Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Kings 19Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim A / 1 Kings 19

1 Elijah, threatened by Jezebel, fleeth to Beer-sheba. 4 In the wilderness, being weary of his life, he is comforted by an angel. 9 At Horeb God appeareth unto him, sending him to anoint Hazael, Jehu, and Elisha. 19 Elisha, taking leave of his friends, followeth Elijah.

וַיַּגֵּד אַחְאָב לְאִיזֶבֶל אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה אֵלִיָּהוּ וְאֵת כָּל־אֲשֶׁר הָרַג אֶת־כָּל־הַנְּבִיאִים בֶּחָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:1 Forums Online 19:1 waYaGëd ach'äv l'iyzevel ët Käl-ásher äsäh ëliYähû w'ët Käl-ásher härag et-Käl-haN'viyiym Bechärev

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:1 Forums Online 19:1 ¶ And ´Aç´äv אַחאָב 256 told 5046 z8686 ´Îzevel אִיזֶבֶל 348 x853 all x3605 that x834 ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 had done, 6213 z8804 and withal x3605 how x834 he had slain 2026 z8804 x853 all x3605 the prophets 5030 with the sword. 2719

וַתִּשְׁלַח אִיזֶבֶל מַלְאָךְ אֶל־אֵלִיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה־יַעֲשׂוּן אֱלֹהִים וְכֹה יוֹסִפוּן כִּי־כָעֵת מָחָר אָשִׂים אֶת־נַפְשְׁךָ כְּנֶפֶשׁ אַחַד מֵהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:2 Forums Online 19:2 waTish'lach iyzevel mal'äkh' el-ëliYähû mor Koh-yaásûn élohiym w'khoh yôšifûn Kiy-khäët mächär äsiym et-naf'sh'khä K'nefesh achad hem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:2 Forums Online 19:2 Then ´Îzevel אִיזֶבֶל 348 sent 7971 z8799 a messenger 4397 unto x413 ´Ëliyyà אֵלִיָּה, 452 saying, 559 z8800 So x3541 let the ´élöhîm אֱלֹהִים 430 do 6213 z8799 [to me], and more 3254 z8686 also, x3541 if x3588 I make 7760 z8799 not x853 thy life 5315 as the life 5315 of one 259 of x4480 them by to morrow 4279 about this time. 6256

וַיַּרְא וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל־נַפְשׁ וַיָּבֹא בְּאֵר שֶׁבַע אֲשֶׁר לִיהוּדָה וַיַּנַּח אֶת־נַעֲר שָׁם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:3 Forums Online 19:3 waYar' waYäqäm waYëlekh' el-naf'shô waYävo B'ër sheva ásher liyhûdäh waYaNach et-naárô shäm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:3 Forums Online 19:3 And when he saw 7200 z8799 [that], he arose, 6965 z8799 and went y3212 z8799 x1980 for x413 his life, 5315 and came 935 z8799 to Bæ´ër Ševa` בְּאֵר־שֶׁבַע, 884 which x834 [belongeth] to Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and left y3240 z8686 x5117 x853 his servant 5288 there. x8033

וְהוּא־הָלַךְ בַּמִּדְבָּר דֶּרֶךְ יוֹם וַיָּבֹא וַיֵּשֶׁב תַּחַת רֹתֶם *אֶחָת [אֶחָד] וַיִּשְׁאַל אֶת־נַפְשׁ לָמוּת וַיֹּאמֶר רַב עַתָּה יְהוָה קַח נַפְשִׁי כִּי־לֹא־טוֹב אָנֹכִי מֵאֲבֹתָי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:4 Forums Online 19:4 w'-hälakh' BaMid'Bär Derekh' yôm waYävo waYëshev Tachat rotem *echät [echäd] waYish'al et-naf'shô mût waYomer rav aTäh y'hwäh qach naf'shiy Kiy-lo-ţôv änokhiy ávotäy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:4 Forums Online 19:4 ¶ But he himself x1931 went 1980 z8804 a day's 3117 journey 1870 into the wilderness, 4057 and came 935 z8799 and sat down 3427 z8799 under x8478 a 259 juniper tree: 7574 and he requested 7592 z8799 x853 for himself 5315 that he might die; 4191 z8800 and said, 559 z8799 It is enough; 7227 now, x6258 O Yähwè יָהוֶה, 3068 take away 3947 z8798 my life; 5315 for x3588 I x595 [am] not x3808 better 2896 than my fathers. 1 x4480

וַיִּשְׁכַּב וַיִּישַׁן תַּחַת רֹתֶם אֶחָד וְהִנֵּה־זֶה מַלְאָךְ נֹגֵעַ בּ וַיֹּאמֶר ל קוּם אֱכוֹל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:5 Forums Online 19:5 waYish'Kav waYiyshan Tachat rotem echäd w'hiNëh-zeh mal'äkh' nogëª Bô waYomer lô qûm ékhôl

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:5 Forums Online 19:5 And as he lay 7901 z8799 and slept 3462 z8799 under x8478 a 259 juniper tree, 7574 behold, x2009 then x2088 an angel 4397 touched 5060 z8802 him, and said 559 z8799 unto him, Arise 6965 z8798 [and] eat. 398 z8798

וַיַּבֵּט וְהִנֵּה מְרַאֲשֹׁתָיו עֻגַת רְצָפִים וְצַפַּחַת מָיִם וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ וַיָּשָׁב וַיִּשְׁכָּב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:6 Forums Online 19:6 waYaBëţ w'hiNëh m'raáshotäyw ugat r'tzäfiym w'tzaPachat mäyim waYokhal waYësh'T' waYäshäv waYish'Käv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:6 Forums Online 19:6 And he looked, 5027 z8686 and, behold, x2009 [there was] a cake 5692 baken on the coals, 7529 and a cruse 6835 of water 4325 at his head. 4763 And he did eat 398 z8799 and drink, 8354 z8799 and laid him down 7901 z8799 again. 7725 z8799

וַיָּשָׁב מַלְאַךְ יְהוָה שֵׁנִית וַיִּגַּע־בּ וַיֹּאמֶר קוּם אֱכֹל כִּי רַב מִמְּךָ הַדָּרֶךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:7 Forums Online 19:7 waYäshäv mal'akh' y'hwäh shëniyt waYiGa-Bô waYomer qûm ékhol Kiy rav miM'khä haDärekh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:7 Forums Online 19:7 And the angel 4397 of Yähwè יָהוֶה 3068 came again 7725 z8799 the second time, 8145 and touched 5060 z8799 him, and said, 559 z8799 Arise 6965 z8798 [and] eat; 398 z8798 because x3588 the journey 1870 [is] too great 7227 for x4480 thee.

וַיָּקָם וַיֹּאכַל וַיִּשְׁתֶּה וַיֵּלֶךְ בְּכֹחַ הָאֲכִילָה הַהִיא אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה עַד הַר הָאֱלֹהִים חֹרֵב

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:8 Forums Online 19:8 waYäqäm waYokhal waYish'Teh waYëlekh' B'khoªch ákhiyläh hahiy ar'Bäiym yôm w'ar'Bäiym lay'läh ad har élohiym chorëv

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:8 Forums Online 19:8 And he arose, 6965 z8799 and did eat 398 z8799 and drink, 8354 z8799 and went y3212 z8799 x1980 in the strength 3581 of that x1931 meat 396 forty 705 days 3117 and forty 705 nights 3915 unto x5704 Çörëv חֹרֵב 2722 the mount 2022 of ´Élöhîm אֱלֹהִים. 430

וַיָּבֹא־שָׁם אֶל־הַמְּעָרָה וַיָּלֶן שָׁם וְהִנֵּה דְבַר־יְהוָה אֵלָיו וַיֹּאמֶר ל מַה־לְּךָ פֹה אֵלִיָּהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:9 Forums Online 19:9 waYävo-shäm el-haM'äräh waYälen shäm w'hiNëh d'var-y'hwäh ëläyw waYomer lô mah-L'khä foh ëliYähû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:9 Forums Online 19:9 ¶ And he came 935 z8799 thither x8033 unto x413 a cave, 4631 and lodged 3885 z8799 there; x8033 and, behold, x2009 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 [came] to x413 him, and he said 559 z8799 unto him, What x4100 doest thou here, x6311 ´Ëliyyà אֵלִיָּה? 452

וַיֹּאמֶר קַנֹּא קִנֵּאתִי לַיהוָה אֱלֹהֵי צְבָאוֹת כִּי־עָזְבוּ בְרִיתְךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־מִזְבְּחֹתֶיךָ הָרָסוּ וְאֶת־נְבִיאֶיךָ הָרְגוּ בֶחָרֶב וָאִוָּתֵר אֲנִי לְבַדִּי וַיְבַקְשׁוּ אֶת־נַפְשִׁי לְקַחְתָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:10 Forums Online 19:10 waYomer qaNo qiNëtiy layhwäh élohëy tz'väôt Kiy-äz'vû v'riyt'khä B'nëy yis'räël et-miz'B'choteykhä häräšû w'et-n'viyeykhä här'gû vechärev iûätër ániy l'vaDiy way'vaq'shû et-naf'shiy l'qach'TäH

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:10 Forums Online 19:10 And he said, 559 z8799 I have been very y7065 z8763 jealous 7065 z8765 for Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת: 6635 for x3588 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 have forsaken 5800 z8804 thy covenant, 1285 thrown down 2040 z8804 x853 thine altars, 4196 and slain 2026 z8804 thy prophets 5030 with the sword; 2719 and I, x589 [even] I only, x905 am left; 3498 z8735 and they seek 1245 z8762 x853 my life, 5315 to take it away. 3947 z8800

וַיֹּאמֶר צֵא וְעָמַדְתָּ בָהָר לִפְנֵי יְהוָה וְהִנֵּה יְהוָה עֹבֵר וְרוּחַ גְּדוֹלָה וְחָזָק מְפָרֵק הָרִים מְשַׁבֵּר סְלָעִים לִפְנֵי יְהוָה לֹא בָרוּחַ יְהוָה וְאַחַר הָרוּחַ רַעַשׁ לֹא בָרַעַשׁ יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:11 Forums Online 19:11 waYomer tzë w'ämad'Tä här lif'nëy y'hwäh w'hiNëh y'hwäh ovër w'rûªch G'dôläh w'chäzäq m'färëq häriym ûm'shaBër š'läiym lif'nëy y'hwäh lo rûªch y'hwäh w'achar rûªch raash lo raash y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:11 Forums Online 19:11 And he said, 559 z8799 Go forth, 3318 z8798 and stand 5975 z8804 upon the mount 2022 before 6440 Yähwè יָהוֶה. 3068 And, behold, x2009 Yähwè יָהוֶה 3068 passed by, 5674 z8802 and a great 1419 and strong 2389 wind 7307 rent 6561 z8764 the mountains, 2022 and brake in pieces 7665 z8764 the rocks 5553 before 6440 Yähwè יָהוֶה; 3068 [but] Yähwè יָהוֶה 3068 [was] not x3808 in the wind: 7307 and after 310 the wind 7307 an earthquake; 7494 [but] Yähwè יָהוֶה 3068 [was] not x3808 in the earthquake: 7494

וְאַחַר הָרַעַשׁ אֵשׁ לֹא בָאֵשׁ יְהוָה וְאַחַר הָאֵשׁ קוֹל דְּמָמָה דַקָּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:12 Forums Online 19:12 w'achar raash ësh lo ësh y'hwäh w'achar ësh qôl D'mämäh daQäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:12 Forums Online 19:12 And after 310 the earthquake 7494 a fire; 784 [but] Yähwè יָהוֶה 3068 [was] not x3808 in the fire: 784 and after 310 the fire 784 a still 1827 small 1851 voice. 6963

וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ אֵלִיָּהוּ וַיָּלֶט פָּנָיו בְּאַדַּרְתּ וַיֵּצֵא וַיַּעֲמֹד פֶּתַח הַמְּעָרָה וְהִנֵּה אֵלָיו קוֹל וַיֹּאמֶר מַה־לְּךָ פֹה אֵלִיָּהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:13 Forums Online 19:13 way'hiy Kish'moª ëliYähû waYäleţ Pänäyw B'aDar'Tô waYëtzë waYaámod Petach haM'äräh w'hiNëh ëläyw qôl waYomer mah-L'khä foh ëliYähû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:13 Forums Online 19:13 And it was x1961 [so], when ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 heard 8085 z8800 [it], that he wrapped 3874 z8686 his face 6440 in his mantle, 155 and went out, 3318 z8799 and stood 5975 z8799 in the entering in 6607 of the cave. 4631 And, behold, x2009 [there came] a voice 6963 unto x413 him, and said, 559 z8799 What x4100 doest thou here, x6311 ´Ëliyyà אֵלִיָּה? 452

וַיֹּאמֶר קַנֹּא קִנֵּאתִי לַיהוָה אֱלֹהֵי צְבָאוֹת כִּי־עָזְבוּ בְרִיתְךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־מִזְבְּחֹתֶיךָ הָרָסוּ וְאֶת־נְבִיאֶיךָ הָרְגוּ בֶחָרֶב וָאִוָּתֵר אֲנִי לְבַדִּי וַיְבַקְשׁוּ אֶת־נַפְשִׁי לְקַחְתָּהּ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:14 Forums Online 19:14 waYomer qaNo qiNëtiy layhwäh élohëy tz'väôt Kiy-äz'vû v'riyt'khä B'nëy yis'räël et-miz'B'choteykhä häräšû w'et-n'viyeykhä här'gû vechärev iûätër ániy l'vaDiy way'vaq'shû et-naf'shiy l'qach'TäH š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:14 Forums Online 19:14 And he said, 559 z8799 I have been very y7065 z8763 jealous 7065 z8765 for Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת: 6635 because x3588 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 have forsaken 5800 z8804 thy covenant, 1285 thrown down 2040 z8804 x853 thine altars, 4196 and slain 2026 z8804 thy prophets 5030 with the sword; 2719 and I, x589 [even] I only, x905 am left; 3498 z8735 and they seek 1245 z8762 x853 my life, 5315 to take it away. 3947 z8800

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלָיו לֵךְ שׁוּב לְדַרְכְּךָ מִדְבַּרָה דַמָּשֶׂק בָאתָ מָשַׁחְתָּ אֶת־חֲזָאֵל לְמֶלֶךְ עַל־אֲרָם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:15 Forums Online 19:15 waYomer y'hwäh ëläyw lëkh' shûv l'dar'K'khä mid'Baräh daMäseq ûvätä ûmäshach'Tä et-cházäël l'melekh' al-áräm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:15 Forums Online 19:15 And Yähwè יָהוֶה 3068 said 559 z8799 unto x413 him, Go, y3212 z8798 x1980 return 7725 z8798 on thy way 1870 to the wilderness 4057 of Dammäŝek דַּמָּשֶׂק: 1834 and when thou comest, 935 z8804 anoint 4886 z8804 x853 Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 [to be] king 4428 over x5921 ´Áräm אֲרָם: 758

וְאֵת יֵהוּא בֶן־נִמְשִׁי תִּמְשַׁח לְמֶלֶךְ עַל־יִשְׂרָאֵל וְאֶת־אֱלִישָׁע בֶּן־שָׁפָט מֵאָבֵל מְחוֹלָה תִּמְשַׁח לְנָבִיא תַּחְתֶּיךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:16 Forums Online 19:16 w'ët yëhû ven-nim'shiy Tim'shach l'melekh' al-yis'räël w'et-éliyshä Ben-shäfäţ ävël m'chôläh Tim'shach l'näviy Tach'Teykhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:16 Forums Online 19:16 And Yëhû´ יֵהוּא 3058 the son 1121 of Nimšî נִמשִׁי 5250 shalt thou anoint 4886 z8799 [to be] king 4428 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 the son 1121 of Šäfäţ שָׁפָט 8202 of ´Ävël Mæçôlà אָבֵל־מְחוֹלָה 65 x4480 shalt thou anoint 4886 z8799 [to be] prophet 5030 in thy room. x8478

וְהָיָה הַנִּמְלָט מֵחֶרֶב חֲזָאֵל יָמִית יֵהוּא וְהַנִּמְלָט מֵחֶרֶב יֵהוּא יָמִית אֱלִישָׁע

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:17 Forums Online 19:17 w'häyäh haNim'läţ cherev cházäël yämiyt yëhû w'haNim'läţ cherev yëhû yämiyt éliyshä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:17 Forums Online 19:17 And it shall come to pass, x1961 [that] him that escapeth 4422 z8737 the sword 2719 x4480 of Çázä´ël חֲזָאֵל 2371 shall Yëhû´ יֵהוּא 3058 slay: 4191 z8686 and him that escapeth 4422 z8737 from the sword 2719 x4480 of Yëhû´ יֵהוּא 3058 shall ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 slay. 4191 z8686

וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל־הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא־כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל־הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא־נָשַׁק ל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:18 Forums Online 19:18 w'hish'ar'Tiy v'yis'räël shiv'at áläfiym Käl-haBir'Kayim ásher lo-khär'û laBaal w'khäl-haPeh ásher lo-näshaq lô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:18 Forums Online 19:18 Yet I have left 7604 z8689 [me] seven 7651 thousand 505 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 all x3605 the knees 1290 which x834 have not x3808 bowed 3766 z8804 unto Bä`al בָּעַל, 1168 and every x3605 mouth 6310 which x834 hath not x3808 kissed 5401 z8804 him.

וַיֵּלֶךְ מִשָּׁם וַיִּמְצָא אֶת־אֱלִישָׁע בֶּן־שָׁפָט וְהוּא חֹרֵשׁ שְׁנֵים־עָשָׂר צְמָדִים לְפָנָיו וְהוּא בִּשְׁנֵים הֶעָשָׂר וַיַּעֲבֹר אֵלִיָּהוּ אֵלָיו וַיַּשְׁלֵךְ אַדַּרְתּ אֵלָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:19 Forums Online 19:19 waYëlekh' miSHäm waYim'tzä et-éliyshä Ben-shäfäţ w' chorësh sh'nëym-äsär tz'mädiym l'fänäyw w' Bish'nëym heäsär waYaávor ëliYähû ëläyw waYash'lëkh' aDar'Tô ëläyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:19 Forums Online 19:19 ¶ So he departed y3212 z8799 x1980 thence, x4480 x8033 and found 4672 z8799 x853 ´Élîšä` אֱלִישָׁע 477 the son 1121 of Šäfäţ שָׁפָט, 8202 who x1931 [was] plowing 2790 z8802 [with] twelve 8147 6240 yoke 6776 [of oxen] before 6440 him, and he x1931 with the twelfth: 8147 6240 and ´Ëliyyà אֵלִיָּה 452 passed 5674 z8799 by x413 him, and cast 7993 z8686 his mantle 155 upon x413 him.

וַיַּעֲזֹב אֶת־הַבָּקָר וַיָּרָץ אַחֲרֵי אֵלִיָּהוּ וַיֹּאמֶר אֶשְּׁקָה־נָּא לְאָבִי לְאִמִּי וְאֵלְכָה אַחֲרֶיךָ וַיֹּאמֶר ל לֵךְ שׁוּב כִּי מֶה־עָשִׂיתִי לָךְ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:20 Forums Online 19:20 waYaázov et-haBäqär waYärätz achárëy ëliYähû waYomer eSH'qäh- l'äviy ûl'iMiy w'ël'khäh acháreykhä waYomer lô lëkh' shûv Kiy meh-äsiytiy kh'

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:20 Forums Online 19:20 And he left 5800 z8799 x853 the oxen, 1241 and ran 7323 z8799 after 310 ´Ëliyyà אֵלִיָּה, 452 and said, 559 z8799 Let me, I pray thee, x4994 kiss 5401 z8799 my father 1 and my mother, 517 and [then] I will follow 310 y3212 z8799 x1980 thee. And he said 559 z8799 unto him, Go x1980 back y3212 z8798 again: 7725 z8798 for x3588 what x4100 have I done 6213 z8804 to thee?

וַיָּשָׁב מֵאַחֲרָיו וַיִּקַּח אֶת־צֶמֶד הַבָּקָר וַיִּזְבָּחֵהוּ בִכְלִי הַבָּקָר בִּשְּׁלָם הַבָּשָׂר וַיִּתֵּן לָעָם וַיֹּאכֵלוּ וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אַחֲרֵי אֵלִיָּהוּ וַיְשָׁרְתֵהוּ פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:21 Forums Online 19:21 waYäshäv acháräyw waYiQach et-tzemed haBäqär waYiz'Bächë ûvikh'liy haBäqär BiSH'läm haBäsär waYiTën äm waYokhëlû waYäqäm waYëlekh' achárëy ëliYähû way'shär'të f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 19:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 19:21 Forums Online 19:21 And he returned back 7725 z8799 from x4480 x310 him, y310 and took 3947 z8799 x853 a yoke 6776 of oxen, 1241 and slew 2076 z8799 them, and boiled 1310 z8765 their flesh 1320 with the instruments 3627 of the oxen, 1241 and gave 5414 z8799 unto the people, 5971 and they did eat. 398 z8799 Then he arose, 6965 z8799 and went y3212 z8799 x1980 after 310 ´Ëliyyà אֵלִיָּה, 452 and ministered 8334 z8762 unto him.

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.