בֶן־זַבְדִּי בֶּן־זֶרַח לְמַטֵּה יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:18 Forums Online 7:18 waYaq'rëv et-Bëytô laG'väriym waYiLäkhëd äkhän Ben-Kar'miy ven-zav'Diy Ben-zerach l'maŢëh y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:18 Forums Online 7:18 And he brought 7126 z8686 x853 his household 1004 man y1397 by man; 1397 and `Äȼän עָכָן, 5912 the son 1121 of Carmî כַּרמִי, 3756 the son 1121 of Zavdî זַבדִּי, 2067 the son 1121 of Zeraç זֶרַח, 2226 of the tribe 4294 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 was taken. 3920 z8735

וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל־עָכָן בְּנִי שִׂים־נָא כָבוֹד לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְתֶן־ל תוֹדָה וְהַגֶּד־נָא לִי מֶה עָשִׂיתָ אַל־תְּכַחֵד מִמֶּנִּי

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:19 Forums Online 7:19 waYomer y'hôshuª el-äkhän B'niy siym- khävôd layhwäh élohëy yis'räël w'ten-lô tôdäh w'haGed- liy meh äsiytä al-T'khachëd miMeNiy

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:19 Forums Online 7:19 And Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 said 559 z8799 unto x413 `Äȼän עָכָן, 5912 My son, 1121 give, 7760 z8798 I pray thee, x4994 glory 3519 to Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and make 5414 z8798 confession 8426 unto him; and tell 5046 z8685 me now x4994 what x4100 thou hast done; 6213 z8804 hide 3582 z8762 [it] not x408 from x4480 me.

וַיַּעַן עָכָן אֶת־יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמַר אָמְנָה אָנֹכִי חָטָאתִי לַיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְכָזֹאת וְכָזֹאת עָשִׂיתִי

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:20 Forums Online 7:20 waYaan äkhän et-y'hôshuª waYomar äm'näh änokhiy chäţätiy layhwäh élohëy yis'räël w'khäzot w'khäzot äsiytiy

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:20 Forums Online 7:20 And `Äȼän עָכָן 5912 answered 6030 z8799 x853 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 and said, 559 z8799 Indeed 546 I x595 have sinned 2398 z8804 against Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and thus x2063 and thus x2063 have I done: 6213 z8804

*וָאֶרְאֶה [וָאֵרֶא] בַשָּׁלָל אַדֶּרֶת שִׁנְעָר אַחַת טוֹבָה מָאתַיִם שְׁקָלִים כֶּסֶף לְשׁוֹן זָהָב אֶחָד חֲמִשִּׁים שְׁקָלִים מִשְׁקָל וָאֶחְמְדֵם וָאֶקָּחֵם וְהִנָּם טְמוּנִים בָּאָרֶץ בְּתוֹךְ הָאָהֳלִי וְהַכֶּסֶף תַּחְתֶּיהָ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:21 Forums Online 7:21 *er'eh [ëre] vaSHäläl aDeret shin'är achat ţôväh ûmätayim sh'qäliym Kešef ûl'shôn zähäv echäd chámiSHiym sh'qäliym mish'qälô ech'm'dëm eQächëm w'hiNäm ţ'mûniym äretz B'tôkh' ähóliy w'haKešef Tach'Tey

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:21 Forums Online 7:21 When I saw 7200 z8799 among the spoils 7998 a 259 goodly 2896 Šin`är שִׁנעָר 8152 garment, 155 and two hundred 3967 shekels 8255 of silver, 3701 and a 259 wedge 3956 of gold 2091 of fifty 2572 shekels 8255 weight, 4948 then I coveted 2530 z8799 them, and took 3947 z8799 them; and, behold, x2009 they [are] hid 2934 z8803 in the earth 776 in the midst 8432 of my tent, 168 and the silver 3701 under x8478 it.

וַיִּשְׁלַח יְהוֹשֻׁעַ מַלְאָכִים וַיָּרֻצוּ הָאֹהֱלָה וְהִנֵּה טְמוּנָה בְּאָהֳל וְהַכֶּסֶף תַּחְתֶּיהָ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:22 Forums Online 7:22 waYish'lach y'hôshuª mal'äkhiym waYärutzû ohéläh w'hiNëh ţ'mûnäh B'ähólô w'haKešef Tach'Tey

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:22 Forums Online 7:22 ¶ So Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 sent 7971 z8799 messengers, 4397 and they ran 7323 z8799 unto the tent; 168 and, behold, x2009 [it was] hid 2934 z8803 in his tent, 168 and the silver 3701 under x8478 it.

וַיִּקָּחוּם מִתּוֹךְ הָאֹהֶל וַיְבִאוּם אֶל־יְהוֹשֻׁעַ וְאֶל כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּצִּקֻם לִפְנֵי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:23 Forums Online 7:23 waYiQächûm miTôkh' ohel way'viûm el-y'hôshuª w'el Käl-B'nëy yis'räël waYaTZiqum lif'nëy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:23 Forums Online 7:23 And they took 3947 z8799 them out of the midst 8432 x4480 of the tent, 168 and brought 935 z8686 them unto x413 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 and unto x413 all x3605 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and laid them out 3332 z8686 before 6440 Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּקַּח יְהוֹשֻׁעַ אֶת־עָכָן בֶּן־זֶרַח וְאֶת־הַכֶּסֶף וְאֶת־הָאַדֶּרֶת וְאֶת־לְשׁוֹן הַזָּהָב וְאֶת־בָּנָיו וְאֶת־בְּנֹתָיו וְאֶת־שׁוֹר וְאֶת־חֲמֹר וְאֶת־צֹאנ וְאֶת־אָהֳל וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־ל וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּ וַיַּעֲלוּ אֹתָם עֵמֶק עָכוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:24 Forums Online 7:24 waYiQach y'hôshuª et-äkhän Ben-zerach w'et-haKešef w'et-aDeret w'et-l'shôn haZähäv w'et-Bänäyw w'et-B'notäyw w'et-shôrô w'et-chámorô w'et-tzonô w'et-ähólô w'et-Käl-ásher-lô w'khäl-yis'räël iMô waYaálû otäm ëmeq äkhôr

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:24 Forums Online 7:24 And Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ, 3091 and all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 with x5973 him, took 3947 z8799 x853 `Äȼän עָכָן 5912 the son 1121 of Zeraç זֶרַח, 2226 and the silver, 3701 and the garment, 155 and the wedge 3956 of gold, 2091 and his sons, 1121 and his daughters, 1323 and his oxen, 7794 and his asses, 2543 and his sheep, 6629 and his tent, 168 and all x3605 that x834 he had: and they brought 5927 z8686 them unto the valley 6010 of `Äȼôr עָכוֹר. 5911

וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ מֶה עֲכַרְתָּנוּ יַעְכֳּרְךָ יְהוָה בַּיּוֹם הַזֶּה וַיִּרְגְּמוּ אֹת כָל־יִשְׂרָאֵל אֶבֶן וַיִּשְׂרְפוּ אֹתָם בָּאֵשׁ וַיִּסְקְלוּ אֹתָם בָּאֲבָנִים

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:25 Forums Online 7:25 waYomer y'hôshuª meh ákhar'Tä ya'Kór'khä y'hwäh BaYôm haZeh waYir'G'mû otô khäl-yis'räël even waYis'r'fû otäm ësh waYiš'q'lû otäm áväniym

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:25 Forums Online 7:25 And Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 said, 559 z8799 Why 4100 hast thou troubled 5916 z8804 us? Yähwè יָהוֶה 3068 shall trouble 5916 z8799 thee this x2088 day. 3117 And all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 stoned y7275 z8799 x5619 him with stones, 68 and burned 8313 z8799 them with fire, 784 after they had stoned y5619 z8799 x7275 them with stones. 68

וַיָּקִימוּ עָלָיו גַּל־אֲבָנִים גָּדוֹל עַד הַיּוֹם הַזֶּה וַיָּשָׁב יְהוָה מֵחֲרוֹן אַפּ עַל־כֵּן קָרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא עֵמֶק עָכוֹר עַד הַיּוֹם הַזֶּה פ

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:26 Forums Online 7:26 waYäqiymû äläyw Gal-áväniym Gädôl ad haYôm haZeh waYäshäv y'hwäh chárôn aPô al-Kën qärä shëm haMäqôm ha ëmeq äkhôr ad haYôm haZeh f

Massoretic Text OT Hebrew Joshua 7:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Joshua 7:26 Forums Online 7:26 And they raised 6965 z8686 over x5921 him a great 1419 heap 1530 of stones 68 unto x5704 this x2088 day. 3117 So Yähwè יָהוֶה 3068 turned 7725 z8799 from the fierceness 2740 x4480 of his anger. 639 Wherefore x5921 x3651 the name 8034 of that x1931 place 4725 was called, 7121 z8804 The valley 6010 of `Äȼôr עָכוֹר, 5911 unto x5704 this x2088 day. 3117

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.