Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Kings 20Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim A / 1 Kings 20

1 Ben-hadad, not content with Ahab's homage, besiegeth Samaria. 13 By the direction of a prophet, the Syrians are slain. 22 As the prophet forewarned Ahab, the Syrians, trusting in the valleys, come against him in Aphek. 28 By the word of the prophet, and God's judgment, the Syrians are smitten again. 31 The Syrians, submitting themselves, Ahab sendeth Ben-hadad away with a covenant. 35 The prophet, under the parable of a prisoner, making Ahab judge himself, denounceth God's judgment against him.

בֶן־הֲדַד מֶלֶךְ־אֲרָם קָבַץ אֶת־כָּל־חֵיל שְׁלֹשִׁים שְׁנַיִם מֶלֶךְ אִתּ וְסוּס וָרָכֶב וַיַּעַל וַיָּצַר עַל־שֹׁמְרוֹן וַיִּלָּחֶם בָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:1 Forums Online 20:1 ûven-hádad melekh'-áräm qävatz et-Käl-chëylô ûsh'loshiym ûsh'nayim melekh' iTô w'šûš räkhev waYaal waYätzar al-shom'rôn waYiLächem H

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:1 Forums Online 20:1 ¶ And Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 the king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 gathered y6908 z0 all his host y2428 together: 6908 z8804 x853 x3605 x2428 and [there were] thirty 7970 and two 8147 kings 4428 with x854 him, and horses, 5483 and chariots: 7393 and he went up 5927 z8799 and besieged 6696 z8799 x5921 Šömrôn שֹׁמרוֹן, 8111 and warred 3898 z8735 against it.

וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים אֶל־אַחְאָב מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל הָעִירָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:2 Forums Online 20:2 waYish'lach mal'äkhiym el-ach'äv melekh'-yis'räël iyräh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:2 Forums Online 20:2 And he sent 7971 z8799 messengers 4397 to x413 ´Aç´äv אַחאָב 256 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 into the city, 5892 and said 559 z8799 unto him, Thus x3541 saith 559 z8804 Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד, 1130

וַיֹּאמֶר ל כֹּה אָמַר בֶּן־הֲדַד כַּסְפְּךָ זְהָבְךָ לִי־הוּא וְנָשֶׁיךָ בָנֶיךָ הַטּוֹבִים לִי־הֵם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:3 Forums Online 20:3 waYomer lô Koh ämar Ben-hádad Kaš'P'khä ûz'häv'khä liy- w'näsheykhä ûväneykhä haŢôviym liy-hëm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:3 Forums Online 20:3 Thy silver 3701 and thy gold 2091 [is] mine; thy wives 802 also and thy children, 1121 [even] the goodliest, 2896 [are] mine.

וַיַּעַן מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר כִּדְבָרְךָ אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ לְךָ אֲנִי וְכָל־אֲשֶׁר־לִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:4 Forums Online 20:4 waYaan melekh'-yis'räël waYomer Kid'vär'khä ádoniy haMelekh' l'khä ániy w'khäl-ásher-liy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:4 Forums Online 20:4 And the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 My ´áđôn אֲדוֹן, 113 O king, 4428 according to thy saying, 1697 I x589 [am] thine, and all x3605 that x834 I have.

וַיָּשֻׁבוּ הַמַּלְאָכִים וַיֹּאמְרוּ כֹּה־אָמַר בֶּן־הֲדַד לֵאמֹר כִּי־שָׁלַחְתִּי אֵלֶיךָ לֵאמֹר כַּסְפְּךָ זְהָבְךָ וְנָשֶׁיךָ בָנֶיךָ לִי תִתֵּן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:5 Forums Online 20:5 waYäshuvû haMal'äkhiym waYom'rû Koh-ämar Ben-hádad mor Kiy-shälach'Tiy ëleykhä mor Kaš'P'khä ûz'häv'khä w'näsheykhä ûväneykhä liy tiTën

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:5 Forums Online 20:5 And the messengers 4397 came again, 7725 z8799 and said, 559 z8799 Thus x3541 speaketh 559 z8804 Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד, 1130 saying, 559 z8800 Although x3588 I have sent 7971 z8804 unto x413 thee, saying, 559 z8800 Thou shalt deliver 5414 z8799 me thy silver, 3701 and thy gold, 2091 and thy wives, 802 and thy children; 1121

כִּי אִם־כָּעֵת מָחָר אֶשְׁלַח אֶת־עֲבָדַי אֵלֶיךָ וְחִפְּשׂוּ אֶת־בֵּיתְךָ וְאֵת בָּתֵּי עֲבָדֶיךָ וְהָיָה כָּל־מַחְמַד עֵינֶיךָ יָשִׂימוּ בְיָדָם וְלָקָחוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:6 Forums Online 20:6 Kiy im-ët mächär esh'lach et-áväday ëleykhä w'chiP'sû et-Bëyt'khä w'ët BäTëy ávädeykhä w'häyäh Käl-mach'mad ëyneykhä yäsiymû v'yädäm w'läqächû

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:6 Forums Online 20:6 Yet x3588 I will send 7971 z8799 x853 my servants 5650 unto x413 thee to morrow 4279 about x518 this time, 6256 and they shall search 2664 z8765 x853 thine house, 1004 and the houses 1004 of thy servants; 5650 and it shall be, 1961 z8804 [that] whatsoever x3605 is pleasant 4261 in thine eyes, 5869 they shall put 7760 z8799 [it] in their hand, 3027 and take [it] away. 3947 z8804

וַיִּקְרָא מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל לְכָל־זִקְנֵי הָאָרֶץ וַיֹּאמֶר דְּעוּ־נָא רְאוּ כִּי רָעָה זֶה מְבַקֵּשׁ כִּי־שָׁלַח אֵלַי לְנָשַׁי לְבָנַי לְכַסְפִּי וְלִזְהָבִי וְלֹא מָנַעְתִּי מִמֶּנּוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:7 Forums Online 20:7 waYiq'rä melekh'-yis'räël l'khäl-ziq'nëy äretz waYomer D'û- ûr'û Kiy rääh zeh m'vaQësh Kiy-shälach ëlay l'näshay ûl'vänay ûl'khaš'Piy w'liz'häviy w'lo mäna'Tiy miMe

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:7 Forums Online 20:7 Then the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 called 7121 z8799 all x3605 the elders 2205 of the land, 776 and said, 559 z8799 Mark, 3045 z8798 I pray you, x4994 and see 7200 z8798 how x3588 this x2088 [man] seeketh 1245 z8764 mischief: 7451 for x3588 he sent 7971 z8804 unto x413 me for my wives, 802 and for my children, 1121 and for my silver, 3701 and for my gold; 2091 and I denied 4513 z8804 x4480 him not. x3808

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו כָּל־הַזְּקֵנִים וְכָל־הָעָם אַל־תִּשְׁמַע וְלוֹא תֹאבֶה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:8 Forums Online 20:8 waYom'rû ëläyw Käl-haZ'qëniym w'khäl-äm al-Tish'ma w' toveh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:8 Forums Online 20:8 And all x3605 the elders 2205 and all x3605 the people 5971 said 559 z8799 unto x413 him, Hearken 8085 z8799 not x408 [unto him], nor x3808 consent. 14 z8799

וַיֹּאמֶר לְמַלְאֲכֵי בֶן־הֲדַד אִמְרוּ לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ כֹּל אֲשֶׁר־שָׁלַחְתָּ אֶל־עַבְדְּךָ בָרִאשֹׁנָה אֶעֱשֶׂה וְהַדָּבָר הַזֶּה לֹא אוּכַל לַעֲשׂוֹת וַיֵּלְכוּ הַמַּלְאָכִים וַיְשִׁבֻהוּ דָּבָר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:9 Forums Online 20:9 waYomer l'mal'ákhëy ven-hádad im'rû ladoniy haMelekh' Kol ásher-shälach'Tä el-av'D'khä rishonäh eéseh w'haDävär haZeh lo ûkhal laásôt waYël'khû haMal'äkhiym way'shivu Dävär

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:9 Forums Online 20:9 Wherefore he said 559 z8799 unto the messengers 4397 of Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד, 1130 Tell 559 z8798 my ´áđôn אֲדוֹן 113 the king, 4428 All x3605 that x834 thou didst send 7971 z8804 for to x413 thy servant 5650 at the first 7223 I will do: 6213 z8799 but this x2088 thing 1697 I may 3201 z8799 not x3808 do. 6213 z8800 And the messengers 4397 departed, y3212 z8799 x1980 and brought 7725 z0 him word 1697 again. y7725 z8686

וַיִּשְׁלַח אֵלָיו בֶּן־הֲדַד וַיֹּאמֶר כֹּה־יַעֲשׂוּן לִי אֱלֹהִים וְכֹה יוֹסִפוּ אִם־יִשְׂפֹּק עֲפַר שֹׁמְרוֹן לִשְׁעָלִים לְכָל־הָעָם אֲשֶׁר בְּרַגְלָי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:10 Forums Online 20:10 waYish'lach ëläyw Ben-hádad waYomer Koh-yaásûn liy élohiym w'khoh yôšifû im-yis'Poq áfar shom'rôn lish'äliym l'khäl-äm ásher B'rag'läy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:10 Forums Online 20:10 And Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 sent 7971 z8799 unto x413 him, and said, 559 z8799 The ´élöhîm אֱלֹהִים 430 do x6213 so y6213 z8799 x3541 unto me, and more x3254 also, y3254 z8686 x3541 if x518 the dust 6083 of Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 shall suffice 5606 z8799 for handfuls 8168 for all x3605 the people 5971 that x834 follow 7272 me.

וַיַּעַן מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר דַּבְּרוּ אַל־יִתְהַלֵּל חֹגֵר כִּמְפַתֵּחַ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:11 Forums Online 20:11 waYaan melekh'-yis'räël waYomer DaB'rû al-yit'haLël chogër Kim'faTëªch

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:11 Forums Online 20:11 And the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 Tell 1696 z8761 [him], Let not x408 him that girdeth 2296 z8802 on [his harness] boast y1984 z8691 himself x1984 as he that putteth it off. 6605 z8764

וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה וְהוּא שֹׁתֶה הוּא וְהַמְּלָכִים בַּסֻּכּוֹת וַיֹּאמֶר אֶל־עֲבָדָיו שִׂימוּ וַיָּשִׂימוּ עַל־הָעִיר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:12 Forums Online 20:12 way'hiy Kish'moª et-haDävär haZeh w' shoteh w'haM'läkhiym BaŠuKôt waYomer el-ávädäyw siymû waYäsiymû al-iyr

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:12 Forums Online 20:12 And it came to pass, x1961 when [Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד] heard 8085 z8800 x853 this x2088 message, 1697 as he x1931 [was] drinking, 8354 z8802 he x1931 and the kings 4428 in the pavilions, 5521 that he said 559 z8799 unto x413 his servants, 5650 Set 7760 z8798 [yourselves in array]. And they set 7760 z8799 [themselves in array] against x5921 the city. 5892

וְהִנֵּה נָבִיא אֶחָד נִגַּשׁ אֶל־אַחְאָב מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר כֹּה אָמַר יְהוָה הְרָאִיתָ אֵת כָּל־הֶהָמוֹן הַגָּדוֹל הַזֶּה הִנְנִי נֹתְנ בְיָדְךָ הַיּוֹם וְיָדַעְתָּ כִּי־אֲנִי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:13 Forums Online 20:13 w'hiNëh näviy echäd niGash el-ach'äv melekh'-yis'räël waYomer Koh ämar y'hwäh h'räiytä ët Käl-hehämôn haGädôl haZeh hin'niy not'nô v'yäd'khä haYôm w'yäda'Tä Kiy-ániy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:13 Forums Online 20:13 ¶ And, behold, x2009 there came 5066 z8738 a 259 prophet 5030 unto x413 ´Aç´äv אַחאָב 256 king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 saying, 559 z8799 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Hast thou seen 7200 z8804 x853 all x3605 this x2088 great 1419 multitude? 1995 behold, x2009 I will deliver 5414 z8802 it into thine hand 3027 this day; 3117 and thou shalt know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיֹּאמֶר אַחְאָב בְּמִי וַיֹּאמֶר כֹּה־אָמַר יְהוָה בְּנַעֲרֵי שָׂרֵי הַמְּדִינוֹת וַיֹּאמֶר מִי־יֶאְסֹר הַמִּלְחָמָה וַיֹּאמֶר אָתָּה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:14 Forums Online 20:14 waYomer ach'äv B'miy waYomer Koh-ämar y'hwäh B'naárëy särëy haM'diynôt waYomer miy-ye'šor haMil'chämäh waYomer äTäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:14 Forums Online 20:14 And ´Aç´äv אַחאָב 256 said, 559 z8799 By whom? x4310 And he said, 559 z8799 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 [Even] by the young men 5288 of the princes 8269 of the provinces. 4082 Then he said, 559 z8799 Who x4310 shall order 631 z8799 the battle? 4421 And he answered, 559 z8799 Thou. x859

וַיִּפְקֹד אֶת־נַעֲרֵי שָׂרֵי הַמְּדִינוֹת וַיִּהְיוּ מָאתַיִם שְׁנַיִם שְׁלֹשִׁים וְאַחֲרֵיהֶם פָּקַד אֶת־כָּל־הָעָם כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:15 Forums Online 20:15 waYif'qod et-naárëy särëy haM'diynôt waYih'yû mätayim sh'nayim ûsh'loshiym w'achárëyhem Päqad et-Käl-äm Käl-B'nëy yis'räël shiv'at áläfiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:15 Forums Online 20:15 Then he numbered 6485 z8799 x853 the young men 5288 of the princes 8269 of the provinces, 4082 and they were x1961 two y8147 hundred 3967 and thirty 7970 two: 8147 and after 310 them he numbered 6485 z8804 x853 all x3605 the people, 5971 [even] all x3605 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [being] seven 7651 thousand. 505

וַיֵּצְאוּ בַּצָּהֳרָיִם בֶן־הֲדַד שֹׁתֶה שִׁכּוֹר בַּסֻּכּוֹת הוּא וְהַמְּלָכִים שְׁלֹשִׁים־שְׁנַיִם מֶלֶךְ עֹזֵר אֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:16 Forums Online 20:16 waYëtz'û BaTZähóräyim ûven-hádad shoteh shiKôr BaŠuKôt w'haM'läkhiym sh'loshiym-ûsh'nayim melekh' ozër otô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:16 Forums Online 20:16 And they went out 3318 z8799 at noon. 6672 But Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 [was] drinking 8354 z8802 himself drunk 7910 in the pavilions, 5521 he x1931 and the kings, 4428 the thirty 7970 and two 8147 kings 4428 that helped 5826 z8802 him.

וַיֵּצְאוּ נַעֲרֵי שָׂרֵי הַמְּדִינוֹת בָּרִאשֹׁנָה וַיִּשְׁלַח בֶּן־הֲדַד וַיַּגִּידוּ ל לֵאמֹר אֲנָשִׁים יָצְאוּ מִשֹּׁמְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:17 Forums Online 20:17 waYëtz'û naárëy särëy haM'diynôt rishonäh waYish'lach Ben-hádad waYaGiydû lô mor ánäshiym yätz'û miSHom'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:17 Forums Online 20:17 And the young men 5288 of the princes 8269 of the provinces 4082 went out 3318 z8799 first; 7223 and Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 sent out, 7971 z8799 and they told 5046 z8686 him, saying, 559 z8800 There are men y582 x376 come out 3318 z8804 of Šömrôn שֹׁמרוֹן. 8111 x4480

וַיֹּאמֶר אִם־לְשָׁלוֹם יָצָאוּ תִּפְשׂוּם חַיִּים וְאִם לְמִלְחָמָה יָצָאוּ חַיִּים תִּפְשׂוּם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:18 Forums Online 20:18 waYomer im-l'shälôm yätzäû Tif'sûm chaYiym w'im l'mil'chämäh yätzäû chaYiym Tif'sûm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:18 Forums Online 20:18 And he said, 559 z8799 Whether x518 they be come out 3318 z8804 for peace, 7965 take 8610 z8798 them alive; 2416 or whether x518 they be come out 3318 z8804 for war, 4421 take 8610 z8798 them alive. 2416

וְאֵלֶּה יָצְאוּ מִן־הָעִיר נַעֲרֵי שָׂרֵי הַמְּדִינוֹת וְהַחַיִל אֲשֶׁר אַחֲרֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:19 Forums Online 20:19 w'ëLeh yätz'û min-iyr naárëy särëy haM'diynôt w'hachayil ásher achárëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:19 Forums Online 20:19 So these x428 young men 5288 of the princes 8269 of the provinces 4082 came out 3318 z8804 of x4480 the city, 5892 and the army 2428 which x834 followed 310 them.

וַיַּכּוּ אִישׁ אִישׁ וַיָּנֻסוּ אֲרָם וַיִּרְדְּפֵם יִשְׂרָאֵל וַיִּמָּלֵט בֶּן־הֲדַד מֶלֶךְ אֲרָם עַל־סוּס פָרָשִׁים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:20 Forums Online 20:20 waYaKû iysh iyshô waYänušû áräm waYir'D'fëm yis'räël waYiMälëţ Ben-hádad melekh' áräm al-šûš ûfäräshiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:20 Forums Online 20:20 And they slew 5221 z8686 every one 376 his man: 376 and the ´Árammîm אֲרַמִּים 758 fled; 5127 z8799 and Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 pursued 7291 z8799 them: and Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 the king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 escaped 4422 z8735 on x5921 an horse 5483 with the horsemen. 6571

וַיֵּצֵא מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וַיַּךְ אֶת־הַסּוּס וְאֶת־הָרָכֶב וְהִכָּה בַאֲרָם מַכָּה גְדוֹלָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:21 Forums Online 20:21 waYëtzë melekh' yis'räël waYakh' et-haŠûš w'et-räkhev w'hiKäh vaáräm maKäh g'dôläh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:21 Forums Online 20:21 And the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went out, 3318 z8799 and smote 5221 z8686 x853 the horses 5483 and chariots, 7393 and slew 5221 z8689 the ´Árammîm אֲרַמִּים 758 with a great 1419 slaughter. 4347

וַיִּגַּשׁ הַנָּבִיא אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר ל לֵךְ הִתְחַזַּק וְדַע רְאֵה אֵת אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה כִּי לִתְשׁוּבַת הַשָּׁנָה מֶלֶךְ אֲרָם עֹלֶה עָלֶיךָ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:22 Forums Online 20:22 waYiGash haNäviy el-melekh' yis'räël waYomer lô lëkh' hit'chaZaq w'da ûr'ëh ët ásher-Taáseh Kiy lit'shûvat haSHänäh melekh' áräm oleh äleykhä š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:22 Forums Online 20:22 ¶ And the prophet 5030 came 5066 z8799 to x413 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and said 559 z8799 unto him, Go, y3212 z8798 x1980 strengthen y2388 z8690 thyself, x2388 and mark, 3045 z8798 and see 7200 z8798 x853 what x834 thou doest: 6213 z8799 for x3588 at the return 8666 of the year 8141 the king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 will come up 5927 z8802 against x5921 thee.

וְעַבְדֵי מֶלֶךְ־אֲרָם אָמְרוּ אֵלָיו אֱלֹהֵי הָרִים אֱלֹהֵיהֶם עַל־כֵּן חָזְקוּ מִמֶּנּוּ וְאוּלָם נִלָּחֵם אִתָּם בַּמִּישׁוֹר אִם־לֹא נֶחֱזַק מֵהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:23 Forums Online 20:23 w'av'dëy melekh'-áräm äm'rû ëläyw élohëy häriym élohëyhem al-Kën chäz'qû miMe w'ûläm niLächëm iTäm BaMiyshôr im-lo nechézaq hem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:23 Forums Online 20:23 And the servants 5650 of the king 4428 of ´Áräm אֲרָם 758 said 559 z8804 unto x413 him, Their ´élöhîm אֱלֹהִים 430 [are] ´élöhîm אֱלֹהִים 430 of the hills; 2022 therefore x5921 x3651 they were stronger 2388 z8804 than x4480 we; but 199 let us fight 3898 z8735 against x854 them in the plain, 4334 and surely y3808 x518 we shall be stronger 2388 z8799 x3808 than x4480 they.

וְאֶת־הַדָּבָר הַזֶּה עֲשֵׂה הָסֵר הַמְּלָכִים אִישׁ מִמְּקֹמ וְשִׂים פַּחוֹת תַּחְתֵּיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:24 Forums Online 20:24 w'et-haDävär haZeh ásëh häšër haM'läkhiym iysh miM'qomô w'siym Pachôt Tach'Tëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:24 Forums Online 20:24 And do 6213 z8798 this x2088 thing, 1697 Take y5493 z8685 the kings y4428 away, x5493 x4428 every man 376 out of his place, 4725 x4480 and put 7760 z8798 captains 6346 in their rooms: x8478

וְאַתָּה תִמְנֶה־לְךָ חַיִל כַּחַיִל הַנֹּפֵל מֵאוֹתָךְ וְסוּס כַּסּוּס וְרֶכֶב כָּרֶכֶב וְנִלָּחֲמָה אוֹתָם בַּמִּישׁוֹר אִם־לֹא נֶחֱזַק מֵהֶם וַיִּשְׁמַע לְקֹלָם וַיַּעַשׂ כֵּן פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:25 Forums Online 20:25 w'aTäh tim'neh-l'khä chayil Kachayil haNofël ôtäkh' w'šûš KaŠûš w'rekhev rekhev w'niLächámäh ôtäm BaMiyshôr im-lo nechézaq hem waYish'ma l'qoläm waYaas Kën f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:25 Forums Online 20:25 And number 4487 z8799 x859 thee an army, 2428 like the army 2428 that thou hast lost, 5307 z8802 x4480 x853 horse 5483 for horse, 5483 and chariot 7393 for chariot: 7393 and we will fight y3898 z8735 against y854 x3898 them in the plain, 4334 [and] surely x518 x3808 we shall be stronger 2388 z8799 than x4480 they. And he hearkened 8085 z8799 unto their voice, 6963 and did x6213 so. y6213 z8799 x3651

וַיְהִי לִתְשׁוּבַת הַשָּׁנָה וַיִּפְקֹד בֶּן־הֲדַד אֶת־אֲרָם וַיַּעַל אֲפֵקָה לַמִּלְחָמָה עִם־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:26 Forums Online 20:26 way'hiy lit'shûvat haSHänäh waYif'qod Ben-hádad et-áräm waYaal áfëqäh laMil'chämäh im-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:26 Forums Online 20:26 And it came to pass x1961 at the return 8666 of the year, 8141 that Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 numbered 6485 z8799 x853 the ´Árammîm אֲרַמִּים, 758 and went up 5927 z8799 to ´Áfëk אֲפֵק, 663 to fight 4421 against x5973 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

בְנֵי יִשְׂרָאֵל הָתְפָּקְדוּ וְכָלְכְּלוּ וַיֵּלְכוּ לִקְרָאתָם וַיַּחֲנוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל נֶגְדָּם כִּשְׁנֵי חֲשִׂפֵי עִזִּים וַאֲרָם מִלְאוּ אֶת־הָאָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:27 Forums Online 20:27 ûv'nëy yis'räël hät'Päq'dû w'khäl'K'lû waYël'khû liq'rätäm waYachánû v'nëy-yis'räël neg'Däm Kish'nëy chásifëy iZiym waáräm mil'û et-äretz

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:27 Forums Online 20:27 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 were numbered, 6485 z8719 and were all present, 3557 z8791 and went y3212 z8799 x1980 against y7125 z8800 x7121 them: and the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 pitched 2583 z8799 before x5048 them like two 8147 little flocks 2835 of kids; 5795 but the ´Árammîm אֲרַמִּים 758 filled 4390 z8765 x853 the country. 776

וַיִּגַּשׁ אִישׁ הָאֱלֹהִים וַיֹּאמֶר אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר כֹּה־אָמַר יְהוָה יַעַן אֲשֶׁר אָמְרוּ אֲרָם אֱלֹהֵי הָרִים יְהוָה וְלֹא־אֱלֹהֵי עֲמָקִים הוּא וְנָתַתִּי אֶת־כָּל־הֶהָמוֹן הַגָּדוֹל הַזֶּה בְּיָדֶךָ וִידַעְתֶּם כִּי־אֲנִי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:28 Forums Online 20:28 waYiGash iysh élohiym waYomer el-melekh' yis'räël waYomer Koh-ämar y'hwäh yaan ásher äm'rû áräm élohëy häriym y'hwäh w'lo-élohëy ámäqiym w'nätaTiy et-Käl-hehämôn haGädôl haZeh B'yädekhä wiyda'Tem Kiy-ániy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:28 Forums Online 20:28 ¶ And there came 5066 z8799 a man 376 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and spake 559 z8799 unto x413 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and said, 559 z8799 Thus x3541 saith 559 z8804 Yähwè יָהוֶה, 3068 Because x3282 x834 the ´Árammîm אֲרַמִּים 758 have said, 559 z8804 Yähwè יָהוֶה 3068 [is] ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of the hills, 2022 but he x1931 [is] not x3808 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of the valleys, 6010 therefore will I deliver 5414 z8804 x853 all x3605 this x2088 great 1419 multitude 1995 into thine hand, 3027 and ye shall know 3045 z8804 that x3588 I x589 [am] Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיַּחֲנוּ אֵלֶּה נֹכַח אֵלֶּה שִׁבְעַת יָמִים וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וַתִּקְרַב הַמִּלְחָמָה וַיַּכּוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־אֲרָם מֵאָה־אֶלֶף רַגְלִי בְּיוֹם אֶחָד

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:29 Forums Online 20:29 waYachánû ëLeh nokhach ëLeh shiv'at yämiym way'hiy BaYôm haSH'viyiy waTiq'rav haMil'chämäh waYaKû v'nëy-yis'räël et-áräm mëäh-elef rag'liy B'yôm echäd

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:29 Forums Online 20:29 And they pitched 2583 z8799 one 428 over against 5227 the other 428 seven 7651 days. 3117 And [so] it was, x1961 that in the seventh 7637 day 3117 the battle 4421 was joined: 7126 z8799 and the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 slew 5221 z8686 of x853 the ´Árammîm אֲרַמִּים 758 an hundred 3967 thousand 505 footmen 7273 in one 259 day. 3117

וַיָּנֻסוּ הַנּוֹתָרִים אֲפֵקָה אֶל־הָעִיר וַתִּפֹּל הַחוֹמָה עַל־עֶשְׂרִים וְשִׁבְעָה אֶלֶף אִישׁ הַנּוֹתָרִים בֶן־הֲדַד נָס וַיָּבֹא אֶל־הָעִיר חֶדֶר בְּחָדֶר ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:30 Forums Online 20:30 waYänušû haNôtäriym áfëqäh el-iyr waTiPol hachômäh al-es'riym w'shiv'äh elef iysh haNôtäriym ûven-hádad näš waYävo el-iyr cheder B'chäder š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:30 Forums Online 20:30 But the rest 3498 z8737 fled 5127 z8799 to ´Áfëk אֲפֵק, 663 into x413 the city; 5892 and [there] a wall 2346 fell 5307 z8799 upon x5921 twenty 6242 and seven 7651 thousand 505 of the men 376 [that were] left. 3498 z8737 And Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 fled, 5127 z8804 and came 935 z8799 into x413 the city, 5892 into an inner y2315 chamber. 2315

וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו עֲבָדָיו הִנֵּה־נָא שָׁמַעְנוּ כִּי מַלְכֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל כִּי־מַלְכֵי חֶסֶד הֵם נָשִׂימָה נָּא שַׂקִּים בְּמָתְנֵינוּ וַחֲבָלִים בְּרֹאשֵׁנוּ וְנֵצֵא אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אוּלַי יְחַיֶּה אֶת־נַפְשֶׁךָ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:31 Forums Online 20:31 waYom'rû ëläyw ávädäyw hiNëh- shäma'nû Kiy mal'khëy Bëyt yis'räël Kiy-mal'khëy chešed hëm näsiymäh saQiym B'mät'nëy wacháväliym B'roshë w'nëtzë el-melekh' yis'räël ûlay y'chaYeh et-naf'shekhä

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:31 Forums Online 20:31 ¶ And his servants 5650 said 559 z8799 unto x413 him, Behold x2009 now, x4994 we have heard 8085 z8804 that x3588 the kings 4428 of the house 1004 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 [are] merciful 2617 kings: 4428 let us, I pray thee, x4994 put 7760 z8799 sackcloth 8242 on our loins, 4975 and ropes 2256 upon our heads, 7218 and go out 3318 z8799 to x413 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 peradventure x194 he will save 2421 z8762 x853 thy life. 5315

וַיַּחְגְּרוּ שַׂקִּים בְּמָתְנֵיהֶם וַחֲבָלִים בְּרָאשֵׁיהֶם וַיָּבֹאוּ אֶל־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ עַבְדְּךָ בֶן־הֲדַד אָמַר תְּחִי־נָא נַפְשִׁי וַיֹּאמֶר הַעוֹדֶנּוּ חַי אָחִי הוּא

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:32 Forums Online 20:32 waYach'G'rû saQiym B'mät'nëyhem wacháväliym B'räshëyhem waYävoû el-melekh' yis'räël waYom'rû av'D'khä ven-hádad ämar T'chiy- naf'shiy waYomer haôde chay ächiy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:32 Forums Online 20:32 So they girded 2296 z8799 sackcloth 8242 on their loins, 4975 and [put] ropes 2256 on their heads, 7218 and came 935 z8799 to x413 the king 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and said, 559 z8799 Thy servant 5650 Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 saith, 559 z8804 I pray thee, x4994 let me x5315 live. 2421 z8799 y5315 And he said, 559 z8799 [Is] he yet x5750 alive? 2416 he x1931 [is] my brother. 251

וְהָאֲנָשִׁים יְנַחֲשׁוּ וַיְמַהֲרוּ וַיַּחְלְטוּ הֲמִמֶּנּוּ וַיֹּאמְרוּ אָחִיךָ בֶן־הֲדַד וַיֹּאמֶר בֹּאוּ קָחֻהוּ וַיֵּצֵא אֵלָיו בֶּן־הֲדַד וַיַּעֲלֵהוּ עַל־הַמֶּרְכָּבָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:33 Forums Online 20:33 w'ánäshiym y'nacháshû way'mahárû waYach'l'ţû miMe waYom'rû ächiykhä ven-hádad waYomer Boû qächu waYëtzë ëläyw Ben-hádad waYaálë al-haMer'Käväh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:33 Forums Online 20:33 Now the men y582 x376 did diligently observe 5172 z8762 whether [any thing would come] from x4480 him, and did hastily 4116 z8762 catch 2480 z8686 [it]: and they said, 559 z8799 Thy brother 251 Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד. 1130 Then he said, 559 z8799 Go 935 z8798 ye, bring 3947 z8798 him. Then Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד 1130 came forth 3318 z8799 to x413 him; and he caused him to come up 5927 z8686 into x5921 the chariot. 4818

וַיֹּאמֶר אֵלָיו הֶעָרִים אֲשֶׁר־לָקַח־אָבִי מֵאֵת אָבִיךָ אָשִׁיב וְחוּצוֹת תָּשִׂים לְךָ בְדַמֶּשֶׂק כַּאֲשֶׁר־שָׂם אָבִי בְּשֹׁמְרוֹן וַאֲנִי בַּבְּרִית אֲשַׁלְּחֶךָּ וַיִּכְרָת־ל בְרִית וַיְשַׁלְּחֵהוּ ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:34 Forums Online 20:34 waYomer ëläyw heäriym ásher-läqach-äviy ët äviykhä äshiyv w'chûtzôt Täsiym l'khä v'daMeseq Kaásher-säm äviy B'shom'rôn waániy BaB'riyt áshaL'che waYikh'rät-lô v'riyt way'shaL'chë š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:34 Forums Online 20:34 And [Ben Háđađ בֶּן־הֲדַד] said 559 z8799 unto x413 him, The cities, 5892 which x834 my father 1 took 3947 z8804 from x4480 x854 thy father, 1 I will restore; 7725 z8686 and thou shalt make 7760 z8799 streets 2351 for thee in Dammäŝek דַּמָּשֶׂק, 1834 as x834 my father 1 made 7760 z8804 in Šömrôn שֹׁמרוֹן. 8111 Then [said ´Aç´äv אַחאָב], I x589 will send thee away 7971 z8762 with this covenant. 1285 So he made 3772 z8799 a covenant 1285 with him, and sent him away. 7971 z8762

וְאִישׁ אֶחָד מִבְּנֵי הַנְּבִיאִים אָמַר אֶל־רֵעֵהוּ בִּדְבַר יְהוָה הַכֵּינִי נָא וַיְמָאֵן הָאִישׁ לְהַכֹּת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:35 Forums Online 20:35 w'iysh echäd miB'nëy haN'viyiym ämar el-rëë Bid'var y'hwäh haKëyniy way'mäën iysh l'haKotô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 20:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 20:35 Forums Online 20:35 ¶ And a certain 259 man 376 of the sons 1121 x4480 of the prophets 5030 said 559 z8804 unto x413 his neighbour 7453 in the word 1697 of Yähwè יָהוֶה, 3068 Smite 5221 z8685 me, I pray thee. x4994 And the man 376 refused 3985 z8762 to smite 5221 z8687 him.

וַיֹּאמֶר ל