Chat   Download   Contact   About 
Post Comments on the Bible & Read Parallel Bibles Online
 

Strong's Concordance 

Parallel Bibles 

Previous Bible Book Previous Bible Chapter {Nehemiah 2Next Bible Chapter Next Bible Book

 Cross Reference Search

 User Commentary

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV

Nechemiyah / Nehemiah 2

1 Artaxerxes understanding the cause of Nehemiah's sadness sendeth him with letters and commission to Jerusalem. 9 Nehemiah, to the grief of the enemies, cometh to Jerusalem. 12 He vieweth secretly the ruins of the walls. 17 He inciteth the Jews to build in despite of the enemies.

וַיְהִי בְּחֹדֶשׁ נִיסָן שְׁנַת עֶשְׂרִים לְאַרְתַּחְשַׁסְתְּא הַמֶּלֶךְ יַיִן לְפָנָיו וָאֶשָּׂא אֶת־הַיַּיִן וָאֶתְּנָה לַמֶּלֶךְ וְלֹא־הָיִיתִי רַע לְפָנָיו

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:1 Forums Online 2:1 way'hiy B'chodesh niyšän sh'nat es'riym l'ar'Tach'shaš'T' haMelekh' yayin l'fänäyw eSä et-haYayin eT'näh laMelekh' w'lo-häyiytiy ra l'fänäyw

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:1 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:1 Forums Online 2:1 ¶ And it came to pass x1961 in the month 2320 Nîsän נִיסָן, 5212 in the twentieth 6242 year 8141 of ´Artaçšaŝtä´ אַרתַּחשַׁשׂתָּא 783 the king, 4428 [that] wine 3196 [was] before 6440 him: and I took up 5375 z8799 x853 the wine, 3196 and gave 5414 z8799 [it] unto the king. 4428 Now I had not x3808 been x1961 [beforetime] sad 7451 in his presence. 6440

וַיֹּאמֶר לִי הַמֶּלֶךְ מַדּוּעַ פָּנֶיךָ רָעִים וְאַתָּה אֵינְךָ חוֹלֶה אֵין זֶה כִּי־אִם רֹעַ לֵב וָאִירָא הַרְבֵּה מְאֹד

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:2 Forums Online 2:2 waYomer liy haMelekh' maDûª Päneykhä räiym w'aTäh ëyn'khä chôleh ëyn zeh Kiy-im roª lëv iyrä har'Bëh m'od

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:2 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:2 Forums Online 2:2 Wherefore the king 4428 said 559 z8799 unto me, Why x4069 [is] thy countenance 6440 sad, 7451 seeing thou x859 [art] not x369 sick? 2470 z8802 this x2088 [is] nothing x369 [else] but x3588 x518 sorrow 7455 of heart. 3820 Then I was very 3966 sore 7235 z8687 afraid, 3372 z8799

וָאֹמַר לַמֶּלֶךְ הַמֶּלֶךְ לְעוֹלָם יִחְיֶה מַדּוּעַ לֹא־יֵרְעוּ פָנַי אֲשֶׁר הָעִיר בֵּית־קִבְרוֹת אֲבֹתַי חֲרֵבָה שְׁעָרֶיהָ אֻכְּלוּ בָאֵשׁ ס

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:3 Forums Online 2:3 omar laMelekh' haMelekh' l'ôläm yich'yeh maDûª lo-yër'û fänay ásher iyr Bëyt-qiv'rôt ávotay chárëväh ûsh'ärey uK'lû ësh š

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:3 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:3 Forums Online 2:3 And said 559 z8799 unto the king, 4428 Let the king 4428 live 2421 z8799 for ever: 5769 why x4069 should not x3808 my countenance 6440 be sad, y3415 z8799 x7489 when x834 the city, 5892 the place 1004 of my fathers' 1 sepulchres, 6913 [lieth] waste, 2720 and the gates 8179 thereof are consumed 398 z8795 with fire? 784

וַיֹּאמֶר לִי הַמֶּלֶךְ עַל־מַה־זֶּה אַתָּה מְבַקֵּשׁ וָאֶתְפַּלֵּל אֶל־אֱלֹהֵי הַשָּׁמָיִם

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:4 Forums Online 2:4 waYomer liy haMelekh' al-mah-Zeh aTäh m'vaQësh et'PaLël el-élohëy haSHämäyim

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:4 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:4 Forums Online 2:4 Then the king 4428 said 559 z8799 unto me, For x5921 what x4100 x2088 dost thou x859 make request? 1245 z8764 So I prayed 6419 z8691 to x413 the ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of heaven. 8064

וָאֹמַר לַמֶּלֶךְ אִם־עַל־הַמֶּלֶךְ טוֹב וְאִם־יִיטַב עַבְדְּךָ לְפָנֶיךָ אֲשֶׁר תִּשְׁלָחֵנִי אֶל־יְהוּדָה אֶל־עִיר קִבְרוֹת אֲבֹתַי וְאֶבְנֶנָּה

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:5 Forums Online 2:5 omar laMelekh' im-al-haMelekh' ţôv w'im-yiyţav av'D'khä l'fäneykhä ásher Tish'lächëniy el-y'hûdäh el-iyr qiv'rôt ávotay w'ev'neNäh

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:5 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:5 Forums Online 2:5 And I said 559 z8799 unto the king, 4428 If x518 it please 2895 z8804 x5921 the king, 4428 and if x518 thy servant 5650 have found favour 3190 z8799 in thy sight, 6440 that x834 thou wouldest send 7971 z8799 me unto x413 Yæhûđà יְהוּדָה, 3063 unto x413 the city 5892 of my fathers' 1 sepulchres, 6913 that I may build 1129 z8799 it.

וַיֹּאמֶר לִי הַמֶּלֶךְ וְהַשֵּׁגַל יוֹשֶׁבֶת אֶצְל עַד־מָתַי יִהְיֶה מַהֲלָכֲךָ מָתַי תָּשׁוּב וַיִּיטַב לִפְנֵי־הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׁלָחֵנִי וָאֶתְּנָה ל זְמָן

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:6 Forums Online 2:6 waYomer liy haMelekh' w'haSHëgal yôshevet etz'lô ad-mätay yih'yeh maháläkhákhä ûmätay Täshûv waYiyţav lif'nëy-haMelekh' waYish'lächëniy eT'näh lô z'män

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:6 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:6 Forums Online 2:6 And the king 4428 said 559 z8799 unto me, (the queen 7694 also sitting 3427 z8802 by x681 him,) y681 For x5704 how long x4970 shall thy journey 4109 be? x1961 and when x4970 wilt thou return? 7725 z8799 So it pleased 3190 6440 z8799 the king 4428 to send 7971 z8799 me; and I set 5414 z8799 him a time. 2165

וָאוֹמַר לַמֶּלֶךְ אִם־עַל־הַמֶּלֶךְ טוֹב אִגְּרוֹת יִתְּנוּ־לִי עַל־פַּחֲווֹת עֵבֶר הַנָּהָר אֲשֶׁר יַעֲבִירוּנִי עַד אֲשֶׁר־אָבוֹא אֶל־יְהוּדָה

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:7 Forums Online 2:7 ômar laMelekh' im-al-haMelekh' ţôv iG'rôt yiT'nû-liy al-Pacháwôt ëver haNähär ásher yaáviyrûniy ad ásher-ävô el-y'hûdäh

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:7 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:7 Forums Online 2:7 Moreover I said 559 z8799 unto the king, 4428 If x518 it please 2895 z8804 x5921 the king, 4428 let letters 107 be given 5414 z8799 me to x5921 the governors 6346 beyond 5676 the river, 5104 that x834 they may convey me over 5674 z8686 till x5704 x834 I come 935 z8799 into x413 Yæhûđà יְהוּדָה; 3063

וְאִגֶּרֶת אֶל־אָסָף שֹׁמֵר הַפַּרְדֵּס אֲשֶׁר לַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר יִתֶּן־לִי עֵצִים לְקָרוֹת אֶת־שַׁעֲרֵי הַבִּירָה אֲשֶׁר־לַבַּיִת לְחוֹמַת הָעִיר וְלַבַּיִת אֲשֶׁר־אָבוֹא אֵלָיו וַיִּתֶּן־לִי הַמֶּלֶךְ כְּיַד־אֱלֹהַי הַטּוֹבָה עָלָי

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:8 Forums Online 2:8 w'iGeret el-äšäf shomër haPar'Dëš ásher laMelekh' ásher yiTen-liy ëtziym l'qärôt et-shaárëy haBiyräh ásher-laBayit ûl'chômat iyr w'laBayit ásher-ävô ëläyw waYiTen-liy haMelekh' K'yad-élohay haŢôväh äläy

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:8 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:8 Forums Online 2:8 And a letter 107 unto x413 ´Äsäf אָסָף 623 the keeper 8104 z8802 of the king's 4428 forest, 6508 that x834 he may give 5414 z8799 me timber 6086 to make beams 7136 z8763 for x853 the gates 8179 of the palace 1002 which x834 [appertained] to the house, 1004 and for the wall 2346 of the city, 5892 and for the house 1004 that x834 I shall enter x935 into. y935 z8799 x413 And the king 4428 granted 5414 z8799 me, according to the good 2896 hand 3027 of my ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 upon x5921 me.

וָאָבוֹא אֶל־פַּחֲווֹת עֵבֶר הַנָּהָר וָאֶתְּנָה לָהֶם אֵת אִגְּרוֹת הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׁלַח עִמִּי הַמֶּלֶךְ שָׂרֵי חַיִל פָרָשִׁים פ

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:9 Forums Online 2:9 ävô el-Pacháwôt ëver haNähär eT'näh hem ët iG'rôt haMelekh' waYish'lach iMiy haMelekh' särëy chayil ûfäräshiym f

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:9 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:9 Forums Online 2:9 ¶ Then I came 935 z8799 to x413 the governors 6346 beyond 5676 the river, 5104 and gave 5414 z8799 them x853 the king's 4428 letters. 107 Now the king 4428 had sent 7971 z8799 captains 8269 of the army 2428 and horsemen 6571 with x5973 me.

וַיִּשְׁמַע סַנְבַלַּט הַחֹרֹנִי וְטוֹבִיָּה הָעֶבֶד הָעַמֹּנִי וַיֵּרַע לָהֶם רָעָה גְדֹלָה אֲשֶׁר־בָּא אָדָם לְבַקֵּשׁ טוֹבָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:10 Forums Online 2:10 waYish'ma šan'vaLaţ hachoroniy w'ţôviYäh eved aMoniy waYëra hem rääh g'doläh ásher- ädäm l'vaQësh ţôväh liv'nëy yis'räël

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:10 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:10 Forums Online 2:10 When Sanvallaţ סַנבַלַּט 5571 the Çörönî חֹרֹנִי, 2772 and Ţôviyyà טוֹבִיָּה 2900 the servant, 5650 the `Ammônî עַמּוֹנִי, 5984 heard 8085 z8799 [of it], it grieved y3415 z8799 x7489 them exceedingly 7451 1419 that x834 there was come 935 z8804 a man 120 to seek 1245 z8763 the welfare 2896 of the children 1121 of Yiŝrä´ël יִשׂרָאֵל. 3478

וָאָבוֹא אֶל־יְרוּשָׁלִָם וָאֱהִי־שָׁם יָמִים שְׁלֹשָׁה

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:11 Forums Online 2:11 ävô el-y'rûshäläim éhiy-shäm yämiym sh'loshäh

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:11 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:11 Forums Online 2:11 So I came 935 z8799 to x413 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 and was x1961 there x8033 three 7969 days. 3117

וָאָקוּם לַיְלָה אֲנִי וַאֲנָשִׁים מְעַט עִמִּי וְלֹא־הִגַּדְתִּי לְאָדָם מָה אֱלֹהַי נֹתֵן אֶל־לִבִּי לַעֲשׂוֹת לִירוּשָׁלִָם בְהֵמָה אֵין עִמִּי כִּי אִם־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר אֲנִי רֹכֵב בָּהּ

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:12 Forums Online 2:12 äqûm lay'läh ániy waánäshiym m'aţ iMiy w'lo-hiGad'Tiy l'ädäm mäh élohay notën el-liBiy laásôt liyrûshäläim ûv'hëmäh ëyn iMiy Kiy im-haB'hëmäh ásher ániy rokhëv H

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:12 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:12 Forums Online 2:12 ¶ And I arose 6965 z8799 in the night, 3915 I x589 and some y4592 few 4592 men y582 x376 with x5973 me; neither x3808 told 5046 z8689 I [any] man 120 what x4100 my ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 had put 5414 z8802 in x413 my heart 3820 to do 6213 z8800 at Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם: 3389 neither x369 [was there any] beast 929 with x5973 me, save x3588 x518 the beast 929 that x834 I x589 rode x7392 upon. y7392 z8802

וָאֵצְאָה בְשַׁעַר־הַגַּיא לַיְלָה וְאֶל־פְּנֵי עֵין הַתַּנִּין וְאֶל־שַׁעַר הָאַשְׁפֹּת וָאֱהִי שֹׂבֵר בְּחוֹמֹת יְרוּשָׁלִַם אֲשֶׁר־*הַמְפֹרוָצִים [הֵם פְּרוּצִים] שְׁעָרֶיהָ אֻכְּלוּ בָאֵשׁ

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:13 Forums Online 2:13 ëtz'äh v'shaar-haGay lay'läh w'el-P'nëy ëyn haTaNiyn w'el-shaar ash'Pot éhiy sovër B'chômot y'rûshälaim ásher-*ham'forwätziym [hëm P'rûtziym] ûsh'ärey uK'lû ësh

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:13 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:13 Forums Online 2:13 And I went out 3318 z8799 by night 3915 by the gate 8179 of the valley, 1516 even before 6440 x413 the dragon 8577 well, 5869 z8677 y5886 and to x413 the dung 830 port, 8179 and viewed 7663 z8802 z8675 y7665 z8799 x1961 the walls 2346 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 which x834 were broken down, 6555 z8803 and the gates 8179 thereof were consumed 398 z8795 with fire. 784

וָאֶעֱבֹר אֶל־שַׁעַר הָעַיִן וְאֶל־בְּרֵכַת הַמֶּלֶךְ וְאֵין־מָקוֹם לַבְּהֵמָה לַעֲבֹר תַּחְתָּי

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:14 Forums Online 2:14 eévor el-shaar ayin w'el-B'rëkhat haMelekh' w'ëyn-mäqôm laB'hëmäh laávor Tach'Täy

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:14 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:14 Forums Online 2:14 Then I went on 5674 z8799 to x413 the gate 8179 of the fountain, 5869 and to x413 the king's 4428 pool: 1295 but [there was] no x369 place 4725 for the beast 929 [that was] under x8478 me to pass. 5674 z8800

וָאֱהִי עֹלֶה בַנַּחַל לַיְלָה וָאֱהִי שֹׂבֵר בַּחוֹמָה וָאָשׁוּב וָאָבוֹא בְּשַׁעַר הַגַּיְא וָאָשׁוּב

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:15 Forums Online 2:15 éhiy oleh vaNachal lay'läh éhiy sovër Bachômäh äshûv ävô B'shaar haGay' äshûv

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:15 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:15 Forums Online 2:15 Then went I up 5927 z8802 x1961 in the night 3915 by the brook, 5158 and viewed 7663 z8802 z8675 y7665 z8799 x1961 the wall, 2346 and turned back, 7725 z8799 and entered 935 z8799 by the gate 8179 of the valley, 1516 and [so] returned. 7725 z8799

וְהַסְּגָנִים לֹא יָדְעוּ אָנָה הָלַכְתִּי מָה אֲנִי עֹשֶׂה וְלַיְּהוּדִים וְלַכֹּהֲנִים וְלַחֹרִים וְלַסְּגָנִים לְיֶתֶר עֹשֵׂה הַמְּלָאכָה עַד־כֵּן לֹא הִגַּדְתִּי

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:16 Forums Online 2:16 w'haŠ'gäniym lo yäd'û änäh hälakh'Tiy ûmäh ániy oseh w'laY'hûdiym w'laKohániym w'lachoriym w'laŠ'gäniym ûl'yeter osëh haM'läkhäh ad-Kën lo hiGad'Tiy

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:16 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:16 Forums Online 2:16 And the rulers 5461 knew 3045 z8804 not x3808 whither x575 I went, 1980 z8804 or what x4100 I x589 did; 6213 z8802 neither x3808 had I as x5704 yet 3651 told 5046 z8689 [it] to the Yæhûđîm יְהוּדִים, 3064 nor to the priests, 3548 nor to the nobles, 2715 nor to the rulers, 5461 nor to the rest 3499 that did 6213 z8802 the work. 4399

וָאוֹמַר אֲלֵהֶם אַתֶּם רֹאִים הָרָעָה אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ בָהּ אֲשֶׁר יְרוּשָׁלִַם חֲרֵבָה שְׁעָרֶיהָ נִצְּתוּ בָאֵשׁ לְכוּ וְנִבְנֶה אֶת־חוֹמַת יְרוּשָׁלִַם וְלֹא־נִהְיֶה עוֹד חֶרְפָּה

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:17 Forums Online 2:17 ômar álëhem aTem roiym rääh ásher ánach'nû H ásher y'rûshälaim chárëväh ûsh'ärey niTZ'tû ësh l'khû w'niv'neh et-chômat y'rûshälaim w'lo-nih'yeh ôd cher'Päh

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:17 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:17 Forums Online 2:17 ¶ Then said 559 z8799 I unto x413 them, Ye x859 see 7200 z8802 the distress 7451 that x834 we x587 [are] in, how x834 Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם 3389 [lieth] waste, 2720 and the gates 8179 thereof are burned 3341 z8738 with fire: 784 come, y3212 z8798 x1980 and let us build up 1129 z8799 x853 the wall 2346 of Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם, 3389 that we be x1961 no x3808 more x5750 a reproach. 2781

וָאַגִּיד לָהֶם אֶת־יַד אֱלֹהַי אֲשֶׁר־הִיא טוֹבָה עָלַי וְאַף־דִּבְרֵי הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר אָמַר־לִי וַיֹּאמְרוּ נָקוּם בָנִינוּ וַיְחַזְּקוּ יְדֵיהֶם לַטּוֹבָה פ

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:18 Forums Online 2:18 aGiyd hem et-yad élohay ásher-hiy ţôväh älay w'af-Div'rëy haMelekh' ásher ämar-liy waYom'rû näqûm ûväniynû way'chaZ'qû y'dëyhem laŢôväh f

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:18 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:18 Forums Online 2:18 Then I told 5046 z8686 them of x853 the hand 3027 of my ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 which x834 x1931 was good 2896 upon x5921 me; as also x637 the king's 4428 words 1697 that x834 he had spoken 559 z8804 unto me. And they said, 559 z8799 Let us rise up 6965 z8799 and build. 1129 z8804 So they strengthened 2388 z8762 their hands 3027 for [this] good 2896 [work].

וַיִּשְׁמַע סַנְבַלַּט הַחֹרֹנִי וְטֹבִיָּה הָעֶבֶד הָעַמּוֹנִי וְגֶשֶׁם הָעַרְבִי וַיַּלְעִגוּ לָנוּ וַיִּבְזוּ עָלֵינוּ וַיֹּאמְרוּ מָה־הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אַתֶּם עֹשִׂים הַעַל הַמֶּלֶךְ אַתֶּם מֹרְדִים

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:19 Forums Online 2:19 waYish'ma šan'vaLaţ hachoroniy w'ţoviYäh eved aMôniy w'geshem ar'viy waYal'igû waYiv'zû älëy waYom'rû mäh-haDävär haZeh ásher aTem osiym haal haMelekh' aTem mor'diym

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:19 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:19 Forums Online 2:19 But when Sanvallaţ סַנבַלַּט 5571 the Çörönî חֹרֹנִי, 2772 and Ţôviyyà טוֹבִיָּה 2900 the servant, 5650 the `Ammônî עַמּוֹנִי, 5984 and Gešem גֶּשֶׁם 1654 the `Árävî עֲרָבִי, 6163 heard 8085 z8799 [it], they laughed us to scorn, 3932 z8686 and despised 959 z8799 x5921 us, and said, 559 z8799 What x4100 [is] this x2088 thing 1697 that x834 ye x859 do? 6213 z8802 will ye x859 rebel 4775 z8802 against x5921 the king? 4428

וָאָשִׁיב אוֹתָם דָּבָר וָאוֹמַר לָהֶם אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם הוּא יַצְלִיחַ לָנוּ וַאֲנַחְנוּ עֲבָדָיו נָקוּם בָנִינוּ וְלָכֶם אֵין־חֵלֶק צְדָקָה וְזִכָּרוֹן בִּירוּשָׁלִָם

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:20 Forums Online 2:20 äshiyv ôtäm Dävär ômar hem élohëy haSHämayim yatz'liyªch waánach'nû ávädäyw näqûm ûväniynû w'khem ëyn-chëleq ûtz'däqäh w'ziKärôn Biyrûshäläim

Massoretic Text OT Hebrew Nehemiah 2:20 Lexicon Strong's Concordance Cross ReferencesAdd Your Comments on Nehemiah 2:20 Forums Online 2:20 Then answered 7725 1697 z8686 I them, and said 559 z8799 unto them, The ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 of heaven, 8064 he x1931 will prosper 6743 z8686 us; therefore we x587 his servants 5650 will arise 6965 z8799 and build: 1129 z8804 but ye have no x369 portion, 2506 nor right, 6666 nor memorial, 2146 in Yærûšälaim יְרוּשָׁלִַם. 3389

Online Bible Search
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GEN
EXD
LEV
NUM
DEU
JSH
JDG
RTH
1SM
2SM
1KG
2KG
1CH
2CH
EZR
NEH
EST
JOB
PSA
PRV
ECC
SGS
ISA
JER
LAM
EZK
DAN
HSA
JOL
AMS
OBA
JNA
MIC
NAH
HAB
ZPH
HGG
ZCH
MAL

Previous Biblical Book Previous Biblical Chapter Top of Old Testament Hebrew-English Holy Name King James Version with Strong's Numbers Next Biblical Chapter Next Biblical Book


Read the Bible Online, Compare Translations, Post Your Comments, Search Cross-References, Strong's Concordance & Study in Hebrew-Greek

 ChatBible.com  |  Lexicon & Concordance  |  1611Bible.com 
 Download  |  Contact  |  About  | Become a fan.