Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {1 Kings 16Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Melachim A / 1 Kings 16

1 Jehu's prophecy against Baasha. 6 Elah succeedeth him. 8 Zimri conspiring against Elah succeedeth him. 11 Zimri executeth Jehu's prophecy. 15 Omri, made king by the soldiers, forceth Zimri desperately to burn himself. 21 The kingdom being divided, Omri prevaileth against Tibni. 23 Omri buildeth Samaria. 25 His wicked reign. 27 Ahab succeedeth him. 29 Ahab's most wicked reign. 34 Joshua's curse upon Hiel the builder of Jericho.

וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֶל־יֵהוּא בֶן־חֲנָנִי עַל־בַּעְשָׁא לֵאמֹר

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:1 Forums Online 16:1 way'hiy d'var-y'hwäh el-yëhû ven-chánäniy al-Ba'shä mor

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:1 Forums Online 16:1 ¶ Then the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 came x1961 to x413 Yëhû´ יֵהוּא 3058 the son 1121 of Çánänî חֲנָנִי 2607 against x5921 Ba`šä´ בַּעשָׁא, 1201 saying, 559 z8800

יַעַן אֲשֶׁר הֲרִימֹתִיךָ מִן־הֶעָפָר וָאֶתֶּנְךָ נָגִיד עַל עַמִּי יִשְׂרָאֵל וַתֵּלֶךְ בְּדֶרֶךְ יָרָבְעָם וַתַּחֲטִא אֶת־עַמִּי יִשְׂרָאֵל לְהַכְעִיסֵנִי בְּחַטֹּאתָם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:2 Forums Online 16:2 yaan ásher háriymotiykhä min-heäfär eTen'khä nägiyd al aMiy yis'räël waTëlekh' B'derekh' yäräv'äm waTacháţi et-aMiy yis'räël l'hakh'iyšëniy B'chaŢotäm

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:2 Forums Online 16:2 Forasmuch x3282 x834 as I exalted 7311 z8689 thee out of x4480 the dust, 6083 and made 5414 z8799 thee prince 5057 over x5921 my people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 and thou hast walked y3212 z8799 x1980 in the way 1870 of Yorov`äm יָרָבעָם, 3379 and hast made x853 my people 5971 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to sin, 2398 z8686 to provoke me to anger 3707 z8687 with their sins; 2403

הִנְנִי מַבְעִיר אַחֲרֵי בַעְשָׁא וְאַחֲרֵי בֵית וְנָתַתִּי אֶת־בֵּיתְךָ כְּבֵית יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:3 Forums Online 16:3 hin'niy mav'iyr achárëy va'shä w'achárëy vëytô w'nätaTiy et-Bëyt'khä K'vëyt yäräv'äm Ben-n'väţ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:3 Forums Online 16:3 Behold, x2009 I will take away 1197 z8686 the posterity 310 of Ba`šä´ בַּעשָׁא, 1201 and the posterity 310 of his house; 1004 and will make 5414 z8804 x853 thy house 1004 like the house 1004 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט. 5028

הַמֵּת לְבַעְשָׁא בָּעִיר יֹאכְלוּ הַכְּלָבִים וְהַמֵּת ל בַּשָּׂדֶה יֹאכְלוּ עוֹף הַשָּׁמָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:4 Forums Online 16:4 haMët l'va'shä iyr yokh'lû haK'läviym w'haMët lô BaSädeh yokh'lû ôf haSHämäyim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:4 Forums Online 16:4 Him that dieth 4191 z8801 of Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 in the city 5892 shall the dogs 3611 eat; 398 z8799 and him that dieth 4191 z8801 of his in the fields 7704 shall the fowls 5775 of the air 8064 eat. 398 z8799

וְיֶתֶר דִּבְרֵי בַעְשָׁא וַאֲשֶׁר עָשָׂה גְבוּרָת הֲלֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:5 Forums Online 16:5 w'yeter Div'rëy va'shä waásher äsäh ûg'vûrätô lo-hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:5 Forums Online 16:5 Now the rest 3499 of the acts 1697 of Ba`šä´ בַּעשָׁא, 1201 and what x834 he did, 6213 z8804 and his might, 1369 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

וַיִּשְׁכַּב בַּעְשָׁא עִם־אֲבֹתָיו וַיִּקָּבֵר בְּתִרְצָה וַיִּמְלֹךְ אֵלָה בְנ תַּחְתָּיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:6 Forums Online 16:6 waYish'Kav Ba'shä im-ávotäyw waYiQävër B'tir'tzäh waYim'lokh' ëläh v'nô Tach'Täyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:6 Forums Online 16:6 So Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers, 1 and was buried 6912 z8735 in Tirxà תִּרצָה: 8656 and ´Ëlà אֵלָה 425 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

וְגַם בְּיַד־יֵהוּא בֶן־חֲנָנִי הַנָּבִיא דְּבַר־יְהוָה הָיָה אֶל־בַּעְשָׁא וְאֶל־בֵּית וְעַל כָּל־הָרָעָה אֲשֶׁר־עָשָׂה בְּעֵינֵי יְהוָה לְהַכְעִיס בְּמַעֲשֵׂה יָדָיו לִהְיוֹת כְּבֵית יָרָבְעָם וְעַל אֲשֶׁר־הִכָּה אֹת פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:7 Forums Online 16:7 w'gam B'yad-yëhû ven-chánäniy haNäviy D'var-y'hwäh häyäh el-Ba'shä w'el-Bëytô w'al Käl-rääh ásher-äsäh B'ëynëy y'hwäh l'hakh'iyšô B'maásëh yädäyw lih'yôt K'vëyt yäräv'äm w'al ásher-hiKäh otô f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:7 Forums Online 16:7 And also x1571 by the hand 3027 of the prophet 5030 Yëhû´ יֵהוּא 3058 the son 1121 of Çánänî חֲנָנִי 2607 came x1961 the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 against x413 Ba`šä´ בַּעשָׁא, 1201 and against x413 his house, 1004 even for x5921 all x3605 the evil 7451 that x834 he did 6213 z8804 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 in provoking him to anger 3707 z8687 with the work 4639 of his hands, 3027 in being x1961 like the house 1004 of Yorov`äm יָרָבעָם; 3379 and because x5921 x834 he killed 5221 z8689 him.

בִּשְׁנַת עֶשְׂרִים וָשֵׁשׁ שָׁנָה לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ אֵלָה בֶן־בַּעְשָׁא עַל־יִשְׂרָאֵל בְּתִרְצָה שְׁנָתָיִם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:8 Forums Online 16:8 Bish'nat es'riym shësh shänäh l'äšä melekh' y'hûdäh mälakh' ëläh ven-Ba'shä al-yis'räël B'tir'tzäh sh'nätäyim

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:8 Forums Online 16:8 ¶ In the twenty 6242 y8141 and sixth 8337 year 8141 of ´Äsä´ אָסָא 609 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 began ´Ëlà אֵלָה 425 the son 1121 of Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Tirxà תִּרצָה, 8656 two years. 8141

וַיִּקְשֹׁר עָלָיו עַבְדּ זִמְרִי שַׂר מַחֲצִית הָרָכֶב וְהוּא בְתִרְצָה שֹׁתֶה שִׁכּוֹר בֵּית אַרְצָא אֲשֶׁר עַל־הַבַּיִת בְּתִרְצָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:9 Forums Online 16:9 waYiq'shor äläyw av'Dô zim'riy sar machátziyt räkhev w' v'tir'tzäh shoteh shiKôr Bëyt ar'tzä ásher al-haBayit B'tir'tzäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:9 Forums Online 16:9 And his servant 5650 Zimrî זִמרִי, 2174 captain 8269 of half 4276 [his] chariots, 7393 conspired 7194 z8799 against x5921 him, as he x1931 was in Tirxà תִּרצָה, 8656 drinking 8354 z8802 himself drunk 7910 in the house 1004 of ´Arxä´ אַרצָא 777 steward x5921 of [his] house 1004 in Tirxà תִּרצָה. 8656

וַיָּבֹא זִמְרִי וַיַּכֵּהוּ וַיְמִיתֵהוּ בִּשְׁנַת עֶשְׂרִים וָשֶׁבַע לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:10 Forums Online 16:10 waYävo zim'riy waYaKë way'miytë Bish'nat es'riym sheva l'äšä melekh' y'hûdäh waYim'lokh' Tach'Täyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:10 Forums Online 16:10 And Zimrî זִמרִי 2174 went in 935 z8799 and smote 5221 z8686 him, and killed 4191 z8686 him, in the twenty 6242 and seventh 7651 year 8141 of ´Äsä´ אָסָא 609 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

וַיְהִי בְמָלְכ כְּשִׁבְתּ עַל־כִּסְא הִכָּה אֶת־כָּל־בֵּית בַּעְשָׁא לֹא־הִשְׁאִיר ל מַשְׁתִּין בְּקִיר וְגֹאֲלָיו וְרֵעֵהוּ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:11 Forums Online 16:11 way'hiy v'mäl'khô K'shiv'Tô al-Kiš'ô hiKäh et-Käl-Bëyt Ba'shä lo-hish'iyr lô mash'Tiyn B'qiyr w'goáläyw w'rëë

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:11 Forums Online 16:11 ¶ And it came to pass, x1961 when he began to reign, 4427 z8800 as soon as he sat 3427 z8800 on x5921 his throne, 3678 [that] he slew 5221 z8689 x853 all x3605 the house 1004 of Ba`šä´ בַּעשָׁא: 1201 he left 7604 z8689 him not x3808 one that pisseth 8366 z8688 against a wall, 7023 neither of his kinsfolks, 1350 z8802 nor of his friends. 7453

וַיַּשְׁמֵד זִמְרִי אֵת כָּל־בֵּית בַּעְשָׁא כִּדְבַר יְהוָה אֲשֶׁר דִּבֶּר אֶל־בַּעְשָׁא בְּיַד יֵהוּא הַנָּבִיא

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:12 Forums Online 16:12 waYash'mëd zim'riy ët Käl-Bëyt Ba'shä Kid'var y'hwäh ásher DiBer el-Ba'shä B'yad yëhû haNäviy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:12 Forums Online 16:12 Thus did Zimrî זִמרִי 2174 destroy 8045 z8686 x853 all x3605 the house 1004 of Ba`šä´ בַּעשָׁא, 1201 according to the word 1697 of Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 he spake 1696 z8765 against x413 Ba`šä´ בַּעשָׁא 1201 by 3027 Yëhû´ יֵהוּא 3058 the prophet, 5030

אֶל כָּל־חַטֹּאות בַּעְשָׁא וְחַטֹּאות אֵלָה בְנ אֲשֶׁר חָטְאוּ וַאֲשֶׁר הֶחֱטִיאוּ אֶת־יִשְׂרָאֵל לְהַכְעִיס אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַבְלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:13 Forums Online 16:13 el Käl-chaŢowt Ba'shä w'chaŢowt ëläh v'nô ásher chäţ'û waásher hechéţiyû et-yis'räël l'hakh'iyš et-y'hwäh élohëy yis'räël B'hav'lëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:13 Forums Online 16:13 For x413 all x3605 the sins 2403 of Ba`šä´ בַּעשָׁא, 1201 and the sins 2403 of ´Ëlà אֵלָה 425 his son, 1121 by which x834 they sinned, 2398 z8804 and by which x834 they made Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל y3478 to sin, 2398 z8689 x853 x3478 in provoking x3707 x853 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to anger y3707 z8687 with their vanities. 1892

וְיֶתֶר דִּבְרֵי אֵלָה וְכָל־אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלוֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:14 Forums Online 16:14 w'yeter Div'rëy ëläh w'khäl-ásher äsäh -hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:14 Forums Online 16:14 Now the rest 3499 of the acts 1697 of ´Ëlà אֵלָה, 425 and all x3605 that x834 he did, 6213 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

בִּשְׁנַת עֶשְׂרִים וָשֶׁבַע שָׁנָה לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ זִמְרִי שִׁבְעַת יָמִים בְּתִרְצָה וְהָעָם חֹנִים עַל־גִּבְּתוֹן אֲשֶׁר לַפְּלִשְׁתִּים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:15 Forums Online 16:15 Bish'nat es'riym sheva shänäh l'äšä melekh' y'hûdäh mälakh' zim'riy shiv'at yämiym B'tir'tzäh w'äm choniym al-GiB'tôn ásher laP'lish'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:15 Forums Online 16:15 ¶ In the twenty 6242 y8141 and seventh 7651 year 8141 of ´Äsä´ אָסָא 609 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 did Zimrî זִמרִי 2174 reign 4427 z8804 seven 7651 days 3117 in Tirxà תִּרצָה. 8656 And the people 5971 [were] encamped 2583 z8802 against x5921 Gibbæŧôn גִּבְּתוֹן, 1405 which x834 [belonged] to the Pælištîm פְּלִשׁתִּים. 6430

וַיִּשְׁמַע הָעָם הַחֹנִים לֵאמֹר קָשַׁר זִמְרִי וְגַם הִכָּה אֶת־הַמֶּלֶךְ וַיַּמְלִכוּ כָל־יִשְׂרָאֵל אֶת־עָמְרִי שַׂר־צָבָא עַל־יִשְׂרָאֵל בַּיּוֹם הַהוּא בַּמַּחֲנֶה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:16 Forums Online 16:16 waYish'ma äm hachoniym mor qäshar zim'riy w'gam hiKäh et-haMelekh' waYam'likhû khäl-yis'räël et-äm'riy sar-tzävä al-yis'räël BaYôm ha BaMacháneh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:16 Forums Online 16:16 And the people 5971 [that were] encamped 2583 z8802 heard 8085 z8799 say, 559 z8800 Zimrî זִמרִי 2174 hath conspired, 7194 z8804 and hath also x1571 slain 5221 z8689 x853 the king: 4428 wherefore all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 made x853 `Omrî עָמרִי, 6018 the captain 8269 of the host, 6635 king 4427 z8686 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that x1931 day 3117 in the camp. 4264

וַיַּעֲלֶה עָמְרִי וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּ מִגִּבְּתוֹן וַיָּצֻרוּ עַל־תִּרְצָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:17 Forums Online 16:17 waYaáleh äm'riy w'khäl-yis'räël iMô miGiB'tôn waYätzurû al-Tir'tzäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:17 Forums Online 16:17 And `Omrî עָמרִי 6018 went up 5927 z8799 from x4480 Gibbæŧôn גִּבְּתוֹן, 1405 and all x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 with x5973 him, and they besieged 6696 z8799 x5921 Tirxà תִּרצָה. 8656

וַיְהִי כִּרְאוֹת זִמְרִי כִּי־נִלְכְּדָה הָעִיר וַיָּבֹא אֶל־אַרְמוֹן בֵּית־הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׂרֹף עָלָיו אֶת־בֵּית־מֶלֶךְ בָּאֵשׁ וַיָּמֹת

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:18 Forums Online 16:18 way'hiy Kir'ôt zim'riy Kiy-nil'K'däh iyr waYävo el-ar'môn Bëyt-haMelekh' waYis'rof äläyw et-Bëyt-melekh' ësh waYämot

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:18 Forums Online 16:18 And it came to pass, x1961 when Zimrî זִמרִי 2174 saw 7200 z8800 that x3588 the city 5892 was taken, 3920 z8738 that he went 935 z8799 into x413 the palace 759 of the king's 4428 house, 1004 and burnt 8313 z8799 x853 the king's 4428 house 1004 over x5921 him with fire, 784 and died, 4191 z8799

עַל־*חַטָּאת [חַטֹּאתָיו] אֲשֶׁר חָטָא לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה לָלֶכֶת בְּדֶרֶךְ יָרָבְעָם בְחַטָּאת אֲשֶׁר עָשָׂה לְהַחֲטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:19 Forums Online 16:19 al-*chaŢätô [chaŢotäyw] ásher chäţä laásôt ra B'ëynëy y'hwäh lekhet B'derekh' yäräv'äm ûv'chaŢätô ásher äsäh l'hacháţiy et-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:19 Forums Online 16:19 For x5921 his sins 2403 which x834 he sinned 2398 z8804 in doing 6213 z8800 evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 in walking y3212 z8800 x1980 in the way 1870 of Yorov`äm יָרָבעָם, 3379 and in his sin 2403 which x834 he did, 6213 z8804 to make Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל y3478 to sin. 2398 z8687 x853 x3478

וְיֶתֶר דִּבְרֵי זִמְרִי וְקִשְׁר אֲשֶׁר קָשָׁר הֲלֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:20 Forums Online 16:20 w'yeter Div'rëy zim'riy w'qish'rô ásher qäshär lo-hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:20 Forums Online 16:20 Now the rest 3499 of the acts 1697 of Zimrî זִמרִי, 2174 and his treason 7195 that x834 he wrought, 7194 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

אָז יֵחָלֵק הָעָם יִשְׂרָאֵל לַחֵצִי חֲצִי הָעָם הָיָה אַחֲרֵי תִבְנִי בֶן־גִּינַת לְהַמְלִיכ וְהַחֲצִי אַחֲרֵי עָמְרִי

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:21 Forums Online 16:21 äz yëchälëq äm yis'räël lachëtziy chátziy äm häyäh achárëy tiv'niy ven-Giynat l'ham'liykhô w'hachátziy achárëy äm'riy

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:21 Forums Online 16:21 ¶ Then x227 were the people 5971 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 divided 2505 z8735 into two parts: 2677 half 2677 of the people 5971 followed 1961 310 z8804 Tivnî תִּבנִי 8402 the son 1121 of Gînaŧ גִּינַת, 1527 to make him king; 4427 z8687 and half 2677 followed 310 `Omrî עָמרִי. 6018

וַיֶּחֱזַק הָעָם אֲשֶׁר אַחֲרֵי עָמְרִי אֶת־הָעָם אֲשֶׁר אַחֲרֵי תִּבְנִי בֶן־גִּינַת וַיָּמָת תִּבְנִי וַיִּמְלֹךְ עָמְרִי פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:22 Forums Online 16:22 waYechézaq äm ásher achárëy äm'riy et-äm ásher achárëy Tiv'niy ven-Giynat waYämät Tiv'niy waYim'lokh' äm'riy f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:22 Forums Online 16:22 But the people 5971 that x834 followed 310 `Omrî עָמרִי 6018 prevailed y2388 z8799 against y854 x2388 x853 the people 5971 that x834 followed 310 Tivnî תִּבנִי 8402 the son 1121 of Gînaŧ גִּינַת: 1527 so Tivnî תִּבנִי 8402 died, 4191 z8799 and `Omrî עָמרִי 6018 reigned. 4427 z8799

בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים וְאַחַת שָׁנָה לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ עָמְרִי עַל־יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה בְּתִרְצָה מָלַךְ שֵׁשׁ־שָׁנִים

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:23 Forums Online 16:23 Bish'nat sh'loshiym w'achat shänäh l'äšä melekh' y'hûdäh mälakh' äm'riy al-yis'räël sh'Tëym es'rëh shänäh B'tir'tzäh mälakh' shësh-shäniym

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:23 Forums Online 16:23 ¶ In the thirty 7970 y8141 and first 259 year 8141 of ´Äsä´ אָסָא 609 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 began `Omrî עָמרִי 6018 to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 twelve 8147 6240 years: 8141 six 8337 years 8141 reigned 4427 z8804 he in Tirxà תִּרצָה. 8656

וַיִּקֶן אֶת־הָהָר שֹׁמְרוֹן מֵאֶת שֶׁמֶר בְּכִכְּרַיִם כָּסֶף וַיִּבֶן אֶת־הָהָר וַיִּקְרָא אֶת־שֵׁם הָעִיר אֲשֶׁר בָּנָה עַל שֶׁם־שֶׁמֶר אֲדֹנֵי הָהָר שֹׁמְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:24 Forums Online 16:24 waYiqen et-här shom'rôn et shemer B'khiK'rayim Käšef waYiven et-här waYiq'rä et-shëm iyr ásher Bänäh al shem-shemer ádonëy här shom'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:24 Forums Online 16:24 And he bought 7069 z8799 x853 the hill 2022 Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 of x4480 x854 Šemer שֶׁמֶר 8106 for two talents 3603 of silver, 3701 and built y1129 z8799 on x1129 x853 the hill, 2022 and called 7121 z8799 x853 the name 8034 of the city 5892 which x834 he built, 1129 z8804 after x5921 the name 8034 of Šemer שֶׁמֶר, 8106 ´áđôn אֲדוֹן 113 of the hill, 2022 Šömrôn שֹׁמרוֹן. 8111

וַיַּעֲשֶׂה עָמְרִי הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה וַיָּרַע מִכֹּל אֲשֶׁר לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:25 Forums Online 16:25 waYaáseh äm'riy ra B'ëynëy y'hwäh waYära miKol ásher l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:25 Forums Online 16:25 ¶ But `Omrî עָמרִי 6018 wrought 6213 z8799 evil 7451 in the eyes 5869 of Yähwè יָהוֶה, 3068 and did worse 7489 z8686 than all x4480 x3605 that x834 [were] before 6440 him.

וַיֵּלֶךְ בְּכָל־דֶּרֶךְ יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט *בְחַטֹּאתָיו [בְחַטָּאת] אֲשֶׁר הֶחֱטִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל לְהַכְעִיס אֶת־יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַבְלֵיהֶם

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:26 Forums Online 16:26 waYëlekh' B'khäl-Derekh' yäräv'äm Ben-n'väţ *ûv'chaŢotäyw [ûv'chaŢätô] ásher hechéţiy et-yis'räël l'hakh'iyš et-y'hwäh élohëy yis'räël B'hav'lëyhem

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:26 Forums Online 16:26 For he walked y3212 z8799 x1980 in all x3605 the way 1870 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 and in his sin 2403 wherewith x834 he made Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל y3478 to sin, 2398 z8689 x853 x3478 to provoke x3707 x853 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to anger y3707 z8687 with their vanities. 1892

וְיֶתֶר דִּבְרֵי עָמְרִי אֲשֶׁר עָשָׂה גְבוּרָת אֲשֶׁר עָשָׂה הֲלֹא־הֵם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:27 Forums Online 16:27 w'yeter Div'rëy äm'riy ásher äsäh ûg'vûrätô ásher äsäh lo-hëm K'tûviym al-šëfer Div'rëy haYämiym l'mal'khëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:27 Forums Online 16:27 Now the rest 3499 of the acts 1697 of `Omrî עָמרִי 6018 which x834 he did, 6213 z8804 and his might 1369 that x834 he shewed, 6213 z8804 [are] they x1992 not x3808 written 3789 z8803 in x5921 the book 5612 of the chronicles 1697 3117 of the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל? 3478

וַיִּשְׁכַּב עָמְרִי עִם־אֲבֹתָיו וַיִּקָּבֵר בְּשֹׁמְרוֹן וַיִּמְלֹךְ אַחְאָב בְּנ תַּחְתָּיו פ

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:28 Forums Online 16:28 waYish'Kav äm'riy im-ávotäyw waYiQävër B'shom'rôn waYim'lokh' ach'äv B'nô Tach'Täyw f

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:28 Forums Online 16:28 So `Omrî עָמרִי 6018 slept 7901 z8799 with x5973 his fathers, 1 and was buried 6912 z8735 in Šömrôn שֹׁמרוֹן: 8111 and ´Aç´äv אַחאָב 256 his son 1121 reigned 4427 z8799 in his stead. x8478

וְאַחְאָב בֶּן־עָמְרִי מָלַךְ עַל־יִשְׂרָאֵל בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים שְׁמֹנֶה שָׁנָה לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה וַיִּמְלֹךְ אַחְאָב בֶּן־עָמְרִי עַל־יִשְׂרָאֵל בְּשֹׁמְרוֹן עֶשְׂרִים שְׁתַּיִם שָׁנָה

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:29 Forums Online 16:29 w'ach'äv Ben-äm'riy mälakh' al-yis'räël Bish'nat sh'loshiym ûsh'moneh shänäh l'äšä melekh' y'hûdäh waYim'lokh' ach'äv Ben-äm'riy al-yis'räël B'shom'rôn es'riym ûsh'Tayim shänäh

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:29 Forums Online 16:29 ¶ And in the thirty 7970 y8141 and eighth 8083 year 8141 of ´Äsä´ אָסָא 609 king 4428 of Yæhûđà יְהוּדָה 3063 began ´Aç´äv אַחאָב 256 the son 1121 of `Omrî עָמרִי 6018 to reign 4427 z8804 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and ´Aç´äv אַחאָב 256 the son 1121 of `Omrî עָמרִי 6018 reigned 4427 z8799 over x5921 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 in Šömrôn שֹׁמרוֹן 8111 twenty 6242 and two 8147 years. 8141

וַיַּעַשׂ אַחְאָב בֶּן־עָמְרִי הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה מִכֹּל אֲשֶׁר לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:30 Forums Online 16:30 waYaas ach'äv Ben-äm'riy ra B'ëynëy y'hwäh miKol ásher l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:30 Forums Online 16:30 And ´Aç´äv אַחאָב 256 the son 1121 of `Omrî עָמרִי 6018 did 6213 z8799 evil 7451 in the sight 5869 of Yähwè יָהוֶה 3068 above all x4480 x3605 that x834 [were] before 6440 him.

וַיְהִי הֲנָקֵל לֶכְתּ בְּחַטֹּאות יָרָבְעָם בֶּן־נְבָט וַיִּקַּח אִשָּׁה אֶת־אִיזֶבֶל בַּת־אֶתְבַּעַל מֶלֶךְ צִידֹנִים וַיֵּלֶךְ וַיַּעֲבֹד אֶת־הַבַּעַל וַיִּשְׁתַּחוּ ל

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:31 Forums Online 16:31 way'hiy näqël lekh'Tô B'chaŢowt yäräv'äm Ben-n'väţ waYiQach iSHäh et-iyzevel Bat-et'Baal melekh' tziydoniym waYëlekh' waYaávod et-haBaal waYish'Tachû lô

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:31 Forums Online 16:31 And it came to pass, x1961 as if it had been a light thing 7043 z8738 for him to walk y3212 z8800 x1980 in the sins 2403 of Yorov`äm יָרָבעָם 3379 the son 1121 of Næväţ נְבָט, 5028 that he took 3947 z8799 to wife 802 x853 ´Îzevel אִיזֶבֶל 348 the daughter 1323 of ´Eŧba`al אֶתבַּעַל 856 king 4428 of the Xîđônîm צִידוֹנִים, 6722 and went y3212 z8799 x1980 and served 5647 z8799 x853 Bä`al בָּעַל, 1168 and worshipped 7812 z8691 him.

וַיָּקֶם מִזְבֵּחַ לַבָּעַל בֵּית הַבַּעַל אֲשֶׁר בָּנָה בְּשֹׁמְרוֹן

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:32 Forums Online 16:32 waYäqem miz'Bëªch laBäal Bëyt haBaal ásher Bänäh B'shom'rôn

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:32 Forums Online 16:32 And he reared up 6965 z8686 an altar 4196 for Bä`al בָּעַל 1168 in the house 1004 of Bä`al בָּעַל, 1168 which x834 he had built 1129 z8804 in Šömrôn שֹׁמרוֹן. 8111

וַיַּעַשׂ אַחְאָב אֶת־הָאֲשֵׁרָה וַיּוֹסֶף אַחְאָב לַעֲשׂוֹת לְהַכְעִיס אֶת־יְהוָֹה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל מִכֹּל מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:33 Forums Online 16:33 waYaas ach'äv et-áshëräh waYôšef ach'äv laásôt l'hakh'iyš et-y'hôäh élohëy yis'räël miKol mal'khëy yis'räël ásher häyû l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:33 Forums Online 16:33 And ´Aç´äv אַחאָב 256 made 6213 z8799 x853 a grove; 842 and ´Aç´äv אַחאָב 256 did 6213 z8800 more 3254 z8686 to provoke x3707 x853 Yähwè יָהוֶה 3068 ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 to anger y3707 z8687 than all x4480 x3605 the kings 4428 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 that x834 were x1961 before 6440 him.

בְּיָמָיו בָּנָה חִיאֵל בֵּית הָאֱלִי אֶת־יְרִיחֹה בַּאֲבִירָם בְּכֹר יִסְּדָהּ *בִשְׂגִיב [בִשְׂגוּב] צְעִיר הִצִּיב דְּלָתֶיהָ כִּדְבַר יְהוָה אֲשֶׁר דִּבֶּר בְּיַד יְהוֹשֻׁעַ בִּן־נוּן ס

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:34 Forums Online 16:34 B'yämäyw Bänäh chiyël Bëyt éliy et-y'riychoh Baáviyräm B'khorô yiŠ'däH *ûvis'giyv [ûvis'gûv] tz'iyrô hiTZiyv D'lätey Kid'var y'hwäh ásher DiBer B'yad y'hôshuª Bin-nûn š

Massoretic Text OT Hebrew 1 Kings 16:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on 1 Kings 16:34 Forums Online 16:34 ¶ In his days 3117 did Çî´ël חִיאֵל 2419 the Bêŧ ´Élî בֵּית־אֱלִי 1017 build 1129 z8804 x853 Yærîçô יְרִיחוֹ: 3405 he laid the foundation 3245 z8765 thereof in ´Ávîräm אֲבִירָם 48 his firstborn, 1060 and set up 5324 z8689 the gates 1817 thereof in his youngest 6810 [son] Ŝæqûv שְׂגוּב, 7687 according to the word 1697 of Yähwè יָהוֶה, 3068 which x834 he spake 1696 z8765 by 3027 Yæhôšuå` יְהוֹשֻׁעַ 3091 the son 1121 of Nûn נוּן. 5126

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.