Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Zechariah 9Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Zechariyah / Zechariah 9

1 God defendeth his Church. 9 Zion is exhorted to rejoice for the coming of Christ, and his peaceable Kingdom. 12 God's promises of victory and defence.

מַשָּׂא דְבַר־יְהוָה בְּאֶרֶץ חַדְרָךְ וְדַמֶּשֶׂק מְנֻחָת כִּי לַיהוָה עֵין אָדָם וְכֹל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:1 Forums Online 9:1 maSä d'var-y'hwäh B'eretz chad'räkh' w'daMeseq m'nuchätô Kiy layhwäh ëyn ädäm w'khol shiv'ţëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:1 Forums Online 9:1 ¶ The burden 4853 of the word 1697 of Yähwè יָהוֶה 3068 in the land 776 of Çađräȼ חַדרָך, 2317 and Dammäŝek דַּמָּשֶׂק 1834 [shall be] the rest 4496 thereof: when x3588 the eyes 5869 of man, 120 as of all x3605 the tribes 7626 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל, 3478 [shall be] toward Yähwè יָהוֶה. 3068

וְגַם־חֲמָת תִּגְבָּל־בָּהּ צֹר וְצִידוֹן כִּי חָכְמָה מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:2 Forums Online 9:2 w'gam-chámät Tig'Bäl-H tzor w'tziydôn Kiy chäkh'mäh m'od

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:2 Forums Online 9:2 And Çámäŧ חֲמָת 2574 also x1571 shall border 1379 z8799 thereby; Xôr צוֹר, 6865 and Xîđôn צִידוֹן, 6721 though x3588 it be very 3966 wise. 2449 z8804

וַתִּבֶן צֹר מָצוֹר לָהּ וַתִּצְבָּר־כֶּסֶף כֶּעָפָר וְחָרוּץ כְּטִיט חוּצוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:3 Forums Online 9:3 waTiven tzor mätzôr H waTitz'Bär-Kešef Keäfär w'chärûtz K'ţiyţ chûtzôt

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:3 Forums Online 9:3 And Xôr צוֹר 6865 did build 1129 z8799 herself a strong hold, 4692 and heaped up 6651 z8799 silver 3701 as the dust, 6083 and fine gold 2742 as the mire 2916 of the streets. 2351

הִנֵּה אֲדֹנָי יוֹרִשֶׁנָּה וְהִכָּה בַיָּם חֵילָהּ וְהִיא בָּאֵשׁ תֵּאָכֵל

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:4 Forums Online 9:4 hiNëh ádonäy yôrisheNäh w'hiKäh vaYäm chëyläH w'hiy ësh Tëäkhël

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:4 Forums Online 9:4 Behold, x2009 Yähwè יָהוֶה 136 will cast her out, 3423 z8686 and he will smite 5221 z8689 her power 2428 in the sea; 3220 and she x1931 shall be devoured 398 z8735 with fire. 784

תֵּרֶא אַשְׁקְלוֹן וְתִירָא וְעַזָּה וְתָחִיל מְאֹד וְעֶקְרוֹן כִּי־הֹבִישׁ מֶבָּטָהּ וְאָבַד מֶלֶךְ מֵעַזָּה וְאַשְׁקְלוֹן לֹא תֵשֵׁב

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:5 Forums Online 9:5 Tëre ash'q'lôn w'tiyrä w'aZäh w'tächiyl m'od w'eq'rôn Kiy-hoviysh meBäţäH w'ävad melekh' aZäh w'ash'q'lôn lo tëshëv

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:5 Forums Online 9:5 ´Aškælôn אַשׁקְלוֹן 831 shall see 7200 z8799 [it], and fear; 3372 z8799 `Azzà עַזָּה 5804 also [shall see it], and be very y3966 sorrowful, 2342 z8799 x3966 and `Ekrôn עֶקרוֹן; 6138 for x3588 her expectation 4007 shall be ashamed; y3001 z8689 x954 and the king 4428 shall perish 6 z8804 from `Azzà עַזָּה, 5804 x4480 and ´Aškælôn אַשׁקְלוֹן 831 shall not x3808 be inhabited. 3427 z8799

וְיָשַׁב מַמְזֵר בְּאַשְׁדּוֹד וְהִכְרַתִּי גְּאוֹן פְּלִשְׁתִּים

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:6 Forums Online 9:6 w'yäshav mam'zër B'ash'Dôd w'hikh'raTiy G'ôn P'lish'Tiym

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:6 Forums Online 9:6 And a bastard 4464 shall dwell 3427 z8804 in ´Ašdôđ אַשׁדּוֹד, 795 and I will cut off 3772 z8689 the pride 1347 of the Pælištîm פְּלִשׁתִּים. 6430

וַהֲסִרֹתִי דָמָיו מִפִּיו וְשִׁקֻּצָיו מִבֵּין שִׁנָּיו וְנִשְׁאַר גַּם־הוּא לֵאלֹהֵינוּ וְהָיָה כְּאַלֻּף בִּיהוּדָה וְעֶקְרוֹן כִּיבוּסִי

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:7 Forums Online 9:7 waháširotiy dämäyw miPiyw w'shiQutzäyw miBëyn shiNäyw w'nish'ar Gam- lohëy w'häyäh K'aLuf Biyhûdäh w'eq'rôn Kiyvûšiy

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:7 Forums Online 9:7 And I will take away 5493 z8689 his blood 1818 out of his mouth, 6310 x4480 and his abominations 8251 from between x4480 x996 his teeth: 8127 but he that remaineth, 7604 z8738 even x1571 he, x1931 [shall be] for our ´Élöhîm אֱלֹהִים, 430 and he shall be x1961 as a governor 441 in Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 and `Ekrôn עֶקרוֹן 6138 as a Yævûsî יְבוּסִי. 2983

וְחָנִיתִי לְבֵיתִי מִצָּבָה מֵעֹבֵר מִשָּׁב וְלֹא־יַעֲבֹר עֲלֵיהֶם עוֹד נֹגֵשׂ כִּי עַתָּה רָאִיתִי בְעֵינָי ס

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:8 Forums Online 9:8 w'chäniytiy l'vëytiy miTZäväh ovër ûmiSHäv w'lo-yaávor álëyhem ôd nogës Kiy aTäh räiytiy v'ëynäy š

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:8 Forums Online 9:8 And I will encamp 2583 z8804 about mine house 1004 because of the army, 4675 because of him that passeth by, 5674 z8802 x4480 and because of him that returneth: 7725 z8802 x4480 and no x3808 oppressor 5065 z8802 shall pass x5674 through y5674 z8799 x5921 them any more: x5750 for x3588 now x6258 have I seen 7200 z8804 with mine eyes. 5869

גִּילִי מְאֹד בַּת־צִיּוֹן הָרִיעִי בַּת יְרוּשָׁלִַם הִנֵּה מַלְכֵּךְ יָבוֹא לָךְ צַדִּיק וְנוֹשָׁע הוּא עָנִי וְרֹכֵב עַל־חֲמוֹר וְעַל־עַיִר בֶּן־אֲתֹנוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:9 Forums Online 9:9 Giyliy m'od Bat-tziYôn häriyiy Bat y'rûshälaim hiNëh mal'Këkh' yävô kh' tzaDiyq w'nôshä äniy w'rokhëv al-chámôr w'al-ayir Ben-átonôt

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:9 Forums Online 9:9 ¶ Rejoice 1523 z8798 greatly, 3966 O daughter 1323 of Xiyyôn צִיּוֹן; 6726 shout, 7321 z8685 O daughter 1323 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3389 behold, x2009 thy King 4428 cometh 935 z8799 unto thee: he x1931 [is] just, 6662 and having salvation; 3467 z8737 lowly, 6041 and riding 7392 z8802 upon x5921 an ass, 2543 and upon x5921 a colt 5895 the foal 1121 of an ass. 860

וְהִכְרַתִּי־רֶכֶב מֵאֶפְרַיִם וְסוּס מִירוּשָׁלִַם וְנִכְרְתָה קֶשֶׁת מִלְחָמָה וְדִבֶּר שָׁלוֹם לַגּוֹיִם מָשְׁל מִיָּם עַד־יָם מִנָּהָר עַד־אַפְסֵי־אָרֶץ

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:10 Forums Online 9:10 w'hikh'raTiy-rekhev ef'rayim w'šûš miyrûshälaim w'nikh'r'täh qeshet mil'chämäh w'diBer shälôm laGôyim ûmäsh'lô miYäm ad-yäm ûmiNähär ad-af'šëy-äretz

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:10 Forums Online 9:10 And I will cut off 3772 z8689 the chariot 7393 from ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 x4480 and the horse 5483 from Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 x4480 and the battle 4421 bow 7198 shall be cut off: 3772 z8738 and he shall speak 1696 z8765 peace 7965 unto the heathen: 1471 and his dominion 4915 [shall be] from sea 3220 x4480 [even] to x5704 sea, 3220 and from the river 5104 x4480 [even] to x5704 the ends 657 of the earth. 776

גַּם־אַתְּ בְּדַם־בְּרִיתֵךְ שִׁלַּחְתִּי אֲסִירַיִךְ מִבּוֹר אֵין מַיִם בּ

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:11 Forums Online 9:11 Gam-aT' B'dam-B'riytëkh' shiLach'Tiy ášiyrayikh' miBôr ëyn mayim Bô

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:11 Forums Online 9:11 As for thee x859 also, x1571 by the blood 1818 of thy covenant 1285 I have sent forth 7971 z8765 thy prisoners 615 out of the pit 953 x4480 wherein [is] no x369 water. 4325

שׁוּבוּ לְבִצָּרוֹן אֲסִירֵי הַתִּקְוָה גַּם־הַיּוֹם מַגִּיד מִשְׁנֶה אָשִׁיב לָךְ

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:12 Forums Online 9:12 shûvû l'viTZärôn ášiyrëy haTiq'wäh Gam-haYôm maGiyd mish'neh äshiyv kh'

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:12 Forums Online 9:12 ¶ Turn 7725 z8798 you to the strong hold, 1225 ye prisoners 615 of hope: 8615 even x1571 to day 3117 do I declare 5046 z8688 [that] I will render 7725 z8686 double 4932 unto thee;

כִּי־דָרַכְתִּי לִי יְהוּדָה קֶשֶׁת מִלֵּאתִי אֶפְרַיִם וְעוֹרַרְתִּי בָנַיִךְ צִיּוֹן עַל־בָּנַיִךְ יָוָן וְשַׂמְתִּיךְ כְּחֶרֶב גִּבּוֹר

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:13 Forums Online 9:13 Kiy-därakh'Tiy liy y'hûdäh qeshet miLëtiy ef'rayim w'ôrar'Tiy vänayikh' tziYôn al-Bänayikh' yäwän w'sam'Tiykh' K'cherev GiBôr

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:13 Forums Online 9:13 When x3588 I have bent 1869 z8804 Yæhûđà יְהוּדָה 3063 for me, filled 4390 z8765 the bow 7198 with ´Efrayim אֶפרַיִם, 669 and raised x5782 up y5782 z8790 thy sons, 1121 O Xiyyôn צִיּוֹן, 6726 against x5921 thy sons, 1121 O Yäwän יָוָן, 3120 and made 7760 z8804 thee as the sword 2719 of a mighty man. 1368

וַיהוָה עֲלֵיהֶם יֵרָאֶה וְיָצָא כַבָּרָק חִצּ וַאדֹנָי יְהוִֹה בַּשּׁוֹפָר יִתְקָע וְהָלַךְ בְּסַעֲרוֹת תֵּימָן

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:14 Forums Online 9:14 wayhwäh álëyhem yëräeh w'yätzä khaBäräq chiTZô wadonäy y'hôih BaSHôfär yit'qä w'hälakh' B'šaárôt Tëymän

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:14 Forums Online 9:14 And Yähwè יָהוֶה 3068 shall be seen 7200 z8735 over x5921 them, and his arrow 2671 shall go forth 3318 z8804 as the lightning: 1300 and ´Áđönäy אֲדֹנָי 136 Yähwè יָהוֶה 3069 shall blow 8628 z8799 the trumpet, 7782 and shall go 1980 z8804 with whirlwinds 5591 of the south. 8486

יְהוָה צְבָאוֹת יָגֵן עֲלֵיהֶם וְאָכְלוּ וְכָבְשׁוּ אַבְנֵי־קֶלַע וְשָׁתוּ הָמוּ כְּמוֹ־יָיִן מָלְאוּ כַּמִּזְרָק כְּזָוִיּוֹת מִזְבֵּחַ

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:15 Forums Online 9:15 y'hwäh tz'väôt yägën álëyhem w'äkh'lû w'khäv'shû av'nëy-qela w'shätû hämû K'mô-yäyin ûmäl'û KaMiz'räq K'zäwiYôt miz'Bëªch

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:15 Forums Online 9:15 Yähwè יָהוֶה 3068 Xævä´ôŧ צְבָאוֹת 6635 shall defend 1598 z8686 x5921 them; and they shall devour, 398 z8804 and subdue 3533 z8804 with sling y7050 stones; 68 x7050 and they shall drink, 8354 z8804 [and] make a noise 1993 z8804 as through x3644 wine; 3196 and they shall be filled 4390 z8804 like bowls, 4219 [and] as the corners 2106 of the altar. 4196

וְהוֹשִׁיעָם יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם בַּיּוֹם הַהוּא כְּצֹאן עַמּ כִּי אַבְנֵי־נֵזֶר מִתְנוֹסְסוֹת עַל־אַדְמָת

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:16 Forums Online 9:16 w'hôshiyäm y'hwäh élohëyhem BaYôm ha K'tzon aMô Kiy av'nëy-nëzer mit'nôš'šôt al-ad'mätô

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:16 Forums Online 9:16 And Yähwè יָהוֶה 3068 their ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 shall save 3467 z8689 them in that x1931 day 3117 as the flock 6629 of his people: 5971 for x3588 they [shall be as] the stones 68 of a crown, 5145 lifted up as an ensign 5264 z8706 upon x5921 his land. 127

כִּי מַה־טּוּב מַה־יָפְי דָּגָן בַּחוּרִים וְתִירוֹשׁ יְנוֹבֵב בְּתֻלוֹת

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:17 Forums Online 9:17 Kiy mah-Ţûvô ûmah-yäf'yô Dägän Bachûriym w'tiyrôsh y'nôvëv B'tulôt

Massoretic Text OT Hebrew Zechariah 9:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Zechariah 9:17 Forums Online 9:17 For x3588 how x4100 great [is] his goodness, 2898 and how x4100 great [is] his beauty! 3308 corn 1715 shall make the young men 970 cheerful, 5107 z8766 and new wine 8492 the maids. 1330

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.