Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Kings 8Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim A / 1 Kings 8

1 The feast of the dedication of the Temple, 12, 54 Solomon's blessing. 22 Solomon's prayer. 62 His sacrifice of peace offerings.

אָז יַקְהֵל שְׁלֹמֹה אֶת־זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־כָּל־רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת נְשִׂיאֵי הָאָבוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה יְרוּשָׁלִָם לְהַעֲלוֹת אֶת־אֲרוֹן בְּרִית־יְהוָה מֵעִיר דָּוִד הִיא צִיּוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:1 Forums Online 8:1 äz yaq'hël sh'lomoh et-ziq'nëy yis'räël et-Käl-räshëy haMaŢôt n'siyëy ävôt liv'nëy yis'räël el-haMelekh' sh'lomoh y'rûshäläim l'haálôt et-árôn B'riyt-y'hwäh iyr Däwid hiy tziYôn

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:1 Forums Online 8:1 ¶ Then x227 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 assembled 6950 z8686 x853 the elders 2205 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and x853 all x3605 the heads 7218 of the tribes, 4294 the chief 5387 of the fathers 1 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 unto x413 king 4428 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 that they might bring up 5927 z8687 x853 the ark 727 of the covenant 1285 of Yähwè יָהוֶה 3068 out of the city 5892 x4480 of Däwiđ דָּוִד, 1732 which x1931 [is] Xiyyôn צִיּוֹן. 6726

וַיִּקָּהֲלוּ אֶל־הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה כָּל־אִישׁ יִשְׂרָאֵל בְּיֶרַח הָאֵתָנִים בֶּחָג הוּא הַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:2 Forums Online 8:2 waYiQähálû el-haMelekh' sh'lomoh Käl-iysh yis'räël B'yerach ëtäniym Bechäg hachodesh haSH'viyiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:2 Forums Online 8:2 And all x3605 the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 assembled y6950 z8735 themselves x6950 unto x413 king 4428 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 at the feast 2282 in the month 3391 ´Ëŧänîm אֵתָנִים, 388 which x1931 [is] the seventh 7637 month. 2320

וַיָּבֹאוּ כֹּל זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּשְׂאוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־הָאָרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:3 Forums Online 8:3 waYävoû Kol ziq'nëy yis'räël waYis'û haKohániym et-ärôn

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:3 Forums Online 8:3 And all x3605 the elders 2205 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came, 935 z8799 and the priests 3548 took up 5375 z8799 x853 the ark. 727

וַיַּעֲלוּ אֶת־אֲרוֹן יְהוָה וְאֶת־אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת־כָּל־כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר בָּאֹהֶל וַיַּעֲלוּ אֹתָם הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:4 Forums Online 8:4 waYaálû et-árôn y'hwäh w'et-ohel môëd w'et-Käl-K'lëy haQodesh ásher ohel waYaálû otäm haKohániym w'hal'wiYim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:4 Forums Online 8:4 And they brought up 5927 z8686 x853 the ark 727 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and the tabernacle 168 of the congregation, 4150 and all x3605 the holy 6944 vessels 3627 that x834 [were] in the tabernacle, 168 even those did the priests 3548 and the Læwiyyim לְוִיִּם 3881 bring up. 5927 z8686

וְהַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה וְכָל־עֲדַת יִשְׂרָאֵל הַנּוֹעָדִים עָלָיו אִתּ לִפְנֵי הָאָרוֹן מְזַבְּחִים צֹאן בָקָר אֲשֶׁר לֹא־יִסָּפְרוּ וְלֹא יִמָּנוּ מֵרֹב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:5 Forums Online 8:5 w'haMelekh' sh'lomoh w'khäl-ádat yis'räël haNôädiym äläyw iTô lif'nëy ärôn m'zaB'chiym tzon ûväqär ásher lo-yiŠäf'rû w'lo yiMänû rov

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:5 Forums Online 8:5 And king 4428 Šælömò שְׁלֹמֹה, 8010 and all x3605 the congregation 5712 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that were assembled 3259 z8737 unto x5921 him, [were] with x854 him before 6440 the ark, 727 sacrificing 2076 z8764 sheep 6629 and oxen, 1241 that x834 could not x3808 be told 5608 z8735 nor x3808 numbered 4487 z8735 for multitude. 7230 x4480

וַיָּבִאוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־אֲרוֹן בְּרִית־יְהוָה אֶל־מְקוֹמ אֶל־דְּבִיר הַבַּיִת אֶל־קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים אֶל־תַּחַת כַּנְפֵי הַכְּרוּבִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:6 Forums Online 8:6 waYäviû haKohániym et-árôn B'riyt-y'hwäh el-m'qômô el-D'viyr haBayit el-qodesh haQódäshiym el-Tachat Kan'fëy haK'rûviym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:6 Forums Online 8:6 And the priests 3548 brought in 935 z8686 x853 the ark 727 of the covenant 1285 of Yähwè יָהוֶה 3068 unto x413 his place, 4725 into x413 the oracle 1687 of the house, 1004 to x413 the most 6944 holy 6944 [place, even] under x413 x8478 the wings 3671 of the cherubims. 3742

כִּי הַכְּרוּבִים פֹּרְשִׂים כְּנָפַיִם אֶל־מְקוֹם הָאָרוֹן וַיָּסֹכּוּ הַכְּרֻבִים עַל־הָאָרוֹן וְעַל־בַּדָּיו מִלְמָעְלָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:7 Forums Online 8:7 Kiy haK'rûviym Por'siym K'näfayim el-m'qôm ärôn waYäšoKû haK'ruviym al-ärôn w'al-BaDäyw mil'mä'läh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:7 Forums Online 8:7 For x3588 the cherubims 3742 spread forth 6566 z8802 [their] two wings 3671 over x413 the place 4725 of the ark, 727 and the cherubims 3742 covered 5526 z8799 x5921 the ark 727 and the staves 905 thereof above. 4605 x4480

וַיַּאֲרִכוּ הַבַּדִּים וַיֵּרָאוּ רָאשֵׁי הַבַּדִּים מִן־הַקֹּדֶשׁ עַל־פְּנֵי הַדְּבִיר וְלֹא יֵרָאוּ הַחוּצָה וַיִּהְיוּ שָׁם עַד הַיּוֹם הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:8 Forums Online 8:8 waYaárikhû haBaDiym waYëräû räshëy haBaDiym min-haQodesh al-P'nëy haD'viyr w'lo yëräû hachûtzäh waYih'yû shäm ad haYôm haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:8 Forums Online 8:8 And they drew out 748 z8686 the staves, 905 that the ends 7218 of the staves 905 were seen x7200 out y7200 z8735 x4480 in the holy 6944 [place] before 6440 x5921 the oracle, 1687 and they were not x3808 seen 7200 z8735 without: 2351 and there x8033 they are x1961 unto x5704 this x2088 day. 3117

אֵין בָּאָרוֹן רַק שְׁנֵי לֻחוֹת הָאֲבָנִים אֲשֶׁר הִנִּחַ שָׁם מֹשֶׁה בְּחֹרֵב אֲשֶׁר כָּרַת יְהוָה עִם־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:9 Forums Online 8:9 ëyn ärôn raq sh'nëy luchôt áväniym ásher hiNiªch shäm mosheh B'chorëv ásher Kärat y'hwäh im-B'nëy yis'räël B'tzëtäm eretz mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:9 Forums Online 8:9 [There was] nothing x369 in the ark 727 save 7535 the two 8147 tables 3871 of stone, 68 which x834 Möšè מֹשֶׁה 4872 put y3240 z8689 x5117 there x8033 at Çörëv חֹרֵב, 2722 when x834 Yähwè יָהוֶה 3068 made 3772 z8804 [a covenant] with x5973 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 when they came out 3318 z8800 of the land 776 x4480 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

וַיְהִי בְּצֵאת הַכֹּהֲנִים מִן־הַקֹּדֶשׁ וְהֶעָנָן מָלֵא אֶת־בֵּית יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:10 Forums Online 8:10 way'hiy B'tzët haKohániym min-haQodesh w'heänän mälë et-Bëyt y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:10 Forums Online 8:10 And it came to pass, x1961 when the priests 3548 were come out 3318 z8800 of x4480 the holy 6944 [place], that the cloud 6051 filled 4390 z8804 x853 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה, 3068

וְלֹא־יָכְלוּ הַכֹּהֲנִים לַעֲמֹד לְשָׁרֵת מִפְּנֵי הֶעָנָן כִּי־מָלֵא כְבוֹד־יְהוָה אֶת־בֵּית יְהוָה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:11 Forums Online 8:11 w'lo-yäkh'lû haKohániym laámod l'shärët miP'nëy heänän Kiy-mälë kh'vôd-y'hwäh et-Bëyt y'hwäh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:11 Forums Online 8:11 So that the priests 3548 could 3201 z8804 not x3808 stand 5975 z8800 to minister 8334 z8763 because 6440 x4480 of the cloud: 6051 for x3588 the glory 3519 of Yähwè יָהוֶה 3068 had filled 4390 z8804 x853 the house 1004 of Yähwè יָהוֶה. 3068

אָז אָמַר שְׁלֹמֹה יְהוָה אָמַר לִשְׁכֹּן בָּעֲרָפֶל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:12 Forums Online 8:12 äz ämar sh'lomoh y'hwäh ämar lish'Kon áräfel

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:12 Forums Online 8:12 ¶ Then x227 spake 559 z8804 Šælömò שְׁלֹמֹה, 8010 Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8804 that he would dwell 7931 z8800 in the thick darkness. 6205

בָּנֹה בָנִיתִי בֵּית זְבֻל לָךְ מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ עוֹלָמִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:13 Forums Online 8:13 Bänoh väniytiy Bëyt z'vul kh' mäkhôn l'shiv'T'khä ôlämiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:13 Forums Online 8:13 I have surely y1129 z8800 built 1129 z8804 thee an house 1004 to dwell in, 2073 a settled place 4349 for thee to abide in 3427 z8800 for ever. 5769

וַיַּסֵּב הַמֶּלֶךְ אֶת־פָּנָיו וַיְבָרֶךְ אֵת כָּל־קְהַל יִשְׂרָאֵל וְכָל־קְהַל יִשְׂרָאֵל עֹמֵד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:14 Forums Online 8:14 waYaŠëv haMelekh' et-Pänäyw way'värekh' ët Käl-q'hal yis'räël w'khäl-q'hal yis'räël omëd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:14 Forums Online 8:14 And the king 4428 turned 5437 z0 x853 his face 6440 about, y5437 z8686 and blessed 1288 z8762 x853 all x3605 the congregation 6951 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 (and all x3605 the congregation 6951 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 stood;) 5975 z8802

וַיֹּאמֶר בָּרוּךְ יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּפִיו אֵת דָּוִד אָבִי בְיָד מִלֵּא לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:15 Forums Online 8:15 waYomer Bärûkh' y'hwäh élohëy yis'räël ásher DiBer B'fiyw ët Däwid äviy ûv'yädô miLë mor

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:15 Forums Online 8:15 And he said, 559 z8799 Blessed 1288 z8803 [be] Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 which x834 spake 1696 z8765 with his mouth 6310 unto x854 Däwiđ דָּוִד 1732 my father, 1 and hath with his hand 3027 fulfilled 4390 z8765 [it], saying, 559 z8800

מִן־הַיּוֹם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶת־עַמִּי אֶת־יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם לֹא־בָחַרְתִּי בְעִיר מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל לִבְנוֹת בַּיִת לִהְיוֹת שְׁמִי שָׁם וָאֶבְחַר בְּדָוִד לִהְיוֹת עַל־עַמִּי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:16 Forums Online 8:16 min-haYôm ásher hôtzëtiy et-aMiy et-yis'räël miMitz'rayim lo-vächar'Tiy v'iyr miKol shiv'ţëy yis'räël liv'nôt Bayit lih'yôt sh'miy shäm ev'char B'däwid lih'yôt al-aMiy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:16 Forums Online 8:16 Since x4480 the day 3117 that x834 I brought forth 3318 z8689 x853 my people 5971 x853 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 out of Mixrayim מִצרַיִם, 4714 x4480 I chose 977 z8804 no x3808 city 5892 out of all x4480 x3605 the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to build 1129 z8800 an house, 1004 that my name 8034 might be x1961 therein; x8033 but I chose 977 z8799 Däwiđ דָּוִד 1732 to be x1961 over x5921 my people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיְהִי עִם־לְבַב דָּוִד אָבִי לִבְנוֹת בַּיִת לְשֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:17 Forums Online 8:17 way'hiy im-l'vav Däwid äviy liv'nôt Bayit l'shëm y'hwäh élohëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:17 Forums Online 8:17 And it was x1961 in x5973 the heart 3824 of Däwiđ דָּוִד 1732 my father 1 to build 1129 z8800 an house 1004 for the name 8034 of Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־דָּוִד אָבִי יַעַן אֲשֶׁר הָיָה עִם־לְבָבְךָ לִבְנוֹת בַּיִת לִשְׁמִי הֱטִיבֹתָ כִּי הָיָה עִם־לְבָבֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:18 Forums Online 8:18 waYomer y'hwäh el-Däwid äviy yaan ásher häyäh im-l'väv'khä liv'nôt Bayit lish'miy héţiyvotä Kiy häyäh im-l'vävekhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:18 Forums Online 8:18 And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 Däwiđ דָּוִד 1732 my father, 1 Whereas 3282 834 it was x1961 in x5973 thine heart 3824 to build 1129 z8800 an house 1004 unto my name, 8034 thou didst well 2895 z8689 that x3588 it was x1961 in x5973 thine heart. 3824

רַק אַתָּה לֹא תִבְנֶה הַבָּיִת כִּי אִם־בִּנְךָ הַיֹּצֵא מֵחֲלָצֶיךָ הוּא־יִבְנֶה הַבַּיִת לִשְׁמִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:19 Forums Online 8:19 raq aTäh lo tiv'neh haBäyit Kiy im-Bin'khä haYotzë chálätzeykhä -yiv'neh haBayit lish'miy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:19 Forums Online 8:19 Nevertheless 7535 thou x859 shalt not x3808 build 1129 z8799 the house; 1004 but x3588 x518 thy son 1121 that shall come forth x3318 out y3318 z8802 of thy loins, 2504 x4480 he x1931 shall build 1129 z8799 the house 1004 unto my name. 8034

וַיָּקֶם יְהוָה אֶת־דְּבָר אֲשֶׁר דִּבֵּר וָאָקֻם תַּחַת דָּוִד אָבִי וָאֵשֵׁב עַל־כִּסֵּא יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה וָאֶבְנֶה הַבַּיִת לְשֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:20 Forums Online 8:20 waYäqem y'hwäh et-D'värô ásher DiBër äqum Tachat Däwid äviy ëshëv al-KiŠë yis'räël Kaásher DiBer y'hwäh ev'neh haBayit l'shëm y'hwäh élohëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:20 Forums Online 8:20 And Yähwè יָהוֶה 3068 hath performed 6965 z8686 x853 his word 1697 that x834 he spake, 1696 z8765 and I am risen up 6965 z8799 in the room x8478 of Däwiđ דָּוִד 1732 my father, 1 and sit 3427 z8799 on x5921 the throne 3678 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 as x834 Yähwè יָהוֶה 3068 promised, 1696 z8765 and have built 1129 z8799 an house 1004 for the name 8034 of Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וָאָשִׂם שָׁם מָקוֹם לָאָרוֹן אֲשֶׁר־שָׁם בְּרִית יְהוָה אֲשֶׁר כָּרַת עִם־אֲבֹתֵינוּ בְּהוֹצִיא אֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:21 Forums Online 8:21 äsim shäm mäqôm ärôn ásher-shäm B'riyt y'hwäh ásher Kärat im-ávotëy B'hôtziyô otäm eretz mitz'räyim š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:21 Forums Online 8:21 And I have set 7760 z8799 there x8033 a place 4725 for the ark, 727 wherein x834 x8033 [is] the covenant 1285 of Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 he made 3772 z8804 with x5973 our fathers, 1 when he brought them out 3318 z8687 x853 of the land 776 x4480 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

וַיַּעֲמֹד שְׁלֹמֹה לִפְנֵי מִזְבַּח יְהוָה נֶגֶד כָּל־קְהַל יִשְׂרָאֵל וַיִּפְרֹשׂ כַּפָּיו הַשָּׁמָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:22 Forums Online 8:22 waYaámod sh'lomoh lif'nëy miz'Bach y'hwäh neged Käl-q'hal yis'räël waYif'ros KaPäyw haSHämäyim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:22 Forums Online 8:22 ¶ And Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 stood 5975 z8799 before 6440 the altar 4196 of Yähwè יָהוֶה 3068 in the presence x5048 of y5048 all x3605 the congregation 6951 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and spread forth 6566 z8799 his hands 3709 toward heaven: 8064

וַיֹּאמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֵין־כָּמוֹךָ אֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל־הָאָרֶץ מִתָּחַת שֹׁמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד לַעֲבָדֶיךָ הַהֹלְכִים לְפָנֶיךָ בְּכָל־לִבָּם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:23 Forums Online 8:23 waYomar y'hwäh élohëy yis'räël ëyn-Kämôkhä élohiym BaSHämayim miMaal w'al-äretz miTächat shomër haB'riyt w'hachešed laávädeykhä hahol'khiym l'fäneykhä B'khäl-liBäm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:23 Forums Online 8:23 And he said, 559 z8799 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [there is] no x369 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 like thee, x3644 in heaven 8064 above, 4605 x4480 or on x5921 earth 776 beneath, x4480 x8478 who keepest 8104 z8802 covenant 1285 and mercy 2617 with thy servants 5650 that walk 1980 z8802 before 6440 thee with all x3605 their heart: 3820

אֲשֶׁר שָׁמַרְתָּ לְעַבְדְּךָ דָּוִד אָבִי אֵת אֲשֶׁר־דִּבַּרְתָּ ל וַתְּדַבֵּר בְּפִיךָ בְיָדְךָ מִלֵּאתָ כַּיּוֹם הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:24 Forums Online 8:24 ásher shämar'Tä l'av'D'khä Däwid äviy ët ásher-DiBar'Tä lô waT'daBër B'fiykhä ûv'yäd'khä miLëtä KaYôm haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:24 Forums Online 8:24 Who x834 hast kept 8104 z8804 with thy servant 5650 Däwiđ דָּוִד 1732 my father 1 x853 that x834 thou promisedst 1696 z8765 him: thou spakest 1696 z8762 also with thy mouth, 6310 and hast fulfilled 4390 z8765 [it] with thine hand, 3027 as [it is] this x2088 day. 3117

וְעַתָּה יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל שְׁמֹר לְעַבְדְּךָ דָוִד אָבִי אֵת אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לּ לֵאמֹר לֹא־יִכָּרֵת לְךָ אִישׁ מִלְּפָנַי יֹשֵׁב עַל־כִּסֵּא יִשְׂרָאֵל רַק אִם־יִשְׁמְרוּ בָנֶיךָ אֶת־דַּרְכָּם לָלֶכֶת לְפָנַי כַּאֲשֶׁר הָלַכְתָּ לְפָנָי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:25 Forums Online 8:25 w'aTäh y'hwäh élohëy yis'räël sh'mor l'av'D'khä däwid äviy ët ásher DiBar'Tä Lô mor lo-yiKärët l'khä iysh miL'fänay yoshëv al-KiŠë yis'räël raq im-yish'm'rû väneykhä et-Dar'Käm lekhet l'fänay Kaásher hälakh'Tä l'fänäy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:25 Forums Online 8:25 Therefore now, x6258 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 keep 8104 z8798 with thy servant 5650 Däwiđ דָּוִד 1732 my father 1 x853 that x834 thou promisedst 1696 z8765 him, saying, 559 z8800 There shall not x3808 fail 3772 z8735 thee a man 376 in my sight 6440 x4480 to sit 3427 z8802 on x5921 the throne 3678 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 so 7535 that x518 thy children 1121 take heed y8104 z8799 to x8104 x853 their way, 1870 that they walk y3212 z8800 x1980 before 6440 me as x834 thou hast walked 1980 z8804 before 6440 me.

וְעַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל יֵאָמֶן נָא *דְּבָרֶיךָ [דְּבָרְךָ] אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לְעַבְדְּךָ דָּוִד אָבִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:26 Forums Online 8:26 w'aTäh élohëy yis'räël yëämen *D'väreykhä [D'vär'khä] ásher DiBar'Tä l'av'D'khä Däwid äviy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:26 Forums Online 8:26 And now, x6258 O ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 let thy word, 1697 I pray thee, x4994 be verified, 539 z8735 which x834 thou spakest 1696 z8765 unto thy servant 5650 Däwiđ דָּוִד 1732 my father. 1

כִּי הַאֻמְנָם יֵשֵׁב אֱלֹהִים עַל־הָאָרֶץ הִנֵּה הַשָּׁמַיִם שְׁמֵי הַשָּׁמַיִם לֹא יְכַלְכְּלוּךָ אַף כִּי־הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר בָּנִיתִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:27 Forums Online 8:27 Kiy haum'näm yëshëv élohiym al-äretz hiNëh haSHämayim ûsh'mëy haSHämayim lo y'khal'K'lûkhä af Kiy-haBayit haZeh ásher Bäniytiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:27 Forums Online 8:27 But x3588 will ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 indeed 552 dwell 3427 z8799 on x5921 the earth? 776 behold, x2009 the heaven 8064 and heaven 8064 of heavens 8064 cannot x3808 contain 3557 z8770 thee; how much less 637 x3588 this x2088 house 1004 that x834 I have builded? 1129 z8804

פָנִיתָ אֶל־תְּפִלַּת עַבְדְּךָ וְאֶל־תְּחִנָּת יְהוָה אֱלֹהָי לִשְׁמֹעַ אֶל־הָרִנָּה וְאֶל־הַתְּפִלָּה אֲשֶׁר עַבְדְּךָ מִתְפַּלֵּל לְפָנֶיךָ הַיּוֹם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:28 Forums Online 8:28 ûfäniytä el-T'fiLat av'D'khä w'el-T'chiNätô y'hwäh élohäy lish'moª el-riNäh w'el-haT'fiLäh ásher av'D'khä mit'PaLël l'fäneykhä haYôm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:28 Forums Online 8:28 Yet have thou respect 6437 z8804 unto x413 the prayer 8605 of thy servant, 5650 and to x413 his supplication, 8467 O Yähwè יָהוֶה 3068 my ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 to hearken 8085 z8800 unto x413 the cry 7440 and to x413 the prayer, 8605 which x834 thy servant 5650 prayeth 6419 z8693 before 6440 thee to day: 3117

לִהְיוֹת עֵינֶךָ פְתֻחוֹת אֶל־הַבַּיִת הַזֶּה לַיְלָה וָיוֹם אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַרְתָּ יִהְיֶה שְׁמִי שָׁם לִשְׁמֹעַ אֶל־הַתְּפִלָּה אֲשֶׁר יִתְפַּלֵּל עַבְדְּךָ אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:29 Forums Online 8:29 lih'yôt ëynekhä f'tuchôt el-haBayit haZeh lay'läh yôm el-haMäqôm ásher ämar'Tä yih'yeh sh'miy shäm lish'moª el-haT'fiLäh ásher yit'PaLël av'D'khä el-haMäqôm haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:29 Forums Online 8:29 That thine eyes 5869 may be x1961 open 6605 z8803 toward x413 this x2088 house 1004 night 3915 and day, 3117 [even] toward x413 the place 4725 of which x834 thou hast said, 559 z8804 My name 8034 shall be x1961 there: x8033 that thou mayest hearken 8085 z8800 unto x413 the prayer 8605 which x834 thy servant 5650 shall make 6419 z8691 toward x413 this x2088 place. 4725

וְשָׁמַעְתָּ אֶל־תְּחִנַּת עַבְדְּךָ וְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתְפַּלְלוּ אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה וְאַתָּה תִּשְׁמַע אֶל־מְקוֹם שִׁבְתְּךָ אֶל־הַשָּׁמַיִם וְשָׁמַעְתָּ וְסָלָחְתָּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:30 Forums Online 8:30 w'shäma'Tä el-T'chiNat av'D'khä w'aM'khä yis'räël ásher yit'Pal'lû el-haMäqôm haZeh w'aTäh Tish'ma el-m'qôm shiv'T'khä el-haSHämayim w'shäma'Tä w'šäläch'Tä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:30 Forums Online 8:30 And hearken 8085 z8804 thou to x413 the supplication 8467 of thy servant, 5650 and of thy people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 when x834 they shall pray 6419 z8691 toward x413 this x2088 place: 4725 and hear 8085 z8799 thou x859 in x413 heaven 8064 thy dwelling 3427 z8800 place: 4725 and when thou hearest, 8085 z8804 forgive. 5545 z8804

אֵת אֲשֶׁר יֶחֱטָא אִישׁ לְרֵעֵהוּ וְנָשָׁא־ב אָלָה לְהַאֲלֹת בָא אָלָה לִפְנֵי מִזְבַּחֲךָ בַּבַּיִת הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:31 Forums Online 8:31 ët ásher yechéţä iysh l'rëë w'näshä-vô äläh l'haálotô û äläh lif'nëy miz'Bachákhä BaBayit haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:31 Forums Online 8:31x853 If x834 any man 376 trespass 2398 z8799 against his neighbour, 7453 and an oath 423 be laid y5375 z8804 x5377 upon him to cause him to swear, 422 z8687 and the oath y423 x422 come 935 z8804 before 6440 thine altar 4196 in this x2088 house: 1004

וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם וְעָשִׂיתָ וְשָׁפַטְתָּ אֶת־עֲבָדֶיךָ לְהַרְשִׁיעַ רָשָׁע לָתֵת דַּרְכּ בְּרֹאשׁ לְהַצְדִּיק צַדִּיק לָתֶת ל כְּצִדְקָת ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:32 Forums Online 8:32 w'aTäh Tish'ma haSHämayim w'äsiytä w'shäfaţ'Tä et-ávädeykhä l'har'shiyª räshä tët Dar'Kô B'roshô ûl'hatz'Diyq tzaDiyq tet lô K'tzid'qätô š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:32 Forums Online 8:32 Then hear 8085 z8799 thou x859 in heaven, 8064 and do, 6213 z8804 and judge 8199 z8804 x853 thy servants, 5650 condemning 7561 z8687 the wicked, 7563 to bring 5414 z8800 his way 1870 upon his head; 7218 and justifying 6663 z8687 the righteous, 6662 to give 5414 z8800 him according to his righteousness. 6666

בְּהִנָּגֵף עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי אוֹיֵב אֲשֶׁר יֶחֶטְאוּ־לָךְ וְשָׁבוּ אֵלֶיךָ וְהוֹדוּ אֶת־שְׁמֶךָ וְהִתְפַּלְלוּ וְהִתְחַנְּנוּ אֵלֶיךָ בַּבַּיִת הַזֶּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:33 Forums Online 8:33 B'hiNägëf aM'khä yis'räël lif'nëy ôyëv ásher yecheţ'û-kh' w'shävû ëleykhä w'hôdû et-sh'mekhä w'hit'Pal'lû w'hit'chaN'nû ëleykhä BaBayit haZeh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:33 Forums Online 8:33 ¶ When thy people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 be smitten down 5062 z8736 before 6440 the enemy, 341 z8802 because x834 they have sinned 2398 z8799 against thee, and shall turn again 7725 z8804 to x413 thee, and confess 3034 z8689 x853 thy name, 8034 and pray, 6419 z8694 and make supplication 2603 z8694 unto x413 thee in this x2088 house: 1004

וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם וְסָלַחְתָּ לְחַטַּאת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל וַהֲשֵׁבֹתָם אֶל־הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּ לַאֲבוֹתָם ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:34 Forums Online 8:34 w'aTäh Tish'ma haSHämayim w'šälach'Tä l'chaŢat aM'khä yis'räël waháshëvotäm el-ádämäh ásher nätaTä laávôtäm š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:34 Forums Online 8:34 Then hear 8085 z8799 thou x859 in heaven, 8064 and forgive 5545 z8804 the sin 2403 of thy people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and bring them again 7725 z8689 unto x413 the land 127 which x834 thou gavest 5414 z8804 unto their fathers. 1

בְּהֵעָצֵר שָׁמַיִם וְלֹא־יִהְיֶה מָטָר כִּי יֶחֶטְאוּ־לָךְ וְהִתְפַּלְלוּ אֶל־הַמָּקוֹם הַזֶּה וְהוֹדוּ אֶת־שְׁמֶךָ מֵחַטָּאתָם יְשׁוּבוּן כִּי תַעֲנֵם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:35 Forums Online 8:35 B'hëätzër shämayim w'lo-yih'yeh mäţär Kiy yecheţ'û-kh' w'hit'Pal'lû el-haMäqôm haZeh w'hôdû et-sh'mekhä ûchaŢätäm y'shûvûn Kiy taánëm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:35 Forums Online 8:35 ¶ When heaven 8064 is shut up, 6113 z8736 and there is x1961 no x3808 rain, 4306 because x3588 they have sinned 2398 z8799 against thee; if they pray 6419 z8694 toward x413 this x2088 place, 4725 and confess 3034 z8689 x853 thy name, 8034 and turn 7725 z8799 from their sin, 2403 x4480 when x3588 thou afflictest 6031 z8686 them:

וְאַתָּה תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם וְסָלַחְתָּ לְחַטַּאת עֲבָדֶיךָ וְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל כִּי תוֹרֵם אֶת־הַדֶּרֶךְ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר יֵלְכוּ־בָהּ וְנָתַתָּה מָטָר עַל־אַרְצְךָ אֲשֶׁר־נָתַתָּה לְעַמְּךָ לְנַחֲלָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:36 Forums Online 8:36 w'aTäh Tish'ma haSHämayim w'šälach'Tä l'chaŢat ávädeykhä w'aM'khä yis'räël Kiy tôrëm et-haDerekh' haŢôväh ásher yël'khû-H w'nätaTäh mäţär al-ar'tz'khä ásher-nätaTäh l'aM'khä l'nacháläh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 8:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 8:36 Forums Online 8:36 Then hear 8085 z8799 thou x859 in heaven, 8064 and forgive 5545 z8804 the sin 2403 of thy servants, 5650 and of thy people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 that x3588 thou teach 3384 z8686 them x853 the x834 good 2896 way 1870 wherein they should walk, y3212 z8799 x1980 and give 5414 z8804 rain 4306 upon x5921 thy land, 776 which x834 thou hast given 5414 z8804 to thy people 5971 for an inheritance. 5159

רָעָב כִּי־יִהְיֶה בָאָרֶץ דֶּבֶר כִּי־יִהְיֶה שִׁדָּפוֹן יֵרָקוֹן אַרְבֶּה חָסִיל כִּי יִהְיֶה כִּי יָצַר־ל אֹיְב בְּאֶרֶץ &#