Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Judges 20Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Shoftim / Judges 20

1 The Levite in a general assembly declareth his wrong. 8 The decree of the assembly. 12 The Benjamites, being cited, make head against the Israelites. 18 The Israelites in two battles lose forty thousand. 26 They destroy by a stratagem all the Benjamites except six hundred.

וַיֵּצְאוּ כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַתִּקָּהֵל הָעֵדָה כְּאִישׁ אֶחָד לְמִדָּן וְעַד־בְּאֵר שֶׁבַע וְאֶרֶץ הַגִּלְעָד אֶל־יְהוָה הַמִּצְפָּה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:1 Forums Online 20:1 waYëtz'û Käl-B'nëy yis'räël waTiQähël ëdäh K'iysh echäd l'miDän w'ad-B'ër sheva w'eretz haGil'äd el-y'hwäh haMitz'Päh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:1 Forums Online 20:1 ¶ Then all x3605 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went out, 3318 z8799 and the congregation 5712 was gathered together 6950 z8735 as one 259 man, 376 from Dän דָּן 1835 x4480 even to x5704 Bæ´ër Ševa` בְּאֵר־שֶׁבַע, 884 with the land 776 of Gil`äđ גִּלעָד, 1568 unto x413 Yähwè יָהוֶה 3068 in Mixpà מִצפָּה. 4709

וַיִּתְיַצְּבוּ פִּנּוֹת כָּל־הָעָם כֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל בִּקְהַל עַם הָאֱלֹהִים אַרְבַּע מֵאוֹת אֶלֶף אִישׁ רַגְלִי שֹׁלֵף חָרֶב פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:2 Forums Online 20:2 waYit'yaTZ'vû PiNôt Käl-äm Kol shiv'ţëy yis'räël Biq'hal am élohiym ar'Ba mëôt elef iysh rag'liy sholëf chärev f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:2 Forums Online 20:2 And the chief 6438 of all x3605 the people, 5971 [even] of all x3605 the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 presented y3320 z8691 themselves x3320 in the assembly 6951 of the people 5971 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 four 702 hundred 3967 thousand 505 footmen 376 7273 that drew 8025 z8802 sword. 2719

וַיִּשְׁמְעוּ בְּנֵי בִנְיָמִן כִּי־עָלוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל הַמִּצְפָּה וַיֹּאמְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דַּבְּרוּ אֵיכָה נִהְיְתָה הָרָעָה הַזֹּאת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:3 Forums Online 20:3 waYish'm'û B'nëy vin'yämin Kiy-älû v'nëy-yis'räël haMitz'Päh waYom'rû B'nëy yis'räël DaB'rû ëykhäh nih'y'täh rääh haZot

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:3 Forums Online 20:3 (Now the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 heard 8085 z8799 that x3588 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 were gone up 5927 z8804 to Mixpà מִצפָּה.) 4709 Then said 559 z8799 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 Tell 1696 z8761 [us], how x349 was 1961 z8738 this x2063 wickedness? 7451

וַיַּעַן הָאִישׁ הַלֵּוִי אִישׁ הָאִשָּׁה הַנִּרְצָחָה וַיֹּאמַר הַגִּבְעָתָה אֲשֶׁר לְבִנְיָמִן בָּאתִי אֲנִי פִילַגְשִׁי לָלוּן

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:4 Forums Online 20:4 waYaan iysh haLëwiy iysh iSHäh haNir'tzächäh waYomar haGiv'ätäh ásher l'vin'yämin Bätiy ániy ûfiylag'shiy lûn

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:4 Forums Online 20:4 And the Lëwî לֵוִי, 3881 376 the husband 376 of the woman 802 that was slain, 7523 z8737 answered 6030 z8799 and said, 559 z8799 I came 935 z8804 into Giv`à גִּבעָה 1390 that x834 [belongeth] to Binyämîn בִּניָמִין, 1144 I x589 and my concubine, 6370 to lodge. 3885 z8800

וַיָּקֻמוּ עָלַי בַּעֲלֵי הַגִּבְעָה וַיָּסֹבּוּ עָלַי אֶת־הַבַּיִת לָיְלָה אוֹתִי דִּמּוּ לַהֲרֹג וְאֶת־פִּילַגְשִׁי עִנּוּ וַתָּמֹת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:5 Forums Online 20:5 waYäqumû älay Baálëy haGiv'äh waYäšoBû älay et-haBayit läy'läh ôtiy DiMû lahárog w'et-Piylag'shiy iNû waTämot

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:5 Forums Online 20:5 And the men 1167 of Giv`à גִּבעָה 1390 rose 6965 z8799 against x5921 me, and beset y5437 z0 the house y1004 round about 5437 z8799 x853 x1004 upon x5921 me by night, 3915 [and] thought 1819 z8765 to have slain 2026 z8800 me: and my concubine 6370 have they forced, 6031 z8765 that she is dead. 4191 z8799

וָאֹחֵז בְּפִילַגְשִׁי וָאֲנַתְּחֶהָ וָאֲשַׁלְּחֶהָ בְּכָל־שְׂדֵה נַחֲלַת יִשְׂרָאֵל כִּי עָשׂוּ זִמָּה נְבָלָה בְּיִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:6 Forums Online 20:6 ochëz B'fiylag'shiy ánaT'che áshaL'che B'khäl-s'dëh nachálat yis'räël Kiy äsû ziMäh ûn'väläh B'yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:6 Forums Online 20:6 And I took 270 z8799 my concubine, 6370 and cut her in pieces, 5408 z8762 and sent 7971 z8762 her throughout all x3605 the country 7704 of the inheritance 5159 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 for x3588 they have committed 6213 z8804 lewdness 2154 and folly 5039 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

הִנֵּה כֻלְּכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָבוּ לָכֶם דָּבָר וְעֵצָה הֲלֹם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:7 Forums Online 20:7 hiNëh khuL'khem B'nëy yis'räël hävû khem Dävär w'ëtzäh hálom

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:7 Forums Online 20:7 Behold, x2009 ye [are] all x3605 children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל; 3478 give 3051 z8798 here 1988 your advice 1697 and counsel. 6098

וַיָּקָם כָּל־הָעָם כְּאִישׁ אֶחָד לֵאמֹר לֹא נֵלֵךְ אִישׁ לְאָהֳל וְלֹא נָסוּר אִישׁ לְבֵית

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:8 Forums Online 20:8 waYäqäm Käl-äm K'iysh echäd mor lo nëlëkh' iysh l'ähólô w'lo näšûr iysh l'vëytô

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:8 Forums Online 20:8 ¶ And all x3605 the people 5971 arose 6965 z8799 as one 259 man, 376 saying, 559 z8800 We will not x3808 any 376 [of us] go y3212 z8799 x1980 to his tent, 168 neither x3808 will we any 376 [of us] turn 5493 z8799 into his house. 1004

וְעַתָּה זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר נַעֲשֶׂה לַגִּבְעָה עָלֶיהָ בְּגוֹרָל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:9 Forums Online 20:9 w'aTäh zeh haDävär ásher naáseh laGiv'äh äley B'gôräl

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:9 Forums Online 20:9 But now x6258 this x2088 [shall be] the thing 1697 which x834 we will do 6213 z8799 to Giv`à גִּבעָה; 1390 [we will go up] by lot 1486 against x5921 it;

וְלָקַחְנוּ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים לַמֵּאָה לְכֹל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל מֵאָה לָאֶלֶף וְאֶלֶף לָרְבָבָה לָקַחַת צֵדָה לָעָם לַעֲשׂוֹת לְבוֹאָם לְגֶבַע בִּנְיָמִן כְּכָל־הַנְּבָלָה אֲשֶׁר עָשָׂה בְּיִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:10 Forums Online 20:10 w'läqach'nû ásäräh ánäshiym laMëäh l'khol shiv'ţëy yis'räël ûmëäh elef w'elef r'väväh qachat tzëdäh äm laásôt l'vôäm l'geva Bin'yämin K'khäl-haN'väläh ásher äsäh B'yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:10 Forums Online 20:10 And we will take 3947 z8804 ten 6235 men y582 x376 of an hundred 3967 throughout all x3605 the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and an hundred 3967 of a thousand, 505 and a thousand 505 out of ten thousand, 7233 to fetch 3947 z8800 victual 6720 for the people, 5971 that they may do, 6213 z8800 when they come 935 z8800 to Giv`à גִּבעָה 1387 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 according to all x3605 the folly 5039 that x834 they have wrought 6213 z8804 in Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֵּאָסֵף כָּל־אִישׁ יִשְׂרָאֵל אֶל־הָעִיר כְּאִישׁ אֶחָד חֲבֵרִים פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:11 Forums Online 20:11 waYëäšëf Käl-iysh yis'räël el-iyr K'iysh echäd chávëriym f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:11 Forums Online 20:11 So all x3605 the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 were gathered 622 z8735 against x413 the city, 5892 knit together 2270 as one 259 man. 376

וַיִּשְׁלְחוּ שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל אֲנָשִׁים בְּכָל־שִׁבְטֵי בִנְיָמִן לֵאמֹר מָה הָרָעָה הַזֹּאת אֲשֶׁר נִהְיְתָה בָּכֶם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:12 Forums Online 20:12 waYish'l'chû shiv'ţëy yis'räël ánäshiym B'khäl-shiv'ţëy vin'yämin mor mäh rääh haZot ásher nih'y'täh khem

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:12 Forums Online 20:12 ¶ And the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 sent 7971 z8799 men y582 x376 through all x3605 the tribe 7626 of Binyämîn בִּניָמִין, 1144 saying, 559 z8800 What x4100 wickedness 7451 [is] this x2063 that x834 is done 1961 z8738 among you?

וְעַתָּה תְּנוּ אֶת־הָאֲנָשִׁים בְּנֵי־בְלִיַּעַל אֲשֶׁר בַּגִּבְעָה נְמִיתֵם נְבַעֲרָה רָעָה מִיִּשְׂרָאֵל וְלֹא אָבוּ *_ [בְּנֵי] בִּנְיָמִן לִשְׁמֹעַ בְּקוֹל אֲחֵיהֶם בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:13 Forums Online 20:13 w'aTäh T'nû et-ánäshiym B'nëy-v'liYaal ásher BaGiv'äh ûn'miytëm ûn'vaáräh rääh miYis'räël w'lo ävû *_ [B'nëy] Bin'yämin lish'moª B'qôl áchëyhem B'nëy-yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:13 Forums Online 20:13 Now x6258 therefore deliver 5414 z8798 [us] x853 the men, y582 x376 the children 1121 of Bæliyya`al בְּלִיַּעַל, 1100 which x834 [are] in Giv`à גִּבעָה, 1390 that we may put them to death, 4191 z8686 and put away 1197 z8762 evil 7451 from Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478 x4480 But the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 would 14 z8804 not x3808 hearken 8085 z8800 to the voice 6963 of their brethren 251 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478

וַיֵּאָסְפוּ בְנֵי־בִנְיָמִן מִן־הֶעָרִים הַגִּבְעָתָה לָצֵאת לַמִּלְחָמָה עִם־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:14 Forums Online 20:14 waYëäš'fû v'nëy-vin'yämin min-heäriym haGiv'ätäh tzët laMil'chämäh im-B'nëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:14 Forums Online 20:14 But the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 gathered themselves together 622 z8735 out of x4480 the cities 5892 unto Giv`à גִּבעָה, 1390 to go out 3318 z8800 to battle 4421 against x5973 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיִּתְפָּקְדוּ בְנֵי בִנְיָמִן בַּיּוֹם הַהוּא מֵהֶעָרִים עֶשְׂרִים וְשִׁשָּׁה אֶלֶף אִישׁ שֹׁלֵף חָרֶב לְבַד מִיֹּשְׁבֵי הַגִּבְעָה הִתְפָּקְדוּ שְׁבַע מֵאוֹת אִישׁ בָּחוּר

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:15 Forums Online 20:15 waYit'Päq'dû v'nëy vin'yämin BaYôm ha heäriym es'riym w'shiSHäh elef iysh sholëf chärev l'vad miYosh'vëy haGiv'äh hit'Päq'dû sh'va mëôt iysh Bächûr

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:15 Forums Online 20:15 And the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 were numbered 6485 z8691 at that x1931 time 3117 out of the cities 5892 x4480 twenty 6242 and six 8337 thousand 505 men 376 that drew 8025 z8802 sword, 2719 beside x905 the inhabitants 3427 z8802 x4480 of Giv`à גִּבעָה, 1390 which were numbered 6485 z8694 seven 7651 hundred 3967 chosen y977 z8803 x970 men. 376

מִכֹּל הָעָם הַזֶּה שְׁבַע מֵאוֹת אִישׁ בָּחוּר אִטֵּר יַד־יְמִינ כָּל־זֶה קֹלֵעַ בָּאֶבֶן אֶל־הַשַּׂעֲרָה וְלֹא יַחֲטִא פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:16 Forums Online 20:16 miKol äm haZeh sh'va mëôt iysh Bächûr iŢër yad-y'miynô Käl-zeh qolëª even el-haSaáräh w'lo yacháţi f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:16 Forums Online 20:16 Among all x4480 x3605 this x2088 people 5971 [there were] seven 7651 hundred 3967 chosen 977 z8803 men 376 lefthanded; 334 3027 3225 every one x3605 x2088 could sling 7049 z8802 stones 68 at x413 an hair 8185 [breadth], and not x3808 miss. 2398 z8686

וְאִישׁ יִשְׂרָאֵל הִתְפָּקְדוּ לְבַד מִבִּנְיָמִן אַרְבַּע מֵאוֹת אֶלֶף אִישׁ שֹׁלֵף חָרֶב כָּל־זֶה אִישׁ מִלְחָמָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:17 Forums Online 20:17 w'iysh yis'räël hit'Päq'dû l'vad miBin'yämin ar'Ba mëôt elef iysh sholëf chärev Käl-zeh iysh mil'chämäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:17 Forums Online 20:17 And the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 beside x905 Binyämîn בִּניָמִין, 1144 x4480 were numbered 6485 z8694 four 702 hundred 3967 thousand 505 men 376 that drew 8025 z8802 sword: 2719 all x3605 these x2088 [were] men 376 of war. 4421

וַיָּקֻמוּ וַיַּעֲלוּ בֵית־אֵל וַיִּשְׁאֲלוּ בֵאלֹהִים וַיֹּאמְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִי יַעֲלֶה־לָּנוּ בַתְּחִלָּה לַמִּלְחָמָה עִם־בְּנֵי בִנְיָמִן וַיֹּאמֶר יְהוָה יְהוּדָה בַתְּחִלָּה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:18 Forums Online 20:18 waYäqumû waYaálû vëyt-ël waYish'álû lohiym waYom'rû B'nëy yis'räël miy yaáleh- vaT'chiLäh laMil'chämäh im-B'nëy vin'yämin waYomer y'hwäh y'hûdäh vaT'chiLäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:18 Forums Online 20:18 ¶ And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 arose, 6965 z8799 and went up 5927 z8799 to the house y1004 of ´Ël אֵל, 1008 y430 z8677 and asked y7592 z8799 counsel x7592 of ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and said, 559 z8799 Which 4310 of us shall go up 5927 z8799 first 8462 to the battle 4421 against x5973 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין? 1144 And Yähwè יָהוֶה 3068 said, 559 z8799 Yæhûđà יְהוּדָה 3063 [shall go up] first. 8462

וַיָּקוּמוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל בַּבֹּקֶר וַיַּחֲנוּ עַל־הַגִּבְעָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:19 Forums Online 20:19 waYäqûmû v'nëy-yis'räël BaBoqer waYachánû al-haGiv'äh f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:19 Forums Online 20:19 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 rose up 6965 z8799 in the morning, 1242 and encamped 2583 z8799 against x5921 Giv`à גִּבעָה. 1390

וַיֵּצֵא אִישׁ יִשְׂרָאֵל לַמִּלְחָמָה עִם־בִּנְיָמִן וַיַּעַרְכוּ אִתָּם אִישׁ־יִשְׂרָאֵל מִלְחָמָה אֶל־הַגִּבְעָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:20 Forums Online 20:20 waYëtzë iysh yis'räël laMil'chämäh im-Bin'yämin waYaar'khû iTäm iysh-yis'räël mil'chämäh el-haGiv'äh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:20 Forums Online 20:20 And the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went out 3318 z8799 to battle 4421 against x5973 Binyämîn בִּניָמִין; 1144 and the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 put themselves in array 6186 z8799 to fight 4421 against x854 them at x413 Giv`à גִּבעָה. 1390

וַיֵּצְאוּ בְנֵי־בִנְיָמִן מִן־הַגִּבְעָה וַיַּשְׁחִיתוּ בְיִשְׂרָאֵל בַּיּוֹם הַהוּא שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אֶלֶף אִישׁ אָרְצָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:21 Forums Online 20:21 waYëtz'û v'nëy-vin'yämin min-haGiv'äh waYash'chiytû v'yis'räël BaYôm ha sh'nayim w'es'riym elef iysh är'tzäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:21 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:21 Forums Online 20:21 And the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 came forth 3318 z8799 out of x4480 Giv`à גִּבעָה, 1390 and destroyed down 7843 z8686 to the ground 776 of the Yiŝræ´ëlîm יִשׂרְאֵלִים 3478 that x1931 day 3117 twenty 6242 and two 8147 thousand 505 men. 376

וַיִּתְחַזֵּק הָעָם אִישׁ יִשְׂרָאֵל וַיֹּסִפוּ לַעֲרֹךְ מִלְחָמָה בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר־עָרְכוּ שָׁם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:22 Forums Online 20:22 waYit'chaZëq äm iysh yis'räël waYošifû laárokh' mil'chämäh BaMäqôm ásher-är'khû shäm BaYôm rishôn

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:22 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:22 Forums Online 20:22 And the people 5971 the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 encouraged y2388 z8691 themselves, x2388 and set x6186 their battle 4421 again 3254 z8686 in array 6186 z8800 in the place 4725 where x834 x8033 they put themselves in array 6186 z8804 the first 7223 day. 3117

וַיַּעֲלוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל וַיִּבְכּוּ לִפְנֵי־יְהוָה עַד־הָעֶרֶב וַיִּשְׁאֲלוּ בַיהוָה לֵאמֹר הַאוֹסִיף לָגֶשֶׁת לַמִּלְחָמָה עִם־בְּנֵי בִנְיָמִן אָחִי וַיֹּאמֶר יְהוָה עֲלוּ אֵלָיו פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:23 Forums Online 20:23 waYaálû v'nëy-yis'räël waYiv'Kû lif'nëy-y'hwäh ad-erev waYish'álû vayhwäh mor haôšiyf geshet laMil'chämäh im-B'nëy vin'yämin ächiy waYomer y'hwäh álû ëläyw f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:23 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:23 Forums Online 20:23 (And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went up 5927 z8799 and wept 1058 z8799 before 6440 Yähwè יָהוֶה 3068 until x5704 even, 6153 and asked y7592 z8799 counsel x7592 of Yähwè יָהוֶה, 3068 saying, 559 z8800 Shall I go up 5066 z8800 again 3254 z8686 to battle 4421 against x5973 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 my brother? 251 And Yähwè יָהוֶה 3068 said, 559 z8799 Go up 5927 z8798 against x413 him.)

וַיִּקְרְבוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶל־בְּנֵי בִנְיָמִן בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:24 Forums Online 20:24 waYiq'r'vû v'nëy-yis'räël el-B'nëy vin'yämin BaYôm haSHëniy

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:24 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:24 Forums Online 20:24 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came near 7126 z8799 against x413 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 the second 8145 day. 3117

וַיֵּצֵא בִנְיָמִן לִקְרָאתָם מִן־הַגִּבְעָה בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי וַיַּשְׁחִיתוּ בִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עוֹד שְׁמֹנַת עָשָׂר אֶלֶף אִישׁ אָרְצָה כָּל־אֵלֶּה שֹׁלְפֵי חָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:25 Forums Online 20:25 waYëtzë vin'yämin liq'rätäm min-haGiv'äh BaYôm haSHëniy waYash'chiytû viv'nëy yis'räël ôd sh'monat äsär elef iysh är'tzäh Käl-ëLeh shol'fëy chärev

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:25 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:25 Forums Online 20:25 And Binyämîn בִּניָמִין 1144 went forth 3318 z8799 against 7125 z8800 them out of x4480 Giv`à גִּבעָה 1390 the second 8145 day, 3117 and destroyed x7843 down y7843 z8686 to the ground 776 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 again x5750 eighteen 8083 6240 thousand 505 men; 376 all x3605 these x428 drew 8025 z8802 the sword. 2719

וַיַּעֲלוּ כָל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְכָל־הָעָם וַיָּבֹאוּ בֵית־אֵל וַיִּבְכּוּ וַיֵּשְׁבוּ שָׁם לִפְנֵי יְהוָה וַיָּצוּמוּ בַיּוֹם־הַהוּא עַד־הָעָרֶב וַיַּעֲלוּ עֹלוֹת שְׁלָמִים לִפְנֵי יְהוָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:26 Forums Online 20:26 waYaálû khäl-B'nëy yis'räël w'khäl-äm waYävoû vëyt-ël waYiv'Kû waYësh'vû shäm lif'nëy y'hwäh waYätzûmû vaYôm-ha ad-ärev waYaálû olôt ûsh'lämiym lif'nëy y'hwäh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:26 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:26 Forums Online 20:26 ¶ Then all x3605 the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and all x3605 the people, 5971 went up, 5927 z8799 and came 935 z8799 unto the house y1004 of ´Ël אֵל, 1008 y430 z8677 and wept, 1058 z8799 and sat 3427 z8799 there x8033 before 6440 Yähwè יָהוֶה, 3068 and fasted 6684 z8799 that x1931 day 3117 until x5704 even, 6153 and offered 5927 z8686 burnt offerings 5930 and peace offerings 8002 before 6440 Yähwè יָהוֶה. 3068

וַיִּשְׁאֲלוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל בַּיהוָה וְשָׁם אֲרוֹן בְּרִית הָאֱלֹהִים בַּיָּמִים הָהֵם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:27 Forums Online 20:27 waYish'álû v'nëy-yis'räël Bayhwäh w'shäm árôn B'riyt élohiym BaYämiym hëm

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:27 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:27 Forums Online 20:27 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 enquired 7592 z8799 of Yähwè יָהוֶה, 3068 (for the ark 727 of the covenant 1285 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 [was] there x8033 in those x1992 days, 3117

פִינְחָס בֶּן־אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן עֹמֵד לְפָנָיו בַּיָּמִים הָהֵם לֵאמֹר הַאוֹסִף עוֹד לָצֵאת לַמִּלְחָמָה עִם־בְּנֵי־בִנְיָמִן אָחִי אִם־אֶחְדָּל וַיֹּאמֶר יְהוָה עֲלוּ כִּי מָחָר אֶתְּנֶנּוּ בְיָדֶךָ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:28 Forums Online 20:28 ûfiyn'chäš Ben-el'äzär Ben-aháron omëd l'fänäyw BaYämiym hëm mor haôšif ôd tzët laMil'chämäh im-B'nëy-vin'yämin ächiy im-ech'Däl waYomer y'hwäh álû Kiy mächär eT'ne v'yädekhä

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:28 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:28 Forums Online 20:28 And Pînçäs פִּינחָס, 6372 the son 1121 of ´El`äzär אֶלעָזָר, 499 the son 1121 of ´Ahárön אַהֲרֹן, 175 stood 5975 z8802 before 6440 it in those x1992 days,) 3117 saying, 559 z8800 Shall I yet x5750 again 3254 z8686 go out 3318 z8800 to battle 4421 against x5973 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 my brother, 251 or x518 shall I cease? 2308 z8799 And Yähwè יָהוֶה 3068 said, 559 z8799 Go up; 5927 z8798 for x3588 to morrow 4279 I will deliver 5414 z8799 them into thine hand. 3027

וַיָּשֶׂם יִשְׂרָאֵל אֹרְבִים אֶל־הַגִּבְעָה סָבִיב פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:29 Forums Online 20:29 waYäsem yis'räël or'viym el-haGiv'äh šäviyv f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:29 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:29 Forums Online 20:29 And Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 set 7760 z8799 liers in wait 693 z8802 round about 5439 x413 Giv`à גִּבעָה. 1390

וַיַּעֲלוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶל־בְּנֵי בִנְיָמִן בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וַיַּעַרְכוּ אֶל־הַגִּבְעָה כְּפַעַם בְּפָעַם

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:30 Forums Online 20:30 waYaálû v'nëy-yis'räël el-B'nëy vin'yämin BaYôm haSH'liyshiy waYaar'khû el-haGiv'äh K'faam B'fäam

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:30 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:30 Forums Online 20:30 And the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 went up 5927 z8799 against x413 the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 on the third 7992 day, 3117 and put themselves in array 6186 z8799 against x413 Giv`à גִּבעָה, 1390 as at other times. 6471

וַיֵּצְאוּ בְנֵי־בִנְיָמִן לִקְרַאת הָעָם הָנְתְּקוּ מִן־הָעִיר וַיָּחֵלּוּ לְהַכּוֹת מֵהָעָם חֲלָלִים כְּפַעַם בְּפַעַם בַּמְסִלּוֹת אֲשֶׁר אַחַת עֹלָה בֵית־אֵל וְאַחַת גִּבְעָתָה בַּשָּׂדֶה כִּשְׁלֹשִׁים אִישׁ בְּיִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:31 Forums Online 20:31 waYëtz'û v'nëy-vin'yämin liq'rat äm hän'T'qû min-iyr waYächëLû l'haKôt äm cháläliym K'faam B'faam Bam'šiLôt ásher achat oläh vëyt-ël w'achat Giv'ätäh BaSädeh Kish'loshiym iysh B'yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:31 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:31 Forums Online 20:31 And the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 went out 3318 z8799 against 7125 z8800 the people, 5971 [and] were drawn away 5423 z8717 from x4480 the city; 5892 and they began 2490 z8686 to smite 5221 z8687 of the people, 5971 x4480 [and] kill, 2491 as at other times, 6471 in the highways, 4546 of which x834 one 259 goeth up 5927 z8802 to the house y1004 of ´Ël אֵל, 1008 y430 z8677 and the other 259 to Giv`à גִּבעָה 1390 in the field, 7704 about thirty 7970 men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וַיֹּאמְרוּ בְּנֵי בִנְיָמִן נִגָּפִים הֵם לְפָנֵינוּ כְּבָרִאשֹׁנָה בְנֵי יִשְׂרָאֵל אָמְרוּ נָנוּסָה נְתַקְּנֻהוּ מִן־הָעִיר אֶל־הַמְסִלּוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:32 Forums Online 20:32 waYom'rû B'nëy vin'yämin niGäfiym hëm l'fänëy K'rishonäh ûv'nëy yis'räël äm'rû nänûšäh ûn'taQ'nu min-iyr el-ham'šiLôt

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:32 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:32 Forums Online 20:32 And the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 said, 559 z8799 They x1992 [are] smitten down 5062 z8737 before 6440 us, as at the first. 7223 But the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 said, 559 z8804 Let us flee, 5127 z8799 and draw 5423 z8804 them from x4480 the city 5892 unto x413 the highways. 4546

וְכֹל אִישׁ יִשְׂרָאֵל קָמוּ מִמְּקוֹמ וַיַּעַרְכוּ בְּבַעַל תָּמָר וְאֹרֵב יִשְׂרָאֵל מֵגִיחַ מִמְּקֹמ מִמַּעֲרֵה־גָבַע

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:33 Forums Online 20:33 w'khol iysh yis'räël qämû miM'qômô waYaar'khû B'vaal Tämär w'orëv yis'räël mëgiyªch miM'qomô miMaárëh-gäva

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:33 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:33 Forums Online 20:33 And all x3605 the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 rose up 6965 z8804 out of their place, 4725 x4480 and put themselves in array 6186 z8799 at Ba`al Tämär בַּעַל־תָּמָר: 1193 and the liers in wait 693 z8802 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 came forth 1518 z8688 out of their places, 4725 x4480 [even] out of the meadows 4629 x4480 of Giv`à גִּבעָה. y1387 x4480 x1390

וַיָּבֹאוּ מִנֶּגֶד לַגִּבְעָה עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים אִישׁ בָּחוּר מִכָּל־יִשְׂרָאֵל וְהַמִּלְחָמָה כָּבֵדָה וְהֵם לֹא יָדְעוּ כִּי־נֹגַעַת עֲלֵיהֶם הָרָעָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:34 Forums Online 20:34 waYävoû miNeged laGiv'äh áseret áläfiym iysh Bächûr miKäl-yis'räël w'haMil'chämäh Kävëdäh w'hëm lo yäd'û Kiy-nogaat álëyhem rääh f

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:34 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:34 Forums Online 20:34 And there came 935 z8799 against 5048 x4480 Giv`à גִּבעָה 1390 ten 6235 thousand 505 chosen 977 z8803 men 376 out of all x4480 x3605 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 and the battle 4421 was sore: 3513 z8804 but they x1992 knew 3045 z8804 not x3808 that x3588 evil 7451 [was] near 5060 z8802 them.

וַיִּגֹּף יְהוָה אֶת־בִּנְיָמִן לִפְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּשְׁחִיתוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּבִנְיָמִן בַּיּוֹם הַהוּא עֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה אֶלֶף מֵאָה אִישׁ כָּל־אֵלֶּה שֹׁלֵף חָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:35 Forums Online 20:35 waYiGof y'hwäh et-Bin'yämin lif'nëy yis'räël waYash'chiytû v'nëy yis'räël B'vin'yämin BaYôm ha es'riym wachámiSHäh elef ûmëäh iysh Käl-ëLeh sholëf chärev

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:35 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:35 Forums Online 20:35 And Yähwè יָהוֶה 3068 smote 5062 z8799 x853 Binyämîn בִּניָמִין 1144 before 6440 Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל: 3478 and the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 destroyed 7843 z8686 of the Benyæmînîm בֶּניְמִינִים y1145 x1144 that x1931 day 3117 twenty 6242 and five 2568 thousand 505 and an hundred 3967 men: 376 all x3605 these x428 drew 8025 z8802 the sword. 2719

וַיִּרְאוּ בְנֵי־בִנְיָמִן כִּי נִגָּפוּ וַיִּתְּנוּ אִישׁ־יִשְׂרָאֵל מָקוֹם לְבִנְיָמִן כִּי בָטְחוּ אֶל־הָאֹרֵב אֲשֶׁר שָׂמוּ אֶל־הַגִּבְעָה

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:36 Forums Online 20:36 waYir'û v'nëy-vin'yämin Kiy niGäfû waYiT'nû iysh-yis'räël mäqôm l'vin'yämin Kiy väţ'chû el-orëv ásher sämû el-haGiv'äh

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:36 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:36 Forums Online 20:36 So the children 1121 of Binyämîn בִּניָמִין 1144 saw 7200 z8799 that x3588 they were smitten: 5062 z8738 for the men 376 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל 3478 gave 5414 z8799 place 4725 to the Benyæmînîm בֶּניְמִינִים, y1145 x1144 because x3588 they trusted 982 z8804 unto x413 the liers in wait 693 z8802 which x834 they had set 7760 z8804 beside x413 Giv`à גִּבעָה. 1390

וְהָאֹרֵב הֵחִישׁוּ וַיִּפְשְׁטוּ אֶל־הַגִּבְעָה וַיִּמְשֹׁךְ הָאֹרֵב וַיַּךְ אֶת־כָּל־הָעִיר לְפִי־חָרֶב

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:37 Forums Online 20:37 w'orëv hëchiyshû waYif'sh'ţû el-haGiv'äh waYim'shokh' orëv waYakh' et-Käl-iyr l'fiy-chärev

Massoretic Text OT Hebrew Judges 20:37 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Judges 20:37 Forums Online 20:37 And the liers in wait 693 z8802 hasted, 2363 z8689 and rushed 6584 z8799 upon x413 Giv`à גִּבעָה; 1390 and the liers in wait 693 z8802 drew [themselves] along, 4900 z8799 and smote 5221 z8686 x853 all x3605 the city 5892 with the edge 6310 of the sword. 2719

וְהַמּוֹעֵד הָיָה לְאִישׁ יִשְׂרָאֵל עִם־הָאֹרֵב הֶרֶ