Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Kings 12Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim A / 1 Kings 12

1 The Israelites, assembled at Shechem to crown Rehoboam, by Jeroboam make a suit of relaxation unto him. 6 Rehoboam, refusing the old men's counsel, by the advice of young men, answereth them roughly. 16 Ten tribes revolting, kill Adoram, and make Rehoboam to flee. 21 Rehoboam, raising an army, is forbidden by Shemaiah. 25 Jeroboam strengtheneth himself by cities, 26 and by the idolatry of the two calves.

וַיֵּלֶךְ רְחַבְעָם שְׁכֶם כִּי שְׁכֶם בָּא כָל־יִשְׂרָאֵל לְהַמְלִיךְ אֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:1 Forums Online 12:1 waYëlekh' r'chav'äm sh'khem Kiy sh'khem khäl-yis'räël l'ham'liykh' otô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:1 Forums Online 12:1 ¶ And Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 went y3212 z8799 x1980 to Šæȼem שְׁכֶם: 7927 for x3588 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 were come 935 z8804 to Šæȼem שְׁכֶם 7927 to make him king. 4427 z8687 x853

וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט וְהוּא עוֹדֶנּוּ בְמִצְרַיִם אֲשֶׁר בָּרַח מִפְּנֵי הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה וַיֵּשֶׁב יָרָבְעָם בְּמִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:2 Forums Online 12:2 way'hiy Kish'moª yäräv'äm Ben-n'väţ w' ôde v'mitz'rayim ásher Bärach miP'nëy haMelekh' sh'lomoh waYëshev yäräv'äm B'mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:2 Forums Online 12:2 And it came to pass, x1961 when Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 who x1931 was yet x5750 in Mixrayim מִצרַיִם, 4714 heard 8085 z8800 [of it], (for x834 he was fled 1272 z8804 from the presence 6440 x4480 of king 4428 Šælömò שְׁלֹמֹה, 8010 and Yorov`äm יָרָבעָם 3379 dwelt 3427 z8799 in Mixrayim מִצרַיִם;) 4714

וַיִּשְׁלְחוּ וַיִּקְרְאוּ־ל *וַיָּבֹאוּ [וַיָּבֹא] יָרָבְעָם וְכָל־קְהַל יִשְׂרָאֵל וַיְדַבְּרוּ אֶל־רְחַבְעָם לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:3 Forums Online 12:3 waYish'l'chû waYiq'r'û-lô *waYävoû [waYävo] yäräv'äm w'khäl-q'hal yis'räël way'daB'rû el-r'chav'äm mor

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:3 Forums Online 12:3 That they sent 7971 z8799 and called 7121 z8799 him. And Yorov`äm יָרָבעָם 3379 and all x3605 the congregation 6951 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came, 935 z8799 and spake 1696 z8762 unto x413 Ræçav`äm רְחַבעָם, 7346 saying, 559 z8800

אָבִיךָ הִקְשָׁה אֶת־עֻלֵּנוּ וְאַתָּה עַתָּה הָקֵל מֵעֲבֹדַת אָבִיךָ הַקָּשָׁה מֵעֻלּ הַכָּבֵד אֲשֶׁר־נָתַן עָלֵינוּ וְנַעַבְדֶךָּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:4 Forums Online 12:4 äviykhä hiq'shäh et-uLë w'aTäh aTäh häqël ávodat äviykhä haQäshäh ûuLô haKävëd ásher-nätan älëy w'naav'de

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:4 Forums Online 12:4 Thy father 1 made y7185 z0 x853 our yoke 5923 grievous: 7185 z8689 now x6258 therefore make thou x859 the grievous 7186 service 5656 x4480 of thy father, 1 and his heavy 3515 yoke 5923 x4480 which x834 he put 5414 z8804 upon x5921 us, lighter, 7043 z8685 and we will serve 5647 z8799 thee.

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לְכוּ עֹד שְׁלֹשָׁה יָמִים וְשׁוּבוּ אֵלָי וַיֵּלְכוּ הָעָם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:5 Forums Online 12:5 waYomer álëyhem l'khû od sh'loshäh yämiym w'shûvû ëläy waYël'khû äm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:5 Forums Online 12:5 And he said 559 z8799 unto x413 them, Depart y3212 z8798 x1980 yet x5750 [for] three 7969 days, 3117 then come again 7725 z8798 to x413 me. And the people 5971 departed. y3212 z8799 x1980

וַיִּוָּעַץ הַמֶּלֶךְ רְחַבְעָם אֶת־הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר־הָיוּ עֹמְדִים אֶת־פְּנֵי שְׁלֹמֹה אָבִיו בִּהְיֹת חַי לֵאמֹר אֵיךְ אַתֶּם נוֹעָצִים לְהָשִׁיב אֶת־הָעָם־הַזֶּה דָּבָר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:6 Forums Online 12:6 waYiûäatz haMelekh' r'chav'äm et-haZ'qëniym ásher-häyû om'diym et-P'nëy sh'lomoh äviyw Bih'yotô chay mor ëykh' aTem nôätziym l'häshiyv et-äm-haZeh Dävär

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:6 Forums Online 12:6 ¶ And king 4428 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 consulted 3289 z8735 with x854 the old men, 2205 that x834 stood 5975 z8802 x853 before 6440 Šælömò שְׁלֹמֹה 8010 his father 1 while x1961 he yet lived, 2416 and said, 559 z8800 How x349 do ye x859 advise 3289 z8737 that I may y7725 z8687 answer 1697 x7725 x853 this x2088 people? 5971

*וַיְדַבֵּר [וַיְדַבְּרוּ] אֵלָיו לֵאמֹר אִם־הַיּוֹם תִּהְיֶה־עֶבֶד לָעָם הַזֶּה וַעֲבַדְתָּם וַעֲנִיתָם וְדִבַּרְתָּ אֲלֵיהֶם דְּבָרִים טוֹבִים וְהָיוּ לְךָ עֲבָדִים כָּל־הַיָּמִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:7 Forums Online 12:7 *way'daBër [way'daB'rû] ëläyw mor im-haYôm Tih'yeh-eved äm haZeh waávad'Täm waániytäm w'diBar'Tä álëyhem D'väriym ţôviym w'häyû l'khä ávädiym Käl-haYämiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:7 Forums Online 12:7 And they spake 1696 z8762 unto x413 him, saying, 559 z8800 If x518 thou wilt be x1961 a servant 5650 unto this x2088 people 5971 this day, 3117 and wilt serve 5647 z8804 them, and answer 6030 z8804 them, and speak 1696 z8765 good 2896 words 1697 to x413 them, then they will be x1961 thy servants 5650 for ever. 3117 x3605

וַיַּעֲזֹב אֶת־עֲצַת הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר יְעָצֻהוּ וַיִּוָּעַץ אֶת־הַיְלָדִים אֲשֶׁר גָּדְלוּ אִתּ אֲשֶׁר הָעֹמְדִים לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:8 Forums Online 12:8 waYaázov et-átzat haZ'qëniym ásher y'ätzu waYiûäatz et-hay'lädiym ásher Gäd'lû iTô ásher om'diym l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:8 Forums Online 12:8 But he forsook 5800 z8799 x853 the counsel 6098 of the old men, 2205 which x834 they had given 3289 z8804 him, and consulted 3289 z8735 with x854 the young men 3206 that x834 were grown up 1431 z8804 with x854 him, [and] which x834 stood 5975 z8802 before 6440 him:

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מָה אַתֶּם נוֹעָצִים וְנָשִׁיב דָּבָר אֶת־הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר דִּבְּרוּ אֵלַי לֵאמֹר הָקֵל מִן־הָעֹל אֲשֶׁר־נָתַן אָבִיךָ עָלֵינוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:9 Forums Online 12:9 waYomer álëyhem mäh aTem nôätziym w'näshiyv Dävär et-äm haZeh ásher DiB'rû ëlay mor häqël min-ol ásher-nätan äviykhä älëy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:9 Forums Online 12:9 And he said 559 z8799 unto x413 them, What x4100 counsel x3289 give y3289 z8737 ye x859 that we may y7725 z8686 answer 1697 x7725 x853 this x2088 people, 5971 who x834 have spoken 1696 z8765 to x413 me, saying, 559 z8800 Make y7043 z0 the yoke 5923 which x834 thy father 1 did put 5414 z8804 upon x5921 us lighter? 7043 z8685

וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו הַיְלָדִים אֲשֶׁר גָּדְלוּ אִתּ לֵאמֹר כֹּה־תֹאמַר לָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר דִּבְּרוּ אֵלֶיךָ לֵאמֹר אָבִיךָ הִכְבִּיד אֶת־עֻלֵּנוּ וְאַתָּה הָקֵל מֵעָלֵינוּ כֹּה תְּדַבֵּר אֲלֵיהֶם קָטָנִּי עָבָה מִמָּתְנֵי אָבִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:10 Forums Online 12:10 way'daB'rû ëläyw hay'lädiym ásher Gäd'lû iTô mor Koh-tomar äm haZeh ásher DiB'rû ëleykhä mor äviykhä hikh'Biyd et-uLë w'aTäh häqël älëy Koh T'daBër álëyhem qäţäNiy äväh miMät'nëy äviy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:10 Forums Online 12:10 And the young men 3206 that x834 were grown up 1431 z8804 with x854 him spake 1696 z8762 unto x413 him, saying, 559 z8800 Thus x3541 shalt thou speak 559 z8799 unto this x2088 people 5971 that x834 spake 1696 z8765 unto x413 thee, saying, 559 z8800 Thy father 1 made y3513 z0 x853 our yoke 5923 heavy, 3513 z8689 but make thou x859 [it] lighter 7043 z8685 unto x4480 x5921 us; thus x3541 shalt thou say 1696 z8762 unto x413 them, My little 6995 [finger] shall be thicker 5666 z8804 than my father's 1 loins. 4975 x4480

וְעַתָּה אָבִי הֶעְמִיס עֲלֵיכֶם עֹל כָּבֵד וַאֲנִי אוֹסִיף עַל־עֻלְּכֶם אָבִי יִסַּר אֶתְכֶם בַּשּׁוֹטִים וַאֲנִי אֲיַסֵּר אֶתְכֶם בָּעַקְרַבִּים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:11 Forums Online 12:11 w'aTäh äviy he'miyš álëykhem ol Kävëd waániy ôšiyf al-uL'khem äviy yiŠar et'khem BaSHôţiym waániy áyaŠër et'khem aq'raBiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:11 Forums Online 12:11 And now x6258 whereas my father 1 did lade 6006 z8689 x5921 you with a heavy 3515 yoke, 5923 I x589 will add 3254 z8686 to x5921 your yoke: 5923 my father 1 hath chastised 3256 z8765 you with whips, 7752 but I x589 will chastise 3256 z8762 you with scorpions. 6137

*וַיָּבוֹ [וַיָּבוֹא] יָרָבְעָם וְכָל־הָעָם אֶל־רְחַבְעָם בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר שׁוּבוּ אֵלַי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:12 Forums Online 12:12 *waYävô [waYävô] yäräv'äm w'khäl-äm el-r'chav'äm BaYôm haSH'liyshiy Kaásher DiBer haMelekh' mor shûvû ëlay BaYôm haSH'liyshiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:12 Forums Online 12:12 ¶ So Yorov`äm יָרָבעָם 3379 and all x3605 the people 5971 came 935 z8799 to x413 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 the third 7992 day, 3117 as x834 the king 4428 had appointed, 1696 z8765 saying, 559 z8800 Come x7725 to x413 me again y7725 z8798 the third 7992 day. 3117

וַיַּעַן הַמֶּלֶךְ אֶת־הָעָם קָשָׁה וַיַּעֲזֹב אֶת־עֲצַת הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר יְעָצֻהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:13 Forums Online 12:13 waYaan haMelekh' et-äm qäshäh waYaázov et-átzat haZ'qëniym ásher y'ätzu

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:13 Forums Online 12:13 And the king 4428 answered 6030 z8799 x853 the people 5971 roughly, 7186 and forsook 5800 z8799 x853 the old men's 2205 counsel 6098 that x834 they gave 3289 z8804 him;

וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם כַּעֲצַת הַיְלָדִים לֵאמֹר אָבִי הִכְבִּיד אֶת־עֻלְּכֶם וַאֲנִי אֹסִיף עַל־עֻלְּכֶם אָבִי יִסַּר אֶתְכֶם בַּשּׁוֹטִים וַאֲנִי אֲיַסֵּר אֶתְכֶם בָּעַקְרַבִּים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:14 Forums Online 12:14 way'daBër álëyhem Kaátzat hay'lädiym mor äviy hikh'Biyd et-uL'khem waániy ošiyf al-uL'khem äviy yiŠar et'khem BaSHôţiym waániy áyaŠër et'khem aq'raBiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:14 Forums Online 12:14 And spake 1696 z8762 to x413 them after the counsel 6098 of the young men, 3206 saying, 559 z8800 My father 1 made y3513 z0 x853 your yoke 5923 heavy, 3513 z8689 and I x589 will add 3254 z8686 to x5921 your yoke: 5923 my father 1 [also] chastised 3256 z8765 you with whips, 7752 but I x589 will chastise 3256 z8762 you with scorpions. 6137

וְלֹא־שָׁמַע הַמֶּלֶךְ אֶל־הָעָם כִּי־הָיְתָה סִבָּה מֵעִם יְהוָה לְמַעַן הָקִים אֶת־דְּבָר אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה בְּיַד אֲחִיָּה הַשִּׁילֹנִי אֶל־יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:15 Forums Online 12:15 w'lo-shäma haMelekh' el-äm Kiy-häy'täh šiBäh im y'hwäh l'maan häqiym et-D'värô ásher DiBer y'hwäh B'yad áchiYäh haSHiyloniy el-yäräv'äm Ben-n'väţ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:15 Forums Online 12:15 Wherefore the king 4428 hearkened 8085 z8804 not x3808 unto x413 the people; 5971 for x3588 the cause 5438 was x1961 from x4480 x5973 Yähwè יָהוֶה, 3068 that x4616 he might perform 6965 z8687 x853 his saying, 1697 which x834 Yähwè יָהוֶה 3068 spake 1696 z8765 by 3027 ´Áçiyyà אֲחִיָּה 281 the Šîlônî שִׁילוֹנִי 7888 unto x413 Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט. 5028

וַיַּרְא כָּל־יִשְׂרָאֵל כִּי לֹא־שָׁמַע הַמֶּלֶךְ אֲלֵיהֶם וַיָּשִׁבוּ הָעָם אֶת־הַמֶּלֶךְ דָּבָר לֵאמֹר מַה־לָּנוּ חֵלֶק בְּדָוִד וְלֹא־נַחֲלָה בְּבֶן־יִשַׁי לְאֹהָלֶיךָ יִשְׂרָאֵל עַתָּה רְאֵה בֵיתְךָ דָּוִד וַיֵּלֶךְ יִשְׂרָאֵל לְאֹהָלָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:16 Forums Online 12:16 waYar' Käl-yis'räël Kiy lo-shäma haMelekh' álëyhem waYäshivû äm et-haMelekh' Dävär mor mah- chëleq B'däwid w'lo-nacháläh B'ven-yishay l'ohäleykhä yis'räël aTäh r'ëh vëyt'khä Däwid waYëlekh' yis'räël l'ohäläyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:16 Forums Online 12:16 ¶ So y7725 z8686 when all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 saw 7200 z8799 that x3588 the king 4428 hearkened 8085 z8804 not x3808 unto x413 them, the people 5971 answered 1697 x7725 x853 the king, 4428 saying, 559 z8800 What x4100 portion 2506 have we in Däwiđ דָּוִד? 1732 neither x3808 [have we] inheritance 5159 in the son 1121 of Yišay יִשַׁי: 3448 to your tents, 168 O Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 now x6258 see 7200 z8798 to thine own house, 1004 Däwiđ דָּוִד. 1732 So Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 departed y3212 z8799 x1980 unto their tents. 168

בְנֵי יִשְׂרָאֵל הַיֹּשְׁבִים בְּעָרֵי יְהוּדָה וַיִּמְלֹךְ עֲלֵיהֶם רְחַבְעָם פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:17 Forums Online 12:17 ûv'nëy yis'räël haYosh'viym B'ärëy y'hûdäh waYim'lokh' álëyhem r'chav'äm f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:17 Forums Online 12:17 But [as for] the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 which dwelt 3427 z8802 in the cities 5892 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 reigned 4427 z8799 over x5921 them.

וַיִּשְׁלַח הַמֶּלֶךְ רְחַבְעָם אֶת־אֲדֹרָם אֲשֶׁר עַל־הַמַּס וַיִּרְגְּמוּ כָל־יִשְׂרָאֵל בּ אֶבֶן וַיָּמֹת וְהַמֶּלֶךְ רְחַבְעָם הִתְאַמֵּץ לַעֲלוֹת בַּמֶּרְכָּבָה לָנוּס יְרוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:18 Forums Online 12:18 waYish'lach haMelekh' r'chav'äm et-ádoräm ásher al-haMaš waYir'G'mû khäl-yis'räël Bô even waYämot w'haMelekh' r'chav'äm hit'aMëtz laálôt BaMer'Käväh nûš y'rûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:18 Forums Online 12:18 Then king 4428 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 sent 7971 z8799 x853 ´Áđöräm אֲדֹרָם, 151 who x834 [was] over x5921 the tribute; 4522 and all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 stoned 7275 z8799 him with stones, 68 that he died. 4191 z8799 Therefore king 4428 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 made speed 553 z8694 to get him up 5927 z8800 to his chariot, 4818 to flee 5127 z8800 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

וַיִּפְשְׁעוּ יִשְׂרָאֵל בְּבֵית דָּוִד עַד הַיּוֹם הַזֶּה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:19 Forums Online 12:19 waYif'sh'û yis'räël B'vëyt Däwid ad haYôm haZeh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:19 Forums Online 12:19 So Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 rebelled 6586 z8799 against the house 1004 of Däwiđ דָּוִד 1732 unto x5704 this x2088 day. 3117

וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ כָּל־יִשְׂרָאֵל כִּי־שָׁב יָרָבְעָם וַיִּשְׁלְחוּ וַיִּקְרְאוּ אֹת אֶל־הָעֵדָה וַיַּמְלִיכוּ אֹת עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל לֹא הָיָה אַחֲרֵי בֵית־דָּוִד זוּלָתִי שֵׁבֶט־יְהוּדָה לְבַדּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:20 Forums Online 12:20 way'hiy Kish'moª Käl-yis'räël Kiy-shäv yäräv'äm waYish'l'chû waYiq'r'û otô el-ëdäh waYam'liykhû otô al-Käl-yis'räël lo häyäh achárëy vëyt-Däwid zûlätiy shëveţ-y'hûdäh l'vaDô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:20 Forums Online 12:20 And it came to pass, x1961 when all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 heard 8085 z8800 that x3588 Yorov`äm יָרָבעָם 3379 was come again, 7725 z8804 that they sent 7971 z8799 and called 7121 z8799 him unto x413 the congregation, 5712 and made him king 4427 z8686 x853 over x5921 all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 there was x1961 none x3808 that followed 310 the house 1004 of Däwiđ דָּוִד, 1732 but 2108 the tribe 7626 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 only. x905

*וַיָּבֹאוּ [וַיָּבֹא] רְחַבְעָם יְרוּשָׁלִַם וַיַּקְהֵל אֶת־כָּל־בֵּית יְהוּדָה וְאֶת־שֵׁבֶט בִּנְיָמִן מֵאָה שְׁמֹנִים אֶלֶף בָּחוּר עֹשֵׂה מִלְחָמָה לְהִלָּחֵם עִם־בֵּית יִשְׂרָאֵל לְהָשִׁיב אֶת־הַמְּלוּכָה לִרְחַבְעָם בֶּן־שְׁלֹמֹה פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:21 Forums Online 12:21 *waYävoû [waYävo] r'chav'äm y'rûshälaim waYaq'hël et-Käl-Bëyt y'hûdäh w'et-shëveţ Bin'yämin mëäh ûsh'moniym elef Bächûr osëh mil'chämäh l'hiLächëm im-Bëyt yis'räël l'häshiyv et-haM'lûkhäh lir'chav'äm Ben-sh'lomoh f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:21 Forums Online 12:21 ¶ And when Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 was come 935 z8799 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 he assembled 6950 z8686 x853 all x3605 the house 1004 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 with x854 the tribe 7626 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 an hundred 3967 and fourscore 8084 thousand 505 chosen x977 men, y977 z8803 which were warriors, 6213 4421 z8802 to fight 3898 z8736 against x5973 the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 to bring 7725 z0 x853 the kingdom 4410 again y7725 z8687 to Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 the son 1121 of Šælömò שְׁלֹמֹה. 8010

וַיְהִי דְּבַר הָאֱלֹהִים אֶל־שְׁמַעְיָה אִישׁ־הָאֱלֹהִים לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:22 Forums Online 12:22 way'hiy D'var élohiym el-sh'ma'yäh iysh-élohiym mor

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:22 Forums Online 12:22 But the word 1697 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 came x1961 unto x413 Šæma`yà שְׁמַעיָה 8098 the man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 saying, 559 z8800

אֱמֹר אֶל־רְחַבְעָם בֶּן־שְׁלֹמֹה מֶלֶךְ יְהוּדָה וְאֶל־כָּל־בֵּית יְהוּדָה בִנְיָמִין וְיֶתֶר הָעָם לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:23 Forums Online 12:23 émor el-r'chav'äm Ben-sh'lomoh melekh' y'hûdäh w'el-Käl-Bëyt y'hûdäh ûvin'yämiyn w'yeter äm mor

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:23 Forums Online 12:23 Speak 559 z8798 unto x413 Ræçav`äm רְחַבעָם, 7346 the son 1121 of Šælömò שְׁלֹמֹה, 8010 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and unto x413 all x3605 the house 1004 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 and Binyämîn בִּניָמִין, 1144 and to the remnant 3499 of the people, 5971 saying, 559 z8800

כֹּה אָמַר יְהוָה לֹא־תַעֲלוּ וְלֹא־תִלָּחֲמוּן עִם־אֲחֵיכֶם בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל שׁוּבוּ אִישׁ לְבֵית כִּי מֵאִתִּי נִהְיָה הַדָּבָר הַזֶּה וַיִּשְׁמְעוּ אֶת־דְּבַר יְהוָה וַיָּשֻׁבוּ לָלֶכֶת כִּדְבַר יְהוָה ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:24 Forums Online 12:24 Koh ämar y'hwäh lo-taálû w'lo-tiLächámûn im-áchëykhem B'nëy-yis'räël shûvû iysh l'vëytô Kiy iTiy nih'yäh haDävär haZeh waYish'm'û et-D'var y'hwäh waYäshuvû lekhet Kid'var y'hwäh š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:24 Forums Online 12:24 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Ye shall not x3808 go up, 5927 z8799 nor x3808 fight 3898 z8735 against x5973 your brethren 251 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 return 7725 z8798 every man 376 to his house; 1004 for x3588 this x2088 thing 1697 is 1961 z8738 from x4480 x854 me. They hearkened 8085 z8799 therefore x853 to the word 1697 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and returned 7725 z8799 to depart, y3212 z8800 x1980 according to the word 1697 of Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּבֶן יָרָבְעָם אֶת־שְׁכֶם בְּהַר אֶפְרַיִם וַיֵּשֶׁב בָּהּ וַיֵּצֵא מִשָּׁם וַיִּבֶן אֶת־פְּנוּאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:25 Forums Online 12:25 waYiven yäräv'äm et-sh'khem B'har ef'rayim waYëshev H waYëtzë miSHäm waYiven et-P'nûël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:25 Forums Online 12:25 ¶ Then Yorov`äm יָרָבעָם 3379 built 1129 z8799 x853 Šæȼem שְׁכֶם 7927 in mount 2022 ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 and dwelt 3427 z8799 therein; and went out 3318 z8799 from thence, x4480 x8033 and built 1129 z8799 x853 Pænû´ël פְּנוּאֵל. 6439

וַיֹּאמֶר יָרָבְעָם בְּלִבּ עַתָּה תָּשׁוּב הַמַּמְלָכָה לְבֵית דָּוִד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:26 Forums Online 12:26 waYomer yäräv'äm B'liBô aTäh Täshûv haMam'läkhäh l'vëyt Däwid

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:26 Forums Online 12:26 And Yorov`äm יָרָבעָם 3379 said 559 z8799 in his heart, 3820 Now x6258 shall the kingdom 4467 return 7725 z8799 to the house 1004 of Däwiđ דָּוִד: 1732

אִם־יַעֲלֶה הָעָם הַזֶּה לַעֲשׂוֹת זְבָחִים בְּבֵית־יְהוָה בִּירוּשָׁלִַם וְשָׁב לֵב הָעָם הַזֶּה אֶל־אֲדֹנֵיהֶם אֶל־רְחַבְעָם מֶלֶךְ יְהוּדָה וַהֲרָגֻנִי וְשָׁבוּ אֶל־רְחַבְעָם מֶלֶךְ־יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:27 Forums Online 12:27 im-yaáleh äm haZeh laásôt z'vächiym B'vëyt-y'hwäh Biyrûshälaim w'shäv lëv äm haZeh el-ádonëyhem el-r'chav'äm melekh' y'hûdäh waháräguniy w'shävû el-r'chav'äm melekh'-y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:27 Forums Online 12:27 If x518 this x2088 people 5971 go up 5927 z8799 to do 6213 z8800 sacrifice 2077 in the house 1004 of Yähwè יָהוֶה 3068 at Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 then shall the heart 3820 of this x2088 people 5971 turn again 7725 z8804 unto x413 their ´áđôn אֲדוֹן, 113 [even] unto x413 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and they shall kill 2026 z8804 me, and go again 7725 z8804 to x413 Ræçav`äm רְחַבעָם 7346 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה. 3063

וַיִּוָּעַץ הַמֶּלֶךְ וַיַּעַשׂ שְׁנֵי עֶגְלֵי זָהָב וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם רַב־לָכֶם מֵעֲלוֹת יְרוּשָׁלִַם הִנֵּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:28 Forums Online 12:28 waYiûäatz haMelekh' waYaas sh'nëy eg'lëy zähäv waYomer álëhem rav-khem álôt y'rûshälaim hiNëh éloheykhä yis'räël ásher heélûkhä eretz mitz'räyim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:28 Forums Online 12:28 Whereupon the king 4428 took counsel, 3289 z8735 and made 6213 z8799 two 8147 calves 5695 [of] gold, 2091 and said 559 z8799 unto x413 them, It is too much 7227 for you to go up 5927 z8800 x4480 to Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3389 behold x2009 thy ´élöhîm אֱלֹהִים, 430 O Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 which x834 brought x5927 thee up y5927 z8689 out of the land 776 x4480 of Mixrayim מִצרַיִם. 4714

וַיָּשֶׂם אֶת־הָאֶחָד בְּבֵית־אֵל וְאֶת־הָאֶחָד נָתַן בְּדָן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:29 Forums Online 12:29 waYäsem et-echäd B'vëyt-ël w'et-echäd nätan B'dän

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:29 Forums Online 12:29 And he set 7760 z8799 x853 the one 259 in Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל, 1008 and the other 259 put 5414 z8804 he in Dän דָּן. 1835

וַיְהִי הַדָּבָר הַזֶּה לְחַטָּאת וַיֵּלְכוּ הָעָם לִפְנֵי הָאֶחָד עַד־דָּן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:30 Forums Online 12:30 way'hiy haDävär haZeh l'chaŢät waYël'khû äm lif'nëy echäd ad-Dän

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:30 Forums Online 12:30 And this x2088 thing 1697 became x1961 a sin: 2403 for the people 5971 went y3212 z8799 x1980 [to worship] before 6440 the one, 259 [even] unto x5704 Dän דָּן. 1835

וַיַּעַשׂ אֶת־בֵּית בָּמוֹת וַיַּעַשׂ כֹּהֲנִים מִקְצוֹת הָעָם אֲשֶׁר לֹא־הָיוּ מִבְּנֵי לֵוִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:31 Forums Online 12:31 waYaas et-Bëyt Bämôt waYaas Kohániym miq'tzôt äm ásher lo-häyû miB'nëy lëwiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:31 Forums Online 12:31 And he made 6213 z8799 x853 an house 1004 of high places, 1116 and made 6213 z8799 priests 3548 of the lowest 7098 x4480 of the people, 5971 which x834 were x1961 not x3808 of the sons 1121 x4480 of Lëwî לֵוִי. 3878

וַיַּעַשׂ יָרָבְעָם חָג בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁמִינִי בַּחֲמִשָּׁה־עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ כֶּחָג אֲשֶׁר בִּיהוּדָה וַיַּעַל עַל־הַמִּזְבֵּחַ כֵּן עָשָׂה בְּבֵית־אֵל לְזַבֵּחַ לָעֲגָלִים אֲשֶׁר־עָשָׂה וְהֶעֱמִיד בְּבֵית אֵל אֶת־כֹּהֲנֵי הַבָּמוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:32 Forums Online 12:32 waYaas yäräv'äm chäg Bachodesh haSH'miyniy BachámiSHäh-äsär yôm lachodesh Kechäg ásher Biyhûdäh waYaal al-haMiz'Bëªch Kën äsäh B'vëyt-ël l'zaBëªch ágäliym ásher-äsäh w'heémiyd B'vëyt ël et-Kohánëy haBämôt ásher äsäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:32 Forums Online 12:32 And Yorov`äm יָרָבעָם 3379 ordained 6213 z8799 a feast 2282 in the eighth 8066 month, 2320 on the fifteenth 2568 6240 day 3117 of the month, 2320 like unto the feast 2282 that x834 [is] in Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and he offered 5927 z8686 upon x5921 the altar. 4196 So x3651 did 6213 z8804 he in Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל, 1008 sacrificing 2076 z8763 unto the calves 5695 that x834 he had made: 6213 z8804 and he placed 5975 z8689 in Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל 1008 x853 the priests 3548 of the high places 1116 which x834 he had made. 6213 z8804

וַיַּעַל עַל־הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר־עָשָׂה בְּבֵית־אֵל בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁמִינִי בַּחֹדֶשׁ אֲשֶׁר־בָּדָא *מִלִּבַּד [מִלִּבּ] וַיַּעַשׂ חָג לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעַל עַל־הַמִּזְבֵּחַ לְהַקְטִיר פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:33 Forums Online 12:33 waYaal al-haMiz'Bëªch ásher-äsäh B'vëyt-ël BachámiSHäh äsär yôm Bachodesh haSH'miyniy Bachodesh ásher-Bädä *miLiBad [miLiBô] waYaas chäg liv'nëy yis'räël waYaal al-haMiz'Bëªch l'haq'ţiyr f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 12:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 12:33 Forums Online 12:33 So he offered 5927 z8686 upon x5921 the altar 4196 which x834 he had made 6213 z8804 in Bêŧ ´Ël בֵּית־אֵל 1008 the fifteenth 2568 6240 day 3117 of the eighth 8066 month, 2320 [even] in the month 2320 which x834 he had devised 908 z8804 of his own heart; 3820 x4480 and ordained 6213 z8799 a feast 2282 unto the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and he offered 5927 z8686 upon x5921 the altar, 4196 and burnt incense. 6999 z8687

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.